religie

Video: seks als religie

Houdt seks af van het goddelijke, zoals de grote godsdiensten leren, of kan seks mensen tot het goddelijke brengen, zoals de tantrika’s geloven?

De meeste grote geloven staan negatief tegenover seksualiteit. Seks is alleen goed om kinderen te krijgen.
Bij de Baul, een Indiase bevolkingsgroep van muzikanten op de grens tussen India en Bangladesh is het juist de normaalste zaak van de wereld seks en religie samen te beleven. Het lichaam als altaar.

De Bauls doen elke dag aan seksuele yoga. Vanwege hun rijke muzikale cultuur en mystieke poëzie staan de op de UNESCO Werelderfgoedlijst voor orale tradities.

Meer bekend is de tantrische traditie, waarin seks ook een rol speelt. In de westerse tantratraditie (neotantra) speelt seks de hoofdrol.

Bestaan hemel en hel? Voor religieuze mensen vormt de onzichtbare, metafysische wereld een krachtige inspiratiebron waardoor ze soms ver boven hun beperkte zelf uit kunnen stijgen kunnen verrichten. (picturesofheaven.net)

$5 miljoen voor onderzoek naar leven na de dood

De door Richard Dawkins gehate christelijke John Templeton Foundation keert een beurs van 5 miljoen dollar (iets meer dan 4 miljoen euro) uit om onsterfelijkheid te bestuderen. Filosoof John Fischer moet antwoord geven op de vraag die de mensheid al sinds haar ontstaan bezig houdt. Ook wordt gekeken naar de vraag of onsterfelijkheid nu te bereiken valt. Zal The Immortality Project ons eindelijk antwoord geven op deze nijpende vraag?

De John Templeton Foundation, opgericht door de in 2008 overleden zeer succesvolle belegger John Templeton, is niet erg populair bij mensen als Richard Dawkins en andere hard core atheïsten. De reden is dat deze stichting volgens hen probeert religie te legitimeren door het corrumperen van wetenschap. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat clubs als de Templeton Foundation  nieuwe gezichtspunten bieden, weg van het orthodoxe verlichtingsfundamentalisme. De toestroom van niet-westerse, Chinese en Indiase wetenschappers de laatste jaren heeft al tot de nodige interessante ontwikkelingen geleid, denk aan het onderzoeken van traditioneel-Chinese kruiden, nieuwe benaderingen in de natuurkunde en dergelijke. Zolang de principes van bona fide wetenschapsbeoefening maar niet worden geschonden, dus niet wordt gerommeld met onderzoeksresultaten of er sprake is van suggestieve onderzoeksvragen,  zijn er m.i. meer voor- dan nadelen aan dit soort activiteiten. Zoals blijkt uit onderstaand stuk. Geen “serieuze wetenschapper” zou zich hiermee zonder prikkel durven bezig te houden.

Bestaan hemel en hel? Voor religieuze mensen vormt de onzichtbare, metafysische wereld een krachtige inspiratiebron waardoor ze soms ver boven hun beperkte zelf uit kunnen stijgen kunnen verrichten. (picturesofheaven.net)
Bestaan hemel en hel? Voor religieuze mensen vormt de onzichtbare, metafysische wereld een krachtige inspiratiebron waardoor ze soms ver boven hun beperkte zelf uit kunnen stijgen. (picturesofheaven.net)

Onderzoek naar onsterfelijkheid
De Templeton Foundation heeft nu een drie jaar durende onderzoeksbeurs van vijf miljoen dollar toegekend aan John Martin Fischer, hoogleraar Filosofie van de Californische universiteit Riverside om grondig onderzoek te doen naar een groot aantal vraagstukken op het gebied van onsterfelijkheid. “Mensen hebben nagedacht over onsterfelijkheid gedurende de gehele menselijke geschiedenis. We hebben een diepe menselijke behoefte om te weten te komen wat met ons gebeurt na de dood,” aldus onderzoeksleider Fischer. “Een deel [van deze nieuwsgierigheid] wordt  opgewekt door het feit dat er nu vorderingen zijn in levensverlengingstechnieken, welke de vraag doen opkomen of onsterfelijkheid mogelijk is en of onsterfelijkheid wenselijk is.”

Fischer wijst op het werk van denkers als Ray Kurzweil, die voorspelt dat de mens en computers samen zullen worden gevoegd en Kenneth Hayworth, de man die zich bezig houdt met het mogelijk proberen te maken van mind uploading, het kopiëren van de menselijke geest in een computerbrein.

Bijna-dood ervaringen
Er zijn veel ooggetuigeverslagen van bijna-dood ervaringen, uittredingen en vorige levens, maar deze moeten om van wetenschappelijke waarde te zijn, worden onderworpen aan grondige analyse, aldus Fischer. Het Immortality Project zoekt onderzoeksvoorstellen van vooraanstaande wetenschappers, filosofen en theologen. Hun werk zal worden beoordeeld door goed aangeschreven collega’s in hun vakgebied en ook worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en tijdschriften voor het algemene publiek. Het doel van Fischer en de zijnen is voor eens en voor altijd vast te stellen of de voortdurende stroom aan ervaringen het gevolg is van een biologisch proces of dat er werkelijk sprake is van een metafysische ervaring. “We zullen zeer zorgvuldig bijna-dood ervaringen en vergelijkbare fenomenen documenteren, waarbij we proberen vast te stellen of het om mogelijke glimpen van het hiernamaals  gaat of door biologische processen opgewekte illusies,” belooft Fischer. “Onze aanpak zal compromisloos, rigoureus wetenschappelijk zijn.” Helaas voor UFO-liefhebbers komen buitenaardse ontvoeringen niet in aanmerking, aldus Fischer. Zijn groep wil vaststellen aan de hand van bijna-dood ervaringen welke veelbelovend zijn, welke nonsens zijn en welke door wetenschappelijk onderzoek gefalsificeerd zijn. Bestaat er een hiernamaals? Fischer en zijn groep hopen hier over een paar jaar meer over te kunnen zeggen.

Waarom zien Amerikanen tunnels en Japanners tuinen?
Een van de vragen die de onderzoekers hopen te beantwoorden is de culturele variatie in bijna-dood ervaringen. De miljoenen Amerikanen (en de Nederlanders) die een bijna-dood ervaring hebben doorgemaakt vertellen consistent over een tunnel met een helder licht aan het eind. Japanners die een bijna-dood ervaring hebben doorgemaakt, waren tijdens de ervaring meestal een tuin aan het verzorgen. Een onderzoeksvraag wordt dan ook, waardoor deze culturele verschillen worden veroorzaakt. Door neurologen is verondersteld dat verstikkingsprocessen in het afstervende brein de tunnelervaring opwekken. Klopt deze biologische verklaring, dan zouden ook de Japanners de tunnel moeten zien, wat, zo blijkt, dus niet het geval is. Hoe absoluut zijn onze culturele normen en waarden? Denken Japanners inderdaad fundamenteel anders dan westerlingen – iets wat veel Japanners graag geloven?

