basisinkomen

Met augmented reality wordt een oersaai, aangeharkt landje als Nederland of België veranderd in een jungle. Bron: pokemongofans.nl

Basisinkomen als spelersloon

Het basisinkomen lost één probleem op van het verdwijnen van werk: het wegvallen van een krachtig mechanisme van inkomensredistributie. Maar wat doen we om verveling en gebrek aan zingeving aan te pakken? Het antwoord zou wel eens een spelletje kunnen zijn.

Ter introductie, dit videofilmpje van een volkomen doorgedraaide ‘pokemonjager’.

De enorme greep van spellen op de mens
Het zal oplettende lezers ook al opgevallen zijn. Overal zie je mensen druk met hun smartphone in de weer. Om voor niet-spelers onzichtbare augmented reality wezentjes, de zogeheten Pokemons, te vangen, zetten ze geregeld hun leven op het spel. De eerste doden door het augmented reality spel Pokemon Go zijn al gevallen. Kortom: computerspellen blijken uitstekend in staat om mensen bezig te houden. Een Romeins heerser, die steeds weer nieuwe circusspelen met wilde dieren uit de uithoeken van het rijk moest verzinnen om het volk bezig te houden, zou jaloers zijn geweest op de enorme mogelijkheden die computerspelen bieden.

Werk helpt tegen de verveling
De Franse schrijver en filosoof Voltaire zei het al: le travail nous sauve de trois grands mals: l’ennui, le vice et le besoin (werk redt ons van drie grote kwaden: verveling, ondeugd en armoede). De uitspraak dat werk, vooral werk in een crimineel bedrijf zoals een financiële instelling, de deugd bevordert zou ik niet voor mijn rekening willen nemen, maar dat werk helpt tegen verveling bij de meeste mensen staat buiten kijf.
Alleen: met de komst van steeds meer apparaten die het werk verrichten dat eerst door mensen werd gedaan, komt er steeds minder werk. Vooral laagopgeleiden, maar ook steeds meer middelbaar- en zelfs hoogopgeleiden, merken dit. Met bijvoorbeeld een basisinkomen zouden we het probleem van armoede oplossen. Maar hoe lossen we het probleem van de verveling op?

De menselijke dierentuin
In dierentuinen is men er ondertussen achter, dat slimmere dieren zoals apen, dolfijnen en olifanten, zich gaan vervelen als het voedsel keurig op een bord ligt. Vandaar dat verzorgers het dieren moeilijk maken door de hapjes bijvoorbeeld in holle boomstammen of andere verborgen plaatsen te verstoppen. Dit heeft een positieve invloed op de dieren[1]. Bij mensen is het niet veel anders. Werkende mensen zijn gelukkiger en ook gezonder. Werkloosheid snoept enkele jaren van het leven af.

Met augmented reality wordt een oersaai, aangeharkt landje als Nederland of België veranderd in een jungle. Bron: pokemongofans.nl
Met augmented reality wordt een oersaai, aangeharkt landje als Nederland of België veranderd in een jungle. Bron: pokemongofans.nl

Banen scheppen of op pokemons jagen?
We kunnen met veel moeite gesubsidieerde banen, naar de uitvinder ervan Melkertbanen genoemd, scheppen. Inderdaad liggen er nog heel wat taken te wachten op uitvoering waar nu geen mensen voor te vinden zijn. Denk aan zwerfafval, het uitspitten van archieven, de miljoenen insectensoorten die nog niet ontdekt zijn in kaart brengen. Of, wat dat betreft, het ontsluiten van de big data van de overheid.
Maar misschien is er ook een andere oplossing. We zouden bovenop het basisinkomen prijzen kunnen uitloven voor het vangen van pokemons, of andere game-activiteiten. Daarmee houd je mensen in beweging. Niet iedereen heeft de vaardigheden waar behoefte aan is. Wellicht kunnen we op deze manier de groep nu afgeschrevenen toch een zinvol leven geven.

