iran

Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Waarom het beter is een generaal te doden, dan een soldaat

Door middel van een gerichte raketaanval door de VS is Qassem Soleimani, het brein achter Hezbollah, de bewapening van Islamitische Jihad en Hamas en talloze Iraanse terreuraanslagen tegen tegenstanders van het Iraanse bewind voorgoed uitgeschakeld. Deze actie wekte veel kritiek. Is deze kritiek terecht?

Wie was Qassem Soleimani?
Soleimani was een van de drie machtigste mannen binnen Iran. Hij stond aan het hoofd van de Al Quds Strijdkrachten, een onderafdeling van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Al Quds (Arabisch: De Heilige) is de term waarmee islamieten doorgaans Jeruzalem aanduiden en het ideologische hoofddoel van deze groep is het ‘bevrijden’ (m.a.w. onder islamitisch gezag brengen) van Jeruzalem. Deze garde vormt een staat binnen de Iraanse staat en vormt het keurkorps van het Iraanse bewind. De Al Quds Strijdkrachten vormen de ‘geheime dienst’ van deze garde, die zich bezig houdt met het beramen van gewapende operaties in het buitenland.

Soleimani stond bekend om zijn grote persoonlijke moed, zeer hoge intelligentie en geslepenheid. Hij onderscheidde zich door zijn moed en talent voor leiding geven tijdens de bloederige Iran-Irak oorlog in de tachtiger jaren. Hij slaagde er in om de Libanese terreurgroep Hezbollah om te vormen tot het sterkste non-state leger ter wereld, sterker zelfs dan het leger van Libanon zelf. Hij bewapende en instrueerde de Houthi-rebellen in Jemen. Ook speelde hij een instrumentele en mogelijk beslissende rol in het omturnen van Irak in een Iraanse satellietstaat en het verdedigen van het Syrische pro-Iraanse regering al Assad tegen haar tegenstanders. Hij leidde de brute respons tegen anti-regeringsdemonstraties in Iran, waarbij meer dan duizend doden vielen. Een indrukwekkende lijst prestaties.

Geen wonder dat de man veel vijanden had. Zowel Israël als de VS en soennitisch-Arabische landen zagen de man liever dood dan levend en hebben reeds diverse keren geprobeerd om Soleimani te doden. Dit lijkt nu uiteindelijk gelukt te zijn door middel van een gerichte drone-aanval. Bij deze aanval kwamen niet alleen Soleimani zelf, maar ook negen hoge Iraakse militieleiders om.

Is Iran in oorlog met de Verenigde Staten?
Oorlogsverklaringen zijn sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarin zowel de nazi’s als Japan zonder oorlogsverklaring de aanval openden op andere landen, in onbruik geraakt. Vrijwel alle oorlogen beginnen vandaag de dag met militaire vijandelijkheden. Wanneer we afgaan op dit criterium zien we dat pro-Iraanse strijdgroepen, waarschijnlijk in directe opdracht van Iran, geregeld aanvallen uitvoeren op Usaanse overheids- en legerinstallaties. Ook de USA bombardeert geregeld pro-Iraanse groepen. We kunnen dus stellen dat beide landen in een lage-intensiteit oorlog zijn met elkaar.

Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran
Iraanse herdenkingsprent, waarbij de “martelaar” Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Is het doden van een vijandige leider een misdaad?
Het antwoord op deze vraag staat of valt met de vraag of er sprake is van oorlogshandeling. Als sprake is van een oorlog, is het doden van elke militair van de vijand in principe een legitieme oorlogshandeling. Of dit nu een frontsoldaat is of een brigadegeneraal, of zelfs het regeringshoofd. Soleimani was een generaal en gaf mede leiding aan operaties, die tot doel hadden om Usaanse militairen te doden. Hij pleegde dus oorlogshandelingen tegen de VS. Hiermee werd hij volkenrechtelijk een legitiem doelwit voor militaire operaties, net als de Irakese medeslachtoffers van de Usaanse drone-aanval op hem. Net als overigens een Iraanse aanslag op Trump of andere Usaanse legerleiders legitiem zou zijn.

