onsterfelijkheid

anti-verouderingsonderzoek

‘Anti-verouderingsonderzoek effectiever dan kankeronderzoek’

Als de wetenschap de focus zou leggen op anti-verouderingsonderzoek om verouderingsprocessen af te remmen en om te keren, zou dat meer gezondheidswinst opleveren dan kankeronderzoek. Aldus een rapport van toponderzoekers van onder meer  University of Southern California (USC), Harvard University, Columbia University, the University of Illinois te Chicago en andere instellingen.

Kankeronderzoek: uiterst trage voortgang

Kanker (maligne nieuwvormingen) is de grootste doodsoorzaak in veel westerse landen, waaronder Nederland. Er zijn wereldwijd honderden miljarden euro’s in kankeronderzoek gestoken. De resultaten zijn niet echt denderend. De sterfte bij enkele kankersoorten is spectaculair afgenomen. Zo is de voorheen in 90% van de gevallen dodelijke bloedkankersoort leukemie nu slechts in tien procent van de gevallen niet meer te genezen; een spectaculaire vooruitgang.

anti-verouderingsonderzoek
Anti-verouderingsonderzoek kan ons langer jong houden, en dus gezonder. Bron: schilderij Youth and Time, John William Godward, 1901

Helaas is leukemie eerder de uitzondering dan de regel. Ondanks honderdduizenden manjaren onderzoek is het sterftecijfer aan kanker nog steeds hoog, gemiddeld 40%. Steeds meer onderzoekers binnen en vooral buiten het veld vragen zich af of kankeronderzoek wel op de juiste manier wordt aangepakt, en of de onderzoekshulpbronnen niet beter elders ingezet kunnen worden.

Steeds meer hoop op stoppen veroudering

De levensverwachting is de afgelopen decennia met gemiddeld twee jaar per decennium gestegen. Helaas groeide het aantal jaren waarin we gezond blijven heel wat minder snel; in sommige landen, zoals de VS, neemt dit zelfs af. Het resultaat is een explosie van chronische ziekten: de extra levensverwachting bestaat voornamelijk uit ‘zieke’ jaren, bijvoorbeeld jaren waarin patiënten worden behandeld voor kanker.

Dit is, naast de voortkankerende bureaucratie in de zorg, een belangrijke oorzaak voor de explosie aan zorgkosten. Kanker is een typische ouderdomsziekte. Bij jonge mensen komt kanker zelden voor. Als we op de een of andere manier het verouderingsproces terug zouden kunnen draaien, zouden we dus ook kanker en andere ouderdomsziekten (zoals diabetes, hartklachten e.d.)  grotendeels kunnen voorkomen.

Tot begin deze eeuw leek dit een onhaalbare droom. De laatste jaren zijn echter enkele baanbrekende ontdekkingen gedaan bij onder meer proeven op muizen. Met bepaalde behandelingen bleek het mogelijk de levensduur van muizen tot vijftien procent op te rekken. Dat niet alleen, de muizen bleven ook langer gezond.

Anti-verouderingsonderzoek: veroudering voorkomen beter dan genezen

De onderzoekers zijn aan het rekenen geslagen met de beschikbare data en vergeleken de gezondheidswinst van kankeronderzoek met die van onderzoek naar het voorkomen van veroudering. De resultaten zijn onthutsend. Het voorkomen van ouderdomsziekten, door veroudering te stoppen, blijkt vele malen effectiever dan doorgaan met aan het kreupele paard van het kankeronderzoek te trekken.

Op deze manieren kunnen vele jaren van pijn en lijden vervangen worden door gezonde, stralende jaren. Niet alleen voor de patiënten zelf is dit een enorme vooruitgang. Ook de mantelzorgers kunnen dan hun energie stoppen in het beter maken van de wereld om hun heen, in plaats van een kansloos gevecht te moeten voeren tegen een onverbiddelijke ziekte. De onderzoekers schatten zelfs dat verandering in focus de Amerikaanse samenleving 7,1 biljoen dollar op zou leveren. Dat is ongeveer de helft van de totale federale schuld. Als we voor Nederland en de rest van de Europese Unie vergelijkbare cijfers aannemen, zou hiermee de schuldencrisis opgelost zijn.
Wel zal de pensioengerechtigde leeftijd dan direct ook een paar jaar moeten worden verhoogd, bijvoorbeeld tot 70 of 75 in 2050.