Bronnen
Rebecca K. Meagher en Georgia J. Mason, Environmental Enrichment Reduces Signs of Boredom in Caged Mink, PLOS One, 2012

Een basisinkomen maakt dat andere waarden belangrijker worden dan alleen inkomen.

Voorstanders basisinkomen wagen nieuwe poging

Of er door robots alleen banen verdwijnen of er ook banen bijkomen, daar zijn de goeroe’s nog niet over uit. Een ding is in ieder geval zeker. Baanzekerheid wordt steeds meer iets van het verleden, en dus moet de staat bijspringen. Door een basisinkomen bijvoorbeeld.

Een basisinkomen heeft nog meer voordelen. Veel eenvoudiger administratie, bijvoorbeeld. Werken loont vanaf de eerste euro die je verdient. En omdat er geen straf meer staat op samenwonen, zoals nu, verdwijnt de woningnood ook steeds meer. Mensen met een basisuitkering kunnen verhuizen naar delen van Nederland die nu leeglopen, zoals Oost-Groningen, Zeeland of Limburg. Zo wordt de leegloop daar gestopt.

De tekst van de petitie:

Beste 2e kamerleden,

Wij zien in een onvoorwaardelijk basisinkomen veel voordelen.

Een basisinkomen maakt dat andere waarden belangrijker worden dan alleen inkomen.
Een basisinkomen maakt dat andere waarden belangrijker worden dan alleen inkomen.
  • Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
  • Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
  • Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
  • Mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
  • Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
  • Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.

Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018.

Hopelijk gaat het er deze keer echt van komen. We kunnen het waarmaken, als er op tijd in Nederland 300.000 handtekeningen worden verzameld. Dat bewees het succesvolle GeenPeil referendum eerder.

Basisinkomen in Finland
In Finland gaat de regering nu werkelijk een basisinkomen invoeren. Althans een grootschalig experiment starten. Elsevier klaagt steen en been en denkt dat het systeem onbetaalbaar wordt. Inderdaad is dit bedrag aan de hoge kant. Ik denk dat ze niet meerekenen dat de belastingvrije voet af wordt geschaft en dat als alle straffen op bijverdienen worden afgeschaft, er veel meer mensen gaan werken dan nu. Het minimumloon kan dan namelijk afgeschaft worden, waardoor de werkgelegenheid gaat exploderen. Ook verdwijnt zwart werk. Wel zal er een hogere vennootschapsbelasting of BTW moeten komen dan nu om het systeem betaalbaar te houden. Ook wordt de hoogste belastingschijf van toepassing op alles wat je verdient.

Meer informatie

Burgerinitiatief: Teken hier

Milton Friedman is de grondlegger van het monetarisme en daarmee niet de meest waarschijnlijke voorstander van gratis geld.

Milton Friedman over de negatieve inkomstenbelasting

Milton Friedman (1912-2006) is een klassiek-liberale econoom en als fervent adept van de vrije markt hiermee een gezworen vijand van meer progressieve denkers. Opmerkelijk genoeg vinden we ook deze Friedman terug onder de voorstanders van een negatieve inkomstenbelasting, oftewel basisinkomen. Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, dit een man te horen zeggen die een gezworen tegenstander is van sociale zekerheid. Maar Friedman heeft hier goede redenen voor.

Inderdaad zijn er ook voor mensen met rechtse sympathieën goede redenen om voor een basisinkomen te zijn. Anders dan nu, wordt werken en geld verdienen altijd beloond. Ook wordt het leven veel simpeler. Alle discussies over inkomen worden versimpeld tot de hoogte van het basisinkomen. De enige manier om rijker te worden wordt werken en/of ondernemen en zo geld verdienen, in plaats van politiek. Argumenten die ook meer rechtse mensen als muziek in de oren zullen klinken.

