Tags: visionair

Dit visionaire ontwerp van kunstenaar Ab Verheggen zet mensen aan het denken. Zonnepanelen om de klimaatomslag tegen te gaan? Waarom niet? 41

De visionair als inspirerend leider

Als visionair is het belangrijk om anders te kunnen denken. Iets denken is één, maar het vervolgens kunnen creëren is twee. Visionair denken betekent ook dat je creatieve ideeën hebt. Alleen worden creatieve ideeën niet altijd door iedereen gewaardeerd. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen bereikt? En ze ook nog weet aan te zetten tot actie?

Etsuko Tashima veranderde met haar visie zand, klei en een paar korrels kleurstof in dit schitterende kunstwerk Cornucopia. 23

De visionair als schepper

Visionair denken is niet alleen tot op zekere hoogte in staat de toekomst te voorspellen. Veruit de belangrijkste toepassing van visionair denken is een nieuwe toekomst te scheppen. Hoe kunnen we allen werken aan een bloeiende toekomst voor onszelf en andere visionair denkenden, waarbij we de rest van de mensheid vanzelf meeslepen?

Een visionaire blik, met het nodige zweet uiteraard, verandert een hoeveelheid rommel in een schitterend eco-huis. 11

Ben ik een visionair?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er verschillen in denken en persoonlijkheid bestaan tussen neurotypische, ‘normale’ mensen en visionairen. Wat kenmerkt een visionair, en welke persoonlijkheidseigenschappen onderscheiden een visionair van ‘normale’ mensen?

Voorkom enkele reis spambox – tips 11

Voorkom enkele reis spambox – tips

Reacties die om mysterieuze redenen niet worden geplaatst zijn in vrijwel alle gevallen te wijten aan een aanvaring met het spamfilter. Hoe voorkom je als reageerder op Visionair.nl dat ook jouw met noeste vlijt gecomponeerde kwaliteitsreactie dit droeve lot ondergaat?

Volgens een nieuw boek zijn veel mensen ongelukkig, omdat ze zich niet realiseren dat ze tot een andere menssoort behoren. 12

Het Wayseer Manifesto

Visionairs zijn bijzondere mensen, altijd met hun hoofd in de wolken en dol op wilde avonturen, gedreven door een verheven ideaal. Zou er een visionair gen bestaan, dat mensen als Columbus, Bill Branson en Thomas Alva Edison gemeen hebben? Ja, zegt schrijver Garrett John LoPorto. Zij allen behoren tot de menssoort van de Wayseers, die een uniek gen delen. Ben jij ook een Wayseer? Doe de test!

Advertisment ad adsense adlogger