wat als

Wat te doen wanneer de pleuris uitbreekt?

We weten allemaal dat het probleem van geld en de banken nog (lang) niet is opgelost. Als redelijk geïnformeerde burger heb ik het idee dat geld an sich nog steeds wordt gebruikt, cq verbruikt door gokverslaafden in maatpakken. Na de crisis in 2008 is hier nog niet heel veel aan gebeurd, het systeem om het zo maar te noemen staat nog steeds overeind, maar wankelt nog minstens zo erg. Als je in meerdere scenario’s denkt, dan ga je je toch afvragen hoe groot de kans is dat het monetaire systeem alsnog in elkaar klapt en dat er dan een crisis aanbreekt die nog veel heviger is dan die van 2008.

Wat gebeurt er dan?

En wat dan te doen?

Is onze kelder vol zetten met blikken dé oplossing als de maatschappij instort? Bron: bol.com

In principe voel ik me aardig veilig, in huis en op straat. Maar dat ben ik, een redelijk jonge vent van 2 meter en aardig sterk. Als ik me verplaats in een situatie zoals het volledig uit de hand gelopen project X in Haren, dan maakt dat minder uit. Je hebt dan te maken met mensen die volledig los gaan op o.a. de politie, maar ook op de middenstand. Dit was naar aanleiding van een zogenaamd feestje op Facebook, maar kan er een herhaling optreden?

Ik denk dat veel mensen momenteel nog rustig zijn in hun comfortzone. Maar er spelen veel spanningen, zeker op het vlak van geld. Banen liggen niet voor het oprapen en er wordt bezuinigd. Ik weet dat er een flinke groep mensen is die niet zo snel zullen ontploffen zolang hun uitkering blijft binnen komen. Maar hoe groot is de kans dat een uitkering daadwerkelijk wordt stop gezet bij de eerst volgende beurskrach? Dan heb je de poppen wel aan het dansen.

Rellen ken ik eigenlijk alleen van televisie en internet. Grootschalige gevechten tussen burgers en de politie zoals in Griekenland en dus ook in Haren heb ik (gelukkig) tot nu toe nog niet ondervonden. Misschien vinden ze nu wel plaats ergens in de wereld. Maar dat weet ik niet, want zolang dat niet op het nieuws komt krijg ik er niets van mee. En als het iedere dag gebeurt is het geen nieuws meer.

Maar stel dat het gebeurt “rellen” hebben politie en het leger (wat op dat moment in Nederland zit) voldoende capaciteit om burgers tegen elkaar te beschermen? Dat mag je je toch afvragen denk ik, ik weet dat namelijk niet.

Wanneer iets elementairs als de benzine ineens opraakt, valt het hele logistieke systeem dan compleet stil en ligt er ineens geen eten meer in de schappen? Hoe groot is deze kans? Ook dat weet ik niet.

Video: wat als de maan zou worden vervangen door een planeet van het zonnestelsel?

Onze maan staat op een afstand van ongeveer 400.000 km van de aarde. Voldoende ruimte om zelfs de gasreus Jupiter op de plaats van de maan te plaatsen. We weten uit waarnemingen van exoplaneten dat er gasreuzen in de bewoonbare zones van andere sterren dan de zon zwerven. Wat als de aarde een maan was geweest van een gasreus?

Door de enorme zwaartekracht van bijvoorbeeld Jupiter zou de aarde altijd dezelfde kant richting Jupiter richten. ‘Dagen’ op aarde zouden dus gelijk zijn aan de omlooptijd rond Jupiter, rond de 4 tot 5 dagen. Ook zou de aarde door het gebrek aan rotatie nauwelijks een magnetisch veld kennen en dus ingebed zijn in het magnetische veld van Jupiter. Alleen de atmosfeer zou dan de aarde beschermen tegen de dodelijke straling van Jupiters magnetosfeer.

 

Als een gasreus de plaats van de maan zou innemen, was de aarde zelf een maan geworden. Bron: https://pixabay.com/nl/users/chadonihi-634818/
Geen mens is illegaal zal waarschijnlijk leiden tot dit soort taferelen.

Geen mens is illegaal: de gevolgen van massale immigratie

Nederland en België zijn populair als woonland. Geen mens is illegaal, zegt Bij1. Wat zijn de gevolgen als vestiging in Nederland en België legaal is voor iedereen?

