Universiteit Groningen over geld, schuld en onze economie

Na aanleiding van een tip van Joeri hier een webseries van 4 delen door Dirk Bezemer van de universiteit van Groningen over hoe geld, schuld en onze economie werken. De filmpjes hebben Nederlandse ondertitels die rechtsonderin aan te zetten zijn.

Episode 1: Debt, a great invention.
Episode 2: How bubbles grow.
Episode 3: Why crisis occur 
Episode 4: The post-bubble economy

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Schulden, de eerste 5000 jaar

-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Straatkinderen in India zetten eigen banksysteem op, nu wij nog!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

68 gedachten over “Universiteit Groningen over geld, schuld en onze economie”

 1. Hierbij stelt het IMF letterlijk …

  (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations, sudden increases and contractions of bank credit and of the supply of bank-created money.
  (2) Complete elimination of bank runs.
  (3) Dramatic reduction of the (net) public debt.
  (4) Dramatic reduction of private debt, as money creation no longer requires simultaneous debt creation.

  http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=26178.0

  Het impliceert wellicht dat je iets van economie moet kennen, we stellen ons ernstige vragen over ‘het waarom’ de bevolking hier zo weinig van hoort. Waar gaat het nu mis, gaan we nu de gekende clichés blijven reciteren?

 2. sorry hoor!, maar is deze man een krediet verkoper van een of andere bank??
  Deze man stapt, zonder blikken of blozen over een aantal zaken heen w.o. geld is een 
  ruilmiddel en geen doel in zichzelf, rente is geen goed idee, Het concept “geld” is gerelateerd
  aan de lokale omstandigheden, waarom elke 50 jaar een  “jubeljaar” in de oudheid teneinde een volledige
  ecomische crash te voorkomen, enz. enz. 
   
  “harde zaken” als land, water, voedsel, materialen i.h.a. (hout, steen, mineralen, enz. enz.) gekoppeld
  aan verfijnde “know how” en gedrevenheid (bv middeleeuwse gildes) deze te vervoeren en te bewerken, heeft m.i. bijgedragen tot wij heden ten dage “beschaving en cultuur noemen”, voorzover daar nog sprake van is.
  (barbaarse mondiale “geglobaliseerde” economisch gestuurde samenlevingen, met als grootse bron van inkomsten; oorlog, drugs en slavenhandel en prostitutie, enz, enz, uiiterst winstgevend voor enkelingen, maar, ondersteund door een uiterst gevaarlijk speelgoed “wetenschap=religie” genaamd, dat is mijn typering van de hedendaagse cultuur).
  Kan men bij volle verstand bedenken dat een kathedraal als chartre, dom van keulen, familia sagrada,
  pyramides (over de hele wereld), ankor what enz. enz. gebouwd zijn als “economisch initiatief”??
  als toeristische attractie in de vele eeuwen die komen gaan?? Als al deze vele duizenden “monumenten”
  vanuit een “economisch” motief gebouwd zouden zijn, dan waren ze er heden ten dage niet.
   
  We zijn “collectief” de weg kwijt. Een aap eet een banaan, en de andere doet dat ook, ook al smaakt
  hij niet meer, een aap eet niet meer die banaan, maar een mens eet gewoon door, wie is nu zgnd. intelligenter?  Een “cultuur, samenleving” die z’n hele hebben en houwen op economie baseert
  gaat tenonder, simpel omdat niet gezien wordt dat geld en economie een (klein) onderdeel van
  iets anders is, wat is dat “anders”. Tja, daar hebben onze voorvaderen en moederen veel achtergelaten
  in geschriften en overleveringen, maar ja dat waren de “duistere Middeleeuwen” toch?
  Chinees gezegde (3e eeuw voor christus) een cultuur samenleving, die zijn ambachtslieden en
  boeren niet respecteerd en zelfs hoogacht is gedoemd te verdwijnen.
   
  Mijn advies in deze duistere met “kunstlicht” verlichte tijden, schijt aan alles, zelfs aan “jezelf”
  doe wat je fascineert ook als  dat buiten “gebaande paden” gaat 
   

 3. Ik ben al lang blij dat dit verhaal hoe geldcreatie in de vorm van schuld uit het niets werkt nu officioeel door een universiteit wordt verteld. Als mensen dat eenmaal leren begrijpen dan zijn we al op de helft. 
   

  1. Uiteindelijk is dat stemmingmakerij Douwe, er is een veel fundamenteler probleem waar zowat iedereen aan voorbij gaat. Schuld uit het niets is hetzelfde als geld uit het niets, die schuld kan zonder probleem gematerialiseerd worden door iets van economie te begrijpen. Mensen beperken zichzelf door zich te verankeren in steeds hetzelfde. 

    1. Wel Douwe, daar gaat het nu net om, het probleem zit veel fundamenteler dan de oppervlakkigheden en de eenzijdige berichtgeving die hier wordt gepostuleerd. Het ontbreekt duidelijk aan diepgaander reflectie waardoor overwegend de bank steeds als schuldige wordt gekenmerkt. Mits wat inlevingsvermogen kan je ook de bank (cfr schulden uit het niets) als ‘redder’ zien aangezien ze het voor anderen mogelijk maken om geld te lenen en een leven op te bouwen. Langs de andere kant, als er berichten worden geplaatst die ook oplossingen in zich dragen, dan wordt daar klakkeloos overheen gegaan, volledig gebiologeerd door de strijd die geenszins laat vermoeden dat ‘visionairiteit’ ons deelachtig is. Het aanhouden van deze strijd houdt ons dan ook weg van structurele plannen waardoor dit op zich mooie initiatief nog slechts een woordenbrij wordt zonder enige cohesie of progressie, net zoals elk ander forum rest dan een soort van frustratietrommel, een massaproductie van fijne artikelen maar daar is dan ook alles mee gezegd. Mijn mening die ik – als het ernstig is – graag onderbouw door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 

    2. Kun je a.u.b wat concreter worden, ik snap echt niet wat je nu probeert te zeggen. Dit is de eerste keer dat ik iemand van een universiteit in Nederland gewoon duidelijk en eerlijk zie uitleggen hoe het systeem werkt, hoe geld wordt gecreeerd door wie, etc. Dat is voor mij iig uniek en ik hoop dat een paar lezers die eerder nog sceptisch waren wellicht waarde hechten aan het feit dat een Universiteit in Nederland nu dit ook uitlegt en niet een of andere documentaire uit de VS of van een striptekenaar. 

     Op het moment dat mensen snappen hoe ons huidige geldsysteem werkt kunnen we het gaan vebeteren. Ik ben helemaal niet tegen de banken of wie dan ook, ik probeer gewoon helder te krijgen bij mensen hoe het huidige systeem werkt aangezien 95% van de Nederlanders daar nog weinig tot niets van snapt.

     Daarbij lijkt Cyberidiot te beweren dat dit propaganda van de banken is en jij lijkt te beweren dat het propaganda van de universiteit van Groningen is tegen de banken?.. Misschien kunnen jullie even onderling overleggen en dan gezamenlijk bepalen wiens agenda ik volgens jullie loop te pushen? :-)

     Ik zou zeggen stel het oordelen in welke vorm dan ook uit, kijk naar de video en probeer de mechanismen die uitgelegd worden te begrijpen. Probeer de regels van het spel te snappen het gaat hier niet over oordelen maar over het leren van de spelregels van ons huidige economische systeem. 

     We kregen deze tip doorgestuurd bij de redactie en ik vind het zeer interessant dat universiteiten zich nu ook in dit debat lijken te gaan mengen. Dit kan wel eens de eerste stap zijn in het mainstream worden van deze informatie.
      

