wonen

Zijn deze Japanse koepels DE oplossing voor huisvesting in aardbevingsgebieden?

Hypotheekrenteaftrek vervangen door kinderaftrek

Hypotheekrenteaftrek heet een ondersteuning te zijn voor werkende armen. Het netto effect van hypotheekrenteaftrek is een subsidie aan banken en huizenbouwers. De woonlasten blijven gelijk, want huizenkopers bieden tegen elkaar op. Is er niet een slimmer systeem te bedenken?

Het beoogde doel van hypotheekrenteaftrek

hypotheekrenteaftrek
Bron: piqsels.com

Huizen zijn duur. Dat is ook logisch: een huis is een enorm object, groot genoeg om een familie in te huisvesten. In het grootste deel van de wereld kost het vier tot vijf bruto jaarinkomens om een gemiddeld huis te kopen. In enkele landen, zoals Nederland, zijn de huizenprijzen nog veel hoger. De reden is dat huizenkopers tegen elkaar opbieden en nu steeds meer vrouwen werken, betekent dat dat het beschikbare budget bijna verdubbelt. De werkgelegenheid concentreert zich in de Randstad. In gewilde gebieden, zoals de Randstad, leidt dat tot torenhoge huizenprijzen, terwijl op het leeglopende platteland in randprovincies de huizenprijzen juist sterk dalen. Hypotheekrenteaftrek moest huizen betaalbaarder maken voor de middeninkomens. Het idee was dat jonge gezinnen en andere groepen die krap bij kas zitten, door de belastingteruggaaf toch een forse uitgave als een eigen huis kunnen bekostigen.

Effecten zijn tegenovergesteld en rampzalig

In de praktijk is de maatregel vooral gunstig voor de hoogste inkomens (die de meeste belasting betalen). Zij kunnen het meeste aftrekken. Ook betekent een hogere koopkracht bij een gelijkblijvend aanbod dat de prijzen stijgen. De strenge ruimtelijke-ordening bepalingen in Nederland belemmeren dat gebieden als het Groene Hart benut worden voor huizenbouw, waardoor het aanbod gelijk blijft. Het gevolg is dat steeds meer huizenbezitters zich tot de nek in de schulden steken om toch een huis te kunnen kopen en dat de onroerend-goed prijzen 20-30% hoger liggen dan normaal. Ook wordt de verwerpelijke gewoonte van het maken van schulden beloond. De overheid creëert een gouden kooi waarin huizen bezitters zich opsluiten. Dit heeft bij huizenbezitters zonder een nationale hypotheekgarantie tot grote persoonlijke drama’s geleid. En ja, wij hebben ook een paar jaar hypotheekrenteaftrek gehad. We wisten niet hoe snel we van dit cadeautje aan de banken konden afkomen.

Vervang de hypotheekrenteaftrek door kinderaftrek

Vooral werkende ouders kunnen nu nauwelijks rondkomen. Werkende armen is een gevleugelde uitdrukking geworden: werkende mensen met een minimumloon zijn slechter af dan een uitkeringstrekker die de gulle sociale voorzieningen maximaal benut. Mensen zijn verstandig genoeg om hun eigen problemen op te lossen. Dat hoeft de overheid niet voor ze te doen. In het geval van woonlasten en hypotheekrenteaftrek, zorgt de hypotheekrenteaftrek voor een onzinnige besteding van geld aan woningen in plaats van andere dingen. Het is zinniger ouders met kinderen een vaste kinderaftrek geven voor de eerste twee kinderen. Op die manier stimuleer je dat werkende ouders kinderen krijgen (wat helpt tegen de vergrijzing) en dat deze zwaarbelaste groep een stevige steun in de rug krijgt.

Benut leegstaande kantoren als woningen

Er is een grote leegstand aan kantoren in de Randstad. Een deel hiervan kan tot woning worden omgebouwd. Dat vermindert het woon-werk verkeer aanzienlijk. Hierdoor geven werkenden minder uit aan woon-werk verkeer en hebben werkende ouders meer vrije tijd. Er moet minder krampachtig dan nu worden omgesprongen met bestemmingsplannen, zolang dat geen grote hinder oplevert voor bestaande bedrijven. Zo kan je de veel te strenge regels tegen lawaai- en stankoverlast versoepelen in de gebieden waar kantoorpanden tot woonruimte worden omgebouwd.

Zelfs in hartje stad biedt de Stairscraper een ruime eigen tuin.

