The Revolution Business

Een pareltje van een documentaire over hoe revoluties vandaag de dag door professionele consultants worden opgezet en worden betaald met fondsen uit de VS. Zo werden regiems omver geworpen van Joegoslavië tot Egypte en worden regiems in landen als Syrië en Iran onder grote druk gezet. En dit allemaal met een soort copy paste model wat uitgerold wordt in deze landen en waar de jeugd professioneel in getraind wordt. Was de Arabische lente wellicht niet zo spontaan als de mainstream media ons deed geloven? Bekijk de documentaire van een half uur met de titel The Revolution Business:

 

In de documentaire komt het handbook met de titel: “From Dictatorship To Democracy” (pdf boek), van Gene Sharp, een paar keer langs als een belangrijk onderdeel van de instructie voor deze regiemchanges. Het is gratis als pdf op internet te vinden en zeker de moeite van het lezen waard. In deze TEDx talk legt de leider van deze trainingen ook nog eens uit hoe hoe je een dictator kunt omverwerpen.

Dit logo dook voor het eerst op in de protesten tegen Milosovic en vervolgens kwam het terug in o.a. Tunesië, Egypte en Iran. Is dit het bewijs dat dezelfde macht achter al deze zogenaamd spontane revoluties zitten?

 

Het is vooral interessant om te zien dat er dus echt een patroon zit in al deze opstanden doordat in totaal verschillende landen precies dezelfde logo`s verschijnen.

De vraag die ik mezelf stelde is of het nu zo erg is dat de VS dit doet en een tweede vraag is of deze strategie wellicht handig is om ook in Nederland weer eens wat macht en democratie terug te kunnen brengen naar het volk. Of is het echt alleen maar een stukje propaganda en oorlogstuig om landen open te breken voor de internationale bankenkartels en corporatocracy van de Westerse machten?

En de nadruk op het vreedzame verzet wat deze methode propageert? Is dat daadwerkelijk idealisme, of brainwasht de CIA de jeugd van deze landen vast zodat ze als zij het overnemen met hun bedrijven etc. niet op verzet met geweld hoeven te rekenen? Zelf lijkt de VS het namelijk geen enkel probleem te vinden om mensen die ze in de weg staan te liquideren en landen die niet meewerken te carpet bomben ook als dat een paar miljoen burgerslachtoffers oplevert als we John Perkins die Confessions of an Economic Hitman schreef, moeten geloven. Kortom het lijkt erop dat de VS dit handboek wat ze in de handen van buitenlandse jongeren plaatsen zelf niet als gebruiksaanwijzing gebruiken… Wat daarvan te denken.

Hoe je het ook wilt bekijken, een boek wat door de CIA en de VS gepromoot en gesubsidieerd wordt en regiems in Iran en Venezuela de nodige kopzorgen geven en in Rusland op de verboden lijst staat is altijd interessant. De morele wenselijkheid van dit soort acties is daarbij een hele andere wellicht zeer interessante discussie die hieronder gevoerd kan worden.

Aanverwante informatie:
-) De oorlog tegen democratie
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) Het uiteenvallen van Joegoslavië 
-) What really happened in Yugoslavia
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) The Shock Doctrine & Life and Debt
-) Catastroïka
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Kindermisbruik door de elite
-) Macht
-) Een nieuwe wereldorde, deel I
-) Een nieuwe wereldorde, deel II
-) Een nieuwe wereldorde, deel III
-) Intensieve menshouderij