technologie

Zelfrijdende concept car van autofabrikant Mercedes. Volgend het WEF een van de tien doorbraaktechnologieën in 2016.

De tien doorbraak-technologieën van 2016, volgens het WEF

Het World Economic Forum stelde deze lijst van tien technologieën samen die volgens de organisatie dit jaar door gaan breken. Interessant zijn onder meer veel goedkopere en efficiëntere zonnecellen van perovskiet, nanosensors en grid energy storage. Ook blockchain ontbreekt, terecht, niet.
Dit samen met minder interessante technologie zoals organs on a chip en dergelijke. Voor de lezers van visionair zijn de meeste technieken oude bekenden.

Zoals altijd met economen, moet je alles wat ze zeggen met een korreltje zout nemen. Economie is een soort sociologie met wat wiskundige franje.
Aan de andere kant, ze zijn de baas over grote hoeveelheden geld die ze investeren. Of een technologie een succes wordt, ligt vaak aan de investeringen er in. Voor veelbelovende materialen als grafeen is opschalen vaak een issue. Een grote zak geld is dan erg handig, en kan het verschil uitmaken tussen falen en doorbraak.

Zelfrijdende concept car van autofabrikant Mercedes. Volgend het WEF een van de tien doorbraaktechnologieën in 2016.
Zelfrijdende concept car van autofabrikant Mercedes. Volgend het WEF een van de tien doorbraaktechnologieën in 2016.

Paupermentaliteit nekt Nederlandse gezondheidszorg

Door het invoeren van steeds weer nieuwe controles om de kosten in de hand te houden en de zogeheten marktwerking, veranderde de gezondheidszorg in een monsterlijk, log instituut. Hoe kan exponentieel denken de gezondheidszorg disrupten?

Veel extra geld voor maar weinig verbetering
Als de gezondheidszorg in de jaren tachtig wordt vergeleken met die van anno 2015, valt op dat de bureaucratie enorm is gegroeid, terwijl de zorg in grote lijnen  hetzelfde is gebleven. Het personeelsbestand in ziekenhuizen is geëxplodeerd met pr-medewerkers, huisstijlontwikkelaars, verandermanagers, stafmedewerkers culturele diversiteit, kwaliteitsmanagers, beleidsadviseurs topklinische zorg en visitatie en noem maar op. Deze mensen kosten niet alleen veel geld. Ze moeten ook bezig gehouden worden. In de praktijk komt het er op neer, dat ze de tijd van artsen en verplegers, die wel nuttig werk doen, verspillen met eindeloze bureaucratische procedures en vergaderingen.

Dit geldt ook voor nieuwe medische apparatuur, bijvoorbeeld de bejubelde protonenbestraler van een slordige tachtig miljoen, die maar een marginale verbetering levert voor zeer veel extra geld.

Het fundamentele probleem is denk ik de denkhouding van de Nederlanders in het bijzonder, en mensen die in de gezondheidszorg werken in het algemeen. Te vaak nemen wij genoegen met een marginale verbetering van misschien een paar procent. Waarom stellen we niet een echt ambitieuze eis: tien maal zo effectief, of meer, voor dezelfde kosten of tien maal zo goedkoop voor hetzelfde resultaat? Waarom berusten we in dure, gevaarlijke medicijnen (zoals statines) om chronische ziekten te behandelen, in plaats van te zoeken naar een silver bullet die de ziekte de genadeslag geeft? Deze zogeheten exponentiële denkwijze opent totaal nieuwe perspectieven.

Hoe kan de gezondheidszorg totaal anders en beter?
Ten eerste moeten we er van uitgaan dat de ‘handen aan het bed’ werkers in de gezondheidszorg over het algemeen goedwillende mensen zijn, die oprecht het beste willen voor hun patiënten, in ruil voor een redelijke vergoeding. De zogeheten marktwerking in de zorg gaat ervan uit dat dokters en verpleegsters psychopaten zijn, die bereid zijn alles te doen om hiermee hun inkomen te vergroten en dat hun enige prikkel geld is. Het valt -helaas- niet te ontkennen dat er veel van dergelijke mensen zijn, maar zij zijn de uitzondering, niet de regel. Stap één moet dus zijn: het weren van geldbeluste psychopaten uit de zorg en het terugbrengen van de controles tot die controles, die het belang van de patiënt en goede werkomstandigheden waarborgen. Dit kan door de inkomens te verlagen, in ruil voor een vast inkomen, lagere werkdruk en meer vrijheid. Zo verdwijnen alle prikkels om het systeem uit te buiten.