De stairscraper

Stel je voor, een wenteltrap met grote tuinen voor iedere flatbewoner. Met dit gedurfde en innovatieve concept van het Barcelonese architectenbureau Nabito is er genoeg groen voor iedereen, zelfs in hartje stad.

Zelfs in hartje stad biedt de Stairscraper een ruime eigen tuin.
Zelfs in hartje stad biedt de Stairscraper een ruime eigen tuin.

De Stairscraper, bedacht door het Barcelonese  Nabito Arquitectura, lijkt nog het meeste op een ouderwetse spiraaltrap. Elk appartement heeft de vorm van een wig. Het dak van het appartement er onder vormt de tuin van het appartement.

Uitzicht op de tuin. Hopelijk wordt er wel een stevig hek geplaatst...
Uitzicht op de tuin. Hopelijk wordt er wel een stevig hek geplaatst…

Er kunnen lang niet zoveel mensen wonen als in een doorsnee wolkenkrabber, maar daartegenover staat een adembenemend uitzicht en een grote tuin.

De Stairscraper was de winnaar van een ontwerpwedstrijd, uitgeschreven door het Arabische emiraat Abu Dhabi. Abu Dhabi, het grootste emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten, is gezegend met enorme olievoorraden en dito banktegoeden. De kans is dus vrij groot dat dit ontwerp er de komende jaren gaat komen.

Uit enkele goed geïsoleerde blokhutten kan je een eengezinswoning samenstellen.

Hoe duur is het goedkoopst denkbare huis in Nederland?

Door de hypotheekrenteaftrek – in feite een verkapte bankensubsidie – zitten Nederlandse huizenbezitters zwaar in de schulden. Ook drijft het de huizenprijzen tot astronomische hoogten op. Het kan ook anders. Hoe duur is het allergoedkoopste denkbare, maar toch nog legale, huis in Nederland?

Bureaucratisch paradijs Nederland

Nederland is een zwaar gereglementeerd land. Voor een deel is dat ook nodig. Immers we wonen hier dicht op elkaar, dus de kans is vrij groot dat je iemand hindert. Voor een ander deel kan je je oprecht afvragen of de regeldruk allemaal wel zo nodig is. Een goed voorbeeld hiervan is het zeer gedetailleerde Bouwbesluit, waarin alle eisen staan waaraan woningen moeten voldoen. En dat zijn er nogal wat. Zelfs het, volgens de overheid,  beter leesbare Bouwbesluit 2012 telt ondanks de eenvoudiger tekst nog steeds 350 pagina’s. Tot overmaat van ramp wordt daarin ook vaak verwezen naar NEN-normen en dergelijke die alleen voor heel veel geld (rond de honderd euro per boekje) te bestellen zijn. Deze liggen overigens ook ter inzage in bibliotheken van technische universiteiten.

Belangrijkste eisen Bouwbesluit
Als we uitgaan van de minimale eisen zoals in het Bouwbesluit 2012 genoemd, voor een gemiddeld gezin van twee volwassenen en twee kinderen, komen we op de volgende hoofdpunten.
* Minimaal 12 vierkante meter woonoppervlakte per persoon (dus 48 m2 woonoppervlak).
* Elke etage 3 m hoog. Bij afmetingen van plm. 5x5x6 m (de energiezuinigste vorm) komen we dus op 170 vierkante meter oppervlak, waarvan 25 vierkante meter elk fundering en dak. De vloer van de eerste verdieping is dan extra.
* Goede ventilatie (7 liter + 0,9 l per vierkante meter per seconde), tegelijkertijd max. 0,2 kubieke meter per seconde tocht).
* Voldoende droog: luchtvochtigheid overal lager dan 70%.
* Voldoende energiezuinig (komt neer op minimaal dubbel glas, muur in totaal 2,5 m2 K/W. In de praktijk: bijvoorbeeld 7 cm dik, goed afgedicht massief hout of een dubbele geïsoleerde bakstenen muur).
* Voldoende groot aanrecht (plm. 1,5 m2) met plaats voor een kooktoestel.
* Sanitair (douche, wc, kraan). Afvalwater moet op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd, dus geloosd op het riool of in een septic tank. Dit laatste mag alleen in het buitengebied, als er geen riolering is. Geen wonder, dit is een belangrijke inkomstenbron voor waterzuiveringsbedrijven waarin gemeenten grootaandeelhouder zijn. Zelf een biologische waterzuivering of biogastank aanleggen is uiteraard uit den boze.
* Daglicht. Een hels ingewikkelde berekening die er op neerkomt dat de daglichtsterkte in elke ruimte minimaal 10% van die in het open veld moet bedragen. Geen ambtenaar die er op komt domweg deze simpele eis op te nemen, die ook zeer snel met een simpel lichtmetertje is te checken. Een amateurbouwer kan  dit in grote lijnen bereiken door minimaal 10% van de totale buitenoppervlakte uit doorzichtig materiaal te laten bestaan. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met schaduwwerking van omringende bomen etc.

