wereld

wereldreis

Goedkoop op wereldreis, 3 strategieën

Reizen is interessant, leerzaam en letterlijk grensverleggend. Het wordt zelfs aangeraden om een gelukkiger leven te leiden.

Reis meer.
Reis zolang je dat nog lichamelijk kan, offer andere dingen op als dat noodzakelijk is. De meeste mensen zien hun reisavonturen als hoogtepunten van hun leven en hebben er spijt van dat ze niet meer hebben gereisd. In de woorden van een oudere respondent: Als je moet kiezen tussen een nieuwe keuken of een reis, ik zou zeggen, boek dan de reis!

Een oudere respondent op een onderzoek, waar hij spijt van had aan het eind van zijn leven

Veel mensen denken dat een wereldreis alleen mogelijk is als je veel geld hebt. Dit is gelukkig niet het geval. Als je creatief bent en echt wilt reizen en andere culturen wilt leren kennen buiten de hotels en vakantieoorden om dan zijn de volgende 3 strategieën ideaal om met beperkt budget de wereld te verkennen.

Het is in deze tijden altijd handig om te leren hoe je zelf organisch voedsel kunt verbouwen, WWOOF is een ideale leerschool!

WWOOF – World Wide Opportunities on Organic Farms
Het concept van WWOOF is simpel. Mensen kunnen in ruil voor 4 tot 5 uur vrijwilligerswerk per dag, kost en inwoning krijgen bij organische boerderijen.  Zelf heb ik hier veelvuldig gebruik van gemaakt tijdens mijn reizen en kan het van harte aanbevelen. Je leert op deze plekken hoe je zelf gezond voedsel kunt verbouwen en de werksfeer is vaak relaxed. Daarbij kom je op deze plekken regelmatig andere wereldreizigers tegen waar je verhalen en tips mee kunt uitwisselen. Door een tijd mee te werken op een plek leer je de cultuur en de mensen van een land kennen. Inmiddels zit het WWOOF netwerk in de hele wereld verspreid, incl. Nederland. Op wwoof.org kun je meer informatie vinden.

Pasporta Servo – met Esperanto goedkoop de wereld rond
Esperanto is een logische en daardoor gemakkelijk te leren, politiek neutrale taal die nationaliteit overstijgt. Naast deze idealistische en praktische eigenschappen hebben Esperantosprekers het voordeel dat ze goedkoop kunnen reizen via een eigen netwerk van gastadressen. Het aantal Esperantosprekers wordt momenteel op 2 miljoen geschat, verspreid over meer dan 120 landen. Als reiziger kun je contact leggen met Esperantosprekers die lid zijn van het reisnetwerk en  zo gratis slaapplaatsen regelen. Mensen die te weinig tijd hebben om te reizen, kunnen gastadres worden en Esperanto reizigers onderdak bieden. Het grote voordeel van dit netwerk is dat communicatie niet een probleem is en je als gast bij mensen komt waar je prima mee kunt communiceren. Daarbij treden ze vaak op als een lokale gids die je de omgeving kunnen laten zien. Als gastadres is het boeiend om je gasten je eigen omgeving te laten zien en ze de ins en outs te vertellen van je eigen woonplaats, stad, cultuur, etc.

Het huidige reisnetwerk van Pasporta Servo

Uit eigen ervaring kan ik mededelen dat Esperantosprekers vaak boeiende, avontuurlijke en open mensen zijn. Zelf heb ik meermalen met Pasporto Servo gereisd en heb aan meerdere reizigers onderdak geboden. Tot nu toe hebben we mensen uit o.a. Argentinië, Zwitserland, Ukraïne, Denemarken, Engeland, Spanje, en Frankrijk mogen verwelkomen. Voor mensen die meer over Esperanto willen leren is er op esperanto-jongeren.nl een boel informatie te vinden over de taal. De taal is met een kwartier per dag binnen een half jaar dusdanig goed onder de knie te krijgen dat je  op een goed basisniveau kunt communiceren met anderen in de taal. Esperanto is o.a. gratis via het internet te leren. Naast het reisnetwerk Pasporta Servo worden er vele internationale bijeenkomsten georganiseerd over de hele wereld met Esperanto, wat vaak een goed excuus is om een ver land te bezoeken waar je anders wellicht niet zo snel naar toe zou zijn gegaan.

Banksurfend de wereld rond!

Couchsurfing
Hetzelfde principe als Pasporta Servo maar dan in de Engelse taal is Couchsurfing. Via een netwerk kun je gratis logeeradressen over de hele wereld vinden en buitenlandse mensen onderdak bieden. Zelf heb ik minder ervaring met Couchsurfing en de keren dat ik het wou gebruiken reageerden mensen over het algemeen slecht. Maar veel bekenden zijn zeer over Couchsurfing te spreken en het kan mensen een prima low-budget reismogelijkheid geven waar je de mensen van een land zelf leert kennen. Wellicht dat er lezers zijn met ervaring met Couchsurfing die zelf ook wat meer over hun ervaringen kunnen vertellen. Op couchsurfing.org meer informatie.

