visionair

Het wordt tijd het menselijk potentieel nu maximaal te verwezenlijken en een einde te maken aan armoede, lijden, ziekte en gebrek.

De Visionaire Revolutie

In dit artikel de achterliggende filosofie achter deze site, en een oproep aan al onze zielsverwanten deel te nemen aan de strijd om de toekomst van Nederland en de mensheid.

De mensen achter visionair.nl zijn deze website gestart met als doel een verschil te maken, mensen vrij te maken en hun potentieel te verwezenlijken. Wij mensen zijn niet geboren om van negen tot vijf – of erger – te zwoegen in baantjes die onze waardigheid aantasten, het moeizaam bijeengeploeterde geld te verkwisten aan nutteloze prullaria en comateus voor de treurbuis te hangen. Het is ons geboorterecht en onze heilige opdracht onszelf lief te hebben  en onze medemens lief te hebben als onszelf, dus een wereld om ons heen te scheppen die recht doet aan de menselijke waardigheid van onszelf en anderen.

visionaire revolutie

De eerste fase in het bestaan van deze website, waarin Visionair de gedaante van een weblog aannam, had tot doel een groep visionair geïnteresseerde lezers aan te trekken. Dit lijkt ondertussen goed  gelukt. Met vreugde stellen we vast dat rond de duizend mensen ons dagelijks volgen en we eens zoveel wisselende bezoekers per dag hebben. Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de volgende stap, het opzetten van een online gemeenschap waarin de bezoekers en reageerders op visionair.nl zich kunnen ontwikkelen tot direct betrokkenen en we de embryonale gemeenschap van visionairs die we nu hebben, kunnen laten doorgroeien tot een hechte groep visionairen.

Het doel van de tweede fase is te komen tot een groep mensen die niet in beperkingen denken maar in mogelijkheden. Zij die beseffen dat het enige wat ons weerhoudt om de aarde in een paradijs te herscheppen, een gebrek aan lef en fantasie is. De meesten van ons wonen in een omgeving met bekrompen mensen die ons niet begrijpen, niet willen begrijpen omdat dat de fundamenten van hun bestaan zou aantasten. De tijd van deze mensen is voorbij en de tijd waarin mensen zoals wij de toekomst zullen bepalen is gekomen. Niet langer zullen angst, haat en bekrompenheid de toekomst bepalen, maar hoop, creativiteit en vertrouwen. Vertrouwen op een betere en welvarender toekomst die, als we de menselijke geschiedenis van meer dan een miljoen jaar bekijken, meer dan gerechtvaardigd is. Elke generatie heeft het beter gehad dan de generatie voor hen en de beste tijd voor de mensheid moet nog komen.

Het wachten is nu op het online komen van het sociale platform waarop we kunnen samenwerken en onze gemeenschap van Visionairen vorm kunnen geven. Namens allemaal roepen we jullie op om je aan te sluiten en mee te denken hoe we deze wereld kunnen transformeren in een duurzamere, betere en menswaardiger plaats. De mens is geboren om vrij te zijn. We roepen jullie allen op jullie onvervreemdbare geboorterecht op te eisen.

Dit visionaire ontwerp van kunstenaar Ab Verheggen zet mensen aan het denken. Zonnepanelen om de klimaatomslag tegen te gaan? Waarom niet?

De visionair als inspirerend leider

Als visionair is het belangrijk om anders te kunnen denken. Het filmpje Think Different laat dit mooi zien.

http://www.youtube.com/watch?v=dX9GTUMh490

Iets denken is één, maar het vervolgens kunnen creëren is twee. Het creëren of kunnen scheppen is een ander verhaal. In het artikel ‘De visionair als schepper’ wordt hier uitgebreid op ingegaan. Visionair denken betekent ook dat je creatieve ideeën hebt.  Alleen worden creatieve ideeën niet altijd door iedereen gewaardeerd. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen bereikt? En ze ook nog weet aan te zetten tot actie?

Steve Jobs en leiderschap

In het artikel wordt Steve Jobs genoemd. Eén van de grote drijvende krachten achter Apple en misschien wel de grootste drijvende kracht achter dit bedrijf. Hij was een visionair en wist zijn visie te scheppen. Er is een belangrijk aspect waardoor Steve Jobs zijn visie kon waarmaken: hij wist anderen te inspireren. Hoewel hij zeker ook geen gemakkelijk persoon scheen te zijn. Daardoor beschikte hij waarschijnlijk wel over de juiste eigenschappen om te bereiken wat hij heeft bereikt.