    3. @Douwe: “Dat is voor mij iig uniek en ik hoop dat een paar lezers die eerder nog sceptisch waren wellicht waarde hechten aan het feit dat een Universiteit in Nederland nu dit ook uitlegt en niet een of andere documentaire uit de VS of van een striptekenaar.”

      

     Dat geldt voor mij iig wel ja. Ik hoef geen met retorische trucjes doorspekte filmpjes. Dus dat hier nu iemand het vanuit zijn functie binnen een universiteit zegt, heeft voor mij zeker meerwaarde. Ik heb het nog niet bekeken, maar zal dat zeker doen zodra de tijd zich ertoe leent.

     (Ergo: dit geldt voor mij redelijk als een wetenschappelijke bron. De RUG kan het zich niet veroorloven om zomaar iets te zeggen, dus zullen dit goed gepeerreviewed hebben neem ik aan.)

    4. Beste Douwe, dat ‘economen’ nog niet van economie kennen, is duidelijk. Maar dit is niet nieuws en de oplossingen liggen ook al lang op de tafel; Ter getuigenis een rapport van het IMF dat zeer terecht stelt …
      
     (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations, sudden increases and contractions of bank credit and of the supply of bank-created money.
     (2) Complete elimination of bank runs.
     (3) Dramatic reduction of the (net) public debt.
     (4) Dramatic reduction of private debt, as money creation no longer requires simultaneous debt creation.
     http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=26178.0
      
     Anders gezegd, als je stelt dat men op een universiteit nu pas zou wakker worden, is dat helemaal niet correct. Deze informatie is al gekend van voor WOII, als we – net zoals toen – allemaal gewoon negeren, dan zal het resultaat ook hetzelfde zijn, namelijk WOIII. Als ik het soms lees zijn we vandaag allemaal een soort van Einstein geworden, het klinkt allemaal zeer gewichtig maar we stellen ons daar zeer ernstige vragen bij. In ieder geval is er dringend actie nodig maar wie is er dan om het effectief ook te doen? Vanuit onze hoek hebben we onmiddellijk het IMF aangeschreven met volgend bericht …
     Dear Sirs

     We refer to the above-mentioned plan.

     At first, we fully agree with the conclusions which gives hope to a better future, from our (citizens in this world) perspective this report should get high prirority. We deeply regret that this information is not openly communicated with us via proper media channels. Therefore, we would like to know when such a broader communication may be expected?

     As you wil agree the information nowadays is in full contradiction to the correct statements in the report. As from our opinion and (similar) analysis, the longer this information is kept aside from people, the worse the situation will get.

     Festina Lente

     We, people at work.
      
     Begrijp je een beetje? De volgende stappen zullen juridisch van aard zijn, wie wil er helpen? Merk op, we zitten allemaal in hetzelfde zinkende schip, als we niet dringend gaan wakker worden, vrees ik echt het ergste. Is dit doemdenken? Nee toch, de oplossingen liggen kant en klaar op de tafel, wat nog?
      

   1. Als aanvulling op prosument wil ik verwijzen naar de aanbevelingen van de Sustainable Finance Lab, waar Dirk Bezemer ook onderdeel uit van maakt.

    Zoek de verschillen wat hij zegt in de video en wat er in dat rapport is opgeschreven, dat is tevens het verschil tussen denken en doen (of wat er gedaan kan worden).

    Bezemer is overigens ‘maar’ universitair hoofddocent Niek. Dus dat autoriteitsargument gaat niet op.

    Prosument haalde eerder het Chicago plan aan, deze wordt wel in de hogere kringen serieus genomen.

     

    1. Uiteraard dient dat serieus genomen te worden, het bestaat al zeer lang. Er staat letterlijk dat heel die schuldenberg gewoon technisch kan afgelost worden. Waarom dan de bevolking nog al die besparingen opleggen? Gaan we ons dan blijven verschuilen achter allerhande clichés?

 4. als we nou eens stopten met geld als schuld te formeren, doch als gunst?!
  De overheid – ik kan me niet voorstellen dat de antichrist, of hoe jullie die wereldheerser ook mogen gaan noemen, dat straks anders zal doen om ons als slaven (met 666 of wat daar voor staat op jullie kop) te kunnen handhaven – die overheid dus, geeft mij geld waarmee ik kan leven, zoals ik al 50 jaar als gewezen ambtenaar en aanvullend vanDreestrekker heb gedaan, zonder dat die overheid zelf tot staatsschuldenaar vervalt met honderden- of duizenden-miljarden schuld aan bazen boven banken welke zich alleen maar rotlachen. Wat op deze manier alleen maar doorgaat tot alles naar de sodemieter is geparasiteerd, waarheen we al knap gevorderd zijn.
  Iedereen weet dat de staatsschulden nooit meer van onze centen afgelost kunnen worden als onze priveschulden ons al bijkans doen verzuipen en straks de helft van de bevolking werkeloos is zoals de jeugd in Zuid-Europa na al.
  Ja, onder de volle 40 miljard ESM e.v. staat nu ook al formeel een poot, lees ik. En we komen er zelf al 20 miljard tekort! En dat wordt nog meer omdat van kale kikkers geen veren meer kunnen worden geplukt en overheidsuitgaven doorgaan. Wat een toneelstuk jongens!!

 5. Och het hele systeem is zo onstabiel en diegene die ‘denken’ aan het roer te staan, die doen ook maar wat en trekken zich weinig ergens van aan zolang hun agenda’s maar door gaan. In de grondwet van Amerika staat pas goed genoteerd hoe belastingen in feite geïnd dienen te worden en dat wordt al decennia niet meer na geleefd en de gewone man weet ook van niks en dus worden we allemaal uitgeperst. In eigen woord, want de grondwet van Amerika heeft een eigen taaltje, staat het er zo in dat geen enkele burger belastingen dient te betalen. Iedere burger heeft zijn eigen vrije wil en daarmee kan hij werken naar een bedrijf van zijn keuze. De winsten die nu dat bedrijf maakt daarvan worden belastingen van geïnd en dat geld komt in een grote pot. Die pot wordt verdeeld door mensen die wij, de burgers aanstellen, en zij dienen die pot te verdelen voor het goede van de burgers  zoals wegen, scholen,…
  Maar hoe gaat het nu. Wij gaan werken en er wordt dan al van ons loon afgehouden, daarna komen nog eens één keer per jaar de belastingen… dus maw. werken wij voor de staat terwijl het net andersom dient te zijn. Successierechten is ook weer zoiets onnozels want wat heeft de staat te maken met een familie-erfenis? En wij, de burgers die de ware macht in handen hebben, laten ons heerlijk de wetten voorschrijven door mensen die helemaal niet bekwaam zijn en maar blijven dazen in de politiek het ‘verdeel & heers’ met hun eigen agenda’s en met hun eigen zakkenvullerij.
  Zelf nog een link doorgekregen de gisteren en het lijkt op het eerste gezicht alvast beter…
  http://www.deblijebank.nl/index.php/over-dbb/oplossing-financiele-crisis
   

  1. Ook interessant zijn bepaalde uitzendingen op http://www.thebyteshow.com/Guests.html 
   Vooral die van Joseph Farrell zijn de moeite waard en zijn site is te vinden op http://gizadeathstar.com/  Persoonlijk vind ik hem een prachtige onderzoeker ivm. de geopolitiek van  deze tijd en de wereldwijde corruptie achter de oppervlakkige schermen ervan. Men krijgt hierdoor al een ander beeld hoe waanzinnig leiders, partijen, instituten zoals Monsanto, NSA, FBI,… kunnen zijn…
    

  2. Keza, wat die Blije Bank stelt heb ik maar één probleem mee, waarom moet onze economie met 10% groeien? Waar gaan we heen en/of wanneer bereiken we het economische grensnut? Ben zelfs van mening dat het net andersom kan en moet, in het andere geval zijn we schizofreen bezig en krijg je zoiets als een duurzame overconsumptiemaatschappij. Staat wel mooi, op elke fabrieksschoorsteen een roetfilter maar we bouwen steeds meer fabrieken. Hebben we nog enig besef wat zinvol is? 

