hypotheek

Zijn deze Japanse koepels DE oplossing voor huisvesting in aardbevingsgebieden?

Hypotheekrenteaftrek vervangen door kinderaftrek

Hypotheekrenteaftrek heet een ondersteuning te zijn voor werkende armen. Het netto effect van hypotheekrenteaftrek is een subsidie aan banken en huizenbouwers. De woonlasten blijven gelijk, want huizenkopers bieden tegen elkaar op. Is er niet een slimmer systeem te bedenken?

Het beoogde doel van hypotheekrenteaftrek

hypotheekrenteaftrek
Bron: piqsels.com

Huizen zijn duur. Dat is ook logisch: een huis is een enorm object, groot genoeg om een familie in te huisvesten. In het grootste deel van de wereld kost het vier tot vijf bruto jaarinkomens om een gemiddeld huis te kopen. In enkele landen, zoals Nederland, zijn de huizenprijzen nog veel hoger. De reden is dat huizenkopers tegen elkaar opbieden en nu steeds meer vrouwen werken, betekent dat dat het beschikbare budget bijna verdubbelt. De werkgelegenheid concentreert zich in de Randstad. In gewilde gebieden, zoals de Randstad, leidt dat tot torenhoge huizenprijzen, terwijl op het leeglopende platteland in randprovincies de huizenprijzen juist sterk dalen. Hypotheekrenteaftrek moest huizen betaalbaarder maken voor de middeninkomens. Het idee was dat jonge gezinnen en andere groepen die krap bij kas zitten, door de belastingteruggaaf toch een forse uitgave als een eigen huis kunnen bekostigen.

Effecten zijn tegenovergesteld en rampzalig

In de praktijk is de maatregel vooral gunstig voor de hoogste inkomens (die de meeste belasting betalen). Zij kunnen het meeste aftrekken. Ook betekent een hogere koopkracht bij een gelijkblijvend aanbod dat de prijzen stijgen. De strenge ruimtelijke-ordening bepalingen in Nederland belemmeren dat gebieden als het Groene Hart benut worden voor huizenbouw, waardoor het aanbod gelijk blijft. Het gevolg is dat steeds meer huizenbezitters zich tot de nek in de schulden steken om toch een huis te kunnen kopen en dat de onroerend-goed prijzen 20-30% hoger liggen dan normaal. Ook wordt de verwerpelijke gewoonte van het maken van schulden beloond. De overheid creëert een gouden kooi waarin huizen bezitters zich opsluiten. Dit heeft bij huizenbezitters zonder een nationale hypotheekgarantie tot grote persoonlijke drama’s geleid. En ja, wij hebben ook een paar jaar hypotheekrenteaftrek gehad. We wisten niet hoe snel we van dit cadeautje aan de banken konden afkomen.

Vervang de hypotheekrenteaftrek door kinderaftrek

Vooral werkende ouders kunnen nu nauwelijks rondkomen. Werkende armen is een gevleugelde uitdrukking geworden: werkende mensen met een minimumloon zijn slechter af dan een uitkeringstrekker die de gulle sociale voorzieningen maximaal benut. Mensen zijn verstandig genoeg om hun eigen problemen op te lossen. Dat hoeft de overheid niet voor ze te doen. In het geval van woonlasten en hypotheekrenteaftrek, zorgt de hypotheekrenteaftrek voor een onzinnige besteding van geld aan woningen in plaats van andere dingen. Het is zinniger ouders met kinderen een vaste kinderaftrek geven voor de eerste twee kinderen. Op die manier stimuleer je dat werkende ouders kinderen krijgen (wat helpt tegen de vergrijzing) en dat deze zwaarbelaste groep een stevige steun in de rug krijgt.

Benut leegstaande kantoren als woningen

Er is een grote leegstand aan kantoren in de Randstad. Een deel hiervan kan tot woning worden omgebouwd. Dat vermindert het woon-werk verkeer aanzienlijk. Hierdoor geven werkenden minder uit aan woon-werk verkeer en hebben werkende ouders meer vrije tijd. Er moet minder krampachtig dan nu worden omgesprongen met bestemmingsplannen, zolang dat geen grote hinder oplevert voor bestaande bedrijven. Zo kan je de veel te strenge regels tegen lawaai- en stankoverlast versoepelen in de gebieden waar kantoorpanden tot woonruimte worden omgebouwd.

Islamitisch bankieren ontwijkt rente. Uiteraard verdienen de bankiers op een andere manier alsnog hun geld.