Oplossing: dubbel tuinhuisje plus serre

Uit enkele goed geïsoleerde blokhutten kan je een eengezinswoning samenstellen.
Uit enkele goed geïsoleerde blokhutten kan je een eengezinswoning samenstellen.

Het is uiteraard het goedkoopste, gebruik te maken van standaard materialen en componenten. Grote blokhuttenfabrikanten verkopen goed geïsoleerde tuinhuisjes met een oppervlakte van rond de 25 tot 30 vierkante meter voor rond de zesduizend euro per stuk. In 2021 zijn deze prijzen veel hoger geworden: een goed geïsoleerde blokhut van ongeveer 40 m2 met dikke 94 mm dikke wanden kost rond de 40.000 euro. Dit is in principe al een eengezinswoning. Hierbij kan een serre worden toegevoegd van enkele vierkante meters. Dit zal bij zelfbouw rond de duizend euro kosten.
Hierbij moet een betonvloer gestort worden voor een stabiele ligging. Voor rond de vijftig vierkante meter kan dit voor tussen de duizend tot tweeduizend euro. Een eenvoudige douchecabine is bij de bouwmarkt Gamma te krijgen rond de vierhonderd euro, een eenvoudig toilet rond de honderdvijftig euro. Met simpele wastafel, betegeling en riolering komt dit in totaal op vijftienhonderd euro.
Dan de keuken. Een eenvoudig aanrecht met ruimte voor een kookplaat, plus gootsteen komt op ongeveer tweehonderd euro. Het leggen van alle elektrische leidingen zal rond de driehonderd euro kosten.
Een goedkope HR-ketel komt op de twaalfhonderd euro. Hierbij komt nog een geiser voor warm water voor de douche en de keuken. Reken voor al deze apparatuur plus installatie samen op rond de tweeduizend euro.

Wonen voor 50.000-60.000 euro mogelijk
De totale kostprijs, exclusief bouwgrond dan, ligt hiermee onder de zestigduizend euro. Hiervoor heb je dan een mooie energiezuinige bungalow met kleine serre. Voor ongeveer dit bedrag is bij een Lets bedrijf overigens een vijf keer zo groot huis te bestellen. Wel moet dit huis dan nog worden voorzien van de genoemde inbouwapparatuur. Dit zal rond de vijfduizend euro extra kosten.
Waarschijnlijk is door scherp in te kopen nog wel het een en andere op deze prijzen te beknibbelen. Ook is dit een redelijk mainstream en ook ecologisch verantwoorde oplossing. De volgende keer zullen we echt de diepte induiken wat prijzen betreft. Hiervoor is het echter nodig de Nederlandse bouwregels aan onze laars te lappen. Wel zal er geen enkel compromis worden gesloten wat wooncomfort en veiligheid/gezondheid betreft.

Lees ook: Visionaire woonideeën

Minihuisjes, een bizar tiental verkent de grenzen

Als je onzinnige regels als het Bouwbesluit naast je neer kan leggen, ontstaat een explosie van creativiteit. Maak hier kennis met de geestesproducten van tien uitvinders, die het concept minihuisjes wel tot een heel extreem uiterste verkennen.

Niet ieder ontwerp zal iedereen aanspreken. Maar na het bekijken van deze video is je begrip over wat een bewoonbaar huis inhoudt, waarschijnlijk een stuk uitgebreid. De nadruk in het filmpje ligt op ronde vormen. Want waar in de natuur kom je blokkendozen tegen?

Abod Shelter minihuisjes

Het ontwerp Abod van Abod Shelters is erg geschikt voor vluchtelingen in tropische gebieden. Voor een bedrag onder de vijfduizend euro kan een familie onderdak vinden in een volwaardig, klein huis.

