Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie deel III

Hierbij het derde en voorlopig ook laatste artikel van hoe de Universiteit van Wageningen zich voor de kar laat spannen van de agro industrie. De eerste keer betrof het gentech bedrijf Monsanto die een spoor van dode boeren nalaat in o.a. India. De tweede keer betrof het chemiebedrijf Bayer en Nederland als land waar de bijensterfte tot de hoogste van heel Europa behoord.

Deze derde keer gaat het om de Universiteit van Wageningen die als reclamebureau dient voor de zuivelindustrie in Nederland. Wakker dier spande in dit geval zelfs een proefproces aan, hieronder een samenvatting van hun motivatie.

Stichting Wakker Dier is vandaag een proefproces gestart bij de Reclame Code Commissie tegen Wageningen University & Research centre (WUR). In een persbericht en artikel van de WUR, over onderzoek dat betaald werd door de zuivelindustrie, staan diverse gezondheidsclaims die feitelijk onjuist zijn. De WUR stelt zich hierin buitensporig reclamesk op, meer nog dan een reclamebureau. In reclames zijn de gebruikte claims namelijk al lang verboden. Deze misleiding staat niet op zich. Uit het rapport ‘de wetenschap als reclamebureau’ van Wakker Dier blijkt dat de zuivelindustrie ondertussen haar invloed heeft op vele lagen van de WUR.

Wakker Dier wil met het proefproces bewerkstelligen dat openbare berichtgeving over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voortaan ook moet voldoen aan de regels van de Reclame Code Commissie, die misleiding moeten voorkomen. Als Wakker Dier in het gelijk wordt gesteld, heeft dit grote gevolgen voor de communicatie rond gesponsord wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten en andere onderzoeksinstituten kunnen zich dan niet meer gedragen als veredeld reclamebureau voor de betalende opdrachtgever van het onderzoek. Ongeveer een kwart van alle inkomsten van universiteiten komt van commerciële partijen.

Lees de rest van dit bericht op: Proefproces tegen Wageningen Universiteit

Dit proefproces heeft wakker dier overigens in eerste instantie verloren al geven ze aan in hoger beroep te willen gaan maar daarover kan ik nog weinig informatie vinden.

EenVandaag maakte onderstaande item waar de problematiek duidelijk aan bod komt.

 

Hoe objectief kan wetenschap zijn als het voor de financiering afhankelijk is van commerciële bedrijven?

Uit het item van EenVandaag en de rapporten van Wakker Dier blijkt dat Wageningen zich wederom voor de kar hebben laten spannen van de agro industrie die hun flink betalen. Dit keer met mogelijk kwalijke gevolgen voor de gezondheid van een boel mensen in Nederland.

Dit laat voor de derde keer zien dat de Universiteit van Wageningen zich in ruil voor geld voor de kar laat spannen van de agro industrie. Het lijkt hiermee een systematisch probleem te zijn. Wageningen, wat zich voor wil doen als een objectief en onafhankelijke onderzoeksinstelling dient in de praktijk als een lobby- en reclametool van de grote agro industrieën.

De beleidsaanbevelingen van de Universiteit van Wageningen worden echter wel enorm serieus genomen door de politiek, waarmee ze een belangrijke input vormen voor het beleid wat wordt gevoerd in Nederland. Het is nu duidelijk dat het Nederlandse beleid op het gebied van landbouw dus grotendeels wordt bepaald door de grote industrieën en maar weinig te maken heeft met wat het beste is voor de mens en de natuur. Terwijl het wordt gepresenteerd alsof het onafhankelijke wetenschap is wat ten grondslag ligt aan dit beleid. Dat is een hele kwalijke zaak wat letterlijk een gevaar vormt voor zowel de mensen als de natuur in Nederland.

In dit drieluik van artikelen heb ik vooral de nadruk gelegd op de Universiteit van Wageningen omdat ik daar vanuit mijn eigen interesse voor Permacultuur een paar keer tegenaan gelopen ben en ik niet snapte hoe een zogenaamd wetenschappelijke instelling zulke rare beleidsaanbevelingen deed. Ik vrees echter dat Wageningen verre van een uitzondering is en dat je dit soort belangenverstrengeling bijna op elke universiteit kunt vinden als je goed gaat graven.

Wat wellicht dus vooral een nuttige discussie is, is hoe we dit soort belangenverstrengeling van de grote industrie die zo universiteiten gebruiken voor hun eigen agenda in de toekomst beter kunnen voorkomen. Ideeën daarover zijn van harte welkom.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Bekijk het item op de site van EenVandaag
-) Site Wakker Dier – Proefproces tegen Wageningen Universiteit
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III
-) Permacultuur, een introductie
-) Introductie tot permacultuur ontwerp
-) Eetbare dorpen en steden
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute 
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database

Vrij downloadbare documenten:
-) Permacultuur, ontwerpen met de natuur (pdf)

Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.