mensenhandel

De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetitie van 'justitie' tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.

Preventie tegen loverboys volkomen zinloos

Voortdurend worden jonge, kwetsbare meisjes slachtoffer van gewetenloze mannen, die ze door middel van verleiding, chantage en bedreiging veranderen in seksslaven. Terecht maken velen zich hier zorgen over en willen ingrijpen. Er worden vele miljoenen per jaar uitgegeven aan hulpverleners, die een goedbelegde boterham verdienen aan allerlei preventieprojecten. Maar is dit voldoende? Hoe kunnen we kwetsbare meisjes en vrouwen wél effectief beschermen tegen dit soort roofdieren?

Hoe verloopt het loverboy-recruteringsproces?
Loverboys jagen op kwetsbare meisjes via scholen, het uitgaanscircuit en in toenemende mate  internet. Door een combinatie van vleierij, manipulatie en dreigementen krijgen ze de meisjes steeds meer in hun macht. Ze zorgen er voor dat de meisjes totaal van ze afhankelijk raken, door ze af te snijden van hun familie en vrienden. De volgende stap is de meisjes stap voor stap vertrouwd te maken met het hebben van seks met veel vreemde mannen. Een uitgebreidere beschrijving is op Wikipedia te vinden.

Waarom zijn er loverboys?
Verbazingwekkend genoeg wordt deze vraag nooit gesteld door zogeheten deskundigen. Ik zal een poging doen deze te beantwoorden aan de hand van de menselijke seksualiteit.

Prostitutie. De behoeften van de gemiddelde man zijn anders dan die van de gemiddelde vrouw. In een ideale wereld, zoals die van linkse utopisten, zouden vraag en aanbod van mannen en vrouwen op elkaar aansluiten. Iedere vrouw heeft precies datgene in zich om de man waar ze zich toe aangetrokken voelt, gelukkig te maken en vise versa. In de praktijk willen mannen doorgaans seks met een jong, gezond, strak model met zandloperfiguur en symmetrische lichaamsvormen die de kans op veel nakomelingen maximaal maakt, zogeheten mooie vrouwen. Vrouwen willen dan weer doorgaans een dominante, vlotte, succesvolle en rijke zogeheten alpha male van rond hun leeftijd die ze bijzonder laat voelen. Er zijn, gelukkig, uitzonderingen, maar dit is de algemene trend.

De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetitie van 'justitie' tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.
De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetentie van ‘justitie’ tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.

Prostitutie levert aan mannen die daarvoor betalen, jonge en mooie vrouwen waarmee ze seks kunnen hebben. Een gewilde prostituee kan per dag meer dan duizend euro verdienen. Het probleem binnen de prostitutie is dat vrouwen, zeker de jonge, mooie vrouwen die gewild zijn bij de klanten, meestal geen zin hebben in dit werk. Voor vrijwel alle jonge vrouwen is seks met een vreemde een afknapper. Zeker als die vreemde naar vrouwelijke maatstaven onaantrekkelijk is. Deze vrouwen moeten hiertoe dus meestal, niet altijd, gedwongen worden. Dit is de taak van misdadigers, zoals bendes vrouwenhandelaars of loverboys.

Profiel van een loverboy
Vanzelfsprekend moet een loverboy volkomen gewetenloos zijn. Immers, hij stort tientallen onschuldige slachtoffers in het verderf door hun romantische gevoelens voor hem te misbruiken. Loverboys moeten verder aantrekkelijk zijn voor vrouwen, dat wil zeggen: ze moeten (zie voor) dominant, succesvol, vlotte babbelaar en rijk zijn. Ze moeten een motief hebben voor het bijeengraaien van veel geld: een ziekelijke behoefte hebben aan uiterlijk vertoon en bezit, bijvoorbeeld door een sterke mate van narcisme.
Dit maakt psychopaten, ongeveer 1% van alle mensen, tot ideale kandidaten.
Uit dadergegevens van “justitie” blijkt verder dat buitenlandse mannen oververtegenwoordigd zijn onder loverboys: 91% is van buitenlandse afkomst, waarvan 31% van Marokkaanse herkomst.

