De VN de ruimte buiten de aarde laten besturen, zou veel vervelende problemen oplossen.

VS erkent eigendomsrechten in de ruimte

In een nieuwe wet, aangenomen door het Amerikaanse Congres en ondertekend door president Obama, hebben Amerikaanse burgers het recht gekregen om hulpbronnen van asteroïden en andere hemellichamen in bezit te nemen. Wat zijn de gevolgen?

Ruimteverdrag
Het Ruimteverdrag, ondertekend door alle ruimtevarende landen waaronder de Verenigde Staten, verbiedt aan staten om bijvoorbeeld de Martiaanse vulkaan Olympus Mons en omstreken uit te roepen tot het Département Extraterrestre Mont Olympique. Evenzo verboden is het vestigen van militaire ruimtebases, het bouwen van Death Stars en soortgelijk massavernietigend wapentuig en het hinderen van vreedzame activiteiten van anderen. Het is ook verboden om buitenaardse hemellichamen te besmetten met aardse ziektekiemen. Staten dragen de verantwoordelijkheid voor hun onderdanen.

U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act
Er is, stellen de Amerikanen, echter een ontsnappingsroute. Nergens in het verdrag wordt gerept over de plichten van personen en rechtspersonen, zoals multinationals. En wat niet verboden is, is toegestaan. Dus, in de ogen van de Amerikanen, is space de ‘final frontier’. De nieuwe wet U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, die nu door het Congres is aangenomen, legaliseert dat. Deze verschaft onderdanen van de Verengde Staten het recht, om asteroïden (in het Nederlands planetoïden genaamd) te exploiteren voor waardevolle materialen, zoals water, zeldzame metalen en organische verbindingen. Ook verbiedt de wet de Amerikaanse overheid, Amerikaanse ruimtepioniers in de weg te lopen.

Weliswaar erkent de wettekst het Ruimteverdrag, maar de Amerikaanse jurisdictie (rechtsgebied) wordt uitgebreid naar de ruimte. Een gevaarlijke ontwikkeling; zie later.

Much ado about nothing?
Niet bepaald; dit is van enorm belang. De rest van het zonnestelsel bevat duizenden malen meer massa dan de aarde.  Vooral interessant zijn de planetoïden. Op zich hebben deze weliswaar een minuscule massa, alle planetoïden samen bevatten maar 4% van de massa van de maan. Wat planetoïden enorm interessant maakt, is dat hun oppervlak erg groot is en sommige planetoïden, zoals 16 Psyche met rond de 160 km doorsnede, uit 90% puur metaal (voornamelijk ijzer-nikkel, met andere metalen, zoals goud en platina bijgemengd) bestaan. Dit komt overeen met een waarde (bij huidige marktprijzen) van triljoenen dollars. IJzer en nikkel vormen een goed bouwmateriaal in de ruimte; de zeldzame metalen als iridium, goud en rhenium zijn per kilo zo waardevol dat ze interessant zijn om naar de aarde te transporteren. We kennen de samenstelling van asteroïden in grote lijnen, omdat er talloze meteorieten op aarde inslaan. Metaalmeteorieten geven een goede indruk van de samenstelling van metaalplanetoïden, als de eerder genoemde Psyche.

Economisch nut
Misschien nog wel aantrekkelijker zijn ruimterotsen die voor een deel uit water bestaan. Water en organische verbindingen geven namelijk de mogelijkheid om er een ruimtebasis mee te onderhouden en zo menselijke bewoning.

Met deze bouwmaterialen kunnen zonnepanelen worden gebouwd. Zonnepanelen worden continu beschenen. Ook is er geen atmosfeer, die zonlicht absorbeert. Het resultaat is, dat zonnepanelen in de ruimte rond de aarde zo’n zes keer meer opbrengen dan een vergelijkbaar zonnepaneel in een tropische woestijn op aarde. Deze energie kan naar de aarde worden gestraald, maar het is veel slimmer om energieslurpende processen naar de ruimte te verplaatsen. Bij het maken van een moderne chip, bijvoorbeeld, worden tientallen megajoules aan energie (vele kilowatturen) verbruikt. Omdat chips licht zijn en per kilogram erg waardevol, is het erg interessant om ze in een baan om de aarde te fabriceren en dan daarna terug te sturen.