Verder lezen

Bron
Dana P. Goldman et al., Substantial Health And Economic Returns From Delayed Aging May Warrant A New Focus For Medical Research, Health Affairs, 2013, DOI: 10.1377/hlthaff.2013.0052

Vormen anti-verouderingsmedicijnen een bron van de eeuwige jeugd? Lucas Cranach, der Jungbronnen. Bron: Wikipedia Commons/Lucas Cranach

Waarom de overheid anti-verouderingsmedicijnen zou moeten vergoeden

De kosten voor gezondheidszorg rijzen de pan uit. De reden: de bevolking veroudert, maar de leeftijd waarop zich de eerste chronische ziekten aandienen, de gezonde leeftijdsverwachting, daalt licht. Daardoor wordt de periode waarin mensen medische zorg nodig hebben, gemiddeld steeds langer. Is het niet slimmer om het verouderingsproces zélf te stoppen, in plaats van aan symptoombestrijding te doen?

Gezonde levensverwachting
De gezonde levensverwachting is gedefinieerd als het aantal levensjaren, dat een gemiddeld lid van de populatie (bijvoorbeeld Nederlanders of Belgen) ziektevrij doorbrengt. Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans dat ze een chronische ziekte, zoals suikerziekte, hartklachten of kanker oplopen. Het gevolg daarvan is dat het aantal ziektejaren, en hiermee de kosten van de gezondheidszorg, exploderen. Waar in 1980 mannen in Nederland gemiddeld op hun 60ste ziek werden, en op hun 72e stierven (12 jaren), is het aantal ziektejaren nu toegenomen tot 15 jaren (op een levensverwachting van 80 jaar) (1): Deze trend zal bij ongewijzigd beleid, en zonder dat er ingrijpende veranderingen zullen komen, doorzetten. Kortom: willen we dat de levenskwaliteit van ouderen goed blijft, en de kosten voor gezondheidszorg beheersbaar, dan is het verstandig om ons veel meer dan nu te richten op preventie van chronische ziekten.

Het percentage gezonde jaren daalt.
Het percentage gezonde jaren daalt.

 

Chronische ziekten als symptomen van veroudering
Bij oude mensen komen chronische ziekten veel meer voor dan bij jongeren, De reden is dat ons lichaam veroudert. Dit uit zich in veranderingen in cellen, weefsels en organen. Telomeren, de uiteinden aan chromosomen, worden korter. Steeds meer cellen springen daarom in de ‘slaapstand’: ze veranderen in senescente cellen. Ons immuunsysteem verzwakt. De communicatie tussen mitochondriën en de celkern raakt ontregeld(2).  Eiwitten verliezen hun vorm en verstoppen cellen.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds meer dat typische ouderdomsziekten, zoals diabetes, kanker, dementie en reuma, in feite slechts symptomen zijn van deze processen. Kunnen we deze verouderingsprocessen stopzetten of zelfs omkeren, dan voorkomen we veel van deze ziekten.

Hebben we al effectieve medicijnen tegen veroudering?
Misschien dat we onbedoeld zelfs al enkele effectieve anti-verouderingsmedicijnen in handen hebben, die nu worden gebruikt om ouderdomsziekten te behandelen. Metformine, bijvoorbeeld, is een effectief medicijn tegen ouderdomsdiabetes. Nu bleek uit medische onderzoeken iets opmerkelijks. De levensverwachting van diabetespatiënten die met metformine werden behandeld, bleek zelfs hoger te liggen dan die van

de gezonde controlegroep(3). Metformine is overigens geen onschuldig snoepgoed en kent enkele bijwerkingen.
Een cocktail van het anti-leukemiemedicijn dasatinib en quercetine (een voedingssupplement), bleek effectief in het verwijderen van senescente cellen in patiënten met gevorderde IPF (idiopathische pulmonaire fibrose), waardoor zij in een veel beter

e conditie raakten(4). Ook dasatinib heeft de nodige bijwerkingen.