Niet iedereen kan een Steve Jobs zijn. Dat is slechts voor een enkeling weggelegd.  Toch is een belangrijk element wat aan hem opvalt en wellicht van hem valt te leren het volgende: leiderschap. En dan vooral inspirerend leiderschap. Als je als visionair iets groots wil bereiken, dan zul je een inspirerende leider moeten zijn. Je kunt immers vaak niet zonder anderen als je een bepaalde visie wilt gaan scheppen.

De gouden cirkel van inspirerend leiderschap

Maar wat is dat precies? Wat is inspirerend leiderschap? En hoe zorg je voor inspirerend leiderschap?

In onderstaande interessante TEDx Talk presenteert Simon Sinek zijn model van de gouden cirkel over inspirerend leiderschap. In de video wordt onder andere Apple als voorbeeld gebruikt om dit model uit te leggen en vertelt Sinek waarom Apple anders is dan de concurrentie. Een voorbeeld is de wijze van communicatie die wezenlijk anders is. Ze communiceren de boodschap die ze willen uitdragen anders. Ze werken namelijk van binnen naar buiten. Apple begint bij het waarom om via het hoe uit te komen bij het wat.

Volgens Sinek is deze wijze van communicatie een belangrijke reden waarom Apple meer producten verkoopt dan de concurrentie die vergelijkbare producten maken. Alleen verkondigt de concurrentie een boodschap die qua volgorde van informatie omgekeerd is aan die van Apple. Hierdoor weten ze bij veel mensen niet de gevoelige snaar te raken. Althans niet op een wijze zoals Apple dat kan.

Hierbij maakt Sinek een interessante vergelijking tussen het menselijk brein en de wijze van waarop Apple communiceert. En daarmee de gouden cirkel toepast. Apple doet dit op een wijze die volgens hem biologisch gezien goed aansluit op het functioneren van het menselijk brein. Dit is de volgorde van waarom, hoe en wat. In plaats van wat, hoe en als laatste waarom. Daardoor is Apple ook zo effectief in het raken van de gevoelige snaar. Deze wijze van in dit geval communiceren is het geheim achter inspirerend leiderschap.

Het gaat hierbij niet alleen om het anders denken en het anders communiceren, maar ook om het anders gedragen. Het denken, handelen en communiceren dient met elkaar in overstemming zijn conform het model van de gouden cirkel. Volgens Sinek houden de meeste inspirerende leiders en inspirerende organisaties zich aan dit model.

Hier volgen enkele citaten uit de video:

“If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood and sweat and tears.”

“[Martin Luther King, Jr.] gave the ‘I have a dream’ speech, not the ‘I have a plan’ speech.”

“People don’t buy what you do; people buy why you do it.”

Wat de video laat zien dat het naast het hebben van een droom of een bepaald geloof, de wijze van presentatie en je eigen gedrag erg belangrijk is als je de juiste mensen wilt bereiken. Dus als je als visionair iets groots wilt gaan scheppen, dan zul je een rotsvaste overtuiging in je visie moeten hebben en deze op de juiste wijze moeten uitdragen om de mensen te bereiken die je wilt bereiken.

Eerst dien jij jezelf geïnspireerd te hebben om vervolgens anderen te inspireren om in je visie te geloven. Je kunt alleen anderen echt inspireren als je werkelijk uitdraagt in woord en gedrag wat jezelf gelooft.  Verder maakt de video duidelijk dat je alleen maar mensen kunt inspireren die geïnspireerd willen worden. Het voorbeeld uit de video over de speech van Martin Luther King laat dit ook goed zien.

Ten slotte nog iets over het filmpje ‘Think Different’ aan het begin van dit artikel. Het is ook wel bekend onder de naam ‘Crazy Ones’ en het zal niet verbazen dat het een reclamefilmpje van de firma Apple uit de jaren 90 is. Think Different is tot en met 2007 de slogan van Apple geweest.

Bronnen

Simon Sinek: How great leaders inspire action

Simon Sinek: Leadership expert and author

 

 

Etsuko Tashima veranderde met haar visie zand, klei en een paar korrels kleurstof in dit schitterende kunstwerk Cornucopia.

De visionair als schepper

Visionair denken is niet alleen tot op zekere hoogte in staat de toekomst te voorspellen. Veruit de belangrijkste toepassing van visionair denken is een nieuwe toekomst te scheppen. Hoe kunnen we allen werken aan een bloeiende toekomst voor onszelf en andere visionair denkenden, waarbij we de rest van de mensheid vanzelf meeslepen?