 6. Prima die oplossingen en ik juich ze toe ,toch blijft bij mij een naar gevoel hangen als diegenen die schuldig zijn aan het schenden van mensenrechten en andere strafbare feiten er gewoon mee weg lijken te of  kunnen komen.Deze lui bezitten zoveel en hebben zoveel macht erdoor dat ze/men op ieder moment met een ander plan weer opnieuw hele economieën kapot kunnen maken.En waarom zouden deze mensen geen straf verdienen?Omdat ze zo machtig zijn?Plaats dat iemand boven de wetten die we als democratieën voeren?Dat wilde ik even kwijt , ik begrijp dat de discussie in dit topic beter richting oplossingen gevoerd zou kunnen worden.En wie weet is het een of die  belangrijke stap richting het publieke debat zoals Douwe het al aangeeft , hopelijk leidt dat tot echte concrete oplossingen en deugdelijke plannen welke de mensheid zal gaan dienen.Volgens mij moeten we af van centrale banken in particuliere handen die zouden gewoon in handen moeten zijn van de staat/regering wat het volk moet dienen omdat ze daarvoor betaald worden van het belastinggeld en geld uit de economieën van de democratieën.Ook de macht over het drukken/distibutie van het geld .Ik heb het beleggen van pensioen gelden in risicovolle projecten ook nooit echt begrepen men moet afblijven van gelden waar met menselijke kracht en veel ijver en moeite, zweet , bloed en discipline voor gezwoegd en gewerkt is.Dat zou een vast gegeven moeten blijven dat is verdient, letterlijk en figuurlijk.Loze beloftes over zulke en andere belangrijke zaken zouden op zo’n niveau niet moeten mogen , vertrouwen geeft hoop en hoop doet leven.Anders is het de zoveelste tik en aanslag op het menselijk vertrouwen en nergens anders toe leidend dan ‘a promise is a comfort to a fool’.

  1. Beste Japser, wie is er bereid om dit aanhangig te maken voor de rechtbank? We zijn nu op zoek naar advocaten, medestanders en middelen. Aan bewijslast is geen gebrek, dat is het probleem dus niet. Wie wil helpen?

   1. Ja ik geloof dat je daar een heel belangrijk punt hebt Prosument Mede vooral omdat die top zichzelf binnen het systeem een positie heeft verschaft welke haast wel onaantastbaar schijnt te zijn.En kan Common Law daarin geen uitkomst  bieden om daarmee het grootste obstakel te vermijden en overbruggen? Dan krijgt het in ieder geval ruchtbaarheid wat in deze een opening kan bieden en als een start , publiekelijk gezien dan.Als de main stream media het dan op gaat pikken dan kan men er niet meer om heen als het ware.

    1. Inderdaad Jasper, we kunnen hier met z’n allen tegen elkaar op zitten bieden maar dan gebeurt er niets, de verdelers zien dat graag gebeuren Maar wie is er bereid om mee een rechtzaak aan te spannen? Wie wil helpen? Nogmaals, aan bewijslast ontbreekt het echt niet, als politiek dit alles wil negeren en zelfs niet bereid is om te luisteren naar de bevolking, wat rest ons dan nog?

    2. Die mensen werden al eens aangeschreven naar aanleiding van een oproep op het HB-forum, tot op heden geen reactie ontvangen.

 7. Ik heb de videoserie bekeken en ik ben blij dat er eindelijk eens wat uitleg wordt gegeven over de geldcreatie en sommige mythen van de economische theorie, maar er wordt wel heel gemakkelijk voorbijgegaan aan een paar fundamentele zaken. Allereerst wordt eindelijk gesteld dat geld geen “ruil-facilitator” is die geïntroduceerd is om ruil in kleine beetjes mogelijk te maken. Prima. Dat historisch bewijs eindelijk eens meegenomen wordt: ook prima. Maar er wordt wel met olifantspoten voorbijgegaan aan het feit dat de meeste volkeren gewoon bijdroegen aan hun samenleving. De jachtbuit werd binnen de stam of clan gedeeld. Ons woord braderie herinnert nog aan de tijd dat dat hier ook gebeurde. Echt nog niet zo lang geleden dus.
  Wat hier mis aan is, is het boekhouden. Dat is pas later toegevoegd en pas daarmee ontstaat schuld. In een echte samenleving (stam, clan, etc) weten mensen dat ze op elkaar aangewezen zijn en zorgen voor het welzijn van de groep. De jager heeft geen “schuld”, hij ziet gewoon dat het weer eens tijd wordt om te gaan jagen. De huidenbewerker heeft ook geen schuld, maar hij ziet dat er behoefte is. Dit is een fundamenteel verschil tussen economie en financiën. Economie (“huishoudkunde”) gaat over onderlinge voorziening van goederen en diensten. Financiën gaan over boekhouden.
  Het is bezopen dat die twee zo vaak door elkaar gehaald worden, aangezien ze erg weinig met elkaar te maken hebben. In een echte samenleving zou het gestoord zijn als iemand het meer helemaal leegviste om aan een schuld te voldoen. Het begrip “schuld” zou niet eens uit te leggen zijn. Alleen in financieel gestuurde groepen mensen die zo min mogelijk groepsbesef hebben is dit mogelijk. In mensengroepen waar men “financieel onafhankelijk” wil zijn. Hoe dom dat is, dat beseft nog bijna niemand.
  Daar is ook nog iets anders fundamenteels voor nodig: de notie van bezit. De meeste echte samenlevingen hebben geen notie van bezit zoals de moderne maatschappij en het rechtstelsel dat hebben. Bezit in deze samenlevingen is meer een relatie. Ook dat kennen we nog in ons taalgebruik. “Mijn” moeder is met mij verbonden, geen bezit. Ik wil vrienden niet verkopen (en het is briljant van facebook om een bedrijf op te richten dat je dat wel laat doen), integendeel. “Mijn vrienden” geeft aan dat ik ze zou helpen, niet dat ik er alles mee mag doen om er lekker zelf beter van te worden.
  Bijna elk dorp heeft nog een Brink. Dat was een gemeenschappelijk stuk grond waar ieder zijn eigen eten op kon verbouwen. Uiteraard was er wel een dorpsoudste of zo die de verdeling op zich nam, maar het was gemeenschapsgrond. Die economen zijn ook even “vergeten” dat de Enclosure” (bij ons de markenwetten) nodig waren om van een samenleving naar “financiële onafhankelijkheid” te komen. Eerst moest de samenleving worden bestolen om de buit onder individuen te verdelen. Uiteraard zijn dat de boekhoudende individuen geweest, anders had dat natuurlijk weinig zin. Om net te doen of de mensen altijd bonentellers zijn geweest is net zo’n geschiedvervalsing als te zeggen dat geld is uitgevonden om de jager en de boer te kunnen laten ruilen. Nogmaals, in een echte samenleving is die hele uitleg al niet uit te leggen. Hoe kan je nu iets nodig hebben om iets wat bijdraagt aan de samenleving (de jachtbuit) te ruilen voor iets wat bijdraagt aan de samenleving (de oogst)? En waarom zou je ze ruilen? Ze zijn toch voor iedereen?
  Dat er geen kwaad woord over rente valt, maar het begrip toch af en toe even ter sprake komt, is ook heel kwalijk. De hele balans van “speculatieve financiën” en “productieve financiën” vervalt als rente het geld uit de samenleving zuigt. Sterker nog, de video stelt dat er geld gemaakt wordt door een lening. Tel de rente erbij, en je ziet dat er netto een negatieve hoeveelheid geld gemaakt wordt. Als je de “double-entry bookkeeping” zo belangrijk vind, snap je gelijk dat de schuld nooit meer terug te betalen is vanwege de onbalans die rente heet. Ook maakt rente het aantrekkelijker om te speculeren in plaats van bij te dragen aan de economie.
  Kortom, de videoserie is een klein stapje op de goede weg (de manier van uitleggen is heel helder), maar economen blijven bonentellers die geen verstand hebben van economie.
   