Het ontwerp, afkomstig van Abod Shelter uit Zuid Afrika, is veelzijdig en kan ook met andere huisjes in grotere eenheden worden gecombineerd. Zowel voor onderdak, als voor klinieken en werkplaatsen. Omdat het ontwerp uit lichte golfplaten bestaat, is het makkelijk te transporteren. Je kan een compleet dorp op een vrachtwagen laden. Dat gebeurt ook geregeld. Het ontwerp is namelijk redelijk gewild, tot in Tanzania en Ghana toe.

Prettig aan dit ontwerp is ook, dat het lang mee gaat en onderhoudsvrij is. De bouw kan door redelijk handige ongeschoolden plaatsvinden. Dus heb je een ton op de bank en wil je je inktzwarte karma verbeteren, dan is dit dé oplossing.

Abod minihuisjes kunnen in een dag door een groep vrijwilligers worden gebouwd. De golfplaten constructie maakt het ontwerp minder geschikt voor buiten de tropen.
Abod minihuisjes kunnen in een dag door een groep vrijwilligers worden gebouwd. De golfplaten constructie maakt het ontwerp minder geschikt voor buiten de tropen. Bron/copyright: Abod

Nadeel van dit ontwerp is de lawaaiigheid, als er een zware tropische moessonregen over de golfplaat roffelt. Mogelijk is dit met een strodak op te lossen. Al is dat in de tropen een bron van ongedierte.

De thermische isolatie is natuurlijk ook vrij karig, maar dat is in de tropische gordel in Afrika doorgaans minder een probleem. De witte lak voorkomt oververhitting in de brandende zon.[1]

Meer informatie: Abod website

Tiny houses, de oplossing voor het woningtekort in Nederland? Bron: Flickr, Ben Chun

Tiny houses kunnen het woningtekort in Nederland vrij eenvoudig oplossen

Overal verspreid over het land liggen onbenutte kleine stukjes grond. Als hier honderdduizenden kleine huisjes worden gebouwd, zou hiermee een einde komen aan de woningnood.

Op dit moment is wonen in Nederland voor grote groepen mensen onbetaalbaar aan het worden. De oorzaken voor het gebrek aan woonruimte zijn:

Bodemgebruik in Nederland in 2012. Bron: CBS
Bodemgebruik in Nederland in 2012. Bron: CBS

  • een onnodig streng ruimtelijke ordeningsbeleid. Op dit moment heeft slechts vijf procent van alle grond in Nederland een woonbestemming, zie de figuur. Deze grond wordt ook erg inefficiënt benut. Het platteland kan in principe op strategische plaatsen van kleine woningen worden voorzien in traditionele stijl.
  • onnodig strenge welstandseisen. Zo laat het Bouwbesluit niet toe dat een ruimte meerdere functies heeft, terwijl bijvoorbeeld een douchecel goed te combineren is met een keuken.
  • de straf op samenwonen bij uitkeringsgerechtigden
  • de hypotheekrenteaftrek. De kunstmatig lage kosten om geld te lenen betekent dat huizenkopers tegen elkaar opbieden en de prijzen enorm opdrijven.
  • hoge migratie. Door nationalistische partijen als de PVV wordt de massa-immigratie als oorzaak voor het woningtekort genoemd. In 2016 was sprake van een migratiesaldo van dertigduizend. Dit komt overeen met een woningbehoefte van rond 15.000 per jaar. Dit is een derde van alle huizen die op dit moment gebouwd worden, rond de 50.000 per jaar.

Voorbeeld van een tiny house. Meer informatie op https://tinyhousefrance.org/keva-tiny-house/
Voorbeeld van een tiny house. Meer informatie op https://tinyhousefrance.org/keva-tiny-house/

Tiny houses
Niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld worden huizen steeds meer onbetaalbaar omdat de effectieve inkomens dalen. Dit inspireerde de beweging voor tiny houses. De kleinste tiny houses hebben minder dan tien vierkante meter oppervlakte nodig door het slim combineren van gebruiksfuncties. Ge begrijpt dat dit geheel in strijd is met het Bouwbesluit en dergelijke, waardoor deze huisjes meestal op wielen worden geplaatst. Hiermee vallen ze niet meer onder het Bouwbesluit.