Is onsterfelijkheid de moeite waard?
Is een eindeloos, nooit eindigend leven een hemel of een hel? De meningen onder filosofen zijn verdeeld. De optimisten onder hen, waaronder Fischer zelf, denken dat een leven in een soort hemel voldoende boeiende elementen zal bevatten. De pessimisten denken dat de dood zin aan het leven geeft en de beperkte tijd die ons sterfelijke lichaam ons geeft, ons ertoe aanzet het beste uit het leven te halen. Een eeuwig durend leven lijkt hen een marteling omdat na verloop van heel veel tijd de verveling en een blasé gevoel toe zal slaan. Hoeveel is moed waard als je weet dat je toch niet zult sterven? Ook het geloof in hemel, hel en een leven na de dood die door veel mensen wordt gedeeld, zal logisch worden uitgeplozen. Wat zijn de logische en morele consequenties van een leven na de dood?

Religie en wetenschap
Vragen die ons kunnen helpen een nieuwe richting te vinden. Ook denk ik dat een belangrijke reden dat het Westen stagneert en wordt geplaagd door gevoelens van zinloosheid en doelloosheid, is dat metafysica is afgesneden van de wetenschap. Onze voorouders beschikten over een geïntegreerd wereldbeeld waarin wetenschap en godsdienst één geheel vormden. Er is veel aandacht geweest voor de nadelen hiervan. Denk aan de onzachte ervaringen van Galilei met de Kerk. Het had echter ook de nodige voordelen. Religie inspireert mensen en stelt ze gerust. Er was een duidelijk beeld van goed en kwaad, een duidelijke richting. Er was meer vertrouwen dan er nu is. Religie inspireert ons ook om verder te kijken dan onszelf en onze onmiddellijke behoeften. Dat er kwaadaardige religies en kwaadaardige elementen in overwegend goedaardige religies bestaan is helaas een feit. Maar moeten we het kind met het badwater weggooien?

Lees ook
De voortbestaanswaarde van religie
De dood, een verkenning
Kosmisme, de religie van de toekomst

Bronnen
UC-Riverside Philosopher Will Lead $5-Million Study of Immortality, The Chronicle of Higher Education, 2012
Immortality Project – project website

De voortbestaanswaarde van religie

Eten, overleven, reproduceren, het basispatroon wat de meeste organismen (onbewust?) lijken te volgen.

Het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen is voortbestaan.

Bijna alles is dan ook uit te drukken in relatie tot de voortbestaanswaarde die iets heeft, bekeken vanuit een bepaald individu wat meedoet aan dit voortbestaansspel.

Hoe zit dat eigenlijk met religie? Hoe verhouden voortbestaan en religie zich? En als we deze relatie goed begrijpen is het dan wellicht mogelijk een religie te ontwerpen die het voorbestaan van de mensheid kan bevorderen?

De voortbestaanswaarde van religies
Bijna overal op aarde zijn religies ontstaan, blijkbaar hebben religies dus een bepaalde waarde voor het voortbestaan van mensen. Wat is deze voortbestaanswaarde?

Als eerste zijn religies een instrument om mensen op het gebied van gedachten en ideeën over de wereld bij elkaar te krijgen. In die zin zorgt het dus voor verbinding van individuen in een soort overkoepelende identiteit. Religie is een prachtig en relatief vreedzaam wapen om mensen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En het kan het groeps en identiteitsgevoel van mensen sterk vergroten.

Wat voor voortbestaanwaarde hebben de verschillende religies voor hun volgelingen?

Ten tweede lijkt religie ook ideeën goed te kunnen conserveren en te kunnen verspreiden over lands en tijdsgrenzen heen. Neem de bijbel als voorbeeld, je doet een setje aannames, verkondigd het als de waarheid in je officiële boek en ruim 2000 jaar later zijn er nog steeds wereldwijd mensen te vinden die letterlijk geloven wat je hebt geschreven. Religie kan voor bepaalde ideeën dus een enorm nuttig middel zijn om lang te overleven.

Als  derde kan religie angst bij mensen wegnemen door antwoorden te verzinnen op zaken die onmogelijk te weten zijn. De zin van het leven van iemand, is er leven na de dood, hoe is het universum ontstaan, etc. Ongeacht of het antwoord waar is of niet levert het idee dat er een antwoord is wel rust op voor mensen en kan religie zo een stress verlagende werking hebben.

Tot slot zijn er wellicht nog andere zaken te bedenken hoe religie goed is voor het voortbestaan, speculaties hierover zijn van harte welkom in de reacties.

Patronen van voortbestaan in religies
De waarde van het voortbestaan van een religie komt niet zozeer voort uit de religie zelf maar meer uit hoe goed deze aansluit bij het voortbestaan van de leden ervan op dat moment en in die situatie. Je ziet dat veel religies dan ook de nadruk leggen op patronen die het voortbestaan sterk bevorderen, bijvoorbeeld het stimuleren van veel kinderen krijgen. Echter er is in de natuur niet 1 ultieme voortbestaanstrategie. Het is meer een spel waarbij strategieën continue kunnen veranderen afhankelijk van de fysieke omstandigheden en de medespelers in het spel.

Hiermee lijkt een voordeel van religies, dat ze ideeën zo goed kunnen conserveren, ook een nadeel te worden. Sommige van de voortbestaanspatronen die op het ene moment goed werken moeten soms geupdate worden voor nieuwe situaties. Maar als deze oude ideeën als dogma’s in de leer zijn vastgeketend is het extreem moeilijk dit te veranderen. Zo kan een regel die ooit goed was voor het voortbestaan door nieuwe omstandigheden opeens een nadeel worden voor het voortbestaan in de huidige situatie.

De Trichinella parasiet is waarschijnlijk de reden dat het eten van varkensvlees zowel in de joodse traditie als in de islam is verboden.

Bepaalde parasieten in varkens (Trichinosis) zorgden ervoor dat het eten van varkensvlees 2000 jaar geleden in bepaalde gebieden wellicht zeer slecht was voor het voortbestaan, maar goed zo een regel is inmiddels vrij zinloos geworden als je het ware probleem van het probleem hebt weten te achterhalen en dit gewoon goed op kunt lossen.

