Tags: ongelijkheid

Lonen van laaggschoold werk in de VS, zoals bij de Amerikaanse Walmart liggen zo laag, dat veel werknemers een beroep moeten doen op voedselhulp. 43

Wat is de reden van de toenemende ongelijkheid?

Steeds meer van de rijkdom in deze wereld komt in de handen van steeds minder bezitters. De Occupy beweging gelooft dat er een internationale samenzwering bestaat door 1% van de bevolking om de overige 99% verder uit te zuigen. Klopt dit? Of zijn er ook andere verklaringen denkbaar?

33

Welvaartsongelijkheid in de VS

Infographics over de verdeling van de rijkdom in Amerika, met de nadruk zowel de ongelijkheid en het verschil tussen onze perceptie van ongelijkheid en de werkelijke aantallen. De realiteit is vaak niet wat we denken dat het is.

Labda geeft de mate van sparen aan. Hoe meer mensen sparen, hoe rijker ze worden. Bron: artikel. 43

Waarom worden de rijken steeds rijker?

Volgens de Occupy beweging buit 1% van de wereldbevolking de 99% uit en worden ze steeds rijker. In feite ligt de grens tussen arm en rijk -althans wat inkomensontwikkeling betreft, bij de vijf of tien procent. Waarom worden mensen boven deze grens steeds rijker?

Het inkomen van de gemiddelde Amerikaan in sinds de zestiger jaren nauwelijks gestegen, terwijl de VS bijna twee keer zo rijk werd. 18

Oorzaak werkloosheid is verloren race tegen de machine

Op dit moment zijn we een wedloop tegen machines aan het houden en erger: zijn die wedloop aan het verliezen. Machines kunnen steeds meer werk verrichten dat ooit exclusief door mensen werd gedaan. Geen wonder dat er steeds meer mensen aan de kant komen te staan. Dit probleem is structureel, volgens Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee in hun boek Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Zelfs lage-lonenlanden als China gaan nu massaal over op robots. Zijn we in de toekomst veroordeeld tot massawerkloosheid, of is er nog hoop?