Tot zover deze drie strategieën om goedkoop de wereld rond te reizen. Mochten mensen zelf nog andere tips hebben, deel ze vooral in de reacties.

Het schrikbeeld van nationalisten: hordes vreemdelingen die binnen komen stormen. Terecht?

Is de mens van de toekomst een wereldburger?

Grenzen. Best wel lastig. Wereldproblemen zoals klimaatverandering houden niet op bij de landsgrenzen. Is het niet verstandiger om alle grenzen af te schaffen?

Waarom zijn er grenzen?
Palen, of een compleet hekwerk zoals vroeger langs het IJzeren Gordijn liep, in de grond meppen is een kostbare geschiedenis. Zo kostte het beruchte IJzeren Gordijn dat de DDR bouwde op de grens met West-Duitsland om haar burgers binnen te houden, het niet erg rijke land in 1983 alleen al aan personeelskosten 1 miljard D-mark per jaar. Toch hebben bepaalde regimes dat er graag voor over. Sterker nog: er komen steeds meer hekken rond grenzen te staan. Denk aan de grens tussen de VS en Mexico, het nieuwe hekwerk rond de Hongaarse zuidgrens en de vele grensbarrieres in het Midden Oosten. Deze dienen er meestal voor om mensen buiten te houden. Wat dat betreft zijn ze vrij effectief.

Het schrikbeeld van nationalisten: hordes vreemdelingen die binnen komen stormen. Terecht?
Het schrikbeeld van nationalisten: hordes vreemdelingen die binnen komen stormen. Terecht?

Tegenwoordig is er nog maar een land dat net zoals de voormalige DDR, haar inwoners graag wil vasthouden: Noord-Korea, een overblijfsel uit de Koude Oorlog. De meeste hekken, muren en wallen hebben nu juist als doel om mensen buiten te houden. In sommige gevallen, zoals Israel, is dat om moordaanslagen door terroristen te voorkomen. In andere gevallen wil de regering misdaad, smokkel, of massale migratie uit een arm buurland stoppen. Dit verklaart de hekken tussen Europees Turkije en de twee buurlanden, en de grensmuur tussen de Verenigde Staten en de arme zuiderbuur Mexico.

Wat zou er gebeuren als alle grenzen zouden worden opengezet?
Dit experiment wordt uitgevoerd in het gebied dat nu de Europese Unie vormt. In landen waar het welvaartspeil redelijk op elkaar lijkt, heeft dit per saldo positieve effecten. Regeringen kunnen niet meer de grens afsluiten, waardoor ze het hun burgers ongeveer even goed naar de zin moeten zien te maken als het buurland. De Nederlandse pomphouders in de grensstreek ondervinden dat nu.

Massale migratie als de welvaartsverschillen te groot zijn
Kunnen de bewoners van een echt arm land – met een welvaartpeil dat de helft of minder is van dat van een rijk buurland, zonder probleem de grens over, dan doen ze dat ook massaal. Dit gebeurde bijvoorbeeld met Poolse gastarbeiders. Zouden de Europese buitengrenzen open worden gezet, dan betekent dat miljoenen extra immigranten uit Afrika en Azie en het einde van de meeste sociale voorzieningen. We zouden hiermee als het ware de Derde Wereld in Europa importeren.

Groei economie, maar meer ongelijkheid
Wel zou de economie in absolute zin hard groeien – meer mensen betekent meer bedrijvigheid, meer behoefte aan woningen etc. De groep die hiervan profiteert is de rijke bovenlaag en de immigranten. Voor de laagopgeleiden betekent dit juist slecht nieuws: er is minder vraag naar hen, waardoor de lonen dalen. Hoogopgeleiden kunnen overal ter wereld terecht. Zij hoeven zich minder zorgen te maken, ook omdat beschermde beroepen vaak hoogopgeleide beroepen zijn.

Cultuurverrijking of juist niet?
Cultureel gezien betekent de massale immigratie, dat de inheemse cultuur wordt blootgesteld aan veel prikkels. Er ontstaat als het ware een nieuw cultureel ecosysteem. De gevolgen hiervan zijn wisselend en hangen sterk af van  de soort migranten. Zo leidde de immigratie van Vlamingen, en later Hugenoten en joden, tot de Nederlandse Gouden Eeuw. De immigratie van laagopgeleide Turkse en Marokkaanse gastarbeiders had per saldo geen gunstige effecten. Het opleidingspeil in West-Europa is op wereldschaal gezien hoog. Migranten zullen dus gemiddeld (veel) lager opgeleid zijn dan de inheemse bevolking. Alleen bij een selectief immigratiebeleid, waarvoor je uiteraard grenzen nodig hebt, kan je zorgen voor hoogopgeleide immigranten.