Hoe pak je het loverboyprobleem aan?
Kwetsbare jonge vrouwen (en wat dat betreft: jonge mannen) zullen er altijd zijn. Pubers zijn onzeker over veel: hun identiteit, hun uiterlijk en hun plaats in de maatschappij. Het is een koud kunstje voor een misdadiger om hier misbruik van te maken. Het is praktisch gezien ook geen doen om de ongeveer 800.000 meisjes in de puberteit allemaal in de gaten te houden. Al zouden scholen veel beter dan nu schoolverzuim moeten aanpakken en leerlingen volgen. Dit ook om andere redenen.

Het is veel interessanter om het veel kleinere aantal loverboys aan te pakken. Naar schatting zijn er in Nederland enkele honderden van deze misdadigers actief. Dit is niet een erg groot aantal. Ik denk dat iemand die op een dergelijke gewetenloze wijze te werk gaat, geestesziek is en nooit meer vrij rond mag lopen. Gedwongen opname van al deze misdadigers in een TBS long-stay inrichting tot in ieder geval na hun veertigste levensjaar zou het probleem in een keer oplossen en honderdduizenden pubermeisjes, en hun ouders, kunnen verlossen van deze onverbeterlijke menselijke roofdieren. Het probleem hierbij is dat onze wetgeving niet toereikend is om doortastende maatregelen te nemen. Een belangrijk kenmerk van psychopaten is dat ze hun misdrijven keer op keer blijven plegen. De three strikes-outmethode zou ze onderscheppen.

Open brief aan de NOS

 

Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik,

16 december 2012

Geachte NOS,

Met enige verbazing en met grote bezorgdheid heb ik de afgelopen maanden gekeken naar jullie gebrek aan verslaggeving rond een aantal belangrijke openbaringen betreffende de kwalijke rol van Nederland in de internationale mensenhandel en kindermisbruik.

Zoals u weet werd op 4 oktober 2012 (14.00 u lokale tijd) in de Verenigde Staten een hoorzitting gehouden van de Helsinki Commissie onder leiding van congreslid Chris Smith in Washington. In deze twee uur durende hoorzitting komt duidelijk naar voren dat Nederland internationaal gezien een belangrijke en daarmee dus zeer kwalijke rol speelt in de internationale mensenhandel en kindermisbruik. In de hoorzitting komt onder meer de rol van Joris Demmink aan bod die van 2002 tot november 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie was. Rondom Demmink spelen al lange tijd geruchten van kindermisbruik maar dit heeft tot nu toe nog nooit tot een goed onderzoek geleid vanuit het openbaar ministerie. Iets wat gezien zijn machtige positie binnen dit ministerie in de afgelopen 10 jaar een schijn van belangenverstrengeling niet kan uitsluiten. U kunt deze hoorzitting in zijn geheel nakijken op het internet, de hoorzitting op videoverslag, en de hele hoorzitting is inmiddels ook na te lezen in dit transcript.

Naast deze hoorzitting in de VS werd er op 6 december 2012 bekend dat de Italiaanse voorzitter van de Europese Volkspartij Luca Volonté ook vragen heeft gesteld over de Demmink affaire, aan de 47 Europese ministers van buitenlandse zaken. In dit online terug te luisteren interview op Radio 1 licht Pieter Omtzigt dit verder toe: Raad van Europa wil opheldering over onderzoek top-ambtenaar Demmink.

Inmiddels is het 16 december en kan ik in jullie online nieuwsarchief op nos.nl niets vinden over deze wijdverbreide internationale aandacht voor Nederland.  Ik begrijp niet waarom hier geen berichtgeving van jullie kant van komt aangezien het hier om aantijgingen van zeer ernstige aard gaat waarbij de hoogste persoon van het ministerie van justitie bij betrokken zou zijn en dit inmiddels op het hoogste internationale politieke niveau speelt in zowel de VS als in Europa. Hoe kan het dat de belangrijkste nieuwsdienst van Nederland, de NOS, dit volledig lijkt te negeren in haar berichtgeving?

