kurzweil

Video: voorspellingen die voor 89% uitkwamen, en vermoedelijk zullen uitkomen

Omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen. Waar Nostradamus een miezerige 13% succes haalde met zijn voorspellingen, slaagde de duizendpoot Ray Kurzweil er in om 89% van zijn voorspellingen te laten kloppen. Dit deed hij door een eenvoudig principe te volgen, dat de voortgang in rekencapaciteit verbluffend goed voorspelde: de Wet van Moore.

Volgens het model van Kurzweil komt alle techniek neer op het verwerken van informatie, en zijn uitvindingen zoals zelfrijdende auto’s en het klonen van het menselijk lichaam een kwestie van voldoende informatieverwerking.

Wat zullen de gevolgen zijn op de maatschapppij in de Lage Landen en daarbuiten, als – of liever gezegd wanneer –  Kurzweil’s voorspellingen werkelijkheid worden?

VM-brain_computer

Video: Kurzweil over de toekomst

Steve Aoki van het Amerikaanse technisch-wetenschappelijke magazine Wired interviewt futurist en uitvinder Ray Kurzweil over technische ontwikkelingen in de toekomst. Zo zal de techniek in de nabije toekomst, de komende twintig jaar, onze lichamen binnenkruipen. Dan praten we niet over pacemakers en dergelijke, maar bijvoorbeeld elektronische verbindingen tussen onze hersenen en internet.

De grens tussen ons lichaam en techniek, nu nog duidelijk aanwezig, vervaagt steeds meer. We zullen in echte cyborgs veranderen: een hybride tussen mens en machine. Nog enkele jaren daarna, rond 2045, verder zullen steeds meer van de functies van onze hersenen overgenomen worden door computers. Hoofdrekenen en ook meer complexe functies kunnen we dan “delegeren” aan computers in ons lichaam of op internet. Dit alles, als tenminste de exponentiële toename in computer-rekenvermogen door blijft zetten.

Volledige onderdompeling in de virtuele wereld, inclusief geuren en voelen, zal volgens Kurzweil bereikt worden in de jaren 2030.

Vijf voorspellingen voor na 2020

Uitvinder en futuroloog Ray Kurzweil heeft een opmerkelijk talent voor voorspellingen. Meer dan 80% van zijn voorspellingen over de toekomst blijken uit te komen. Hieronder zijn voorspellingen over de jaren na 2020, nog slechts enkele jaren van tegenwoordig verwijderd dus.

1. In het begin van de jaren 2020 zullen we de middelen hebben om levensverlengende behandelingen te ontwikkelen. Hiermee kunnen we een einde maken aan ziekte en veroudering. Voor deze voorspelling baseert Kurzweil zich op de exponentieel toenemende computerrekencapaciteit (deze verdubbelt elke 18 tot 24 maanden). Geneeskunde wordt een informatiewetenschap, waardoor geneeskundig onderzoek maximaal kan profiteren van deze explosie in rekenkracht. Computers worden zo snel en zo krachtig, dat wij precies het gedrag van geneesmiddelen in de cel en het lichaam kunnen voorspellen, en ook geneesmiddelen ontwerpen die precies datgene doen wat wij willen. Tot nu toe waren geneesmiddelen toevalstreffers. In het decennium 2020 kunnen we het DNA van cellen veranderen zonder dat de lichaamscel wordt beschadigd, en bijvoorbeeld genen die ouderdomsziekten veroorzaken repareren, mitochondriën (de ‘krachtcentrales’ van een cel) verjongen en te korte telomeren verlengen (waardoor cellen verjongen).

Volledige onderdompeling in de virtuele wereld, inclusief geuren en voelen, zal volgens Kurzweil bereikt worden in de jaren 2030.
Volledige onderdompeling in de virtuele wereld zoals in de Matrix films, inclusief reuk en tastzin, zal volgens Kurzweil bereikt worden in de jaren 2030.