 8. Wat deze man verteld is slechts een klein deel van het hele verhaal. Hij laat de volgende zaken buiten beschouwing die ook onderdeel moeten zijn van het pakket maatregelen.
  1. Rente, die niet gecreeerd werd, maar uit de andere leningen moet komen
  2. Eindeloze groei op een eindige planeet
  De inflatie  en de groei van geld zouden via een feedbackloop systeem gelijke tred moeten blijven houden met de bbp.
  M.a.w. Een syteem dat ervoor zorgt dat als de waarde van het geld daalt dat tot minder geldcreatie zou moeten leiden. En omgekeerd. Zo’n systeem zou gekoppeld moeten worden aan het totaal van arbeid.
   

  1. Zeer terecht, rente is zelfs onnodig bij een normale economie, het geeft aanleiding tot tal van neveneffecten waardoor zelfs economische grondbeginselen naar de achtergrond worden gedrukt. Anders gezegd, inflatie EN deflatie zijn perfecte tools om het monetaire evenwicht te sturen of te herstellen. Er wordt allemaal niets over gezegd. 

    1. In de eerste plaats een aantal advocaten die ons (de bevolking) willen verdedigen volgens het democratisch reschtstelsel waar het voor bedoeld is. Wij leveren de bewijslast aan, degelijk onderbouwd. Aangezien we zelf in armoede leven zullen we beroep moeten doen op een ‘pro deo’ formule, dit in functie van het algehele welzijn en vooral diegenen die geen respectabel leven hebben. De schending van mensenrechten is thans haast onwaarschijnlijk, zowat elk artikel wordt totaal genegeerd. Weet niet of dit al voldoende is om mee te starten.  Anders gezegd, we rekenen nu op Vrouwe Justitia om iets aan deze mensonterende situatie te verhelpen.

    2. Met advocaten gaat dit waarschijnlijk ook niet lukken omdat het rechtssysteem ook op het bot corrupt is. Allemaal nutteloze regels en de rechter zit op zijn/haar troon en weet het ook niet. Laat staan hoe het systeem precies achter de schermen werkt en laten we de elite hierbij ook niet vergeten. Er wordt achter de schermen een schaakspel gespeeld waarbij een meester in schaken nog in kan verdwalen. Hier is een klein voorbeeldje, weliswaar uit Amerika, maar dit geld in mindere mate ook voor ons rechtssysteem. http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/latest-news/rechtspraak-in-de-vs
     Ook voorbeelden bij ons zoals een tijdje terug dat men er een paar mensen uitpikt die niet zijn gaan stemmen en een boete kregen. Hierdoor wil je al doorhebben hoe het werkt. Het rechtssysteem gelooft in stemplicht en ik geloof in de vrijheid om al dan niet te gaan stemmen. Stemplicht is ‘moeten’ en welk nut heeft het als mensen gaan stemmen en toch blanco stemmen? Laat ieder gewoon de keuze maar nee hoor. Er zijn regels die nageleefd moeten worden en daar krijg je het huidige rechtssysteem ook niet vanaf. In Nederland kan men op Argusoog de berichten lezen en beluisteren hoe men daar bepaalde rechtszaken heeft waargenomen. Het is waanzinnig voor woorden en dat gaat ons, de gewone burgers, helpen?
     In mijn ogen dient het van ons te komen en we dienen eens ‘nee’ te gaan zeggen tegen het helpen van banken met hun maffiapraktijken, nee zeggen tegen belastingen, nee zeggen tegen stemplicht, nee….,nee. Zolang wij niet als massa als een eenheid handelen en opkomen voor de rechtvaardigheid zal het bergaf blijven gaan en zo ook met het rechtssysteem en hun ontelbare regeltjes en vergeet ook niet traagheid waarmee het werkt.  
     Waarom klagen we de MSM eens niet aan met hun nieuwsberichten vol nutteloos gezwam wat mensen in slaap houdt? Maar kom daar maar eens bij vrouwe justitie mee aan en je zal volgens mij snel de deur toegewezen krijgen. Wat willen we gaan doen?

  1. Dank voor actiegericht bericht, kunnen we op verder bouwen. Ik ben zelf nog niet overtuigd of ons rechtssysteem totaal corrupt is, om zekerheid te verwerven zullen we dat eerst zelf moeten ervaren, zo meen ik. We mogen vooral niet vergeten dat deze rechtzaak inhoudelijk van een totaal andere orde is dan traditioneel, het gaat immers over de verlossing uit onze gevangenis wat in dit geval vrijwel letterlijk kan genomen worden, ook advocaten zitten  hierin gevangen. Uit ervaring weet ik dat rechters nogal wat problemen hebben met politiek. Dat we een keertje ‘nee’ moeten zeggen ben ik het volkomen mee eens, anders kunnen we ook beter stoppen met ons beklag, dat zou nog slechts bezigheidstherapie zijn. Om dit concreter te maken denk ik aan het volgende plan ter voorbereiding van dat proces.
    
    
   1)     Opmaken korte introductie waar het over gaat en doelstelling
   2)     Vraagstelling wie wil meedoen (zowel individueel als organisaties)
   3)     Het vinden van advocaten die zich willen inzetten voor het algehele welzijn
   4)     Dossier aanhangig maken bij Vrouwe Justitia
    
    
   Voor de bewijslast hebben we voldoende aan het IMF rapport, andere bewijzen en wetenschappelijke onderbouw kunnen we gebruiken in ons pleidooi. De eerste vraag is wie dit project mee wil opstarten? Ik ben hier alvast toe bereid, we kunnen deze wereld onmogelijk zo achter laten aan onze kinderen, enkel voor hen zou ik het al doen. Wie doet mee op basis van dit voorstel, hoeven het niet moeilijker te maken dat het is, zo meen ik.

