relaties

Deze jonge man en oudere vrouw maken een lange middelvinger naar de dictaten van het DNA.

TED-presentatie: hoe houd je een monogame relatie spannend?

Liefjes buiten de deur, partnerruil en andere vernuftigheden. Menig deelnemer aan een monogame relatie maakt rare bokkensprongen om aan het gerief te komen. Andere monogame koppels, al is het een minderheid, blijven verslaafd aan elkaar. Wat is hun geheim?

Evolutiebiologen stellen dat we instinctief elkaar na een paar jaar gaan vervelen, omdat zo de kans groter is dat we met een andere partner kinderen krijgen. Dat spreidt het genetische risico. Als je eerste partner drager is van een erfelijke ziekte, heb je in ieder geval nog een gezond kind met de andere. Allemaal erg leuk voor de zelfzuchtige genen in ons DNA, maar minder leuk voor ons persoonlijk. Een scheiding betekent een persoonlijk drama, ook voor eventuele kinderen. Hoe kunnen we ons genetisch materiaal een loer draaien en toch ons leven lang gelukkig blijven bij dezelfde partner, terwijl in bed de vonken er vanaf vliegen?

Deze jonge man en oudere vrouw maken een lange middelvinger naar de dictaten van het DNA.
Deze jonge man en oudere vrouw maken een lange middelvinger naar de dictaten van het DNA.
Een suikeroom in actie. Dit fenomeen rukt steeds verder op.

Suikeroom lost studiegeld-problemen op

De markt heeft voorzien in een oplossing voor de steeds grotere vrekkigheid, die de regering aan de dag legt wat betreft het verstrekken van studiefinanciering. Althans, een oplossing voor aantrekkelijke vrouwen dan. Terug van weggeweest: de suikeroom. Moeten we daar blij mee zijn?

Jonge, strakke vrouwen
Mannen vallen over het algemeen op jonge, strakke vrouwen, die goed voorzien zijn van primaire en secundaire seksuele kenmerken. Denk aan welgevormde borsten, billen en dijen. Dit heeft biologische redenen: deze vrouwen brengen de sterkste en gezondste kinderen ter wereld. Ook vrouwen stellen eisen aan uiterlijk, al zijn die minder streng, waarbij over het algemeen de man ongeveer dezelfde leeftijd moet hebben als zij. Dit is de reden, dat mensen over het algemeen met iemand van dezelfde leeftijd een relatie beginnen.

De suikeroom rukt steeds verder op. Of we daar blij mee moeten zijn is de vraag.
De suikeroom rukt steeds verder op. Of we daar blij mee moeten zijn is de vraag.

Rijke oude heren
De regering wil steeds minder geld uitgeven aan studenten. Dat komt, omdat de luidruchtige babyboomers nu massaal in de AOW belanden en een steeds groter beroep doen op de zorg. Ook is de zorg oerconservatief en inefficiënt, dit met dank aan zowel babyboomers als generatie X, waardoor de kosten exploderen in plaats van dalen. Ook de uitgaven aan uitkeringen blijven gelijk, of groeien iets. Het gevolg is dat er steeds minder geld overblijft voor investeringen in de toekomst, zoals onderwijs. Een makkelijke bezuiniging vormt het afschaffen van studiefinanciering. Immers, studenten zijn wel luidruchtig, maar hebben weinig in te brengen. Dat is met de rijke, gesettelde babyboomers en generatie X wel anders.

Effectieve “oplossing” studieschuldprobleem
Kortom: er ontstaat een koopkrachtige vraag van rijke oude mannen en een aanbod van behoeftige jonge vrouwen. Deze ontwikkeling was dus vrij eenvoudig te voorzien. In de VS speelt dit verschijnsel vooral een rol in de zuidoostelijke deelstaten en in Californië[1]. In deze ‘suikerarrangementen’ bieden de jonge dames seksuele diensten aan vermogende oude heren, in ruil voor een wekelijkse of maandelijkse toelage en dure cadeautjes. Het systeem lijkt effectief te zijn in het terugdringen van de studieschuld. In de VS hebben studerende dames, die gebruik maken van een suikeroom doorgaans geen studieschuld, terwijl studenten die liever op een appetijtelijker wijze rondkomen, of die geen suikeroom kunnen vinden, 35.000 dollar in de schuld staan[1].

