privacy

De Amerikaanse overheid luistert een beetje teveel naar de burgers.

NSA-afluisterschandaal kost Amerikanen tientallen miljarden

Het grootschalige afluisterschandaal dat werd blootgelegd door de Amerikaanse klokkenluider en politiek vluchteling Edward Snowden, blijkt uiterst vervelend uit te pakken voor Amerikaanse cloud- en securitybedrijven. Klanten lopen massaal weg, of eisen dat gevoelige data buiten de VS wordt opgeslagen. Hebben de Amerikanen zichzelf hiermee enorm in de voet geschoten?

Vertrouwensbreuk
De schokkende onthullingen van Snowden hebben internationaal tot een grote vertrouwenscrisis geleid. De greep van de Amerikaanse geheime diensten op internet bleek veel groter dan mainstream analisten hadden gedacht. Buitenlandse overheden en bedrijven hebben er vanzelfsprekend geen enkele behoefte aan om in de kaart te worden gekeken door een buitenlandse mogendheid. Zeker niet, als deze nauw verbonden is met zakelijke concurrenten. De gevolgen laten zich raden. Overheden en grote ondernemingen zoeken klandizie bij een Europees bedrijf, waar strengere regels gelden wat betreft databescherming en privacy. Zelfs veel Amerikaanse bedrijven wijken met hun cloudservers nu uit naar Europa, omdat dat de enige manier is waarop ze hun klanten kunnen garanderen dat de lange vingers van de NSA niet in hun gevoelige data wroeten.

De Amerikaanse overheid luistert een beetje teveel naar de burgers.
De Amerikaanse overheid luistert een beetje teveel naar de burgers.

Excuus om Amerikaanse internetgiganten te weren
Frankrijk en Duitsland hebben hun binnenlandse cloudnet opgezet om NSA-spionage tegen te gaan. Met als prettige bijkomstigheid uiteraard, dat binnenlandse startups veel marktaandeel kunnen pakken. Landen als China en Rusland zien nu hun kans schoon, om de Amerikaanse internetgiganten te weren en binnenlandse concurrenten voor Google, Facebook en Youtube op te zetten. De core business van deze bedrijven is vrij gemakkelijk over te kopiëren en dat gebeurt nu ook, zelfs op het Dark Web (de illegale zoekmachine Grams, via welke darkwebsites met snuisterijen als cocaïne en vuurwapens zijn te vinden, kent zelfs een vorm van Google Adwords). Baidu, Yandex en Weibo zijn niet zo goed als we hier in de westerse wereld gewend zijn, maar wel bevredigend voor de gemiddelde internetgebruiker.  De Amerikanen hebben door schade en schande het wiel al uitgevonden. China en Rusland kunnen de bruikbaarste ideeën overkopiëren en in de beschermde binnenlandse markt ongestoord groeien en hun product verbeteren.

Tientallen miljarden schade
Niet voor niets klagen Amerikaanse internetbedrijven nu steen en been over de grote omzetdalingen die ze nu lijden. De Europese en Aziatische concurrentie lacht in hun vuistje. Er is nu een Amerikaans rapport [1] samengesteld, waarin de gevolgen van de Snowden-affaire zijn beschreven. Deze blijken niet mals. Salesforce, het bedrijf dat  de software leverde voor veel van die vervelende verkopers die u ’s avonds bellen, maakte in het eerste kwartaal van 2015 een miljoenenverlies. De reden: klanten, waaronder een grote Duitse verzekeraar, liepen massaal weg naar Europese concurrenten.

Geruchten dat de NSA backdoorapparatuur had laten inbouwen bij Cisco-routers, kostte de netwerkgigant veel marktaandeel op de markten  Brazilië, Rusland en China. Boeing verloor een Braziliaande miljoenenorder aan het Zweedse Saab, omdat de Brazilianen ‘not amused’ waren door Amerikaanse afluisterpraktijken. Steeds meer landen zoals China, India, Rusland en Australië, verbieden het opslaan van persoonlijke informatie buiten de landsgrenzen. Een rechtstreekse bedreiging voor  het verdienmodel van Facebook en Google.

Aanbevelingen
In het rapport worden zes aanbevelingen gedaan. Enkele aanbevelingen zijn zinnig: de Amerikaanse geheime diensten mogen alleen die data verzamelen, waarvan dat expliciet volgens wettelijke regels is toegestaan. Er moeten internationale afspraken en samenwerking komen en er moet meer volgens het boekje gewerkt worden dan nu.