Etsuko Tashima veranderde met haar visie zand, klei en een paar korrels kleurstof in dit schitterende kunstwerk Cornucopia.
Etsuko Tashima veranderde met haar visie zand, klei en een paar korrels kleurstof in dit schitterende kunstwerk Cornucopia.

Het grote geheim van rijkdom: voorstellingsvermogen en visie
Waarom is wijlen Steve Jobs, de oprichter van Apple, multimiljardair geworden terwijl een even getalenteerde man  in ongeveer dezelfde omstandigheden zijn dagen sleet als beleidsambtenaar, techneut of onderbetaalde universiteitsmedewerker? Voor een groot deel komt dat inderdaad door mazzel. Hij was net in de tijd dat chips snel en goedkoop genoeg werden om in personal computers te verwerken, in zijn garage aan het schroeven. Hij leefde in een tijd dat er door een grote toevloed aan goedkope energie veel hulpbronnen ter beschikking stonden voor nieuwe technologie. Dit is allemaal juist. Echter, meer mensen zoals Steve Jobs hadden deze mazzel. Wat de man uniek maakte is het feit dat hij een duidelijke visie had over hoe de toekomst er uit ging zien. Hij had het vermogen in zijn geest apparaten zo te ontwerpen, dat ze intuïtief en heel gebruiksvriendelijk werden. Hij rustte niet voordat eerst hijzelf, later zijn werknemers, zijn visie tot in details in praktijk hadden gebracht.

De verborgen schatten van het heelal
Om ons heen, in de lucht die we inademen, het water dat we drinken en de bodem waarover we lopen, bevinden zich de benodigdheden om al onze dromen waar te maken. Alles bestaat uit atomen en als we de atomen maar op de juiste manier aan elkaar plakken kunnen we letterlijk alles maken wat we maar willen. Wat ik nu vertel is geen sprookje, het is de natuurwetenschappelijke realiteit. Alles wat we maar willen ligt op dit moment begraven in de wereld om ons heen. Als we onze wilskracht en visie combineren, kunnen we onze wereld in een paradijs veranderen. De atomen willen wel, het is onze fantasie en vaardigheid die beperkend is.

Hoe word ik ook een visionaire schepper?
Het krachtigste middel waarover effectieve visionairen beschikken is hun voorstellingsvermogen, hun imaginatie. Mensen als Jobs en ook eerdere visionairen, zoals Leonardo da Vinci, zijn in staat hun concepten tot in detail voor zich te zien. Als je een bepaalde droom of ideaal hebt, is je eerste stap deze te visualiseren in een krachtig beeld. Ervaar dit beeld in gedachten met alle zintuigen. Zie het, hoor het, voel het, proef het, betast het. Stel je voor dat het realiteit is. Hoe zou de wereld er nu uitzien?

Realiseer je, en blijf je realiseren, dat de wereld om ons heen als klei is, onderworpen aan onze wil en onze creativiteit. Dingen die rotsvast lijken te zijn, zijn dat allerminst. Een visionair is daarom een optimist. Hij of zij kent de natuurwetten terdege, maar weet de mogelijkheden die deze bieden maximaal uit te buiten en de beperkingen te omzeilen. Zorg dat je algemene kennis groot is over dingen als natuurwetenschappen, techniek en mensenkennis en jat schaamteloos de beste bestaande ideeën om met nieuwe toepassingen tot iets heel nieuws te komen.

Doe de dingen die je leuk vindt en geniet van je succes. Je zal merken dat bij alles wat je tot stand brengt, je meer energie krijgt. Met elk succes vergroot je je energie.

De meerderheid heeft niet altijd gelijk. De meerderheid is een consensus, een grootste gemene deler van het bevattingsvermogen van de gemiddelde mens. De visionair volgt niet de meerderheid, maar trekt zijn eigen plan op grond van dingen die er werkelijk toe doen. Laat je blik niet vertroebelen door de meerderheidsopinie maar kijk er op jouw unieke, visionaire manier tegenaan. Je zal dingen zien waar anderen niet opkomen (en als je fouten maakt zullen er voldoende vrienden zijn die je waarschuwen). Uiteraard moet dit niet ontaarden in koppigheid; weeg kritiek op inhoud. Opbouwende kritiek is onmisbaar.

