anarchie

Wat te doen wanneer de pleuris uitbreekt?

We weten allemaal dat het probleem van geld en de banken nog (lang) niet is opgelost. Als redelijk geïnformeerde burger heb ik het idee dat geld an sich nog steeds wordt gebruikt, cq verbruikt door gokverslaafden in maatpakken. Na de crisis in 2008 is hier nog niet heel veel aan gebeurd, het systeem om het zo maar te noemen staat nog steeds overeind, maar wankelt nog minstens zo erg. Als je in meerdere scenario’s denkt, dan ga je je toch afvragen hoe groot de kans is dat het monetaire systeem alsnog in elkaar klapt en dat er dan een crisis aanbreekt die nog veel heviger is dan die van 2008.

Wat gebeurt er dan?

En wat dan te doen?

Is onze kelder vol zetten met blikken dé oplossing als de maatschappij instort? Bron: bol.com

In principe voel ik me aardig veilig, in huis en op straat. Maar dat ben ik, een redelijk jonge vent van 2 meter en aardig sterk. Als ik me verplaats in een situatie zoals het volledig uit de hand gelopen project X in Haren, dan maakt dat minder uit. Je hebt dan te maken met mensen die volledig los gaan op o.a. de politie, maar ook op de middenstand. Dit was naar aanleiding van een zogenaamd feestje op Facebook, maar kan er een herhaling optreden?

Ik denk dat veel mensen momenteel nog rustig zijn in hun comfortzone. Maar er spelen veel spanningen, zeker op het vlak van geld. Banen liggen niet voor het oprapen en er wordt bezuinigd. Ik weet dat er een flinke groep mensen is die niet zo snel zullen ontploffen zolang hun uitkering blijft binnen komen. Maar hoe groot is de kans dat een uitkering daadwerkelijk wordt stop gezet bij de eerst volgende beurskrach? Dan heb je de poppen wel aan het dansen.

Rellen ken ik eigenlijk alleen van televisie en internet. Grootschalige gevechten tussen burgers en de politie zoals in Griekenland en dus ook in Haren heb ik (gelukkig) tot nu toe nog niet ondervonden. Misschien vinden ze nu wel plaats ergens in de wereld. Maar dat weet ik niet, want zolang dat niet op het nieuws komt krijg ik er niets van mee. En als het iedere dag gebeurt is het geen nieuws meer.

Maar stel dat het gebeurt “rellen” hebben politie en het leger (wat op dat moment in Nederland zit) voldoende capaciteit om burgers tegen elkaar te beschermen? Dat mag je je toch afvragen denk ik, ik weet dat namelijk niet.

Wanneer iets elementairs als de benzine ineens opraakt, valt het hele logistieke systeem dan compleet stil en ligt er ineens geen eten meer in de schappen? Hoe groot is deze kans? Ook dat weet ik niet.

Hamid Karzai ontpopt zich steeds meer als dictator.

Mens van nature hiërarchisch

In theorie is er geen geschiktere wereld om een anarchistische samenleving te creëren dan in een virtuele wereld, bijvoorbeeld een MMORPG-game zoals World of Warcraft. Een drietal onderzoekers kreeg data in handen van een populaire game en analyseerde het sociale gedrag. De conclusies zijn schokkend voor hen die geloven dat anarchisme de natuurlijke staat van de mens is…

Al vorige eeuw hebben antropologen vastgesteld dat de volkeren die ze bestudeerden zonder uitzondering in complexe hiërarchische verbanden leven. Een interessante vraag is vanzelfsprekend, wat de oorzaak is van dit verschijnsel. Hiërarchie spreekt veel mensen aan, maar er zijn ook vrijdenkers die niets moeten hebben van bemoeizuchtige heersers, die doorgaans hun eigen belang gelijkstellen aan het algemeen belang. Volgens veel theoretici is de oorzaak de natuurlijke omgeving waarin mensen leven. Deze zou het vormen van hiërarchie noodzakelijk maken. Vandaar dat het erg boeiend is om te onderzoeken hoe virtuele menselijke samenlevingen zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld die in een MMORPG game.