Bevolking stijgt met 40 procent door “geen mens is illegaal”

Volgens een Gallup poll willen rond de 700 miljoen mensen wereldwijd migreren als ze de mogelijkheid hadden. Daarvan wil ongeveer een procent, zeven miljoen, naar Nederland verhuizen. België is minder bekend en kleiner. Daarom willen minder mensen naar België verhuizen: rond de twee miljoen, lijkt aannemelijk. Zeven miljoen nieuwe Nederlanders en twee miljoen nieuwe Belgen zou betekenen dat de bevolking van Nederland en België met 40 resp. 20 procent zou groeien. En Nederland is nog niet eens het populairste migratieland. Van Zwitserland en Singapore zou de bevolking meer dan verdubbelen, respectievelijk bijna verdrievoudigen.

Geen mens is illegaal? Goed nieuws voor bouwbedrijven en huizen- en landbezitters

Voor die miljoenen nieuwe inwoners moet er eerst onderdak komen. Met andere woorden, huizen. Veel huizen. Heel veel huizen. Als in: twee Brussels, en zeven keer Rotterdam er bij. De makkelijkste manier om dat te realiseren is heel veel flats bouwen. Zo creëer je veel woningen op een klein oppervlak. Een wijk met flats zoals de L-flat in Zeist (de grootste flat van Europa) heeft een bevolkingsdichtheid van al gauw 10 000 mensen per vierkante kilometer. Als je ze een beetje Hong Kong style op elkaar prakt. Voor die zeven miljoen extra mensen in Nederland en twee miljoen in België betekent dat een stad, bestaande uit torenflats, van zeven bij tien kilometer, resp. vier bij vijf kilometer, erbij. Kortom: een walhalla voor ondernemende vastgoedinvesteerders.

BNP groeit sterk, de omzet van supermarkten ook

De sterke groei van het BNP komt alleen al door deze extra huizenbouw en de extra consumptie van deze zeven, resp. twee miljoen mensen. Waarvan we aan zullen nemen dat vijf, resp. drie miljoen meerderjarig zijn. Naar schatting zal de sociale dienst rond de 100 miljard, resp. 30 miljard extra aan bijstandsuitkeringen en overige subsidies betalen, waarover later. Daarvan zal veel richting het land van herkomst verdwijnen.

We kunnen wel aannemen dat ze het leeuwendeel van hun besteedbare inkomen bijna geheel in Nederland en België zullen uitgeven. Een bijstandsuitkering is niet bijster hoog, namelijk. Boekhoudkundig komt dat neer op een verhoging van het BNP met rond de twintig procent – de winkels waar ze hun geld uitgeven, moeten namelijk ook weer inkopen doen – het zogeheten multiplier effect van consumptie. Vooral de buurlanden zullen hier overigens blij mee zijn. Hun winkels in de grensregio met de Lage Landen zullen veel meer omzet draaien, terwijl ze niet de kosten voor sociale voorzieningen hoeven te maken.

Veel jonge mannen, tekort aan jonge vrouwen

De groep die wil migreren [1] bestaat vooral uit jonge single mannen tussen de twintig en dertig. Dat is goed nieuws voor de stemmers op Bij1. Dat zijn vooral alleenstaande vrouwen. Het is wat minder goed nieuws voor politie en justitie. En de mannelijke inboorlingen, natuurlijk. Zij zullen veel meer moeite hebben om aan de vrouw te komen. Of voor vrouwen die ’s avonds alleen over straat willen gaan. Jonge mannen zijn vaker crimineel. Vooral single jonge mannen. Wat ook niet helpt is dat deze mannen vooral uit Afrikaanse landen komen. Daar hebben vrouwen een lage status. De top tien emigratielanden is overwegend Afrikaans. [1] [2]