NASA | Water on the Moon

Politieke gevolgen
Als er waardevolle bezittingen de ruimte in worden gestuurd, is het een kwestie van tijd voor criminelen en bendes volgen. Erg lang zal het daarom niet duren, voor de eerste Amerikaanse mariniers of gevechtsrobots worden gelanceerd. Andere  landen zoals Rusland en China, die zich niet de kaas van het brood willen laten eten, zullen dan volgen. Er dreigt dus een nieuwe wapenwedloop, deze keer boven ons hoofd. Dat heeft uitermate vervelende gevolgen. We zitten hier op aarde namelijk in een diepe zwaartekrachtsput. Als een oorlogvoerende partij bijvoorbeeld besluit om een welgemikte planetoïde van, zeg, een kilometer doorsnede op de hoofdstad van de gehate vijand te laten neerstorten, is het einde oefening voor die stad. Of wat dat betreft: voor een land als Duitsland. En, door de enorme stofwolken, voor de rest van de wereld.

De VN de ruimte buiten de aarde laten besturen, zou veel vervelende problemen oplossen.
De VN de ruimte buiten de aarde laten besturen, zou veel vervelende problemen oplossen.

Hoe lossen we dit op?
Om escalatie te voorkomen zal er een internationaal instituut moeten komen, bijvoorbeeld een bureau van de VN, dat ruimteactiviteiten beheert. Hierbij zal de gehele mensheid mee moeten kunnen delen. Als één machtige staat, laat staan multinational, de ruimte voor zich alleen opeist, is het zaad van tirannie gezaaid.

 

2 gedachten over “VS erkent eigendomsrechten in de ruimte”

 1. Eigendomsrechten en de Realiteit:

  http://revolutionaironline.com/there-you-got-it-telegraaf-staat-alleen-erkende-journalisten-te-woord/comment-page-1/#comment-2807
  27 november op 16:01
  Bonusje zegt:

  In het boek wordt ook de Nederlandse onderzeeboot K XVII genoemd die door Creighton
  opgeblazen zou zijn op 7 december 1941. In een gesprek met Fleming worden, in hoofdstuk 9,
  herinneringen aan de onderzeeboot opgehaald en in een appendix komt de schrijver terug op het
  voorval.
  Het besluit om de Nederlandse onderzeeboot te vernietigen werd genomen toen deze de
  Japanse vloot ontdekte die op weg was naar Pearl Harbor op 28 november 1941. De
  Nederlandse commandant, LTZ 1 H.C. Besançon, seinde onmiddellijk een gecodeerd bericht
  naar de Britse marineleiding. Dit bericht werd onderschept door de cryptografen van Sectie M die
  het doorspeelden aan Generaal Donovan in Washington DC en Majoor Desmond Morton van de
  Amerikaanse en Britse geheime diensten. Beiden lichtten hun leiders President Roosevelt en
  Winston Churchill in.
  Deze vier personen waren op de hoogte van de op handen zijnde Japanse aanval die strikt
  geheim moest blijven. In die tijd was 80 procent van de Amerikaanse bevolking bijzonder
  isolationistisch ingesteld en sterk gekant tegen een oorlog met Japan of Duitsland. Roosevelt
  wilde wel een oorlog met Japan maar kon dit land niet de oorlogsverklaring geven zonder een
  geldige reden. De verrassingsaanval op de slagschepen in Pearl Harbor zou hem die reden
  geven. De reden voor Amerika om zich in de oorlog te mengen was dat de Japanners anders vrij
  spel zouden hebben om landen als India, Australië en Nieuw-Zeeland en tal van andere landen in
  de Stille en Indische Oceaan te bezetten. Deze, voor de Verenigde Staten zeer belangrijke
  bronnen van grondstoffen, zouden in een later stadium waarschijnlijk slechts zeer moeizaam
  bevrijd kunnen worden. Verder hadden de Britten de steun van de Amerikanen hard nodig in hun
  strijd tegen Duitsland.
  Omdat er zich op Hawaii duizenden geïmmigreerde Japanners bevonden, waarvan een deel
  werkzaam was als spion voor hun land van herkomst, kon de oorlogshaven op Oahu niet in
  paraatheid gebracht worden. De aanval moest geheim blijven. Als dit niet zo zou zijn, zou keizer
  Hirohito, die erop stond dat het een complete verrassing moest zijn, de aanval afgeblazen
  hebben. Wanneer bekend zou worden dat Roosevelt en Churchill van de Japanse aanval op
  Pearl Harbor afwisten en niets hadden ondernomen om deze te voorkomen zouden zij politiek
  uitgeschakeld worden. Bovendien waren de geallieerde militaire inlichtingendiensten er van
  overtuigd dat het geallieerde bondgenootschap dan uiteen zou vallen waardoor Japan, maar ook
  Duitsland, vrij spel kregen. Daarom werd besloten de opvarenden van Hr. Ms. K XVII het zwijgen
  op te leggen.