Hetzelfde kan worden gezegd voor iets als homoseksualiteit. Op het moment dat je elk extra mens in je gemeenschap goed kunt gebruiken is het wellicht nuttig om mensen te forceren vooral heteroseksuele relaties aan te gaan zodat je een optimaal aantal nieuwe mensen krijgt. Tegenwoordig met onze enorme bevolking op de wereld lijkt dat echter een beetje onzinnig en is het wellicht nuttiger de gevoelens van mensen te respecteren en kan dat ook prima zonder dat dit nu echt een nadeel heeft voor het voorbestaan van de gemeenschap.

Voortbestaan als religie
Is het met bovenstaande kennis wellicht mogelijk om juist een religie te beginnen die zo goed mogelijk aansluit bij het voortbestaan van de mensheid van vandaag de dag. En hoe zou zo een religie eruit kunnen zien? Als je kijkt naar de basis van het voortbestaan dan zou gezond lekker eten en goede sex een basisvoorwaarde voor de religie zijn. Dit is namelijk iets wat elk levend organisme wat zich geslachtelijk voortplant aan zou dienen te spreken.

Ruimtevaart is een absoluut vereiste voor het lange termijn voortbestaan van de mensheid

Daarnaast is het wellicht nuttig om de wetenschappelijke methode te integreren in de religieuze leer, omdat controleerbare kennis vergaren over het fysieke universum een nuttige voortbestaansstrategie lijkt te zijn voor de mensheid. En door dit te integreren kun je wellicht ook verkomen dat je begint achter te lopen en vast komt te zitten in dogma’s.  En tot slot is het logisch om ruimtevaart tot één van de hoofdpilaren van je religie te benoemen omdat de mensheid zichzelf verder zal moeten verspreiden dan alleen de aarde wil het op de lange termijn blijven voortbestaan.

Gezond lekker eten, goede sex, objectieve controleerbare kennisvergaring en ruimtevaart als 4 pijlers van een hedendaagse moderne religie, Is dat wat?

Wat denken de lezers hier zou dit een goed idee zijn of juist niet, missen er wellicht nog wat pijlers die onderdeel zouden moeten zijn van een moderne religie? En zo ja welke? Commentaar en ideeën zijn zeer welkom voor een levendige leerzame discussie :)

Aanverwante artikelen:
-) Zijn alle culturen gelijkwaardig?
-) In het licht van voortbestaan
-) Het begin en einde van goed en kwaad 
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) De dood, een verkenning

 

 

 

Video: religie en babies

Welke invloed heeft religie op het aantal babies? Hans Rosling toont in deze TED video hier de ontwikkelingen in kindertal bij verschillende landen van allerlei religies. De ontwikkelingen zijn verrassend. Er blijkt een eenvoudige verklaring te zijn voor het dalen van het kindertal, die in heel veel landen optreedt.

Zullen de drastische maatregelen die door Paul Ehrlich en andere misantropen werden voorgesteld om de mensheid uit te dunnen, toch niet nodig zijn? Als vrouwen meer rechten krijgen, blijkt dat de zaak behoorlijk te stabiliseren. Laten we het hopen…

Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.

Kosmisme, de religie van de toekomst

Religies zijn hopeloos uit de tijd, is de gedachte van de meeste mensen. Is er een religie te bedenken die wél aansluit bij de moderne wetenschap? In de negentiende eeuw dachten enkele Russen, waaronder de geniale raketpionier Konstantin Tsiolkovsky, al na over deze vraag. Maak kennis met het kosmisme, een inherent positief en op de toekomst gericht wetenschappelijk geïnspireerd geloof.

Kosmisten geloven dat het de lotsbestemming is van onze soort om het universum te koloniseren en ruimtetijd naar onze hand te zetten. Het kosmisme houdt hiermee al rekening met toekomstige ontdekkingen, die wat we ons op dit moment kunnen voorstellen verre zullen overtreffen.  Het kosmisme is ontstaan in het negentiende-eeuwse tsaristische Rusland, maar is door de sterke wetenschappelijke oriëntatie nu actueler dan ooit.

Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.
Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.

Russisch kosmisme
De raketpionier Konstantin Tsiolkovsky en de mysticus Nikolai Fedorov ontwikkelden eind negentiende eeuw de filosofie die later bekend zou worden als Russisch kosmisme. Volgens deze op het christendom geïnspireerde wetenschappelijke filosofie (lees bijvoorbeeld hier een kosmistisch manifest)  is de wetenschap een instrument, gegeven door God om ons in staat te stellen de doden weer tot leven te wekken en eeuwig leven te bereiken. Het was dit kosmisme wat de werkelijke drijfveer was achter het Sovjet-ruimtevaartprogramma en de Russische ruimtevaartpioniers inspireerde tot hun werk.

Sommige kosmisten geloven dat er in de toekomst wezens zullen bestaan die door hun almacht veel weg zullen hebben van goden, en in staat zullen zijn ruimtetijd zo te manipuleren dat ze vanuit de toekomst het verleden aan kunnen passen. Veel kosmisten geloven in buitenaards leven dat nu al dit “goddelijke” stadium heeft bereikt.

‘God regeert vanaf de toekomst’
In een eerder artikel beschreef Visionair de ontdekking dat kwantuminformatie fundamenteel niet verloren kan gaan: het universum onthoudt alles. Het zou dus in principe voor een oneindig krachtig brein mogelijk zijn om ons deze informatie terug te halen en opnieuw tot leven te wekken. Dit zou betekenen dat er inderdaad zoiets zal bestaan als een eeuwig leven en opstanding uit de dood. Er kan als het ware een kopie van ons – en van elk mens dat ooit heeft geleefd – worden gereconstrueerd uit deze informatie. Of het ooit zal gebeuren is de vraag, maar in principe kan het door terugrekenen. Op die manier zouden we in de toekomst weer tot leven kunnen worden gewekt en in een “nieuwe hemel en nieuwe aarde” kunnen verblijven. Misschien leven we nu al in een virtuele realiteit.

Anders dan bestaande religies, die wetenschap tegenwerken of op zijn best tolereren als manier om God te leren kennen (christendom a la Galilei), is kosmisme een religie die het beoefenen van wetenschap ziet als hoeksteen. Is het onze bestemming dat we op andere planeten rond zullen lopen? Ik denk het wel. Ik hoop dat tegen de tijd dat de technologie ons of onze nazaten de macht  van goden geeft, wij ook de wijsheid van goden zullen hebben.