De vierde aanbeveling is, om in handelsverdragen de verplichting op te nemen om dataverkeer vrij te laten. Dit zou afschaffing van de EU-privacyregels betekenen. De vraag is, of de Europeanen dit zullen pikken. Dit is namelijk een vrij groffe inperking van burgerrechten. De laatste aanbeveling is, om landen die weigeren Amerikaanse internetgiganten vrij spel te geven met een beroep op data-privacy, hard aan te pakken met handelssancties. De vraag is, ook hier, of dat verstandig is. Het gaat hier om principiële zaken, en op dit punt toegeven, betekent gevoelig gezichtsverlies voor de politici van het desbetreffende land.

Bron
1. 2015: Beyond USA Freedom Act, rapport, 2015

Video: Minidrone zo groot als insekt nu te koop

De Parrot MiniDrone is  in staat om camerabeelden door te sturen. De drone is zo klein dat deze zonder problemen kan worden gebruikt om huizen en kantoren in te sturen voor surveillance-doeleinden. We denken dan ook dat paparazzi, bedrijfsspionnen en inbrekers deze ontwikkeling met meer dan gemiddelde interesse zullen volgen.Vooral als de prijzen van dit soort apparaten snel zullen dalen, zal privacy steeds meer iets van het verleden zijn.

De minidrone vormt met afmetingen van ongeveer tien bij tien centimeter een miniatuurversie van de al langer bestaande Parrot AR.Drone quadcopter. Het toestelletje kan ook over de grond bewegen, waarbij het door de vier rotors wordt voortgedreven.

Meer info
Parrot Inc.

Panopticon, de docu over je privacy

De inmiddels doorzichtige truc van de overheid om het internet onder controle te krijgen.

Door verschillende mensen werd deze documentaire getipt over hoe het vandaag de dag staat met de privacy van burgers in Nederland. De documentaire laat vrij duidelijk zien dat dat bar en boos is.

Het meest bizarre vond ik persoonlijk dat de Nederlandse overheid gebruik maakt van illegale trojaanse paarden waarmee ze ongevraagd en ongezien in veel computers van haar burgers vrolijk de webcam sessies en skype gesprekken mee kan kijken en beluisteren.

Uiteraard doen ze dit allemaal voor uw veiligheid… Iets met terrorisme bestrijding en kinderporno

Heb jij ook ‘niks te verbergen’?
Dan ben je een van de velen.
Maar de controledrang op jouw leven neemt toe en privacy neemt af.
Hoe staat privacy dan onder druk, waarom is Nederland privacyonvriendelijk, en hoe ga jij concreet in jouw leven de gevolgen merken?
PANOPTICON is een krachtige, persoonlijke documentaire van Peter Vlemmix, die deze vragen op zijn onderzoekstocht confronteert

Panopticon – de docu over jouw privacy
 

Statement van de Regisseur-

School stond me altijd tegen.
De groepen, de passieve lesmethodes, maar vooral, de controle. Niet je in vrijheid kunnen ontwikkelen, maar altijd onder toezicht staan van een autoriteit. Ik dacht van die controle af te zijn. Tot vorig jaar. Ik las steeds vaker: ‘Gemeente plaatst camera, Facebook schendt privacy.’ Ik ging met nieuwe ogen kijken naar onze straten, en vroeg me af waarom die eigenlijk behangen worden met camera’s, en of dat werkt, en waartegen dan eigenlijk? Ik begon me er ongemakkelijk bij te voelen.
Ik bedacht me, wat nou als je een overzicht maakt. Een ‘privacybeeld 2012’ van Nederland. Wat krijg je dan te zien? Ik besloot daarom deze film te maken, zonder fondsen, maar met hulp en goodwill van velen.
Panopticon – een participatory docu, gemaakt voor release op het internet.
Peter Vlemmix

Voor de nieuwsgierigen onder ons wat de naam Panopticon betekent. Hier een uitleg van wikipedia.

Het Panopticum (Latijn: alziend, of panopticon Grieks: alziend) is een boek en een architectonisch principe beschreven door de Engelse verlichtingsfilosoof Jeremy Bentham in 1791. Het panopticon maakt het mogelijk groepen te controleren, te disciplineren, te bewaken, bestuderen, vergelijken en te verbeteren. Het gebouw bestaat uit een toren met daarrond ringen van cellen. Die hebben twee ramen: één naar buiten en één naar de toren toe. Eén opzichter in de toren volstaat om alle bewoners te bewaken, te kennen en te beheersen. Het panopticum dient volgens Bentham veel doelen: als gevangenis, als school, als werkplaats of hospitaal. Tegenwoordig wordt het panopticon geassocieerd met een gevangenis in het algemeen of een koepelgevangenis in het bijzonder. 

