leven

pareto effect,. tachtig twintig principe

Pareto effect: het geheim van het tachtig-twintig principe

De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (1848-1923) ontdekte een opmerkelijke regel. Tachtig procent van de output, het resultaat, komt uit slechts twintig procent van de input, de inspanning. Door de Wet van Pareto consequent toe te passen is veel te bereiken en te besparen. Zou dit de oplossing zijn voor de uit de hand lopende overheidsuitgaven?

Twintig procent van de donoren geeft 80% van de inkomsten. Een voorbeeld van het Pareto effect. Bron: Wikimedia Commons

Het principe van Pareto
Pareto
was een enthousiast tuinier, zoals er velen zijn. Hij hield (en dat kwam minder vaak voor) nauwgezet bij welke van zijn erwtenplanten de meeste opbrengst gaven. Hij deed hierbij in 1906 een opmerkelijke ontdekking. Twintig procent van zijn erwtenplanten waren samen verantwoordelijk voor tachtig procent van zijn erwtenoogst. Toen Pareto er op ging letten, dook deze wetmatigheid ook bij andere verschijnselen op. Zo bleken twintig procent van de Italiaanse landeigenaren verantwoordelijk voor tachtig procent van het landbezit. Dit geldt ook voor de inkomstenbelasting. Er zijn heel veel landen waar het erger is, overigens. In feite bestaat er de zogeheten Pareto-index, waaruit de inkomensongelijkheid blijkt. Deze wetmatigheid is ter ere van hem later het principe van Pareto genoemd. Met Pareto zelf liep het minder goed af. De man trouwde met een Russin, die er later vandoor ging met een knecht. Hij raakte door zijn sociaal-darwinistische ideeën over de onvermijdelijkheid van ongelijkheid in fascistisch vaarwater. Dit maakte hem weinig geliefd.

Principe van Pareto vergroot winstgevendheid

Zijn principe wordt nu door zakenmensen gebruikt om hun winsten en doeltreffendheid te vergroten. Zo zijn doorgaans twintig procent van de klanten verantwoordelijk voor tachtig procent van de winst. Het is dus slim om die twintig procent te vertroetelen en af proberen te komen van de twintig procent van de klanten, die verantwoordelijk zijn voor tachtig procent van de klachten en kosten. Ook verkooppersoneel en advertentiecampagnes ontkomen niet aan Pareto’s scheermes. Want ook hier geldt: twintig procent is verantwoordelijk voor tachtig procent van het resultaat. Uiteraard konden we het niet laten het principe van Pareto op visionair.nl artikelen toe te passen. De twintig procent populairste artikelen zijn inderdaad verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van de bezoeken.

Pareto in het dagelijks leven

In feite geldt dit ook voor je dagelijks leven. Eenvijfde van je tijd ben je bezig met dingen die viervijfde opleveren van alles wat je doet. Het is dus slim om, bij te houden van welke dingen je het meeste plezier hebt en hoeveel tijd of geld ze je kosten. Is er een rotklusje dat je heel veel tijd kost maar wat maar weinig oplevert? Gaat tachtig procent van je geld naar een auto of een duur huis waar je nauwelijks plezier van hebt? Kijk dan of het niet mogelijk is daar een alternatief voor te verzinnen. Dit geldt ook voor overheidsuitgaven. Slechts een fractie hiervan is echt nodig. De rest kan worden wegbezuinigd en besteed worden aan de dingen die aantoonbaar wel wat opleveren. De grootste slokops, onderwijs en gezondheidszorg, zijn mooie voorbeelden. Tachtig procent van de uitgaven gaat naar twintig procent van de problemen. Eten, roken en alcohol drinken doen we maar een paar minuten per dag, maar de gevolgen op de gezondheid zijn zeer groot.

Foto van vermoedelijke stromatolieten op Mars. bron: NASA

Nieuwe aanwijzingen voor leven op Mars gevonden

De NASA-rover Curiosity nam foto’s van een uitgedroogd meer op Mars dat,blijkt uit analyses, gefossiliseerde resten van mogelijke stromatolieten bevat. De kans wordt hiermee steeds groter dat er ooit leven op Mars heeft bestaan, en mogelijk nog steeds bestaat.

