Rednas

Een ziener/visionair: je zal het maar zijn! Hoe maak ik hier m'n werk van? Dat is waar het momenteel om gaat, er zoveel mogelijk voordeel mee doen in professioneel opzicht.

Boven het maaiveld uitsteken

Ik verbaas me al een paar jaar over het ‘feit’ dat er in Nederland een cultuur heerst waarin het niet gewenst is dat iemand zomaar even boven het maaiveld uit gaat lopen steken. Als je dat als doet, dan moet je het op zijn minst compenseren met bescheidenheid, nuchterheid en zelfspot. Wordt je een bekende Nederlander (BNer), dan houdt dat automatisch in dat de spot met je gedreven wordt. Tenminste: die kans is erg groot.

Bescheidenheid als nuttig middel om afgunst te voorkomen
Gelukkig is ‘boven het maaiveld uitsteken’ een soort gezegde wat meerdere elementen heeft. Ik benoem er twee.

Ten eerste gaat het om egotripperij, die het gevolg kan zijn als de zaken gedurende een periode erg goed lopen en wat de nodige status en welstand met zich meebrengt. Een attitude die dan kan ontstaan is die van ‘kijk mij eens vreselijk succesvol zijn’. Hier hebben mensen moeite mee en vaak wordt er dan ook lacherig over gedaan. Aangezien succes tijdelijk kan zijn is hier ook iets voor te zeggen. Ook afgunst is een emotie die een succesvol iemand bij veel mensen oproept, omdat de welstand vaak simpelweg niet haalbaar is voor de ander.

Het gaat hier dus om bescheidenheid, wat z’n oorsprong uit het Calvinisme schijnt te hebben. We kennen allemaal wel het gezegde ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Loop niet te veel te koop met je succes, want dat is niet leuk voor anderen die minder succesvol zijn.

‘Niet boven het maaiveld uitsteken’ als dwangbuis voor innovatieve visionairen
Ten tweede is er een element van toepassing dat wel degelijk heel serieus moet worden genomen van mensen die boven het maaiveld uitsteken, al dan niet bewust. Want: zij zien of bedenken vaak dingen die het leven, de maatschappij, het gezin, het bedrijf etc. beter (kunnen) maken. Het zijn mensen die kansen zien en van zichzelf – dus vanuit hun hart – zo gedreven zijn dat ze eigenlijk niet anders kunnen dan met een idee aan de slag gaan. Maar daarvoor moet je jezelf dus kenbaar maken en vaak de discussie aangaan; ook met mensen die zogenaamd ‘boven’ je staan. En dat is vaak niet bepaald ‘normaal doen’.

Creatieve innovators van zeer groot belang voor het succes van de groep
Het grote verschil tussen beide aspecten – bescheidenheid en verbetering – is het onderscheid tussen individueel succes en succes voor het collectief.

Als iemand namelijk het voortouw neemt om een bedrijf – groep samenwerkende individuen – beter te laten presteren, dan is dat goed voor meerdere mensen. Zo noem ik in ieder geval de continuïteit van een bedrijf en ook mogelijk uitbreiding en daarmee werkgelegenheid.

Niet iedereen begrijpt dit, zeker niet wanneer je volgens de functieomschrijving op gelijke voet met elkaar werkt. Daar komt bij dat de een zijn werk al heeft losgelaten zodra de werkdag is afgelopen, maar dat de ander het mee naar huis neemt omdat er of een probleem is dat kan worden opgelost, of dat er kansen zichtbaar zijn waarmee een bedrijf nog beter kan draaien. Uit psychologisch onderzoek blijkt inderdaad dat verreweg de meeste mensen, ook zij die zeggen veel waardering te hebben voor creatieve geesten, grote moeite hebben met creatieve ideeën.

Her- en erkenning, plus begeleiding, van visionaire innovators hard nodig
Ik vind dat mensen met deze capaciteiten – oftewel talent – tijdig herkend moeten worden, erkend moeten worden, de ruimte moeten krijgen om vrijuit te mogen spreken (bij de juiste personen) en ook beschermd moeten worden tegen mensen met de nodige aanleg voor afgunst. Hier hoort ook voorlichting bij over het niet al te veel naast de schoenen lopen, dus zelfbescherming.