Persoonlijk heb ik het idee van privacy al opgegeven in onze huidige wereld met al deze technologie, mede ook vanwege deze documentaire die gaat over hoe de geheime diensten zijn geprivatiseerd en 10 jaar geleden al, alle mobiele telefoonverkeer konden afluisteren. Maar wellicht dat anderen daar een wat minder fatalistische blik op hebben. Is privacy nog te waarborgen en zo ja hoe zouden we deze situatie in Nederland kunnen verbeteren?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – panopticondefilm.nl
-) Het Echelon spionage-netwerk: Privatisering van alle geheime diensten
-) www.bof.nl – Bits of Freedom
-) Free the Network – voor een vrij internet
-) We are Legion, the story of the Hacktivists
-) Wie volgen je internetgedrag allemaal?
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Transitie naar een andere toekomst 
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand 
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

 

Wie volgen jouw internetgedrag allemaal?

Terwijl je op het Web surft, wordt informatie over jou verzameld. Web-tracking is niet voor 100% negatief — persoonlijke gegevens kunnen je browsen efficiënter maken; cookies kunnen je favoriete websites helpen overleven. Maar, zegt Gary Kovacs: “Het is je recht om te weten welke gegevens over jou verzameld worden en hoe het invloed heeft op je online-leven.” Hij onthult een add-on om precies dat te doen. Het filmpje heeft Nederlandse ondertitels.

 

Meer informatie over deze applicatie:
-) Collusion Applicatie voor Google Chrome
-) Collusion Applicatie voor FireFox 

De Big Five persoonlijkheidskenmerken komen duidelijk terug in Facebookprofielen.

Persoonlijkheid af te lezen uit Facebookgedrag

Aan de toch al indrukwekkende verzameling internetspionagetechnieken is nu een nieuwe methode toegevoegd. Haalt je toekomstige baas straks je Facebook profiel door de scanner?

Sociale netwerken zoals Facebook doen hun uiterste best om zoveel mogelijk gebruikers zo lang mogelijk vast te houden op hun netwerk. Met succes: veel weinig visionaire gebruikers komen nauwelijks buiten het serverpark van dit miljardenbedrijf. Facebook slaagt er klaarblijkelijk in waar Compuserve en andere liefhebbers van privé internet faalden. Nu blijkt er een nieuwe tool te zijn uitgevonden om gebruikers een “nog betere internetervaring aan te kunnen bieden”. Geheel belangeloos, dat spreekt.

De Big Five persoonlijkheidskenmerken komen duidelijk terug in Facebookprofielen.
De Big Five persoonlijkheidskenmerken komen duidelijk terug in Facebookprofielen.

De Grote Vijf
Psychologen zijn het er anno 2012 in grote lijnen over eens dat er vijf belangrijke persoonlijkheid dimensies bestaan die zich kort laten samenvatten in het acroniem OCEAN: Openness, Consciousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism. Deze worden de Big Five, de Grote Vijf, genoemd.

In het kort komen deze hierop neer.
Mensen met veel Openness (openheid) staan open voor nieuwe dingen. Ze zijn nieuwsgierig, denken abstracter en zijn doorgaans intelligenter dan gemiddeld. Visionairen scoren zeer hoop op Openness.
Mensen met veel Consciousness (gewetensvolheid) zijn plichtsgetrouw en gewetensvol. Ze hebben een sterke zelfbeheersing, zelfdiscipline en zijn daarom erg gewild op de arbeidsmarkt. Creativiteit is een zwak punt.
Mensen met veel Extraversion (extraversie) zijn naar buiten gericht, uitbundig en zoeken voortdurend prikkels en uitdagingen. Stilte en stilzitten ervaren ze als een enorme straf.
Mensen met veel Agreeableness (inschikkelijkheid) staan veel klaar voor anderen en zijn vriendelijk. Kortom: de ideale buren of vrienden.
Mensen met veel Neuroticism(neuroticisme) hebben de neiging zich over veel op te winden. Voor bepaalde technische beroepen, waarbij zorgvuldigheid een pre is, is dit erg nuttig. Ook zijn het harde werkers. Ze zijn oververtegenwoordigd onder liefhebbers van samenzweringstheorieën, de Pinkstergemeente en de Partij voor de Dieren. Ondertussen zijn er al meerdere persoonlijkheidsvragenlijsten ontwikkeld om de scores van gebruikers op enkele of alle Big Five dimensies te meten.

Persoonlijkheid blijkt uit Facebookgedrag
Shuotian Bai van de Graduate University of Chinese Academy of Sciences in Beijing en enkele collega’s stellen in een artikel dat ze een online versie van een test hebben ontwikkeld, die de persoonlijkheidstrekken van een individu kan bepalen  aan de hand van diens gedrag op een sociaal netwerksite als Facebook of de steeds populairder wordende Chinese concurrent Renren. Het onderzoek werd op dit laatste netwerk uitgevoerd.