Foto van vermoedelijke stromatolieten op Mars. bron: NASA
Foto van vermoedelijke stromatolieten op Mars. bron: NASA

De foto’s werden genomen toen Marsrover Curiosity door de uitgedroogde meerbedding Yellowknife Bay reed. Deze stroomde miljarden jaren geleden periodiek over. [1]

Miljarden jaren geleden waren de hoogste levensvormen op aarde bacteriën en archaeae (bacterieachtige eencelligen).

Hiervan zijn op aarde sporen teruggevonden in de vorm van gefossiliseerde stromatolieten. Dit zijn gelaagde bacteriekolonies, die grillige uitstulpingen vormen en nu nog op aarde voorkomen, op plekken waar ze niet door andere organismen worden aangevreten,zoals e Australische Shark Bay. Sporen van dergelijke structuren zijn aangetroffen in rotsen van miljarden jaren oud. Opmerkelijk is dat precies dezelfde structuren nu ook op Mars zijn aangetroffen[2]. Dit doet vermoeden dat er miljarden jaren geleden op Mars, net als op de aarde, stromatolieten voorkwamen – met andere woorden leven.

Doorslaggevend bewijs dat dit werkelijk de restanten zijn van bacteriële matten op Mars is er nog steeds niet, maar het is wel de meest voor de hand liggende verklaring. Dit bewijs sluit goed aan bij eerdere, ook op Visionair beschreven ontdekkingen: het fotograferen van stromatoliet-achtige structuren vanuit een omloopbaan rond Mars en de experimenten van de Marslander Viking rond 1976 met de Marsbodem.

Bronnen
1. Nora Noffke, Ancient Sedimentary Structures in the 3.7 Ga Gillespie Lake Member, Mars, That Resemble Macroscopic
Morphology, Spatial Associations, and Temporal Succession in Terrestrial Microbialites, Astrobiology,2015
2. Potential Signs of Ancient Life in Mars Rover Photos, Astrobiology News, 2015

Leven op Europa zal door convergente evolutie waarschijnlijk sterk lijken op de levensvormen rond vulkanische bronnen in de diepzee.

Docu: life on Europa

Europa, een Jupitermaan met een 10-30 kilometers dikke ijslaag, baadt in de meest dodelijke stralingsgordel van het zonnestelsel. Toch is Europa na de aarde en misschien Mars, de meest gastvrije plek voor leven. De reden: de kleinste van de vier “Galileïsche” manen wordt voortdurend gekneed door het immense zwaartekrachtsveld van Jupiter. Daardoor treedt er veel vulkanisme op, terwijl de dikke ijslaag beschermt tegen de straling. Hierdoor is er een energiebron in het binnenste van Europa. Een energiebron die op aarde 2% van de beschikbare energie levert en bijvoorbeeld de leefgemeenschappen rond vulkanische bronnen op de zeebodem mogelijk maakt.

Inderdaad zijn er op Europa verschijnselen die we op dit moment niet met de bekende astrofysica kunnen verklaren. Het bekendste voorbeeld is de merkwaardige rossige organische substantie, die op plekken waar de ijslaag is gescheurd het ijs rood kleurt. Er wordt vermoed dat dit sulfaatafzettingen, zijn maar details ontbreken. Er zijn kleimineralen aanwezig op de oppervlakte, hoogstwaarschijnlijk ontstaan in de honderd  kilometer diepe oceaan onder de ijslaag.

En, het belangrijkste, de tectonische activiteit kneedt de kleine kern van Europa heftig. Dit zal veel energie leveren voor eventuele levensvormen in de tientallen kilometers diepe oceaan.
Kortom: stof genoeg voor creatieve filmmakers…

Leven op Europa zal door convergente evolutie waarschijnlijk sterk lijken op de levensvormen rond vulkanische bronnen in de diepzee.
Leven op Europa zal door convergente evolutie waarschijnlijk sterk lijken op de levensvormen rond vulkanische bronnen in de diepzee.