   1. Ik ben ervan overtuigd dat we de problemen niet gaan kunnen oplossen vanuit de toestand waar die problemen op de eerste plaats tot stand zijn gekomen. De oorzaak is het huidige onrechtvaardige model waaronder ook de rechtsstaat bij toe behoord. Natuurlijk zijn er rechters en advocaten die het goed bedoelen maar ook zij hangen vast aan het huidige onrechtvaardige model met bijhorende regels, dat op de eerste plaats de vele problemen heeft gecreëerd waarin we nu zitten en ik geloof niet dat door dit oude ouderwetse denken de problemen opgelost kunnen worden.
    Eén van die grote oplossingen is het zorgen voor ‘doorzichtigheid’ want wanneer de burger weet hoe het precies achter de schermen van bv. de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie, de politiek, enz… dan zou het van vandaag op morgen al heel anders kunnen zijn want de meeste van ons zouden die waanzin gewoon niet pikken want er wordt gewoon gespeeld met onze gezondheid en zo ook met onze levens. Waarom bv. allemaal die geheimzinnigheid bij de Bilderbergers? Daar denken ze maar één ding: hoe kunnen we meer verdienen en of daar de gewone mens onder gaat leiden staat heel ver weg op de laatste plaats. Kijk maar naar Europa en de wetten die ze landen opleggen en worden die niet nagekomen dan vallen er boetes. Hoe corrupt kun je eigenlijk zijn? Ik zit in de problemen en weet begod niet hoe deze op te lossen en als ik ze niet opgelost krijg dan krijg ik er nog eens een boete er bovenop.
    Neem de wapenindustrie hier ook maar bij. Daar horen we niets van terwijl er toch ook belastingsgeld van ons daarna toe gaat en er in andere landen mee gemoord wordt. Het maakt in mijn ogen niet uit of men denkt goed te doen want wanneer men dezelfde middelen gebruikt als diegene die er tegen je worden gebruikt ben je krek het eigenste. Wat willen we daaraan gaan doen en wat kan het gerecht hierbij aan doen die juist de regels juist in stand houden want ik zie immer nog geen rechtszaken tegen de wapenindustrie…

 9. Heel goed dat universiteiten zich hier in beginnen te mengen en dan nog wel een Nederlandse in dit geval  wat ik wel opvallend vind is dat er geen rekening wordt gehouden met rente, rente op rente, inflatie en het feit dat (de meeste) banken privaat zijn. Wat ik altijd opvallend heb gevonden is dat om schulden af te betalen er meer schulden gemaakt moeten worden. Na het zien van deze films lijkt het mij dat het komt door de rente?  
   
  Ik heb niet alle reacties gelezen want ik zit tussen colleges in :) 
   
  Douwe bedankt voor de links :)

  1. Dat de banken privaat zijn is inderdaad ook iets wat bepaald niet uit de video’s blijkt. Uit de video’s lijkt het net alsof banken een soort semi-overheid zijn, een soort maatschappelijke instellingen. Er wordt hooguit gezegd dat op een gegeven moment speculatie aantrekkelijker voor ze wordt dan de maatschappij te dienen.
    
   Dat de banken er eerder zijn om (via rente en speculatie) de samenleving uit te zuigen wordt er vooral niet bijgezegd.

 10. Helemaal mee eens, ze zouden nog op heel veel meer dingen kunnen ingaan zeker op wat rente doet in een geld als schuld schep systeem. Maar goed alle stappen vooruit tellen en ik zie dit toch over het algemeen wel als een stapje vooruit. 

  1. Beste Douwe, ik heb een artikel ingezonden waar de absurditeit van rente wordt geduid. Anders gezegd, ook dat probleem is al lang opgelost voor wie iets van economie kent. De bewijslast wordt hierdoor nog zwaarder. Als het artikel niet mag geplaatst worden, kan het ook niet besproken worden. De bevolking wordt uiterst belangrijke informatie onthouden, hoe kan men er dan überhauipt over nadenken? 

   1. Ik neem aan dat dat artikel wel geplaatst mag worden, ik heb zelf namelijk ook twee artikelen over rente geschreven met wat filmpjes geembed wat laat zien hoe rente het verschil tussen arm en rijk continue versterkt. Ik denk dat Germen het wellicht nog even online moet zetten maar ik ga er vanuit dat dat zeker mag verschijnen hier op visionair.

    1. Ja, wat rente als neveneffecten veroorzaakt is ook al meermaals aangetoond, ook dat weten we. Het leidt tot een eenzijdig inflatoire conditionering van het denken, net hierdoor wordt de flexibiliteit van ons denken quasi letterlijk uit geschakeld. De gevolgen zijn desastreus met uiterst vreemde aannames, ook om deze reden is het Chicago Plan zo waardevol, het doorbreekt een aantal mythes waar sommigen nog steeds heilig in geloven. Dit geloof wordt nu net bekrachtigd door deze eenzijdigheid, totaal voorbijgaand aan economische grondbeginselen. 

   2. Waarom zou de bewijslast zwaarder worden de gebeurde feiten blijven toch overeind?Die staan verder los van rente heffingen/vorderingen.Rente is 1 van de symptomen van in mijn ogen toegestane foute beleidsvoering maar dus niet de gehele oorzaak van bepaalde zaken die ronduit crimineel te noemen zijn waarvan de gevolgen het ontnemen van bepaalde fundamentele rechten van de mens zijn.Dat in een globaal perspectief  genomen.

    1. Mee eens inzake mensonterende praktijken, de bewijslast wordt steeds zwaarder vanuit een ethisch standpunt.  Ieder van ons kan op internet lezen waarom we slachtoffer zijn van een onmiskenbaar gebrek aan economische kennis. Wanneer we politieke (ea) instanties hierover interpelleren, negeren ze de vraag van de bevolking. Ook politiek kan dezelfde alternatieven lezen maar men informeert de bevolking helemaal niet, vandaar dat de bewijslast steeds zwaarder wordt. Er zou in eerste instantie twijfel kunnen bestaan over informatie die men eerder niet had, deze twijfel kan niet langer ingeroepen worden waardoor dit element wijzigt naar ‘schuldig verzuim’, nochtans zegt men de bevolking te willen dienen als een goede huisvader.    

    2. Vanuit dat etische standpunt zou ik het vooral zien als valse en crimininele boekhoudpraktijken welke door de mantel van macht toebedekt worden als ware het onmacht , maar de geschiedenis laat wel degelijk zien dat bepaalde zaken door handel met voorkennis nauwkeurig tot voor de top winstvolle behaalde resultaten leiden.Ook bepaalde klokkenluiders laten zich over die zaken uit.Het spijt me het punt wat je vanuit een ethisch standpunt naar voren schuift wijst in de praktijk een geheel andere richting uit.Dat men dat wenst te negeren komt omdat de gelederen zich sluiten vanuit en ingegeven door duistere afspraken in geheime genootschappen door een haast wel ‘heilige ‘code ter bescherming van eeuwenoude tradities.En dat gaat ver en diep.Maar ik begrijp de onmacht hierin wel , ik blijf geloven in de wet van karma.1 van de wetten van het universum.Mvg Jasper.

    3. Ik weet niet welke wetten je er allemaal wil bij betrekken, voor mij mag je het karma noemen, geen probleem. De informatie die we nu hebben is heel helder en wiskundig bewezen, politiek vraagt (ordoneert) vandaag miljoenen mensen om zaken te doen die geen economische rechtsgeldigheid kennen, dit is naar mijn weten ongezien in de menselijke geschiedenis. Met het proces doen we politiek nog een gunst of denk je dat men de bevolking op een dergelijke manier kan blijven bedriegen zonder dat andere acties ondernomen zullen worden? Ik weet niet of je je echt bewust bent van de magnitude van deze schending van mensenrechten? En waarom uiteindelijk, om iets dat gewoon op te lossen valt met een gezond monetair beleid? Het wordt stilaan beter om het woord ‘ethiek’ te schrappen uit alle boeken, het heeft gezien de situatie totaal geen waarde, het is gewoon kletskoek. Echt waar, een beetje menselijk fatsoen mag toch nog wel, hoop ik.   