Hun methode is relatief eenvoudig. Tweehonderd Chinese studenten met Renren accounts werd gevraagd om online een standaard persoonlijkheidstest die de Big Five meet, de Big Five Inventory, ontwikkeld aan de University of California, Berkeley gedurende de jaren negentig.

Tegelijkertijd onderzocht het team de Renren pagina’s van elke student, stelde leeftijd en geslacht vast en verschillende aspecten van hun online gedrag, zoals het aantal blogposts, of hieruit boosheid, humor of verrassing bleek enzovoort. Uiteindelijk werden hier statistische analyses op losgelaten om correlaties te vinden tussen de uitkomsten van de persoonlijkheidstests en het online gedrag.

Veel statusupdates: grote openheid
Naar bleek, aldus de onderzoekers, zijn verschillende vormen van online gedrag goede indicatoren van persoonlijkheidstype. Gewetensvolle mensen blijken vaak om hulp te vragen zoals lokatie of e-mailadres. Vriendelijke mensen communiceren veel, ook als er niet naar ze geluisterd wordt. Extroverten hebben veel vrienden en gebruiken vaker emoticons; veel statusupdates plaatsen (en veel gebruik van sociale netwerksites) komt vaak voor bij mensen met een grote openheid en een maat voor neuroticisme is de mate waarin blogposts boze reacties uitlokken.

Gebaseerd op deze correlaties stellen deze mensen dat ze automatisch het persoonlijkheidstype kunnen voorspellen louter en alleen door op de netwerkstatistieken te letten. Dit kan erg nuttig zijn voor sociale netwerksites. Zo kunnen ze advertenties voor heftige dansfeesten beter vertonen als iemand veel smilies gebruikt en de supervoordelige 9/11 samenzwerings-dvd setjes uit de kast trekken als de gebruiker veel scheldkanonnades op zijn profiel krijgt gepost.

Gevaren
Of, een meer sinistere mogelijkheid, dat marketingstrategieën precies worden toegespitst op de zwakke punten van de gebruiker. Zo bleken leden van een Amerikaanse zelfhulpgroep voor dikkerds plotseling bedolven te worden onder reclameuitingen van chocoladefabrikanten. Naar bleek, was het adressenbestand verkocht. Bedrijven als Google en Facebook verdienen hier hun geld mee. Reken dus maar dat dit in de toekomst een hot issue gaat worden. Een verzekeringsagent zal bijvoorbeeld heel graag een uitdraai met neuroten willen hebben, een opdringerige verkoper van dure prullaria een lijst met vriendelijke mensen.

Toch zijn er de nodige vragen over de uitkomsten. Mogelijk verschillen de antwoord op online afgenomen psychologietesten met die van op papier afgenomen exemplaren. Ook zijn er mogelijk verschillen tussen online en offline gedrag – online durven mensen vaak veel meer dan in de echte wereld – en kunnen er culturele verschillen zijn. Shuotian en zijn medeauteurs willen dat in de toekomst onderzoeken.

Kortom: gouden tijden voor handige dataminers. En reden tot zorg voor privacybeschermers. Kortom: misschien is een beetje neuroticisme in dit geval heel handig…

Bron
Shuotian Bai et al., Big-Five Personality Prediction Based on User Behaviors at Social Network Sites, ArXiv (2012)

Video: Amerikaanse politie zet tienduizenden spionage-drones in

Veel Amerikanen maken zich zorgen, en dat kunnen wij maar beter ook doen. Na het wegvallen van wetgeving die onbemande vliegtuigen alleen toestaat voor het leger, willen duizenden Amerikaanse politiekorpsen een groot aantal op afstand bestuurbare drones aanschaffen. Met de onbemande vliegtuigjes kunnen de korpsen voor een fractie van de kosten van een helicopter verdachten volgen en bewijsmateriaal verzamelen. Privacyadvocaten slaan alarm. Afluisteren en spionage worden zo wel heel gemakkelijk.

Ook in Europa, waaronder Nederland, zullen drones uiteindelijk hiervoor ingezet worden. Kortom: tijd voor wat meer aandacht voor dit fenomeen. Vooral als ook privépersonen en -bedrijven eigen drones laten rondvliegen. Want wie wil straks de ongewilde hoofdrolspeler in een hilarische film of pornofilm worden?

Lees ook:
Video: vliegende bol ontwikkeld
Nieuwe trend: privé drone

Dit kleine vliegtuigje van iets meer dan twee kilo vervangt een zware politiehelicopter.

Nieuwe trend: privé-drone

Je kinderen in de gaten houden als ze buiten spelen. Spectaculaire vakantiefoto’s maken vanaf een onmogelijke plek. Of, voor de viezeriken onder ons, bij je welgevormde buurvrouw naar binnen gluren terwijl ze onder de douche staat. De privédrone komt er aan, en daar kunnen we maar beter alvast rekening mee houden.