Milton Friedman is de grondlegger van het monetarisme en daarmee niet de meest waarschijnlijke voorstander van gratis geld.
Milton Friedman is de grondlegger van het monetarisme en daarmee niet de meest waarschijnlijke voorstander van gratis geld.-Wikimedia Commons

Video: De invoering van het basisinkomen

Er komt steeds meer aandacht voor het basisinkomen. Dat is niet voor niets. Het basisinkomen maakt een einde aan de onoverzichtelijke jungle van uitkeringen en toeslagen en herstelt de solidariteit tussen arm en tijk. In deze TEDx-lezing in Maastricht legt Rutger Bregman duidelijk uit waar het idee van het basisinkomen vandaan komt en wat de voordelen zijn.

Het basisinkomen zorgt ervoor dat werken altijd wordt beloond. Geen gezanik over sollicitatieplicht, vestigingsadres en bijverdienen. Eindelijk kunnen we ons bezighouden met dingen die er echt toe doen. Toch komt er niemand om van de honger.
Ja, waarom is het basisinkomen er nog niet?

Voor mensen met een bijstandsuitkering is het moeilijk rondkomen, omdat ze niet samen mogen wonen of bijverdienen. Bron: Rijksoverheid

Hoe kan het basisinkomen bekostigd worden?

Veel mensen, waaronder schrijver dezes, dromen ervan: een basisinkomen, een uitkering voor alle Nederlanders op grond van hun status als mens. Het meest gehoorde argument tegen het basisinkomen is dat de kosten ervan te hoog uit zouden vallen. Klopt dit? We rekenen het na. De conclusies zijn opmerkelijk te noemen…

Wat is een fatsoenlijk basisinkomen?
Een basisinkomen moet voldoende hoog zijn om de ontvanger ervan te voorzien van voedsel, kleding, onderdak, verwarming en gezondheidszorg. Ook moet er beperkte ruimte zijn voor vermaak. De Nederlandse politiek heeft na jarenlang gebakkelei een zogenoemde bijstandsnorm opgesteld. Dit is een bedrag, dat voldoende hoog is om in deze elementaire behoeften te voorzien. We hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden. Vooral in grote steden is dit bedrag niet voldoende, de reden waarom vaak aanvullende regelingen worden bedacht.
De bijstandsnorm is wél voldoende, als meerdere ontvangers van een bijstandsuitkering in één huis wonen. Omdat samenwonen niet meer af wordt gestraft bij het basisinkomen, gaan we ervan uit dat vrienden en stelletjes massaal in één huis zullen gaan wonen. Het lijkt dus redelijk, om het basisinkomen gelijk te stellen aan de bijstandsnorm. Dit is in 2013: â‚¬ 661,77 per maand, inclusief vakantiegeld[1]. Verder rekenen we per kind onder de 18 een toeslag van â‚¬ 251,47, met een maximum van twee kinderen. Een gezin met twee kinderen zou dus rond de 1850 euro per maand ontvangen.

Voor mensen met een bijstandsuitkering is het moeilijk rondkomen, omdat ze niet samen mogen wonen of bijverdienen. Bron: Rijksoverheid
Voor mensen met een bijstandsuitkering is het moeilijk rondkomen, omdat ze niet samen mogen wonen of bijverdienen. Bron: Rijksoverheid

Hoeveel zou het uitbetalen van het basisinkomen kosten?
Nederland telt op het moment van het schrijven van dit artikel (oktober 2013)  rond de 16,8 miljoen inwoners[2]. Hiervan zijn er plm 3,5 miljoen jonger dan 18[2], wat 13,3 miljoen volwassenen oplevert. Dit levert de volgende jaarlijkse bedragen op:
Betalingen aan volwassen Nederlanders: 13,3 miljoen x € 661,77 x 12:  â‚¬105,6 miljard
Betalingen aan kinderen: 3,5 x € 251,47  x 12: € 10,6 miljard
Samen: € 116,2 miljard

Dit zou de totale sociale zekerheid in Nederland vervangen. Op dit moment geven we hieraan rond de 73,4 miljard euro per jaar uit. Op het eerste gezicht lijkt er een gat van rond de 43 miljard euro te zitten.