2. In 2030 zal zonne-energie in staat zijn al onze energiebehoeften te vervullen. De productie van voedsel en schoon water zal ook exploderen. Kurzweil denkt dit, op basis van nu exponentieel afnemende kosten van zonne-energie per watt. Hiervoor hoeven wij slechts een tienduizendste deel van alle zonlicht dat op aarde valt, op te vangen.
Op dit moment is zonne-energie al in veel tropische en subtropische landen goedkoper dan fossiel.
Hebben we eenmaal voldoende energie, dan kunnen we vrij eenvoudig alle water zuiveren dat we nodig hebben. Per kubieke meter zoet water is 1 tot 2 kWh nodig. Tegen 2030 produceren we zoveel zonne-energie, dat we alle water dat we nodig hebben tegen afbraakprijzen kunnen zuiveren.
Kurzweil gelooft ook in gekweekt vlees, waarvan het prototype mede door Nederlandse wetenschappers is ontwikkeld, en plantenteelt in door robots bestuurde wolkenkrabbers vlakbij menselijke bevolkingsconcentraties. Hierdoor eindigt dierenleed en de enorme belasting voor het milieu die de gangbare landbouw vertegenwoordigt.

3. Begin 2020 zullen we een groot deel van de producten die we gebruiken, inclusief kleding en donororganen, met 3D printers fabriceren. Kurzweil ziet de vroege jaren 2020 als de gouden jaren van 3D printing. Op dit moment is er veel enthousiasme voor 3D printen. Na de desillusie enkele jaren later, zal de werkelijke revolutie beginnen. Ongeveer zoals ook met internet gebeurde. begin 2020 zullen we open source designs van bijvoorbeeld kleding kunnen downloaden en uitprinten. De mode-industrie zal dan net als boekenuitgevers eerder, een digitale industrie worden. Onderzoekers kunnen nu al een biologisch afbreekbaar skelet printen en dat bevolken met de stamcellen van een patiënt. Begin 2020 zal dit gangbaar zijn in de geneeskunde.

4. Binnen vijf jaar zullen zoekmachines menselijke taal begrijpen.
Kurzweil werkt als technisch directeur voor Google en is daarom uitstekend op de hoogte van de stand van zaken bij Google. Op dit punt wordt bij Google intensief gewerkt aan nieuwe zoektechnologie, die menselijke taal kan herkennen. Dit doet Google door letterlijk elk document op het web en ieder boek te analyseren op betekenis en zo een semantisch web te bouwen. Als je een dubbelzinnige vraag stelt, zal Google om verduidelijking vragen.

5. In de vroege jaren 2020 zullen we routinematig werken en recreëren in qua beeld en geluid levensechte virtuele werelden. in de jaren 2030 zal het ook mogelijk zijn voorwerpen in de virtuele wereld te voelen, zoals in het holodeck van Star Trek. Het huidige videobellen, zoals met bijvoorbeeld Skype, zal over 5-10 jaar opgevolgd zijn door levensechte VR. Het zal lijken alsof een persoon die zich honderden kilometers van ons af bevindt naast ons zit. Een volledig onderdompeling in een virtuele wereld, zoals in de Matrix-films, zal pas 10 jaar later gebeuren. Tegen die tijd zijn er nanorobotjes, die in ons bloedstroom kunnen reizen en de signalen die door onze zintuigen komen, kunnen veranderen en versterken.

Bron
CNN.com

Video: de zes stadia van evolutie

Goden zullen bestaan in de toekomst, aldus Ray Kurzweil en andere aanhangers van de Singularity gedachte. De Singularity is een punt in de toekomstige menselijke geschiedenis waarop de technologische ontwikkeling zo snel gaat dat de gevolgen onvoorspelbaar zullen zijn. Er zal na de Singulariteit geen onderscheid meer zijn tussen biologie, techniek, mens en machine.