Bereid je grondig voor en wees een doorzetter. Als jij met iets totaal nieuws komt, kan je verwachten dat je enorm veel kritiek over je heen krijgt. Je zult heel erg je best moeten doen je droom tot werkelijkheid te laten worden. Misschien moet je je plan iets aanpassen. Dat is niet erg; het is de manier van Moeder Natuur om je bij te scholen en je plan te verbeteren.

Het allerbelangrijkste is misschien wel: durf. Je moet bereid zijn een weloverwogen risico te nemen als je ergens werkelijk in gelooft. Steve Jobs plunderde alle mogelijke creditcards die hij kon krijgen en stak alles in zijn projecten. Jarenlang zweefde hij op de rand van een bankroet. Toch gaf hij niet op en kwam uiteindelijk met de eerste Apple computer.

Met dank aan Tuihu voor zijn waardevolle tips en ideeën.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er verschillen in denken en persoonlijkheid bestaan tussen neurotypische, 'normale' mensen en visionairen. Wat kenmerkt een visionair, en welke persoonlijkheidseigenschappen onderscheiden een visionair van 'normale' mensen?

Ben ik een visionair?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er verschillen in denken en persoonlijkheid bestaan tussen neurotypische, ‘normale’ mensen en visionairen. Wat kenmerkt een visionair, en welke persoonlijkheidseigenschappen onderscheiden een visionair van ‘normale’ mensen?

Wat is een visionair?
De letterlijke vertaling van ‘visionair’ is ‘iemand die ziet’. In de praktijk wordt dit begrip overdrachtelijk bedoeld, m.a.w. dat een visionair dingen met zijn of haar geestesoog ziet die de meeste mensen niet kunnen zien. Een visionair is in staat aan de geestelijke grenzen te ontkomen die de meeste mensen beperken. Een visionair brengt een probleem terug tot de dingen die er werkelijk toe doen, en laat de rest los. Hierdoor opent zich een ‘blue ocean’ vol nieuwe mogelijkheden. Een visionair staat als het ware op een berg, waardoor hij in staat is een geheel nieuwe onbekende wereld te zien.
Een visionair denkt in beelden en heeft een zeer levendig ontwikkeld voorstellingsvermogen. Een visionair is in staat om, uitgaande van enkele expliciete aannames, een wereld voor zich te zien die daar logisch of intuïtief uit volgt en vaak zeer sterk afwijkt van het gebruikelijke. Het gemakkelijkste is uiteraard om een visionair achteraf te herkennen, voral een succesvolle visionair. Wijlen Steve Jobs, de geniale en eigengereide oprichter van Apple Inc., toonde inderdaad veel kenmerkende eigenschappen van een visionair. Hij zag heel duidelijk voor zich hoe zijn ideale product er uit kwam te zien, waardoor hij op innovatieve productconcepten kwam die Apple hebben gered van de ondergang en het bedrijf een van de allergrootste ter wereld hebben gemaakt.

ben ik een visionair
Een visionaire blik, met het nodige zweet uiteraard, verandert een hoeveelheid rommel in een schitterend eco-huis. – Gazzat, Wikipedia

Succes is geen maatstaf
Toch hoeft een visionair niet altijd succesvol te zijn. Nikola Tesla, de briljante natuurkundige en uitvinder die in feite verantwoordelijk was voor de elektrificatie van de twintigste eeuw, stierf arm als een kerkrat maar was wel degelijk een volbloed visionair. Dit geldt ook voor de talloze onbekende ‘mislukkelingen’ die hun tijd te ver vooruit waren, of waarvan de inzichten in een richting wezen die niet gevolgd werd door de rest van de techniek. Waarom maken we bijvoorbeeld voor vervoer voornamelijk gebruik van auto’s met verbrandingsmotoren en nauwelijks van kabelbanen, die veel energiezuiniger zijn en ook goedkoper aan te leggen dan wegen? Waarom kozen we in een ver verleden voor akkerbouw in plaats van voor agroforestry, zoals de Papoea’s in de hooglanden van Papoea Nieuw Guinea en de Corsicanen deden?

Kenmerkende persoonlijkheidstrekken van een visionair
Een visionair is haast per definitie een non-conformist. De aanwezigheid van zijn of haar bijzondere kijk op de wereld betekent dat hij of zij door heel andere dingen gedreven wordt dan de meeste andere mensen. Eigenschappen die bij visionairen over het algemeen zeer sterk ontwikkeld zijn, zijn:

 • egodrive
 • creativiteit
 • diepzinnigheid
 • weetgierigheid
 • initiatief
 • mentale gedrevenheid
 • risicobereidheid
 • behoefte aan zelfontwikkeling
 • oprechtheid.