Lees ook
Extropisme: op weg naar het Paradijs

Mozes en Jozua bidden voor de vergulde Ark des Verbonds.

1 april: ‘Amerikaanse leger in Uganda op jacht naar Ark des Verbonds’

De recente inzet van Amerikaanse militairen in Noord-Uganda om de wrede Joseph Kony op te pakken  is geen toeval, aldus insiders. De rebellenleider en profeet zou beschikken over de geheimzinnige, al duizenden jaren geleden verloren gegane Ark des Verbonds, die alle energieproblemen op zou kunnen lossen.

Mozes en Jozua bidden voor de vergulde Ark des Verbonds.
Mozes en Jozua bidden voor de vergulde Ark des Verbonds.

Wat was de Ark des Verbonds?
Volgens de vijf bijbelboeken van de torah leefden de joden ooit als zwaar onderdrukte minderheid in de Egyptische delta. Op een dag kreeg Mozes, naar sommige geleerden vermoeden een Egyptische tempelpriester, de opdracht van Jahweh om de Israëlieten te bevrijden uit de greep van de Egyptische farao. Dit deed hij met behulp van het nodige bovennatuurlijke machtsvertoon, waarna de farao het volk liet gaan. Mozes leidde het volk gedurende veertig jaar door de Sinaï. Een belangrijke rol speelde de Ark des Verbonds. Dit was een op instructies van Mozes vervaardigde houten kist, bekleed met bladgoud, die bedekt was met twee cherubim (engelfiguren) en voortgedragen werd aan twee draagbalken. De ark werd iedere nacht opgeborgen in een heilige tent, de tabernakel.

De Ark des Verbonds vormde het middelpunt van een aantal bovennatuurlijke gebeurtenissen tijdens de zwerftocht door de woestijn en daarna, toen de Israëlieten zich na een bloedige oorlog vestigden in het hedendaagse Israël en West-Jordanië. De ark werd altijd omringd door een bovennatuurlijk licht, de sjekinah. Zo viel volgens de bijbel de Israëliet Uzza, toen hij de kist aanraakte, door een schok dood neer en braken er in de Filistijnse steden  ziekten zoals de builenpest uit toen de Ark des Verbonds daar rondzwierf.

Volgens de Ethiopische Kerk staat de oorspronkelijke Ark des Verbonds in dit kerkje in de stad Axum.
Volgens de Ethiopische Kerk staat de oorspronkelijke Ark des Verbonds in dit kerkje in de stad Axum.

Krachtbron van Atlantis?
Volgens journalist en grenswetenschappelijk onderzoeker Graham Hancock is er een logische verklaring voor deze op het eerste gezicht bizarre voorvallen. De reden dat het leger van de farao de Israëlieten achtervolgde, was dat Mozes een krachtbron heeft meegeroofd bij zijn vertrek uit Egypte. Deze was afkomstig van overlevenden van de verloren beschaving Atlantis, die volgens de klassiek-Griekse geschiedschrijver Herodotos naar Egypte zijn gevlucht. Dit leidt hij af aan de hand van de bijbelse beschrijving van de Ark. De kist moest voortgedragen worden aan palen, wegens de vele radioactieve straling die vrijkwam. Dit verklaarde ook de dodelijke schok die Uzza fataal werd en de uitbraak van zweren in de Filistijnse steden. Door de in paniek wegrennende mensen kregen de ratten een kans. Als Mozes zich afzonderde met de kist, bereidde hij een nieuwe reeks “wonderen” voor om de bijgelovige Israëlieten om de tuin te kunnen leiden.

Nadat het rijkje Juda, waar de ark in de grote tempel stond opgeslagen, werd verpletterd door de Babylonische vorst Nebukadnezar, verdween de ark uit de geschiedenis. Volgens de Ethiopische overlevering is de ark naar Ethiopië meegenomen door joodse vluchtelingen.

Heeft het Verzetsleger van de Heer de ark in handen?
In Noord-Uganda, niet ver van Ethiopië, is een guerillabeweging actief met een aantal bijzonder nare trekjes. Het zogeheten Verzetsleger van de Heer wordt geleid door Joseph Kony, die beweert een profeet te zijn en over bovennatuurlijke krachten te beschikken. Het doel van Kony, vele jaren gesteund door het regime in Khartoum,  is het vestigen van een staat voor de etnische Acholi op basis van de Tien Geboden (waarbij ‘gij zult niet doden’ duidelijk een wat lagere prioriteit heeft). De militie ontvoert kinderen om ze als kindsoldaten in te zetten of als seksslavin. Het legertje bestaat uit ongeveer 1500 kindsoldaten en heeft in twintig jaar meer dan honderdduizend mensen het leven gekost. Ondanks inzet van het Oegandese leger en dat van andere landen, blijkt deze vrij kleine groep niet uit te schakelen. Zou de bovennatuurlijke kracht van de Ark Kony helpen om wonderen te verrichten en zo de greep op zijn aanhangers te houden?

Amerikaanse commando’s op jacht naar Kony
Volgens insiders in het Witte Huis wil president Obama ruim voor zijn herverkiezing de Ark in handen krijgen. Hiermee zou hij zijn reputatie als moslimpresident verliezen en de vele fundamentalistische christenen in de VS aan zijn kant kunnen krijgen. Ook zou hij zo de koppige Israëlische president Netanyahu kunnen dwingen om akkoord te gaan met het vredesplan en zich terug te trekken uit de bezette gebieden, in ruil voor de (dan lege) ark.

De energiebron zou genoeg elektriciteit opleveren om alle Amerikaanse olie en gas te exporteren en zo de enorme Amerikaanse staatsschuld af te kunnen betalen. Dit is volgens insiders de verklaring waarom Obama Amerikaanse speciale commando’s de opdracht heeft gegeven Kony aan te pakken en op te pakken.

Update
Enkele visionairen hadden het al door: het ging hier om een één-aprilgrap. De werkelijke reden waarom de Amerikanen militairen naar Uganda sturen zijn vermoedelijk de enorme economische belangen: er zijn in buurland Kenya grote olievondsten gedaan.
Wat de Ark des Verbonds betreft: persoonlijk ga ik voor de theorie van Nikola Tesla, dat het om een condensator ging, die door natuurlijke processen wordt opgeladen. Een aardige, wat uitgebreidere theorie die heel goed zou kunnen  kloppen is te vinden op de website van het Engelstalige grenswetenschappelijke tijdschrift Fortean Times. In deze theorie spelen ook de dekkleden een rol. Zij zouden als een gigantische van der Graaff-generator sterke statische spanningen hebben opgewekt. Voorzover bekend is de Ark des Verbonds nog steeds spoorloos.

