Universiteit van Wageningen

Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II

Bijensterfte in Nederland met dank aan de universiteit van Wageningen in stand gehouden.

Eerder kwam hier al voorbij hoe de universiteit van Wageningen zich voor de kar liet spannen van gentech bedrijf Monsanto. Helaas zijn er meer voorbeelden te vinden waar Wageningen zich voor de kar laat spannen van grote agro industriële bedrijven met zeer kwalijke gevolgen voor de gezondheid van mens en natuur in Nederland.

In dit deel de belangenverstrengeling tussen de Universiteit van Wageningen en chemie gigant Bayer (voorheen IG-Farben). Een landbouwgif van Bayer wat in Frankrijk verboden werd omdat het bijensterfte zou veroorzaken mag hier in Nederland op advies van de Universiteit van Wageningen gewoon doorgebruikt worden. Tegelijkertijd heeft de Universiteit van Wageningen een gezamenlijk project lopen met Bayer, waar Bayer de universiteit van Wageningen van nogal wat onderzoeksgeld voorziet…

Zembla maakte hier een goede documentaire over met de titel:
Moord op de Honingbij.

Van alle Europese landen heeft Nederland de grootste bijensterfte. Natuurbeheerders maken zich grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor onze voedselketen. Wetenschappers en imkers uit de hele wereld zien landbouwgif als de belangrijkste oorzaak van de sterfte. De producenten van dit middel, chemiegigant Bayer, ontkennen ieder causaal verband. In Nederland ziet de belangrijkste adviseur van de overheid op dit gebied, Wageningen Universiteit en Research-centre (WUR), de pesticiden ook niet als grootste probleem van de bijensterfte. Vanwege de grote economische belangen is een verband tussen de dood van de bijen en het gebruik van het landbouwgif een gevoelig onderwerp op de Haagse politieke agenda.

Bedreiging voor de voedselvoorziening:
De massale bijensterfte is een grote bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij. De sterfte-explosie loopt gelijk met de invoering van een nieuw type insecticide, imidacloprid, dat in de jaren negentig op de markt kwam. Het middel werkt continu, omdat het preventief op de zaden is aangebracht waardoor de hele plant giftig wordt. Bijen die in aanraking komen met de pollen en het stuifmeel, nemen het gif mee naar de bijenkorf. De bijen worden dan ziek en gaan dood.

Verboden in Frankrijk:
Wereldwijd zijn publicaties verschenen waarin het verband tussen pesticiden en bijensterfte wordt aangetoond. ZEMBLA sprak daarover met de Franse wetenschapper prof. Jean-Marc Bonmatin, verbonden aan de Universiteit van Orleans. Bonmatin: ‘Lange, gecompliceerde studies hebben uitgewezen dat pesticiden zoals imidacloprid voor bijen een probleem geven en dus heeft in Frankrijk de Minister van Landbouw besloten dat middel te verbieden.’

Geen Nederlands onderzoek:
In Nederland is het middel niet verboden. De belangrijkste adviseur van het Ministerie van Landbouw, bijenonderzoeker dr. T. Blacquiere van Plant Research International (PRI, onderdeel van de Wageningse Universiteit), maakt zich weinig zorgen over de pesticiden. In ZEMBLA zegt hij dat hij de invloed van pesticiden op bijen nooit heeft onderzocht. Volgens hem zijn er andere oorzaken van de bijensterfte: ‘Het komt door slechte imkers en door de varroamijt, een parasiet waar onze honingbij niet tegen is opgewassen.’

Imker K. van de Poel verloor tienduizenden bijen. De varroamijt is volgens hem niet de oorzaak, maar de pesticiden. Van de Poel: ‘Ik imker al vijftig jaar en ik ken een erkend expert bijenhouden, die het ook al jaren doet, ook zijn bijen zijn dood. Het is slecht vol te houden dat wij slechte imkers zijn.’

Aan het woord komen: Tjeerd Blacquière (Wageningen UR), Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht en adviseur Bijenstichting), Aat Rietveld (Ned. Bijenhouders Ver.), Romeé van der Zee (Nederlands Centrum Bijenonderzoek) imker K. van der Poel en Jaap Molenaar (Bijenstichting).

Laten we hopen dat de Honingbij ondanks Bayer en de Universiteit van Wageningen nog maar lang haar nuttige werk in Nederland wil blijven doen.

Wederom zien we dat met dank aan de universiteit van Wageningen die zich voor de kar laat spannen van de agro industrie er beleid wordt gevoerd in Nederland wat buitengewoon schadelijk is voor de gezondheid van mensen en de natuur, in dit geval specifiek voor de honingbij.

Case twee waar de universiteit van Wageningen zich voor de kar heeft laten spannen van de agro industrie. Wederom een zeer trieste en kwalijke zaak.