Helaas komen we niet gemakkelijk van de elite af, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Nu is er antwoord op deze vraag, dankzij onderzoek van Benedikt Fuchs en enkele collega’s aan het sociale netwerk van het sinds 2004 actieve, duizenden gebruikers tellende spel Pardus. Pardus is een (overigens vrij aardig) browserspel en speelt zich in een futuristische setting af, waarin spelers onderling kunnen handelen en vechten. Ze bestudeerden de groepen die spelers vormden in dit spel. Hun conclusie is dat ook in een afgeschermde virtuele omgeving, mensen zich organiseren in fractalachtige netwerken.

In Pardus wordt bijgehouden welke handelingen spelers verrichten. Fuchs en zijn groep downloadden drie jaar game data, waaronder welke spelers elkaar “liken”, of juist als vijand verklaren. Fuchs en zijn groep reconstrueerden de sociale netwerken en bepaalden hun complexiteit door middel van een wiskundige uitdrukking van complexiteit (Horton-Strahler orde). Wiskundigen gebruiken deze techniek om te bepalen hoe sterk een boom zich vertakt en kent een “orde” aan ieder knooppunt in de boom toe, afhankelijk van hoeveel “kinderen” er op dat punt afsplitsen. Twijgen hebben geen uitlopers en hebben dus de laagste orde (1). Elk knooppunt in de hiërarchie wordt genummerd aan de hand van het aantal kinderen. Zo kunnen delen in heel andere takken van de boom met elkaar worden vergeleken. Kortom: een handige tool om complexiteit mee te meten, van rivieren tot sociale netwerken.

Het team van Fuchs paste deze techniek toe op Pardus en ontdekte dat er zeven hiërarchische niveaus zijn. Het eerste niveau zijn individuen zelf, het tweede niveau kleine groepen spelers die elkaar als “vrienden” aanduidden en recent hebben gecommuniceerd. Het derde niveau bestaat uit meer vage kennissen, die maar incidenteel communiceren of handelen. De vierde groep bestaat uit allianties, formele groepen spelers die elkaar onderling bijstaan. Groepen allianties vormen niveaus vijf en zes. het zevende niveau bestaat uit alle spelers.

Opmerkelijk genoeg is elke schaal ongeveer drie tot vier keer zo groot als de schaal eronder. De omgeving van Pardus lijkt niet bepaald op die van de samenlevingen die antropologen bestudeerden, maar toch werden vergelijkbare patronen gevonden. Met andere woorden: het moet hier om een fundamenteel menselijk kenmerk gaan, dat zich in elke groep mensen voordoet.

Fuchs en zijn collega’s denken daarom dat de hiërarchische ordening van de menselijke maatschappij diep genesteld zit in de menselijke psychologie. Is anarchie een illusie, en zal er altijd een elite zijn?

Bron
Benedikt Fuchs, Didier Sornette en Stefan Thurner, Fractal multi-level organisation of human groups in a virtual world, ArXiv preprint server (2014)

Een kaartje van het Midden Oosten, waarbij de verschillenbde bevolkingsgroepen en sektes binnen hun eigen landen wonen. Dit zou veel bloedvergieten schelen.

Tijd om orde op zaken te stellen in de Europese achtertuin

Door het incompetente gepruts van de Europese en Amerikaanse elite, is er rondom het Europese Schiereiland een zone van chaos en wanorde ontstaan. Het gevolg is dat miljoenen mensen, die ooit de middenklasse in landen als Syrië en Irak vormden, op de vlucht slaan en Europa wordt gedestabiliseerd door drommen vluchtelingen. Tijd, dat de Europeanen zelf orde op zaken gaan stellen.