Meer lokale ongelijkheid, maar globale gelijkheid
Geen grenzen meer betekent, dat op plekken met veel werkloosheid mensen zullen vertrekken. Daardoor stijgen de lonen daar weer. Ook sturen de migranten geld naar hun familie die is achtergebleven. Daardoor beweegt de welvaart van verschillende delen van de wereld naar elkaar toe, al zal lokaal het verschil tussen rijk en arm groeien. Terugkerende migranten brengen hun kennis in praktijk – de reden waarom Turkse bouwbedrijven nu bloeien – en maken industrie mogelijk.

Meer conflicten, maar snellere verbroedering (soms)
Muren en grenzen houden mensen uit elkaar. Als die mensen een hekel aan elkaar hebben, voorkomt dat conflicten. Zouden er geen grenzen meer zijn, dan komen eerder gescheiden groepen met elkaar in aanraking. Dat leidt in eerste instantie tot het oplaaien van een conflict. Later, als de wederzijdse bloeddorst is gestild, zal dit leiden tot een snelle verbroedering als het conflict niet een diepere oorzaak heeft. Pas als mensen zich onderdeel van een enkele groep gaan voelen, stopt de onderlinge strijd.

Lees ook:
Wereldburgers

Afrika is een enorm continent, zoals hier goed te zien is. De kans is groot, dat in 2050 het belang van Afrika, met twee miljard inwoners, dat van Europa gaat overschaduwen. Bron: NASA

Wat zijn de twintig landen met de meeste mensen in 2050?

Hier in Europa daalt de bevolking, of blijft dezze gelijk, maar Europa, Rusland, Japan en China vormen hiermee een uitzondering in de wereld. In zuidelijker streken, vooral in Afrika onder de Sahara, explodeert de hoeveelheid mensen. Zo wonen er in het kleine land Uganda in 2050 meer mensen dan in Frankrijk en Duitsland bij elkaar.

Afrika zal in 2050 dan ook een veel grotere rol spelen dan nu, mogelijk zelfs een grotere rol dan het veel kleinere Europa. Europa is vruchtbaar en dichtbevolkt, maar in Afrika worden nu zoveel mensen geboren, dat de bevolking van Afrika naar schatting ver over de twee miljard heen zal gaan, drie keer die van Europa.

Afrika is een enorm continent, zoals hier goed te zien is. De kans is groot, dat in 2050 het belang van Afrika, met twee miljard inwoners,  dat van Europa gaat overschaduwen. Bron: NASA
Afrika is een enorm continent, zoals hier goed te zien is. De kans is groot, dat in 2050 het belang van Afrika, met twee miljard inwoners, dat van Europa gaat overschaduwen. Bron: NASA

NB: dit zijn ramingen voor 2050 die uitgaan van een wereld die niet veel zal verschillen van nu. De combinatie van een explosieve technologische ontwikkeling met een sterke bevolkingsgroei is uitermate gevaarlijk. De komende dertig jaar worden erg spannend en zullen vermoedelijk de geboorte van kunstmatige intelligenties die slimmer zijn dan mensen met zich meebrengen. Ook zullen er meer conflicten uitbreken. We zullen, om een Chinese uitdrukking te gebruiken, interessante tijden meemaken. De vraag is daarmee, hoeveel deze voorspellingen waard zullen zijn na bijvoorbeeld massamigraties en vernietigende wereldoorlogen.

Video: De toekomst van de voedselvoorziening

Stijgende voedselprijzen komen voortdurend in het nieuws. Op het eerste gezicht lijkt er een enorm voedseltekort te bestaan in de wereld. Schijn bedriegt echter. In 2013 produceerde de aarde voldoende voedsel voor 11 miljard mensen, 1,5 maal de wereldbevolking.

fuckthelawn6

Een groot deel van dat voedsel werd echter gebruikt als veevoer. Ook kampen we met de steeds duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen. Organische landbouw, ooit afgeschreven als inefficiënt, blijkt in gematigde streken meer dan 90% van de opbrengst van traditionele landbouw te leveren, in de tropen, als intercropping en andere geïntegreerde teeltsystemen toe worden gepast, zelfs 182%.  Worden slimme landbouwsystemen de redding van de wereldbevolking? Of zullen we verhongeren als olie definitief meer energie kost om op te pompen dan er uit te halen is?

De islamitische hemel, met daarin veel mooie gewillige vrouwen en rivieren van wijn, spreekt erg tot de verbeelding van jihadstrijders.

Hoe levensvatbaar is een kalifaat?

Hoewel de extremistische praktijken van ISIS niet erg populair zijn onder de meeste islamieten, is de droom van een zogeheten kalifaat wijdverspreid in de islamitische wereld. Wat is een kalifaat, en wat zijn de gevolgen als er een wijdgedragen kalifaat zou ontstaan?

Kalifaat
Naar verluidt uit islamitische bronnen is de (verder niet uit overige historische bronnen bekende) Mekkaanse handelaar, later krijgsheer  AbÅ« al-Qāsim Muḥammad ibn Ê¿Abd Allāh ibn Ê¿Abd al-Muá¹­á¹­alib ibn Hāshim, beter bekend als Mohammed, van de Arabische stam Kuraish de uitvinder van de islam. Gedurende twee decennia probeerde deze Mohammed met weinig succes zijn religieuze boodschap te verspreiden in zijn geboortestad Mekka, nu een met smakeloze architectuur volgeplempt pelgrimsoord in de westelijke kuststreek van het huidige Saoedi-Arabië.