Dit kleine vliegtuigje van iets meer dan twee kilo vervangt een zware politiehelicopter.
Dit kleine vliegtuigje van iets meer dan twee kilo vervangt een zware politiehelicopter. Bron: AeroVironment

Drones steeds populairder bij het leger
Al enkele jaren beheersen ze het nieuws. Militaire onbemande vliegtuigen, drones zoals de Predator, die verkenningstaken uitvoeren of met raketaanvallen echte of vermeende terroristen doden. Drones worden steeds populairder bij militairen. Geen wonder. Drones zijn onbemand, dus vervangbaar, kunnen veel kleiner zijn dan een straaljager en kunnen veel meer nuttige lading meenemen. Daarbij komt dat ze maar een paar procent kosten van een straaljager. Ook de politie, hier in Nederland en het buitenland, zet steeds vaker drones in. Hennepteelt is een stuk minder aantrekkelijk geworden sinds de politie met drones op zoek gaat naar plantages.

Ook voor particulieren een uitkomst
Dit zijn nu precies ook de voordelen die ze heel interessant maken voor particulieren. Om te beginnen uiteraard bedrijven, zoals die van boeren. In plaats van een sproeivliegtuig met een alcoholische Vietnamveteraan, een sproei-drone die elke sproeibeurt een vast parcours aflegt. Al een bekend gezicht in Japan. Russische archeologen brengen er grafheuvels mee in kaart. Drones kunnen duizenden kilometers olie- en gasleiding door verlaten gebieden in de gaten houden. Hulpverleners kunnen snel noodhulp droppen zonder mensenlevens in gevaar te brengen.

Gevaren aan drones
Nu is er alleen een probleem. Er zijn strenge regels voor gebruik van het luchtruim. Dat is niet voor niets. De gevolgen van een luchtvaartongeluk zijn doorgaans rampzalig. Als een handjevol ganzen al zo veel ellende op Schiphol aan kan richten, zijn de gevolgen helemaal niet te overzien als er steeds meer onbemande vliegtuigen het luchtruim delen. De FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, is dan ook al druk bezig regels op te stellen, die in moeten gaan in januari. Dit is een eerste stap in het toelaten van vliegende robots in het luchtruim. Er zij al bijna driehonderd vergunningen voor testen met drones uitgevoerd, maar heeft nog geen vergunningen voor inzet op grote schaal afgegeven. Drones beschikken nog niet over een goed systeem om botsingen te voorkomen. Denk ook aan privacy en de akelige dingen die je kan doen met een op afstand bestuurbaar vliegtuigje gevuld met springstof of een enge ziekte. Kortom: ideaal voor criminelen en terroristen. Geen wonder dat de luchtvaartindustrie voorzichtig is en voorlopig alleen drones voor leger en politie wil toelaten.

Kleine drone van twee kilo vervangt kerosineslurpende politieheli
Het bedrijf AeroVironment heeft een miniheli getest. De Qube wordt bestuurd met een tablet computer en past met zijn 2,4 kg in de achterbal van een auto. Terwijl de drone vliegt, verzamelt deze kristalheldere beelden van zestig meter hoogte. Dit soort toestelletjes zijn uiteraard ideaal om boeven te vangen, of om relschoppende demonstranten (of politieke tegenstanders) te identificeren. De prijs is maar drie procent van een politiehelicopter. Plus uiteraard het veel lagere brandstofverbruik. Een kleine heli kost al gauw over het miljoen en jaagt er veertig tot zestig liter kerosine per uur doorheen.

Kudde robotdronen
Onder de lastige vragen: wat moet een drone doen als de verbinding met de bestuurder wordt verbroken? Frederick Smith, oprichter van het postbedrijf FedEx stelt voor een hele ‘kudde’ van robotvliegtuigen te laten ‘hoeden’ door een menselijke piloot die een oogje in het zeil houdt. De drones volgen in zijn voorstel de piloot. Dat scheelt hem veel piloten. En hoe voorkom je dat drones worden gebruikt als terroristisch wapen? Het antwoord, volgens sommigen: maak ontwerpen zo gestroomlijnd en gevoelig dat er aan knutselen, bijvoorbeeld om er een explosief in te verstoppen, het apparaat onklaar maakt. Maar ook onschuldiger kattenkwaad kan vervelende gevolgen hebben. Want je zal maar onder de douche staan en een vervelende buurman hebben…

Bron
Seattle Times (2011)

Driehonderd maal zuiniger processor

Onderzoekers van Northrop Grumman Systems in Baltimore onthulden een supergeleidende chip van niobium die driehonderd keer zuiniger is dan de bestaande silicium processors. Eindelijk een einde aan het explosief groeiende stroomverbruik van datacentra? En wat zijn de gevolgen voor privacy?