Veel mensen denken dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen.

Komen alle geloven op hetzelfde neer?

Vaak hoor je de stelling opduiken dat de verschillende religies allemaal op hetzelfde neerkomen. Onzin, vinden gelovigen. Wie heeft er gelijk?

Wat is een religie nu precies?
Een geloof of religie is een min of meer samenhangend geheel van esoterische filosofie, rituelen, gedragingen en dergelijke. Het verschil met een politieke overtuiging of filosofie is dat een religie ook uitspraken doet over esoterische onderwerpen waar we op wetenschappelijke gronden weinig over kunnen zeggen. Denk aan zaken als leven na de dood, de ziel en het al dan niet bestaan van geesten: kortom, een metafysische wereld die alleen voor de gelovige relevant is.

Veel mensen denken dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen.
Veel mensen denken dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen.

Wat hebben alle geloven gemeenschappelijk?
Het enige echt gemeenschappelijke kenmerk  van alle geloven is de aanwezigheid van dogmatiek: een verzameling stelregels waaraan niet getwijfeld mag worden en die doorgaans (niet altijd) buiten het wetenschappelijk beslisbare domein liggen. Zo kent de atheïstische dogmatiek één stelregel: er is geen god en stelt de humanistische dogmatiek dat de mens goed is.
De meeste geloven kennen een veel uitgebreidere dogmatiek. Het aantal dogmatische regels verschilt per geloof; ook de rigiditeit waarmee gelovigen aan deze dogmatische regels vasthouden verschilt. Hoe meer dogmatische regels en hoe rigider de dwang, hoe starder de gelovigen zich gedragen.

En waarin verschillen geloven?
Weliswaar hanteren gelovigen alle een vorm van dogmatiek, de inhoud van de dogmatiek en aanverwante regels en tradities bepaalt hoe het geloof uiteindelijk uitpakt. Zo was onderdeel van het Azteekse geloof dat leven alleen voort kon komen uit de dood; met andere woorden dat het brengen van mensenoffers de zon en andere goden voedde. Dit had tot gevolg dat het Azteekse rijk voortdurend oorlogen moest voeren om aan slaven voor mensenoffers te komen.

Case study 1: boeddhisme brengt vrede in Mongolië en Tibet
De Mongolen en de Tibetanen waren ooit berucht wegens hun oorlogszuchtige activiteiten. Na de komst van het boeddhisme (in Mongolië om die reden bewust gestimuleerd door de Chinezen) veranderden beide rijken in vreedzame landen. Jonge mannen gingen niet in het leger maar in het klooster. Dit omdat het boeddhisme geweld afkeurt:  juist handelen, onderdeel van het Achtvoudig Pad, houdt onder meer het niet mishandelen en doden van medemensen of zelfs dieren in. Strenge boeddhisten zijn streng vegetarisch.

Case study 2: islam brengt oorlog
Een omgekeerd effect treedt op als het nieuwe geloof geweld verheerlijkt. De islam kent bijvoorbeeld het concept van dar ul-Islam (gebied van de islam, waar alles loopt zoals dat van de islam moet) versus de dar ul-harb (gebied van de oorlog). De islam wordt in het denken van islamieten gelijk gesteld met de dar-ul-Islam.

Gelovigen dienen volgens de koran de dar ul-Islam steeds verder uit te breiden. In de islamitische heilige boeken koran en hadith wordt geweld tegen vijanden van de islam en het opofferen van het eigen leven om de macht van de islam te vergroten, geprezen, inclusief beeldende beschrijvingen van beeldschone vrouwen en kostbare paleizen die martelaren voor de islam te wachten staan (de overlevenden namen na de overwinning alvast een voorproefje). De gevolgen laten zich raden. Ooit vreedzame volken als de Turken, Kashmiri en Maleiers veranderen onder invloed van het nieuwe geloof in agressieve horden, die tal van buurlanden onder de voet lopen.

Conclusie: geloven moeten op inhoud beoordeeld worden
Het is dus niet zo slim om (zoals veel mensen doen) alle geloven op één  hoop te gooien. Afhankelijk van de aard van de dogmatiek, kunnen geloven zowel heilzame als verwoestende effecten hebben; doorgaans beide.

Wordt dit de kerk van de toekomst?

De Kerk van Turing: kunnen religie en wetenschap verenigd worden?

Een leven na dit leven en opstaan uit de dood. Goden en halfgoden. Dingen die vroeger religie betroffen en nu het domein zijn van science fiction, zijn dat na dertig jaar niet meer. Hoe geven we ons leven zin in een wereld waarin het metafysische wordt vervangen door werkelijk bestaande techniek? Dit zijn vragen die de visionaire werkgroep Turing Church zich stelt.

Wordt dit de kerk van de toekomst?
Wordt dit de kerk van de toekomst?

Leven na de dood door de techniek
Met de opkomst van moderne wetenschap en techniek is de populariteit van godsdiensten behoorlijk verminderd. De Turing Church werkgroep, met Giulio Prisco als drijvende kracht, werkt daarom aan een kerk van de toekomst, waarin technieken die in de toekomst leidend zullen worden een plaats krijgen. Aanhangers van het transhumanisme, waaronder ondergetekende, geloven dat we op een dag, in de eerste helft van deze eeuw, in staat zullen zijn onze geest te uploaden naar een computer. Hiermee zouden we onsterfelijk worden. Immers: je zou de geest van iemand digitaal kunnen kopiëren en duizend jaar later in een ander lichaam – een robotlichaam of in een virtuele wereld, een hemel of hel – kunnen implanteren. Het is niet meer nodig goed te leven volgens de regels van een of andere godsdienst. Het is voldoende om je hersens te laten aftasten door een geavanceerd apparaat en de vrijgekomen informatie op te slaan.