    4. Dat mogen we hopen prosument volgens mij is het die normen al voorbij daar men als agenda een nieuwe wereld orde wenst en die agenda volgt men.Daarom krijgen we geen gehoor , op de politiek hoeven wij onze hoop niet echt te vestigen.En ja ik ben me zeker bewust van van die magnitude , maar dat men mensenrechten schendt of wenst te schenden is niks nieuws alleen word nu het westen ook slachtoffer.Dat brengt voor mij de ernst van de zaak in een perspectief dat men die nieuwe wereld orde kost wat het kost wenst te bereiken door het scheppen van chaos.Ik geloof dat jou voorstel een rechtszaak te beginnen een kans heeft maar de mensheid zal zich moeten verenigen door 1 democratisch blok te vormen.Unity is Strenght en die kracht zal moeten komen gefundeerd en aangestuurd door en met medemenslijke Liefde dat globaal gezien , niet aangevuurd door een luxe probleem.Iedereen op deze planeet is gelijkwaardig aan elkaar strikt genomen om het feit dat we allemaal mensen zijn ongeacht ras , kleur of afkomst.Onze verschillen kunnen juist onze rijkdom vormen als we in respectvolle manier met elkaar zaken bespreken en bekijken.We hebben elkaar nodig als mensheid om de donkere kracht die deze zaken aan lijkt aan te sturen in het licht te brengen.En geloof me hen die achter gebleven zijn in de Rat Race van dit huidige systeem ook , te lang hebben de blanke mensen in het westen de andere kant op gekeken terwijl anderen gelijkwaardige mensen ook van vlees en bloed op deze planeet in een minderwaardige positie achter zijn gebleven.De reden daarvan mag niet simpelweg zijn omdat hun wieg toevallig verkeerd stond , dat is een hypocriete instelling volgens mij.Van die attitude moeten we af , dat is de weg van eerlijkheid en oprechtheid , de weg van de waarheid.Samen zijn we sterk en met de omnipotente kracht van liefde als onze leidraad het universum waardig.Van elkaar houden ondanks onze verschillen omdat we allemaal mensen zijn dat lijkt me een teken van echte evolutie en een stap naar volwassenheid .Want we zijn er nog lang niet als we kunnen en willen toestaan dat mensen ver van ons bed in diepe armoede leven zelfs sterven van de honger en we kunnen dan gewoon slapen.Solidariteit in de naam van gerechtigheid voor alle mensen op deze planeet die de scheefgroei van het kapitalisme vanuit een diepe depressie van verdeling enerzijds luxe en anderzijds in ontbering deze problemen samen strijdend te boven zullen komen . Omdat we allen gelijkwaardig aan elkaar zijn als mens om niks anders dan het feit dat we geboren zijn op deze planeet en we recht hebben daardoor op gelijke behandeling. Daarvan mag niemand uitgezonderd worden, voor dat recht moeten we samen willen opkomen, mededogen, liefde en gerechtigheid lijken me daarin de meest krachtige wapens op een fundament van waarheid.

    5. Heel fijn bericht Jasper, volledig met je eens. Er is nog heel wat werk om verschillende kloven te dichten, niet enkel in financiële zin. Ter getuigenis wat ik een mooie en alomvattende situatieschets vind.
      
     Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken., louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch (of hoger), dan plaatst dit een zware last op de noodzaak van die samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie. Zoals altijd maakt het nieuwe en hogere zwaartepunt de beschikbaarheid van de hogere of diepere structuren voor individuele burgers mogelijk, maar garandeert het die NIET. Naarmate het zwaartepunt van een maatschappij verschuift, zijn er mensen die kunnen achterblijven, gemarginaliseerd, uitgesloten van hun eigen ontwikkeling, benadeeld op de meest gruwelijke wijze nl. in hun innerlijke bewustzijn, waarde en betekenis. Dit schept een interne spanning in de cultuur die verwoestend kan zijn. De kans op een cultuur- of bewustzijnskloof wordt groter bij iedere nieuwe culturele transformatie. Omdat in het ‘Westen’ geen diepte wordt erkend, kunnen we geen zicht krijgen op de dieptekloof, de cultuurkloof, de bewustzijnskloof, die daardoor de ontwikkelde en ‘beschaafde’ landen zal blijven teisteren totdat dit meest cruciale probleem eerst erkend wordt, en vervolgens in een kader gezet wordt op manieren die ons in staat stellen ermee te leren omgaan. (Ken Wilber)
      
     Welke acties kunnen we zelf hierin nemen? Als politiek zelf het obstakel blijkt te zijn, hoe gaan we daar dan mee om?  Die rechtzaak zie ik eerder om ze te helpen en aandacht te vragen voor de roep van de bevolking, ze blijken totaal geen voeling meer te hebben hiermee. 
      

    6. Het probleem lijkt me juist dat het systeem dat etnocentrisch denken lijkt te hebben verstevigd door de aangenomen dogma’s en doctrines , maar geloof er in dat de armen op deze wereld die indoctrinatie al lang hebben verlaten .Ze weten hoe oneerlijk het systeem is maar ze blijven ‘humble’ nederig vanuit hun innerlijke overtuiging aan de kracht die medemenselijke liefde hen geeft , sommigen noemen het de kracht van GOD.Die LIEFDE is hun grootste kracht voor hun zelf  en de medemens in deze wereld.En dat desondanks dat ze zo slecht en schandalig door de westerse mens vanuit dat systeem is behandeld , dat is GROOTS te noemen , daar kunnen velen in het westerse nog van leren lijkt me.Ze zijn gegroeid vanuit hun lijden en struggle /strijd om in leven te blijven naar dat Hoger niveau , het systeem beperkt hen zoals het anderen weer in hun wat kleinere ‘strijd’ in dat zelfde kapitalistische systeem beperkt. Het enigste wat deze mensen nog niet hebben verloren is de kracht vanuit hun ziel.Dat kan volgens mijn overtuiging ook niet echt want die kracht is voor eeuwigdurend aanwezig als men durft te geloven in de werkelijke kracht van het GOEDE ,een kracht die in allen van ons als een spark/vonk aanwezig is , deel uitmakend van het collectieve geheel DE omnipotente allesomvattende aanwezige-LIEFDE.Als die spark/vonk aangewakkerd door pijn in de ziel en verdriet veranderd HET in een vlam vol passie en vooral liefde .Een uitkomst gevend welke gezien kan zijn als een vorm van beloning , het bewust zichtbare gemaakte , door het menselijk lijden en ontberen , leidend uiteindelijk tot het Hogere denken.Alhoewel ik er wel overtuigt ben dat sommigen of inmiddels ook velen ook binnen die westerse samenleving ook wel een strijd moeten leveren die niet onderschat moet worden.Het is niet zoals je aangeeft dat het persee de achterblijvers zijn die het probleem vormen , de indoctrinatie van het westerse systeem op de samenlevingen lijkt me een groter probleem te vormen.Het leven in luxe moet koste wat het kost behouden worden , gretig nemend waar men recht op heeft .Zonder enige verdere wens om te delen.Niet kijkend naar anderen op deze wereld dat is egocentrisch denken dat is een groter probleem.Juist omdat dat het soms haast wel de grootste catalisator lijkt te zijn voor het overgaan tot protest van een meerderheid vanuit het westen.Het zijn de aangenomen dogma’s welke de westerse mensen de mensen uit de derde wereld landen doen  classificeren als dom en lui , vanuit het oogpunt soms ook wel overtuiging dat wij als westerse samenlevingen nou eenmaal slimmer zijn geweest en daarom beter ontwikkeld.De volledige indoctrinatie binnen het systeem.Het gehele plaatje van onderdrukking uitbuiting en beroving in de gouden eeuw en zelfs geschiedenis en wetenschaps vervalsing totaal negerend.Het is een vals competatief systeem die er voor dit zogenaamde etnocentrisch denken zorgt , het zorgt ook voor nationalisme .Uitgelokt door het systeem nauwkeurig ontworpen om te heersen door verdeling te zaaien en te oogsten , als dat systeem veranderd krijgen bepaalde groeperingen en bevolkingen / naties meer kansen en daadwerkelijke kansen.En ik geloof  en durf te geloven dat velen helemaal niet wensen te moorden of te stelen diep vanuit hun hart of zich laten ontlokken tot andere oneerlijk gedrag.Dat zit niet in een mens van nature , dat lokt het valse en oneerlijke systeem uit.Het is de hardheid van dit haast wel onmenselijk ontworpen systeem en zeker de valse start ervan wat de werkelijke oorzaak is, waarin bepaalde regels van bezit geschreven in The Wealth of Nations door Adam Smith waarop de wetgeving zich is gaan baseren ,de regels van bezit die hadden nooit aangepast of veranderd mogen worden.Maar dan komen we op het punt wie is die Adam Smith dan ?Hij is een van de grondleggers zo niet de grondlegger van het economisch denken en vormde de basis samen met anderen van de wetgeving die het kapitalistisch systeem vormden.Als men die regels aan gaat passen welke juist voor alle ellende zorgden ,de regels van het komen tot bezit dan kan verandering werkelijk zijn start gaan nemen .Het spijt me ik moeten even enigzins schuldig blijven aan precissie in deze ,omdat er zoveel info van de laatste tijd even de juiste feiten in deze wat vervaagd hebben in mijn gedachten.Maar dat neemt niet weg dat daar de klepel hangt , (even een ontluchtend grapje) Maar serieus daar valt volgens mij zeker wel wat te halen en men zou richting een rechtszaak daar zeker naar moeten gaan kijken want daar is bepaalde hedendaagse wetgeving nog op gebaseerd en ontworpen.