Als we de situatie in en rond Europa vergelijken met die van tien jaar geleden, rond 2005,  is er een wereld van verschil. Landen als Syrië en Libië waren hardvochtige, maar stabiele dictaturen waarin mensen die zich niet met politiek bemoeiden een redelijk leven hadden. Irak was, dankzij de inzet van extra Amerikaanse troepen die de voorganger van ISIS vrijwel uitgeroeid hadden, redelijk stabiel. De relatie met Rusland was goed. Oekraïne was een land in vrede met, net zoals nu, veel corruptie.
Nu zijn zowel Syrië als Libië opgegaan in vlammen en een bron geworden van miljoenen vluchtelingen. Deze mensen komen niet naar Europa voor de lol, maar omdat hun bestaan is verwoest door de incompetente buitenlandpolitiek van de regering-Obama en de krachteloze Europese machthebbers. Oekraïne is nu een war zone. Het toch al arme land wordt nu uitgemergeld door een oorlog. Wat nu rest is puinruimen. Laten we beginnen met enkele uitgangspunten te noemen voor een verstandig buitenlandbeleid.

De vluchtelingen staan nu massaal in de rij om Europa binnen te komen. Bron: socialistworker.org.uk
De vluchtelingen staan nu massaal in de rij om Europa binnen te komen. Bron: socialistworker.org.uk

Uitgangspunten
1. Orde is altijd te verkiezen boven chaos. Chaos is bevorderlijk voor creativiteit, maar chaos en anarchie op politiek gebied leiden tot een verschrikkelijk humanitair drama. De regeringen in Syrië en Libië waren berucht door hun mensenrechtenschendingen, maar vergeleken met het humanitaire drama anno  2015 waren dit oases van rust. Als er geen stabiel alternatief is voor een bestaande dictatuur, is het beter deze dictatuur te laten zitten en in kleine stappen leefbaarder te maken. Dit is in Spanje ook gebeurd met de Franco-dictatuur en in Griekenland met het generaalsregime. Deze zijn op vreedzame wijze veranderd in democratieën. In Tunesië is dat ook gelukt.
2. Open-minded pragmatici zijn altijd te verkiezen boven fundamentalisten. Elk fundamentalistisch maatschappelijk experiment, denk aan islamisme, communisme en fascisme, is uitgedraaid op een humanitaire ramp. Lieden die niet in staat zijn om hun theorieën bij te stellen als ze in de praktijk niet blijken te kloppen, zijn ongeleide projectielen.
3. Het alternatief waarbij minder mensenrechten worden geschonden, is altijd te verkiezen boven het alternatief waarbij meer mensenrechten worden geschonden. Als Europa bijvoorbeeld militair zou ingrijpen in Syrië en Islamitische Staat en Al-Nusra weg zou vagen, zou dit de nodige doden met zich meebrengen. Er zal dan wel een einde komen aan de meest zieke ideologie die er anno 2015 op de aarde bestaat, en het jarenlange bloedvergieten die deze ideologie met zich mee zal brengen in de toekomst.
4. Veel van de moeilijkheden met het Rusland van Poetin zijn het gevolg van gebroken beloftes van westerse leiders. Kosovo is erkend als onafhankelijk land, met als gevolg de etnische zuivering van de Servische en Roma-minderheid, terwijl met de Russen was afgesproken, dat niet te doen. Westerse leiders, waaronder de europarlementarier Van Baalen, steunden openlijk de demonstranten op het Maidanplein in Kiev en lieten toe dat de wettig verkozen regering-Janoekovitsj ten val werd gebracht. Janoekovitsj was, zoals alle Oekraiense oligarchen, erg corrupt. Poetin, een goed schaker, trekt de logische conclusie: Rusland kan alleen veilig zijn als er een sterk Russisch leger is dat een bufferzone creëert.

Een kaartje van het Midden Oosten, waarbij de verschillenbde bevolkingsgroepen en sektes binnen hun eigen landen wonen. Dit zou veel bloedvergieten schelen.
Een kaartje van het Midden Oosten, waarbij de verschillende bevolkingsgroepen en sektes binnen hun eigen landen wonen. Dit zou veel bloedvergieten schelen.