Een generaal doden versus een soldaat doden
Generaals zijn gezichtsbepalender dan soldaten. Soldaten leven, strijden en sterven anoniem. Generaals krijgen de eer voor geslaagde militaire operaties. Daarom is het grote publiek meer geneigd om zich te identificeren met een generaal, dan met anonieme soldaten en het ook erger te vinden als een generaal omkomt, dan als een soldaat sneuvelt. Dit is ethisch gezien, onterecht. Een soldaat voert orders uit. In slechts één leger, het Israëlische, heeft een soldaat het recht, zelfs de plicht, om onethische orders (bijvoorbeeld de opdracht om een groep ongewapende burgers te vermoorden) te weigeren. In andere legers, en zeker legers in islamitische landen zoals Iran, is dit dienstweigering en reden tot executie. Generaals zijn degenen die deze orders uitvaardigen. Soleimani was persoonlijk verantwoordelijk voor het opstellen van orders waardoor onschuldige burgers en Usaanse militairen omkwamen.

Kortom: niet alleen was dit bombardement oorlogsrechtelijk geoorloofd, het was ook moreel gezien terecht.

Gezichtsverlies en escalatie
Voor het Iraanse regime was de oorlogsheld Soleimani een gezichtsbepalende figuur. Hij kreeg steeds meer een cultstatus binnen Iran, al kent hij ook veel bittere vijanden door zijn medeplichtigheid aan de brute onderdrukking van demonstraties tegen het regime. Iran kan dit niet over zijn kant laten gaan zonder gezichtsverlies. Tegelijkertijd heeft de Usaanse president Trump duidelijk gemaakt, dat iedere gewelddaad van Iran beantwoord zal worden met een zwaar bombardement van Iraanse heilige plaatsen. Ontegenzeggelijk heeft de supermacht Verenigde Staten militair gezien een verpletterend voordeel op Iran. De VS is in staat iedere plek in Iran te raken, waar Iran grote moeite zal hebben zelfs maar in de buurt te komen van het Amerikaanse territorium. Alleen aanvallen op Usaanse militaire bases of Usaanse belangen, of op Israël, of op Usaanse bedrijven en burgers in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, waar een grote Iraanse diaspora leeft, komen in aanmerking.

Ook kan Iran gebruik maken van de goede contacten met Marokkaanse en andere islamitische criminelen om gerichte moordaanslagen uit te voeren in Europa. Probleem voor Iran is dat het land in het Midden Oosten alleen op de (voorwaardelijke) steun van Rusland en China en een handjevol vazallen kan rekenen. Beide landen liggen ver weg en kunnen afgezien van de inzet van kernwapens, niet heel veel uitrichten tegen de VS. Hezbollah, een trouwe vazal van Iran, beschikt over honderdduizenden raketten en zal zeker bereid zijn om Noord- en Centraal-Israël met een vernietigend bombardement te teisteren, maar een dergelijke existentiële aanval op Israël zal de volledige inzet van de IDF, en hiermee de vernietiging van Hezbollah betekenen. Iran heeft nu in feite al gedaan wat het kon doen: Irak aangezet om de Amerikanen weg te sturen. De strategische positie van Iran is nu in feite al vrijwel met maximaal haalbare.

Veelbetekenender is dat Iran nu het kernwapenprogramma weer heeft opgestart. Waar de Israëlische geheime dienst Mossad en de CIA er enkele jaren geleden in slaagden om met behulp van het Stuxnet-virus de Siemens-PLC’s te saboteren en hiermee het kernprogramma, heeft het regime nu van zijn fouten geleerd. De atoomfaciliteiten bevinden zich honderden meters onder de grond, worden zeer streng beveiligd. Het Iraanse regime heeft er eerder echter geen misverstand over laten bestaan dat het een einde wil aan de “tumor” Israël en hiervoor radiotherapie met kernwapens overweegt. Een vooruitzicht dat Israël vanzelfsprekend wat minder aantrekt, de reden dat Israël nu druk bezig is om deze dreiging te neutraliseren.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Wat als de Iraanse islamitische revolutie nooit had plaatsgevonden?

In 1953 was Iran, de opvolger van het oude Perzië, een van de modernste en welvarendste landen in het Midden Oosten. Britten en Amerikanen brachten dat jaar de democratisch gekozen regering-Mossadeq ten val. Dit zette een noodlottige keten van ontwikkelingen in gang, die uiteindelijk eindigde met de val van de dictatoriale sjah van Iran en de machtsovername door de sji’itische geestelijkheid. Wat als dit nooit was gebeurd?