Maar wat nu voor mannen, of minder aantrekkelijke vrouwen?
Jonge mannen kunnen alleen gebruik maken van het zeer beperkte aanbod aan suikertantes- de meeste vrouwen willen een man die rijker en succesvoller is dan zij – of moeten een homoseksuele suikeroom vinden. Veel vrouwen vinden het idee van seks voor geld weerzinwekkend. Ook zijn er vrouwen die zo onaantrekkelijk zijn, dat de gemiddelde suikeroom zijn neus er voor op zal halen. Kortom: dit systeem discrimineert op geslacht, genetische eigenschappen en heeft erg bedenkelijke ethische kanten. De reden dat Paypal betalingen aan de Amerikaanse suikeroomsite SeekingArrangements blokkeerde, maar door de rechter gedwongen werd deze alsnog te accepteren.

Wat is dan wel een oplossing?
De beste oplossing is uiteraard een basisinkomen voor iedereen. Onderwijs moet gratis zijn, met alleen examengeld. Dat kan ook, met disruptieve technologie zoals gratis e-learning. Denk Khan Academy. Er is dan een eerlijk inkomen voor iedereen. Als een jongedame er dan nog behoefte aan heeft om op onsmakelijke wijze bij te verdienen, is dat haar eigen zaak. Per slot van rekening zijn er ook deurwaarders, uitsmijters en persoonlijk assistenten van corrupte politici.

Bronnen
1. A teaspoon of sugar – a very old solution to a new problem, The Economist, 2015

Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met huwelijksarrangementen voor homo's. Bron: miamiandbeaches.com

Homohuwelijk: zin of onzin?

Het in Nederland uitgevonden zogeheten homohuwelijk wordt steeds populairder. Recent is door middel van een referendum, een in Nederland onbekend democratisch middel, het homohuwelijk in Ierland door een meerderheid van de stemmers goedgekeurd. Vanzelfsprekend zijn de Nederlandse progressieven erg blij met hun succesvolle zendingsdrift. Maar hoe zinnig is het homohuwelijk eigenlijk?

Wat is een huwelijk?
Een huwelijk is een geformaliseerde band tussen een man een vrouw, die een door de maatschappij geaccepteerde manier biedt om seks te beleven. Uit vaginale seks tussen vrouw en man komen vaak kinderen voort. Een huwelijk diende er in de tijd dat er nog geen DNA-testen bestonden voor, om kinderen te beschermen. Het is voor iedereen duidelijk, wie de vader en de moeder is van een kind van een getrouwd paar en wie er voor gaat zorgen. Vandaar dat succesvolle maatschappijen het huwelijk en het hiermee  nauw verbonden gezin effectief beschermen. Er bestaan soms bizarre vormen van huwelijken, bijvoorbeeld het huwelijk met een geest in Marokko of met een dier in India. Deze worden vaak om religieuze redenen gesloten. ‘Huwelijk’ is overigens een verzamelterm die vaak sterk verschillende relaties uitdrukt. Het ‘huwelijk’ bij veel Afrikaanse Bantoevolken en islamieten is in feite een soort eigendomsrelatie, waarbij de man een bruidsschat betaalt voor het eigendom, resp. een soort lease, van de vrouw. Dit verschilt sterk van het westerse, hindoestaanse of Tibetaanse huwelijk.

Absoluut onaanvaardbaar voor westerlingen, voor traditionele moslims heel normaal: het kindhuwelijk.
Absoluut onaanvaardbaar voor westerlingen, voor traditionele moslims heel normaal: het kindhuwelijk.

Seksualiteit is een belangrijke kracht binnen de menselijke soort. Het seksuele instinct bestaat primair om de soort voort te laten blijven bestaan. Seks is de enige reden dat er verder nutteloze mannen bestaan: dankzij seks kunnen genen uitgewisseld worden en is er evolutie mogelijk. Bij de mens, als sociale soort, is seks door de evolutie op vernuftige wijze ontwikkeld als middel om gezinnen te vormen en mannen te betrekken bij een gezin. Er komen bij seks, evenals bij verliefdheid, oxytocinen vrij, die de paarbinding versterken. Omdat mensen een sterke paarbinding kennen, en mannen ook actief betrokken zijn bij de verzorging van het gezin, spelen mannen bij mensen een veel belangrijker rol bij het overleven van de soort dan bij veel andere zoogdiersoorten.

Wat is een homo?
Bij ongeveer negentig procent van de mensen bestaat er een overwegende seksuele aantrekkingskracht tot leden van het andere geslacht: zij zijn heteroseksueel. Ongeveer vijf tot tien procent van de mensen voelen zich meer aangetrokken tot mensen van hun eigen sekse: homoseksualiteit. Omdat het gezin, zie voor, van absoluut levensbelang is voor een succesvolle maatschappij, bestaan er van oudsher strenge taboes op alle seksrelaties buiten het (heteroseksuele) huwelijk. Bij islamieten en, in bijbelse tijden, orthodoxe joden, uit zich dit bijvoorbeeld in draconische straffen, zoals stenigingen en het van hoge gebouwen afwerpen van resp. overspelige gehuwden en praktiserende homo’s. Andere culturen waren toleranter, maar erg populair zijn zowel mannelijke als vrouwelijke homo’s doorgaans niet. Ook in de westerse wereld is het verbod op seks buiten het huwelijk en “sodomie” pas halverwege de twintigste eeuw afgeschaft.

Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met huwelijksarrangementen voor homo's. Bron: miamiandbeaches.com
Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met arrangementen voor homohuwelijken. Bron: miamiandbeaches.com

Op het moment van het schrijven van dit artikel, 2015, bestaat er een grote vrijheid voor het beleven van seksualiteit, waaronder homoseksualiteit. Alleen seks met kinderen stuit in de westerse wereld op grote weerzin, onder meer gezien de grote geestelijke schade die bij kinderen door kindermisbruik aan wordt gericht.

Homo’s en huwelijk
Ook homo’s zijn mensen, en afgezien van de afwijkende seksuele voorkeur in grote lijnen onderhevig aan dezelfde gevoelens als heteroseksuelen. Bij deze gevoelens hoort ook paarbinding. Verliefde homo’s willen vaak maatschappelijke erkenning voor hun wederzijdse gevoelens. Bij vrouwelijke, en, zeldzamer, mannelijke homo’s speelt hier ook de drang mee om kinderen te krijgen. Een huwelijk biedt, zoals gezegd, van oudsher een maatschappelijk geaccepteerde manier om kinderen te erkennen en in een gezin op te laten groeien. Vandaar dat homo-activisten er voor ijverden om ook een homohuwelijk in te voeren, dat dezelfde rechten en plichten kent als een burgerlijk huwelijk.

Heeft een homohuwelijk, of een huwelijk in het algemeen, zin?
Er is duidelijk een behoefte onder veel homo’s om hun relatie maatschappelijk te laten erkennen als homohuwelijk. Wat twee volledig toerekeningsvatbare mensen onderling afspreken is vanzelfsprekend hun zaak. Ik ben zelf getrouwd geweest en ik zie er niet echt de zin van in. Je bezit wordt samengevoegd, de gemeenschap van goederen, en er ontstaat een onderhoudsplicht voor je ex-partner tot twaalf jaar na de scheiding, ook als de partner die onderhoud betaalt geen schuld heeft aan de scheiding.

De enige situatie waarin een huwelijk zin heeft, is als er sprake is van kinderen. Het krijgen van kinderen is geen besluit dat lichtvaardig moet worden genomen en vereist een stabiele relatie. De verregaande burgerlijke verknoping die bij een huwelijk ontstaat, maakt het onaantrekkelijk om het gezin op te breken. De vraag is alleen, of dit traditionele middel ook het best denkbare middel is. Op dit moment is biologisch vader- of moederschap ondubbelzinnig vast te stellen met DNA-testen. Daarmee kan de onderhoudsplicht vrij eenvoudig vastgesteld worden, de zogeheten gedwongen erkenning van kinderen.

Zijn mensen sexuele omnivoren?

Christopher Ryan kwam hier al een paar keer voorbij op visionair, in verschillende lezingen en met het boek Sex at Dawn.

Deze maand publiceerde ook TED een presentatie met hem onder de titel: Are we sexual omnivores?

An idea permeates our modern view of relationships: that men and women have always paired off in sexually exclusive relationships. But before the dawn of agriculture, humans may actually have been quite promiscuous. Author Christopher Ryan walks us through the controversial evidence that human beings are sexual omnivores by nature, in hopes that a more nuanced understanding may put an end to discrimination, shame and the kind of unrealistic expectations that kill relationships.

The co-author of “Sex at Dawn,” Christopher Ryan explores the prehistoric roots of human sexuality.

 

Hoe denken mensen hier erover zijn wij mensen inderdaad sexuele omnivoren? Reacties, reflecties, vragen, inhoudelijke kritiek zijn van harte welkom in de reacties.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Website www.sexatdawn.com
-) Sex at Dawn – The prehistoric origins of human sexuality
-) TED Playlist – Sex: Can we talk?
-) Christopher Ryan over seks en evolutie
-) Docu – The Nature of Sex
-) Docu – The Science of Sex Appeal
-) Liefde vs. Lust?
-) De ethische slet – Bijbel van de polyamorie
-) TED Talk: Het grote porno experiment
-) Wereldvrede dankzij internetporno?
-) TED Talk: Benader seks als pizza inplaats van als een comptetatieve sport
-) Belust op seks, het Coolidge effect
-) Het grote porno experiment
-) In het licht van voortbestaan
-) 6 delige documentaire – Your Brain on Porn
-) Menselijke seksualiteit nader bekeken