Ten tweede moet elk ziekenhuis een lerende instelling worden. Iedereen, van patiënt tot ziekenhuisdirectie en alles ertussenin moet gericht zijn op verbetering van behandeltechniek en genezing. Geanonimiseerde patiëntendossiers moeten vrij beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoekers, of supercomputers als IBM Watson.

De roemruchte Star Trek tricorder, waarmee medische problemen snel konden worden vastgesteld. Komt hij er nu echt?
De roemruchte Star Trek tricorder, waarmee medische problemen snel konden worden vastgesteld vormt de conplete gezondheidszzorg in een apparaat. Komt hij er nu echt?

Ten derde moet het farmaceutische onderzoek geheel in handen komen van overheidsuniversiteiten, ziektenkostenverzekeraars,  patiënten en liefdadigheidsinstellingen. Farmaceutische bedrijven worden geweerd. Zij mogen dan weer wel vrijelijk gebruik maken van de publiekelijke informatie. Taakgroepen, bestaande uit techneuten, mensen uit de gezondheidszorg en patiënten, ontwikkelen nieuwe, echt grensverleggende medische technieken.

Ten vierde looft de overheid aanzienlijke geldprijzen uit voor doorbraken in de geneeskunde. Zo hebben Qualcomm en de X Prize Foundation een prijs uitgeloofd, de Qualcomm Tricorder X Prize, voor de eerste echte Star Trek-stijl tricorder, een draagbaar apparaat, dat de vijfentwintig ernstigste ziekten op kan sporen. Hiermee zou een medisch laboratorium, dat minimaal een ton kost, worden vervangen door een apparaat van ongeveer duizend euro. Met andere woorden: een exponentiële, honderdvoudige verbetering. We hebben meer van dat soort technieken nodig, want  op dit moment stagneert de medische vooruitgang. We moeten veel onbescheidener zijn dan nu. Dat zijn we verschuldigd aan de miljoenen zieke mensen over de gehele wereld.

Video: exponentiële technologieën

Af en toe is er een nieuwe technologie, die zo krachtig is, dat deze de maatschappij totaal op zijn kop zet. In het verleden waren dit zaken als elektriciteit, de boekdrukkunst en internet. Uniek voor de tegenwoordige tijd is dat er niet één, maar liefst zes exponentiële technologieën op het punt van uitbreken staan.

Deze technologieën zijn: 3D printing, robotica, kunstmatige intelligentie, genetische technologie, bitcoin-protocol en deeleconomie.
Het goede nieuws is dat de lawine aan veranderingen die er aan zit te komen, heel veel werk en dus werkgelegenheid met zich mee zal brengen. Dit is vooral goed nieuws voor jongeren en werklozen. Gevestigde belangen krijgen het zwaar, maar als ze zich snel aanpassen, kunnen ook zij profiteren van de enorme mogelijkheden die de Grote Zes gaan bieden.
exponential

Video: Singularity

Het concept wordt wel spottend “the rapture of the nerds” genaamd. Feit is dat steeds meer serieuze futurologen er rekening mee houden: de technologische singulariteit. Het punt waarop kunstmatige superintelligentie de aarde zoals we die zullen kennen, fundamenteel zal veranderen. Dit vrij korte filmpje legt de belangrijkste basisprincipes op boeiende wijze uit.

Volgens sommige voorspellingen, onder meer van uitvinder en visionair Ray Kurzweil, is de eerste computer met een algemene intelligentie groter dan een mens, een feit in 2029. 2045 zullen computers zelfs slimmer zijn dan de gehele mensheid gecombineerd.

bron/copyright: sentientdevelopments.com
bron/copyright: sentientdevelopments.com
Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

Docu: de akelige kant van toekomstige technologie

Waarde visionair denkenden, vouw een mooi aluhoedje en zet het op. We gaan dit keer afdalen naar het rijk van dystopische toekomstvisioenen. Technieken maken per saldo ons leven veel beter. Zelfs de ergste techniekhater zal niet terug willen naar de Steentijd, waarin graan met een maalsteen werd gedorst. Helaas hebben veel technieken ook een duistere kant, en om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van misbruik van moderne techniek, is het uitermate verstandig, de mogelijkheden te kennen, zodat we ons tegen misbruik kunnen wapenen.

