Hongarije

Hongarije in gevecht met de IMF & EU maffia

Eerder kwam hier al uitgebreid aan bod hoe instanties als de IMF en de Wereldbank de eerste aanvalsmethode zijn om een land via de economie te onderwerpen. John Perkins die zelf een tijd voor dit systeem werkte als economische huurmoordenaar schreef er een tweetal goede boeken over waarover wij hier twee artikelen plaatsten met dezelfde namen: Confessions of an Economic Hitman en Hoodwinked.

In Zuid-Amerika zijn ze inmiddels redelijk op de hoogte van deze schandelijke praktijken, door schade en schande wijs geworden. En ook in Zuid-Oost Azië wordt het IMF vooral geboycot sinds verschillende door hun veroorzaakte economische rampen in o.a. Indonesië en de Filipijnen.

Waar kan het IMF zich dan nog wel op richten… idd de Eurozone en eventueel de VS waar inmiddels al 46 van de 50 staten zo goed als failliet zijn. De Griekse documentaire Catastroïka liet al zien hoe Griekenland volledig werd en wordt geplunderd door de bankenelite en hoe staatsbedrijven voor een prikje worden verkocht aan grote private vaak buitenlandse megacorporaties. Buiten Griekenland kwam ook al eerder naar voren hoe Joegoslavië uit elkaar is gevallen en dat hier grotendeels dezelfde krachten speelden. Ook hier werden de grootste industrieën overgenomen door grote internationale corporaties en deden veel buitenlandse banken hun intrede in het gebied dat voorheen gesloten was voor deze partijen.

In dit thema vandaag een nieuwe documentaire over Hongarije, die momenteel enig verzet biedt aan deze bankenmaffia en corporatocracy daar. Hungary standing up to the IMF:

 

Wat hierin ook weer pijnlijk duidelijk wordt is wat voor volkomen omgekeerde rol de Westerse mainstream oftewel 1% media hierin spelen. Ze hebben ook in Nederland volledig de feiten verdraaid en geven ons een negatief beeld van de overheid daar die tenminste nog enigzins het lef heeft voor haar eigen land te kiezen. Persoonlijk vind ik dat werkelijk te triest voor woorden en laat het nogmaals zien hoe onze mainstream media volledig in handen is van deze elite en deze wordt gebruikt om ons grof te manipuleren. Niet voor niets wordt uitgerekend een falende ex-bankier als Rijkman Groenink voorzitter van de Raad van Commisarissen van het ANP (algemeen Nederlands persbureau) . Gekochte pers inplaats van vrije pers zullen we maar zeggen. In uw eigen kikkerlandje!

Vertaling: mijn behoefte om goed geïnformeerd te zijn is momenteel in strijd met mijn behoefte om mijn mentale gezondheid te behouden.

En hoe zit het dan in Nederland vraagt u zich af? Ga het zelf maar na. Hoeveel van onze bankensector is in private internationale handen? Hoeveel voormalig staatsbedrijven zijn hier de afgelopen jaren geprivatiseerd waar de topmensen inmiddels enorme bonussen uit trekken en/of aandeelhouders dividend over de grens verdwijnt,  terwijl de situatie van de werkers in deze bedrijven hard achteruit is gegaan net als de kwaliteit van de diensten?

Inderdaad Nederland zit tot over de schouders in dezelfde ellende. De nationale staten van Europa worden stuk voor stuk leeggezogen door een internationale bankenelite en de grote corporaties onder de voorwendselen die ons zijn opgedrongen voor deelname aan project Europa. We staan erbij en kijken erna.

Een pijnlijk extra detail. Een tijd geleden alweer, nog voor het internet de huidige rol had in het nieuws die het nu heeft, waren er in Nederland twee mensen die het op de TV ook openlijk hadden over de machtselite van o.a. Europa en hoe hun belangen helemaal niet in overeenstemming zijn met dat van het gemiddelde Europese volk. Bekijk onderstaande fragment om erachter te komen wie deze twee mensen waren en bedenk dan eens hoe het met deze beide heren is afgelopen…


Mocht u nu enigszins overstuur zijn dan is dat niet geheel onbegrijpelijk. Informeer jezelf vooral goed, bekijk de hier aangegeven links en ga zelf op onderzoek uit en wellicht kan deze informatie nog enige rol spelen in waar u volgende week op gaat stemmen als u tenminste gaat stemmen.

Wellicht biedt de stille revolutie van IJsland enige inspiratie als we op zoek willen naar oplossingen. Overige oplossingen voor de huidige problemen qua politiek, 1% nieuwsmedia en economie in Nederland zijn uiteraard van harte welkom in de reacties.

Aanverwante artikelen:
-) De Nobele Leugen
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) De oorlog tegen democratie
-) Macht
-) Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar 
-) Economische Crisis op Bestelling 
-) Problemen in de bananenpolder
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem?
-) Bewustzijn over het banksysteem groeit wereldwijd
-) Een nieuwe wereldorde deel V – Project of a New American Century

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Hernationaliseer het recht op geldcreatie!