  Zodra het bericht van de Nederlandse onderzeeboot was ontvangen kreeg zij de opdracht terug
  te keren naar de basis in Singapore. De K XVII mocht geen haven aan doen en de bemanning
  moest zich onthouden van verdere berichtgevingen over de Japanse vloot. Onder de naam LTZ
  Paul Hammond reisde Creighton met een Berwick vliegboot via Nova Scotia, Canada, San
  Fransisco en het eiland Wake af naar de Noordelijke Marianen. Daar begaf hij zich volgens
  afspraak aan boord van de K XVII.
  Creighton was in het bezit van volmachten van de bevelhebber van de Britse onderzeedienst,
  Admiral Sir M. Horton, de Nederlandse Commandant Zeemacht in Londen, admiraal Fürstner en
  Koningin Wilhelmina. Deze volmachten gaven hem de autoriteit om commandant Besançon
  operationele opdrachten te geven daar de Nederlandse onderzeeboot zich onder Brits
  operationeel bevel bevond.
  Bij één van de kleine Marianen, net ten zuiden van Pagan en ongeveer 800 zeemijl ten zuiden
  van Japan werden er uit de Berwick vliegboot kratten overgeladen in de onderzeeboot. De
  Nederlandse bemanning kreeg te horen dat er kerstgeschenken in de kratten zaten afkomstig
  van hun collega`s in Engeland. De meeste kratten bevatten inderdaad jenever, bier, champagne
  en andere kerstmisspullen. Maar in één krat zat cyanidegas en in twee andere bevonden zich
  explosieven met ontstekingen en tijdschakelaars. Creighton wachtte een gecodeerd radiobericht
  af. Mocht de Japanse vloot de aanval op Pearl Harbor afbreken, zou zijn operatie opgeschort
  worden.
  De volgende dag, zondag 7 december 1941, kreeg de Britse geheime agent bevel de operatie
  voort te zetten. Die avond verliet hij de K XVII en ging terug naar de Berwick. Een half uur later
  kwam het dodelijke cyanidegas vrij en was te zien hoe de bemanning trachtte uit de
  onderzeeboot te ontsnappen. Even later explodeerde het vaartuig en zonk. Creighton stelde vast
  dat er geen overlevenden waren (bron: Go2War2).
  Na de tweede wereldoorlog hielp Prins Bernhard vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met
  de KLM naar Argentinië waarmee het Nederlandse koningshuis tot op heden innige familiale relaties
  onderhoudt. Bernhard hielp vooraanstaande Nazi’s vluchten samen met toenmalige minister van
  buitenlandse zaken Mr. C.G.W.H. baron van Boezelaar van Oosterhout (partijloos) in het kabinet Beel
  (KVP). Tenminste tien Nazi-kopstukken zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Amerika gevlucht
  met paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève. Het gaat onder meer om Adolf Eichman,
  Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke. Tot en met 1948 zijn er door het
  Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan Nazi’s afgegeven, die zonder
  meer door Argentinië als officiële documenten werden erkend. Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort
  op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al
  op de boot naar Argentinië. Hier vindt u ook de CIA-documenten over Hitlers verblijf in Tunja
  (Colombia)(bron: Gerard’s WOII blog)
  Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946: omdat Nederland vanaf 18 mei 1940 Grondwettelijk niet meer
  bestaat kon er in Nederland na de oorlog geen democratische verkiezingen worden uitgeschreven.
  Daarom heeft Koningin Wilhelmina, als opvolger van Adolf Hitler, het eerste naoorlogse kabinet
  Schermerhom-Drees ((bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 met de VDB en CDU
  samengegaan in de PvdA), de CHU’er Lieftinck (later PvdA) en RKSP (later KVP), alsmede vijf
  partijloze ministers, van wie er later twee PvdA-lid werden)) zelf benoemd. Het Hitler-kabinet is
  daarmee onder haar leiding als staatshoofd voortgezet. Dit opvolgende Hitler-kabinet was een
  ‘koninklijk’ kabinet en wordt ook wel een ‘nood-kabinet’ genoemd. Om dit voortgezette Hitler-kabinet
  op voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van voormalig Nederlands staatshoofd koningin
  Wilhelmina te kunnen blijven voortzetten was het noodzakelijk dat het volgende kabinet werd gevormd
  door de PvdA als opvolger van het Duitse NSDAP en de KVP omdat kardinaal Pacelli (latere Paus
  Pius XII) en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30
  januari 1933), op 8 juli 1933 het Rijksconcordaat heeft ondertekend, met in artikel 14 de volgende
  passage: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2012-strafaangifte-tegen-substituut-h-raski-en-onderzoeksrechter-d-jordens-hasselt.pdf