Deze analyse van AlternateHistoryHub slaat denk ik de spijker op de kop.
De CIA bracht Mossadeq ten val. Dit op instigatie van de Britten, die de Amerikanen ervan wisten te overtuigen dat Mossadeq een gevaarlijke communist was. De Britten wilden Mossadeq weg om de nationalisatie van de Iraanse olieindustrie terug te draaien. Overigens was Mossadeq na de nationalisatie hiervoor in het gelijk gesteld door het VN-gerechtshof in Den Haag (!) en was de man verre van een communist. Duidelijk hadden de Britten hier weinig gevoel voor fair play.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?
Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Omdat de westerse machthebbers consequent hebben gekozen voor dictators in plaats voor democratisch gekozen seculiere regeringen en hun principes hebben verloochend, zijn de Iraniërs verbitterd geraakt en zitten we nu opgescheept met een kwaadaardig theocratisch regime in Iran.
Ik denk zelfs dat de gevolgen nog ernstiger waren dan Cody hier aangeeft. Deze revolutie, gecombineerd met de overvloedige salafistische zendingsactiviteiten van de steenrijke oliestaat (en bondgenoot van het westen) Saoedi-Arabië, inspireerde soennitische extremisten wereldwijd namelijk om het kunstje over te doen in bijvoorbeeld Afghanistan en nu Islamitische Staat.

Kunnen we deze ontwikkeling nog terugdraaien? Het onderwijspeil in Iran is hoog. Er is sprake van een beperkte vorm van democratie, onderworpen aan de ijzeren greep van de sjiitische vorm van de sharia. Helaas is Iran door zijn geografie, een ring van redelijk bewoonbare bergen rond een dorre woestijn als binnenland, veroordeeld tot armoede. De olie bracht hier tijdelijk verandering in. Armoede dwingt mensen om zich te beperken tot de eerste levensbenodigdheden. De harde strijd om het bestaan maakt, dat ze niet in de gelegenheid zijn zich geestelijk te ontwikkelen. Ze zullen dan in de leugens van de geestelijken blijven trappen.

Het probleem is verder dat islamitische fundamentalisten maar al te bereid zijn om te moorden en om te sterven om hun zin te krijgen. Seculier denkende mensen hebben hun leven, en dat van anderen, te lief. Pas als er er in slagen ons leven te verlengen, zal duidelijk worden dat religie niet nodig is voor het eeuwige leven.

Het bewoonde deel van Iran bestaat uit bergketens, die een lege woestijn omringen. Bizar, maar Iran doet het als land door de eeuwen heen redelijk goed.

Pax Iranica

Iran, de bakermat van de islamitische revolte, wordt door veel mensen geassocieerd met godsdienstfanatisme en terreur. Iran is een land waar de mensenrechten met voeten worden getreden, maar toch is de waarheid iets genuanceerder. Een overheersende invloed van Iran in het Midden Oosten zou zelfs gunstiger uitpakken dan veel mensen vermoeden.

Het bewoonde deel van Iran bestaat uit bergketens, die een lege woestijn omringen. Bizar, maar Iran doet het als land door de eeuwen heen redelijk goed.
Het bewoonde deel van Iran bestaat uit bergketens, die een lege woestijn omringen. Bizar, maar Iran doet het als land door de eeuwen heen redelijk goed. Bron: Ikonact, Wikimedia Commons

Iran: een woestijn omringd door vruchtbare bergen
De geografie van Iran is uniek. In de meeste landen vormt een vlakte het centrale deel van het land, waar de bevolking en grote steden zijn geconcentreerd. In Iran daarentegen is deze centrale vlakte, gevormd door de Dasht-e Kavir met de Dasht e Lut, een blakerende zoutkorst met daaronder modder, waar een handjevol nomaden een kwijnend bestaan leidt. Kortom: zo erg dat zelfs de creatiefste permacultuuraanhanger niet erg ver zou komen.

De grote bevolkingsconcentraties in Iran wonen in de omringende bergen: het Zagrosgebergte aan de grens met Irak en Turkije en de Elboerzbergen in het noorden, tegen de Kaspische Zee.

Precair etnisch Perzisch overwicht
Iran wordt bewoond door meerdere etnische groepen, waarvan de grootste en meest overheersende groep wordt gevormd door de Farsi (Perzen). Zij maken iets meer dan de helft van de bevolking uit en zijn cultureel de dominante groep. Andere grote groepen zijn de Turkse Azeri, de Koerden, de met de Perzen cultureel verwante Luri en  de Arabieren in de Iraanse grensprovincie Khoezestan. Om deze etnische groepen in het gareel te houden is welke Iraanse staat dan ook gedwongen er een genadeloos effectieve geheime dienst op na te houden, denk aan de SAVAK van de sjah en de nog meedogenlozere giranica/eheime dienst van de mollahs.

Veroordeeld tot armoede
Bergen zijn schilderachtig, maar een ramp voor de economische ontwikkeling. Infrastructuur als wegen en spoorlijnen aanleggen, bijvoorbeeld,  is lastig en zeer duur. De bevolking woont verspreid in dalen, zodat niet snel schaalvoordelen ontstaan. Bevaarbare rivieren zijn er al helemaal niet. Transport is zo moeizaam dat ondernemers en industriëlen nauwelijks winst maken.

Zonder de olie was Iran dus een arm land geweest, te vergelijken met bijvoorbeeld Syrië en had het economische zwaartepunt van het land in de vruchtbare grensprovincie Khoezestan gelegen. Nu weet het land nog enige, beperkte, welvaart uit de verkoop van aardolie te winnen.

Controle over Irak van levensbelang voor Iran
Het verhaal verandert als Iran ook greep krijgt op buurland Irak. Irak bestaat uit het vlakke, vruchtbare Mesopotamië met aangrenzende woestijnen en de Koerdische bergen in het noorden. Irak heeft op Saoedi Arabië na de grootste olievoorraden van het Midden Oosten. Wat Irak vooral interessant maakt is de religieuze make-up van de bevolking: zestig procent is sji’iet en twintig procent is Koerd, een volk waar Iran op betere voet mee staat dan met de historische Arabische erfvijanden. Kortom: het kost Iran niet veel moeite om greep op Irak te houden. Dit is nu – met de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Irak – ook gelukt: het land wordt nu bestuurd door pro-Iraanse politici.

De gevolgen van een groot-Iraans rijk
Iran is aan alle kanten omringd door bergen. Deze beschermen het land, maar belemmeren het ook bij agressieve bedoelingen. Het enige gebied dat het waard is om onder de voet te lopen, Irak, staat nu onder Iraanse invloed. De Amerikanen en Israëli’s zijn nu heel bang dat er een doorlopende strategische lijn ontstaat van Iran, Irak en Syrië. Een ware as van het kwaad, om met de neoconservatieven te spreken.  Ook zal Iran toegang hebben tot de Middellandse Zee.

De gevolgen zijn echter mijns inziens beperkt. In het noorden bevindt zich de staat Turkije, die nu steeds sterker wordt. Omdat de meeste Turken soennieten zijn, bestaat er een natuurlijk antagonisme tegen Iran. Dit houdt de Iraanse positie zwak, ook omdat de meeste Syriërs soennieten zijn en makkelijk door de Turken opgezet kunnen worden tegen de pro-Iraanse heersers.

De Iraanse invloedssfeer reikt tot Israël en Libanon (met een grote sji’ietische minderheid), iets wat de Israëli’s met angst en beven tegemoet zien. Strategisch gezien zou Iran echter weinig opschieten met een oorlog tegen Israël. De aanvoerlijnen zijn lang, kwetsbaar voor de superieure Israëlische luchtmacht en Israël, dat ver weg ligt van Iran, is geen strategische bedreiging voor Iran.

Aanval op Saoedi Arabië?
Veel interessanter voor de Iraniërs is het aanpakken van het regime in Saoedi Arabië. De oostkant van dit enorme land, waar de olievelden liggen, kent een grote sji’ietische minderheid en hiermee zou het land de complete Golfregio – met de grootste olie- en gasvoorraden ter wereld – beheersen. Ook zou het voor het land enorm veel prestige opleveren, de voor islamieten heilige plaatsen Mekka en Medina te overheersen.

De vraag is echter of ze dit zullen proberen. De dagen van de oorlogszuchtige grijsaard Khomeini zijn over. Ook is het met de machtige Amerikaanse vloot in de Straat van Hormoez strategisch onhaalbaar, mede omdat er een enorme woestijn ligt tussen de Vruchtbare Halve Maan (die Iran dan controleert, m.u.v. het grondgebied van Israël) en de olievelden.

Zeer winstgevende gevolgen voor westerse wapenindustrie
Vermoedelijk zal een wapenwedloop met Saoedi Arabië volgen, waarbij de oliesjeiks hun koffers zullen legen in westerse wapenfabrieken en scheepswerven. Hiermee zouden bij de sjeiks de middelen verdwijnen om hun verderfelijke salafistische geloof nog verder te verspreiden. Ook zou dit economisch zo een last betekenen dat het land wel moet moderniseren (dus minder strenge godsdienstige regels invoeren) om het hoofd boven water te houden.

