elite

Zijn conspiracies een hoax?

Samenzweringstheorieën kennen zowel hartstochtelijke voorstanders als zogeheten debunkers, die samenzweringsgelovigen afdoen als aluhoedjes. Wie heeft er gelijk? Zijn samenzweringstheorieën onzin, zijn we allen in de greep van een machtige elite die over lijken gaat of ligt de waarheid ergens in het midden?

Regelmatig komen hier wat problemen voorbij zoals de werking van ons huidige geldsysteem, de mainstream of 1% media en het falen van de Nederlandse rechtsstaat. Waar kritiek geven soms gemakkelijk is, is het zoeken van oplossingen en een richting waarin we ons wel willen begeven de echte uitdaging. Daarom in dit topic oplossingen. Wat zien mensen hier als oplossingen of als visionaire richting om zelf en met meerdere mensen aan te gaan werken?

Douwe in het forum-topic over oplossingen

Visionair is een informatie verstrekkende website. De radicale visies die hier tentoon worden gespreid hebben tot doel, een bepaald effect teweeg te brengen. Dat de wereld beheerst wordt door geheime genootschappen, die d.m.v. de mediacontrole en vrijwel ongelimiteerde hoeveelheid geld de complete wereld in bedwang houden, is een verstrekkende visie, maar dat lijkt mij te filmisch weergegeven. Mensen zijn te wispelturig en te eigenwijs, en de maatschappij te dynamisch en gefragmenteerd, om als homogene groep zich zo lang te laten verschuilen achter een geheime ideologie. Het lijkt op Calimero-denken dat een gemeenschappelijke vijand benoemd en de aandacht afleiden van het werkelijke probleem. De realiteit is een stuk genuanceerder en complexer dan dit.

Recent heeft het volgende project mijn aandacht getrokken; www.whypoverty.net. Ik heb 2 uitstekende documentaires hiervan gezien; één over de inspanningen van Bono en Bob Geldof om iets te doen voor de allerarmsten, en één over Park Avenue, de rijkste straat van de VS, met betrekking tot hun invloed op de politiek. Initiatieven als deze zouden niet het licht zien, als de genoemde top werkelijk zo machtig zijn en maatschappelijke controle heeft. Er is genoeg ruimte voor andersdenkenden en wereldverbeteraars.

Natuurlijk is er een elite, want in groepen mensen ontstaan van nature netwerken en hiërarchieën. En de elite lijkt me gebaat bij stabiliteit en een welvarende bevolking met tevreden inwoners, en niet bij armoede en chaos. De cultuur die momenteel overheerst, is nogal ego-gericht, vaak kijkend naar korte termijn winsten, en zich laten leidend door de waan van het dag. De oplossing van onze problemen komt niet van bovenaf, maar van individuen die ten eerste zichzelf verbeteren, daarmee ook anderen, en wellicht daarmee een stukje van de wereld. Dat gaat langzaam en kost tijd en doorzettingsvermogen, en het resultaat zal zelden zichtbaar zijn, maar het wijzen naar zaken waarop we nauwelijks invloed hebben, is een vorm van slachtofferdenken wat afleidt van het werkelijke; iedereen creëert zijn eigen wereld.

 

Check monday’s promise.

 

Forumtopic over de achtergrond van dit artikel.

 

Wereldvrede visionair of utopie?

world peaceWereldvrede, het idee dat er wereldwijd op aarde geen oorlog meer is. Is dit een realistisch visionair idee of is het niets meer dan een onhaalbare utopie?

Eerder werd duidelijk dat oorlog een prima middel is voor de financiële elite en de corporatocracy om goed geld te verdienen. De totale globale jaarlijkse omzet in militaire goederen bedraagt tegenwoordig meer dan 300 miljard dollar. Is dit het grootste obstakel voor wereldvrede? Zolang oorlog economisch interessant is en het daarbij een effectief instrument is om rijkdom te vergaren via diefstal van grondstoffen van andere landen voor een bepaalde groep mensen, zal er dan wel ooit wereldvrede komen?

Deze oorlogsveteraan uit de VS verteld zijn eigen ervaringen en licht in zijn visie toe dat oorlogen niet draaien om de strijd tussen twee of meer volkeren maar dat de echte oorlog eentje is van de elite tegen de midden en onderklasse. Een buitengewoon inspirerend en integer verhaal:

 

peaceDaarnaast kunnen we ook eens kijken wie eigenlijk allemaal een rol gespeeld hebben in oorlogen in de afgelopen decennia.

De VS en Europa komen hier met de NAVO maar al te vaak in voor. Het lijkt er op dat wij in de VS en West-Europa een grote verantwoordelijkheid hebben in vele oorlogen na de tweede wereld oorlog. Als we hiermee op zouden houden, zou wereldvrede dan een kans hebben?

Deze onderstaande video laat zien wat er in naam van de NAVO allemaal gebeurt om andere mensen “te helpen” en wat de VS en Europa allemaal doen om “democratie te brengen” aan landen die daar niet per se zelf om gevraagd hebben. In hoeverre kun je vrede brengen via de loop van geweren en het bombarderen van mensen die anders denken dan jezelf?

En is het raar dat we nooit beelden van burgerslachtoffers uit deze gebieden bij ons in de pers hebben gezien? Wanneer is iemand een vrijheidsstrijder en wanneer een terrorist in de ogen van onze mainstream oftewel 1% media?

 

Wat als wereldvrede gewoon niet uit kan, en economisch niet interessant is voor ons?
Hoe zou de wereld eruit zien als het geld wat nu naar wapens en oorlogen gaat zou worden besteed aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen wereldwijd?

En willen we eigenlijk wel wereldvrede in Nederland? Hebben we economisch gezien wel baat bij een vreedzame wereld?

Als we kijken hoeveel onze pensioenfondsen nog steeds in de wapenindustrie beleggen en hoe sterk veel Nederlandse banken nog steeds investeren in de wapenindustrie, is dat helemaal niet zo een rare vraag als het wellicht lijkt.

Bedrijven in de VS en West-Europa zijn de grootste wapenproducenten van de wereld. Daarbij was Nederland per hoofd van de bevolking gemeten, de grootste wapenexporteur in 2008. En Nederland staat ook vandaag nog bovenaan in de lijsten van wapenexporteurs.

Daarbij zijn het mede bedrijven uit Nederland zoals Shell die na oorlogen toegang krijgen tot grondstoffen uit andere landen wat voor de oorlogen vaak niet mogelijk was. Als we weten dat ons koningshuis grootaandeelhouder van Shell is dan begrijpen we wellicht ook waarom Beatrix op staatsbezoeken gaat om Nederlandse wapens te verkopen.

Kortom is het stiekem niet zo dat het westen, en dan vooral de elitie, gewoon dubbel verdient aan oorlogen?

Is wereldvrede een realiseerbaar visionair concept of is het een onhaalbare utopie? En als het economisch in het nadeel is van Nederland, West-Europa en de VS, is wereldvrede dan überhaupt wel wenselijk? Hoe denken de lezers hierover?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Wikipedia – Wapenhandel
-) Wereldvrede levert besparing op van $9.000 miljard per jaar 
-) Top 100 wapenproductie bedrijven – SIPRI
-) Documentaire – Why We Fight
-) Snelcursus: Waarom is er oorlog?
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Het militair industrieel complex
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Bankieren met Hitler
-) Nazi’s all over the place
-) Iran gisteren en vandaag
-) Armoede in de VS in beeld 
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand
-) De 30 universele rechten van de mens
-) Goedkoop op wereldreis, drie strategieën
-) The Liberty Academy