  Japan has been under Korean colonial rule since ancient time..「Emperor」「Religion」「Money System」「Mafia」…etc. All of these instruments are stronger than visible tyrant system tools for dictators. Ancient Jewish came to Japan and established shrines all over the Japan. Rhetoric of the emperor and religions also came from out-side Japan for non-Japanese origin.

  The West(Rothschild) replaced The Meiji emperor with another Korean, [Japanese National Archives,(1110001)A100317160055, Tanaka Mitsuaki document….etc]Omuro Toranosuke who came from the poor ‘Tabuse’” Korean village in Yamaguchi Prefecture became The Japanese Meiji Emperor for The West. Japanese Prime Minister Abe’s families are also “Tabuse” Koreans. They are xenophobia against Japanese and have their own strong glass ceiling strategies for Japanese enslavement what is like “The Protocols of the Elders of Zion” for Jewish. All of Japanese have been under “Tabuse” System for The West since before The WW2, and They have strong ties with the their ancient land of Korean Peninsula.

  WW2 was fake war for Zionists and “Tabuse”Koreans. They like to occupy all of ideas strategically.[Right-Wing vs Left-Wing, Russian side vs U.S.A.side, Nuclear Industries vs Anti-Nuclear ,Political party A vs Political Party B, industrial business vs environmental group ….etc]

  Japanese prime minister Abe’s grandfather is Kishi Nobusuke(He was a Japanese prime minister after WW2.), he committed massacres in China during WW2 as well as Sasagawa( His families are still ruling over all of Japan) and Kodama(He was one of the biggest right-wing Yakuza).They are from Korean National and worked for Rothschild.Japanese Emperor families and North Korea families are same blood and having strong relationship.

  hisa AUG 13, 2015, 5:20 AM http://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2015/08/who-brought-the-slaves-to-america-2517972.html

  Zie ook the meiji period op wikipedia hoe het Westen al gepaperclipped wordt en met hun knowhow Japan geindustrialiseerd en gemilitariseerd als aanloop naar de Wereld oorlogen zoals ná ww2 het Westen weer gepaperclipped werd ten gunste van china azerbeidjan turkye en israel en uiteraard altijd de centraalbankiers asiatische aipac Wereld adel en hun joodse servants de joodse eliten.

 2. Ik denk dat de gevestigde orde het zowieso niet zal stimuleren en misschien wel geheel tegen zal werken dat er grondstoffen in de ruimte worden gewonnen. Het is bijvoorbeeld al langer bekend dat de maan grondstoffen bevat zoals helium3 isotopen die geschikt zijn voor kernfusie. Toch zijn er nooit verdere menselijke activiteiten gekomen op de maan sinds de apollo missies. De federal riserve bank zal er bijvoorbeeld niet blij mee zijn als er in eens enorme hoeveelheden goud uit de ruimte wordt gewonnen. Waarom? De goudprijs zal namelijk dalen in waarde naar mate er meer van in de omloop is. Als gevolg hiervan zal de dollar en misschien ook alle andere valuta in elkaar storten met grote economische gevolgen van dien. Met name de grote jongens zullen hier erg onder leiden. Zij kunnen hun omstreden oplichtingstruc dan niet meer uitvoeren. Terwijl het juist zij zijn die het geld moeten schieten voor een dergelijk project. De bank zal je dus niet gauw een lening verschaffen voor zoiets. Iemand nog iets gehoord van het ruimte programma SpaceX van Burt Rutan? Je hoort er helemaal niets meer van!

Laat een reactie achter