VPRO

VPRO – Oorlog te Koop

Een inzichtelijke Deense documentaire recent uitgezonden door de VPRO.

10 jaar na de invasie van Irak onderzoekt deze Deense documentaire de vraag hoe je een oorlog verkoopt. Welke stappen worden er genomen om tot zo’n beslissing te komen? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe zit het met de democratie bij een dergelijke besluitvorming?

Oorlog te Koop kijkt naar de 14 maanden die aan de oorlog in Irak zijn vooraf gegaan. Hoe krijg je steun voor een “gekozen oorlog”? De oorlog in Irak laat zien dat politici een internationale interventie of een oorlog goed kunnen verkopen. Gedane zaken nemen geen keer, maar we kunnen wel leren van de manier waarop de oorlog in Irak tot stand is gekomen en voorbereid zijn als er nieuwe interventies en oorlogcampagnes worden gevoerd zoals bijvoorbeeld bij de situatie in Iran.

Veel verschillende mensen, die betrokkenen zijn geweest bij het verkopen van de oorlog tegen Irak komen aan het woord. Van de Verenigde Naties bijvoorbeeld Nader Mousavizadeh- de toesprakenschrijver van Kofi Annan-, Frederik Harhoff -de rechter, die het misbruiken van de VN bij het verkopen van deze oorlog aan de orde stelt en Hans Blix, het hoofd van de Wapeninspecties in Irak.

Uit Amerika komt Joseph Wilson aan het woord, de agent die de nucleaire geruchten moest onderzoeken. Hij werd een klokkenluider toen zijn informatie ter zijde werd geschoven en het publiek werd misleid. Verder Charles Duelfer , de laatse man die Saddam Hussein ondervroeg en Irak expert Joyce Battle , die een aantal verslagen heeft gemaakt over de chronologie van de gebeurtenissen en de verkeerde voorstelling van de gang van zaken. Paul Pillar van de CIA ruimt enkele misverstanden uit de weg. Ook verschijnt Lawrence Wilkerson de rechterhand van Colin Powell en schrijver van de toespraak van Powell voor de Verenigde Naties in februari 2003.

bushbush

Wat denken mensen hier ervan na het zien van deze documentaire? Hoe kan het dat ook het Nederlandse volk deze oorlogen verkocht zijn via de media terwijl alle experts en daadwerkelijke onderzoeken op locatie continue duidelijk maakten dat er geen bewijs voor massavernietigingswapens in Irak waren? Wat voor rol hebben mainstream media als een NOS hierin gespeeld en zijn deze media als ze zulke enorme blunders maken met meer dan een miljoen burgerdoden tot gevolg uberhaupt nog te vertrouwen?

Aanverwante artikelen en informatie:
must-find-accurate-news-source-1-) Website VPRO – Oorlog te Koop
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Snelcursus: Waarom is er oorlog?
-) Culture in Decline on the Nature of Wars
-) SIPRI – Top 100 wapenproducenten wereldwijd
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) John Pilger – De oorlog tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Bankieren met Hitler
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) List of wars involving the United States
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

wars2

Dit is de boosdoener: ons brein.

Tegenlicht: Het brein van de bankier

Op dinsdag 1 januari is er een interessante aflevering van het programma Tegenlicht uitgezonden. Met als onderwerp: het brein van de bankier.

Joris Luyendijk duikt onder in de Londense City en daalt af in de hoofden van de meester-bankiers. Een onderzoek naar adrenaline, testosteron, verslaving en de magie van het grote geld.

Vijf jaar na het uitbreken van de crisis is de schade nog altijd niet te overzien. Op de kredietcrisis volgden economische recessie, de eurocrisis en tergende politieke besluiteloosheid. Inmiddels zijn er analyses, rapporten, boeken en films gemaakt over hoe het financiële systeem ons in de afgrond heeft gestort en we zijn vertrouwd geraakt met begrippen als rommelhypotheken, derivaten, en bonuscultuur.
Maar gek genoeg weten we heel weinig over de spelers in dat systeem -de bankiers, de traders, de bedenkers van giftige financiële producten, de Masters of the Universe: ze waren gezichtsbepalend tijdens de hoogtijdagen van de financiële boom, maar bleven grotendeels uit het zicht toen de klappen vielen. Wat weten we eigenlijk van deze nieuwe, zelfverklaarde elite, vroeg de Franse socioloog Michel Wieviorka zich eerder af in Tegenlicht Metamorfose van een Crisis wat zijn hun doelen, dromen en angsten, wat is hun smaak en hoe functioneren ze? Journalist/publicist Joris Luyendijk vertrok een jaar geleden met die vragen in het achterhoofd naar de Londense City. Voor The Guardian begon hij een ‘bankiersblog’, waarin hij vanuit antropologische invalshoek een beeld opbouwt van de spelers in de financiële wereld.