De islamitische hemel, met daarin  veel mooie gewillige vrouwen en rivieren van wijn, spreekt erg tot de verbeelding van jihadstrijders.
De islamitische hemel, met daarin veel mooie gewillige vrouwen en rivieren van wijn, spreekt erg tot de verbeelding van jihadstrijders.

Zijn ideologie, die de naam ‘islam’ kreeg, kreeg een politiek karakter toen hij met zijn volgelingen migreerde naar de nabijgelegen woestijnstad Medina. De combinatie van een religieuze boodschap, waarbij Mohammeds volgelingen rivieren van wijn en veel gewillige vrouwen kregen voorgespiegeld als ze zouden sneuvelen in de strijd tegen de ongelovigen, met politiek bleek een succesnummer. Hordes fanatieke volgelingen maakten korte metten met vijandige joodse stammen en andere tegenstanders. Hier werd de eerste islamitische staat gesticht, die al tijdens het leven van Mohammed het Arabisch schiereiland onder de voet liep. Na de dood van Mohammed, die zowel werelds als geestelijk leider was, moest de rol van werelds leider overgenomen worden door een andere islamiet. De eerste khilafâh, klassiek-Arabisch: ‘opvolger’, werd Mohammeds oom Abu Bakr. Na diens dood, werd deze opgevolgd door resp. Mohammeds volgelingen Omar en Othman en neef Ali. Het rijk dat deze kaliefen bestuurden werd aangeduid als khilafât, in het Nederlands weergegeven als kalifaat. Dit kalifaat groeide door de vele veroveringsoorlogen van de islamieten zo sterk, dat het uiteenviel. Slechts enkele keren in de geschiedenis vormden de islamitische gebieden één enkel rijk.

Hoe groot zijn de kansen voor IS om uit te groeien tot een door islamieten wereldwijd erkend kalifaat?
De islamistische militie Islamitische Staat in Irak en al-Shams (ISIS) heeft in 2013 en het eerste halfjaar van 2014 een groot, aaneengesloten gebied in het noorden van Syrië en Irak veroverd. Hierin vinden  alle klassieke hoogtepunten van het islamisme plaats: standrechterlijke executies, kruisigingen, ontvoeringen en het opleggen van de strenge islamitische wetgeving, de sharia, die onder meer muziek verbiedt. Waar deze groep eerder streefde naar een emiraat dat Syrië en Irak omvat, is na de verovering van de grote stad Mosoel in Irak klaarblijkelijk nu het ambitieniveau flink gestegen. Toch zijn  de kansen van voormalig emir, nu kalief al-Baghdadi om uit te groeien tot de wereldlijk leider van meer dan een miljard islamieten niet bijster groot. Hij zal overwinning op overwinning moeten stapelen om hiermee aan te tonen dat Allah met hem is. Bij het schrijven van dit artikel zit echter de klad in zijn veroveringsplannen. Logisch ook: de sji’ietische meerderheid in Irak, alsmede de Koerden en de overige milities in Syrië hebben weinig trek om onderworpen te worden aan massa-executies en ook meer competente buitenlandse leiders, zoals Vladimir Putin, maken zich nu steeds meer zorgen. De reden waarom Putin gevechtsvliegtuigen levert aan Irak. Kortom: al-Baghdadi zal een konijn uit de hoge hoed moeten toveren om niet snel onder de voet te worden gelopen.

Geregeld duikt hij op in de islamitische geschiedenis: de Mahdi, althans mensen die beweren dat ze hem zijn.
Geregeld duikt hij op in de islamitische geschiedenis: de Mahdi, althans mensen die beweren dat ze hem zijn.

Mahdi
Dat konijn is mogelijk de Mahdi. Net als christenen geloven islamieten in een apocalyptische figuur, de Mahdi, die in een eindstrijd de islamieten zal leiden in een vernietigingsoorlog tegen de rest van de wereld. In de weinig geruststellende woorden zoals die door islamieten worden toegeschreven aan Mohammed:
De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, zeker, (Jezus) de zoon van Maryam zal spoedig onder jullie (moslims) neerdalen en hij zal de mensheid rechtvaardig beoordelen volgens de wetten van de Qor-aan (als een rechtvaardige leider); hij zal het kruis breken en het varken doden en er zal geen djizyah zijn. Geld zal er overvloedig zijn, zodat niemand het zal accepteren en één enkele knieling voor Allah (in het gebed) zal beter zijn dan de hele wereld en alles wat er in is.” Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) voegde er aan toe: “Als jullie willen, kunnen jullie (dit vers van de Edele Qor-aan) reciteren: â€œEn er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet vóór zijn dood in hem (de profeet ‘Iesaa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn.”