In november dit jaar werd in Engeland duidelijk dat in de organisatie van de BBC zelf sprake was van kindermisbruik en dat dit decennia lang intern in de doofpot is gehouden. De Huffington Post maakte recent een excellente uitzending over hoe kindermisbruik binnen instituten vaak zeer lang in de doofpot kan blijven. In deze uitzending komt onder andere naar voren hoe dit bij de BBC heeft kunnen gebeuren met de Savile zaak en ook komt de Demmink affaire een aantal keren aan bod. Door het systematische gebrek aan berichtgeving in deze affaire kan ik helaas niet anders dan een vermoeden uiten dat er binnen het NOS wellicht dezelfde praktijken kunnen spelen als die bij de BBC hebben gespeeld.

De reden dat de NOS deze internationale ontwikkelingen waar Nederland een hoofdrol in speelt negeert is voor mij onduidelijk maar ik maak me hier grote zorgen over. De NOS wordt in Nederland door veel mensen als de belangrijkste nieuwsbron gezien. Het feit dat Nederland internationaal zo een belangrijke rol speelt in de mensenhandel en kindermisbruik is zeer kwalijk, maar zolang de NOS dit negeert in haar berichtgeving zal dit probleem minder snel worden aangepakt. Het is daarom van het grootste belang dat de NOS de inwoners van Nederland eerlijk verslag doet van wat er momenteel speelt zodat de rol van Nederland in het algemeen, en de Demmink affaire daarbij als belangrijk detail, tot op de bodem kan worden uitgezocht. Hopelijk kan daarmee de mensenhandel en het kindermisbruik in Nederland grondig worden aangepakt.

Het nalaten van berichtgeving hierover heeft de consequentie dat de mensenhandel en het kindermisbruik vrijelijk door kunnen gaan in Nederland. Ik wil hierbij dan ook een beroep doen op het persoonlijke geweten en de persoonlijke integriteit van elke NOS medewerker om ervoor te zorgen dat de NOS hier eerlijk over gaat berichten zodat de kwalijke rol die Nederland nu lijkt te spelen zo snel mogelijk aangepakt kan worden. Elke dag dat dit nieuws genegeerd wordt door de NOS is een bijdrage aan een klimaat in Nederland waarin mensen gemakkelijker het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel en kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik kunnen worden.

Neem daarom als NOS alstublieft de verantwoordelijkheid die de belangrijkste nieuwszender in Nederland zou horen te vervullen. En als u als individuele medewerker bij de NOS ziet dat dit onderwerp binnen de organisatie wordt tegengehouden trek dan alstublieft aan de bel bij externe partijen zodat er zo snel mogelijk een einde kan worden gemaakt aan de kwalijke rol die Nederland momenteel internationaal speelt in de  mensenhandel en het kindermisbruik.

Hartelijk dank voor uw aandacht en het lezen van deze open brief.

Aangeboden door:

D.P. Beerda, namens o.a. Mensenrechten Nederland

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Helsinki Commissie Washington – Videoverslag van de hoorzitting
-) Helsinki Commissie Washington – Transcript van de hoorzitting
-) Nu.nl artikel – Kritiek vanuit Europa op Nederlandse aanpak Demmink Affaire
-) Radio 1 – Raad van Europa wil opheldering over onderzoek top-ambtenaar Justitie
-) NBCnews – Sweeping child abuse scandal shakes BBC and other British institutions
-) Huffington Post – A Powerful Pedophile
-) Boek – Kinderen te Koop door Marcel Vervloesem
-) Het parallelle universum van de 1% media
-) Is de Nederlandse rechtstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Argusoog Radio – Het internationale kinderhandel en -pornonetwerk en de rol die Nederland hierin speelt

Mocht u als lezer zich ook zorgen maken over deze materie en de kwalijke rol die Nederland hierin lijkt te spelen, verspreid dan alstublieft deze open brief via uw eigen contacten en stuur het eventueel ook door naar de NOS, overige nieuwsredacties en verschillende lagen van de politiek in Nederland. Door zelf een belangrijk signaal hierover af te geven naar  o.a. de media en de politiek kunnen we laten zien dat de Nederlandse bevolking wil dat de rol die Nederland momenteel speelt in de internationale mensenhandel en kindermisbruik zo snel mogelijk wordt aangepakt en het liefst zo snel mogelijk helemaal gestopt kan worden.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen  collega`s, politici, rechters, ambtenaren, medewerkers van het Openbaar Ministerie, professoren, politie agenten, etc. Hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Het parallelle universum van de 1% media

Eerder al verschenen hier twee artikelen over hoe elites in Nederland betrokken zouden zijn bij kindermisbruik. En hoe daarmee de rechtsstaat van Nederland volledig corrupt en chantabel zou zijn als deze aantijgingen waar zouden zijn.