Zoals u weet hebben politici en megacorporaties het beste met u voor, althans: in sommige gevallen. Helaas zijn psychopaten oververtegenwoordigd in zowel de top van het bedrijfsleven als die van de politiek, waardoor er in verhouding veel rotte appels tussen zitten. Wat het nog verergert is de psychopate bedrijfscultuur in multinationals, waar, afgedwongen door een Amerikaanse wet, alles op winst is gericht. Goedwillende machthebbers nemen vaak maatregelen die de vrijheid van anderen beperken, vaak in het belang van bescherming tegen terrorisme, kinderporno of een ander algemeen gehaat kwaad. Het is dan mooi meegenomen dat tegelijkertijd ook politieke tegenstanders kunnen worden aangepakt of de greep op de bevolking kan worden versterkt. Kortom: een gezond wantrouwen jegens machthebbers is bepaald geen overbodige luxe.

Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.
Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

Docu: technologie van de toekomst

Van de Engelse BBC, deze documentaire over technologie die de toekomst zal bepalen. De onvolprezen natuurkundige en wetenschaps-popularisator Mishio Kaku laat in deze aflevering van het programma Horizon in een uur enkele belangrijke beeldbepalende technologische ontwikkelingen zien, die het leven in de komende 10 jaar en daarna ingrijpend gaan veranderen.

De overheersende trend is dat computers steeds sneller en krachtiger geworden, waardoor onze omgeving steeds “slimmer” wordt. onze politici zijn niet in staat om deze ontwikkelingen te zien. Ze gaan nog steeds uit van de maatschappij en de economie van vandaag. Daarom zijn ze niet in staat om ons land adequaat op de toekomst voor te bereiden. Ze proberen nog steeds de vorige oorlog te winnen.

2019 volgens Microsoft

De Amerikaanse softwaregigant uit Seattle is al jaren bezig om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Is wat er in dit korte filmpje voorbijkomt magie of werkelijkheid? Oordeel zelf; voor zover ik het kan zien behoort dit met de computers van 2019 tot de mogelijkheden.

In het filmpje onder meer tekeningen van dieren die vervolgens tot leven komen; instant vertaling van gesproken en geschreven tekst: het Hindi-woord pani (पानी) wordt on the fly vertaald in water). Zal de eens zo machtige softwarereus er in slagen Google Labs te overtreffen met gedurfde, visionaire technologie? Als dit filmpje mag worden geloofd, maken ze een goede kans…

TEDx – Race tegen de machines

Eerder al werden hier een tweetal artikelen gepubliceerd over het boek van deze spreker bij TED in de artikelen: Oorzaak werkloosheid is verloren race tegen de machine & Hoe kunnen we de race tegen de machines winnen?

Hierbij een TED presentatie over ditzelfde onderwerp met een zeer optimistische uitkijk op de toekomst.

Robots and algorithms are getting good at jobs like building cars, writing articles, translating — jobs that once required a human. So what will we humans do for work? Andrew McAfee walks through recent labor data to say: We ain’t seen nothing yet. But then he steps back to look at big history, and comes up with a surprising and even thrilling view of what comes next.

Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society

 

Wat denken de bezoekers van visionair, verwelkomen we allemaal onze toekomstige computer overlords? :-)

Aanverwante artikelen:
-) Oorzaak werkloosheid is verloren race tegen de machine
-) Hoe kunnen we de race tegen de machines winnen?

Klik voor een vergroting. De concentrische cirkels vormen de vermoedelijke jaartallen waarin technologie vrijkomt.

Infographic: de ontwikkeling van technologie in de komende kwart eeuw

Welke technologische vernieuwingen staan ons de komende jaren te wachten? De Duitse futuroloog Michell Zappa maakte deze infographic met voorspellingen in 2011 gemaakt, dus we kunnen al bepaalde voorspellingen checken. De binnenste cirkel is het jaar waarin de voorspellingen zijn gedaan: 2011. Hoe verder verwijderd van deze cirkel, hoe verder in de toekomst. Klik voor een vergroting. Dit is nodig om alle teksten goed te kunnen lezen.

Klik voor een vergroting. De concentrische cirkels vormen de vermoedelijke jaartallen waarin technologie vrijkomt.
Klik voor een vergroting. De concentrische cirkels vormen de vermoedelijke jaartallen waarin technologie vrijkomt.

Sommige voorspellingen zullen te optimistisch blijken (wat we uiteraard pas weten als dat jaar voorbij is), maar in ieder geval één voorspelling is te conservatief. Kweekvlees, wat de oplossing zou vormen voor heel veel dierenleed en landbouwgrond zou besparen, ligt volgens Zappa pas na 2025 in de schappen. In feite plant de universiteit van Maastricht de demonstratie van de eerste labvleesburger ter wereld al einde 2012, zie video.

Van een lezer van dit artikel kregen we nog een tip door van een leuke “subway map to the future” in PDF-vorm. Uit 2010, dus als het goed is zijn ook hier enkele voorspellingen al te checken.