Het gat dat niet bestaat
Dit is schijn. Het basisinkomen vervangt namelijk ook aftrekposten en de lagere eerste en tweede schijven. De verbeterde berekening, met dank aan Pieter Stuurman, luidt als volgt.

Dit gat verdwijnt, als een flat tax van 48% wordt ingevoerd over zowel de eerste, tweede als derde schijf van de inkomstenbelasting en aftrekposten zoals de hypotheekaftrek komen te vervallen, met andere woorden over het bruto inkomen van Nederland.
De rekensom wordt dan als volgt:
Bruto inkomen in Nederland: â‚¬ 34.600 x 7,785 miljoen werkende Nederlanders: € 269,3 miljard
Pensioenuitkeringen exclusief AOW: plm. € 30 miljard

Hiervan 48%: € 144 miljard
Op dit moment wordt via directe belastingen (excl. € 12 miljard vennootschapsbelasting) binnengehaald: € 49,9 miljard [3]
In Nederland zijn er ook verplichte zogenoemde volksverzekeringen (€ 44,7 mld[3]) en werknemersverzekeringen(€ 55,6 mld[3]). In feite zijn dit ook verkapte inkomstenbelastingen. In totaal ligt dit rond de € 100,3 miljard euro.
Directe belastingen excl. vennootschapsbelasting samen leveren de overheid dus nu rond de 150 miljard euro op, rond de 6 miljard euro meer dan via een vast tarief van 42% over alles wat je verdient.

Conclusie
Een basisinkomen is heel goed financieel kloppend te krijgen, zolang  het basisbedrag maar rond het bijstandsniveau ligt en alle aftrekposten voor de inkomstenbelasting af worden geschaft.
Het batig saldo kan worden gebruikt om de staatsschuld flink af te lossen, de basisuitkering iets te verhogen of een iets lagere inkomstenbelasting. Deze berekening is voor Nederland gemaakt, omdat schrijver dezes de Nederlandse situatie goed kent. Voor België is een vergelijkbare berekening te maken, rekening houdend met de eigenaardigheden van het Belgische sociale en fiscale stelsel.

Bronnen
1. Hoogte bijstandsuitkering vanaf 1 juli 2013 – Rijksoverheid (2013)
2. Bevolkingspiramide Nederland: CBS (2013)
3. Huishoudboekje van Nederland/Miljoenennota en rijksbegroting|Rijksoverheid (2013)

Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?

Basisinkomen enige structurele oplossing voor werkloosheid

Een basisinkomen, een systeem waarbij iedere Nederlandse ingezetene een vast bedrag per maand krijgt, ongeacht wat hij of zij doet, maakt het minimumloon overbodig. Ook is het afgelopen met uitkeringsfraude. Waarom is dit even simpele als geniale idee eigenlijk nog steeds niet ingevoerd?

Gebreken van het kapitalisme
Het kapitalisme zoals we dat kennen is de meest effectieve methode voor welvaartsschepping die tot nu toe ontdekt is. In het kapitalistische systeem wordt iedereen beloond recht evenredig aan de hoeveelheid waarde die iemand creëert. Het fundamentele probleem met het kapitalisme is dat de mate waarin mensen dingen produceren niet altijd overeenkomt met hun minimale levensbehoeften. Een oma van 80 jaar kan doorgaans alleen nog wat sokken breien of de stoep vegen. Dat levert te weinig op om van te leven. Dit geldt ook voor zwaar-gehandicapten of ernstig zieken. Door een gelukkig toeval is tot nu toe de grote meerderheid van de mensen in staat zoveel waarde te creëren dat ze hiervan kunnen leven. Hier gaat echter verandering in komen. We merken dit omdat van steeds meer banen de lonen aan het dalen zijn. Het salaris reflecteert meestal de waarde die een werknemer voor de werkgever oplevert. Dalen de lonen niet, dan volgt massaal ontslag. We moeten dus een systeem ontwikkelen, dat zowel het produceren van waarde beloont, als ieder mens voldoende inkomen oplevert om een menswaardig leven van te leiden.

Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?
Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?

Een basisinkomen: de meest voor de hand liggende oplossing
Een basisinkomen is als het ware een negatieve inkomstenbelasting. Iedere ingezetene, van de armste bedelaar tot de rijkste miljonair, ontvangt een bepaald bedrag waar hij of zij geen prestatie voor hoeft te leveren. In tegenstelling tot in het geval van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, mag de ontvanger van het basisinkomen onbeperkt bijverdienen. Er is maar een spelregel: over datgene wat extra verdiend wordt moet netjes belasting wordt betaald. Veel voorstanders van het basisinkomen stellen voor om een enkel belastingtarief in te voeren voor iedereen: de zogeheten flat tax. Als alle aftrekposten worden afgeschaft, wordt belastingheffing heel simpel. Ook kunnen alle uitkeringen afgeschaft worden, plus alle controles en bijbehorende bureaucratie.

Voorbereid op de toekomst
Tot nu toe is op iedere technologische golf ook een golf van nieuwe banen gevolgd. Er zijn twee scholen onder futurologen. Volgens de eerste school zullen ook nu heel veel nieuwe banen ontstaan, die wij op dit moment nog niet kunnen voorspellen. Volgens de tweede school worden computers ondertussen net zo goed in de meeste baantjes als mensen, waardoor uiteindelijk alle banen structureel zullen verdwijnen. De arbeidsmarkt zal daardoor steeds meer op een loterij lijken. Voor sommigen ontstaan heel veel nieuwe kansen waardoor hun inkomen explodeert, anderen zijn niet meer nodig en worden afgedankt. Om die reden is het in ieders belang dat er een systeem wordt ontwikkeld, waarmee de onvoorspelbare toekomst leefbaar blijft. Het basisinkomen is de eenvoudigste en ook meest effectieve oplossing. Anders dan bij een uitkering, bestaat er voor mensen met alleen het basisinkomen een duidelijke prikkel om bij te verdienen. Omgekeerd is voor iedereen werk, omdat het loon een aanvulling is op het basisinkomen en het daardoor goedkoper is om iemand in dienst te nemen. Kortom: de positieve kanten van het kapitalisme zonder dat er onleefbare toestanden ontstaan.

Petitie voor een basisinkomen
Ik ben persoonlijk van mening, dat het basisinkomen de meest morele en ook praktische oplossing is voor het enorme dilemma waar de toekomst ons voor gaat stellen. Op dit moment is er in Europa een burgerinitiatief gestart om het basisinkomen in te voeren. Op dit moment is al de helft van het benodigde aantal handtekeningen binnen. Als er door heel Europa 1 miljoen mensen de petitie ondertekenen, moet het Europees parlement het voorstel in behandeling nemen. Persoonlijk heb ik al getekend. Hier is de petitie te vinden.

Persconferentie SOPN

Tijd om eens een rondje langs de nieuwe politieke partijen te doen van dit jaar, aangezien juist dit soort nieuwe opkomende partijen vaak de meest non-conventionele, wellicht zelfs visionaire ideeën hebben.

Het startschot met de SOPN oftwel de Soverein Onafhankelijke Pioniers Nederland.
Op www.sopn.nl is hun website te vinden.

Inhoudelijk is de SOPN best visionair te noemen, zo zijn ze bijvoorbeeld voor een basisinkomen voor alle Nederlanders. Daarnaast zijn ze ook niet te benauwd om flink af te geven op de bestaande machtsstructuren. Zo zeggen ze dat Nederland vooral bestuurd wordt door de internationale bankenelite en de corporatocracy en dat we in NL in een schijndemocratie leven. Ze gaan zelfs nog een stapje verder door de partijen van de VVD, d66, PvdA en het CDA crimineel te noemen in verband met de afvaardiging die vaak vanuit deze partijen richting de Bilderbergconferenties gaan en waar deze partijen vervolgens nooit verslag van doen naar de kiezers toe. Het mag voor zich spreken dat ze dan ook geen grote fan zijn van  Bilderberg Beatrix.