Meer laagopgeleiden die geen Nederlands spreken

Wel blij zijn werkgevers van bedrijven waar veel laag- en middelbaar opgeleiden werken. Zoals tuinders en schoonmaakbedrijven. Het aanbod aan arbeiders stijgt sterk. Zij hoeven geen Polen meer in te huren. Hooggeschoolden zullen minder snel voor de Lage Landen kiezen. Voor hen zijn landen met lage belastingen en hoge inkomens meer in trek. Denk aan Usa en Singapore. Als wordt gelet op de brain drain, zal het aantal hoogopgeleiden in België gevoelig dalen, waar dat in Nederland weer met 21 procent toeneemt [1]. België is een aantrekkelijke migratiebestemming voor Kongolezen en andere Franstalige Afrikanen. Die spreken immers al Frans. Nog meer slecht nieuws voor Vlaamse separatisten dus, Ze verliezen hun meerderheid. En de Nederlanders kunnen dan weer nieuwe Belgenmoppen verzinnen.

Geen mens is illegaal zal waarschijnlijk leiden tot dit soort taferelen.
Bij het importeren van zeven miljoen immigranten zal Nederland waarschijnlijk na enkele jaren veel weghebben van het Palestijnse vluchtelingenkamp Mar Elias in Beiroet. (c) auteur / Visionair.nl

Grote schuld, einde sociaal stelsel

Iemand moet deze miljarden betalen. Die “iemand” is de belasting betalende burger. Er zal een opstand uit breken, als de belasting met een kwart omhoog gaat. Zo begon de 80-jarige oorlog. Dus de overheid zal zich in de schuld gaan steken. In het eerste jaar moet je denken aan netto 70 miljard, resp. 40 miljard staatsschuld per jaar erbij. Ongeveer dertig procent komt namelijk terug als BTW en andere belastingen. Op termijn meer. Als meer mensen werk vinden. Voor beide landen betekent dat meer schuld. Dat de staatsschuld per jaar met een slordige 20 procent, resp. 15 procent per jaar stijgt.

We hebben al eerdere ervaringen met migranten. Veel van hen zullen werkloos blijven. Zeven op de tien Syrische en Somalische migranten in Nederland zijn nu nog steeds werkloos [3]. De hoogopgeleiden zullen sneller aan het werk komen. Waarschijnlijk verlaagt de regering na enkele jaren de bijstand flink. Alleen zo blijft het betaalbaar.

“Geen mens is illegaal” en etnisch conflict

Diversiteit is niet altijd positief. Uit onderzoeksdata [4] uit Bosnië blijkt een sterke samenhang tussen een gemengde bevolking en sociale onrust. Om de Lage Landen rustig te houden, zal er dus een vorm van politiestaat moeten worden ingevoerd. Dit sluit naadloos aan op het nogal totalitaire partijprogramma van Bij1 [5]. De partij wil onder meer de zeggenschap over bedrijven overdragen aan de werknemers. Ook allerlei extra anti-discriminatieregels dwingend opleggen. Toxische mannelijkheid straffen. En ook nationalisaties. Dan nog een eenmalige coronaheffing op alle vermogen. Dit lukt alleen via een dictatuur.

De rijksten zullen het land verlaten. Met geld ben je overal welkom. De rest kan niet weg. Ze hebben een huis. En een baan. Ook een gezin. Zij zullen dus niet zonder slag of stoot hun bezit opgeven. Dit is een recept voor onrust. Kortom: laten we dit maar niet doen. Geen mens is illegaal, maar Libanon is geen leuk vooruitzicht.

Hezbollah-aanhangers hebben veel ervaring in het uitvechten van gewapende conflicten. Hun grote ervaring gaat erg van pas komen in het Nederland van Bij1. Bron: foto van auteur, in Hezbollah Tourist Landmark of the Resistance, Mleeta, Libanon

Bronnen

  1. Neli Esipova, Anita Pugliese en Julie Ray, Gallup, More Than 750 Million Worldwide Would Migrate If They Could, 2018
  2. Measuring Global Migration Potential, 2010–2015, IOM, 2017
  3. Zeven van de tien Somaliërs in de bijstand, CBS, 2015
  4. Natalija Novta, Ethnic Diversity and the Spread of Civil War, Journal of the European Economic Association, Volume 14, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1074–1100, https://doi.org/10.1111/jeea.12171
  5. Partijprogramma Bij1, 2021
Pangea, met de lokatie van bekende staten nu. Bron: Massimo Pietrobon/Wikimedia Commons

Pangea, toen de aarde één land was

Lang geleden, toen er nog merkwaardige reptielen met grote kammen op hun rug rondscharrelden, was er maar één supercontinent. Pangea. Hoe zag Pangea er uit en zal er in de toekomst weer een supercontinent ontstaan?