Turken worden afgeleid
Dit geldt uiteraard ook voor de Turken. Ook zij zullen hun toch al puissant grote leger nog verder gaan uitbreiden. Een nadeel vanuit westers perspectief is dat de Turken hun aandacht zullen verleggen naar de Balkan. Historisch gezien was de Balkan het winstgevendste deel van het Ottomaanse rijk. Waarschijnlijk zullen de Turken er alles aan doen om deze positie weer terug te winnen. Dat zou dus weer nieuwe instabiliteit in de Balkan, vooral in Bulgarije, betekenen. De kans zit er echter toch al in dat dat gaat gebeuren.

Lees ook
Iran gisteren en vandaag
Sinister schaakspel in de Perzische Golf
Waarom willen de Amerikanen perse Assad weghebben?

Oorlog is cashen voor de elite

Bill Hicks, liet tijden geleden op een humoristisch cynische wijze al zien wat er eigenlijk al decennia gebeurt in de wereld. Daarbij liet hij ook toen al het schrijnende gebrek aan echte democratie of een vrije pers zien. Grappig en leerzaam!

 

Hieronder twee inwoners van de VS die redelijk wakker lijken en de bevolking proberen duidelijk te maken hoe we momenteel in Europa en de VS worden opgezet tegen Iran, terwijl dit helemaal niet in ons eigen voordeel is. Als eerste de man achter de Thrive movement, die alvast duidelijk maakt onder welke False Flag de VS dit keer de oorlog zou kunnen gaan beginnen.


En ook Ron Paul, wellicht toekomstig presidentskandidaat, laat duidelijk zien dat de financiële elite en de corporatocracy niet kan wachten om de oorlog met Iran te beginnen en hij laat zien dat die beslissing blijkbaar al genomen is. Het is nog even zoeken naar een manier om het te verkopen via de bij hun in eigendom zijnde mainstream media en dan kan het spelletje weer opnieuw beginnen.

Oorlogje voeren is een manier van de financiële elite en corporatocracy om nog rijker te worden, ze maken op de korte termijn winst door oorlogstuig, wapens, munitie en aanverwante diensten en producten te verkopen die nodig zijn in de oorlog. Daarbij is oorlog een ideale tool om grondstofreserves (zaken van echte waarde) via geweld over te nemen, zo verdient Shell via hun nieuwe concessies in Irak weer goed geld aan de benzine die u tankt en het aardgas wat u stookt. En waar al het goud van Kadhaffi momenteel is ?.. Vast niet eerlijk verdeeld onder het volk van Libië in ieder geval. Maar ook op de lange termijn wordt er goed verdient aan oorlog, in dit geval vooral door de bankenelitie doordat hele volken betalen om de rente op de door oorlog toegenomen staatschulden af te betalen die zijn aangegaan door de politici. Dit kan via ons huidige geldsysteem doordat het rentemechanisme geld in de piramide omhoog laat stijgen en het recht op geldcreatie in private handen is.

oorlog

Zijn bier en televisie het hedendaagse equivalent van de Romeinse brood en spelen?

De middenklasse betaald de kosten voor de oorlog op de korte en lange termijn. Op korte termijn via belastingen voor het leger en op de lange termijn om de rente op de door oorlog(en) opgelopen staatschuld af te betalen. Policiti zijn daarmee (onbewust?) een instrument van de elite om het volk via deze wegen uit te melken. Dat maakt het ook begrijpelijker waarom zoveel policiti na hun carriere in de top van de corporacracy verdwijnen.

En tot slot is het de onderklasse die mag betalen in mensenlevens, omdat zij door de economische malaise vaker geen werk kunnen vinden en het leger dan vanzelf aantrekkelijk wordt… Dit keer lijkt het erop dat daarbij het hele volk van Iran nu de nadelen van dit systeem gaat ondervinden. Buiten wellicht de rijkste mensen om die op tijd kunnen vluchten en het geld en de connecties hebben om te vluchten. Geld verdienen aan ellende, de middenklasse laten betalen en de onderklasse de fysieke risico`s laten nemen. Applausje voor de bedenkers van dit moreel verwerpelijke systeem! In het onderstaande filmpje een aantal topmensen uit de wapenindustrie, en in dit overzicht van Sipri de top 100 bedrijven die de meeste wapens produceren en verkopen.

It`s not gonna stop, untill we wise up.