Niet-benutte grond
Vooral op industrieterreinen is er veel onbenutte grond, maar ook bijvoorbeeld bij spoorlijnen, plukjes onbenutte grond in steden en dergelijke kunnen tiny houses gerealiseerd worden. Deze plukjes zijn  vaak te klein voor een standaard huis, maar ideaal voor een tiny house. Onder wegen kunnen woningen met doorzichtige daktegels gerealiseerd worden. Vooral in steden betekent dat vele procenten extra woonruimte. De oppervlakte kan worden verdubbeld door ze gedeeltelijk in te graven, of gecombineerd met een parklandschap zoals bij hobbitwoningen. Kelderwoningen hebben bij sociaal bewogen ambtenaren een slechte reuk, maar sinds eind negentiende eeuw zijn goede isolatiematerialen ontwikkeld. Strategisch geplaatste lichtkoepels en dergelijke brengen veel daglicht binnen.

Bouwplan van een offgrid huis dat voor slechts 25000 Amerikaanse dollar gebouwd kan worden.

Compleet zelfvoorzienend huis ontwikkeld voor 25 000 dollar

In Nederland en België rijzen de huizenprijzen de pan uit. Zonder  huursubsidie zouden huishuren meer dan de helft van een minimuminkomen uitmaken. Dat het slimmer kan, bewijst het Amerikaanse Open Building Institute. Ze slaagden erin een prototype zero-energy huis te ontwikkelen dat minder dan 25 000 Amerikaanse dollar kost.

Bouwplan van een offgrid huis dat voor slechts 25000 Amerikaanse dollar gebouwd kan worden.
Bouwplan van een off-grid huis dat voor slechts 25000 Amerikaanse dollar gebouwd kan worden.

Als er één sector binnen de Nederlandse samenleving werkelijk om smeekt om grondig ‘disrupted’ te worden, is  het wel de huizenmarkt. In de rest van Europa zijn mensen gemiddeld slechts 15% van hun inkomen aan woonlasten kwijt, hier een derde. Als we de norm voor bedrijfsgebouwen van een afschrijving van 1% per maand hanteren en 300  euro per maand aan woonlasten, de norm elders in Europa, als leefbaar wordt gezien, zouden huizen ongeveer 30 000 euro per kostwinner moeten kosten.

Dat kan ruimschoots met dit nieuwe huis, dat als extra bonus ook geheel off-grid en zero-emission is. Met andere woorden: de energierekening is extreem laag. Omdat de VS zuidelijker ligt dan de Lage Landen en in de winter veel meer zonneschijn kent, is bij ons in de winter toch een aanvullende stroombron, zoals biogas in combinatie met een compacte warmte kracht koppelingscentrale, nodig. Dit zou tegelijkertijd het huis kunnen verwarmen. Dit vereist wel een praktische instelling. Op dit moment zijn er vele nieuwe materialen ontdekt, waarmee bouwen veel eenvoudiger wordt. Hieronder een inspirerende samenvatting.

Bijzonder aan dit huis is dat het onderdeel is van een compleet open-source ecosysteem van modules, zoals een aquaponisch teeltsysteem (waardoor je altijd verse groenten en vis bij de hand hebt) en drinkwaterzuivering. Alle modules worden van lokaal verkrijgbare materialen gemaakt. Het is mogelijk om te beginnen met een klein, goedkoop huis en dat uit te bouwen tot een veel groter huis.

De bedenker, Marcin Jakubowski, bedacht dit systeem om een volkomen duurzaam, hernieuwbaar industrieel ecosysteem te ontwikkelen. Dit is techniek die geen high-tech materialen als input nodig heeft. Het systeem is in de huidige vorm nog incompleet. Zo moet er nog mijnbouw en raffinage plaatsvinden met traditionele techniek. De filosofie achter dit ecosysteem wordt in onderstaande video uitgelegd.

De mogelijkheid om een klein huis eindeloos uit te kunnen bouwen tot groot huis heeft als enorm voordeel dat je al vanaf het begin onderdak hebt. In Nederland ben je dan gedwongen tot die tijd in een duur huurhuis te wonen en met veel pijn en moeite een hypotheekverstrekker te vinden, waarna je tot je pensioen tot over je oren in de schulden zit. Dat kan en moet slimmer. We verdienen domweg beter dan deze gedwongen winkelnering. Onze planeet gaat er aan kapot, zo ook de werkende lagere en middenklasse van Nederland en België.