Video: een dag uit het leven van een Romein

Tweeduizend jaar geleden bestond er een beschaving die op bepaalde punten verrassend modern overkomt. Zo kende de Romein scholen, een gepland wegennetwerk (met eindeloze opstoppingen, ja, toen ook al), waterleiding en flatgebouwen, de insulae.

Toch was het leven van een Romein vergeleken met dat van West-Europeanen anno nu geen pretje. Slechts de helft van de kinderen overleefde tot de puberteit, want ziekten als de pokken, polio en de pest heersten toen volop. De kans was ook levensgroot dat je een kolonie vraatzuchtige spoel- en lintwormen huisvestte, want de opgegraven publieke toiletten in Pompeii waren vergeven van de wormeneieren. Er waren ook geen voorbehoedsmiddelen en meisjes trouwden op een leeftijd dat ze nu volop aan het puberen zijn, waardoor de bevolking toch bleef toenemen in aantal. Pleegde je een misdaad, bijvoorbeeld overspel met/door een getrouwde vrouw of het niet respecteren van de Romeinse goden, dan werd je onthoofd door het zwaard.

Dat waren dan vrije Romeinse burgers. Was je slaaf, of geen Romeins burger, dan was je leven een stuk vervelender: harde lichamelijk arbeid, voor de vrouwen regelmatige verkrachtingen en een vroege dood. De straffen voor deze tweederangs burgers bestonden uit fantasievolle handelingen als kruisigingen, geselingen en levend gebraden worden in een bronzen stier, waar een vuurtje onder werd gestookt. Zoals een oude man al zei: de goede oude tijd was wel oud, maar niet goed. Het leven nu is beter dan ooit.

roman-life

Een middeleeuwse martelstoel. Mensenrechten waren niet erg in tel in de middeleeuwen.

Video: 25 redenen waarom je beter niet in de middeleeuwen kon leven

Veel mensen idealiseren het leven in de middeleeuwen, met onbespoten groenten, waarin het enige formulier waarin je voorkwam het doopceel was. In werkelijkheid waren de middeleeuwen heel wat minder romantisch dan je uit ridderfilms zou denken.

Voor de meeste middeleeuwers was het leven kort, hard en ruw. Wist je als vrouw toevallig veel van geneeskrachtige kruiden, dan belandde je op de brandstapel als heks. Ook niet voldoende respect tonen voor de landheer als deze belasting kwam opeisen, kwam je duur te staan. En dan zwijgen we nog over ziekten als de builenpest, de pokken en dergelijke. Geen wonder, dat er in de middeleeuwen onder de hongerige bevolking verhalen de ronde deden over het fantasieland Cocagne waar de gebraden hanen je in de mond vlogen.

Een middeleeuwse martelstoel. Mensenrechten waren niet erg in tel in de middeleeuwen.
Een middeleeuwse martelstoel. Mensenrechten waren niet erg in tel in de middeleeuwen.

Hoe ontstond het leven?

Wat is leven?

Op het eerste gezicht is het makkelijk om onderscheid te maken tussen leven en dood. Schijn bedriegt echter. Wat maakt een cel levend? Hoe kan een dood virus een dode cel tot leven wekken? In deze video meer info.
Om alvast een tip van de sluier op te lichten: het verschil tussen levend en dood is kleiner dan we ons realiseren. Een levende cel bestaat uit dode atomen en moleculen, die niet verschillen van die in een dode cel. Wat ons dan levend maakt, en bijvoorbeeld een rots niet?
De grenzen zijn eerder vaag dan scherp en hebben alles te maken met organisatie en complexiteit.

Hoe ontstond het leven?
Hoe ontstond het leven?