Preventie is prettiger en goedkoper dan dure pleegzorg
Als we er in slagen door een uitgekiende combinatie van medicijnen en voedingssupplementen, het verouderingsprocess flink te vertragen of zelfs om te draaien, komen er vele gezonde levensjaren bij. Ze hoeven minder een beroep te doen op verpleegzorg of ziekenhuizen en kunnen, als ze dat willen, langer doorwerken. En het allerbelangrijkste: dit vergroot het levensgeluk van ouderen sterk. Als de overheid, of ziektenkostenverzekeraars deze medicijnencocktails zouden vergoeden, betekent dat een veel langere levensduur.

1. Trends in gezonde levensverwachting, CBS, 2014
2. Nuo Sun, The Mitochondrial Basis of Aging, 2016
3. N. Barzilai et al., Metformin as a tool to target aging, Cell Metabolism, 2016
4. First in-human trials of senolytic drugs encouraging, Science Daily, 2019

Video: De laatste generatie om te sterven

Een man heeft een hoge leeftijd bereikt en zal binnen niet al te lange tijd sterven. Zijn dochter legt zich daar niet bij neer. Ze heeft ook de mogelijkheden om het noodlot te verslaan, want ze werkt bij een bedrijf, Apeiron Life, dat technieken heeft ontwikkeld om het leven te verlengen. Haar vader vindt het idee maar niets; hij vindt de dood natuurlijker.

Deze discussie lijkt science fiction maar over enkele tientallen jaren, waarin deze trailer voor een Kickstarter film zich afspeelt, zou dit heel goed werkelijkheid kunnen zijn. Op dit moment kan een supercomputer al een bacteriecel volledig simuleren. Een menselijke cel zal binnen enkele jaren volgen. Het is redelijk waarschijnlijk dat we daardoor de oorzaken ontdekken van veroudering. Als we de veranderingsprocessen kunnen stoppen of omkeren, kunnen we de levensduur sterk verlengen. Op het moment dat de techniek om het leven te verlengen sneller levensjaren toevoegt dan de jaren voorbijgaan, is in feite de grens voor onsterfelijkheid gepasseerd.

Meer informatie

Video: ‘Onsterfelijkheid willen bereiken is arrogant’

Evolutiebioloog Richard Dawkins, bij het grote publiek bekend wegens zijn afkeer van religie, ziet niets in de wens van veel wetenschappers en technologen om onsterfelijkheid te willen bereiken. Volgens Dawkins, die als bioloog uiteraard de beperkingen van het ecosysteem aarde beseft, zal onsterfelijkheid tot een ecologische ramp leiden. Geen onsterfelijkheid zonder  dat we stoppen met kinderen krijgen, aldus Dawkins. Heeft Dawkins gelijk en is het najagen van onsterfelijkheid een gevaarlijk idee? Of is er een manier om te ontsnappen aan dit doemscenario?

Persoonlijk den ik dat Dawkins hier zeker een punt heeft. Onsterfelijkheid in biologische zin, zonder dat ook een einde komt aan het krijgen van kinderen, is een recept voor een ramp. Als de mensheid op de aarde blijft.

Aan de andere kant zijn er veel alternatieve mogelijkheden. Kolonisatie van de ruimte, virtuele werelden etcetera. Ook zouden we de mensen die voor onsterfelijkheid kiezen, kunnen verbieden om kinderen te krijgen (en mensen die al kinderen hebben gekregen, uitsluiten om onsterfelijk te worden).

Kortom: de komende technologie om onsterfelijkheid te bereiken, zal heel wat ethische problemen opleveren. Of zal de elite voor ons beslissen, en alleen hen die tot de elite behoren toestaan onsterfelijk te worden? Wat denken jullie?

Documentaire: voor altijd jong

Zijn wij de laatste generatie die nog zal sterven?
Over vijftig jaar is er het moment dat de medische wetenschap onze leeftijd kan oprekken tot 150 jaar, geloven zelfs meer conservatieve geneeskundigen. In deze documentaire van de BBC een reis in de verdere toekomst.

Aubrey de Grey en Ray Kurzweil geloven van wel, en hopen dat het tempo van wetenschappelijke ontdekkingen zo hoog wordt dat mogelijk ook mensen van middelbare leeftijd., zoals zijzelf, nog kunnen ontsnappen aan Magere Hein.

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Het Humanity 2045 Project: zinnig of onzinnig?