De eschatologie van de christenen is echter verschillend van die van de islamieten, waardoor de figuur die de islamieten als Mahdi zien, door de christenen zal worden gezien als de antichrist. Als al-Baghdadi, naar verluidt een afstammeling van Mohammed wat vereist is, of iemand van zijn trawanten er in slagen door grote groepen islamieten te worden gezien als Mahdi, zal dit voldoende politiek momentum opleveren om alle islamitische gebieden, en vermoedelijk ook een deel van de rest van de wereld, onder de voet te lopen. Dit zal uitermate nare gevolgen hebben, want dit zal neerkomen op een derde wereldoorlog. De vraag is echter of dit gaat lukken. Alleen door een zeer ingrijpende gebeurtenis, denk aan de vernietiging van Mekka of een ineenstorting van het huidige door het Westen gedomineerde economische systeem, zal dit kunnen gebeuren.

Lees ook: 
Een nieuw kalifaat: de geopolitieke gevolgen

Video: high tech landbouw de toekomst?

Er bestaat een groot conflict tussen de aanhangers van high-tech landbouw en organische landbouw, zoals permacultuur. Beide stromingen willen de bestaande landbouw hervormen, maar kiezen voor verschillende methoden. Toch willen beide stromingen hetzelfde doel bereiken: de voedselveiligheid van negen miljard aardbewoners in de toekomst garanderen. In deze videoclip van de Universiteit van Californië een overzicht van ontwikkelingen.

Wat denken jullie? Is een veel betere high tech landbouw de oplossing of moeten we toch kiezen voor massaal organisch (met de bekende gevolgen voro de voedselvoorziening)? Of moeten we van beide benaderingen maximaal gebruik maken om de grote wereldbevolking in leven te houden?

Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.

Aarde steeds meer in greep van agressieve reptielen

Modern wetenschappelijk onderzoek geeft samenzweringstheoreet David Icke zonder meer gelijk. Multidisciplinair onderzoek wijst ondubbelzinnig uit dat de aarde steeds meer in de greep komt van intelligente reptilians. Het voortbestaan van de aarde wordt bedreigd. Hoe redden we de aarde van deze gevaarlijke dreiging?

Reptilians alomtegenwoordig
Volgens David Icke, voormalig keeper bij een Engels profvoetballersteam en BBC-presentator, zijn alle machthebbers en personen in sleutelposities reptielachtige wezens. Op het eerste gezicht lijkt dit een onzinnige, ja, zelfs krankzinnige bewering. Icke wordt dan ook vaak uitgelachen om deze bewering. Objectief gesproken heeft de man echter zonder meer gelijk. Niet alleen onze leiders, maar wij allen, van de Bosjesmannen in de Kalahari-woestijn tot de royals in Buckingham Palace, ook Icke zelf, zijn reptielen. Als zoogdiersoort zijn mensen ontstaan uit zoogdierachtige reptielen. Ook vogels, nakomelingen van de dino’s, zijn reptielen. Wat zegt het feit dat we reptielen zijn over ons? En wat maakt zoogdieren verschillend van de overige reptielen?

Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.
Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.

Denken als een reptiel
Met de reptielen delen we de hersenarchitectuur in grote lijnen. Alle reptielen beschikken over een hersenstam, kleine hersenen en hersenkwabben om waarnemingen met de neus, ogen en oren te verwerken. Onze reptielachtige voorouders kenden niet erg veel sociaal gevoel. Broedzorg, of een sociaal leven, is bij reptielen zeldzaam [1]. Reptielen leven doorgaans solitair. Het denken van reptielen is voornamelijk instinctgestuurd en gericht op het veroveren van voedsel of een seksuele partner. Uit paleologische vondsten, zoals gefossiliseerde pootafdrukken en groepen omgekomen dino’s weten we dat dinosauriërs in meerdere gevallen wel groepen vormden. Inderdaad spelen bij hun afstammelingen, de vogels, sociale interacties wel een belangrijke rol.

Zoogdierbrein
Bij het ontstaan van moderne zoogdieren onwikkelden zich hersengedeelten die meer geavanceerd sociaal gedrag en broedzorg mogelijk maakten:  septumamygdalaehypothalamushippocampaal complex en cingulate cortex. Deze hersendelen maken het mogelijk dingen als medelijden, liefde en begrip te voelen en maken zij het opslaan en verwerken van herinneringen mogelijk. Uniek voor zoogdieren is de neocortex, de hersenschors. Met onze enorme hersenschors,  die complex denken mogelijk maakt, vormen mensen daarmee in feite het meest ‘zoogdierachtige’  zoogdier.