Punten
1. Er moet een Europees leger komen. De Amerikanen hebben idealen die in grote lijnen overeenstemmen met die van de Europeanen, maar ze hebben andere geopolitieke belangen dan Europa, zie hierna. Dit leger moet buiten de NAVO opereren en ingrijpen in de Europese periferie, om de ontwrichting daar te stoppen.
2. Duurzame vrede met Rusland. Voor Europa zou het erg gunstig zijn, als er vrede was tussen Rusland en het Europese Schiereiland. Handel en industrie zouden opbloeien. Voor de Amerikanen is dit een geopolitieke nachtmerrie. Een blok dat uit het Europese Schiereiland en Rusland bestaat, zou de sterkste staat ter wereld vormen en de lakens uitdelen. Vandaar dat de Amerikanen er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. Dat lijkt nu aardig gelukt. Deze ongewenste situatie moet worden teruggedraaid. In feite zou Rusland toe moeten worden gelaten tot de EU en het EU-hoofdkwartier verplaatst naar Warschau of Praag.
3. De landen die rond Europa liggen, inclusief Syrië en Irak, moeten worden gestabiliseerd. In Irak kan dit door het land onder te verdelen in een Koerdisch-christelijk, sjiitisch en soennitisch deel. In Syrië in een alawitische kuststrook, Koerdisch noorden en soennitische romp. Die romp kan samengevoegd kan worden met het soennitische deel van Irak: ongeveer het gebied dat IS nu bezet houdt. In Libië kan het beste een EU- of VN-mandaat gevestigd worden dat de transitie naar democratie in tien jaar mogelijk maakt.
4. Vluchtelingen moeten worden geheralloceerd naar hun oorspronkelijke woonplek, zodra deze is gezuiverd van islamistische terroristen. Alleen hooggeschoolde vluchtelingen met een technische achtergrond, zonder islamistische sympathieën, moeten toegelaten worden tot Europa. Op dit moment moeten landen als Turkije, Libanon en Jordanië opdraaien voor de miljoenen  vluchtelingen uit Syrië en Irak. In Libanon is nu een kwart van de bevolking vluchteling. Het is verwerpelijk dat deze arme landen hier alleen voor op moeten draaien. Een groot deel van de Europese landbouwsubsidies zou hier heen kunnen, tot er orde op zaken is gesteld en de vluchtelingen weer terug kunnen.

In anarchistische gebieden zijn deze zogeheten technicals erg populair. Bron: Wikimedia Commons

Kan anarchisme werken?

Macht, stellen anarchisten, is de bron van alle kwaad. De mens is inherent goed en macht leidt per definitie tot onderdrukking en uitbuiting. In een ideale maatschappij hebben mensen geen macht over elkaar. Klopt dit, is een maatschappij zonder macht denkbaar? Hoe zou een toekomstige anarchistische samenleving eruit zien, als deze al haalbaar is?

Het anarchisme
Het anarchisme is een van de oudste politiek-filosofische stromingen. Alle anarchisten wijzen alle vormen van macht van de ene mens over de andere af. Sociaal-anarchisten wijzen alle bezit af: alle bezit is volgens hen diefstal. Anarchokapitalisten, een fundamentalistische stroming onder de libertariërs, vinden bezit daarentegen een absoluut recht en wijzen de staat af. Het marxisme ziet de bezitsloze anarchistische samenleving als het logische eindstadium van het communisme. Na de zogeheten dictatuur van het proletariaat (later door communistische dictators veranderd in: dictatuur van de voorhoede van het proletariaat), zal de staat afsterven, en een anarchistische, bezitsloze maatschappij volgen, waarin geavanceerde techniek ieder voorziet van de eerste en ook sommige andere levensbehoeften. Anarcho-communisten delen dit eindideaal, maar wijzen de tussenfase van de dictatuur van het proletariaat af, omdat dit weer het gebruik van macht en dwang inhoudt.