Het Humanity 2045 Project streeft ernaar om in 2045 de menselijke geest in een computer in een robotlichaam te kunnen uploaden.  Hiermee zou de mens onsterfelijk worden. Volgens NWO-critici is het project een complot om de elite te veranderen in een ras van onsterfelijke goden en de rest van de mensheid uit te roeien of te veranderen in slaven. In de onderstaande video, om te beginnen, de optimistische visie van het Humanity 2045 Project zelf.

Consumentisme doodlopend spoor
De mensen achter Humanity 2045, de Russische oprichter Dimitri Itskov en medestanders zoals de Dalai Lama, stellen in hun manifest dat de mensheid op een dood spoor zit. Gevangen in consumentisme, is de focus gericht op het laten groeien van de economie en het aanpassen van onze omgeving. Onzin, stellen Itskov en de zijnen. Consumentisme vervult namelijk niet de diepste wensen van de mens: gezondheid, zingeving.

De vele problemen waar we nu mee zitten zijn alleen op te lossen als de we mens zelf verbeteren.

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045
De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Structurele oplossing: upgrade de mens
Als je er over doordenkt, realiseer je je dat Itskov een punt heeft. We gebruiken bijvoorbeeld ongeveer de helft van het landoppervlak en een groot deel van de zee om in ons voedsel te voorzien.  De reden is dat we in een biologisch lichaam zitten en dat voeden met hopeloos inefficiënte biologische zonnecollectoren, planten genaamd. Of erger nog, deze voeren aan dieren die we vervolgens weer opeten. Als we de hoeveelheid energie die ons lichaam dagelijks verbruikt, naar schatting rond de 2500 kilocalorie, dus tien megajoule of 2,6 kWh, door zonnepanelen op zouden laten wekken, zouden we per mens maar enkele vierkante meters landoppervlakte nodig hebben, wellicht alleen de lichaamsoppervlakte van een mens zelf, waardoor de natuurlijke vegetatie weer terug zou kunnen keren op verreweg het grootste deel van de planeet. Het broeikaseffect zou hiermee snel tot het verleden behoren. Ook zouden we niet meer geplaagd worden door ziekte en dood. Wel door computervirussen, maar goed. Een backup lost het probleem dan op.

De vier fases
Wat Humanity 2045 voorstelt, is om onze hulpbronnen niet langer te verkwisten aan het oplossen van triviale korte-termijn problemen maar hiermee gericht te proberen deze visie werkelijkheid te laten worden. De organisatie wil dit bereiken in vier fases. In de eerste fase, Avatar A gedoopt, zal een mens met zijn gedachten een avatar kunnen besturen. Dit stadium is voor een deel al bereikt, zie dit artikel. De schatting van Humanity dat dit in 2015-2020 realiteit zal worden lijkt dus realistisch.

De tweede fase, Avatar B, houdt in dat een menselijk brein geen lichaam meer nodig heeft en in een life support systeem in leven gehouden kan worden en een robot kan aansturen,bijvoorbeeld een robot waarin het brein zich bevindt. Voor Hawking is het dan te laat, maar voor mensen die net als hij zwaar verlamd zijn kan dit een uitkomst zijn. Ook bereidt deze fase de volgende stap voor. De geplande tijd, 2020-2025, is wat optimistisch.

De derde fase, Avatar C, maakt de mens werkelijk onsterfelijk. Wordt dit stadium bereikt, dan zijn we namelijk in staat een brein af te lezen en een werkende simulatie van het brein in een computer te draaien. Je zou dan kunnen doorgaan met denken, maar je brein is dan een programma in een computer. Dit stadium zal volgens Humanity in 2030-2035 bereikt worden.

De laatste stap, Avatar D, zal de mens god-achtige eigenschappen geven. Een mens kan zich dan in een willekeurig lichaam naar wens uploaden en downloaden. Je zou dan bijvoorbeeld in een avatarlichaam kunnen zwemmen in de methaanmeren op Titan, skydiven op Venus, douchen in een stikstofgeiser op Triton of wandelen op de maan. Of, wellicht, in een dolfijnachtige avatar langs schitterende koraalriffen zwemmen. Ook in en uit virtuele werelden stappen zal een fluitje van een cent zijn. Dit stadium zal rond 2045 aanbreken.