Combineer deze openheid en interessante visionaire ideeën met een journalist van Geenstijl in de zaal en uitwijdingen naar Nikola Tesla en theorien over de zwaartekracht en dan heb je opeens best een heel interessante en vermakelijke persconferentie.  Hieronder de volledige persconferentie van de SOPN in 4 delen zoals die woensdag 29-08-2012 in Nieuwspoort werd gegeven. Deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.

 

In de persconferentie wordt een paar keer verwezen naar het Lowlands college van Herman Wijffels, Voor de liefhebbers is dat na te kijken op upstream.nl/blog/bericht/herman-wijffels-op-lowlands-university-2012.

Als mensen daarnaast goede informatie hebben waar andere nieuwe partijen zichzelf presenteren zoals Mens en Spirit en de Piratenpartij dan zijn tips daarvoor zeer welkom in de reacties. En geef natuurlijk ook gerust een mening over wat mensen hier van de SOPN vinden na het zien van deze persconferentie.

Aanverwante websites en informatie:
-) sopn.nl
-) basisinkomen.nl
-) artikel over het basisinkomen wat eerder verscheen op visionair.nl
-) hypotheekdrama.nl

Belastingcurves voor de flat tax. Deze kan wel degelijk zeer progressief zijn, als je een hoge belastingvrije voet maar combineert met een hoog belastingpercentage.

Vlaktaks oplossing voor veel belastingproblemen

De vlaktaks, ook wel flat tax genaamd, wordt steeds populairder. Geen wonder. Het ondoorzichtige belastingstelsel met een oerwoud aan aftrekposten in de meeste landen, waaronder Nederland en België,  nodigt uit tot misbruik.

Vlaktaks veel eenvoudiger en lastiger te ontwijken
Stel je voor: iedereen kan zelf zijn belastingaangifte invullen. Je hoeft alleen maar in te vullen wat je per jaar verdient en je weet direct hoeveel belasting je moet betalen via een simpel rekensommetje. Alle aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, verdwijnen. In twee Oost-Europese landen, Polen en Tsjechië, is het al zo ver. In veel meer landen, waaronder Rusland en de meeste andere Oosteuropese staten, is de vlaktaks in voorbereiding.

De vlaktaks komt er op neer, dat boven een belastingvrije voet een vast percentage van het inkomen als belasting wordt geheven. In september 2005 stelde de Raad voor Economische Adviseurs voor om een vlaktaks in te voeren ter hoogte van 40-44%. Dit zou gefinancierd moeten worden door minder aftrekposten toe te staan en 65-plussers meer belasting te laten betalen.

Belastingcurves voor de flat tax. Deze kan wel degelijk zeer progressief zijn, als je een hoge belastingvrije voet maar combineert met een hoog belastingpercentage.
Belastingcurves voor de flat tax. Deze kan wel degelijk zeer progressief zijn, als je een hoge belastingvrije voet (EX) maar combineert met een hoog belastingpercentage.

Inkomenspolitiek wordt simpel
Het is ook makkelijk om deze belasting minder of meer ‘progressief’ te maken. Partijen die voorstander zijn van meer gelijkheid, zullen de belastingvrije voet willen vergroten en de belastingdruk verhogen, rechtse partijen zullen precies het omgekeerde willen. Partijen die meer staatsinvloed willen, zullen zowel de belastingvrije voet willen verlagen als de belasting verhogen. Partijen die meer economische vrijheid willen, zullen juist een grotere belastingvrije voet en minder belastingdruk willen. Zo komt het hele politieke spectrum neer op een discussie over slechts twee getallen: het belastingpercentage en de belastingvrije voet. Zo wordt  het voor kiezers ook gemakkelijk om verkiezingsprogramma’s op dit punt met elkaar te vergelijken. Er komt zo ook een einde aan de onzinnige hypotheekaftrek in Nederland.