De menselijke conditie, macht en anarchisme
De mens is een dier, m.a.w. een heterotroof organisme, dat alleen kan overleven door andere organismen te eten. Het gebied, waar mensen zonder bezit kunnen overleven is maar klein: om precies te zijn tropische regenwouden, voedselrijke kusten en  wellicht een enkele oase. Dit alleen als de bevolkingsdichtheid niet de kritische grens voor jagers/verzamelaars, doorgaans enkele mensen per vierkante kilometer, overschrijdt. Hogere dichtheden vereisen een vorm van landbouw of synthetische voedselproductie. Om de mensheid zoals we die nu kennen, rond de zeven miljard exemplaren, te laten overleven is bezit, of dit nu individueel of collectief is, dus absoluut noodzakelijk.

In anarchistische gebieden zijn deze zogeheten technicals erg populair. Bron: Wikimedia Commons
In anarchistische gebieden zijn deze zogeheten technicals erg populair. Bron: Wikimedia Commons

Complexe productieprocessen, zoals de moderne landbouw en de rest van de voedselketen, vereisen dat grote groepen mensen op betrouwbare wijze met elkaar samenwerken. Het succesvolste systeem is kapitalisme, waarbij ondernemers verdienen aan het zo efficiënt mogelijk verrichten van deeltaken. Kapitalisme vereist bezit en de gehoorzaamheid van werknemers aan hun baas, of aan het gemeenschappelijke collectief. Ook een ondernemer, of arbeiderscoöperatie, moet aan de afspraken met klanten en leveranciers tegemoet komen. Dit gebeurt door directe of indirecte macht. De leiders van grote bedrijven of van arbeiderscollectieven vormen een heersende klasse. Alleen als arbeiders voor hun werk voldoend hoog geschoold zijn, kunnen ze een hoge mate van autonomie bereiken.

Zuiver anarchisme is dus in de huidige maatschappij alleen mogelijk in de beperkte gebieden waar een jager-verzamelaarsleven nog mogelijk is. Wel zal de anarchist dan zaken als visnet, kookgerei e.d. moeten bezitten en op deze manier dus een compromis moeten sluiten. Anarchokapitalisme zou kunnen werken. Wel zal dan moeten worden voorkomen dat criminele groepen ontstaan, wat weer een vorm van dwang met zich meebrengt.

Heeft anarchie de toekomst?
Verrassend is het antwoord op deze vraag: ja, voor een groot deel. De steeds betere techniek maakt het voor mensen makkelijker om in hun eigen levensbehoeften te voorzien uit minimale bronnen. Zo zijn er nu al goedkope waterfilters, die jarenlang meegaan en waarmee alle benodigde drinkwater uit de omgeving is te winnen. Zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper, dit geldt ook voor manieren om energie op te slaan. In theorie is het goed mogelijk om bepaalde basischemicaliën voor het leven, zoals glucose, aminozuren, vitaminen en mineralen uit water, lucht en bodem te bereiden. Nu vereist dat nog een enorme fabriek, later zal een klein apparaat dat ook kunnen. Uiteraard is intensieve kleinschalige landbouw, bijvoorbeeld permacultuur, een oplossing die nu al werkt (maar wel veel grond kost). Er is steeds minder hulp van buiten nodig om als mens zelfstandig te leven. Wel wordt het fundamentele probleem bij het anarchisme ook in de toekomst niet opgelost. Er is nog steeds geen mechanisme om kwaadwillenden tegen te houden.

Discussie Voluntarism vs. Authority

Statism
The truth is that you are free, and there is no authority that has any claim upon you, ever. You are, by your nature, already free. This is the value of a human being.

De afgelopen weken heb ik een aantal artikelen geschreven over zaken als The Natural Law, en over de legitimiteit of sterker nog het wel of niet bestaan van externe autoriteit. Voor een gedeelte bestaat dit uit twee inzichten. Als eerste moeten mensen beseffen dat het idee van exterene autoriteit op zichzelf een illussie, een geloof is of zou kunnen zijn. Het gevolg van dat inzicht in mijn persoonlijke ervaring is dat zij de enige persoon zijn die de volle verantwoordelijkheid heeft over hun eigen leven. En als mensen dat beseffen is het handig om te weten hoe ze hun leven in kunnen richten op een manier die zij preferen.