Ook de geest van de mens moet veranderen, vinden de initiatiefnemers. Op dit moment zijn we nogal hebzuchtige en agressieve lieden. Meer hierover in de volgende aflevering.

 

Video: Disappearing Dead, Economic Optimism about Immortality

Wordt de dood met uitsterven bedreigd? Ray Kurzweil, de Millennium Man, denkt van wel. Op dit moment volgt hij al een uitgekiend dieet van voedingsupplementen, injecties en medicijnen om de kans zo groot mogelijk te maken dat hij 2029 haalt, het jaar waarin volgens zijn voorspelling computers zo slim zullen zijn als de slimste mensen. Dit zal, alweer volgens Kurzweil, een explosie van wetenschappelijke en technische kennis opleveren, die levensverlenging en onsterfelijkheid een haalbare zaak zullen maken.

En waar we al die mensen moeten laten, als de levenden geen plaats meer maken door te sterven? Ook hier heeft Kurzweil een antwoord op: go up, young man, go up…

Een onsterfelijke elite betekent ook onsterfelijk veel rijkdom.

De onsterfelijke elite

Kapitaal trekt kapitaal aan. Maar er is de dood,die er voor zorgt dat zelfs de grootste rijkaard zijn kapitaal moet opgeven. Maar wat als multimiljardairs niet meer sterven?

Ongelijkheid steeds groter
In deze wereld is er veel ongelijkheid. De rijkste vijf procent van de wereldbevolking bezit naar schatting ongeveer zestig procent van de totale waarde op aarde. Deze ongelijkheid heeft ook de neiging te groeien, want rijken kunnen een groter deel van hun geld sparen dan armen.

Een onsterfelijke elite betekent ook onsterfelijk veel rijkdom.
Een onsterfelijke elite (zoals deze Griekse godin Demeter) betekent ook onsterfelijk veel rijkdom.

De dood leidt tot herverdeling
Toch zijn zowel rijk als arm sterfelijk. Zelfs de rijkste man sterft na maximaal honderdtwintig jaar (Jeanne Calment is de enige mens waarvan vaststaat dat ze langer dan 120 jaar geleefd heeft). Het fortuin van de vermoedelijk rijkste man ter wereld ooit, de keiharde Amerikaanse zakenman John D. Rockefeller, omgerekend in dollars van nu 664 miljard dollar, is nu versnipperd onder talrijke goede doelen (de man was een overtuigd christen en revolutionariseerde de filantropie), nazaten en familieleden. Een groot deel van hun fortuin is nu verdampt. De meeste rijkaards zijn geen filantropen zoals Rockefeller, Gates en Buffett, maar ook de ergste graaier wordt vroeg of laat neergemaaid door de onverbiddelijke zeis van Magere Hein. Kortom: de rijkdommen van de elite komen door de dood weer terecht bij de rest van de bevolking.

Het eeuwige leven
Naarmate de medische techniek steeds beter wordt, komt de realisatie van een droom zo oud als de mensheid zelf steeds dichterbij: het eeuwige leven. Of het nou omstreeks 2045 is, zoals Kurzweil gelooft, eerder of een paar decennia later: op een dag zullen we de geheimen van de fysieke biochemie ontsluierd hebben en in staat zijn deze totaal naar onze hand te zetten. We zullen dat in staat zijn onze biologische levensduur vrijwel oneindig op te rekken. Leeftijden van honderden of zelfs duizenden jaren worden dan de regel.

Rijkdom blijft maar groeien
Als je rijk wilt worden,moet je voor jezelf werken, als je stinkend rijk wilt worden, moet je anderen voor je laten werken. Voor iemand met enkele tienduizenden of miljoenen op de bank is het veel makkelijker een winstgevend bedrijf op poten te zetten dan voor iemand zonder geld. We komen allen naakt, zonder ook maar enig bezit ter wereld. Wie rijke ouders of familieleden heeft,heeft meteen al een voorsprong. De meesten onder ons slagen er in tegen de tijd dat we met pensioen gaan, een vermogen van enkele tien- tot honderdduizenden op te bouwen.