Hoe zou de aarde er uit zien als plotseling alle continenten terug zouden keren naar Pangea?

Voor ons, inwoners van de Lage Landen, zou de wereld van Pangea er heel anders uitzien. We worden wakker en het is plotseling erg warm. Geen wonder, de Lage Landen liggen nu in de tropen. Wij komen er nog genadig vanaf. De Chinezen in het voormalige zuiden van dit land krijgen te maken met guur poolweer. Wil je als Marokkaan naar Usa? Geen probleem, pak je fiets of ga lopen. Het Amerikaanse continent is nu een buurland geworden. De rest van Afrika heeft meer pech. De enorme aaneengesloten landmassa vormt een grote woestijn. Waarschijnlijk zullen behalve de Chinezen, ook de Afrikanen willen verhuizen.

Naar Antarctica, bijvoorbeeld. Dit voormalige poolcontinent ligt nu op een gematigde breedtegraad. Eén groep zou erg blij zijn. De Tibetanen. Hun voormalige overheersers, de Chinezen, liggen nu plotseling aan de andere kant van de wereld. Ook de Iraniërs hebben nu een probleem. De twee helften van hun land liggen op verschillende halfronden.

Pangea, met de lokatie van bekende staten nu. Bron: Massimo Pietrobon/Wikimedia Commons
Pangea, met de lokatie van bekende staten nu. Bron: Massimo Pietrobon/Wikimedia Commons

Niet iedereen is het overigens eens met deze indeling. Toch geeft het een aardige indruk, maar vooral ruwe indruk. In werkelijkheid was Pangea grotendeels onbewoonbare woestijn. Geen wonder dus, dat amfibieën zich onder deze barre omstandigheden ontwikkelden tot reptielen. Deze konden met hun waterdichte eieren makkelijker overleven in het droge klimaat.

Volgens onderstaande, meer recente data zouden landen als Turkije, Iran en Tibet, alsmede het grootste deel van het Arabisch schiereiland onder water hebben gelegen. De Lage Landen lagen onder water, of aan de oostkust. Ook zou Zuid-China juist in de tropen hebben gelegen.

Ook in de verre toekomst zal er, mogelijk, weer een supercontinent ontstaan, door geologen alvast Pangea Ultima gedoopt.

De Nederlandse start-up Solaroad produceerde de eerste zonneweg in Nederland. Bron: By Blueknight - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39412445

Wat als we onze wegen met zonnepanelen zouden bekleden?

Wegen zijn plat en we hebben er veel van. In principe kan een weg uit zonnepanelen bestaan. Is dit idee interessant?

In Nederland ligt een kleine 150 000 kilometer weg, waarvan het leeuwendeel rond de zeven meter breed is. Dit zou ongeveer één miljoen vierkante meter (1 vierkante kilometer) zonnepanelen opleveren, dus rond de 150 megawatt piek (150 miljoen kilowattuur per jaar) , oftewel een kleine centrale erbij. Zelfs de kerncentrale in Borssele alleen al produceert 500 megawatt, 24 uur per dag. Dit tegen hoge kosten, tenzij de aanleg van de panelen samenhangt met de herasfaltering van wegen. Als bedrijven als het Nederlandse SolaRoad er in slagen om tegen weinig extra kosten duurzame zonnewegen te realiseren, wordt de techniek alsnog interessant, zij het niet als structureel grote bijdrage aan de Nederlandse energiemix. .

Meer informatie: SolaRoad

De Nederlandse start-up Solaroad produceerde de eerste zonneweg in Nederland. Bron: By Blueknight - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39412445
De Nederlandse start-up Solaroad produceerde de eerste zonneweg in Nederland. Bron: Blueknight – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39412445

De film I Robot, gebaseerd op het gelijknamige boek van SF-grootmeester Asimov, verkende de sociale en ethische gevolgen van bewuste kunstmatige intelligenties.

Korte film: Rise – Moeten we kunstmatige intelligenties mensenrechten geven?

