diversiteit

Het brein in werking baadt in zeer zwak licht. Toeval? Integendeel volgens een aantal onderzoekers.

Temple Grandin: Onze wereld heeft allerlei soorten breinen nodig

Temple Grandin is een beroemd Amerikaans zoölooge met een boeiend levensverhaal. Grandin is gediagnosticeerd met autisme en heeft ondanks deze ‘handicap’ een succesvolle carrière als wetenschapper opgebouwd. In 2010 is er een film over haar levensloop verschenen.

In onderstaande TEDx Talk legt Temple Grandin uit waarom volgens haar de wereld allerlei soorten breinen nodig heeft. Hierbij maakt ze gebruik van haar eigen ervaringen en inzichten om dit te illustreren.

Temple Grandin werd als kind ‘autistisch’ bevonden. Ze legt uit hoe haar brein functioneert, hoe zij ‘denkt in beelden’ en hoe dat haar toelaat problemen op te lossen die ‘gewone’ breinen moeilijk vinden. Daarmee ondersteunt ze haar visie dat de wereld behoefte heeft aan mensen uit het ganse autistische spectrum: visuele denkers, patroon denkers, verbale denkers en allerlei andere soorten slimme kinderen.

Bron: Temple Grandin: The world needs all kinds of minds

 

Bernard Lietaer: Het belang van diversiteit in geldsystemen

Bernard Lietaer, een mede-architect van de Euro houdt zich al tijden bezig met geld en hoe je volhoudbare stabiele economische sytsemen kunt bouwen. Hij schreef het buitengewoon inpirerende boek: Het Geld van de Toekomst (downloadbare PDF)(Online te lezen versie) Hieronder geeft hij een leerzame presentatie over het belang van diversiteit in geldsystemen en gaat hij verschillende succesvolle alternatieve projecten bijlangs. Bekijk onderstaande video: Money Diversity.

Bernard Lietaer argues that the monoculture of money is what creates economic instability, leading to liquidity crises. He calls for a greater diversity of alternative currencies, citing innovative and enormously successful initiatives like the Lithuanian Doraland Economy, the Torekes in Belgium and Switzerland’s famous alternative currency, the WIR.

 

Voor een uitgebreider verhaal van Bernard Lietaer zie de onderstaande documentaire:


Aanverwante artikelen en alternatieven:
-) Bernard Lietaer – What about Money
-) Bitcoin: Geld van niemand en van iedereen
-) Wiskundig geperfectioneerde economie
-) Lets HEC een complementaire economie
-) De Kleureneconomie
-) Tijd ruilen een oplossing?
-) Energie als Geld
-) Hoe begin je je eigen munt?
-) Het Venus Project
-) Fair4all netwerk

-) Eurocrisis in de bananenpolder
-) The Shock Doctrine & Life and Debt
-) Catastroïka
-) Gebrek aan onafhankelijke media in Nederland en Europa
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Schulden, de eerste 5000 jaar
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Confessions of an Economic Hitman 

Diversiteit, de bouwsteen van moeder natuur

Diversiteit is de bouwsteen van de natuur

Diversiteit is wellicht de belangrijkste bouwsteen van moeder natuur. Ze heeft er zelfs seks voor uitgevonden.

Net zoals de meeste organismen op aarde zijn ook mensen, op eeneiige tweelingen na, genetisch ietwat verschillend van elkaar. De ene mens is wat langer, de ander wat korter, de ene heeft blauwe ogen, de ander groene. De ene persoon kan sneller een bepaald patroon doorzien, een ander heeft meer fysieke kracht tot zijn of haar beschikking. Iedereen is net wat anders en daarmee is diversiteit de standaard van de natuur. De natuur kent geen gemiddeldes of standaardmodellen.

De evolutietheorie gaat ervan uit dat organismen op aarde een patroon van voortbestaan volgen. Aangezien de fysieke omstandigheden op aarde continue kunnen veranderen is het nuttig om op zoveel mogelijk verschillende paarden tegelijkertijd te wedden. Diversiteit is de strategie die de natuur gebruikt om zo goed mogelijk invulling te geven aan het patroon van voortbestaan. De natuur laat het verder aan de individuen en de omstandigheden over, of een deel van de genetische code wordt doorgegeven. Bij mensen in de vorm van kinderen bijvoorbeeld.

Diversiteit is erop gericht dat iedereen zaken net even anders kan doen inplaats van precies hetzelfde als anderen.

De natuur oordeelt hierbij niet en heeft ook geen doel, het is slechts een patroon. Genen die terugkomen in een volgende generatie kunnen de test met de omgeving opnieuw aan en genen die niet terugkomen in een volgende generatie doen niet langer meer mee.

Diversiteit als strategie tot voortbestaan heeft ervoor gezorgd dat het leven telkens meer hoeken van de fysieke wereld heeft kunnen betreden, van de diepzee tot woestijnen en van gloeiend warme vulkaangebieden tot aan de onderkant van ijsschotsen. De natuur kent verder geen waardeoordelen als goed of slecht. Alle levende organismen die er momenteel zijn, zijn allemaal succesvolle paden geweest van het leven tot dit moment aan toe. Van de naakte molrat tot aan de mens. De natuur kent geen beter en ook geen minder. Voor sommigen wellicht een teleurstelling, voor anderen wellicht een opluchting.

“Be yourself, everybody else is already taken.” Oscar Wilde

Soms lijken mensen het belang van diversiteit en het bewezen succes van deze strategie echter te vergeten, zeker ook bij onszelf als soort. De natuur heeft iedereen een uniek bouwplan meegegeven met daarbij een uniek setje eigenschappen. En zo wordt je als organisme vervolgens losgelaten in een bepaalde fysieke omgeving en wordt je bouwplan uitgetest. Uiteraard kan het vanuit de marketing niet echt uit om mensen aan te moedigen tevreden te zijn met zichzelf maar de natuur staat bij deze opvatting wel aan je zijde.

Door deze diversiteit in mensen en hun interacties met de fysieke omgeving, met andere levende wezens en met elkaar worden er zo ook diverse culturen geschapen, diverse denkbeelden etc. Ook hier zijn geen betere of mindere, de natuur test gewoon een flinke diversiteit uit en voortbestaan is het patroon wat de selectie maakt of dat patroon door zal zetten of niet.

Een interessante film die dieper ingaat op het belang van diversiteit als strategie van de natuur is Kinsey. Wellicht is het nuttig om onszelf en anderen er zo nu en dan aan te herinneren dat het diversiteit is wat de wereld rond laat gaan. Moeder natuur heeft blijkbaar een hekel aan eenheidsworst. :-)

Diversiteit is belangrijk in soorten maar ook in strategieën. Er is niet één beste weg, zolang een pad tot voortbestaan leidt is de weg goed genoeg. :-)

Aanverwante artikelen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Eigen en sociale identiteit
-) Ego, het strategische zelf
-) De dood, een verkenning
-) Eindeloos Bewustzijn