De eeuwige elite
Stel je nu voor dat je omstreeks die tijd nog steeds even jong en gezond bent als nu, maar dan met die honderdduizenden euro’s aan bezit. Door je enorme voorsprong aan kapitaal kan je steeds rijker en rijker worden, terwijl de jongere generaties nooit meer genoeg bij elkaar kunnen sparen. Misschien zelfs dat jouw generatie de laatste generatie is die de onsterfelijkheidsbehandeling kan betalen. Er ontstaat dan een nieuwe elite van supermensen, waartoe toetreden vrijwel onmogelijk is tenzij voor een enkeling.  Een nieuwe tweedeling, deze keer biologisch. Maar gelukkig hebben we nog zeker anderhalf decennium om over een goede oplossing voor  dit ethische probleem na te denken.

De ideeën van De Grey zijn bij zijn vakgenoten op zijn zachtst gezegd omstreden.

Aubrey de Grey: eerste honderdvijftigjarige al geboren

Aubrey de Grey is biomedisch gerontoloog en onderzoeksleider van een stichting die gewijd is aan onderzoek naar levensverlenging. Hij rekent er op dat nog tijdens zijn leven artsen over alle hulpmiddelen beschikken om ouderdom te “genezen” — wat betekent dat ouderdomsziekten verleden tijd zijn en het leven tot in lengte van dagen kan worden verlengd.

“Ik vermoed dat we vijftig procent kans hebben om binnen ongeveer vijfentwintig jaar veroudering medisch onder controle te hebben gebracht,” aldus de Grey in een interview dat hij gaf voordat hij een lezing hield voor de Britse Royal Academy of Science.  “Met onder controle brengen, bedoel ik dezelfde mate van medische controle die we over de meeste infecties hebben vandaag de dag.”

De ideeën van De Grey zijn bij zijn vakgenoten op zijn zachtst gezegd omstreden.
De ideeën van De Grey zijn bij zijn vakgenoten op zijn zachtst gezegd omstreden.

De Grey ziet een tijd voor zich waarin mensen naar hun artsen gaan voor regelmatige “onderhoudsbeurten”, wat tegen die tijd gentherapie, stamceltherapie, stimulering van het immuunsysteem en een aantal andere geavanceerde medische technieken inhoudt.

De Grey is wetenschappelijk onderzoeksleider voor de Californische non-profit  stichting SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) Foundation. Hij is medeoprichter van de stichting in 2009.

De Grey ziet veroudering als de levenslange ophoping van verschillende typen moleculaire en cellulaire schade in het lichaam. “Het idee is aan zogeheten preventieve geriatrie te doen, waarbij periodiek moleculaire en cellulaire schade wordt gerepareerd voor deze schade ziekte verwekt”.

Lang leven als bijverschijnsel van genezen ouderdomsziekten
Chronische ouderdomsziekten dreigen ons gezondheidszorgstelsel totaal te ontwrichten. Dodelijke hartaanvallen of infectieziekten zijn medisch gezien niet erg duur, maar chronische ziekten als kanker zijn dat wel. Alleen als we ouderdomsziekten uitroeien, blijkt de gezondheidszorg betaalbaar en op te brengen. Een prettig nevenverschijnsel is dat we veel langer leven, aldus De Grey.

De uitdaging
Op dit moment wordt per jaar ongeveer drie maanden aan de levensverwachting toegevoegd. Experts schatten dat er in 2030 ongeveer een miljoen mensen van honderd jaar of ouder in de wereld zijn. Sommige onderzoekers denken dat de zich uitbreidende epidemie van overgewicht de levensverwachting zal drukken.

De ideeën van De Grey lijken erg radicaal, maar feit is dat de twintigduizend dollar die het blad Massachusetts Institute of Technology (MIT) Technology Review uitloofde als beloning voor elke moleculair bioloog die aan kon tonen dat De Grey’s SENS-theorie “zo fout was dat deze het niet waard was op academisch niveau besproken te worden” nooit is uitgekeerd.

De rechters op het panel dat de beslissing nam, grepen in toen een groep van negen vooraanstaande wetenschappers De Grey’s werk als “pseudowetenschap” karakteriseerden. Zij waren van oordeel dat SENS grenswetenschappelijk bezig was, namelijk actief op een terrein met ideeën die nog experimenteel getest moeten worden. Sommigen, aldus de jury, vinden deze ideeën intrigerend. Anderen staan vrij ze in twijfel te trekken.”

