Larken Rose

Larken Rose stelde vijf ' onbeantwoordbare' vragen aan niet-anarchisten. Bron: youtube still.

Is de staat gevaarlijk bijgeloof? Vijf vragen

Politiek activist Larken Rose formuleerde vijf vragen die, zeggen hij en zijn aanhangers, niet zijn te beantwoorden door “statisten”. Dat zijn mensen die geloven dat het bestaan van en staat nodig is voor een functionerende samenleving. Klopt dat? Visionair gaat deze uitdaging aan.

De vragen van Larken Rose
Bij deze Nederlandse vertaling zijn wij uitgegaan van de versie zoals hier vermeld.

Larken Rose stelde vijf ' onbeantwoordbare'  vragen aan niet-anarchisten. Bron: youtube still.
Larken Rose stelde vijf ‘onbeantwoordbare’ vragen aan niet-anarchisten. Bron: youtube still.

1) Is er een methode, waardoor een willekeurig aantal individuen aan iemand anders het morele recht kan geven om iets te doen, waarvan niemand van de individuen zelf het morele recht heeft het te doen?

2) Hebben zij die politieke macht uitoefenen (presidenten, wetgevers etc.) het morele recht om dingen te doen, waarvan andere mensen niet het morele recht hebben om te doen? Zo ja, van wie en op elke wijze verkregen zij dit recht?

3) Bestaat er een proces  (bijvoorbeeld grondwetten, verkiezingen, wetgeving) waardoor menselijke wezens een immorele daad in een morele daad kunnen omturnen (zonder de daad zelf te veranderen)?

4) Als wetgevers en wetshandhavers  dwang en macht gebruiken in de naam van wet en overheid, dragen ze dan dezelfde verantwoordelijkheid voor hun daden als een ander mens die dezelfde daad op eigen initiatief zou hebben verricht?

5) Als er een conflict bestaat tussen het morele geweten van een individu en de geboden van een politieke autoriteit, is het individu dan moreel verplicht om iets (in zijn ogen) moreel verkeerds te doen om de “wet te gehoorzamen”?

Antwoorden
1. Rechten bestaan niet van nature, maar worden toegekend. Het is in theorie mogelijk, dat een individu zichzelf niet het morele recht toekent om (bijvoorbeeld) te doden, maar dat recht wel toekent aan een ander, bijvoorbeeld omdat hij goede redenen heeft om aan te nemen dat die persoon, of instantie, over betere hulpbronnen (bijvoorbeeld een betere informatievoorziening of beoordelingsvermogen) beschikt dan hijzelf om tot een rechtvaardig besluit te komen. In de praktijk blijken deze hulpbronnen en vermogens vaak dubieus en zou een lekenrechter tot een beter oordeel komen, maar dat is een andere discussie.

2.  Zie 1; rechten bestaan niet van nature, maar worden toegekend. Zij die politieke macht (Rose bedoelt hier waarschijnlijk: positiemacht) uitoefenen, verkregen deze macht omdat andere mensen ze deze macht toekenden, of indirect: de positie die macht toekennen. Dit staat los van moraliteit, al hanteren de mensen die rechten en macht toekennen hierbij (mede) morele principes.

Alleen door Noord-Koreaanse gedachtencontrole kunnen de morele stelsels van mensen samenvallen. Bron: Wikimedia Commons
Alleen door Noord-Koreaanse gedachtencontrole kunnen de morele stelsels van mensen samenvallen. Bron: Wikimedia Commons

3. Deze vraag is naïef. Een daad heeft geen betekenis, en kan dus niet moreel beoordeeld worden, zonder een context. Een man die een andere man met een knuppel in elkaar slaat is een misdadiger, vinden de meeste mensen. Hun mening verandert totaal, als ze horen dat die man dat deed omdat de andere man een inbreker was. En weer slaat hun mening om, als ze horen dat de inbreker een dementerende oud-bewoner van het huis is. Dezelfde daad, twee keer een diametrale perspectiefwisseling door een uitgebreidere context.
Constituties en wetten zijn formalisaties van morele principes. Verkiezingen zijn een gebrekkige peiling van de morele overtuigingen van de kiezers. De moraliteit van een daad verandert niet door verkiezingen, comstitutie of wet. Deze blijft afhankelijk van de moraliteit van degene die het oordeel velt en de context van de daad.

4. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Na de Neurenbergprocessen is er nu internationaal een consensus, dat wie een misdadig bevel van een superieur opvolgt, schuldig is. Dus: ja.

5. Morele stelsels verschillen tussen mensen, en van het morele stelsel dat impliciet ingebed ligt in de wet. Er zijn daarom voortdurend conflicten tussen deze stelsels. Kleine discrepanties kunnen mensen meestal nog wel overbruggen. Zijn deze ernstig, bijvoorbeeld een pacifist in het leger of een salafistische ambtenaar die handen moet schudden, dan kan je je inderdaad afvragen, of deze organisatie de juiste plek voor  deze persoon is.

Omdat elk moreel stelsel zichzelf moreel superieur acht aan andere morele stelsels, is het per saldo immoreel om wat voor moreel compromis ook te sluiten. Het gevolg: een onwerkbare chaos.