De zes stadia in evolutie zijn volgens Kurzweil informatie opgeslagen in chemische structuren, informatie opgeslagen in biologische structuren, informatie opgeslagen in zenuwstelsels, informatie opgeslagen in fysieke informatiedragers als boeken en tape. Op dit moment nadert het vijfde stadium: het samensmelten van biologie, techniek en informatica, zoals we nu al merken met kunstledematen, gedachten lezen door breinscans en DNA ontwerp in een computer. Het zesde stadium is de technologische singulariteit, een moment in ruimtetijd waarop het universum zal samensmelten met lichaam en geest en het universum ‘bewust’ zal worden, d.w.z. materie in geest zal veranderen.
Veel mensen noemen Kurzweil krankzinnig en de aan het christelijke bijbelboek Openbaringen herinnerende Singularity gedachte een ‘rapture of the nerds’. Toch blijken voorspellingen van Kurzweil vrijwel allemaal uit te komen…

De zes stadia in het bereiken van de technologische singulariteit

De technologische singulariteit is het punt, waarop de technische ontwikkeling zo snel gaat dat de gevolgen niet meer te voorspellen zijn. Waarschijnlijk houdt de mensheid zoals we die kennen dan op te bestaan, om dezelfde reden dat de postkoets en de stoommachine in onbruik zijn geraakt.

Visionair en uitvinder Ray Kurzweil introduceerde dit concept en werkte het verder uit in zijn boek The Singularity Is Near. Volgens hem zijn er zes stadia in het bereiken van deze singulariteit, die aan de orde komen in dit filmpje van zeven minuten.

De zes ‘epochs’ van Kurzweil
De zes tijdperken in de classificatie van Kurzweil zijn:

Tijdperk 1. Fysica en chemie | Vlak na het ontstaan van het universum, tussen de dertien en veertien miljard jaar geleden, bestond alle informatie alleen op subatomair niveau. Naarmate het heelal afkoelde, konden zich atomen en moleculen vormen.

Tijdperk 2. Biologie en DNA | We weten met zekerheid dat het leven minstens 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dat Tijdperk 2 dus toen al begonnen is. Of het leven op aarde nu is ontstaan of van elders afkomstig is, feit is dat genetische informatie in DNA-moleculen werd opgeslagen. Toch doen organismen er minimaal duizenden jaren over om zich te ontwikkelen.

Tijdperk 3. Hersenen | Door de biologische evolutie ontstonden steeds ingewikkelder ecosystemen. Organismen konden niet meer overleven door alleen direct op signalen te reageren en ontwikkelden een primitief brein. Het ontstaan van het brein stelde organismen in staat om hun gedrag te veranderen en te leren van ervaringen uit het verleden. De eerste primitieve breinen deden hun intrede in het Cambrium, ongeveer 600 miljoen jaar geleden.

Tijdperk 4. Technologie | Er zijn enkele andere diersoorten die primitief gereedschap gebruiken, maar de mens is voorzover we weten de eerste aardse soort die in staat is techniek te creëren en door te ontwikkelen. De oudste menselijke gereedschappen zijn meer dan twee miljoen jaar oud. We zijn volgens Kurzweil nu in de laatste jaren van dit tijdperk.

Tijdperk 5. Het samensmelten van menselijke technologie met de menselijke intelligentie | Biologie en technologie zullen in de nabije toekomst beginnen samen te smelten, waardoor superieure levensvormen en intelligentie ontstaan. We staan nu al op de drempel van dit tijdperk: onderzoekers kunnen nu al op zeer primitieve manier gedachten lezen en communicatie tussen biologische zenuwstelsels en elektronica verwezenlijken. Dit tijdperk zal in de jaren 2020 volop losbarsten. Kurzweil denkt dat we rond 2030 in staat zijn het menselijk brein te ‘reverse engineeren’, dat wil zeggen alle informatie in het brein uit te lezen en in een computer op te slaan. De mens zou zo onsterfelijk worden. Je zou de complete geest van een mens op een informatiedrager kunnen kopiëren en mogelijk zelfs in een ander lichaam overzetten.

