conspiracies

Zijn conspiracies een hoax?

Samenzweringstheorieën kennen zowel hartstochtelijke voorstanders als zogeheten debunkers, die samenzweringsgelovigen afdoen als aluhoedjes. Wie heeft er gelijk? Zijn samenzweringstheorieën onzin, zijn we allen in de greep van een machtige elite die over lijken gaat of ligt de waarheid ergens in het midden?

Regelmatig komen hier wat problemen voorbij zoals de werking van ons huidige geldsysteem, de mainstream of 1% media en het falen van de Nederlandse rechtsstaat. Waar kritiek geven soms gemakkelijk is, is het zoeken van oplossingen en een richting waarin we ons wel willen begeven de echte uitdaging. Daarom in dit topic oplossingen. Wat zien mensen hier als oplossingen of als visionaire richting om zelf en met meerdere mensen aan te gaan werken?

Douwe in het forum-topic over oplossingen

Visionair is een informatie verstrekkende website. De radicale visies die hier tentoon worden gespreid hebben tot doel, een bepaald effect teweeg te brengen. Dat de wereld beheerst wordt door geheime genootschappen, die d.m.v. de mediacontrole en vrijwel ongelimiteerde hoeveelheid geld de complete wereld in bedwang houden, is een verstrekkende visie, maar dat lijkt mij te filmisch weergegeven. Mensen zijn te wispelturig en te eigenwijs, en de maatschappij te dynamisch en gefragmenteerd, om als homogene groep zich zo lang te laten verschuilen achter een geheime ideologie. Het lijkt op Calimero-denken dat een gemeenschappelijke vijand benoemd en de aandacht afleiden van het werkelijke probleem. De realiteit is een stuk genuanceerder en complexer dan dit.

Recent heeft het volgende project mijn aandacht getrokken; www.whypoverty.net. Ik heb 2 uitstekende documentaires hiervan gezien; één over de inspanningen van Bono en Bob Geldof om iets te doen voor de allerarmsten, en één over Park Avenue, de rijkste straat van de VS, met betrekking tot hun invloed op de politiek. Initiatieven als deze zouden niet het licht zien, als de genoemde top werkelijk zo machtig zijn en maatschappelijke controle heeft. Er is genoeg ruimte voor andersdenkenden en wereldverbeteraars.

Natuurlijk is er een elite, want in groepen mensen ontstaan van nature netwerken en hiërarchieën. En de elite lijkt me gebaat bij stabiliteit en een welvarende bevolking met tevreden inwoners, en niet bij armoede en chaos. De cultuur die momenteel overheerst, is nogal ego-gericht, vaak kijkend naar korte termijn winsten, en zich laten leidend door de waan van het dag. De oplossing van onze problemen komt niet van bovenaf, maar van individuen die ten eerste zichzelf verbeteren, daarmee ook anderen, en wellicht daarmee een stukje van de wereld. Dat gaat langzaam en kost tijd en doorzettingsvermogen, en het resultaat zal zelden zichtbaar zijn, maar het wijzen naar zaken waarop we nauwelijks invloed hebben, is een vorm van slachtofferdenken wat afleidt van het werkelijke; iedereen creëert zijn eigen wereld.

 

Check monday’s promise.

 

Forumtopic over de achtergrond van dit artikel.

 

Een nieuwe wereldorde, deel III

Bij het graven in de achtergronden van het geldsysteem, de controle over de mainstream media en hoe er controle wordt uitgeoefend over de nationale politiek in landen kom je vroeger of later ook het verhaal van “The Protocols of the learned elders of Sion” tegen. Op het internet wordt het door diverse bronnen wel “de moeder der conspiracy theories” genoemd.

Vanuit een studie van de macht is het in ieder geval zeer interessant ongeacht of het protocol een handleiding van de illuminatie, een zionistisch manifest of een stuk Russische counterpropaganda is. Buiten de in mijn ogen ietwat fundamentalistische religieuze propaganda die het kent zijn de strategieën tot machtsvergaring die er in worden besproken wel degelijk interessant. Hieronder de hele vertelling in het Engels op Youtube:

 

Het boek is overigens ook online te vinden of als als PDF te downloaden en/of via torrentz is het ook als audioboek te downloaden. Ook is een Nederlandse versie online hier te lezen.
Protocollen van Zion

Persoonlijk ben ik het met een belangrijke basis aanname uit het boek oneens, namelijk dat de mens van nature slecht zou zijn. Mensen proberen zo goed mogelijk voort te bestaan en goed en kwaad komt daarbij uit het denken van mensen voort als waardeoordeel over hoe voordelig of nadelig iets buiten het organisme zelf het eigen voortbestaan beïnvloed.

Alle mensen van nature slecht noemen is even betekenisloos als zeggen dat alle naaktslakken of eikebomen van nature slecht zijn. Omdat het boek echter op deze basisaanname is gebaseerd bevat het boek nogal wat stressvolle gedachten voor mensen die deze gedachten zonder kritisch onderzoek zouden geloven.

Ondanks deze disclaimer lijken veel van de machtsmechanismen die in het protocol besproken worden wel degelijk gedeeltelijk om ons heen zichtbaar te zijn. Kortom een typisch geval van: geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt. En wellicht zit er iets tussen waar je nog eens handig gebruik van kan maken.

En in tegenstelling tot het medemensbeeld wat deze protocollen scheppen houd ik liever het onderstaande idee van de Dalai Lama over de medemens aan en zo overstijgen we ook direct alle eventuele religieuze verdeeldheid die het boek probeert te scheppen:

Een fragment uit een lezing van de Dalai lama, getiteld: “Compassion and the Individual“.

“Whether people are beautiful and friendly or unattractive and disruptive, ultimately they are human beings, just like oneself. Like oneself, they want happiness and do not want suffering. Furthermore, their right to overcome suffering and be happy is equal to one`s own. Now, when you recognize that all beings are equal in both their desire for happiness and their right to obtain it, you automatically feel empathy and closeness for them. Through accustoming your mind to this sense of universal altruism, you develop a feeling of responsibility for others: the wish to help them actively overcome their problems. Nor is this wish selective; it applies equally to all. As long as they are human beings experiencing pleasure and pain just as you do, there is no logical basis to discriminate between them or to alter your concern for them if they behave negatively.”

Ik ben benieuwd wat mensen van dit protocol vinden, lijkt er iets van waarheid in te zitten of is het grote onzin?

Aanverwante artikelen:
-) Macht
-) In het licht van voortbestaan
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Een nieuwe wereldorde, deel I
-) Een nieuwe wereldorde, deel II
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) Oorlog is cashen voor de 1%
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Kindermisbruik door de elite
-) Iran gisteren en vandaag
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) Wereldvrede visionair of utopie
-) Armoede in de VS in beeld 
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Voortbestaan, het basispatroon van al het leven
-) De dood, een verkenning
-) Ego en identiteit