Meer informatie
Open Building Institute
Kickstarter project (reeds voltooid)

Zelfvoorzienend kubushuis van 3x4x3 meter

Een huis van twee verdiepingen, kleiner dan een enkele kamer. Woonruimte wordt steeds onbetaalbaarder, vooral in plaatsen met veel creatievelingen zoals in Silicon Valley. Geen wonder dat er allerlei slimme oplossingen worden bedacht om met een kleine hoeveelheid ruimte toch nog een bewoonbare en leefbare ruimte te creëren. Zoals de QB-serie, ontwikkeld aan de Engelse universiteit van Hertfordshire. Ook in het Verenigd Koninkrijk, vooral in Engeland, begint het ruimtegebrek te knellen.

Bonus is ook dat deze huizen zelfvoorzienend zijn qua energie en water. Wel zijn de prototypes getest in Sussex, wat een deel van Engeland is met een mild, zonnig zeeklimaat.
Prof Mike Page zat niet stil en heeft nu een bungalowvariant ontwikkeld: QB3. Deze variant, met een grotere vloeroppervlakte maar lager, zodat ook deze 36 kubieke meter inhoud kent, is vooral interessant voor mensen met bewegingsmoeilijkheden die geen trappen op kunnen klimmen, zoals ouderen.

Welke gemeente durft het aan en reserveert een terrein om deze kleine, compacte en ecovriendelijke huizen – en talloze andere modellen die ook in Nederland en België worden ontwikkeld – te plaatsen?


Meer info

Cube Project

De concept-drijvende stad Nieuw-Arcanie. Bron: ecoboot.nl

Nieuw Atlantis: zo overleeft Nederland de zeespiegelstijging

Als de ijskappen in dit tempo blijven smelten en de opwarming doorgaat, zal de zeespiegel voor het einde van deze eeuw zeker een meter stijgen. Voldoende om bijna de helft van Nederland, en een gevoelig deel van Vlaanderen, onder water te zetten. Hoe overleven de Lage landen de zeespiegelstijging?

Een steeds populairder wordende optie: drijvende steden. Steeds meer gemeentes experimenteren met drijvende huizen. Als de zeespiegelstijging onhoudbaar wordt, kunnen onder water staande gebieden alsnog bewoonbaar blijven, als de huizen drijven. Ook komt zo de zee binnen bereik als woongebied.

Rutger de Graaff van de Technische Universiteit Delft hield onderstaande presentatie op een TEDx-event.

De concept-drijvende stad Nieuw-Arcanie. Bron: ecoboot.nl
De concept-drijvende stad Nieuw-Arcanie. Bron: ecoboot.nl


Meer informatie

Wonen met een been in het water
West-Europa onder water

Video: MINI Living, de compacte stadswoning

Hoe richt je een appartement zo groot als de gemiddelde woonkamer, dertig vierkante meter, zo in dat je er toch comfortabel in kan leven? Autofabrikant MINI dacht er over na.

De hippe autofabrikant Mini Cooper houdt zich ook bezig met het nadenken over problemen waar hun grote markt, jonge welgestelde mensen in grote steden, mee kampt. Bijvoorbeeld: het ruimtegebrek in grote steden. Uiteraard kan je ook de zoveelste gelikte reclamespot met een beroemdheid uitbrengen, maar MINI besloot het op een creatievere – en laten we eerlijk zijn, ook veel leukere – manier aan te pakken.

Bron: MINI
Bron: MINI

Privacy? Vergeet het in PodShare. Maar goedkoop is het wel.

Video: PodShare, de oplossing voor de woningnood?

In Silicon Valley rijzen de huurprijzen de pan uit. Maar Silicon valley zou Silicon Valley niet zijn als er niet wat mensen een oplossing voor hadden bedacht. Overdag een werktafel, ’s nachts een bed.

PodShare biedt werk- en slaapplekken aan voor 35 tot 50 US dollar per nacht. Om er gebruik van te maken moet je je registreren als ‘podestrian’.  WC’s, douche en keuken, plus handige apparatuur zoals wasmachines, is gemeenschappelijk. Dat is omgerekend meer dan ik voor mijn flatje betaal waar ik in mijn eentje in woon, maar het idee is op zich goed voor plaatsen waar er acuut woningnood is.

Je kan natuurlijk ook iets over de Mexicaanse grens gaan zitten en dan telewerken.

Privacy? Vergeet het in PodShare. Maar goedkoop is het wel.
Privacy? Vergeet het in PodShare. Maar (relatief) goedkoop is het wel.


Meer informatie

PodShare