Supergeleiders: superzuinig
In een supergeleider daalt de weerstand tot nul. Een eigenschap waar elektronica-ontwerpers erg blij mee zijn, want dit scheelt zowel veel energie als afvalwarmte. Een vervelende eigenschap van supergeleiders is dat ze sterk gekoeld moeten worden. Toch blijken de kosten voor koeling meer dan op te wegen tegen de enorme stroombesparing.

Wat houdt de chip precies in?

Josephson junctions worden onder meer gebruikt in SQUIDs, extreem gevoelige afstandsmeters waarmee extreem zwakke magneetvelden gemeten kunnen worden.
Josephson junctions worden onder meer gebruikt in SQUIDs, extreem gevoelige afstandsmeters waarmee extreem zwakke magneetvelden gemeten kunnen worden.

De processor heeft een kloksnelheid van 6 Ghz, vergelijkbaar met de huidige generatie personal computers en bestaat uit zestienhonderd Josephson junctions, de supergeleidende equivalenten van een transistor. De processor bestaat uit het metaal niobium en moet gekoeld worden tot 4,2 kelvin – het kookpunt van helium dat vrijwel alleen door middel van helium te bereiken is. Niet echt geschikt voor huishoudelijk gebruik dus, maar in een enorm datacentrum, waar de meeste stroomvreters staan, is dat een minder groot probleem – ware het niet dat helium steeds schaarser wordt. Alleen al in de VS consumeerden al in 2007 de datacentra 12 gigawatt vermogen: de helft van wat centrales in Nederland per jaar aan stroom opwekken en datacentra groeien explosief.
De chip is uit te breiden tot een miljoen Josephson schakelingen zonder dat de performance achteruitgaat. De foutmarge is extreem laag: ongeveer 1 op de 1040 bitbewerkingen hapert. Dat is minder dan een molecuul water vergeleken met de inhoud van een middelgroot meer.

Privacy alert
Getuige Wikileaks had  de Amerikaanse diplomatieke dienst een opmerkelijke belangstelling voor niobium. Nu is verklaard waarom: vermoedelijk heeft Northrop-Grumman ze al van tevoren getipt.  Het bedrijf Northrop-Grumman is een onlosmakelijk deel van het militair-industriële complex dat bij het Pentagon hoort. Datacentra beheersen het grootste deel van het internetverkeer. De verleiding zal daarom ongetwijfeld extreem groot zijn voor dit bedrijf om chips te leveren aan grote datacentra over de hele wereld met een backdoor voor de Amerikaanse geheime dienst. Prettig voor de Amerikanen is ook dat ze een ijzeren greep hebben op de wereldheliumvoorraad.

Rekencapaciteit is absoluut essentieel voor het onderscheppen en analyseren van dataverkeer. Internettappen is, zoals bekend van onder meer Echelon, een geliefde activiteit van overheden, onder andere de Nederlandse, Europese en Amerikaanse. Vermoedelijk zullen dus de Amerikaanse geheime diensten CIA en de NSA, alsmede mogelijk buitenlandse overheden zoals die in Brussel, grote klanten worden van Northrop-Grumman.

Bronnen
Arxiv Blog
ArXiv

Simpel maar geniaal: een USB-stick inmetselen in de muur en klaar is uw anonieme data-wissel.

Alternatieven voor internet

Internet is in veel opzichten een geweldig systeem. Het maakt het in principe mogelijk dat mensen overal ter wereld met elkaar kunnen communiceren en heeft het monopolie van de mainstream massamedia effectief doorbroken. Voor de komst van internet waren er alleen een handvol piratenzenders en -schepen waar de overheid fanatiek op joeg. Nu kan iedereen op zolder kritisch en grensverleggend nieuws publiceren.

De Pirate Box. Wissel hiermee anoniem plannen uit om de absolute wereldheerschappij te veroveren.
De Pirate Box. Wissel hiermee anoniem plannen uit om de absolute wereldheerschappij te veroveren.