Fontein van de eeuwige jeugd. Komt deze binnen bereik van gewone sterfelingen? Bron: Wikimedia Commons (Lucas Cranach)

Superrijken kopen onsterfelijkheidsbehandelingen

Gezondheid kan je niet kopen, zegt een oud spreekwoord. Nu het moment dat de eerste echt effectieve anti-verouderingsmedicijnen op de markt komen, steeds dichterbij komt, denken superrijken daar steeds vaker anders over, en worden klant bij anti-verouderingsklinieken als Viavi.

Veroudering als ziekte
Technisch gesproken is veroudering een complexe ziekte, waaraan je uiteindelijk dood gaat. Waar je je als jongere onsterfelijk waant, begint het afbraakproces in feite al. Steeds meer onderdelen gaan haperen, waardoor op een gegeven moment het lichaam niet meer functioneert. Er zijn enkele ziekten bekend, zoals progeria, waarbij de patiënten al op jonge leeftijd verouderen. In het geval van progeria door een foutieve variant van het eiwit LMNA.  Dit eiwit vormt het skelet van de  schil om de celkern en is extreem belangrijk (zo belangrijk zelfs, dat het eiwit nauwelijks gewijzigd is in de evolutie). Kortom: veroudering moet iets te maken hebben met een haperende communicatie tussen celkern en de rest van de cel, in het bijzonder de mitochondriën. Inderdaad wijst eerder onderzoek hier op.

Onsterfelijkheidsklinieken Viavi en Omniya
Dit bracht enkele ondernemende onderzoekers op het idee, om deze methoden te bundelen in een behandelplan. Zij stichtten klinieken in Londen, waar superrijken, royals uit onder meer Jordanië en anderen die zich de prijzige behandeling kunnen veroorloven, zich kunnen laten behandelen. De bekendste zijn Viavi en de meer op schoonheidsbehandeling gerichte kliniek Omniya.

Fontein van de eeuwige  jeugd. Komt deze binnen bereik van gewone sterfelingen? Bron: Wikimedia Commons (Lucas Cranach)
Fontein van de eeuwige jeugd. Komt deze binnen bereik van gewone sterfelingen? Bron: Wikimedia Commons (Lucas Cranach)

Telomeren verlengen
Ons DNA is opgeslagen in 46 chromosomen, lange ketens DNA. Op deze chromosomen zit een ‘beschermkap’, het telomeer. Onze cellen delen zich om de zoveel tijd,  bijvoorbeeld bij groei of wondgenezing. Hierbij wordt het telomeer steeds een stukje korter. Als het telomeer gedegenereerd is, stopt de celdeling. Onze cellen kunnen zich dan niet meer vernieuwen en de dood is een kwestie van tijd. Dit mechanisme beschermt ons tegen kanker: alleen de fractie van de kankercellen die de telomeerafbraak onklaar kunnen maken, kunnen een ‘succesvol’ gezwel vormen. De (gepatenteerde en peperdure) stof TA-65, wetenschappelijke naam: cycloastragenol, kan telomeerafbraak omkeren. Bij fruitvliegen en muizen leidde dit tot een langere levensduur. Andere studies wijzen dan weer op een hoger kankerrisico. Kortom: dit moet je alleen gebruiken als uit testen blijkt dat je telomeren al aan het rafelen zijn, omdat je anders je langere leven wel eens onnodig zou kunnen doorbrengen in een kankerkliniek. TA-65 maakt deel uit van de behandelingen van Viavi, naar ik aanneem na een telomeertest.

Menselijk groeihormoon
HGH, menselijk groeihormoon, wordt door ons lichaam nog volop aangemaakt rondom onze twintigste. We voelen ons dan vol energie. De HGH-aanmaak begint te haperen rond de middelbare leeftijd. HGH stimuleert de groei, maar ook de activiteit van de mitochondriën, waardoor je meer energie krijgt. Ook HGH is niet zonder risico’s, zoals een grotere kans op diabetes. Aan de andere kant: veel mensen gebruiken het al en hebben er naar eigen zeggen baat bij. In Viavi en Omniya wordt dit hormoon als een tekort wordt vastgesteld, toegediend. Als het lichaam onvoldoende groeihormoon aanmaakt, ligt dit vaak aan gebrek aan vitamines of mineralen.