In het kamp van artikelen om het geloof van externe autoriteit te onderzoeken verschenen de volgende artikelen.
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Artikel over: Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke; 98 paginas
-) Artikel over: Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose; 200 paginas

In het kamp van artikelen om wellicht zo goed mogelijk je leven naar je eigen voorkeur in te richten verschenen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen

Dit algemene onderwerp  zorgde voor een boel ophef wat logisch is aangezien we hier geloven aan het onderzoeken zijn.
Een reactie op deze onderwerpen werd dan ook door Lukas geschreven in het artikel:
-) Het nieuwe denken: Egoisme, gesuikerd met een vleugje esoterie

Dat hier ophef over ontstond is heel  logisch want dat gebeurt bijna altijd bij dit onderwerp. Vandaar hieronder een interessante discussie tussen een Voluntarist/Anarchist en iemand die Externe Autoriteit voorstaat. Een interessante en leerzame discussie van iets meer dan 2 uur lang. Waarin veel van de punten voorbij kwamen die ook bij ons opkwamen.

History… So It Doesn’t Repeat: A debate on the concepts of “authority”, “government”, and the “state”, featuring author Larken Rose vs. attorney Tom Willcutts. After the debate, visit http://www.LarkenRose.com to learn more about “The Most Dangerous Superstition”. Would you like to Know More? http://www.TragedyandHope.com & http://www.PeaceRevolution.org watch our films, download and listen to our podcasts, grow in the light direction!

Would You Like to Know More?

MORE EPISODES of HISTORY… http://www.youtube.com/playlist?list=…

USEFUL LINKS

T&H dot com: http://www.TragedyandHope.com
T&H online Research & Development community: https://www.tragedyandhope.com/subscr…
Follow on Twitter: http://twitter.com/TragedyandHope
Watch on YouTube: http://www.youtube.com/TragedyandHopeMag
Subscribe to the Peace Revolution podcast produced by T&H: http://www.PeaceRevolution.org
Like on Facebook: https://www.facebook.com/TragedyandHo…
Also on Facebook: https://www.facebook.com/theultimateh…
Screen The Ultimate History Lesson: http://www.youtube.com/playlist?list=…
Link to Richard’s brain model: https://www.tragedyandhope.com/the-br…

tumblr_m1dnyoXCd81rrimczo1_1280
Ons geloof in externe autoriteit vormt de basis van onze eigen mentale slavernij aan de externe autoriteiten waarin we geloven. Onderzoek daarom je geloof in externe autoriteit en kijk wat er gebeurt!

ABOUT TRAGEDY AND HOPE: SUMMARY, PURPOSE, FORM, AND FUNCTION

Tragedy and Hope provides a portal through which individuals can discover, identify, and integrate useful tools, resources, and activities which stimulate and fortify Cognitive Liberty, providing primary sources, research, and educational methods which facilitate consciousness.

Tragedy and Hope’s purpose is to enable individuals to research and form groups of independent thinkers to solve humanity’s most pressing problems, by identifying the etiology (study of the cause-and-effect origins) and thus understanding our way toward the solutions we seek.

Tragedy and Hope’s form and function (free to the public) enables hundreds-of-thousands of people around the world, to experience open-source education without upper-limits, and it is therein where the solutions are discovered- by making the problems truly known and understood at a root-cause level.

Tragedy and Hope creates, produces, and publishes educational content to help adults understand the world they live in and thereby, develop true self-confidence and serenity of mind; our content focuses on history, philosophy, economics, anthropology, science, communications, and every topic which pertains to learning how to survive and thrive in this world.

Tragedy and Hope is funded by those who tune-in to our productions, and the members of the Tragedy and Hope online critical thinking and research community, who subscribe after witnessing the value provided, and voluntarily deciding to contribute in a way to ensure we can continue producing educational media with integrity and consistency. Sacrifice the Tragedy, Preserve the Hope.

https://www.tragedyandhope.com/th-ori…

Ik ben benieuwd wat mensen van de discussie vinden en of ze hierdoor nieuwe inzichten hebben gekregen.

bob_3e634f_4113702
The only road to true freedom is for the individual to let go of his own attachment to the superstition of external authority.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen