veiligheid

Een vrouwelijke Mexicaanse buurtwaacht. Het vertrouwen in de politie is bij de bevolking tot het nulpunt gedaald.

Zes alternatieven voor de politie

Politie vormt een noodzakelijk kwaad. Politieagenten worden betaald met belastinggeld en hebben een geweldmonopolie.

Het is een gevaarlijke hobby om zwart te zijn en de gramschap van de Amerikaanse politie op te wekken, zo bleek weer eens. Een zwarte Afghanistan-veteraan nam wraak en knalde enkele agenten in Dallas, Texas, neer. Hij werd uiteindelijk gedood met een bomrobot, de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een verdachte werd gedood door een robot. Als dit verder escaleert, zal dat uitdraaien op een politiestaat. Is de politie inderdaad de beste manier om problemen op te lossen? Rolling Stones Magazine kwam met deze zes alternatieven voor politie.

Een vrouwelijke Mexicaanse buurtwaacht. Het vertrouwen in de politie is bij de bevolking tot het nulpunt gedaald.
Een vrouwelijke Mexicaanse buurtwacht. Het vertrouwen in de politie is bij de bevolking tot het nulpunt gedaald.

Ongewapende, getrainde onderhandelaars en buurtwachten.

Veel gewelddadige misdaden, bijvoorbeeld gijzelingen, kunnen door getrainde onderhandelaars worden beëindigd. Ex-criminelen blijken vaak effectieve speurneuzen wat betreft geweldsdelicten en misdaden in wording. In steden als Detroit en Los Angeles leveren ze nu al een belangrijke bijdrage. Vrouwelijke buurtwachten wekken vaak minder agressie op en richten zich vaak op agressie naar vrouwen toe.

Decriminaliseren van zoveel mogelijk misdaden

Vooral zogeheten “slachtofferloze misdaden”, zoals drugshandel en -gebruik zijn verantwoordelijk voor criminaliteit. In feite zijn de meeste misdrijven geweldloos. Als het niet meer strafbaar is om bijvoorbeeld drugs te verhandelen, seksuele diensten te verlenen of te gokken zonder vergunning, dalen de criminaliteitscijfers enorm. Wel ontstaan er dan negatieve neveneffecten (doorgaans zijn er redenen waarom deze handelingen als misdrijven worden gezien), waar dan weer een oplossing voor gevonden moet worden.

Herstelrecht

Bij dit alternatief voor gerechtshoven, wordt de misdaad gezien als een gemeenschapszaak. De gemeenschap is tekort geschoten en moet een oplossing verzinnen.  Hierbij moeten zowel slachtoffer als dader, en de omgeving, leren van het proces en een nieuwe situatie bereiken waarin het misdrijf niet meer voor zal komen. In feite is dit de manier waarop menselijke gemeenschappen conflicten oplossen. Gerechtshoven bestaan pas sinds het Romeinse Rijk. Nadeel van dit systeem is dat, zoals we geregeld in landen als Pakistan zien, de dorpsraad bizarre straffen kan opleggen, zoals de straf om meisjes van de familie van de dader uit te huwelijken aan oude mannen van de familie van het slachtoffer. In meer ontwikkelde samenlevingen  is de kans hierop veel kleiner.

Directe democratie op wijkniveau

Veel criminaliteit ontstaat door doelloosheid. Het gaat niet om agenten of sociale controle. Als de bewoners van een wijk meer te zeggen krijgen over hun lokale aangelegenheden, voelen ze zich meer betrokken en zullen ze minder de behoefte hebben om conflicten et beginnen en deze met grof geweld op te lossen.

Wijkpatrouilles

Wijkpatrouilles en burgerwachten hebben in de Verenigde Staten een slechte naam, wegens de geregelde lynchpartijen een eeuw geleden. Toch blijken ze in veel plekken op de wereld verrassend effectief. Burgerwachten tijdens de opstanden in Tunesië in 2012 beschermden winkels en buurten tegen plunderaars. In Mexico, waar de politie zwaar corrupt is, nemen burgerwachten (Policia Comunitaria en Autodefensas) de taken over.

Geestelijke gezondheidszorg

Veel criminelen hebben een geestelijke stoornis. Zo vormen psychopaten, die ongeveer een procent van de bevolking vormen, meer dan de helft van alle daders die in herhaling vallen. Ook ‘verwarde mannen’ hebben vaak psychische problemen. Overigens niet altijd – de journaalopschudder Tarik Zamzam bijvoorbeeld, in de main stream media afgeschilderd als een verward iemand  met psychische problemen, is geestelijk gezond en had een duidelijke, op zich rationele reden voor zijn daad (waarmee je het uiteraard al dan niet eens kan zijn).
In New York bestaat 40% van de bevolking van het gevangeniseiland in de Hudson, Rikers Island, uit psychisch gestoorden.
Een betere psychiatrische zorg, zoals in België en tot op zekere hoogte in Nederland, had voorkomen dat deze op straat ellende aanrichten voor anderen en zichzelf.

Bron
Policing is a Dirty Job, But Nobody’s Gotta Do It: 6 Ideas for a Cop-Free World, Rolling Stones Magazine, 2014

De toekomst van voedsel en zaden

savingseeds21395643In deze lezing van Vandana Shiva een kijkje in de wereld van de hedendaagse multinationals als Monsanto en Cargill en hoe zij voedsel en zaden proberen te patenteren om er zo een monopolie over te krijgen. Vandana Shiva legt duidelijk uit hoe deze bedrijven via onder andere de WTO hebben geprobeerd dit in India door te voeren. Momenteel zijn deze bedrijven ook in Nederland en in Europa aan het lobbyen om hetzelfde voor elkaar te krijgen wat in India na grote drama’s grotendeels weer ongedaan gemaakt is.

Het belang van vrije toegang tot een grote diversiteit aan zelfreproducerende zaden is letterlijk van levensbelang. Waarom mogen bedrijven die een directe bedreiging hierop vormen uberhaupt nog zaken doen in Nederland. Helemaal als het duidelijk is dat deze bedrijven zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan ecocide en genocide?

Vandana Shiva legt in deze lezing alles nog een keer rustig uit. Een must see voor iedereen met een interesse in gezond voedsel en een wil om voort te bestaan.

Wat kunnen we in Nederland doen om onze voedselveiligheid en toegang tot een grote diversiteit aan goede zaden in stand te houden en te beschermen?

Aanverwant artikelen en informatie:
-) Meer video’s van Vandana Shiva online
-) Website – navdanya.org
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Netwerk Eetbaar Nederland van start
-) Maak Nederland eetbaar!
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I- Monsanto
-) Tros Radar – Pesticide en Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-A – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-B – Bijensterfte
-) Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticide
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III – Zuivelindustrie

Video: toekomst fundamenteel onvoorspelbaar

In onderstaande video, in elkaar gezet door een denktank van de Amerikaanse luchtmacht, wordt er weinig heel gelaten van de illusie dat de toekomst voorspelbaar is. Snelle ontwikkelingen in techniek en vooral: de vele manieren waarop deze nieuwe technische ontwikkelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden, kunnen individuen een bovenmenselijke macht geven. Dit is inderdaad wat singularity-profeten als Ray Kurzweil voorspellen en het lijkt er op dat zijn visies over de ontwikkeling van de techniek en de mensheid nu ook in Amerikaanse overheidskringen steeds meer serieus genomen worden.

Het onheilspellende citaat van Albert Einstein: vrij vertaald, dat technologie een bijl is in de handen van een psychopatische moordenaar, zet de toon. Dit filmpje is gemaakt door een denktank van militairen. De taak van militairen is bedreigingen voor de nationale veiligheid op te sporen en te elimineren. Als deze bedreiging volgens militairen wordt gepersonificeerd door de combinatie van een snel groeiend aantal technieken en het individu, zoals uit dit filmpje blijkt, dan zullen de autoriteiten er logischerwijs alles aan doen om deze bedreiging te stoppen. Er zijn een aantal logische strategieën om dit vermeende gevaar aan te pakken. Allen betekenen ze een inperking van de vrijheid van informatie. Zal de zich snel ontwikkelende techniek de rechtvaardiging vormen voor een wereldwijde politiestaat? Is er een alternatief denkbaar waarmee het individu vrij blijkt en toch tegelijkertijd een ramp wordt voorkomen?

De WASP is in staat draadloze internetpunten, GSM telefoonverkeer en Bluetooth verbindingen te hacken.

Hacken vanaf de lucht

Met een tweedehands modelvliegtuigje zijn een stel hackers er in geslaagd internetknooppunten en zendmasten voor mobiele telefoons te kapen.

De WASP is in staat draadloze internetpunten, GSM telefoonverkeer en Bluetooth verbindingen te hacken.
De WASP is in staat draadloze internetpunten, GSM telefoonverkeer en Bluetooth verbindingen te hacken.
Rich Perkins en Mike Tassey bouwden het heldergele Wireless Arial Surveillance Platform (WASP) in hun garage van een tweedehands vliegend oefendoelwit van het Amerikaanse leger. De WASP gaat op jacht naar mobiele telefoons en internetknooppunten. Volgens de makers legt het vliegtuigje een voorgeprogrammeerde route af. De hardware en software in de drone is voorzien van de mogelijkheid Wi-Fi, Bluetooth en GSM-netwerken aan te vallen.

WASP pikt pakketjes data op die draadloos worden verzonden of gebruikt niet-beschermde hot spots via welke cyberaanvallen op computersystemen kunnen worden gelanceerd. De drone is ook in staat zich voor te doen als een gebruiker van een mobiele telefoon, waarna op kosten van de gebruiker kan worden gebeld of geïnternet.

Tweeedehands drones zoals gebruikt voor WASP kunnen voor ongeveer honderd tot honderdvijftig euro online worden gekocht. De overige onderdelen werden via elektronica-verzendhuizen besteld. De totale kosten van onderdelen voor de drone bedroegen iets meer dan zesduizend dollar, plus uiteraard nog de werktijd: twee jaar knutselen in de avonduren.

Naar eigen zeggen bouwden de twee technici de vijftien kilo wegende drone, om zo de computerindustrie erop attent te maken dat het vrij eenvoudig is om met algemeen verkrijgbare onderdelen dit soort apparaten te bouwen.

Goed- en kwaadaardig gebruik
WASP kan mobiele telefoons in rampgebieden opsporen, wat in potentie redders naar overlevenden leidt. Het toestel kan ook over een rampgebied vliegen om als mobiele zendmast te dienen, zodat overlevenden die vastzitten kunnen bellen. Aan de andere kant kan WASP de computernetwerken van bedrijven binnendringen via niet-beveiligde draadloze netwerken die op veel plaatsen te vinden zijn.

De omgebouwde drone kan ook topmanagers via hun mobiele telefoon identificeren en ze volgen, om zo te loeren op een kans om hun data te stelen. Bijvoorbeeld als de top executive draadloos internet in een café. WASP checkt alle aanvalspunten en slaat toe op het zwakste punt. Dat kan van alles zijn: Bluetooth hoofdtelefoon, mobieltje, Wi-Fi. Heeft WASP eenmaal een ingang gevonden, dan kan het systeem toeslaan.

Volgens de bedenkers kan de drone ook een kleine lading meenemen, denk aan drugs of dingen als vuile bommen of bio- of chemische wapens waarmee terroristische aanvallen zijn uit te voeren. Zoals overigens voor elk voldoend grote modelvliegtuig geldt.

Indiase filmmakers hebben zich al uitgebreid uitgeleefd in creatieve toepassingen, waarbij de onvermijdelijke schurk dood en verderf zaait met een modelheli of op afstand bestuurbare bomrobot. Dat is namelijk veel goedkoper qua special effects.

Bron:
Rabbit Hole

Islamitische terroristen zijn over het algemeen weinig creatief. Gelukkig.

Terroristen weinig creatief

Gelukkig blijken terroristen als wijlen dwangneuroot Osama bin Laden (als we de Amerikanen tenminste moeten geloven), hopeloos voorspelbaar. De ellende is pas echt niet te overzien als een creatieve groep terroristen toeslaat. Hoe zou een slimmere terrorist te werk gaan?

Waarom wordt terrorisme toegepast?
Een terrorist is iemand die probeert een doorgaans politiek doel te bereiken door angst te zaaien. In een beperkt aantal gevallen is terrorisme effectief. Over het algemeen gaat het dan om een asymmetrisch conflict tussen een non-state actor versus een overheid. De scheidingslijn tussen guerilla-oorlog en terrorisme is dun, de reden dat staten die te kampen hebben met een gewapende verzetsbeweging dit verzet doorgaans afdoen als terrorisme. Toch is terrorisme duidelijk verschillend van gewapend verzet. Zo is terrorisme specifiek gericht op niet-militaire doelen, met als doel de bevolking schrik aan te jagen, de tegenstander (doorgaans een overheid) te vernederen of angst aan te jagen; kortom zoveel schade aan te richten dat de oppermachtige tegenstander  gedwongen wordt te onderhandelen of de terroristen hun zin te geven.

Werkt terrorisme?

Islamitische terroristen zijn over het algemeen weinig creatief. Gelukkig.
Islamitische terroristen zijn over het algemeen weinig creatief, omdat islamisten religieuze bezwaren hebben tegen innovatie (bida).

Burgers van een land reageren over het algemeen woedend als onschuldige mensen het slachtoffer worden van terreur. De populariteit van de zittende regering schiet omhoog en deze krijgt de vrije hand om het leger en de geheime diensten hard op te laten treden. De reden dat sommige regimes
In bepaalde gevallen werkt terrorisme echter wel. Er moet dan sprake zijn van een controversieel beleid, waar maar weinig mensen achter staan. Zo slaagde Al Qaeda er in het resultaat van de Spaanse verkiezingen te beïnvloeden (en zo Spanje zich terug te laten trekken uit Irak) door vlak voor de verkiezingen een metro in Madrid op te blazen. Terrorisme is het meest effectief als hiermee de sociale splijtingslijnen in een land worden vergroot en versterkt. De reden dat extremistische soennieten in Irak sji’ieten vermoorden in de hoop dat deze wraak nemen op soennieten.

Welke vormen van terrorisme kunnen we verwachten in de toekomst?

Dierenactivisten van bijvoorbeeld het Animal Liberation Front vallen soms de huizen van dieronderzoekers aan.
Dierenactivisten van bijvoorbeeld het Animal Liberation Front vallen soms de huizen van dieronderzoekers aan.

Het arsenaal aan terreurtactieken dat terroristen in de praktijk toepassen is beperkt tot  het gebruiken van explosieven of vuurwapens. De aanslagen van 11 sptember, waarbij vliegtuigen als enorme bommen werden gebruikt, waren als zodanig een trendbreuk, maar zijn een natuurlijke evolutie van het kapen van vliegtuigen, erg populair in de zeventiger jaren. Terroristen hebben geëxperimenteerd met chemische en biologische wapens, zonder veel succes.

Terroristen zijn weinig creatief om twee redenen. Ten eerste gaat het om rigide fanatici met een uiterst beperkte mentale spanbreedte. Ten tweede is het plannen en voorbereiden van een terroristische aanslag uiterst ingewikkeld. Verraad ligt altijd op de loer. Eén fout en ze belanden in de gevangenis of erger. Explosieven en vuurwapens werken doorgaans redelijk betrouwbaar. Dat is voor alternatieve terroristische middelen wel anders.