Tijdperk 6. Het universum ontwaakt | Dit tijdperk zal de geboorte zien van meer-dan-menselijke intelligentie. Mensen en machines (dit onderscheid zal dan verdwenen zijn) zullen het universum overspoelen. Kurzweil verwacht dat dit laatste tijdperk in de tweede helft van deze  eeuw zal aanbreken, mogelijk zelfs al veel eerder.

Bron
Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, ISBN-13: 978-0143037880

Video: over vijftien jaar computers zo slim als mensen

Visionair Ray Kurzweil beschrijft in deze video de schokkende technologische veranderingen die de komende decennia op zullen treden. Schokkend, want het voortbestaan van de mens zoals we die kennen staat op het spel.

Zo gelooft Kurzweil – met reden, ook kwamen al eerder voorspellingen van de man uit – dat we in de 2020’s computers zullen hebben die qua rekenkracht het menselijk brein kunnen simuleren. De mens in de machine dus. Dit kan ook enkele nare gevolgen hebben. Een kunstmatige intelligentie hoeft immers niet volgens de CAO betaald te worden. Massale werkloosheid dus, dus zullen we een nieuw sociaal en economisch systeem moeten hebben. Daar kunnen we ons maar beter goed op voorbereiden.

Ray Kurzweil is de bedenker van de term Technologische Singulariteit: de exponentiële versnelling van wetenschap en techniek. Maar zal onsterfelijkheid snel genoeg komen om hem (en ons) eeuwig te laten leven?

Transcendent Man

Visionair Ray Kurzweil heeft een aantal voorspellingen gedaan die keer op keer uitkwamen. Zo voorspelde hij correct dat een computer de beste menselijke schaakspeler zou verslaan. Deep Blue II maakte inderdaad Gary Kasparov in. Ook het menselijk genoom is nu bekend, zoals hij voorspelde. Hiermee deed hij het aanmerkelijk beter dan zogeheten deskundigen die in talkshows optreden en de overheid adviseren.

Ray Kurzweil is de bedenker van de term Technologische Singulariteit: de exponentiële versnelling van wetenschap en techniek. Maar zal onsterfelijkheid snel genoeg komen om hem (en ons) eeuwig te laten leven?
Ray Kurzweil is de bedenker van de term Technologische Singulariteit: de exponentiële versnelling van wetenschap en techniek. Maar zal onsterfelijkheid snel genoeg komen om hem (en ons) eeuwig te laten leven?

Kurzweil denkt dat in 2045 de mens in staat is zijn bewustzijn in een computer te uploaden en hiermee de mens de facto onsterfelijk zal zijn geworden. Alhoewel het menselijk zenuwstelsel veel complexer is dan Kurzweil denkt, neemt de processorcapaciteit extreem snel toe, dus ook onze mogelijkheden om deze complexiteit te analyseren.

Toch loopt ook Kurzweil aan tegen de beperkingen die een ouder wordend lichaam met zich meebrengt. Zijn leven is een race tegen de klok. Zal de ontwikkeling van de techniek voor hem snel genoeg gaan om onsterfelijkheid op te leveren? Hij slikt op dit moment heel veel preparaten en ondergaat andere (volgens hem) levensverlengende behandelingen om het tot 2045 uit te houden. Toch is het de vraag of dit voor hem op tijd zal komen. Hij onderging al een open hartoperatie. Ook voor verreweg de meeste Nederlanders zal dit te laat komen, maar er is een goede kans dat in ieder geval enkele van de mensen die nu leven, nooit meer zullen sterven.
De paus vindt dat niet leuk.

Transcendent Man beschrijft de indrukwekkende strijd van een visionair tegen het noodlot. Hieronder de trailer.

Met dank aan collega-redacteur Hans