Tags: vrijheid

Video-overzicht: dissidenten in de Arabische wereld 11

Video-overzicht: dissidenten in de Arabische wereld

De Arabische lente lijkt in veel islamitische landen steeds op een islamistische winter uit te draaien, maar er is een kracht aan het werk die sterker is dan zelfs de greep van de verderfelijkste fundamentalistische oliedictatuur: internet. Zelfs uit de meest onvrije landen duiken er steeds meer Youtube video’s op van dwarse vrijdenkers die, vaak met gevaar voor eigen leven, de heersende meningen tegenspreken.

Freedom! De PirateBox in actie. 8

Tijd voor piraten.net

Internet wordt steeds meer aan regels gebonden. Bruut politieoptreden, claims van honderdduizenden euro’s of zelfs executies in dictatoriaal geregeerde landen zijn het gevolg van de steeds sterkere greep van overheden op het internet. Het wordt dus tijd voor een nieuw internet waar nog wel vrijheid heerst. Als we allen samenwerken, komt dat er ook. Lees hier hoe.

‘De mens is toe aan nieuwe idealen’ 10

‘De mens is toe aan nieuwe idealen’

Wat bepaalt het geluk van de mens? Wat is een goed en geslaagd leven? Heb je daar de huidige materiële welvaart voor nodig? Filosoof Herman Philipse geeft vanaf 7 februari een nieuwe collegereeks voor Studium Generale over vrijheid en verplichting. “Wij putten de aarde zo uit dat we op zoek moeten naar ander geluk, naar een nieuwe moraal.”

Hoe kwantummechanica onze vrijheid kan redden 6

Hoe kwantummechanica onze vrijheid kan redden

Dagelijks ben je er mee bezig. Soms bewust, meestal onbewust. Nee, ik heb het nu niet over het feit dat mensen (mannen) vaak aan seks denken. Wel heb ik het over het maken van keuzes. Keuzes maken is iets waar je continu mee bezig bent; het is een afweging tussen de vraag hoe en of je actief of passief zal handelen in bepaalde situaties. Tevens is het maken van keuzes inherent aan het hebben van vrijheid.