Alle zijn dit eigenschappen die een visionair buiten zijn eigen comfortzone laten treden en voortdurend laten ontdekken, groeien en laten bijdragen aan groei in de wereld waarin hij leeft. De visionair is de levende kern die de mensheid tot zelfverwerkelijking brengt.

ben ik een visionair
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er verschillen in denken en persoonlijkheid bestaan tussen neurotypische, ‘normale’ mensen en visionairen. Wat kenmerkt een visionair, en welke persoonlijkheidseigenschappen onderscheiden een visionair van ‘normale’ mensen?

Visionair zijn: zegen of vloek?
Een aantal mensen die zichzelf visionair wanen of noemen, zijn het niet. Anderen hebben deze kenmerkende eigenschappen juist wel, maar weten alleen dat ze ‘anders’ zijn dan de rest en zijn vaak te bescheiden om zichzelf visionair te noemen.

De bijzondere combinatie van eigenschappen die je tot visionair maakt, is niet onverdeeld positief. Visionairen zijn vaak moeilijk in de omgang en omdat ze compromisloos en gedreven zijn, geneigd om door te zetten, ook als de onderneming zakelijk kansloos is, bijvoorbeeld omdat het project zijn tijd te ver vooruit is of er geen goed verdienmodel is.

Een goed voorbeeld is weer Tesla, die al zijn geld kwijtraakte bij door hemzelf gefinancierd onderzoek. Het leven van Tesla is heel wat minder prettig geweest dan dat van een niet-visionaire man die onder dezelfde omstandigheden was opgegroeid. Het naäpen van een succesvol voorbeeld en dit zo bijschaven dat het zakelijk een nog groter succes is, is veel lucratiever dan, zoals een echte visionair een sprong in het diepe te nemen en te pionieren.

Kortom: over veel visionaire eigenschappen beschikken, is doorgaans meer een vloek dan een zegen. Een van de doelen van visionair.nl is hier verandering in proberen te brengen en elke visionair de kans te geven om zijn volle potentieel waar te maken en hiermee zichzelf en de maatschappij te verrijken.

Voorkom enkele reis spambox – tips

Reacties die om mysterieuze redenen niet worden geplaatst zijn in vrijwel alle gevallen te wijten aan een aanvaring met het spamfilter. Hoe voorkom je als reageerder op Visionair.nl dat ook jouw met noeste vlijt gecomponeerde kwaliteitsreactie dit droeve lot ondergaat?

Als populaire website zijn we geregeld het slachtoffer van aanbieders van Viagra, online casino’s en dergelijke die, geheel zonder eigenbelang, vanzelfsprekend, ons “vergasten” op vele reacties met links naar allerlei dubieuze websites. Gelukkig beschikken we over een redelijk goed spamfilter, dat vrijwel alle spam tegenhoudt.

Hierbij let het filter op bepaalde kenmerken van spamberichten, zoals heel veel links. Helaas worden daarom ook sommige reacties die bona fide bezoekers geven  als ze bijvoorbeeld veel links in hun bericht plaatsen in de spambox geplaatst. Plaats daarom maximaal twee, bij voorkeur één hyperlink in de berichttekst.

Wayseer Manifesto Garrett John LoPorto

Het Wayseer Manifesto

Visionairs zijn bijzondere mensen, altijd met hun hoofd in de wolken en dol op wilde avonturen, gedreven door een verheven ideaal. Zou er een visionair gen bestaan, dat mensen als Columbus, Bill Branson en Thomas Alva Edison gemeen hebben? Ja, zegt schrijver Garrett John LoPorto. Zij allen behoren tot de menssoort van de wayseers, die een uniek gen delen. Ben jij ook een Wayseer? Doe de test!

Wayseer Manifesto Garrett John LoPorto
Garrett John LoPorto, auteur van het Wayseer Manifesto

Wat is een wayseer?
Er is een slag mensen dat altijd aan het begin staat van grote veranderingen. Visionairs, doeners, durvers, impulsief, dol op risico’s, die vaak als eersten op nieuwe dingen komen, stelt Garett LoPorto. Het was vermoedelijk een wayseer die als eerste mens Australië ontdekte. Het was een Wayseer die de gloeilamp uitvond, als eerste op het idee kwam om als een vogel door de lucht te fladderen (en het in praktijk bracht).
De hersenen van Wayseers werken anders – en feller – dan die van normale mensen. Hun hersengolven worden van nature niet gedempt.