Bron: 
Michell Zappa 

Libertariër Thiel versus Eric Schmidt van Google zetten een 'gevecht der titanen' in. Volgens CNET heel wat interessanter dan de Olympische winterspelen. Bron: CNET

Thiel: Google lijdt aan peak fantasy en de plaag van teveel onderwijs

Superinvesteerder Peter Thiel laat weinig heel van Google, en een aantal heilige huisjes onder “weldenkende” mensen, in een vermakelijke forumdiscussie met Google topman Eric Schmidt, die het Pechtold-standpunt vertegenwoordigt.

Libertariër Thiel versus Eric Schmidt van Google zetten een 'gevecht der titanen' in. Volgens CNET heel wat interessanter dan de Olympische winterspelen. Bron: CNET
Libertariër Thiel versus Eric Schmidt van Google zetten een 'gevecht der titanen' in. Volgens CNET heel wat interessanter dan de Olympische winterspelen. Bron: CNET

‘Alleen ICT succesverhaal’
Peter Thiel is niet vies van een beetje controverse. Zo is hij overtuigd libertariër, die het liefst een grote drijvende stad midden op de oceaan zou vestigen om hiermee de eerste overheidsloze samenleving ter wereld tot stand te brengen. Ook wil hij studenten tijdens hun studie van de universiteit plukken om in plaats van te studeren, hun veelbelovende zakelijke concept tot ontwikkeling te brengen. Hiermee lokte hij al de nodige woedende reacties uit.
Vuurwerk kon dus niet uitblijven toen hij samen met de bestuursvoorzitter van Google, Eric Schmidt, uit werd genodigd voor een discussie. Schmidt begon het gesprek vrij voorspelbaar door te wijzen op de enorme groei in productiviteit die informatietechnologie en het internet in het bijzonder wereldwijd mogelijk hebben gemaakt. waarbij Google uiteraard een essentiële rol speelde. Het sein voor Thiel om voluit in de aanval te gaan op ‘minister van propaganda’ Schmidt. Volgens hem is er alleen maar ontwikkeling geweest op het gebied van informatietechnologie, maar loopt de ontwikkeling op het gebied van energietechniek en dergelijke nog hopeloos achter op schema.

Peak fantasy
Volgens Thiel leidt Google aan ideeënarmoede, peak fantasy dus, waardoor de economie stagneert. Een interessante stelling op zich die nader onderzoek waard is. Inderdaad is er in het werk van de (inmiddels overleden) Oostenrijkse econoom Schumpeter de nodige ondersteuning te vinden voor dit idee. Vaak zijn het golven van basistechnologieën die door de samenleving woeden en hiermee een economische boom op gang brengen. Eind afgelopen eeuw was dat bijvoorbeeld de ICT- en internetrevolutie.Deze revolutie ebde weg in de jaren na het magische jaar 2000.Schmidt was het hier overigens mee oneens. Hij wees op het succes van Google Chrome (inderdaad de meest populaire browser op dit moment) en het Google Android mobiele platform. Beide zijn overigens geen radicaal nieuwe technologieën maar succesvolle verbeteringen van al eerder bedachte producten. Op zich heeft Thiel hier dus wel een punt. Echt radicaal nieuwe producten heeft Google niet uitgevonden. Hierin is de zoekmachinegigant overigens niet uniek. De meeste multinationals zijn het resultaat van de verbetering van een product van een andere bedrijf. Zo kocht Bill Gates  86-DOS, de basis voor MS-DOS, het besturingssysteem waarmee Microsoft groot werd, voor slechts 50.000 dollar van Seattle Computing.

Onderwijsbubble
Een ander geliefd thema van Thiel is de zin, of liever gezegd het ontbreken van zin, van het onderwijs. Toen Google-president Schmidt meer onderwijs als oplossing noemde voor de economische problemen in de VS, was dat voor Thiel uiteraard reden om als een hamerhaai die bloed ruikt de aanval in te zetten. Volgens Thiel leiden we aan een onderwijszeepbel, te vergelijken met de internetzeepbel of de onroerend goed zeepbel. Te veel Amerikanen investeren te veel geld in onderwijs, waardoor de waarde van universitaire diploma’s laag wordt. Inderdaad zit de gemiddelde Amerikaanse student diep in de schulden, variërend van 30.000 dollar voor een ‘gewone’ masterstudie tot 120.000 dollar om medicus te worden. Thiel heeft overigens zelf wel degelijk een topstudie gevolgd.

Bron
Thiel tells Schmidt: ‘Google is out of ideas’, CNET, 2012