Internet kent echter ook een aantal ernstige nadelen, reden waarom we ons zorgen maken. Zijn er geen alternatieven?
Letterlijk alles wat je op internet doet is namelijk na te trekken door autoriteiten die vanzelfsprekend altijd het beste met de bevolking voor hebben (al begrijpt de bevolking dat niet altijd, dus is het voor hun bestwil nodig dat ze af en toe aan worden gepakt, in het algemeen belang).
Verder zorgt internet voor een lagere redundantie. Internet op zich is zeer redundant – het systeem is immers door het Amerikaanse leger ontworpen om de vernietiging van centrale servers te overleven – maar vrijwel alle communicatie loopt nu via internet – zelfs in toenemende mate het telefoonverkeer. Lukt het op de een of andere manier de centrale infrastructuur van internet plat te leggen – er zijn maar dertien centrale DNS-servers, bijvoorbeeld – dan betekent dit een totale informatie-blackout. De meeste mensen zullen zelfs geen televisie meer kunnen ontvangen omdat tv-signalen in toenemende mate via internet worden verspreid. Alleen ouderwetse AM- en FM-radio’s en satelliet-TV zal nog werken. Mogelijk.
Ook proberen overheden, waaronder de Europese UnieBritse en de Amerikaanse, steeds meer greep op de inhoud van internet te krijgen, m.a.w. censuur.

Simpel maar geniaal: een USB-stick inmetselen in de muur en klaar is uw anonieme data-wissel.
Simpel maar geniaal: een USB-stick inmetselen in de muur en klaar is uw anonieme data-wissel.

Gelukkig blijken diverse visionairen zich deze vraag al te hebben gesteld en simpele tot ingewikkelder oplossingen te hebben bedacht voor de dag waarvan niemand hoopt dat deze ooit zal aanbreken: het einde van open internet of de komst van de politiestaat. Een kort overzicht van de ideeën. Gebruik deze of bedenk andere. Kennen jullie nog meer manieren? Post ze hieronder, we zuillen ze in dit artikel verwerken.

Dead drops
De dead drop of anonieme brievenbus staat toe boodschappen en voorwerpen uit te wisselen zonder dat twee mensen elkaar hoeven te ontmoeten. Deze klassieker uit de Koude Oorlog, heeft van New Yorker Aram Bartholl een nieuw jasje gekregen.  Een USB-stick wordt ingemetseld in een muur of andere stabiele publiek bereikbare plaats. Hierop kunnen gegevens worden geplaatst die anoniem gedeeld kunnen worden. Gebruik bij voorkeur tekstbestanden (.txt). In bijvoorbeeld Microsoft Word-bestanden wordt allerlei informatie over de gebruiker meegestuurd.

Pirate Box
Kunstenaar David Darts, ook uit de Big Apple, bedacht de Pirate Box, een WiFi router zonder internet. Het apparaatje bestaat uit een Linux servertje met een webhost. Het gebruik is simpel. Zodra je binnen bereik bent van het draadloze netwerk, kan je verbinding leggen en bestanden uploaden of downloaden. Het apparaat is voor onder de honderd euro zelf te bouwen en werkt onder de open-source FLOSS software.

Netsukuku
De Italiaanse wiskundige Andrea Lo Pumo bedacht Netsukuku, een alternatief voor internet dat ontstaat door wifi-routers aan elkaar te knopen. De gebruiker hoeft alleen de software te installeren op zijn laptop of pc. Netsukuku is op dit moment nog volop in ontwikkeling, nog geen enkele stad is uitgerust met een werkend systeem. Netsukuku is een geheel plat netwerk: er zijn geen centrale servers en er is geen internetprovider nodig. Dit kan door een fractale opbouw van netwerken: een eindnode kan uitgroeien tot een centrale hub indien nodig. De maximale werkgeheugenbelasting is in het ergste geval 350 kilobyte (een duizendste van het gemiddelde computergeheugen). Nog beter nieuws is dat datapakketjes niet op een bepaalde computer zijn te traceren. Kortom: sommige Italiaanse politici en een bepaalde zeer sympathieke mevrouw zullen hier niet blij mee zijn. Helaas is er nog steeds geen werkende versie die uitgerold kan worden, maar Lo Pumo is druk aan het werk.

Contant geld heeft veel vijanden en maar één vriend: u, de consument.

Einde contant geld is begin dictatuur

Stel je voor: de overheid is niet blij met je subversieve weblog met samenzweringstheorieën en besluit je bankrekening te blokkeren. Dan word je op een morgen wakker en wilt naar de winkel om inkopen te doen. Je pinpas weigert. Je kunt in geen enkele winkel meer wat kopen. Geen kleding, geen voedsel, zelfs geen gebakken vis of Vietnamese loempia.

De stand van zaken
Dit is geen paranoïde fantasie, maar werkelijkheid over een paar jaar. De eerste supermarkt die geen contant geld meer accepteert is al een feit; de brancheorganisatie van supermarkten wil dat in 2014 nergens meer contant geld wordt geaccepteerd.

Cui bono?
Giraal geld wordt er nu in hoog tempo doorheen gedrukt omdat er een aantal machtige groepen zijn die daar veel belang bij hebben.

Contant geld heeft veel vijanden en maar één vriend: u, de consument.
Contant geld heeft veel vijanden en maar één vriend: u, de consument.