Islamitisch bankieren goed alternatief voor hypotheek

De islam kent een aantal uitgesproken schadelijke ideeën, maar ook enkele interessante visies. Het verbod op rente bij voorbeeld. Kan islamitisch bankieren de huidige hypotheekproblemen oplossen?

De islam kent net als het christendom en het jodendom een renteverbod. Waar de joden en christenen het renteverbod negeren, of het interpreteren als een verbod op woekerrente, is het voor islamieten nog springlevend. Vandaar dat het  “renteloos” islamitisch bankieren, onder islamieten steeds populairder wordt.

Bankieren met een renteverbod
Rente is geld, dat moet worden betaald voor het lenen van geld. Banken lenen geld uit dat door spaarders is ingelegd, of dat zij weer lenen van de centrale bank (het beruchte fractioneel reservebankieren). Het uitkeren en vooral in rekening brengen van rente is het levensbloed van een bank. Duidelijk is dus dat een renteloze bank heel anders te werk zal moeten gaan dan een standaardbank die rente rekent. Hoe werkt een islamitische hypotheek?

Verdienen aan een renteloze hypotheek
Er zijn verschillende oplossingen verzonnen voor het probleem van het ontwijken van rente. De populairste vorm, de halalhypotheek, maakt gebruik van de zogeheten murabaha-constructie. Hierin wordt het huis twee keer overgedragen. De eerste keer aan de bank, de tweede keer, doorgaans enkele dagen later, van de bank aan de koper. De bank brengt hiervoor een percentage in rekening. De koper betaalt de bank terug in vaste termijnen, waar de opslag in is verwerkt. Qua aflossingsregime komt een halalhypotheek daarmee neer op een annuïteitenhypotheek. Veel islamieten vinden dit geen nette constructie, omdat in feite de bank nog steeds geen risico loopt en nog steeds rente trekt, alleen dan onder een andere naam. Waarmee ze een punt hebben.

Volgens islamitische scherpslijpers is alleen een vorm, waarbij de bank echt onderneemt geoorloofd. De bank koopt het huis dan daadwerkelijk en verkoopt het met een opslag stukje bij beetje aan de koper, een vorm van huurkoop dus. Deze kan er dan tussentijds vanaf. Ook moet het geld niet besmet worden door “haram” (onreine) activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een seksshop of een gelegenheid waar drank wordt verkocht.

Voordelen van de renteloze bank
Vanzelfsprekend heeft het geen enkele zin voor iemand die het onaangename soennitische gedachtengoed niet aanhangt, om te staan op het naleven van de shariah (soennitische wet). Ook zijn veel islamitische banken betrokken bij het financieren van terreuroperaties, de reden dat bijvoorbeeld de overheid van Bangladesh deze banken stevig aanpakt. Een renteloze bank op zich, daarentegen, is wel een goed idee. Rente is een dwangbuis. Als er calamiteiten plaatsvinden, verdampt het eigen vermogen van de bank snel. Spaarders raken hierdoor hun spaargeld kwijt (tenzij de overheid inspringt, wat uiteindelijk weer door de belastingbetaler opgehoest moet worden). Als sparen in feite een vorm van beleggen wordt, is weliswaar het inkomen van spaarders variabel, maar wel gemiddeld hoger. Ook worden geen valse verwachtingen gewekt. Met dit geld kunnen infrastructurele investeringen worden gedaan die over een zeer lange tijdsspanne hun geld moeten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan dijken, kernfusiecentrales, het stroomnetwerk en dergelijke.
Als een hypotheek het karakter van huurkoop heeft, betekent dat het niet erg is als een huurkoper een maand aflossing of huur mist. Deze maand wordt dan in mindering gebracht op het opgebouwde kapitaal. Gedwongen verkopen van huizen zijn dan niet snel meer aan de orde.

800.000 mensen met restschuld in Nederland

Nederland heeft de grootste hypotheekschuld van Europa. In Nederland konden mensen bijvoorbeeld meer geld lenen voor een huis dan dat het huis zelf op dat moment waard was. Ook was het mogelijk een hypotheek te nemen die je nooit aflost maar waar je alleen de rente op de hypotheekschuld betaalt aan de bank.

Nederlanders hebben in verhouding enorme schulden bij de banken vergeleken met andere Europese landen.

Maar het is nog gekker, via de hypotheekrente aftrek wordt geld lenen gesubsidieerd door de overheid. Een overheid die mensen beloont als ze zich dieper in de schulden steken bij banken… Effectief gezien is de hypotheekrente aftrek niets minder dan een geldstroom van de belastingbetaler via de overheid naar de banken toe, vanwege de grotere hypotheken die mensen hierdoor kunnen aangaan bij banken.