-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik

Interessant is om te zien hoe de mainstream media of liever gezegd de 1% media binnen Nederland nu een soort parallel universum proberen te scheppen waarbij ze lijken te doen alsof er niets aan de hand is, terwijl buiten Nederland de Joris Demmink zaak volledig in de openbaarheid is gekomen. In o.a. de VS, Duitsland, Frankrijk en Turkije is dit nieuws inmiddels volop in de media. En ook via het internet gaat de Demmink zaak snel de wereld rond.

Ter illustratie hier de Demmink affaire op het journaal van CBN News in de VS.

 

En hier bij de Huffington Post de hele affaire in een half uur durende documentaire over kindermisbruik wereldwijd waar Demmink als typisch voorbeeld wordt genoemd van een pedofiel op een hoge positie die met rust wordt gelaten vanwege die positie. En hoe instituten zelf bijna altijd falen om misbruik binnen het instituut zelf aan de kaak te stellen. En hierdoor zijn instituten in de praktijk bijna nooit in staat om zichzelf op te schonen van dit soort buitengewoon schadelijke praktijken.

 

En hier ook het Turkse nieuws over de Demmink affaire waar Beatrix ook uitgebreid aan bod komt. Ondanks dat er geen ondertitels bij zitten zijn de beelden en sommige herkenbare woorden al genoeg om te zien dat Nederland, Demmink en het Nederlandse koningshuis hier niet positief in het nieuws komen.


Maar naast de media aandacht in het buitenland is ook op het internet een trailer van de video: Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation, inmiddels meer dan 700.000 maal bekeken. En dat terwijl het op dit moment van schrijven nog niet eens 3 maanden online staat. Hieronder de trailer van 3 minuten zodat mensen hier een beeld krijgen van wat er nu eigenlijk over deze affaire op het internet circuleert en wat al deze 700.000 mensen van over de hele wereld over Nederland te zien krijgen. Op zijn minst een PR probleempje voor de BV Nederland…

 

Marcel Vervloesem schreef een boek over het internationale kinderhandel netwerk waarin ook Nederland een belangrijke rol speelt. Het boek is o.a. te bestellen via: http://www.argusoog.org/kinderen-te-koop/

Veel van deze berichtgeving volgt uit een uitgebreide openbare hoorzitting in de VS van meer dan 2 uur waar duidelijk aan bod komt dat Nederland internationaal een hub is van mensenhandel en dan met name van vrouwen en minderjarigen, voornamelijk bestemd voor de prostitutie. Dat Demmink hier uitgebreid voorbij komt is slechts een detail van deze algemene aantijging tegenover Nederland aangezien hij als topman van Justitie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt en hier dus wat aan zou moeten doen.

Nu geef ik toe dat ik niet een institutioneel getrainde / gebrainswashte journalist ben, maar ik zou zeggen dat al deze bovenstaande informatie zeer nieuwswaardig is in Nederland. Al zou het alleen maar zijn vanwege het feit dat de Nederlandse reputatie in het buitenland momenteel volledig door het gootsteen putje gaat.

Maar wat zien we als we eens kijken in de nieuwsarchieven van het ANPReuters of de NOS? Vrijwel niets over dit alles…

Dus blijkbaar is het voor al deze mainstream of 1% media verspreiders niet interessant dat…

-) Nederland internationaal gezien een hub is van mensenhandel, specifiek in vrouwen en minderjarigen voor de prostitutie.
-) Dat dit in een twee uur lange openbare hoorzitting in de VS, terug te kijken op het internet, uitgebreid aan bod komt.
-) De hoogste man op ons justitiële apparaat, Joris Demmink, al jarenlang beschuldigd wordt van kindermisbruik met de implicatie hiervan dat onze rechtsstaat volledig corrupt en chantabel is als dit waar zou zijn.
-) Dat dit in de VS en Turkije inmiddels op het journaal en in documentaires te zien is en dat ook ons koningshuis hierbij genoemd wordt, en zo het beeld van Nederland in het buitenland volledig door het slijk wordt gehaald…
-) Dat burgerprotesten tegen Demmink zowel in de VS als in Nederland ook niet het vernoemen waard waren.

