geschiedenis

Video: Wat als Napoleon nooit was geboren?

Wat als Napoleon niet had geleefd, of had gekozen voor een onschuldiger beroep dan generaal? In dit filmpje een verkenning.

Napoleon Bonaparte was vermoedelijk de belangrijkste politicus ter wereld vlak na de Franse revolutie. Hij slaagde er in om de jonge republiek Frankrijk te veranderen in een imperium, dat op het toppunt van zijn macht bijna heel West- en Centraal Europa omvatte. Dankzij hem gebruikt bijvoorbeeld bijna de gehele wereld het universele Système International (SI) voor natuurkundige grootheden, en daarmee voor alle fysieke meeteenheden. Ook het moderne recht is gebaseerd op het Napoleontische systeem. Als je er over nadenkt, heeft Napoleon dus behoorlijk wat invloed gehad.

Gewoonlijk delft Frankrijk het onderspit als er conflicten met het qua bevolking veel grotere Duitsland uitbraken. In de tijd van Napoleon waren Duitsland en Italië nog een lappendeken van kleine staatjes. Dit was de reden dat het goed georganiseerde en moderne Franse leger de aanvallen van de Europese monarchieën kon afslaan en later de rollen om kon draaien.

Napoleon.
Napoleon.

Video: Europa vanaf 3000 jaar geleden tot nu

In deze video een korte animatie van hoe Europa veranderde in de loop der eeuwen. De ooit razend ingewikkelde landkaart van Europa wordt steeds simpeler… tot hij na de val van de Muur weer ingewikkelder wordt. Het gefröbel met landsgrenzen lijkt onschuldig, maar vergeet nooit dat bij elke wijziging duizenden mensen zijn omgekomen.

De onderstaande is veel gedetailleerder en kwam al eerder aan de orde op Visionair.

Opvallend is hoe “saai”, dus lekker rustig, de periode na de Tweede Wereldoorlog was. Met als onderbreking het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië. Hoe zou de toekomstige kaart van Europa er uitzien? Een Europees Reich, iedere etnische minderheid een eigen landje of hebben we nu na meer dan duizend jaar bloedvergieten, eindelijk genoeg van landjepik? Hoopgevend is dat we nu na een millennium bloedvergieten sadder and wiser zijn.

En of het daarvoor beter was, qua landjepik? Integendeel. Hieronder een video van de periode rond het begin van de christelijke jaartelling, 1000 vC tot het jaar 1000 AD.

Een financiële historie van de wereld

Een prachtige documentaire serie over de opkomst van geld en hoe dit een centrale rol heeft gespeeld in onze geschiedenis. Vele nuttige lessen over geld, met ondersteuning van beelden op locatie en interviews met betrokkenen. Zo komen o.a. verschillende Rothschilds aan het woord. Interessant is dat ook Nederland en de VOC uitgebreid aan bod komen in deze historische reis. De documentaire serie is gebaseerd op het boek van Harvard professor Niall Ferguson The Ascent of Money.

Niall Ferguson follows the money to tell the human story behind the evolution of finance, from its origins in ancient Mesopotamia to the latest upheavals on what he calls Planet Finance.

http://www.niallferguson.com

Bread, cash, dosh, dough, loot, lucre, moolah, readies, the wherewithal: Call it what you like, it matters. To Christians, love of it is the root of all evil. To generals, it’s the sinews of war. To revolutionaries, it’s the chains of labor. But in The Ascent of Money, Niall Ferguson shows that finance is in fact the foundation of human progress. What’s more, he reveals financial history as the essential backstory behind all history.

Through Ferguson’s expert lens familiar historical landmarks appear in a new and sharper financial focus. Suddenly, the civilization of the Renaissance looks very different: a boom in the market for art and architecture made possible when Italian bankers adopted Arabic mathematics. The rise of the Dutch republic is reinterpreted as the triumph of the world’s first modern bond market over insolvent Habsburg absolutism. And the origins of the French Revolution are traced back to a stock market bubble caused by a convicted Scot murderer.

With the clarity and verve for which he is known, Ferguson elucidates key financial institutions and concepts by showing where they came from. What is money? What do banks do? What’s the difference between a stock and a bond? Why buy insurance or real estate? And what exactly does a hedge fund do?

This is history for the present. Ferguson travels to post-Katrina New Orleans to ask why the free market can’t provide adequate protection against catastrophe. He delves into the origins of the subprime mortgage crisis.