De mens schept zelf  een god
Ook goden, bewuste wezens die veel machtiger zijn dan mensen, liggen nu meer binnen bereik dan ooit. Computerwetenschappers zoals de visionair Kurzweil en anderen wijzen er op dat rond 2040 tot 2050 computers sneller kunnen denken dan mensen. Een voldoende geavanceerd programma (die tegen die tijd ook zullen bestaan) kan dan zelfs de slimste mens overtreffen op alle terreinen. Uiteraard zal de groei van computercapaciteit hier niet stoppen. Er zullen wezens ontstaan die tien, duizend, misschien zelfs wel een miljard keer slimmer zullen zijn dan een mens. Hoe noem je een panoptikon, een wezen dat alles van je ziet, in staat is met miljarden mensen tegelijk te praten en de gehele wereld bestuurt? Juist, een god. Onze relatie die we met dergelijke wezens zullen hebben, zou wel eens veel van weg kunnen hebben van die van een gelovige met zijn of haar god. Zware criminelen en misdadigers wordt waarschijnlijk het recht op een eeuwig leven ontzegd. Of ze worden gedwongen dat voor straf door te brengen in een soort vagevuur. Willen we dat wel? En welke ethische normen worden leidend? Die van de zogeheten Nederlandse rechtsstaat, waarin een bankroetier zwaarder wordt gestraft dan een moordenaar of verkrachter?

Online workshop
In 2010 organiseerde de Turing Church de eerste online workshop. Ook in 2011 is het zover. Zondag 11 december wordt de tweede online workshop gehouden. Deze is bij te wonen in teleXLR8 (uiteraard ook online). Om een indruk te geven van hoe het er bij de eerste workshop aan toe ging zijn hier wat preken, pardon, bijdragen, van deelnemers aan de eerste conferentie.

Cosmic Visions of the Turing Church (samenvatting)

Lees ook: ‘Technologie kan God niet vervangen’

Scientology; sekte, religie of geloof?

De vraag kwam of ik niet iets wou schrijven over mijn ervaringen met Scientology en mijn visie daarop. “Is het een sekte of een religie in jouw opinie?”, was de vraag. Over het algemeen is geloof en religie al een gevoelig onderwerp maar als het om Scientology gaat lijkt dit het thema alleen maar verder op scherp te zetten. Mijn benadering is daarom om er zo open mogelijk over te zijn en om over mijn persoonlijke ervaringen te vertellen. Ik hoop dan ook niet de indruk te wekken dat ik hier een objectief, wetenschappelijk verhaal ga vertellen. Ik vertel slechts wat ik ervaren heb en wat voor conclusies ik daaruit getrokken heb. Mochten mensen na de tijd vragen hebben dan zal ik die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

De doelstellingen van Scientology volgens de religie zelf

Als eerste is het belangrijk om wat begrippen duidelijk te krijgen.  Anders kunnen we gemakkelijk verstrikt raken in discussies waarbij we hetzelfde woord gebruiken maar ondertussen hele andere betekenissen aan dat woord toekennen. Misschien moeten we dat wereldwijd ook eens voor het woord god doen. Als we dan vervolgens begrijpen wat iedereen er precies mee bedoelt zou de helft van de conflicten en ruzies erover zomaar eens opgelost kunnen zijn.

Goed definities dus.
Laten we beginnen met religie. Wat zegt de wikipedia hierover?
Onder religie (van het Latijn religio, zie verder Etymologie) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven.

En wat zegt de wikipedia over sektes?
Het woord sekte is in zijn oorspronkelijke betekenis een godsdienstige beweging die, vaak door een schisma, is afgesplitst van een grotere religieuze beweging of organisatie. De tweede betekenis is die van een nieuwe religieuze beweging, vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring. Een sekte is een groep mensen die, voornamelijk uit begeerte naar zuiverheid en met verabsolutering van een deelwaarheid, de solidariteit met het grote geheel van de groep verbreekt, en die deze breuk niet meer als smart ervaart.

En dan als laatste is het ook belangrijk duidelijk te maken wat geloof is aangezien sommige mensen dit onterecht als synoniem met religie zien. Dit zegt wikipedia over geloof.
Geloven is de psychische toestand waarin iemand verkeert die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering (propositie) voor waar aan te nemen. Geloven in de religieuze context is een vorm van overtuiging en vertrouwen in God of goden, een hogere waarheid of realiteit (bijvoorbeeld Nirvana), een instituut dat een bepaalde overtuiging belichaamt, of een systeem van leefregels.

Voordat ik eerst verderga is het wellicht nuttig om mijn persoonlijke ervaringen met Scientology kort weer te geven zodat mensen goed weten hoe (beperkt) mijn kennis over het onderwerp feitelijk is.

In 2001 terwijl ik door Australië reiste kwam ik in Sydney bij een Church of  Scientology terecht. Ik las hun basisboek Dianetics en vond de theorie dat voortbestaan de basis is van al het leven interessant. Ook hun opvattingen over hoe we verschillende soorten verstand hebben en hoe deze verstanden als functie hebben het beste voortbestaan voor ons te berekenen vond ik een zeer praktisch denkbeeld. Echter zoals dat gaat op een reis doe je vele indrukken op, toen ik in Nederland terugkwam heb ik eerst dan ook verder niets met Scientology gedaan.
Ik begon met het studeren van Biologie aan de universiteit van Groningen en kwam daar een zeer mechanisch en matierialistisch wereldbeeld tegen. Ik kreeg de indruk dat we vanuit de biologie eigenlijk niets meer zijn dan 4 legoblokjes waar ons DNA uit wordt opgebouwd en daar voelde ik me op de een of andere manier zeer ongemakkelijk bij. Ik herinnerde mij Scientology die zo ik mij voor de geest dacht te halen behoorlijk biologische uitgangspunten had, maar wel ruimte liet voor een ziel en zo besloot ik de Scientology kerk in Amsterdam te bezoeken.
Ik was blij verrast met de buitengewoon vriendelijke mensen die ik in de kerk tegenkwam.  Ik kwam erachter dat Scientology als het ware twee takken heeft. Als eerste een kenniskant over hoe mensen hun eigen voortbestaan kunnen verbeteren op vele vlakken van het leven door erover te leren. En daarnaast een therapiekant om het  reactieve verstand te ontladen zodat het geen irrationele beslissingen meer voor je hoeft te nemen. Aangezien de therapie kant veel tijd, geld en aanwezigheid vereiste heb ik dit nooit sterk verkent. Daarentegen verdiepte ik me des te meer en leerde ik veel van hun basisideëen over het verbeteren van het voortbestaan voor jezelf en bredere dynamieken.  Daarbij heb ik ook bijna al de boeken over hun theorie over het doel en de werking van het verstand gelezen en verschillende lezingenseries hierover beluisterd.