Wat veroorzaakt het Wayseer karakter?
LoPorto stelt dat Wayseers alle een bepaald gen delen: DRD4 7R, waarin een bepaalde gencode zeven maal wordt herhaald. Dit gen reguleert de hoeveelheid dopamine, een neurotransmitter, in het brein. Ongeveer tien procent van de wereldbevolking is drager van dit gen. Mensen waarin dit gen tot expressie komt, zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en  impulsen. Ze zijn van nature rebellen en nonconformisten. Geen wonder dat ze niet erg geliefd zijn bij machthebbers en dat in grote hiërarchische rijken dit menstype vaak bloedig werd vervolgd.

Doe de Wayseer Test
Beantwoord de onderstaande vragen met ja of nee.

 1. Probeer je graag nieuwe dingen, gewoon voor de lol?
 2. Doe je graag dingen gebaseerd op hoe je je nu voelt i.p.v. je zorgen maken over hoe je het in het verleden deed?
 3. Ben je iemand van ’twaalf ambachten, dertien ongelukken’? Ben je erg goed in jezelf aanpassen aan nieuwe situaties?
 4. Heb je problemen met het uitwerken van de details van een project, zodra de interessante en uitdagende problemen opgelost zijn?
 5. Als je een taak wilt uitvoeren die veel denkwerk vereist, heb je dan de neiging het begin uit te willen stellen?
 6. Voel je je gedrongen om dingen in extreme vorm te doen, gewoon om je helderder te voelen, veiliger of levendiger?
 7. Is georganiseerd blijven moeilijker voor je?
 8. Voel je je vaak half in slaap als je routinetaken verricht?
 9. Ben je verslaafd aan avonturen, nieuwe ervaringen en/of nieuwe ideeën?
 10. Heb je een korte attention span, tenzij een bepaald onderwerp je grijpt?
 11. Doe je vaker dan gemiddeld impulsieve of gevaarlijke dingen?
 12. Ben je geneigd je gedachten af te laten dwalen als je bij een vervelend gesprek aanwezig bent?
 13. Heb je de neiging tot compulsief gedrag?
 14. Heb je er problemen mee volledig wakker te zijn?
 15. Wisselen je stemmingen van depressief tot euforisch?
 16. Dagdroom je vaak als je niet bezig bent met iets echt interessants?

Antwoord je op tien of meer van deze vragen “ja”, dan ben je waarschijnlijk een wayseer, aldus de auteur.

Hoe gaat het met Wayseers in deze maatschappij?
Op dit moment gaat het meestal niet goed met jonge Wayseers. Omdat ze veel actiever zijn dan normale kinderen en hun aandacht snel verloren gaat, worden ze al gauw als ADHD’ers gelabeld en volgepropt met Ritalin. De enkele Wayseer die leert om zijn unieke talent te gebruiken in plaats van het te onderdrukken, zoals de maatschappij wil, zet vaak enorme aardverschuivingen in gang. Vaak zijn het Wayseers die achter innovatieve miljardenbedrijven zitten. Met hun onuitputtelijke werklust en enthousiasme slepen ze tientallen mensen mee en maken ze het onmogelijk gehoudene waar.

Hoe verwezenlijk ik als Wayseer mijn potentieel?
Je moet ophouden je aan te passen aan het keurslijf van andere mensen, aldus LoPorto. Hun regels zijn niet geschikt voor jou, omdat jij anders bent. Je moet in beelden denken in plaats van in woorden, omdat dat je natuurlijke manier van denken is, die veel sneller en krachtiger is dan denken in woorden. Door je unieke vermogen tot inzicht, kan jij de weg zien die voor woorddenkers in nevelen blijft gehuld.

Wees niet bang. Jouw manier van denken, jouw unieke talenten zijn beter aan de komende tijd aangepast dan die van de anderen. In een tijdperk waarin mogelijkheden zien en inschatten de waardevolste vaardigheid voor succes is, ben jij de ziende in een wereld vol blinden.

Met dank voor de tip aan Douwe, die zelf uitermate veel kenmerkende eigenschappen van een Wayseer heeft.