Perhaps most important, The Ascent of Money documents how a new financial revolution is propelling the world’s biggest countries, India and China, from poverty to wealth in the space of a single generation—an economic transformation unprecedented in human history.

Yet the central lesson of the financial history is that sooner or later every bubble bursts—sooner or later the bearish sellers outnumber the bullish buyers, sooner or later greed flips into fear. And that’s why, whether you’re scraping by or rolling in it, there’s never been a better time to understand the ascent of money.

Meer interessante documentaires over geld zijn te vinden op deze Top-15-economic-truth-documentaries, een flink aantal hiervan zijn overigens hier al voorbij gekomen.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Nederland, wieg van de corporatie en wereldbank
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Problemen in de bananenpolder
-) Controlemechanismen van de 1%
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Oorlog is cashen voor de elite

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Polyandrie, meerdere mannen die met één vrouw zijn getrouwd, is een effectieve en humane methode om overbevolking te voorkomen.

Historische methoden om de overbevolking aan te pakken

Zoals bij elk levend organisme, kan de mens veel meer nakomelingen krijgen dan de natuurlijke leefomgeving uiteindelijk aankan. Wat zijn methoden uit de geschiedenis die zijn gebruikt om het aantal mensen binnen de perken te houden? Een overzicht.

Steeds meer mensen
Volgens de Club van Rome en andere denktanks wonen er meer mensen op aarde dan de derde rots vanaf de zon duurzaam aankan. Natuurlijke ecosytemen staan zo zwaar onder druk dat, volgens deze deskundigen althans, het een kwestie van tijd is voor ze ineenstorten en een massaal verlies van soorten zal volgen. Kortom: tijd om de wereldbevolking binnen de perken te houden. Hier in Europa lukt dat vrij aardig, de bevolking daalt in veel landen, maar in bijvoorbeeld islamitische landen en Afrika explodeert de bevolking. Hoe vindt bevolkinggroei plaats? En welke methoden gebruikten menselijke maatschappijen in het verleden om de bevolking binnen de perken te houden?

Bevolkingsgroei-ABC
Kinderen komen voort uit zwangerschap en zwangerschap ontstaat als een vruchtbare man en vrouw met elkaar vaginale seks hebben. Of als de vrouw in kwestie een klodder zaad in haar vagina stopt, zoals tennisser Boris Becker heeft gemerkt. De zwangerschap moet voldragen worden. Verder moeten de kinderen de volwassenheid halen, de leeftijd waarop ze weer zelf kinderen kunnen krijgen. In potentie kan een vrouw veel kinderen krijgen. Het bevestigde wereldrecord kinderen krijgen staat op naam van de zeventiende-eeuwse Engelse Elizabeth Greenhill, die 39 kinderen ter wereld bracht. Onbevestigde berichten claimen dat de vrouw van de Russische boer Feodor Vassilyev zelfs 69 kinderen ter wereld bracht. Bij mannen is dit aantal nog veel groter. Sultan Ismail_Ibn_Sharif verwekte 867 kinderen, de spermadonor Kirk Maxey rond de vierhonderd. Genghis Khan verwekte zoveel kinderen, vermoedelijk enkele duizenden, dat hij vele miljoenen nu levende nakomelingen heeft. Dit zijn extreme aantallen, maar acht tot tien kinderen per vrouw was eerder regel dan uitzondering. Gezonde embryo’s worden meestal voldragen, maar zieke en gebrekkige kinderen haalden doorgaans de volwassenheid niet. Dit gold vroeger voor rond de helft of meer van alle kinderen. Methoden om de bevolkingsgroei in de hand te houden focussen zich op het ingrijpen in deze processen.

Polyandrie, meerdere mannen die met één vrouw zijn getrouwd, is een effectieve en humane methode om overbevolking te voorkomen.
Polyandrie, meerdere mannen die met één vrouw zijn getrouwd, is een effectieve en humane methode om overbevolking te voorkomen.

Infanticide
In het oude Sparta, een extreem oorlogszuchtige klassiek-Griekse stadsstaat,  werden alle jonggeborenen gekeurd op lichamelijke gebreken door speciale functionarissen, de Gerousioi. Bleek het kindje ziek of gebrekkig, dan werd door de Gerousioi het kindje levend in een onherbergzaam gebied, de Apothetai, te vondeling gelegd. Deze methode voor bevolkingsbeperking van Spartanen, met hun oorlogszuchtigheid, bleek zo effectief dat er aan het einde van de Peloponnesische Oorlog nog maar enkele honderden Spartanen over waren. Het doden van pasgeborenen kwam overigens in veel andere culturen ook voor.