Hier zal echter verandering in komen. In de toekomst kunnen we meer psychologisch uitgekiende terreurdaden verwachten. Zo kunnen terroristische dierenrechtenactivisten moedwillig een mond- en klauwzeer epidemie of varkenspest veroorzaken om zo het eten van vlees zwaar in diskrediet te brengen. Leuk is ook het verspreiden van een lichte mate van radioactiviteit.

De ramp in Japan, waarbij Nederlandse journalisten niet wisten hoe snel ze terug het veilige vliegtuig in konden komen, bewees hoe makkelijk het is om mensen zelfs met maar een beetje radioactief materiaal flink de stuipen op het lijf te jagen.

Het thema hack-aanvallen via internet is al behoorlijk uitgemolken, maar het veroorzaken van een massapsychose in een grote mensenmenigte is dat niet. Er zijn nog meer akelige tactieken denkbaar waar we het maar niet over zullen hebben om zieke geesten niet op verkeerde ideeën te brengen.

Hopelijk blijven terroristen ook in de toekomst even fantasieloos.

De ontplofte reactor in Tsjernobyl, ingepakt in een betonnen sarcofaag, is nog steeds een stille getuige van de ramp die daar in 1982 plaatsvond.

Kernenergie, een slecht idee?

Met de nieuwe kernongelukken in het reactorcomplex Fukushima I als gevolg van de aardbeving en tsunami laait de discussie tussen voor- en tegenstanders van kernenergie weer op. Tegenstanders zeggen dat de gevaren en kosten van kernenergie niet opwegen tegen de voordelen. Klopt dit?

De voordelen van kernenergie

Kernenergie kent een aantal aanzienlijke voordelen. Er hoeven geen dure olie of kolen te worden geïmporteerd. De hoeveelheid energie die vrij komt is enorm: in theorie per kilo uranium 22 miljoen kilowattuur, meer dan in honderd ton steenkool of zeshonderd vaten aardolie zit. In feite is het verarmde uranium dat bij de invasie in Irak was gebruikt, duizend tot tweeduizend ton, in theorie voldoende om evenveel energie op te wekken als het land in een tot twee jaar in de vorm van aardolie exporteert.

De CO2-uitstoot, waar veel klimaatactivisten zich overdreven zorgen over maken, is in verhouding ook laag: een tiende van die van een kolencentrale als alles wordt meegerekend. De EREOI, de hoeveelheid energie die in een kerncentrale moet worden gestopt om er elektriciteit uit te krijgen, is ook behoorlijk en te vergelijken met een kolencentrale: 1:10. Geen wonder dat gezien deze voordelen, energiebedrijven graag extra kerncentrales willen bouwen en vooral de centrales als ze er staan lang open willen houden. Staat de kerncentrale er eenmaal, dan zijn de kosten van brandstof in verhouding zeer laag, slechts een derde van de kosten van de centrale zelf. Een kerncentrale, zoals die in Borssele, langer open laten levert dus veel geld op.

Maar ook nadelen…
Kerncentrales kennen drie grote nadelen die alle te maken hebben met radioactiviteit: het risico op het verspreiden van materialen om atoombommen mee te maken, kernafval en het risico dat een kerncentrale ontploft of gaat lekken. De brandstof in een doorsnee kerncentrale is te arm om er een atoomwapen van te maken. Wel kunnen er zogeheten vuile bommen mee geproduceerd worden: bommen die als ze ontploffen een grote hoeveelheid radioactief materiaal verspreiden.

De ontplofte reactor in Tsjernobyl, ingepakt in een betonnen sarcofaag, is nog steeds een stille getuige van de ramp die daar in 1982 plaatsvond.
De ontplofte reactor in Tsjernobyl, ingepakt in een betonnen sarcofaag, is nog steeds een stille getuige van de ramp die daar in 1982 plaatsvond. – Carl Montgomery, public domain via Flickr

Een kerncentrale zoals die in Borssele produceert 12 ton radioactief afval per jaar. Zou Nederland alle energie met kerncentrales opwekken, dan wordt dat ongeveer vierhonderd ton per jaar. Weliswaar is dat veel minder dan de vliegas die een enkele kolencentrale produceert, maar deze vliegas wordt als grondstof in de bouw gebruikt terwijl kernafval met een moeizaam en kostbaar proces verwerkt moet worden of – zoals in de VS – ondergronds opgeslagen. Hoogradioactief kernafval blijft honderdduizenden jaren gevaarlijk.