Uitstekend te combineren met een basisuitkering
Als de belastingvrije voet wordt geïnterpreteerd als een negatieve inkomstenbelasting, kan je zo ook iedereen aan een bestaansminimum helpen. Deze gedachte is verder uitgewerkt in dit artikel. Ook hier is een groot voordeel de eenvoud. Ook krijgen uitkeringsgerechtigden (iedereen dus) een stevige prikkel om te werken. Immers: bijverdiensten worden niet 100%, zoals bij een bijstandsuitkering, maar slechts met 40-44% belast. Zo kunnen uitkeringsgerechtigden makkelijk en snel uit de armoedeval ontsnappen.

Kritiek op de vlaktaks
Volgens tegenstanders van de vlaktaks is deze niet progressief: immers, hoge inkomens kunnen meer sparen dan lagere inkomens en betalen minder belasting dan nu (in Nederland: 44% in plaats van 52% over de topinkomsten). Dit probleem is echter vrij simpel op te lossen: verhoog de belastingvrije voet en ook het belastingpercentage.
Ook zien zij de flat tax als veel te lomp. Specifieke inkomenspolitiek voor bepaalde groepen is niet meer mogelijk. Voorstanders van de flat tax zien dat laatste nu juist als een groot voordeel. In het kort krijgt de staat minder te zeggen over het bestedingspatroon van de bevolking.

Ervaringen met de vlaktaks
Het eerste land dat de vlaktaks invoerde was Estland in 1994. De andere twee Baltische republieken, Letland en Litouwen, volgden kort daarna. De belastingen in deze landen zijn laag: 21% over het inkomen. Alle drie landen en ook Roemenië[1] rapporteerden na een lange periode van grote economische groei, problemen met de belastinginkomsten en problemen om het armere deel van de bevolking te ondersteunen. Wellicht is een oplossing hier een grotere belastingvrije voet en een hoger belastingtarief, een ‘linkser’ economisch beleid dus. Ook zullen belastingontwijkingsconstructies, zoals trusts, effectief moeten worden aangepakt. Je kan ook denken aan bronbelastingen, zodat niet onbelast geld kan worden weggesluisd.
Hongkong kent ook een vlaktakssysteem en daar bleek het juist een groot succes[2]. Het systeem in Hong Kong kent wel extra belastingaftrek voor gezinnen met kinderen. Deze uitbreiding is gewenst, plus een extra belastingaftrek voor werkenden. Werken moet altijd lonen. In het huidige systeem hebben veel bijstandsgerechtigden, als je alle sociale voorzieningen meerekent, een beter leven dan kostwinners met het minimumloon. Ze worden hiermee opgesloten in een gouden kooi. Flat tax kan ze helpen uit deze kooi te ontsnappen.

Bronnen
1. Hey Flat Tax Geniuses, Your Plan Is Failing In Romania, Businessinsider (2010)
2. The Flat Tax Works — Check Out The Hong Kong Experience, Businessinsider (2010)

Afrikanen vinden de Nederlanders vaak geschift. Voor een groot deel terecht.

Stop de heilige oorlog tegen samenwonen

Een belangrijke reden waarom er in Nederland zo veel mensen wekenlang dood liggen in huis is de subsidie voor eenzaamheid. Alleenstaanden krijgen meer bijstand dan samenwonende bijstandsgerechtigden. Als een bijstandsgerechtigde bij een familielid woont dat wel een baan heeft, wordt  de uitkering zelfs stopgezet. Niet erg intelligent. Gelukkig is er een structurele oplossing.

De eenzaamheidscultuur in Nederland
Veel buitenlanders hebben de nodige problemen om zich aan te passen aan Nederland. Aan een Indiër of Afrikaan is vaak niet uit te leggen wat de inwoners van Nederland bezielt. Een belangrijke reden hiervoor is, weet ik van immigranten, de merkwaardige logica die de inboorlingen hier er op na houden.