Homoseksualiteit
Mannen, vooral jonge mannen, hebben veel behoefte aan seks. Het onderhouden van een gezin vergt echter een inkomen. Een methode in het oude Griekenland om te voorkomen dat er te veel kinderen werden geboren en bovendien om de jonge mannen onder controle te houden (en te voorzien van kapitaal) was pederastie, een homoseksuele relatie tussen een oudere en een jongere man. Hierbij werd een jongere man door een oudere man als minnaar gekozen en overladen met geschenken. Deze praktijk was vroeger wijdverspreid in veel landen en komt nog steeds voor in o.a. veel islamitische landen. Bij de Sambia van Papua New Guinea bestaat een ingewikkeld inwijdingsritueel waarbij jongens het sperma doorslikken van jonge, nog niet getrouwde mannen. Dit heeft tot doel de eenheid onder de mannen te bevorderen en te voorkomen dat een jonge man wat zou beginnen met een getrouwde vrouw (die, gezien de veelvuldige veldtochten van de Sambia’s en de uitgesproken onvriendelijke houding van oudere Sambia-mannen tegenover vrouwen, daar zeer toe genegen zijn).

Kloosters
Zowel bij boeddhisten als bij christenen waren kloosters erg populair. In een klooster leven mannen of vrouen bijeen en wijden zich aan religieuze activiteiten en (soms) arbeid. Kloosterordes raaakten in de middeleeuwen al snel tot grote welstand omat ze geschenken kregen en de kloosterlingen een karig en gedisciplineerd leven, waarin werk een grote plaats innam, leidden.  Veel boeren stuurden hun jongere zonen en ongehuwde dochters het klooster in, zodat de boerderij niet verder versnipperd zou raken. In Mongolië leefde vlak voor de inval door de Sovjets een groot deel van de mannen in een klooster. Dit hield de bevolking onder controle.

Oorlogen
Oorlogen behoren tot de effectiefste methoden om de bevolking aan te passen aan de beschikbare hulpbronnen. Als het leger wint, wordt het aantal hulpbronnen flink vergroot. Verliest het leger, dan betekent dit veel monden minder, want mannen eten veel meer dan vrouwen. Veel maatschappijen waarin er geen andere methoden bestonden om het bevolkingsaantal onder het draagvermogen van het ecologische systeem te houden, bijvoorbeeld islamitische maatschappijen, waren daarom voortdurend in oorlog. Een verwoestende oorlog kan soms wel tot negentig procent van de volwassen mannelijke bevolking uitroeien.

Rituele offers
In het Azteekse rijk en voorgaande Meso-Amerikaanse rijken was overbevolking eveneens een groot probeem. De Azteekse heersers kozen voor rituele mensenoffers als eervolle uitweg. Met collega-heersers werden rituele oorlogen, de xōchiyāōyōtl (“bloemenoorlogen”), gevoerd om aan grote hoeveelheden offermateriaal te komen om aan de offerbehoeften van het uitgebreide Azteekse pantheon tegemoet te komen. Deze oorlogen werden vooral gevoerd in tijden van hongersnood, om voor de hand liggende redenen. Inderdaad bleek na een voldoend groot offerritueel de hongersnood als sneeuw voor de zon verdwenen, voor de Azteken een bewijs dat de goden deze offerande sterk op prijs stelden.

De heksenjacht vormde (en vormt) een geliefd excuus om van oude vrouwtjes af te komen. Bron:Wikimedia Commons
De heksenjacht vormde (en vormt) een geliefd excuus om van oude vrouwtjes af te komen. Bron:Wikimedia Commons

Heksenjacht
Oorlogen hebben één groot nadeel: ze doden alleen jonge mannen.  Ouderen en vrouwen blijven nog steeds leven. Vandaar dat heksenjachten erg populair zijn in gebieden waar weinig te eten is. Dit levert een uitstekend excuus op om oude mensen, vooral oude vrouwen, te vermoorden. In de late Middeleeuwen, de tijd van de heksenvervolgingen, viel de Kleine IJstijd in en was de bevolking groter dan het land in die tijd aankon. Veel mensen waren ondervoed, waardoor de pestepidemie tientallen procenten van de bevolking weg kon vagen. Beschuldigingen van hekserij, opvallend vaak aan het adres van oude vrouwtjes, vormden een effectieve methode om af te rekenen met een teveel aan mensen en hun bezittingen toe te eigenen. Antropologisch onderzoek in verschillende Afrikaanse landen wees uit dat in periodes dat de oogsten mislukken, het aantal hekserijgerelateerde moorden explosief stijgt. Een vergelijkbare rol spelen pogroms, het uitmoorden van zogeheten ketters door bijvoorbeel de Inquisitie en het uitmoorden van “vijanden van de staat”.