Het is 2017. Het ondenkbare is gebeurd: er is een kunstmatige intelligentie ontstaan die ongeveer gelijk is aan die van de mens. De kunstmatige intelligenties, die zichzelf voortdurend verbeteren, worden steeds slimmer en eisen mensenrechten op. Er ontstaat een burgeroorlog. Wie trekt er aan het kortste eind?

Moeten we kunstmatige intelligenties mensenrechten geven? Op dit moment lijkt deze discussie voor de gemiddelde mens science fiction. Schijn bedriegt. Over pakweg tien jaar tot vijftien jaar – en misschien wel eerder, als kwantumcomputers echt gaan doorbreken, waar het nu op lijkt –  zal het rekenvermogen van de gemiddelde personal computer die van het menselijk brein overtreffen. We kunnen maar beter gaan nadenken over het vraagstuk, of, en hoeveel mensenrechten we moeten toekennen aan kunstmatige intelligentie.

Persoonlijk denk ik dat we het niet zover moeten laten komen, maar dat we KI moeten koppelen aan ons brein. We kunnen beter te maken hebben met superslimme mensen, dan met een superslimme laptop. We hoeven ons dan ook niet als soort bedreigd te voelen door kunstmatige intelligenties. Die zijn we dan namelijk zelf….

De film I Robot, gebaseerd op het gelijknamige boek van SF-grootmeester Asimov, verkende de sociale en ethische gevolgen van bewuste kunstmatige intelligenties.
De film I Robot, gebaseerd op het gelijknamige boek van SF-grootmeester Asimov, verkende de sociale en ethische gevolgen van bewuste kunstmatige intelligenties. – Youtube.com

Een van de gevolgen va het terugtrekken van de Amerikaanse troepen zou een kernaanval van China op een zich herbewapenend Japan kunnen zijn.

Hoe zou de wereld er uit zien zonder Amerikaans leger?

Het Amerikaanse leger is overal ter wereld actief. Deze aanwezigheid is bepaald niet onomstreden. Zowel in het buitenland als in de VS zelf, want het leger kost zeker 600 miljard dollar per jaar. Dat is 2000 dollar per Amerikaan, waar heel wat nuttige dingen, zoals nieuwe bruggen en ziekenhuizen, in het Amerikaanse binnenland voor aangelegd kunnen worden. Wat zouden de gevolgen zijn als een Amerikaanse president zou besluiten om het Amerikaanse leger wereldwijd terug te trekken?

Volgens deze documentaire heeft Amerikaans ingrepen wereldwijd levens gered en is onder meer Europa niet in staat de eigen boontjes te doppen, wat bleek uit de vernederende aftocht van de Nederlanders, met daarop volgende massamoord op mannelijke moslimstrijders en -burgers in Srebrenica.

De documentaire voorziet een (nog verder) ontploft Midden-Oosten, een aanval van Noord-Korea en een atoomaanval van China op Japan als Japan zich herbewapent.
Deze oudere documentaire – Kim Jong Il leefde nog toen deze werd gemaakt – is toch erg actueel, omdat presidentskandidaat Trump het Amerikaanse leger wil terugtrekken uit onder meer Europa, tenzij de Europeanen weer aan de NAVO-norm gaan voldoen.

Mijn mening: van de Amerikanen kan niet gevergd worden dat ze politieman spelen voor de rest van de wereld. Het is reëel dat in ieder geval de Europeanen en rijke landen als Zuid-Korea en Japan hun steentje bij gaan dragen. Ook mag er wel wat meer waardering komen voor de Amerikanen, die keer op keer de hete kastanjes uit het vuur moeten halen omdat anderen te laf zijn hun verantwoordelijkheid te nemen.


De VS en Europa moeten met opkomende democratische grootmachten als Japan, Zuid-Korea, India, Zuid-Afrika en Brazilië (en hopelijk op termijn ook Rusland) een wereldwijd veiligheidsnetwerk opspannen om zo te voorkomen dat conflicten nog verder uit de hand gaan lopen. Gezien de snelle ontwikkeling van techniek wordt het steeds eenvoudiger om massavernietigingswapens te ontwikkelen en produceren. Voor bizarre, onvoorspelbare (Noord-Korea) of apocalyptische (Iran) dictaturen is geen plaats meer. Daarvoor staat er teveel op het spel.