Op een gegeven moment was ik dusdanig gefascineerd van ze dat, als ze het dan allemaal zo goed wisten, ik wel eens wilde zien hoe hun belangrijkste organisatie binnen Europa eruit zag. Om hier een kijkje te nemen moet je toetreden tot de Sea Org en ik begreep dat als ik dit wilde bekijken van dichtbij dit dus de volgende stap was. Mijn hele idee hierachter was nooit om actief lid te worden daar, maar vooral te observeren hoe het daar eigenlijk draait en of mij dat wel of niet beviel. Dit is overigens volgens Scientology niet helemaal de goede motivatie maar daar trok ik me net zo veel van aan als van vrienden en familie die zeiden dat ik het wellicht beter niet kon doen gezien de verhalen die zij her en der op het internet hadden gelezen over de organisatie. Eigenwijs als ik was en op zoek naar mijn eigen waarheid over het onderwerp stapte ik op het vliegtuig naar Kopenhagen en begon met de basiscursus (EPF = Estate Project Force) voor de Sea Org in Denemarken.
In de twee weken dat ik hier zat werden we hard aan het werk en aan de studie gezet. Iedereen kreeg goed te eten en genoeg slaap. Ik was blij verrast met het internationale klimaat wat er heerste, mensen uit heel Europa die samenwerken om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Toch vondt ik het na twee weken wel genoeg. Het enthousiasme en de werklust die deze mensen tentoonspreiden en in een bepaalde mate ook de gelijkgestemdheid over de religie vond ik niet een milieu waar ik me op de lange termijn gelukkig in zag worden. Ik ben toen dan ook gestopt en teruggegaan naar Nederland. Ik moet toegeven dat dit enige resolutie van mijn kant vergde maar dit ging prima. Zolang ik duidelijk aangaf wat ik wel en niet wilde en waarom werd dit gerespecteerd. Ik heb dan ook op een goede manier daar afscheid genomen en ben daarna nog regelmatig naar Amsterdam naar de kerk gegaan om me te verdiepen in boeken en lezingen. Ook vandaag de dag kom ik zo nu en dan nog naar de kerk om eens te kijken naar een evenement en om te kijken hoe het met hun sociale verbeteringsprogramma wereldwijd gaat. Een aantal van deze programma`s zoals het verspreiden van mensenrechten en een morele code gebaseerd op gezond verstand link ik zelf ook naar door van mijn eigen website www.mensenrechten.org

Dit even als vogelvlucht mijn persoonlijke ervaring met Scientology. Misschien is het nuttig om daarnaast te vermelden dat ik nooit alleen maar in Scientology geïnteresseerd ben geweest. Ik heb naast Scientology, de Bijbel, de Tao, The Hitchhikers Guide to the Galaxy en vele andere religieuze, spirituele, wetenschappelijke en populaire boeken & lezingen bekeken en beluisterd in mijn zoektocht naar de essentie van mezelf, en de zin van “Life, The universe and Everyting”. Momenteel ben ik bijvoorbeeld druk bezig met Byron Katie en volg ik een cursus mediteren in het lokale Boedhistische centrum in mijn woonplaats te Oslo. Ik zou mezelf dan ook zeker niet exclusief als een Scientoloog definiëren maar eerder als iemand op een zoektocht naar bruikbare waarheden. Hierbij herinner ik mezelf graag aan de woorden van de Dalai Lama: “The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.”

 

 

Anonymous demonstratie tegen de Church of Scientology

Met de gebruikte definities in de hand en mijn eigen geschiedenis met Scientology, dan kom ik voor mezelf tot de volgende conclusies. Scientology bevat een bepaalde hoeveelheid kennis waarbinnen uitspraken worden gedaan over de aard van het zelf, de aard van het universum en in een bepaalde mate over god. In die zin is Scientology dus een nieuwe religie. Ik zou zelf niet kiezen voor het woord sekte omdat Scientology zich juist helemaal niet van de maatschappij wil afsluiten maar deze juist heel bewust wil verbeteren vanuit hun visie van een beter voortbestaan. Ik denk dat hun sociale verbeteringsprogramma`s, op het gebied van mensenrechten, een non religieuze code gebaseerd op gezond verstand, een studiemethode, een voorlichtingsprogramma over de gevaren van drugs, hulp bij het afkicken van drugs, voorlichting over de gevaren van psychiatrische medicatie, de volunteer ministers en hulp bij het rehabiliteren van criminelen daar allen goede voorbeelden van zijn. Dit even ongezien van of deze programma`s helpen en of mensen het eens zijn met hun invalshoek of niet.  Het toont een duidelijke wil tot interactie met de brede maatschappij aan en dus denk ik niet dat sekte in die zin een goede definitie is. Ook is mijn ervaring dat er weinig geloof vereist is bij Scientology. In die zin lijkt het sterk op het Boedhisme, het omvat een aantal inzichten over jezelf en het universum en het is aan mensen zelf om te kijken wat ze daarmee willen doen. In mijn ogen is Scientology dan ook het beste te bestempelen als een nieuwe religie met al de goede en minder goede kanten die religies over het algemeen hebben.

Dit zijn mijn persoonlijke ervaringen en persoonlijke conclusies. Ik zou mensen vooral aanraden om zelf op onderzoek uit te gaan en hun eigen gezonde verstand hierbij te gebruiken en zo zelf tot een eigen waarheid te komen. Het is bijna paradoxaal dat ik binnen Scientology een groep mensen ben tegengekomen die alles wat Hubbard zei bijna blind aannamen terwijl ik in de lezingen van Hubbard zelf juist het omgekeerde las. (Je moet volgens hem namelijk zelf zaken onderzoeken en als iets waar is voor jou, is het waar voor jou en als iets niet waar is voor jou is het niet waar voor jou. Als je iets aanneemt op autoriteit zonder dat je het zelf ervaart verlies je je integriteit volgens hem.)  Daarnaast heeft Scientology  een  groep critici die ongeveer precies het omgekeerde doen, namelijk alles wat Scientology doet of zegt per definitie zien als slecht. Beide groepen zijn in mijn ogen een beetje verdwaalt en doen zelf te weinig onderzoek. Die-hard Scientologen zouden wat mij betreft best eens de verhalen van de critici door kunnen lezen en zo kijken of ze dit kunnen gebruiken om hun organisatie van binnenuit te verbeteren. Daarnaast zouden de critici best eens een basisboek van Scientology door mogen lezen en eens een kerk binnenstappen om een praatje te maken met een Scientoloog. Zo leren ze wellicht het meest van elkaar en dat moet volgens mij altijd het belangrijkste doel zijn. Discusieer open met elkaar, luister naar elkaars standpunten en zo kunnen alle partijen ervan leren.

Tot zover mijn visie, mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Tot slot nog een aantal websites:
Officiële Nederlandstalige Scientology website: http://www.scientology.nl/
Nederlandstalige wikipedia artikel over Scientology: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scientology
Youtube kanaal van (voor zover ik weet) de best georganiseerde groep critici van Scientology: http://www.youtube.com/user/xenutv1

Sekteleider Wayne Bent maakte het te bont. Hij staat nu voor de rechter wegens kindermisbruik.