Afrikanen vinden de Nederlanders vaak geschift. Voor een groot deel terecht.
Afrikanen vinden de Nederlanders vaak geschift. Voor een groot deel terecht.

De mens is een sociale diersoort. Mensen leven bij voorkeur in groepen, sommigen zelfs in grote groepen. Uit psychologische onderzoeken blijkt keer op keer dat mensen het gelukkigst zijn als ze veel andere mensen kennen en door ze geaccepteerd worden. Ook blijkt hoe verwoestend eenzaamheid werkt op mensen. De reden voor de populariteit voor huisdieren is dat ze een substituut-gezelschap vormen. Alhoewel ze niet in staat zijn zich mentaal in mensen te verplaatsen, geven ze toch een zekere sociale interactie en verbondenheid. Dit geldt vooral voor sociale huisdieren zoals honden.
Uit andere onderzoeken blijkt keer op keer dat mensen met en groot sociaal netwerk snel aan een nieuwe baan komen. Een goede manier om aan een groot sociaal netwerk te komen, is tussen andere mensen in te wonen.
Kortom: als immigranten uit meer sociale culturen zich achter hun oren krabben over die rare Ollanders, hebben ze domweg gelijk.

De bekrompenheid van de politieke klasse werd weer eens verblindend duidelijk bij het verkiezingsdebat tussen PVV’er De Graaf en PvdA-voorman Cohen. Triomfantelijk kraaide Cohen, duidelijk niet op zijn gemak, dat met de nieuwe kabinetsplannen (overigens nog  in concept) een bijstandstrekkende groep mensen die bij elkaar woont en familie van elkaar is, er op achteruit gaat als een familielied gaat werken. De Graaf, overigens een vriendelijke, aimabele man, stamelde wat over lekken en voorlopige voorstellen. Beiden hadden niet door dat ze aan het mekkeren zijn over symptomen. Een bredere visie, een helicopterview ontbreekt totaal in de politiek.

Subsidie op eenzaamheid
Een groot probleem in Nederland is het gebrek aan sociale huurwoningen voor de zoals dat met een mooi woord heet, sociale minima. Sociale minima moeten, vindt de overheid en klaarblijkelijk ook veel Nederlanders, allen in een eigen huis wonen met eigen keuken, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Omdat een bijstandsuitkering daarvoor veel te laag is zijn er allerlei dure ingewikkelde oplossingen bedacht, zoals huursubsidie, sociale woningbouw en allerlei bijzondere bijstandsregelingen.

Stop met werken en samenwonen te straffen, stimuleer samenwonen juist
De voor de hand liggende oplossing: schaf de idiote regel af die bijstandsgerechtigden afstraft als ze bij elkaar wonen, of nog beter: geef iedereen een basisinkomen van, zeg, zeshonderd euro, is duidelijk te hoog gegrepen voor de onvolprezen genieën die dit land regeerden en regeren. Deze mensen eenzaam in hun woning laten verkommeren of zelfs drie maanden dood laten liggen, is dan weer wel sociaal. Warmvoelend als politici vaak ten koste van belastingbetalers zijn, willen ze om dit nieuwe probleem op te lossen dan weer allerlei gesubsidieerde gezelschapsactiviteiten opzetten.

Uiteraard is er een veel simpeler oplossing: zorg dat mensen worden beloond als ze samenwonen. Als vier mensen een huis delen kunnen ze de woonlasten voor een woning door vier delen en wordt het leven veel goedkoper. Op dit moment is een alleenstaande vaak meer dan de helft van zijn of haar inkomen kwijt aan huisvesting. Zet desnoods een bemiddelingsservice in voor als mensen huisgenoten zoeken (alhoewel er geheid slimme websitebouwers op in zullen springen en zelf zoiets opzetten). Wedden dat het huizentekort als sneeuw voor de zon verdwijnt?