Een ander nadeel is de kans op ongelukken. In een kernreactor wordt een kettingreactie plaats: als neutronen uranium-235 kernen raken, splijten deze, waardoor weer andere neutronen vrijkomen. Een kernreactor bewaart een precair evenwicht tussen het uitdoven van deze kernreactie en het ontploffen. Vaak wordt met behulp van neutronenvangende regelstaven de reactie gecontroleerd. Loopt de reactie uit de hand, dan zullen de reactorstaven smelten. In het ergste geval ontstaat een totale meltdown: de plas zeer zwaar (uranium is zwaarder dan lood), hoogradioactief metaal vreet zich een weg door het beton van de centrale naar beneden en komt uiteindelijk in de grondwaterlaag terecht, waardoor een enorme stoomwolk en dus ontploffing ontstaat.

Als de koelinstallatie defect is, kan de reactor zo oververhit raken dat deze ontploft en radioactieve stoffen vrijkomen. Dit is gebeurd in de Japanse Fukushima-I reactor van veertig jaar oud die toch al op het punt stond buiten bedrijf gesteld te worden. In dit geval was de dieselgenerator die het backup-koelsysteem aandreef, weggespoeld door de tsunami. Moderne kerncentrales zijn weliswaar omgeven door veel veiligheidsmaatregelen maar niet alle omstandigheden zijn te voorzien. Dit is ook de reden dat in moderne reactorontwerpen gebruik wordt gemaakt van zogeheten passieve beveiliging: als de centrale om welke reden dan ook uitvalt, stopt de kernreactie direct, bijvoorbeeld omdat een elektromagneet wordt uitgeschakeld die voorkomt dat neutronenvangende staven tussen de splijtstof zakken. Snelle kweekreactoren werken met een poel van vloeibaar metaal onderin de reactor dat,  mocht er een meltdown optreden, de warmte afvoert en ook neutronen vangt. De rampen in Fukushima en Tsjernobyl waren zo te voorkomen geweest.

Wegen de voordelen tegen de nadelen op?
Ook olie en kolen hebben ernstige nadelen, bijvoorbeeld de noodzaak om oorlogen te voeren in olierijke landen of de noodzaak, deze te vriend te houden. Gas is een relatief schone brandstof, maar raakt net als olie en makkelijk winbare steenkool ook snel op. Wind is te onregelmatig,  zon is er in Nederland in de winter veel te weinig. Blauwe stroom, energie winnen uit het “mengen” van zout met zoet water, is interessant, ook constant  maar niet voldoende om in meer dan een kwart van onze energiebehoefte te voorzien. Als we alle rivieren volledig uitmelken. Golfslag, gecombineerd met windmolens op zee zou voor een deel kunnen, misschien. Echter: het potentieel is beperkt.

Bij kerncentrales worden de risico’s en de kans op dodelijke ongevallen verplaatst naar het eigen land. Kernreactoren waarin ongelukken zijn gebeurd, waren hetzij sterk verouderd (Fukushima), hetzij door menselijke fouten ontploft (Tsjernobyl). Er zijn geen gevallen bekend van moderne kernreactoren die ontploft zijn.

Wel is er nog steeds geen goede oplossing om van het kernafval af te komen. Het gebruik van snelle kweekreactoren zorgt dat we meer energie uit dezelfde hoeveelheid uranium kunnen halen en vormt hiermee mogelijk een gedeeltelijke oplossing voor het kernafvalprobleem, er is dan immers veel minder brandstof nodig en ontstaat ook minder afval, maar het fundamentele probleem blijft hetzelfde.