Hoe begin je een succesvol geloof?

Een bestaan als goeroe, profeet of oppersjamaan legt je geen windeieren. Hordes dwepende volgelingen die hun devotie, tijd of bankrekening aan je ter beschikking stellen. De kort geleden gevonden Indiase tempelschat van vele miljarden bewijst het al weer: religion sells beter than sex. Maar: wat moet je nu doen om je geloof een groot succes te maken? De Tien Geboden voor de succesvolle sekteleider.

1.Wees onbegrijpelijk en tegelijkertijd logisch.
Zorg dat wat je zegt logisch lijkt, maar tegelijkertijd sterke absurditeiten bevat, die alleen de ware gelovige kan begrijpen. Het postmodernisme biedt mogelijk inspiratie. De koran bevat voor een belangrijk deel onvertaalbare wartaal. Het christendom werd pas echt een hit toen de theologen de drie-eenheid en het wonder van de transsubstantiatie uitgevonden hadden.

2. Verheerlijk blind geloof, verklaar kritisch nadenken tot duivels.

Sekteleider Wayne Bent maakte het te bont. Hij staat nu voor de rechter wegens kindermisbruik.
Sekteleider Wayne Bent maakte het te bont. Hij staat nu voor de rechter wegens kindermisbruik.

Het mooiste voorbeeld hiervan is te vinden in de koran, soera 2, waarin Mohammed, een absolute meester op dit terrein, het geloof in de islam een geschenk van Allah noemt waar alleen uitverkorenen recht op hebben. Elders in de koran staat dat kritisch vragen niet mag. Een geniale vondst. Sindsdien sidderen islamieten van angst om hun geloof te verliezen. Moderne sekteleiders, variërend van Lou de Palingboer tot Sun Myung Moon, hebben dit goed in hun oren geknoopt. Zo houden verstandige sekteleiders hun volgelingen dom en gehoorzaam.

3. Zoek dwalenden, ontevredenen, de verschoppelingen.
Ongelukkige mensen zijn het snelst bereid om zich tot een nieuwe verlosser te wenden. Rekruteer je volgelingen dus vooral daar. Helaas hebben ze vaak weinig geld. Probeer dus ongelukkige rijken en rijkeluiskinderen te vinden. Vaak kan je via hen hun ouders uitmelken. Het loont ook de moeite welvarende zoekenden te werven. De Scientology kerk slaagt er met succes in hieraan peperdure “cursussen” te verkopen.

4. Houd je volgelingen verdeeld en ontevreden.
Geluk is je vijand. Gelukkige mensen hebben niets en niemand nodig. Dus zorg dat je volgelingen ongelukkig blijven, bijvoorbeeld door dingen als seks en luxegoederen streng aan banden te leggen. Dreig ze voortdurend met hel en verdoemenis. Praat ze waar het kan schuldgevoel aan. Laat ze hun spaarzame momenten van geluk alleen ervaren in jouw kerk. En uiteraard is de enige die ze kunnen vertrouwen jij, het stralende middelpunt.

5. Vraag offers, veel offers.
Mensen hebben de behoefte aan geven. Hoe meer mensen geven, hoe meer ze je serieus nemen, want hoe meer ze geïnvesteerd hebben. Dus vraag vasten, geselingen en het verduren van hoon en spot. Uiteraard zijn de beloningen onmetelijk. Zo niet in dit leven, dan in het hiernamaals.

6. Laat je volgelingen veel kinderen verwekken.

Scientology beweert een 'wetenschappelijke religie' te zijn om zo meer mensen te overtuigen.
Scientology beweert een 'wetenschappelijke religie' te zijn om zo meer mensen te overtuigen.

Kinderen zijn gehoorzaam en gedwee. Als je pervers aangelegd bent, zijn van jongs af aan gehersenspoelde kinderen later jonge, gehoorzame seksslaafjes. Dus laat je volgelingen heengaan en zich vermenigvuldigen. Wil je ook op langere termijn dat je geloof een succes blijft, dan is een fokprogramma een absolute must. Prijs kinderrijke gezinnen uitbundig.

7. Kweek haat tegen de buitenwereld.
Je absurde wereldbeeld en leerstellingen worden buiten de veilige beschutting van de sekte meedogenloos met de grond gelijk gemaakt. Voorkom dus dat je schaapjes te ver afdwalen van de veilige kudde. Maak ze bang voor de boze, donkere buitenwereld en biedt het enige veilige toevluchtsoord.

8. Wees exclusief.
Het is een voorrecht om je te zien of aan te raken, laat staan je banksaldo of je echtgenote te mogen overhandigen.Toon je zelden in het openbaar. Als je je vertoont, maar er dan een hele happening van. Leer van Adolf Hitler, die zijn menigte aanhangers vaak een uur liet wachten voordat hij eindelijk kwam.

9. Neem bruikbare elementen over van andere religies.
Beter goed gejat dan slecht bedacht. Honderden charlatans zijn je al met succes voorgegaan. Ook komt het authentieker over als je je beroept op duizenden jaren oude boeken, waar miljarden mensen in geloven. Sluit dus aan bij bestaande tradities, maar geef er je eigen draai aan. Zeg dat je de Messias, de Mahdi, een Verlichte Meester en de Maitreya bent. Zo herkent iedereen iets in je geloof.

10. Marketing, marketing, marketing.
Zorg dat je volgelingen overal aanwezig zijn waar zieltjes zijn te winnen. Laat ze het grootste deel van de dag mensen werven, alleen afgewisseld door geld verdienen. Vooral als het geloof in een bestaande religie aan het verzwakken is, is het moment om toe te slaan.  Niet voor niets zie je vlak na een Wende of een revolutie overal de Scientology-spandoeken opduiken. Als het gist, als de revolutie broeit, is de tijd om te scoren.

PS: overdrijf niet.
Spreekt het bestaan als sekteleider je aan? Maak het niet te bont. Je wilt niet de Nationale Recherche je Ferrari-vloot in beslag laten nemen en je minderjarige bedwarmertje onder je vandaan laten trekken. Laat het martelaarschap maar aan anderen over. Jij oogst hun vruchten. Zorg dat je het ook niet aan de stok krijgt met agressieve gelovigen (vooral met islamieten moet je oppassen), tenzij je een zelfmoordsekte op wilt richten.

Lees ook:
Rijk worden? Begin een kerk