Hoe beïnvloedt ons reptielenbrein ons?
In situaties van stress, springen onze hersenen al snel terug naar de overlevingsmodus. We gaan onbewust denken als een reptiel: het reptielendeel van ons brein neemt over. Mensen onder stress worden daarom rigide en agressief of bang. en ander typisch reptielentrekje van mensen is het herhalen van rituelen. De reden waarom Coca Cola-suikerwater en Mac Donalds gemalen dood beest op kleffe broodjes zo populair zijn is dat de McDonalds ervaring, zoals een marketingdeskundige dat noemt, altijd hetzelfde is. Lekker voorspelbaar. Vooral gestressde zakenmensen boeken om dezelfde reden graag een kamer in een prijzig Sheratonhotel, dat voelt veiliger.

Bij de meeste mensen treedt dan ook de typische zoogdierreflex van groepsvorming op. Psychopaten zijn een uitzondering. Zij vertonen voortdurend reptielengedrag, gericht op exploitatie van anderen. Inderdaad zijn psychopaten op leidende posities oververtegenwoordigd. Op zich is de gedachte van Icke dat we worden overheerst door reptielen dus wel te begrijpen.

Hoe voorkomen we dat het reptielenbrein onze planeet ten gronde richt?
Zoogdieren leven in groepen. Vaak weerhouden andere groepsleden van destructief gedrag. Meer democratische inspraak en openheid zijn dus essentieel. Dan komen we toe aan lange-termijn denken. De beslissing om de banken te ‘redden’ was bijvoorbeeld een typische door het reptielenbrein ingegeven angstreactie. Banken zijn (uiterst beperkt) handig, maar ze zijn niet onmisbaar.  Als de politieke klasse en top van het bedrijfsleven zich minder door angst zou laten leiden, en meer empathie zouden voelen met hun bevolking, zouden veel destructieve besluiten niet worden gemaakt en worden vervangen door zinnige besluiten. Denk bijvoorbeeld aan een paar miljard voor zorgrobot-ontwikkeling of vervangen van de Spaanse centrales door zonnepanelen.

Lees ook
Psychopaten en hun invloed op de maatschappij

Bronnen
1. D. O’Connor en R. Shine, Lizards in ‘nuclear families’: a novel reptilian social system in Egernia saxatilis (Scincidae), .Mol Ecol. 2003 Mar;12(3):743-52.

Waar duren de vakanties het langst?

Kloppen de vooroordelen over Grieken als luie werkers en Duitsers als werkmieren? En hoe zit het met de vakanties in Europa, vergeleken met die in Azië en Noord-Amerika? Het Britse bedrijf Mercer maakte een overzicht. De conclusies zijn opvallend.

Land Regio Wettelijke minimum vakantie (werkdagen) Feestdagen (dagen) Totaal (werkdagen)
Verenigd Koninkrijk West-Europa 28 8 36
Polen Centraal-en Oost-Europa 26 11 37
Oostenrijk West-Europa 25 13 38
Bolivia Latijns-Amerika 25 12 37
Denemarken West-Europa 25 9 34
Finland West-Europa 25 10 35
Frankrijk West-Europa 25 11 36
Griekenland West-Europa 25 12 37
Luxemburg West-Europa 25 10 35
Zweden West-Europa 25 11 36
Malta West-Europa 24 14 38
Venezuela Latijns-Amerika 24 12 36
Hongarije Centraal-en Oost-Europa 23 10 33
Brazilië Latijns-Amerika 22 11 33
Peru Latijns-Amerika 22 12 34
Portugal West-Europa 22 13 35
Spanje West-Europa 22 14 36
Verenigde Arabische Emiraten Midden-Oosten en Afrika 22 9 31
Noorwegen West-Europa 21 10 31
Argentinië Latijns-Amerika 20 12 32
Australië Asia Pacific 20 10 30
België West-Europa 20 10 30
Kroatië Centraal-en Oost-Europa 20 13 33
Cyprus West-Europa 20 15 35
Tsjechische Republiek Centraal-en Oost-Europa 20 12 32
Duitsland West-Europa 20 9 29
Ierland West-Europa 20 9 29
Italië West-Europa 20 11 31
Japan Asia Pacific 20 15 35
Letland Centraal-en Oost-Europa 20 12 32
Litouwen Centraal-en Oost-Europa 20 13 33
Nederland West-Europa 20 8 28
Nieuw-Zeeland Asia Pacific 20 11 31
Roemenië Centraal-en Oost-Europa 20 8 29
Rusland Centraal-Oost-Europa 20 12 32
Servië Centraal-en Oost-Europa 20 8 28
Slowakije Centraal-en Oost-Europa 20 15 35
Slovenië Centraal-en Oost-Europa 20 13 33
Zwitserland West-Europa 20 9 29
Zuid-Korea Asia Pacific 19 15 34
Marokko Midden-Oosten en Afrika 18 14 32
Oekraïne Centraal-en Oost-Europa 18 9 27
Turkije Centraal-en Oost-Europa 17 13,5 30,5
Maleisië Asia Pacific 16 16 32
Mexico Latijns-Amerika 16 7 23
Chili Latijns-Amerika 15 14 29
Colombia Latijns-Amerika 15 18 33
Ecuador Latijns-Amerika 15 9 24
Libanon Midden-Oosten en Afrika 15 16 31
Zuid-Afrika Midden-Oosten en Afrika 15 12 27
Taiwan Asia Pacific 15 13 28
Hong Kong Asia Pacific 14 12 26
Pakistan Asia Pacific 14 11 25
Singapore Asia Pacific 14 11 25
Vietnam Asia Pacific 14 9 23
India Asia Pacifc 12 16 28
Indonesië Asia Pacific 12 14 26
Canada Noord-Amerika 10 9 19
China Asia Pacific 10 11 21
Thailand Asia Pacific 6 16 22
Filippijnen Asia Pacific 5 15 20
Verenigde Staten van Amerika Noord-Amerika Geen verplichte eis, in de praktijk rond de 15 dagen 10 25 (incl vakantietijd)