Elitair?
Op het eerste gezicht lijkt een hard moreel oordeel op zijn plaats. Mensen die het in het leven al bijzonder getroffen hebben, kunnen op deze manier ook een goede gezondheid ‘kopen’. Aan de andere kant: het is een uitermate duur en bureaucratisch proces om nieuwe medicijnen toegelaten te krijgen. Experimentele anti-veroudering medicijnen worden vaak niet eens in overweging genomen omdat veroudering niet erkend is als ziekte. Deze extreem rijke individuen dienen als proefkonijn en maken experimentele medicijnen acceptabel. Daardoor komen instanties als de Amerikaanse FDA onder druk te staan deze medicijnen ook voor minder vermogenden toe te laten. Als deze doorgewinterde egoïsten langer denken te kunnen leven, zullen ze hemel en aarde bewegen omdat voor elkaar te krijgen. Dat zou voor de gewone bevolking wel eens positief kunnen uitpakken. Wel zal de patentenuitmelkerij dan drastisch ingesnoeid moeten worden. Wat denkt u als lezer?

De rivierachtige structuren op deze foto worden werkelijk door stromend water veroorzaakt, wijst onderzoek uit.

Bevestigd: er is vloeibaar water op Mars

Een tot dusver vermoed verschijnsel blijkt werkelijk te bestaan: vloeibaar water op Mars. Wat zijn de gevolgen?

Het voornaamste verschil tussen de aarde en Mars is het ontbreken van oceanen op de rode buurplaneet. Water is essentieel voor leven, zoals wij dat op aarde kennen. Er is geen organisme op aarde, dat volkomen zonder water kan functioneren, al zijn er wel organismen, zoals beerdiertjes en veel bacteriën, die in uitgedroogde slaaptoestand kunnen gaan. Kortom: geen leven (zoals wij dat kennen) zonder water.

De rivierachtige structuren op deze foto worden werkelijk door stromend water veroorzaakt, wijst onderzoek uit.
De rivierachtige structuren op deze foto worden werkelijk door stromend water veroorzaakt, wijst onderzoek uit. Bron: NASA

Het doorslaggevende bewijs
Al langer is bekend dat er op Mars geulvormige structuren voorkomen. Deze kunnen eigenlijk alleen door stromend water worden veroorzaakt, al zouden wetenschappers geen wetenschappers zijn, als ze niet allerlei andere alternatieve verklaringen zouden zoeken. Deze geulen, hellingslineae, zijn onder meer aangetroffen op de helling van de Hale-krater.
De Mars Reconnaissance Orbiter, een satelliet die rond Mars draait, heeft een camera met spectrometer aan boord. Een spectrometer meet de intensiteit van verschillende golflengtes licht (en andere elektromagnetische straling) en kan op deze manier vaststellen uit welk type chemische verbindingen het oppervlak van een object bestaat. Met deze spectrometer zijn perchloraten (een chemische verbinding die je niet in je kleren wilt krijgen, omdat het perchloraation chemisch extreem agressief is) aangetroffen. Dat er op Mars perchloraten voorkomen wisten we al langer. Dit is echter de eerste keer dat gehydreerde perchloraten zijn aangetroffen. Dat wil zeggen: perchloraten met water in het kristalrooster. Dit kan zich alleen vormen in vloeibaar water. Met andere woorden: it is het eerste harde bewijs dat er vloeibaar water voorkomt op Mars. Reden voor veel vreugde bij de mannen en enkele vrouw van NASA, die wel een opstekertje kunnen gebruiken.