UPDATE: na even zoeken hier de gratis pdf versie.
UPDATE2:Een meer kritisch stuk over de Wayseer movement. Veel mensen vermoeden dat het om een geldklopactie gaat. Er blijkt namelijk een vrijwel identiek boek door dezelfde auteur geschreven te zijn, deze keer over de (opmerkelijk hierop gelijkende) Da Vinci-mensen.
Ook de tekst van de website is vrijwel identiek aan deze, check hier (kwam ik zelf net per toeval achter).
Wat op zich weinig afdoet aan de boodschap. Echter: het is zeer verstandig geen cent aan deze meneer te geven en in plaats hiervan de links hieronder voor gratis downloads te raadplegen en je hulpbronnen te reserveren voor echt visionaire doelen.

UPDATE3: De volledige Nederlandse vertaling van de tekst, met hulp van Google Translate.

Mag ik even jullie aandacht, al jullie regelovertreders, buitenbeentjes en onruststokers – alle vrije geesten en pioniers – al jullie visionairs en non-conformisten
Alles wat het establishment je heeft verteld dat verkeerd is aan je – is waarschijnlijker juist wat goed aan je is.

Je ziet dingen die anderen niet zien. Je bent vastbesloten om de wereld te veranderen. In tegenstelling tot 9 van de 10 mensen – je geest is niet te onderdrukken – en dit bedreigt autoriteit. Je bent geboren om een ​​revolutionair te zijn.

Je kunt niet tegen regels omdat je in je hart weet dat er een betere manier is.

Je hebt sterke punten die gevaarlijk zijn voor het establishment – en het wil dat ze worden geëlimineerd, dus je hele leven is je verteld dat je sterke punten zwakke punten waren – Nu vertel ik je anders.

Je impulsiviteit is een geschenk – impulsen zijn je sleutel tot het wonderbaarlijke,

Je afleidbaarheid – is een artefact van je geïnspireerde creativiteit,

Je stemmingswisselingen – weerspiegelen de natuurlijke hartslag van het leven, ze geven je onstuitbare energie als je high bent en diep bezield inzicht als je low bent,

Is er een “stoornis” bij je vastgesteld? Dat is de nieuwste manier van de samenleving om haar eigen ziekte te ontkennen door met de vinger naar je te wijzen. Je verslavende persoonlijkheid is slechts een symptoom van je enorme onderbenutte vermogen tot heroïsche, creatieve expressie en spirituele verbinding. Je volslagen gebrek aan onderdrukking, je idealisme met grote ogen, je ongebreidelde open geest – heeft niemand je dat ooit verteld?! Dat zijn de trekken die je deelt met de grootste pioniers, visionairen en uitvinders, revolutionairen, talmers en drama queens, sociaal activisten,ruimtevaarders en buitenbeentjes, filosofen en boeven, maatpakken in straaljagers, voetbalsterren en seksverslaafden, beroemdheden met adhd, alcoholisten die op zoek zijn naar nieuwigheid, first responders – profeten en heiligen, mystici en veranderaars.

We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het wel
want we zijn allemaal beïnvloed door de manier waarop –
We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het wel
want we voelen ons allemaal aangetrokken tot de vlam –

Je weet in je hart dat er een natuurlijke orde is in het leven,
iets soevereiner dan enige door de mens gemaakte regels of wetten ooit zouden kunnen uitdrukken.

Deze natuurlijke orde wordt ‘de Weg’ genoemd.

De Weg is het eeuwige substraat van de kosmos. Het leidt de stroom van tijd en ruimte. De Weg staat bij sommigen bekend als de Wil van God, de Goddelijke Voorzienigheid, de Heilige Geest, de impliciete orde, de Tao, omgekeerde entropie, levenskracht, maar voor nu zullen we het gewoon “de Weg” noemen. De Weg wordt in jou weerspiegeld als de bron van je inspiratie, de bron van je passies, je wijsheid, je enthousiasme, je intuïtie, je spirituele vuur – liefde. The Way haalt de chaos uit het universum en blaast er leven in door de goddelijke orde te weerspiegelen. De Weg, wanneer ervaren door de geest: genialiteit, wanneer waargenomen door de ogen: schoonheid, wanneer gevoeld met de zintuigen: genade, wanneer toegelaten in het hart … liefde.

De meeste mensen kunnen de Weg niet direct voelen. … Maar dan zijn er nog de Wayseers. De hoeders van de vlam. Wayseers hebben een onverklaarbare gave om gewoon de Weg te kennen. Ze voelen het in hun wezen. Ze kunnen je niet vertellen waarom of hoe ze tot het juiste antwoord zijn gekomen. Ze weten het gewoon in hun kern. Ze kunnen hun werk niet laten zien. Dus niet vragen. Hun geest resoneert eenvoudig met de Weg. Wanneer de Weg aanwezig is, zijn zij dat ook.