Dit is dus de stelling, ik ben benieuwd wat jullie er van vinden en of jullie het herkennen.

We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.

Verzin zelf (ook) eens wat!

Er is veel kritiek op het systeem waarin we leven. Terecht, want er zijn een aantal zeer ernstige misstanden. En laten we niet alleen mopperen, want we kunnen veel meer doen dan we doorgaans denken.

Ook op Visionair.nl ontkomen we vaak niet aan een mening over wat de Nederlandse overheid wel of juist niet zou moeten doen; zeker als het gaat om onderwerpen die breed worden uitgemeten in de media en die veel mensen aangaan. Zo zijn er al heel wat artikelen geplaatst over het financiële systeem, die zorgen voor achtereenvolgens: verbazing, verontwaardiging en beschuldiging.

We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.
We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.

Wat het eerste betreft ontkom je hier niet aan, want als je als gewone burger komt te weten hoe geld bijvoorbeeld gecreëerd wordt, zul je verbaasd zijn dat dit überhaupt kan. Als je bedenkt dat dit tot een hoop ellende – waaronder een recessie en daarmee o.a. banen- en koopkrachtverlies – zul je boosheid merken in jezelf. En dan is het de vraag: wie gaan we hier de schuld van geven en wie is er (eigenlijk) verantwoordelijk voor een oplossing?

En van het een komt het ander; voor je het weet zit je in een discussie over op welk vlak bezuinigd moet (of kan) worden. Een verkeerde opmerking en je bent een populist. Alsof je dat niet mag zijn. Het enige vervelende van het populisme vind ik dat er vaak een gedegen uitleg ontbreekt en dat men vaak zomaar wat roept. Maar dat terzijde.

Ik heb eerder een artikel geschreven over oplossingen voor het monetaire stelsel, waar ik lezers voor uitnodigde om er op zijn minst over na te denken. Het grootste probleem is namelijk de afhankelijkheid, namelijk van een slecht functionerend financieel systeem, een systeem dat te grillig is en daarmee niet voldoende duurzaam.

Dit geldt net zo goed voor olie. Ter illustratie: ik heb mijn zuinige 4takt scooter weer uit het hok gehaald en voor een reparatie naar de garage gestuurd, zodat ik volgende week weer een stuk goedkoper kan rijden dan met mijn auto. Hiermee kan ik op benzinekosten besparen; want ik ben niet meer volledig van mijn (qua benzineprijs) dure auto afhankelijk.

De essentie in dit korte betoog zit in afhankelijkheid van dure, slecht functionerende, bizarre, niet-duurzame en oneerlijke systemen, technieken en manieren van werken. Zorg ervoor dat je hier met een ander systeem, techniek en manier van werken onafhankelijk van wordt. Ga daar vooral zelf mee aan de slag en ga wat minder zitten mopperen op onze regering en elkaar.

By the way: omarm alle initiatieven, nieuwe producten en technieken waarover op Visionair.nl al wordt gepost en lever hier vooral ook zelf een bijdrage aan!

De Liberty Dollar was in tegenstelling tot de Amerikaanse dollar, gebaseerd op dekking door echt goed en zilver. Dat vond de Fed niet leuk, en bedenker VonNotHaus zit nu in de gevangenis.

Tijd voor oplossing(en) voor het monetaire systeem

Al een jaar of 4 lees ik artikelen over het monetaire systeem op Aarde en beleef ik de grillen ervan als burger. Dit laatste doe ik zoveel mogelijk op een kritische manier, zodat ik enerzijds zelf goed geïnformeerd ben over het systeem, maar ook om feeling te houden met de mensen om mij heen en hun vermogen om het monetaire systeem te bevatten. Ik ben vast niet de enige die de verhalen al enige tijd aanhoort of leest en wil het zo langzamerhand wel eens gaan hebben over een geleidelijke oplossing.