Wat betekent dit nu voor de mogelijkheden voor leven op Mars?
Water, we zagen het al, is letterlijk een kwestie van leven of dood. Is er geen water, dan kan er geen leven zoals we dat op aarde kennen voorkomen. Nu we weten dat er vloeibaar water op Mars voorkomt, wordt de kans een stuk groter dat er leven op Mars bestaat. Dit moet zich dan wel onder de oppervlakte schuilhouden, want de dunne atmosfeer van Mars beschermt nauwelijks tegen dodelijke zonnewind en kosmische straling. Op beschutte plekken kan bijvoorbeeld korstmos het op Mars volhouden. Of er werkelijk leven op Mars bestaat is uiteraard nog de vraag, maar de kans is behoorlijk groot. De reden: om de paar miljoen jaar wordt de aarde getroffen door een planetoïde, die brokstukken van de aarde in de ruimte slingert. Enkele brokstukken van de aarde moeten op Mars zijn beland: we hebben hier namelijk ook meteorieten, afkomstig van Mars, aangetroffen.

Het aardoppervlak krioelt van het leven. De kans is daarmee reëel, dat aardse bacteriën mee zijn gereisd met een meteoriet, het heelhuids tot de oppervlakte van Mars gebracht hebben en daar hebben overleefd. Wel moeten dit dan extreem taaie bacteriën zijn geweest: het water dat op Mars voorkomt, is in feite pekel. Zelfs in de Dode Zee is leven, dus in principe is het goed mogelijk dat bacteriën in deze pekel overleven. Het is ook niet ondenkbaar dat het aardse leven op Mars ontstaan is en door meteorieten naar de aarde is gebracht, zoals sommige evolutiebiologen geloven.

Bronnen
NASA confirms evidence that liquid water flows on today’s Mars, nasa.gov
L. Ojha et al., Brine on Mars, Nature Geoscience, 2015

Luisteren is één van de tien allerbelangrijkste vaardigheden.

Tien lastig te leren, maar onmisbare skills

De volgende tien onmisbare skills zullen je in staat stellen om extra veel uit je leven te halen, aldus Rachel Gillet in een artikel op World Economic Forum. Het kost veel oefening en zelfdiscipline om ze onder de knie te krijgen, maar deze zullen zich meer dan uitbetalen in de vorm van succes.

1. Time management.
Tijd is een van je kostbaarste hulpbronnen, die ongemerkt wegtikt. Werkgevers zien graag werknemers die effectief gebruik maken van hun tijd. Die leveren namelijk meer op per uur en dus per betaald salaris. Voor ieder is er een timemanagementssysteem dat het meest geschikt is. Welk systeem je gebruikt is minder belangrijk dan dát je er een gebruikt dat voor jou werkt en dat je je ook houdt aan het systeem. Hier een overzicht van nuttige time management apps.

Luisteren is één van de tien allerbelangrijkste vaardigheden.
Luisteren is één van de tien allerbelangrijkste vaardigheden. Bron: Wikimedia Commons.

2. Empathie.
Empathie maakt je een beter mens en minder een psychopaat. Verder helpt empathie je beter andere mensen te begrijpen en meer voor ze te betekenen. Daardoor zullen anderen je aardig vinden en graag met je samenwerken, bijvoorbeeld door wat van je te kopen. Ook maakt empathie je een betere hulp- en dienstverlener.
In een team waarin empathie heerst, gaan mensen verder dan van ze wordt gevraagd en kan de groep als geheel bergen verzetten.

3. Kunnen slapen op momenten dat het jou uitkomt.
Een gezonde nachtrust versterkt je weerstand, concentratie en gezondheid. We zijn gewoontedieren. Een vast slaapritueel maakt dat je makkelijker in slaap valt en weer wakker wordt. Ook moet je elke dag op ruwweg dezelfde tijden gaan slapen.

4. Positief tegen jezelf praten.
Uiteindelijk doet het er niet zoveel toe wat anderen over je denken, maar wél hoe jij over jezelf denkt. Als je veel zelfvertrouwen hebt, laat je je niet uit het veld slaan door de mening van anderen. Hoe vaker je positief over jezelf praat en denkt, hoe sterker je zelfvertrouwen wordt. Omgekeerd is negatief over jezelf denken vernietigend. Stop die negatieve gedachten.