bron: Mercer.com

Duidelijk is dat vooral de Noord-Amerikanen uit de USA en Canada er bekaaid afkomen. Amerikanen krijgen uit de rest van de wereld vaak het verwijt dat ze niet verder kijken dan hun eigen land. Geen wonder, gezien de korte tijd dat Amerikanen op vakantie kunnen. De genoemde 15 dagen Dit maakt dat Amerikanen maar weinig van de rest van de wereld kunnen zien en Amerikaanse buitenlandse reizen doorgaans kort en oppervlakkig zijn. Hierbij moet je bedenken dat bij laagbetaalde banen, zoals bij de warenhuisgigant Walmart, de jaarlijkse vakanties veel korter zijn, in het geval van Walmart direct na het eerste werkjaar 5 werkdagen, oplopend tot 20 voor mensen die langer dan 15 jaar voor Walmart werken (en er niet door een bezuinigende manager uit zijn gezet).

Voortbestaan vs. het huidige geldsysteem

Terwijl ons monetaire systeem momenteel voorspelbaar verder in elkaar zakt en de economische crisis alleen maar groter wordt is het wellicht verstandig inplaats van op geld, ons te focussen op voortbestaan en hoe we dat in overvloed kunnen doen.

workOnze huidige technologie om elkaars kennis, arbeid, talenten, bezit etc. onderling uit te ruilen (ons huidige systeem met Eurogeld) werkt zo slecht dat er momenteel meer dan 610.000 werklozen zijn in Nederland. Als we de logica van het geldsysteem volgen zouden deze mensen zinloos/overbodig zijn maar het omgekeerde is het geval als we vanuit voortbestaan kijken. Alle mensen zijn in staat nuttige bijdragen aan de samenleving te leveren en dat ons geldsysteem de indruk wekt dat dit niet het geval zou zijn, is misschien wel het grootste nadeel van de huidige systeemcrisis van het monetaire systeem.

Al deze mensen hebben, als ze toegang hebben tot het internet, betere scholingskansen dan op ieder moment eerder in de geschiedenis. Online onderwijs is nog nooit zo groot, goed en goedkoop geweest, online leren programmeren is gemakkelijker dan ooit, en zelfs 3D modelleren kan je tegenwoordig gratis leren.

Daarnaast zijn er vele ramen, daken, muren, tuinen, stadsparken en stukken grond waar mensen kunnen beginnen met het zelf produceren van voedsel. Vele huizen in Nederland kunnen beter geisoleerd worden en energieproducerend worden gemaakt met telkens goedkoper wordende hernieuwbare energieopties. Open source wereldwijde wetenschap inclusief ruimtevaart staat nog maar net in de kinderschoenen en een nieuwe cooperatieve economie krijgt elke dag meer zichtbare verschijningnsvormen.

Iedereen, zeker in Nederland kan iets bijdragen aan het plezierig voortbestaan van zichzelf, voor de mensen om hem of haar heen, voor de lokale gemeenschap en eventueel zelfs op nationale en internationale schaal. De wereld is nog nooit zo verbonden geweest en nog nooit hebben individuen zoveel toegang gehad tot kennis en andermans kunde en hulp. Waarom laten we ons als mensheid momenteel uberhaupt nog zo beperken door een ouderwets en gevaarlijk geldsysteem wat duidelijk niet goed meer functioneert?

Laten we eens goed naar onszelf kijken en bedenken wat we eigenlijk echt nodig hebben en willen, waar liggen onze eigen talenten en passies en wat hebben we te bieden aan anderen? Hoe kunnen we onszelf en de mensen om ons heen echt vooruit helpen? Wanneer gaan we inzien dat het leven daarom draait, en houden we op ons slaafs in een keurslijf te laten dwingen door een geldsysteem wat ons niet langer dient?

533909_599150903429967_337751052_n
Hoe denken mensen hier dat we met zijn allen een mooiere wereld kunnen maken voor onszelf, elkaar en de andere aardbewoners waar we deze planeet mee delen?

Een kwart miljard jaar geleden zagen de tropen er zo uit, wijst nieuw onderzoek uit.