Er zijn maar twee oplossingen uit dit dilemma: of Noord-Koreaanse stijl gelijkschakeling van de geesten bereiken (wat alleen bereikt kan worden door een dictatuur a la Noord-Korea in te voeren, wat nogal grof tegen het voluntarisme ingaat), waardoor de morele stelsels samenvallen, of een mechanisme bedenken dat een werkbare en leefbare oplossing distilleert uit deze morele stelsels en de fysieke werkelijkheid. Traditioneel ook wel ‘politiek’ of ‘staat’ geheten. Dit laatste vereist enige compromisbereidheid.

Lees ook:
Voluntarisme (archief)

Het meest gevaarlijke geloof

Larken Rose schreef een buitengewoon interessant boek over het meest gevaarlijke geloof wat de mensheid momenteel in haar greep houdt en waar de afgelopen 100 jaar meer dan 200 miljoen doden aan zijn toe te schrijven. Het geloof in externe autoriteit. Het boek is als pdf gratis te lezen: The Most Dangerous Superstition by Larken Rose. Maar voor mensen beginnen hier een korte waarschuwing.

Reader, if your beliefs and superstitions – many of which you did not choose for yourself, but merely inherited as unquestioned “hand-me-down” beliefs – matter to you more than truth and justice, then please stop reading now and give this book to someone else. If, on the other hand, you are willing to question some of your long-held, preconceived notions if doing so might reduce the suffering of others, then read this book. And then give it to someone else.

Morality doing what is right regardless of what you are told obedience doing what you are told regardless of what is rightNearly everyone is taught that respect for “the law” is paramount to civilization, and that the good people are those who “play by the rules,” meaning they comply with the commands issued by “government.” But in reality, morality and obedience are often direct opposites. Unthinking adherence to any “authority” constitutes the greatest betrayal to humanity that there could possibly be, as it seeks to discard the free will and individual judgment that make us human and make us capable of morality, in favor of blind obedience, which reduces human beings to irresponsible robots. The belief in “authority” â€“ the idea that the individual ever has an obligation to ignore his own judgment and decision-making process in favor of obeying someone else – is not just a bad idea; it is self-contradictory and absurd. The profound lunacy involved can be summed up as follows:

“I believe it’s good to obey the law. In other words, I judge that I should do as the legislators command. In other words, I judge that, rather than making my own decisions about what I should do, I should subjugate myself to the will of those in government. In other words, I judge that it is better for my actions to be dictated by the judgment of people in power instead of by my own personal judgment, In other words, I judge that it is right for me to follow the judgment of others, and wrong for me to follow my own judgment. In other words, I judge that I should not judge.”

In any case in which there is a conflict between a person’s own conscience and what “the law” commands, there are only two options: either the person ought to follow his own conscience regardless of what the so-called “law” says, or he is obligated to obey “the law,” even though that means doing what he personally thinks is wrong. Regardless of whether the individual’s judgment is flawed or not, it is schizophrenic insanity for a person to believe that it is good for him to do what he believes is bad. Yet that is the basis of the belief in “authority.”

Het boek is zeer lezenswaardig en laat je goed nadenken over hoe onze wereld momenteel in elkaar zit. Voor de mensen die het boek wellicht te veel vinden of alvast de kern willen hebben, Larken Rose geeft een samenvatting van 2 minuten in onderstaande youtube.

Ter aanvulling zijn dit ook twee boeiende filmpjes van Larken Rose:
Offending Activism & Government is an Illusion.

The ultimate message here is very simple.

All of recorded history screams it, yet few have, until now, allowed themselves to hear it. That message is this:

If you love death and destruction, oppression and suffering, injustice and violence, repression and torture, helplessness and despair, perpetual conflict and bloodshed, then teach your children to respect “authority:’ and teach them that obedience is a virtue.

If, on the other hand, you value peaceful coexistence, compassion and cooperation, freedom and justice, then teach your children the principles of self-ownership, teach them to respect the rights of every human being, and teach them to recognize and reject the belief in “authority” for what it is: the most irrational, self-contradictory, anti-human, evil, destructive and dangerous superstition the world has ever known.

orders

Dit boek werd net als The End of All Evil van Jeremy Locke aangeraden in deze 8 uur durende documentaire over The Natural Law. Dit materiaal is ideaal om mensen van kennis naar soevereigniteit te laten groeien in mijn beleving. In ieder geval zet het aan tot goed nadenken over wie over onszelf zou moeten regeren.

nalaw

Larken Rose – www.larkenrose.com– laat zien dat als we de wereld willen veranderen we bij onszelf moeten beginnen. Onze geloven, onze gedachten, onze emoties maar vooral onze handelingen scheppen de realiteit waarin we leven. Door onze eigen waarde te kennen, zelf na te denken en niet langer blind autoriteiten te vertrouwen en braaf hun orders op te volgen kunnen we onszelf vrijer maken en ook direct onze omgeving beter inrichten op het voortbestaan van onszelf en onze naasten.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) Website www.TragedyandHope.com
-) Website www.WhatOnEarthIsHappening.com
-) De waarheid over ons onderwijssysteem
-) Rule from the Shadow
-) Is de gevestigde media een gecontroleerde papegaaienfabriek?
-) 10 keer falen/verraad van de Nederlandse 1% media
-) Copy-Paste nieuws
-) De strijd over uw verstand
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Counter Intelligence – Shining a Light on Black Operations
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Manufacturing of Consent
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told (van dezelfde maker als The Liberty Academy)
-) Complotten zijn inherent aan machtsstructuren
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc.). Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen kunnen reageren en/of mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Statism-300x441