De Liberty Dollar was in tegenstelling tot de Amerikaanse dollar, gebaseerd op dekking door echt goud en zilver. Dat vond het bankenkartel achter de Fed niet leuk. Bedenker VonNotHaus zit nu in de gevangenis.
De Liberty Dollar was in tegenstelling tot de Amerikaanse dollar, gebaseerd op dekking door echt goud en zilver. Dat vond het bankenkartel achter de Fed niet leuk. Bedenker VonNotHaus zit nu in de gevangenis.

Wie zit er achter het huidige monetaire stelsel?
Om met het eerste te beginnen: wie zit(ten) er nu achter het monetaire stelsel zoals we dat kennen? Blijkbaar zijn dit heel machtige, invloedrijke en rijke families, waaronder de Rothschilds en Rockefellers. Ook de Oranjes zoals we die in NL kennen zullen er vast toe behoren, de een met een wat grotere vinger in de pap dan de ander.

Wat beweegt de wereldelite?
Dan is het de vraag: wat zijn hun precieze motieven? Ik denk zelf dat veel van hun activiteiten samenhangen met traditie: religie(s) in stand houden of juist verdringen, financiële stelsels beheersen om de sport en oorlogen voor de sensatie. Ik noem maar wat.

Ik heb drie maanden in een corpshuis van de Utrechtsche Studentenvereniging gewoond, waar ik een tijdelijke kamer huurde. Hier is mij het belang van tradities – en daarmee ook ego’s – duidelijk geworden. Dit is gewoon een doel op zich. En voor het netwerk. En bier. En seks.

Wat ik lees in overzichten over de ontwikkeling van de families is dat ook religie een grote rol speelt en dat – zoals ik het begrijp – religies en daarmee bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld; waar flinke oorlogen door ontstaan. Religie is volgens mij alleen maar een verhaaltje waar mensen zich achter verschuilen – maar wel diep in geloven – om zich op een bepaalde (vaak primitieve) manier te kunnen gedragen. God zal wel willen dat ieder land op aarde een Centrale Bank van de Rothschilds heeft, maken ze zichzelf vast wijs.

Anonimiteit rijkaards moet verdwijnen
Goed, als het dan maar een paar families zijn die de hele handel beheersen en belazeren, dan wil ik graag weten wie het precies zijn, met naam en toenaam; en waar die mensen wonen. Zodra dat duidelijk is, wordt in ieder geval de anonimiteit aangepakt; want die willen we niet meer vanwege het inzichtelijk maken van de aandeelhouders.

Dissidenten binnen vooraanstaande families
Wat ik me trouwens ook afvraag: zouden er binnen die families – inclusief de Oranjes – geen dissidenten zijn? Mensen die al een tijdje doodziek zijn van rare (traditionele) praktijken en een uit de schoolbanken willen klappen. Als dit binnen het CDA en de PvdA mogelijk is, dan ook binnen families. Een interview is zo gemaakt en online gezet; desnoods met vervormde stemmen en het hoofd in de schaduw. Net zo makkelijk.

Nieuw monetair stelsel
Als we het hebben over het monetaire systeem zelf: dat is ooit ergens begonnen. Een nieuw monetair stelsel – incl. een nieuwe munt en betalingssysteem via beeldschermen en servers – moet dan toch ook te beginnen zijn. Ik wil heel best meehelpen bij het ontwerpen van een nieuw waardepapier. Zo wil ik best betalen met een briefje van 10 (naam valuta) met de Dalai Lama erop. Dit is even flinke fantasie, maar dat hebben we ook nodig.

Ieder nadeel heb z’n voordeel: we hebben zo langzamerhand wel duidelijk gekregen wat allemaal niet werkt of scheef is, laten we nu vooral een voorbeeld nemen aan hoe het dus niet moet en ons gaan richten op hoe het dan wel moet.

Dus: oplossingen verzinnen, roept u maar!