Wat als zee land zou worden?

Hoe zou de wereld er uit zien, als land zee zou worden en andersom?

Hoe zou de wereld er uit zien als op de plaats van waar nu de oceanen liggen, land ligt en we de Amerikaanse, Afrikaanse en Euraziatische Oceanen hadden? De Zweedse kunstenares Sanna Dullaway ontwikkelde deze landkaart.

Wat als zee land zou worden?
Wat als zee land zou worden?

Zee tempert temperatuurschommelingen. Dat is de reden dat ijskappen veel groter zijn op land, dan in oceanen. Het Noordelijke IJsland zou daarmee veel weg hebben van Antarctica op onze aarde. Groenzee en de Baffinmeren zouden stijf bevroren zijn, vermoedelijk tot op de bodem.  Dit geldt ook voor de Antarctische Zee. Het hoeft geen betoog dat het continent Pacifica, dat ongeveer de helft van de aarde beslaat, een blakerende woestijn zou zijn. De kustgebieden zouden comfortabeler zijn.

Het regenachtige Middellandse Schiereiland zou met Noordland en Oostland de kern van de bewoonde wereld vormen. Dit geldt in mindere mate ook voor het Caraïbische Schiereiland en het Hudson Schiereiland. De aarde zou veel droger zijn dan nu, met het oceaanwater opgesloten in enorme ijskappen (waardoor we niet hoeven aan te nemen dat de hoeveelheid water op aarde minder is). Wat denken jullie? Hoe zou de geschiedenis er op deze totaal andere aarde uit hebben gezien?

Wat als we allemaal zouden kunnen vliegen?

Wat als iedereen kon vliegen?

Hoe zou het zijn om te fladderen als een vogel en bij iedereen door de ramen te kunnen gluren? Zouden onze huizen op vogelnesten gaan lijken?

Al eeuwenlang droomt de mens van vliegen. Een eeuw geleden bereikten we dit punt (twee eeuwen geleden als de heteluchtballonnen meerekenen). Daarvoor moeten we in een log vliegtuig springen. Maar wat als iedereen over een jetpack, of een persoonlijke drone zou beschikken waarmee we overal heen kunnen vliegen?

Deze gedachte is minder bizar dan het lijkt. Op dit moment hebben slimme uitvinders al toestellen ontwikkeld, die dicht in de buurt komen van jetpacks. Omdat miljoenen mensen graag willen vliegen, is de potentiële markt enorm. Check bijvoorbeeld de Chinese Ehang 184, in feite een uit de kluitengewassen drone.

Of deze Japanse kleinste helicopter ter wereld, de al bijna tien jaar bestaande GEN H-4:

Wat als we allemaal zouden kunnen vliegen?
Wat als we allemaal zouden kunnen vliegen?

Lees ook
De toekomst van vervoer: vier nieuwe ontwikkelingen

Mammoeten in het Pleistoceen

Zou je 2,5 miljoen jaar geleden hebben kunnen overleven?

Je wordt wakker, lang, lang geleden. Het Pleistoceen is net aangebroken. Het is veel kouder dan nu. Grote delen van Europa en Noord Amerika zijn bedekt met gletsjers, als je in Nederland of België ontwaakt, heb je echt een probleem. Je hebt weliswaar kennis uit de eenentwintigste eeuw, maar die helpt je weinig tegen ziekten of een hongerige sabeltandtijger. Zou je het kunnen overleven?

Je kan genieten van diersoorten als mammoeten en reuzenherten, want die zijn dan nog niet uitgemoord door de mens. Je hebt geluk, de grootste monsterhaai ooit is net uitgestorven.

Je deelt de aarde met onze verre voorouders, de soort Homo habilis. Deze mensensoort kende vuur en primitieve werktuigen, maar had een kleinere hersenpan, en was daarom waarschijnlijk minder slim dan wij. Een diepzinnig gessprek, of wat voor gesprek dan ook, kan je dus schudden. Gelukkig waren ze vreedzaam. Waarschijnlijk; de paleontologische overblijfselen zijn schaars. Wel waren er een aantal uitermate onaangename parasieten…

Mammoeten in het Pleistoceen
Mammoeten in het Pleistoceen