Polyandrie
In delen van Tibet en aangrenzende Himalaya-regio’s zijn de natuurlijke hulpbronnen uiterst schaars. Ook hebben de lokale boeddhistische bewoners morele en religieuze bezwaren tegen moorden en geweld. Om deze reden hebben ze de polyandrische relatie ontwikkeld, waarbij meerdere broers met één vrouw getrouwd zijn. Alle mannen komen zo seksueel aan hun trekken en toch worden er niet teveel kinderen geboren, omdat een vrouw maar een beperkt aantal kinderen kan krijgen. Een aanvullend voordeel is dat er geen ruzies over de erfenis zijn, dat het schrale land niet verder wordt versnipperd en dat er veel arbeidskrachten beschikbaar zijn om de kleine boerderij in stand te houden. En veel vaders om de kinderen te bechermen. Dit systeem wordt nu in de Indiase deelstaat Punjab populairder, omdat er door abortussen van vrouwelijke foetussen een groot tekort aan vrouwen is.

De monumentale steden en terraswerken van de Inca's waren mogelijk door overvloedige dwangarbeid.

Socialisme (1): socialistische samenlevingen uit het verleden

Socialisme is een politieke theorie, waarbij solidariteit centraal staat. In de praktijk betekent dit herverdeling van inkomen. Hierover zijn alle socialistische bewegingen het eens. Maar solidariteit met wie? Daar verschillen de meningen over. In deze eerste aflevering over het socialisme, socialistische samenlevingen uit het verleden.

Voorbeelden van succesvolle socialistische samenlevingen uit het verre verleden
Nu een globale cultuur de wereld overspoelt en vrijwel alle politieke stromingen uitgaan van westerse politieke begrippen, lijkt het vanzelfsprekend om te denken in links, rechts en religieus. Ook wordt vaak gedacht dat het socialisme begon in Europa in de negentiende eeuw.

In feite is dit onjuist. Voordat de West-Europeanen de rest van de wereld onder de voet liepen, bestonden er in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Afrika de nodige qua maatschappijstructuur diverse inheemse samenlevingen. Ook in Europa zelf bestonden er opmerkelijke subculturen. Een aantal daarvan zijn socialistisch te noemen.

 

De monumentale steden en terraswerken van de Inca's waren mogelijk door overvloedige dwangarbeid.
De monumentale steden en terraswerken van de Inca’s waren mogelijk door overvloedige dwangarbeid.

Het Incarijk
De Inca’s kenden een kastensysteem, bestaande uit zes klassen. Onder de koning stond de adel, waaronder respectievelijk de kunstenaars, ambachtslieden, boeren en slaven kwamen. Zeer opmerkelijk: handelaren ontbraken. De inwoners van het Inca-imperium kenden arbeidsbelasting: de ingezetenen moesten een (groot) aantal uren per jaar werken voor de overheid. In ruil hiervoor verstrekte de staat eerste levensbehoeften. De staat had hiermee totale greep op de bevolking. Door deze socialistische maatschappijstructuur konden de Incaheersers grote hoeveelheden arbeid inzetten om monumentale steden te bouwen, vaak eeuwen in de toekomst vooruitgepland, en de onherbergzame Andes tot landbouwgebied omturnen. Zelfs kale berghellingen werden door eindeloze handarbeid tot akkers omgeturnd. Europese vuurwapens en ziekten deden de Inca’s de das om. [1]

Boeddhistische kloosterordes
De boeddhisten zijn de grondleggers van de kloostertraditie. De volgelingen van prins Siddharta Gautama legden de monnikeneed af en gingen in groepen samenleven die zich ontwikkelden tot kloosters. Om in hun onderhoud te voorzien zijn veel kloosters afhankelijk van giften van volgelingen, enkele kloosters leven van het werk van de monniken. Als zodanig leveren ze goed karma op voor hun volgelingen. Daarom is er voor boeddhistische kloosterlingen een niet erg grote prikkel om te werken en ligt de nadruk in boeddhistische kloosters vooral op religieuze activiteiten. Wel vormden de kloosters waardevolle kennis- en scholingscentra en besteedden de kloosterlingen een groot deel van hun dag om door middel van religieuze voorbedes het karma van de niet-kloosterlingen te verbeteren.