Celtherapie

Als we progeriapatiëntjes kunnen genezen, hebben we waarschijnlijk ook de sleutel voor het aanpakken van veroudering in handen.
Als we progeriapatiëntjes kunnen genezen, hebben we waarschijnlijk ook de sleutel voor het aanpakken van veroudering in handen.

De Grey’s primaire doel is het aanpakken van ouderdomsziekten. Deze ziekten laten op dit moment de kosten van de zorg in Nederland en andere westerse landen exploderen en veroorzaken zeer veel menselijk leed. In De Grey’s woorden:  “Het is absoluut niet de bedoeling mensen in slechte conditie in leven te houden. Dit gaat over het voorkomen van ouderdomsziekten. De therapieën waar we nu aan werken leiden slechts tot een lang leven als bijeffect van een betere gezondheid.”

De Grey deelt ouderdomsschade op in zeven categorieën, waarvoor reparatietechnieken moeten worden ontwikkeld om zijn visie van herhaaldelijke onderhoudsbeurten werkelijkheid te laten worden. In sommige categorieën staat de wetenschap nog in de kinderschoenen, terwijl er andere categorieën zijn waar het doel bijna mee bereikt is. Een voorbeeld van een dergelijke bijna voltooide categorie is stamceltherapie. “Stamceltherapie is oorspronkelijk bedoeld om een bepaald type schade om te keren, namelijk het verlies van cellen die afsterven en niet automatisch worden vervangen. Stamceltherapie wordt nu al klinisch getest in mensen,” aldus de Grey. Hij gaf als voorbeelden mensen met ruggenmergbeschadigingen. De Grey en anderen stellen dat deze technieken op een dag gebruikt kunnen worden om door ziekten beschadigde hersenen en harten te herstellen.

Levensduur: onbeperkt
Uiteindelijk is er altijd een fysieke doodsoorzaak. hart- en vaatziekten zijn de grootste doodsoorzaak onder oudere mensen. Op dit terrein is er nog veel onderzoek te verrichten, al weten onderzoekers nu in welke richting ze moeten zoeken. hartziekten die hartstoornissen, hartaanvallen en beroertes veroorzaken worden veroorzaakt door de ophoping van “moleculair afval” – bijproducten van de stofwisseling – die ons lichaam niet kan afbreken of uitscheiden. “Dit afval hoopt zich in de cellen op en gaat uiteindelijk in de weg zitten van de manier waarop de cel werkt.”, aldus de Grey.

De Grey werkt samen met Amerikaanse collega’s om enzymen te identificeren in niet-menselijke soorten die het afval kunnen afbreken en de cellen kunnen schoonmaken. Het doel is genetische therapieën te ontwikkelen die deze vermogens aan mensen geven. “Als we het menselijk lichaam bepaalde vormen van cholesterol kunnen laten maken die zich niet ophopen in de cellen van bloedvaten, zouden we simpelweg geen hart- en vaatziekten krijgen, aldus hem.

Hoe oud zullen we worden?
De Grey aarzelt om exacte voorspellingen te doen over de verwachte  levensduur in de toekomst, maar zegt wel dat met elke grote stap in levensverlenging, wetenschappers meer tijd zullen hebben om nog meer wetenschappelijke vooruitgang te boeken. Als er op die manier naar gekeken wordt, zal de eerste persoon die de leeftijd van duizend jaar bereikt, minder dan twintig jaar na de eerste persoon worden geboren die de honderdvijftig zal halen. Als wetenschappers tenminste even creatief blijven op hogere leeftijd. De resultaten tot nu toe zijn niet bemoedigend. Wel kunnen gepensioneerde geleerden eindelijk zeggen wat ze al die tijd al dachten, zonder bang te hoeven zijn voor de wetenschappelijk banvloek. Helaas zijn tegen die tijd hun ideeën al verouderd. De voornaamste doodsoorzaak zal bestaan uit ongevallen. Ziekte als doodsoorzaak zal domweg verdwijnen. Als je maar elk jaar je lichaam een APK-keuring laat ondergaan.

bron:
NewsDaily

De graaf van Saint Germain beweerde van zichzelf dat hij onsterfelijk was.