Na al enigie tijd intensief bezig te zijn met het economische systeem proberen te doorgronden lijkt het mij telkens duidelijker te worden dat de kern van alle ellende ligt bij het feit dat het recht op geldcreatie momenteel bij private bankpartijen ligt.  En dat zij daarbij ook nog eens het monopolie op dat recht hebben. In de geschiedenis heeft dit recht lang bij overheden gelegen maar dit recht is telkens verder overgegaan naar private handen. In 1694 was het Koning Willem III van Oranje die het recht op geldcreatie overhevelde aan private bankiers in Engeland. De rest van Europa volgde snel. En in 1913, na veel strijd, lukte het deze club bankiers ook om het banksysteem  in de VS in hun macht te krijgen in de vorm van de Federal Reserve.  Als we het huidige geldsysteem zien voor wat het werkelijk is, en als we goed begrijpen wat een winsten en dus wat voor voorrecht het is om het recht/monopolie op geldcreatie in handen te hebben, dan is het volgens mij hoog tijd dat we eens gaan kijken of dat eigenlijk wel in het belang is voor het voortbestaan van de grote meerderheid van de mensen.

De bank van North Dakota laat zien dat als een staat controle heeft over het geld inplaats van private bankiers de bevolking hier veel meer van profileerd.

Ons huidige financiële systeem stelt, via geldcreatie in de vorm van schulden en daar vervolgens rente over te vragen, een kleine elite in staat om de arbeid van de hele bevolking van landen tegelijkertijd af te romen. Als dat het probleem is, dan is (een deel van) de oplossing om dit recht op geldcreatie daar weg te halen. Oftewel nationaliseer het recht op geldcreatie. Een succesvol voorbeeld van hoe dit zou kunnen werken is The Bank of North Dakota die in de VS bewijst dat een bank in overheidshanden prima functioneert. En waarbij de winsten die het recht op geldcreatie in de vorm van schulden met zich meebrengt terugvloeien naar de belastingbetaler inplaats van naar de bonussen van de zogenaamde zelfbenoemde “topbestuurders” van private banken.

Hieronder een stappenplan wat ik vond van ene Prof-knot als een eerdere reactie op een artikel hier wat in mijn ogen de spijker op de kop slaat.


Eigenlijk zouden we met z’n allen gewoon even goed moeten kijken hoe in het verleden landen met grote schuldproblemen die hebben weten op te lossen, denk bijvoorbeeld aan Argentinië. Wat heeft Argentinië gedaan en WAAROM? Wat kunnen we van de crisis in Argentinië leren?

Stap 1. : Nationaliseer de centrale bank van het land en zorg dat de regering de controle krijgt over de geldhoeveelheid/geldcreatie.

Stap 2. : Neem stap 1 op in de grondwet en start een voorlichtingscampagne voor het volk waarom dit zo belangrijk is.

Stap 3. : Maak de media onafhankelijk van bankiers, hoe moeilijk dit ook zal zijn. Stop de propaganda en de leugens.

Stap 4. : Zorg eerst goed voor het volk en een gezonde economie en bekijk daarna pas welke schulden je eventueel gaat terugbetalen.

Stap 5. : Veroordeel alle partijen inclusief politici die willens en wetens de boel hebben bedonderd. Als je weet dat je eigen centrale bank de boel loopt te flessen, dan heb je naar mijn idee de plicht als politici hier wat aan te doen. Doe je dit niet, dan ben je gewoon medeplichtig aan die strafbare feiten en moet je maar op de blaren gaan zitten.

Stap 6. : Zorg voor een echte democratie, het volk bepaalt.

Viktor Orban, premier van Hongarije wil het recht op geldcreatie terughalen naar het Hongaarse volk.

Kijk nu ook bijvoorbeeld even naar Hongarije.
Hongarije wil eigenlijk een truc á la Argentinië uithalen, want Hongarije wil:
– een nieuwe centrale bank oprichten die onder controle staat van de regering
– corrupte media die onder controle staan van de bankiers verbieden/beperken
– zelf bepalen welk beleid goed is voor het Hongaarse volk

Wat horen wij? Wij krijgen te horen dat premier Orban trekjes van een dictator begint te vertonen! Waarom? Omdat premier Orban niet doet wat de bankiers willen en het “verdeel & heers” spelletje van de bankiers in gevaar brengt!

Zoek voor de grap eens op hoeveel centrale banken er nog in de wereld zijn die niet onder controle staan van een heel klein clubje huichelaars, één van de laatste was de centrale bank in Libië. Direct na de eerste bombardementen is deze centrale bank opgedoekt en vervangen voor een “ECHTE” centrale bank!

Waarom betalen wij in godsnaam nog steeds rente aan commerciële banken over elke euro die banken d.m.v. 1 druk op een knop kunnen creëren?

Centrale banken zijn de “baas” over de “normale” banken, de centrale bank bepaalt dus het beleid van de bank. Wat mag de bank wel en wat mag de bank niet?

Waarom laten wij commerciële partijen het beleid van een centrale bank bepalen, zelfs nadat ze er keer op keer een zooitje van maken en de boel bedonderen?

Tot zover het stappenplan van Prof-knot. Goed idee of niet om geldcreatie te hernationaliseren? Ik denk dat het interessant is om de meningen van mensen op dit punt te horen.

Voor interessante achtergrondinformatie:
-) Over Libië en het ontnationaliseren van hun centrale bank
-) De wereld in Gijzeling, deel 1234 en 5
-) Documentaires: The Money Masters & the Secret of Oz
-) Wiki – The Bank of North Dakota
-) Arm door Geld (PDF)
-) Modern Day Money Mechanics (PDF)
-) Interest and Inflation free Money (PDF)