Christelijke kloosterordes
Het socialisme is voor christenen een voor de hand liggende samenlevingsvorm, omdat het belangrijkste gebod van het christendom is: heb je medemens lief als jezelf en God boven alles. Ook kende Jezus de regel dat zijn volgelingen alles wat ze hadden moesten afstaan aan de groep, een bij uitstek socialistisch principe. Ongehuwde mannen en vrouwen traden in de Middeleeuwen in in kloosterordes.

Veel van deze ordes waren gebaseerd op de Benedictijner Orde, met onder andere de regel “ora et labora”: bid en werk. De kloosters ontgonnen woeste gebieden en slaagden er door hun harde werk in om tot een grote mate van welstand te komen. Wat bijdroeg tot het enorme succes van de kloosters, was dat de kloosterlingen ongehuwd waren, geen kinderen kregen en zich daarom toelegden op hun werk en het belang van het klooster. De kloosters vormden kleine zelfvoorzienende gemenschappen, waardoor ze in de chaotische Middeleeuwen, waarin de handel vrijwel stillag, konden overleven.

Familie- en groepsbezit
Veel volkeren in Afrika en Azië kenden of kennen nog steeds bezit dat toebehoort aan de stam als geheel of aan de clan, niet aan een individu. Westerse kolonisatoren hebben korte metten gemaakt met de idee van communaal bezit en bij landconflicten privé-eigendomsrechten voorrang gegeven.  Land dat ooit aan de stam toebehoorden, werdt tot terra nullius verklaard, afgepakt of onder de stamleden verdeeld. De regimes die de kolonisatoren opvolgden, handhaafden deze gewoonte.

We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat socialisme vooral voordelen heeft in gebieden met barre natuurlijke omstandigheden of waar de voornaamste redenen voor zelfverrijking – seksuele competitie en zorgen voor kinderen – niet optreden.

Bronnen
1. The greatest mystery of the Inca Empire was its strange economy, io9.com

Screenshot van Chromozoom

Interactieve geschiedenis van ongeveer alles

Screenshot van Chromozoom
Screenshot van Chromozoom

Chronozoom is een interactieve tijdlijn waarin je uiteindelijk de complete geschiedenis van het heelal en de aarde, vanaf het begin van de tijd met de oerknal tot de ontwikkeling van de moderne beschaving, anno nu, kunt raadplegen. Het project is opgezet door een student van een geschiedenisklas aan Berkeley. Het is nu een samenwerkingsproject tussen Microsoft, Berkeley en de staatsuniversiteit van Moskou.

De bedoeling is dat dit uit gaat groeien tot een soort interactieve geschiedenis-site. Je kan zoeken op bepaalde termen, bijvoorbeeld helium, life of Einstein, en zien waar ze op de tijdlijn relevant zijn. Op dit moment staat er nog niet erg veel inhoud op het systeem. Dat zal de komende tijd veranderen, als steeds meer wetenschappers, onderzoekers en docenten vanuit hun vakgebied materiaal aan gaan dragen. Het is dus een goed idee om deze website aan je bookmarks toe te voegen en af en toe terug te komen om te kijken wat er bijgekomen is.

Bron:
Chromozoom Project

Zou een kleine eilandbeschaving van hyper-slimmeriken hebben kunnen bestaan?

Was Atlantis een eiland met alleen hoogbegaafden?

Volgens veel esoterische theorieën was er lang geleden een zeer ver gevorderde beschaving, die door een rampzalige kosmische catastrofe ten onder ging. Zou een relatief kleine groep zeer intelligente mensen in staat zijn hetzelfde te doen als een complete wereld met normaal begaafden?

Wereld vervelend voor hoogbegaafden
Wie wel eens op een bijeenkomst van academici of een slimmerikenclub komt, weet dat er nogal vaak botsingen zijn tussen het theoretische ideaal en de praktijk. Voor zeer hoogbegaafden, met een IQ boven de 160, is deze wereld eigenlijk een weerbarstige plaats. Dingen lijken onlogisch georganiseerd. Niemand, behalve andere hoogbegaafden, begrijpt ze helemaal. Hoogbegaafden worden voortdurend geremd door het gebrek aan logica in hun omgeving. Ideeën zijn te hoog gegrepen en lopen onvermijdelijk dood door een visieloze uitwerking. Dingen sluiten niet aan.