Hoe word je onsterfelijk? (1)

Nooit meer doodgaan (of pas na een heel lange tijd). Een droom waar mensen in het verleden allerlei technieken voor hebben bedacht. Waarschijnlijk wordt klinische onsterfelijkheid later in deze eeuw bereikt, maar daar hebben we nu weinig aan. Wat zijn de mogelijkheden voor ons om ons verblijf op de derde rots vanaf de zon langer en aangenamer te maken? Deel één in een serie.

Valleien der Onsterfelijken

De graaf van Saint Germain beweerde van zichzelf dat hij onsterfelijk was.
De graaf van Saint Germain beweerde van zichzelf dat hij onsterfelijk was.

Er zijn verschillende gebieden op aarde waar van oudsher de mensen zeer oud werden. In Europa is dat het eiland Sardinië, waar het grootste aantal honderdjarigen van het continent rondloopt. Sardinië ligt aangenaam afgelegen, kent een mild klimaat en is ook groot genoeg om weinig aangetast te worden door toerisme of de ‘vooruitgang’. Wat ook scheelde, was dat de Sardijnen traditioneel erg laat trouwen, vaak boven hun dertigste. Hierdoor stierven genen die leiden tot een vroegere dood, uit[1].

Ook de Ecuadoriaanse vallei Vilcabamba, een toevluchtsoord van de Inca’s, kende tot voor kort volgens de legende zeer veel honderdjarigen. Volgens sommige wetenschappers door het rustige levenstempo, gezonde dieet, geïsoleerde ligging en de minerale samenstelling van het water uit de lokale omgeving, waardoor botten van oudere mensen hun calcium niet verliezen. Helaas blijkt het grote aantal toeristen dat toestroomde, de oprukkende projectontwikkeling en de drukte door de bouw van grote hoeveelheden hotels, de nekslag.

Waar (volgens de bewoners) leeftijden tot boven de honderd vroeger in de vallei veel voorkwamen, sterven de mensen nu rond hun zeventigste, vermoedelijk door infectieziekten, stress, weinig lichaamsbeweging en ongezonde leefgewoonten[2]. Volgens andere onderzoekers overdreven de inwoners van Vilcabamba hun leeftijd en werden ze niet ouder dan in andere plattelandsdorpen in Ecuador [3]. Soortgelijke geruchten over de Pakistaanse Hunza’s, een sji’ietische minderheidsgroep met een voor Pakistaanse begrippen zeer hoog onderwijspeil, bleken evenmin te kloppen. Wel blijkt dat een rustig bestaan, weinig, verzadigde vetten-vrij,vegetarisch en koolhydraatarm eten en regelmatige lichaamsbeweging, de levensverwachting omhoog jaagt.

Neem weinig risico en vermijd stress
Een oude grap zegt het al: lang leven betekent niet voor die tijd doorgaan. Mijd dus risicovolle activiteiten.

Stress betekent dat het lichaam wordt opgejaagd. Hoewel een lichte vorm van stress (eustress) heilzaam, want prikkelend, werkt, zijn vooral bronnen van stress waar je persoonlijk weinig aan kunt veranderen of invloed op hebt, slopend. Het is dus niet verstandig je al te veel met politiek bezig te houden. Stem niet op oorlogszuchtige of schreeuwerige, wereldverbeterende politici, want ze brengen een hoop ellende en verkorten je leven. Uit onderzoeken blijkt dat de introductie van een radio in West-Afrikaanse dorpen, de stressniveaus sterk opjoeg. Mijd dus televisie en vooral de “sociaal bewogen” programma’s, waar de huidige omroep-zakkenvullers de vorige generatie zakkenvullers uitnodigen.

Internet, en uiteraard vooral het lezen van Visionair.nl, dat begrijpt u ;),  is dan een beter alternatief. Conspiracy-websites zijn een minder goed idee – je zorgen maken om iets waar je toch weinig aan kunt doen, is een belangrijke bron van stress. Al kan je af en toe om de absurdste conspiracy-theorieën smakelijk lachen.

Lees ook: Wat als de mens onsterfelijk zou worden?

Bronnen
1. Graziella Caselli et al., Geographic patterns of population longevity and reproductive longevity in Sardinia, Princeton University
2. Glenn Clayton, Vilcabamba: the valley of long life (vilcabamba.org)
3. Vilcabamba: a town of very old people