Uiteraard is vooral de banksector erg blij met deze ontwikkeling: hiermee krijgen banken volledige greep op alle geldstromen. De oude sok is definitief exit. Banken krijgen de beschikking over een tweede product naast geld: de volledige betalingsdata van klanten. Een goudmijn die alleen al in Nederland tientallen miljarden waard is. Contant geld vinden banken maar lastig, daar moeten ze dure geldtransporten voor laten rijden en ze krijgen er niets voor terug.

Datzelfde geldt voor de overheid. Zwart geld verdienen is straks domweg technisch onmogelijk, tenzij je een brievenbusfirma in een Caraïbische eilandstaat hebt gevestigd wat buiten bereik ligt voor mensen met minder dan een halve ton per jaar inkomen. Contant geld is nergens meer te besteden, van iedere burger is precies bekend hoeveel deze verdient, waar hij of zij het geld aan uitgeeft en wanneer. Kortom: alleen door te emigreren is te ontsnappen aan de hoge belastingdruk en overige overheidsbemoeienis.
Rookt of drink je teveel? Of eet je teveel vet vlees? Op een avond verschijnt er een begripvolle dame aan de deur die graag een indringend gesprek wil hebben met de boosdoeners.
Door slimme data mining kunnen rechercheurs snel allerlei belastende informatie boven water krijgen om verdachten mee te kunnen pakken (wat deed jij in dat motel in Valkenswaard op drie december met die fles champagne?) of te chanteren. Kortom: een zegen voor belastingdienst, politie en wat er in Nederland doorgaat voor justitie.
Ook krijgt de overheid nu een absoluut wondermiddel in handen om een vervelende klokkenluider of dissident (denk aan de affaire-Oltmans) aan te pakken. Slot op de bankrekening en hij of zij kan geen stap meer zetten.

Ook voor winkeliers is giraal of chartaal geld ideaal: dit geld is namelijk niet te roven, stelen of achterover te drukken door oneerlijk personeel. Uit onderzoeken blijkt dat consumenten veel meer geld uitgeven als ze niet contant betalen maar pinnen. Het koopgedrag van klanten levert onschatbaar waardevolle klantinformatie.

Klanten die veel energiedrankjes als Red Bull drinken zijn bijvoorbeeld over het algemeen testosteronrijke adrenalinejunks (de extreem zoete smaak is voor mensen met verfijnder smaakpupillen ondraaglijk). Je vriendje van de zakenclub met een kartbaan is dus zeker heel geïnteresseerd in een uitdraai met adresgegevens van Red Bull-adepten. En nu we toch bezig zijn: de autoverzekering ook, om ze met een plotselinge premieverhoging uit hun bestand te kunnen gooien want tot deze groep horen veel beruchte brokkenpiloten.  Kortom: zowel banken, winkeliers als overheid hebben er daarom belang bij dat de consument zo snel mogelijk overstapt op digitaal geld.

Wie is slachtoffer van giraal geld?
Giraal geld klinkt, kortom, te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. Er is namelijk een belanghebbende die voornamelijk met nadelen wordt opgescheept: de consument.

Veel politiewerk wordt overbodig als letterlijk alle geldstromen via de computers van de bank lopen.
Veel politiewerk wordt overbodig als letterlijk alle geldstromen via de computers van de bank lopen.

Die schiet uiteraard weinig op met tientallen procenten hogere uitgaven, een reclamebombardement en de nog grotere wurggreep die de overheid en bancaire sector straks op zijn inkomen hebben.

Er zijn maar twee, betrekkelijk kleine, voordelen die er uiteraard door de digitaal-betalen lobby keer op keer door middel van spotjes op de televisie in worden geramd. Beroven van mensen heeft geen zin meer en wisselgeld is ook geen probleem meer.

Daartegenover staan enorme nadelen.

Kom je om welke reden dan ook in conflict met een onderdeel van de overheid of de banken, dan kan je digitaal dood worden verklaard. Je bent dan een illegaal in eigen land geworden. Je zult in leven moeten blijven wat andere mensen je – met gevaar voor eigen have en vrijheid – toestoppen. Want uiteraard kan de overheid straks precies in de gaten houden hoeveel levensmiddelen en water iemand gebruikt…

Wat kan ik als consument doen?
Weersta de lobby. Betaal zoveel mogelijk contant. Boycot supermarkten en andere winkels waar alleen maar gepind kan worden.

Ook online ben je niet veilig: online banktransacties worden even goed in de gaten gehouden als pintransacties.

Doe mee aan lokale gelduitwisselsystemen. Die besparen je overigens ook veel geld, je leven wordt er vaak eens stuk leuker door en je leert veel mensen kennen.