 

Zou een kleine eilandbeschaving van hyper-slimmeriken hebben kunnen bestaan?
Zou een kleine eilandbeschaving van hyper-slimmeriken hebben kunnen bestaan?

Wet van de Grote Aantallen
Dat komt omdat deze wereld is aangepast aan mensen met een IQ van rond de honderd. Dat is ook logisch, daar zijn er de meeste van. Als je een apparaat uitvindt dat alleen echt handig is voor iemand die de Mensatest passeert, is je markt met 2% niet bijster groot (al vinden veel elektronicaliefhebbers al die coole knopjes waar ze niets van snappen machtig mooi). De oplagecijfers van Story of Privé zijn duizenden malen groter dan die van het zeer kleine grachtengordelblad voor de met uitsterven bedreigde christensocialisten Roodkoper (of nu: Huis der Liefde). En laten we het maar niet over de Six Sigma Society hebben, waarvan maar een op de miljoen mensen aan de toelatingseisen voldoet. Van een potentiële markt van zevenduizend mensen zal je geen miljonair worden.

Eiland met genieën
Wat zou er gebeuren als je tien miljoen van die slimmeriken bij elkaar gooit? Een soort Silicon Valley zo groot als België dus. Stel, het Eiland der Atlantiërs heeft een gemiddeld IQ van 130, de toelatingsdrempel van Mensa. Zoals alle hoogbegaafden zullen ze een bloedhekel hebben aan dom werk. Voor je het weet komen er dus allerlei vernuftige machines om dingen als schoonmaken, landbouwkundig werk en  dergelijke over te nemen. De hoogbegaafden zullen een natuurlijke afkeer hebben van stupiditeit, dus als fabrikant kan je het schudden als je met een Microsoft-achtig besturingssysteem aankomt.

Extreem ingewikkelde gesloten maatschappij
De groep hoogbegaafden zullen een zo ingewikkeld sociaal systeem scheppen dat ze al hun hersencapaciteit nodig hebben om in dit systeem te functioneren en vooruit te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Japan. Japanners zijn met de Koreanen en de Hongkong-Chinezen misschien wel het slimste volk ter wereld (althans, volgens IQ-testen)  met een gemiddeld IQ van 105. En inderdaad,  Japanners zijn meesters in robotbouwen en het bedenken van arbeidsbesparende technieken.

Voor het Eiland der Atlantiërs geldt dat uiteraard nog veel sterker. Het zal dus een nogal zonderlinge samenleving zijn waar je als buitenstaander niet snel binnen komt. Of die je, als geboren en getogen Atlantiër, zal willen verlaten. Tenzij je dol op zwakzinnige mensapen bent en als god-koning over ze wilt regeren.Om dezelfde reden wil je die zwakzinnige buren uiteraard niet aan gevaarlijke technologie helpen. Voor je het weet gaan ze met hun wapens op plundertocht op jouw mooie eiland.

Survival of the smartest
Dan is uiteraard een goede vraag hoe er een selectiedruk kan ontstaan waardoor er een eiland van superslimme mensen ontstaat. Misschien wel door een soort Japans cultureel systeem met heel sterke hiërarchische regels. Wie niet slim genoeg is om het systeem te gamen, eindigt als hongerende putjesschepper of kinderoppas voor de handigste politici en wetenschappers. Of moet als soldaat aan de slag om een bloederige vete tegen een andere machtige familie te helpen beslechten. In de Chinese periode van de Strijdende Staten was dit eerder de regel dan de uitzondering.

Hoogmoed komt voor de val?
En stel, die wetenschappers doen op een dag een experiment dat ze maar beter niet hadden kunnen doen, een soort atoombom maar dan erger. Ze blazen hun eiland vol hoogmoedige slimmeriken tot sintels en worden een bron van legenden over een straf van de goden.  Komt je al wat bekend voor?

Een heel vergezochte hypothese. Het is overigens ook zeer de vraag of er ooit iets als Atlantis bestaan heeft, behalve in Plato’s brein, maar ja, daar is dit Visionair voor…

Atlantis, volgens gelovigen, was een groot eiland met een machtige hoofdstad. Het eiland verdween in korte tijd in de diepte.

Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?

Atlantis. De goden van het oude India, die elkaar met vliegende wagens, vimana’s, bevochten. Oude gravures die veel weg lijken te hebben van technisch geavanceerde apparaten. Waren de goden vertegenwoordigers van een vroegere, nu geheel verloren gegane beschaving?

Sporen in mythen en legenden
Al sinds de dageraad van de mensheid duiken er in mythen en legenden figuren op die meer kunnen dan een menselijke sterveling. Zo zijn er goden, die de wereld hebben geschapen en in staat zijn deze onder water te zetten, zondige steden totaal van de aardbodem te vegen en, vanzelfsprekend, absolute macht hebben over leven en dood. De laatste drie eeuwen zijn wetenschap en techniek in een moordend tempo gevorderd. We kunnen nu meer dan ooit tevoren in onze geschiedenis. Als een middeleeuwer of een oude Israëliet zou zien wat wij allemaal kunnen, zou hij ons ook voor duivels, tovenaars of goden verslijten.

Raadselachtige afbeeldingen en historische beschrijvingen

Atlantis, volgens gelovigen, was een groot eiland met een machtige hoofdstad. Het eiland verdween in korte tijd in de diepte.
Atlantis, volgens gelovigen, was een groot eiland met een machtige hoofdstad. Het eiland verdween volgens de legende in korte tijd in de diepte.

De Zwitserse kroegbaas Erich von Däniken en zijn navolgers plozen allerlei mythen en legenden uit naar aanwijzingen dat er in het verdere verleden buitenaardse wezens sporen achter hebben gelaten. Zo is er gewezen op de Nazca-lijnen, kilometers grote afbeeldingen van onder meer vogels. Ook de Egyptische piramides vormen een geliefde inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar een verdwenen beschaving. In de oudste bijbelboeken wordt God aangeduid als Elohim, een meervoudsvorm. Reden voor de UFO-sekte Raël om te geloven in buitenaardse wezens die de mensheid gekloond hebben.

Volgens anderen bestond er een vergevorderde beschaving tijdens de laatste IJstijd. Hiervoor wordt vaak het mythische Atlantis genoemd. In dit artikel zullen we de laatste mogelijkheid onder de loep nemen. Bestond er in het Pleistoceen, 1,8 miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar geleden, een of meerdere hoogontwikkelde beschavingen?

Zin of onzin?
Om vergevorderde technieken, zoals luchtvoertuigen of ruimteschepen, te ontwikkelen zijn heel veel mensuren nodig. Ook is er een hoog technisch peil nodig. Dit valt samen met een grote hoeveelheid mensen, honderden miljoenen tot een miljard, en een enorm energie- en grondstofverbruik om de technieken in de praktijk te kunnen brengen. Dit moet sporen achter gelaten hebben. Zelfs een relatief klein imperium  als het Romeinse liet overal in Eurazië, tot in China toe, sporen na in de vorm van munten, aardewerk of resten. Overstromingen en de verwoestende werking van erosie zullen veel sporen vernietigd hebben, maar toch zal vooral een vergevorderde beschaving veel sporen achter laten. Denk aan stuwdammen, mijnen en dergelijke.

Waar is het afval?
Stel dat er een technisch hoogontwikkeld imperium als Mu, Lemurië of Atlantis heeft bestaan. Dan moet er overal ter wereld overblijfselen zijn achtergebleven van gebruiksvoorwerpen en afval van dit imperium. Overal vinden we potscherven van Griekse amfora’s, Om weer even bij Rome te blijven: bijna duizend jaar van afval storten leverde Rome de achtste heuvel op, de Monte Testaccio van bijna twee hectare oppervlakte. Hoe hoger technisch ontwikkeld het imperium is, hoe meer afval.Wat dat betreft is er slecht nieuws. Er is geen afval van Atlantis of Mu aangetroffen, althans niet afval dat wij als zodanig herkennen. Geen blikjes Atlantis Cola, roestige vimana’s of scheepswrakken van Mu dus.

Aan de andere kant: slechts weinig materialen, voornamelijk aardewerk en edelmetalen overleven de millennia. Dat is ook goed nieuws – je moet er niet aan denken dat ons plastic afval na honderdduizend jaar nog bestaat…

Lees ook:
‘Continenten kunnen werkelijk verzinken’