De bevindingen van Joris Luyendijk staan centraal in de extra Tegenlichtuitzending van dinsdag 1 januari. In gesprek met Luyendijk pellen we het systeem af, tot er mensen overblijven, en stellen we ons de vraag met wie we te maken hebben. Deze focus op de mens achter het systeem krijgt een psychologische dimensie in een gesprek met Peter Sioen, die depressieve bankiers uit de City begeleidt en loopt uit op een biologische inkijk in het ‘bankiersbrein’ in een interview met neuroloog en voormalig derivatenhandelaar John Coates, auteur van het ophefmakende boek The hour between dog and wolf.

Bron: tegenlicht.vpro.nl

Aanverwante informatie:
-) The Joris Luyendijk banking blog – The Guardian
-) Blog van Joris Luyendijk – NRC

Tegenlicht – Expeditie Beter Nederland

Afgelopen maandag werd deze interessante documentaire uitgezonden door VPRO Tegenlicht. Kijk het vooral en stuur het door aan de bestuurders en beleidsmakers van Nederland. Tegenlicht leert dat afkijken soms heel verstandig en efficiënt is. :-)

Bestuurders van Nederland opgelet! Hardnekkige problemen in Nederland, in de zorg, het onderwijs en in de industrie zijn in Europese buurlanden allang opgelost. Door gewaagde visie met gedurfde besluiten en spectaculaire resultaten. Tegenlicht onderzoekt de oplossingen.

Het kakelverse kabinet Rutte II zit gebogen over bezuinigingen, ombuigingen en nieuw beleid. Tegenlicht helpt de politici een handje door over de grenzen te kijken. Hoe gaan ze daar om met bekende Nederlandse hoofdpijndossiers als de stijgende kosten van de zorg, de problemen in het onderwijs, en het creëren van nieuwe banen? Gedurfde besluiten op basis van gewaagde visies hebben in het buitenland al tot spectaculaire resultaten geleid.

Zo sturen ze in Noorwegen hun hulpbehoevende ouderen naar het zonnige Spanje en besparen aldus veel geld. In Finland hebben ze het beste onderwijs van Europa, bijna even goed als in toponderwijsregio’s Singapore en Shanghai. Net als in het middelbaar onderwijs moeten onderwijzers in het Finse lager onderwijs verplicht een universitaire opleiding hebben genoten. Wie lesgeeft heeft de status van een arts. In Nieuw Zeeland heeft de overheid de markt voor medicijnen overgenomen, de farmaceutische industrie buitenspel gezet en de gezondheidszorg daarmee een stuk betaalbaarder gemaakt. En in Duitsland zet men groots in op duurzame industrie: er wordt 300 miljard euro per jaar mee verdiend en er zijn al 380.000 banen mee gecreërd.

Bestuurders van Nederland, waarom zouden we dit niet gewoon overnemen?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website tegenlicht met veel aanvullende informatie over dit onderwerp
-) In het licht van voortbestaan

Tegenlicht en Altijd Wat over de crisis

Twee afleveringen van de publieke omroep over de economische crisis en de oplossingen. Als eerste tegenlicht van de VPRO met voorspellingen voor het jaar 2012. Interessant en eerlijk. Nederland en Europa hebben een belangrijke keuze`s te maken het komende jaar. Ook wordt openlijk gesproken over de ECB directeur als oud medewerker van Goldman Sachs en de politieke coup op Griekenland en Italtië door de financiële wereld. (Via uitzending gemist)

 

Daarnaast een interessant programma van de NCRV Altijd Wat over alternatieven die overal beginnen op te duiken. Informatief en ze laten duidelijk zien wat de Euro tot nu toe met Griekenland gedaan heeft en hoe Griekenland hierop reageert. Buitengewoon leerzaam en interessant en wellicht kunnen we er alvast inspriratie uithalen mocht de crisis in Nederland ook nog een paar tandjes erger gaan worden wat met de huidige aanpak van het probleem alleen maar het geval kan lijken te zijn. (Via uitzendig gemist)


 

Meer informatie op:
-) 99% heeft geen idee hoe het huidige economische systeem werkt
-) Ex-investeringsbankier legt bizarre werking banksysteem uit
-) De toekomst van onze economie deel 1 & 2 en 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Occupy de banken!
-) Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)