    7. Mooi betoog Japser, het is alsof we (als Westerlingen) nu onszelf tegenkomen door het systeem dat we ooit voor heilig verklaard hebben dat ons tegelijkertijd blind maakt door het dogma waaraan we ons hechten. Anders gezegd, het systeem keert zich tegen de ingezetenen zelf, vervolgens wordt het kijken naar diegenen die er het laatst zijn bijgekomen en dat noemt men ‘de verrechtsing’. Alweer een nieuwe strijd die onze aandacht weghoudt van het ware probleem dat we dan helemaal niet aanpakken ondanks de bewijslast zwart op wit aangeleverd wordt. Hoe we het ook draaien of keren, politiek faalt op een haast onwaarschijnlijke manier maar pretenderen wel de vertegenwoordigers van het volk te willen zijn. We betalen ze om een hele dag (jarenlang) na te denken over de situatie en het resultaat is werkelijk verbluffend, men predikt volledig het tegengestelde dan wat waarachtiger economen hen aanbieden. Totale negatie en veronachtzaming van zowat elk ernstig boek dat ooit geschreven werd, hierbovenop tracht men de bevolking te verdelen en tegen elkaar op te zetten opdat ze zelf maar niet ontmaskerd zouden worden. Die tijden zijn nu echt wel voorbij, als we niet wakker worden zijn we nog slechts slachtvee in functie van een systeem dat ons als mens steeds verder uitholt, politiek behandelt de bevolking als nietsterzakendoende adepten die men nog enkel als verlengstuk ziet van zichzelf, goed voor de partij als ze ons nodig hebben, een regelrechte blammage voor dat wat we democratie hebben genoemd. Daarom, we hebben dirngend actie nodig vooraleer het te laat is, de situatie wordt steeds prangender.    

  2. Rente is op zich geen probleem, het is gewoon een vergoeding voor het lenen van geld. Als je iets huurt, dan betaal je daar ook een vergoeding voor.
   Wat ik vooral mis in deze serie zijn concepten als fiat-geld en de goudstandaard.

   1. Rente is totaal absurd, het leidt tot totaal verkeerde stellingen over economie en leven. De goudstandaard is nog absurder, simpel gaat het zo … leg goudstaven in een kluis waar niemand wat aan heeft en dat geeft de legitimatie om geld te drukken. Volgens deze gedachtengang kan je ook lucht in de plaats stellen, misschien komt dan iemand op het idee om lucht in de kluis te leggen? Geld op zich heeft geen boekhoudkundig tegenargument nodig en staat ten dienste van mensen en het systeem. In laatste instantie kan je als tegenpost ‘niets’ nemen, geld is naar z’n oorsprong immers neutraal, er kan economisch gezien nooit een tekort aan zijn.  Enkel dit grondbeginsel volstaat om aan te geven hoe weinig er van economie begrepen wordt, de bevolking de dupe.

    1. ente is zeer zeker een groot probleem. Rente=schuld hoe je het ook wil keren en is onrechtvaardig. Het leven is gewoon veel te duur want als ik een eigen dakje boven mijn hoofd wil hebben moet ik geld gaan lenen want zoveel geld heb ik nu eenmaal niet. Dus gaan we naar de bank waar we nog eens extra afgestraft worden om over die 30-40jaar zoveel extra te betalen terwijl de bank gewoon met ons geld liggen te spelen op de beurzen enz…
     Belasting is ook een soort onrechtvaardige rente want waarom moet ik blijven betalen voor de dingen die ik met mijn eigen bloed en zweet heb verdiend?
     En als ik nu alle rente die ik heb moeten afstaan aan vaderke staat die ook nog een deel daarvan belegd in bv. wapens, want denk maar niet dat wij onze handen in onschuld hebben zitten doordat wij onze verantwoordelijkheid uit eigen handen geven aan mensen die volkomen onbekwaam zijn om met die grote sommen om te gaan, nou dan zou dat bedrag toch rond zo’n dertig-veertigduizend euro zijn in de afgelopen 14 jaar (ben er nu bijna 32) die ik anders veel beter had kunnen besteden zoals bijvoorbeeld op mijn eigen wonen maar nee hoor… door deze waanzinnige tijden van onzekerheid en crisis woon ik nog thuis omdat wanneer ik de rekensom maak ipv. thuis wonen, op mijn eigen gaan wonen, is het in feite als vrijgezel onbetaalbaar want heb dan iedere euro twee keer om te draaien en weg biologische voeding want is dan ook niet meer te betalen en laat staan nog andere dingen die ik heb op te geven en voor wat? Me te pleuris liggen werken voor een paar eurocent, terwijl er zijn die helemaal niets nuttigs voor de maatschappij doen zich kunnen uitleven in de stof en er zich geen zorgen over hoeven te maken. Een dure wagen en een grote kast van huis heb ik ook niet nodig maar gewoon de basis waar ieder recht op heeft wordt zo goed als bijna onmogelijk voor de gewone opgroeiende jeugd in deze tijd. Neem de belastingen en rente af dan wordt het opeens veel dragelijker. Het enige nut wat banken hebben in mijn ogen is om te voorkomen dat men thuis overvallen wordt doordat men veel geld in huis heeft en dat de bank geld heeft uit te lenen wanneer iemand iets nuttigs wil kopen zoals een gewoon dakje boven het hoofd of een normale wagen en dat men daar dan een half procent op vraagt kan ik nog in meekomen maar geen duizenden euro’s op een paar tienduizend euro. Waanzinnig voor woorden gewoon.
      

    2. Keza, als je spreekt over rente, over welk deel heb je het dan exact? De rente stwut de maatschappij naar inflatoir gedrag, als we hierbovenop allemaal ‘winst’ willen maken zal dit nog extremer worden. Deze maatschappelijke modus operandi induceert veel strijd en de neveneffecten zoals we ze nu zien. Als het gaat om de dienst voor lening (de echte rente) dan zou deflatie veel rendabeler kunnen zijn, het bizarre hiervan is dat dan ook de rente geen extra kost betekent. Anders gezegd, rente is daadwerkelijk absurd en dat is hier niet arbitrair bedoeld.