‘Kwart miljard jaar geleden tropen te heet voor leven’

Rond de 249 miljoen jaar geleden waren delen van de aarde zo heet dat ze letterlijk onbewoonbaar werden. Dat zeggen de paleontologen Wignall en zijn collega’s in het blad Science. Alleen kleine, niet-bewegende dieren konden overleven in de tropen. Hogere planten en dieren vluchtten massaal naar de poolstreken.  Dit is voorzover bekend de heetste periode ooit in de geschiedenis van de aarde. Het is ook de enige extinction level event in de geschiedenis van de aarde waarin overmatige warmte leidde tot uitstervingen.

Een kwart miljard jaar geleden zagen de tropen er zo uit, wijst nieuw onderzoek uit.
Een kwart miljard jaar geleden zagen de tropen er zo uit, wijst nieuw onderzoek uit.

Tweede uitstervingsgolf vlak na eerste
Deze uitsterving is niet bekend, omdat deze vrij kort na de vorige, grootste uitstervingsgolf ooit volgde: de uitstervingsgolf aan het einde van het Perm. Deze vond 3 miljoen jaar eerder (dus 252 miljoen jaar geleden) plaats en had tot gevolg dat tachtig tot negentig procent van alle soorten op aarde verdween. De oorzaak was vermoedelijk een reeks van zware vulkaanuitbarstingen in wat nu Siberië is, waarbij de oceanen zo werden verstikt dat ze zuurstofvrij werden. De vermoedelijke oorzaak van de uitsterving, denken paleontologen. Dit verklaart, zo lijkt het, ook waarom het zo raadselachtig lang duurde voordat het leven op aarde weer opkrabbelde van de natuurramp.  Gewoonlijk gebeurt dit al binnen enkele honderdduizenden jaren, maar deze keer duurde het meer dan vijf miljoen jaar voor het leven op aarde er in slaagde de aarde weer geheel te koloniseren.  Deze ontdekkingen deden Wignall en zijn collega’s door de verhouding tussen de ‘lichte’ zuurstofvorm O-16 en de ‘zware’ zuurstofvorm O-18 te meten in fossielen van conodonten, een uitgestorven groep primitieve, lampreiachtige vissen. Hoe hoger de temperatuur, hoe minder ‘zware’ zuurstof in de fossielen achterblijft. Door de verhouding te meten kan je dus een goede indruk krijgen van de gemiddelde temperatuur.

De temperatuur liep meteen na de rampzalige Siberische uitbarsting geleidelijk steeds meer op. De vermoedelijke reden is dat na de Siberische uitbarsting enorme hoeveelheden kooldioxide en andere broeikasgassen vrijkwamen, die niet door de vernietigde plantengroei konden worden opgenomen. De temperaturen bereikten hun piek tijdens de zogeheten Smithian-Spathian extinction. Deze uitsterving vernietigde veel minder soorten dan de Perm-Trias uitstervingsgolf omdat er nog maar weinig soorten over waren die uitgeroeid konden worden.

Verhongering en verstikking
In die tijd bereikten de oppervlaktetemperaturen van het zeewater in de tropen waarden boven de veertig graden, terwijl de diepzee enkele graden koeler was. Dit was de gemiddelde temperatuur van het zeewater. In woestijnen variëren de temperaturen vel sterker, dus is de kans verre van denkbeeldig dat het op het land vijftig of zelfs zestig graden was. In de droge tijd moeten deze dodelijke temperaturen regel zijn geweest. Deze extreme hitte verklaart volgens Wignall tot nu toe raadselachtige patronen in het voorkomen van fossielen. Hoge watertemperaturen betekenen dat veel minder zuurstof in het water opgelost kan worden. Verder jaagt een hoge temperatuur de stofwisseling omhoog. Dieren in zee verstikten en verhongerden dus. Grote, maar beweeglijke soorten, zoals vissen, trokken weg van de evenaar maar hielden stand aan de polen. Alleen kleine, niet beweeglijke soorten, die minder zuurstof nodig hebben en een zeer laag metabolisme, zoals weekdieren, hielden stand.
Ook planten, zeker de primitieve planten uit die tijd, krijgen grote problemen bij temperaturen boven de zestig graden.  Het gevolg: een grote equatoriale woestijn die zich over het toenmalige supercontinent uitstrekte.

Het duurde nog enkele miljoenen jaren, tot 247 miljoen jaar geleden, voordat grote, beweeglijke dieren weer de tropen konden bewonen en planten zich weer in de tropen vestigden.  Deze Smithian-Spathian uitstervingsgolf is de enige bekende gebeurtenis  waarbij hitte doodde. Wel moeten de uitkomsten nog door andere onderzoeksgroepen bevestigd worden.
Dit resukltaat is mee rdan alleen van academisch belang. Als de temperatuur in de tropen met meer dan zeven graden stijgt, dreigen de tropen voor mensen onbewoonbaar te worden.  Kortom: laten we opschieten met schone energiebronnen en energiebesparing.

Bron
Paul B. Wignall et al., Lethally Hot Temperatures During the Early Triassic Greenhouse, Science (2012), DOI: 10.1126/science.1224126