5. Wees consistent.
Maak een plan en als het werkt, blijf je er aan houden als er geen goede redenen zijn om je tactiek te veranderen. Waar je ook mee bezig bent, of het nou een nieuwe trainingsoefening, het opvoeden van kinderen of het werken aan een belangrijk project is, consistentie is de sleutel voor succes.  Welke soort succes dan ook. Ook als je eenmaal de top bereikt hebt, moet je doorgaan met het harde werk, waarschijnlijk zelfs nog harder. 

6. Om hulp vragen
Niemand is overal goed in. Als dingen je boven het hoofd groeien, vraag dan hulp. Hulp vragen als je er om goede redenen zelf niet uitkomt, is geen schande. Anderen waarderen het, als je hun kennis en kunde zo op waarde schat. Uiteraard moet jij je vrienden en collega’s ook helpen als zij om hulp vragen. Zo help je elkaar verder en versterk je de onderlinge band.

7. Weten wanneer je je mond dicht moet houden en dat ook doen
Spreken is zilver, zwijgen is goed, zegt een bekend Nederlands spreekwoord niet voor niets. Ben je erg geëmotioneerd, dan is de kans groot dat je dingen zegt, of nog erger: tweet of e-mailt, waar je later erge spijt van krijgt. Het wordt dan heel moeilijk om dat terug te draaien.

8. Luisteren.
Goed luisteren is erg belangrijk. Misverstanden zijn kostbaar en mensen waarderen het erg, als je goed naar ze luistert. Helaas betekent het drukke werk dat goed luisteren er bij inschiet. Een goede tip voor actief luisteren is herhalen wat de persoon tegen je zei. Dit maakt bijvoorbeeld werkoverleg veel effectiever.

9. Bemoei je alleen met je eigen zaken.
Andere mensen vinden het doorgaans erg irritant als je ongevraagd advies geeft, ook al heb je onverbiddelijk gelijk. Waarschijnlijk heeft de ander goede redenen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier doet. Geef alleen advies, als de ander er om vraagt of als er dingen radicaal uit de hand dreigen te lopen. Blijf zelfs in dat geval tactisch en diplomatiek.

10. Beheers je denken.
Juist denken leidt tot juist handelen. De mentale voorstelling die je van de wereld hebt, stuurt je woorden en daden. De valkuil is dat je mentale voorstelling voortkomt uit het verleden en (vooral als je ouder bent): de toekomst wordt behoorlijk veel anders dan het verleden. Visualiseer succes in de toekomst en zorg dat je technische ontwikkelingen goed volgt. Hoe gedetailleerder, realistischer en levendiger de ‘roadmap to success’ in je geest, hoe groter de kans dat deze tot werkelijkheid wordt.

Bron:
World Economic Forum

Met dank aan Jan-Henk Bouman van Permanent Beta voor de tip.

Nu we steeds ouder worden, worden we ook steeds gelukkiger. Bron: Wikimedia commons.

TED-talk: langer leven maakt gelukkiger

Oud worden maakt gelukkig. Dat is de ondubbelzinnige uitkomst van onderzoek naar de psychische effecten van onder worden, zegt psychologe Laura Carstensen. Ook zijn ze tevredener en hebben een positievere kijk op de wereld. Daarom is het goed nieuws dat we steeds ouder worden. Heeft de vergrijzing toch vooral een zilveren rand?

Sinds het begin van vorige eeuw is de gemiddelde levensverwachting gestegen van rond de vijftig, tot rond de tachtig jaar nu. In de toekomst, verwachten vooraanstaande gerontologen als Aubrey de Grey, zouden we wel eens helemaal niet meer dood hoeven te gaan. Op naar een lange, gelukkige toekomst? Ik denk het, als we tenminste wat prioriteiten kunnen stellen.

Nu we steeds ouder worden, worden we ook steeds gelukkiger. Bron: Wikimedia commons.
Nu we steeds ouder worden, worden we ook steeds gelukkiger. Bron: Wikimedia commons.