Op de website van de Vlinderstichting kun je overigens uitvinden hoe je je eigen tuin vlinder en honingbij vriendelijk in kunt richten. Er is onder meer een top 50 van bloemen gesorteerd op kleur te vinden.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Vele aanvullende documenten zijn te vinden op de website van Zembla
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III
-) Permacultuur, een introductie
-) Introductie tot permacultuur ontwerp
-) Eetbare dorpen en steden
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute 
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database

Vrij downloadbare documenten:
-) Permacultuur, ontwerpen met de natuur (pdf)

Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.

Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I

Helaas is het zo dat de universiteit van Wageningen zich meerdere malen aantoonbaar voor het karretje heeft laten spannen van de grote agro industrie. Dit heeft aanzienlijke kwalijke gevolgen gehad voor de gezondheid van mens en natuur in Nederland. In dit eerste artikel de gentech gigant Monsanto.

Monsanto
Het eerste praktijkvoorbeeld komt uit 2009 en heeft betrekking op hoe de Universiteit van Wageningen zich (on)bewust voor het karretje van Monsanto heeft laten spannen. Hier een citaat uit een artikel uit het NRC: Visie gengigant Monsanto reikt tot in Tweede Kamer.

Via de wetenschap is ongemerkt de visie van het gentech-bedrijf Monsanto terechtgekomen in stukken die minister Verburg (Landbouw) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In juni organiseerde Verburg een symposium waar de Wageningse hoogleraar Raoul Bino enthousiast sprak over de positieve effecten van gengewassen.

De onderbouwing daarvan bestond uit een artikel in het tijdschrift AgBioForum. Dat blijkt een een samenvatting te zijn van een rapport dat is gefinancierd door Monsanto. De schrijvers zijn twee Britse landbouweconomen, Graham Brookes en Peter Barfoot, met een eigen adviesbureau.

Monsanto is een bedrijf wat letterlijk over lijken gaat om hun controle over de voedselvoorziening wereldwijd te vergroten. Onderstaande twee documentaires laten dit duidelijk zien. Er komt onder andere naar voren hoe inmiddels rond de 250.000 boeren in India zelfmoord hebben gepleegd na zaken te hebben gedaan met Monsanto.

Als eerste de Nederlands ondertitelde documentaire: De Wereld volgens Monsanto

Marie-Monique Robin, die al drie andere documentaires op haar naam heeft staan over biodiversiteit en patenten op leven, kwam daarbij steeds de naam Monsanto tegen en ging daarom op onderzoek uit naar het bedrijf zelf.

 

En vervolgens de Engelstalige documentaire Bitter Seeds die verschillende prijzen won en in detail ingaat op hoe Monsanto te werk gaat op het platteland in India, en de desastreuze gevolgen daarvan.

This is a fantastic and emotive documentary, portraying the trust and beauty of these simple people, this film is a true depiction of rural India, no westerners, except Monsanto who is exploiting the trust and simplicity of these people with ruthless disregard.This is an absolute scandal; the people who run Monsanto have blood on their hands and should be put before a criminal court for breaking human rights laws, all for the sake of profit, amongst other things, such as long term environmental pollution and the health risks to these farmers and their families.

Bitter Seeds from Working Films on Vimeo.
 

Monsanto heeft ondanks of wellicht wel dankzij al deze wereldwijde misstanden ook vier vestigingen in Nederland.
Monsanto bv, leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Berschenhoek, tel. 010 5292222
Monsanto bv, Westeinde 166, 1600 AA Enkhuizen, tel. 0228 357 000
Monsanto bv, Wageningse Afweg 31, 6702 PD Wageningen, tel. 0317 468 468
Monsanto bv, Burgemeester Elsenweg 53, 2671 DP Naaldwijk, tel. 0174 671 520

In de VS staat Monsanto zeer slecht bekend mede omdat het zichzelf zo sterk heeft ingekocht in de politiek en zo gedeeltelijk het overheidsapparaat op dit gebied heeft overgenomen. Corruptie zoals we dat in de VS ook kennen van o.a. Goldman Sachs.

Ik weet niet of de medewerkers daar op de hoogte zijn van deze documentaires maar ik ben benieuwd wat zij hiervan vinden. En het is maar de vraag of deze medewerkers eigenlijk wel weten hoe dit bedrijf wereldwijd te werk gaat qua lobby en verkoop praktijken.

Het moge duidelijk zijn dat het zeer triest is dat het Nederlandse landbouwbeleid nu mede is gebaseerd op direct gefinancierde rapporten van Monsanto die door de universiteit van Wageningen als betrouwbare en onafhankelijke informatie werden gepresenteerd aan onze overheid. Bedoeld of onbedoeld heeft de universiteit van Wageningen hier een enorme steek laten vallen in het voordeel van deze agro industrie gigant. Een zeer trieste en kwalijke zaak.

Voedsel is van primair politiek belang. Wellicht is het verstandig dat mensen er alles aan doen om zelf weer de controle terug te krijgen over het voedsel, energie en het geldsysteem.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Teddybearfilms.com – Bitter Seeds
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III
-) Permacultuur, een introductie
-) Eetbare dorpen en steden
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute 
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database

Vrij downloadbare documenten:
-) Permacultuur, ontwerpen met de natuur (pdf)