 11. Rente is in mijn ogen onder dwang extra geld moeten geven voor iets nutteloos waar niemand in feite niet voor heeft getekend. Wie wil er nu rente en belastingen betalen waar de samenleving in werkelijkheid geen baat bij heeft?
  Ook heeft geen rente, belastingen,… betalen niets te maken met meer winst eigenmaken want ik begrijp niet hoe je dit kan rechtvaardigen in termen van meer winst terwijl ik het eerlijk heb verdiend door eigen zweet en bloed. Ik dien mijn recht te behouden waar ik mijn zuurverdiende geld aan wil geven en niet vaderke staat. Bv. ieder wil toch op degelijke wegen rijden dus kan men daar jaarlijks een bijdrage aan geven maar nu moeten we betalen en de wegen liggen er slechter bij dan ooit. Normaal?
  Het is gewoon geld afhouden voor nutteloze zaken, zoals bv. de wapenindustrie, en wat ik nog eens niet wil. Waar zie jij daar ergens meer winst in en waarom moeten wij dat moeten afstaan? Het is in mijn ogen meer oorlog, meer concurrentie, meer geweld. Niet meer, niet minder. Het is dus ook goed dat we een paar rijken hebben die de boel beslissen met hun eigen agenda’s en de rest van ons armen die niets hebben te beslissen of kan jij aan de deur van de staat kloppen en zeggen waar jij je geld in wil beleggen? Dit is wel goed allemaal?
  Als het geld rechtvaardig verdeeld zou zijn geweest waren de meeste problemen nooit aan de orde geweest op de eerste plaats. Ook woorden als deflatie, inflatie,… zouden hun nutteloze betekenis verliezen wanneer we leven na de zaken die er echt toe doen zoals het opzetten van het duurzame samenleving waarbij ieder in vrijheid zijn eigen unieke steentje in bijdraagt. Wedden dat in zo’n samenleving er geen drang meer kan zijn tot oorlog, concurrentie, enz… want ieder is tevreden want men heeft alles wat een ander ook heeft omdat alles eerlijk is verdeeld. Ook mensen die toch nog op macht verlust zijn zullen heel snel van die koude douche terugkomen.
   

  1. Ja, wie dienen meer te gaan leven vanuit een coöperatieve samenleving waar elke stem even gelijk is. Nu is alles verdeeld en hebben we ontelbare partijen die elkaar niet versterken maar afzwakken en de loer liggen draaien met intellectueel gezwam. Ook verkiezen zij zich zelf want niemand van ons heeft iets te vertellen wie er zetelt in de Europese top. Daar heeft de gewone mens allemaal dan ook niets aan en heeft er dan ook totaal geen enkele baat bij dat verdeel en heers-gedoe. De massa dient te handelen als een coöperatie en zij dienen de uitvoerders, die door de massa op de eerste plaats zijn aangesteld, te leiden naar de zaken die voor de massa van werkelijk belang zijn en niet andersom.

  2. Zeker allemaal mee eens, ook daarom dat dat Chicago Plan zo belangwekkend is. In andere woorden zeggen ze hetzelfde wat inflatie-deflatie betreft (met rente als stuwkracht voor een eenzijdig inflatoir systeem dat ons allen gevangen houdt). Het grote voordeel is dat het nu niet van Janneke en Mieke komt maar rechtsreeks van het IMF, als politiek dit alles naast zich neerlegt, hoe kunnen we er dan nog vertrouwen in hebben?
    
   We find that the advantages of the Chicago Plan go even beyond those claimed by Fisher. One additional advantage is large steady state output gains due to the removal or reduction of multiple distortions, including interest rate risk spreads, distortionary taxes, and costly monitoring of macroeconomically unnecessary credit risks. Another advantage is the ability to drive steady state inflation to zero in an environment where liquidity traps do not exist, and where monetarism becomes feasible and desirable because the government does in fact control broad monetary aggregates. This ability to generate and live with zero steady state inflation is an important result, because it answers the somewhat confused claim of opponents of an exclusive government monopoly on money issuance, namely that such a monetary system would be highly inflationary. There is nothing in our theoretical framework to support this claim. And as discussed in Section II, there is very little in the monetary history of ancient societies and Western nations to support it either.
    
   Daarom de vraag wie er bereid is om een rechtzaak te ondersteunen, ik neem aan dat we dit toch niet als faits diver willen afdoen. Als we dat wel doen, waarom zouden we er dan nog woorden aan vuil willen maken?
    

 12. Als je het goed wil uitleggen, zoals deze man in het begin deed, verzaakt hij het later duidelijk te maken dat het niet de bank is die geld creëert maar de man die naar de bank stapt. Hij doet dit met zijn promiss to pay. (promesse)
  De bank levert hier verder geen bijdrage aan, behalve dan de situatie uitbuiten. Als we dit inzien is de helft van het probleem al opgelost.

  1. Ja, uiteindelijk zijn wij allen verantwoordelijk voor deze hele waanzin omdat wij te lang onze hoofden in het zand hebben gestoken door onze verantwoordelijkheid uit handen te geven aan een paar mensen die het wel voor ons zouden regelen. We zien dus wat ervan komt…

 13. Ene Marianne v.d. Berg heeft aangifte gedaan van uitbuiting van het nederlandse volk door kabinet Rutte.
  Op het politiebureau Zuiderpark van Den Haag.
  En dat heb ik ook weer van Nujij, en het lijkt mij wel interessant nieuws.

  1. Zeer interessant, heb je meer coördinaten opdat we contact kunnen maken? Steeds meer mensen zien een democratisch proces als middel om politiek tot verantwoording te roepen, zeer terecht overigens. De bewijslast stapelt zich immers op, de bevolking moet haast blind zijn om er nog naast te kijken. Actie is dan ook dringend gewenst om nog erger te voorkomen.

 14. Marianne verdient m’n grootste respect, wie wil ze steunen en navolgen? Viisonairen, verzamel u?
   
  “Marianne van den Berg heeft vandaag 28 juni om 16:00 op het politiebureau Zuiderpark Den Haag aangifte gedaan tegen het kabinet Rutte. De aangifte dient als aanklacht tegen `de uitbuiting van het Nederlandse volk` door het kabinet. Met deze breed geformuleerde aanklacht is aangifte gedaan van onder meer schending van mensenrechten, discriminatie, slavenarbeid en leugens en bedrog.
   
  Nadat Marianne van den Berg in Nederland op 12 september 2011 het startschot gaf voor de Occupy beweging in Nederland, door ruim 3 weken in haar eentje op het Binnenhof te demonstreren, laat zij opnieuw verrassend van zich horen door tegen het hele kabinet, met naam en toenaam, aangifte te doen. Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen. Met deze actie roept zij op om deze aanklacht te steunen, door dezelfde aangifte te doen, bewijzen aan te dragen en om de discussie te openen hoe eindeloos falende politici verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun wandaden. Zij hoopt dat velen met haar deze aangifte zullen doen, om alleen al door het grote aantal van aangiften het kabinet publiekelijk aan te klagen. “
  http://www.ezpress.eu/nieuws/25329/Aang … uitbuiting

  1. We hebben alvast  onze intenties en steunbetuiging laten geworden, Visionairen denken niet alleen aan een betere toekomst, het is ook een zaak van morele verantwoordelijkheidszin en daden. Hadden vroeger bij de Nederlandse Tweede Kamer al eens een project ingediend ter vermijding van die zgn economische crisis, er werd nooit gevolg aan gegeven maar wel opgenomen in de notulen. Wie doet mee?  

 15. Goed bericht .Het lijkt me een hele goede zaak het gehele systeem bevind zich op een zeer kritieke tweesprong , actie lijkt me een noodzakelijke reactie.Iedere druppel kan als het ware de emmer gaan vullen.Mvg Jasper.

Laat een reactie achter