Terwijl anderen er blind voor zijn, en de maatschappij je smeekt om het te negeren, roert ‘de Weg’ je van binnen. Neurologische repressie blokkeert het bewustzijn van de meeste mensen van de Weg – het censureren van alle gedachten en impulsen uit het onbewuste is hun prefrontale cortex – de gestapo van de hersenen – niets dat de gesocialiseerde programmering schendt, komt er zelfs maar doorheen; maar je geest is anders. je geest is wijd opengebroken voor de Weg – door een wonderbaarlijke genetische eigenschap, een psychotrope chemische stof of misschien zelfs door de wil van je ziel, zijn de beloningspaden van je hersenen gekaapt – dopamine gebruikt om de fascistische dictatuur van je prefrontale cortex omver te werpen – nu zijn je hersenen vrij van onderdrukking, je geest vrij van censuur, je bewustzijn blootgesteld aan de turbulente zeeën van het onbewuste – door deze open deur schijnt goddelijk licht in je bewustzijn en wijst je de weg. Dit is wat jou een Wayseer maakt. Om

90% van de menselijke beschaving is bevolkt met degenen van wie de hersenen zijn geblokkeerd voor de Weg. Hun hersenen zijn bedraad om de sociale programmering af te dwingen die sinds hun geboorte is geïndoctrineerd. In tegenstelling tot jullie kunnen ze niet uit deze programmering breken, omdat ze de noodzakelijke omwenteling van de geest nog niet hebben meegemaakt. Deze geprogrammeerde mensen nemen sociale instellingen en regels zeer serieus. De samenleving zit vol met spelletjes die zijn geprogrammeerd om de hoofden van mensen bezig te houden, zodat ze niet in opstand komen. Deze spellen veroorzaken vaak zieke fixaties op eigenaardige protocollen, machtsstructuren, taboes en overheersing – allemaal subtiele vormen van menselijke slavernij – Deze uitgesproken vorm van waanzin wordt niet alleen getolereerd door de massa, maar er wordt ook op aangedrongen. De geprogrammeerde geloven zo sterk in regels dat ze bereid zijn iedereen te vernietigen die ze overtreedt.

Wayseers zijn degenen die hun spelletje blufpoker doorhebben. Omdat Wayseer-geesten vrij zijn om sociale programmering te verwerpen, zien Wayseers sociale instellingen gemakkelijk voor wat ze zijn: denkbeeldige spelletjes. Wayseers troosten de verontrusten en verontrusten de zelfingenomen mensen. Het helpen van degenen die verdwaald zijn in deze spelletjes en weigeren zichzelf te helpen, is een roeping van veel Wayseers. Omdat Wayseers degenen zijn die contact houden met de oorspronkelijke bron van de werkelijkheid, zijn ze in staat om maatschappelijke conventies en zelfs regeringen te doorbreken om de mensheid weer op één lijn te brengen met de Weg.

De Wayseers zijn een oude bloedlijn. Een soort priesterschap – dragers van de vlam – degenen die ‘op de hoogte zijn’. Er moeten altijd Wayseers zijn om de duizelingwekkende psychotische draaiende tandwielen van de samenleving te hervormen – de gigantische hersenloze hamsterwielen die de zuivere blauwe lucht verduisteren, de mensheid geketend houden in een donkere kooi – zo worden Wayseers genoemd – om licht te werpen op de waanzin van de samenleving – om voortdurend de tijdloze transcendente Geest van Waarheid te doen herrijzen.

Wayseers onthullen deze goddelijke waarheid door zich te wijden aan de geboorte van een creatieve of ontwrichtende daad uitgedrukt door middel van kunst of filosofie, innovaties om de industrie wakker te schudden, revoluties voor democratie, staatsgrepen die hypocrisie omverwerpen, solidariteitsbewegingen, veranderingen die een erfenis achterlaten, opstanden tegen beleid, met geest doordrenkte technologie, momenten van helderheid, dingen die barbaarsheid uitdagen, stroomgebieden van oprechtheid, gewichtige drijfveren voor liefdadigheid
We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het
want we zijn allemaal beïnvloed door de manier waarop –
We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het
want we voelen ons allemaal aangetrokken tot de Vlam –

Dit is jouw roeping, Wayseer.
Je hebt je stam gevonden.
Welkom thuis.

Wayseer Manifesto, Nederlandse vertaling

Bron
The Wayseer Manifesto (eerste hoofdstuk)
Website