Lees ook
Anonieme rijkdom moet verboden worden
Hernationaliseer het recht op geldcreatie
Voer meerdere valuta in
Rentevrije banken
Energie als geld

Schrijfwedstrijd: Te weinig collectieve beleving grootste probleem van Nederland

De hoofdvraag: Wat is nu of in de toekomst een groot probleem voor de bevolking van Nederland?

Het grootste probleem van Nederland is een té grote mate van individualisme is, en daardoor een gebrek aan collectieve beleving. Het is al lang geen nieuws meer dat we nog steeds met een individualistische tijdgeest te maken hebben, die al de nodige problemen heeft opgeleverd, wat qua achterliggend gedachtegoed nog steeds niet voldoende wordt behandeld. Hierdoor ontbreekt inzicht in de werkelijke maatschappelijke vraagstukken en daarmee ook de economische en financiële crisis waar we in zitten.

Belangrijker nog: het gebrek aan collectiviteit zorgt ervoor dat er bijna geen visie is te vormen waar voldoende Nederlanders zich in kunnen vinden om naar een bepaald doel te streven, wat vanuit een visie is vertaald.

Wat is het individualisme?
Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij het belang van de gemeenschap niet boven het individu wordt geplaatst. Bij het individualisme staat het recht op zelfbeschikking centraal. Elk individu heeft het recht om zijn leven zelf in te vullen, zonder dat anderen hem gaan opdringen hoe deze zijn leven zou moeten leiden. Het individualisme heeft duidelijk haar valkuilen laten zien, waardoor we in een economische- en financiële crisis terecht zijn gekomen.

Hoe is dit ontstaan?
Mensen zijn steeds meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan en er is sprake van een verzelfstandiging van het individu ten opzichte van de groep. Dit is nog steeds een uitwas van de ontzuiling, waar de babyboomers nog mee te maken hebben gehad. Een van de oorzaken hiervan is zijn industriële ontwikkelingen in de 20e eeuw, die ervoor hebben gezorgd dat er een toename kwam in de welvaart. Dit heeft er, samen met de democratiseringsbeweging in de jaren ’60, toe geleid dat bepaalde groepen in de samenleving onafhankelijker werden van elkaar. Arbeiders kregen meer rechten en vrouwen waren niet langer afhankelijk van hun man. Mensen die al individualistisch waren aangelegd grepen hun kans om zichzelf te ontplooien, wat ook steeds meer gemeengoed werd. Vervolgens werd deze wijze van denken weer steeds meer gemeengoed in de opvoeding van hun kinderen.

Is dit het grootste probleem? Nee. De individualisering is niet zozeer het grootste probleem, want dat is ongewenst en risicovol gedrag. Het is één van de achterliggende factoren die problematisch is: er is te weinig collectieve beleving. In Nederland worden we niet snel één met elkaar, tenzij er wordt gevoetbald door het Nederlands Elftal, het Koninginnedag is of we massaal invulling geven aan de tradities die wel in brede zin hebben standgehouden, zoals kerst en oud&nieuw. Maar daar houd het ook wel mee op, kort door de bocht gezegd.

We hebben ooit een belangrijke status gehad op economisch gebied, namelijk tijdens de Gouden Eeuw en we zijn een gidsland (geweest) op het vlak van homoparticipatie, het poldermodel en het softdrugsbeleid. Deze thema’s raken echter of gemeengoed (homoparticipatie) in ander landen of ze raken door nieuw inzicht achterhaald (poldermodel), waardoor er blijkbaar niet veel overblijft om als geheel trots op te zijn.

Dit is alleen erg als er niets nieuws bijkomt om alsnog collectief trots op te worden; en juist dat lijkt het geval te zijn in Nederland. Ook dit is verklaarbaar. Ik denk dat we het Calvinisme eens goed moeten analyseren of werkbaarheid en of het gezegde ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ nog wel zo praktisch is voor deze tijd. Voor nieuwe ideeën en manieren van werken zijn we afhankelijk van denkers en uitvinders, die daarvoor de ruimte nemen en zouden moeten krijgen. Maar daar moeten ‘we’ wel met z’n allen achter gaan staan.