Daarnaast is het nog veel vreemder om hier niets over te horen in de mainstream media, juist omdat op het internet enorm veel bronnen met informatie over de Demmink affaire te vinden zijn waar iedereen die wil, dus ook elke Nederlandse journalist, zichzelf kan verdiepen in deze materie. Hier een zestal verzamelingen van gegevens over deze materie.

-) De Demmink Doofpot met een uitgebreid overzicht.
-) Website – Het Haagse Complot over kindermisbruiknetwerken en Demmink.
-) Op het Boublog zijn meer dan 150 artikelen te vinden over dit onderwerp.
-) Een uitgebreid dossier: Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht.
-) Micha Kat heeft op zijn site Klokkenluideronline vele artikelen.
-) Onderzoeker Wim Dankbaar heeft veel geschreven op zijn blog over deze zaken.
-) Zaplog heeft ook een indrukwekkend dossier hierover.
-) Internationaal is er inmiddels de website arrestdemmink.com waarop veel informatie is te vinden waaronder een video van een vermeend slachtoffer van Demmink.

Het is hierbij overigens helemaal niet de vraag of Demmink wel of niet schuldig is, het is de vraag of er genoeg belastend materiaal is voor een rechtzaak. Iets wat tot nu toe door het openbaar ministerie, wat vanwege zijn functie de afgelopen 14 jaar onder de verantwoordelijkheid van Demmink viel, telkens is afgehouden. Maar nogmaals het is dus niet de vraag of Demmink wel of niet schuldig is, de eigenlijke vraag is hoe het kan dat met al dit belastend materiaal er tot op de dag van vandaag nog nooit een diepgravend onafhankelijk onderzoek in deze materie is geweest in Nederland? En of dat terecht is dat dat er niet geweest is, en er ook niet lijkt te komen…

Tel daar het huidige gebrek aan berichtgeving hierover van redacties als de NOS, De Wereld Draait Door, Zembla, EenVandaagPauw en Witteman, etc. bij op, en dan kan ik niet anders dan concluderen dat de Nederlandse autoriteiten samen met de mainstream of 1% media een soort parallel universum proberen te scheppen. Eentje die overigens volslagen los staat van de internationale realiteit over de Demmink affaire en daarmee volledig gedoemd lijkt te zijn.

Maar ook lijkt deze parallelle wereld volslagen los te staan van hoe internet het spel van informatievoorziening voorgoed veranderd heeft. Ze lijken hiermee namelijk vooral hun eigen geloofwaardigheid volledig te ondergraven door hier niets over te berichten.

Maar goed, ik zou zeggen verspreid deze informatie vooral dus zelf en mail eventueel de redacties van de genoemde nieuwsmedia eens met de vraag waarom ze dit niet als nieuwswaardig beschouwen terwijl hun collega`s in het buitenland hier heel anders over lijken te denken en het wel op het journaal tonen en het gebruiken om uitgebreide documentaires van te maken. Wellicht is het zo dat deze redacties in Nederland het toevallig allemaal net even gemist hebben..?

Tot zover even een update, het Demmink circus lijkt nog niet voorbij te zijn in Nederland. Pak er wat te drinken en popcorn bij en dan is het verder afwachten hoe de zittende macht deze beerput in Nederland probeert dicht te houden ten koste van de reputatie van Nederland in het buitenland waar deze hele affaire al lang en breed in het nieuws is. En helaas ook ten koste van misbruikslachtoffers en van de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat…

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Demmink Vrijpleiten of Veroordelen?
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Het gevecht over uw verstand
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Het militair industrieel complex
-) Macht

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)