De politiek en de waakhonden van de financiële markten vonden dit blijkbaar allemaal prima, sterker nog ze hielpen met dit soort maatregelen en beleid vrolijk mee met het bellenblazen in de Nederlandse huizenmarkt. Geen waarschuwing werd gegeven vanuit deze instanties die eigenlijk de belangen van de consument tegenover de bankensector zou moeten beschermen.

Laten we hierbij niet vergeten dat banken deze schulden voor hypotheken mogen scheppen via het fractioneel reserve bankieren en de rente over deze schulden hun inkomstenbron zijn. Kortom het is in het voordeel van de bank om zoveel mogelijk schuld uit te zetten in de maatschappij want hoe meer schuld, hoe meer rentebetalingen, hoe meer winst en hoe groter de bonus. Daarbij zijn leningen voor huizen relatief veilig voor banken omdat mensen die niet meer (kunnen) betalen uit hun huis kunnen worden gezet. En dat is vaak zo schaamtevol dat mensen alles proberen te doen om hun hypotheek te kunnen blijven betalen.

Iedereen die de basis van ons huidige economische systeem begrijpt snapt dat dit een recept is voor bubbels en jawel dat gebeurde ook. Inmiddels is de bubbel echter geknapt en de huizen dalen momenteel snel in waarde. Mensen die het ongeluk hebben gehad zo een hypotheek af te sluiten en waarvan het huis nu minder waard is dan de hypotheekschuld die er nog op zit, zitten nu met een zogenaamde restschuld. Het gaat hier om maar liefst 800.000 mensen in Nederland. In onderstaand item van EenVandaag komt het probleem van de restschuld aan de orde.

 

De banken profiteren nog steeds enorm van deze huizenbubbel. De uitstaande schuld van mensen voor huizen is ook vergeleken andere Europese landen enorm in Nederland en de rentebetalingen van de mensen aan de banken over deze schulden zijn dan ook enorm. Ondertussen betaalt de belastingbetaler mee aan de hypotheekrente aftrek en zitten de particuliere mensen die dit soort hypotheken hebben afgesloten nu met de gebakken peren in o.a. de vorm van deze restschuld. Banken blij en de winsten, belastingbetalers en mensen met dit soort hypotheekproducten minder blij en de kosten.

Het is bijna ongelofelijk  maar de banken proberen het toch aan het einde van het programma. Inplaats van de banken te laten opdraaien voor de kosten van hun gecreeerde luchtbel waar ze lekker veel rente aan verdienen proberen ze nu de rente over de restschuld die gewoon nog steeds aan banken betaald moet worden aftrekbaar van de belasting te maken zodat het hele volk weer mag betalen voor de kosten van het klappen van deze bubbel, zodat de banken hun inkomsten en bonussen wederom veilig kunnen stellen.

Winsten privatiseren, schulden socialiseren… De directies van de Nederlandse banken snappen precies hoe het spelletje werkt.

Wederom hetzelfde recept en dat EenVandaag hier niet veel kritischer op is verbaasd mij behoorlijk. Kortom de banken zijn de politiek alweer druk aan het beïnvloeden om de rekening van het knappen van de huizenbubbel bij de belastingbetaler te leggen terwijl zij nog steeds lekker de rente over deze hoge schulden opstrijken…

En reken er maar op dat de politiek hier vrolijk mee akkoord gaat en dat we daarna nog meer politici net als Zalm, Balkenende en Bos naar de financiële wereld zien verdwijnen om vervolgens zelf ook riante salarissen op te strijken. Het loopt zo langzamerhand de spuigaten uit hoe de gewone man in Nederland wordt uitgeknepen en bedrogen door de banken en de politiek. Maar goed totdat burgers hier zelf niets aan gaan doen zullen deze partijen gewoon vrolijk doorgaan met hun spelletjes want zij maken er vette winsten op.

Aanverwante informatie en artikelen
-) Website – stopderestschuld.nl
-) Website – huizenmarkt-zeepbel.nl
-) Meldpunt Hypotheekdrama Nederland
-) Nederlands gezin daagt het bankensysteem uit
-) Nederlands gezin daagt het bankensysteem uit deel II
-) IJsland scheldt hypotheken burgers gedeeltelijk kwijt
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd 
-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Wanneer gaat een bank nou failliet?
-) Problemen in de bananenpolder
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) The Jerome Daly Case 1969 – Een rechtzaak waarbij een rechter in de VS zei dat het scheppen van geld uit het niets in de vorm van schuld zoals banken dit tegenwoordig doen geen echte waarde vertegenwoordigd en daarom hypotheek betalingen niet nageleefd hoeven te worden.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)