Aanverwante artikelen:
-) Top 100 wapenproducenten wereldwijd
-) Snelcursus: Waarom is er oorlog?
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel  complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Iran gisteren en vandaag
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) Armoede in de VS in beeld 
-) De geschiedenis van olie
-) Bankieren met Hitler
-) 9/11 False Flag operation of niet?
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) Wereldvrede dankzij internetporno?
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Kindermisbruik door de elite
-) Macht
-) 
Een nieuwe wereldorde deel V – The Project for a New American Century

(Dit stuk mag vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, etc. en om door te sturen aan vrienden, familie, collega`s politici, media, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet wel even de bron erbij zodat mensen hieronder mee kunnen doen in de discussie als ze dat willen.)

Iran gisteren en vandaag

Iran staat bovenaan de shortslist van de VS om dit decennia eens te gaan bombarderen. Komt dit omdat Iran de olie alweer een tijdje afrekend in Euro`s inplaats van Dollars? Of wil de VS zelf weer meer controle krijgen over de reserves van olie (3de in de wereld) en aardgas (2de in de wereld) in Iran?  is het de Centrale Bank van Iran die nog in beheer is bij de eigen overheid? Of is het gewoon dat de VS hun oorlogsindustrie draaiende moeten houden omdat dat blijkbaar nog de enige industrie is die ze hebben die nog wel kan concurreren met de Chinezen? Of is het omdat Israël zo veel macht in de VS heeft dat zij zo de VS gebruiken om hun lokale politieke problemen op te lossen? Wat de reden(en) ook moge zijn het lijkt erop dat Europa in ieder geval weer fijn achter de VS gaat staan. Nee vooral niet zelf na gaan denken Europa.

Gelukkig kent de VS redelijk de weg in het Midden Oosten en ook hun geschiedenis met Iran gaat al tijden terug. Interessant genoeg is het de politieke groepering van Ron Paul in de VS die het onderstaande filmpje verspreidt op facebook over de coup van de Verenigde Staten op het democratisch gekozen regiem in Iran van 1953 als reactie op de aankondiging dat Iran de olieopbrengsten wilde nationaliseren en ze dit wilden gebruiken voor het hele volk.

 

Maar goed, het verleden leert dat de VS al een jaar of 70 landjes terug de steentijd in bombardeert als dat ze uitkomt en dat Europa al die decennia vrolijk ja knikt en soms zelf ook wat militairen stuurt om mee te helpen de eigen olieindustrie een beetje op peil te houden. Of het nou “communisten bestrijden” is, het “brengen van democratie”, of het “bestrijden van terrorisme”, ze vinden er ook dit keer weer een prima reden voor om het te verkopen aan het grote publiek. Is het nu de “dreiging van massavernietigingswapens” of een “nucleaire dreiging” die uitgeprobeerd wordt door de mainstream media? Iran, Irak het lijkt ook allemaal zo op elkaar.

Dus even zonder illusies, die oorlog komt er waarschijnlijk wel. Echter het leek me gepast de lezers hier in ieder geval een indruk te geven van wat er straks gebombardeerd gaat worden. Daarom deze documentaire van een uur lang over Iran met de titel: Iran, Yesterday and Today. Geniet ervan want het is zeer de vraag hoe Iran er “morgen” uit gaat zien…

Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness,
and many of our people need it sorely on these accounts.
-Mark Twain

Meer informatie:
-) De geschiedenis van Olie
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog 

De Perzische Golf bevat meer dan de helft van alle bekende olievoorraden in de wereld.

Sinister schaakspel in de Perzische Golf

De bezetting van de overwegend sji’ietische eilandstaat Bahrein door het Saoedische leger is de laatste zet in een zich al langer ontwikkelend geopolitiek schaakspel. Voorlopig is Iran aan de winnende hand. Het land kan alleen overleven als het greep krijgt op de immense olievoorraden in buurland Irak. Escalatie dreigt.

Enorme olie- en gasvoorraden
De grootste olievoorraden ter wereld bevinden zich in een hoefijzervormig gebied dat rond de Perzische Golf ligt.

De Perzische Golf bevat meer dan de helft van alle bekende olievoorraden in de wereld.
De Perzische Golf bevat meer dan de helft van alle bekende olievoorraden in de wereld.

De ene punt van het hoefijzer begint bij de grens van Oman en de Verenigde Arabische Emiraten en strekt zich via de oostkust van de fundamentalistische dictatuur Saoedi-Arabië, Koeweit en Irak tot het aangrenzende Iraanse gebied: Khoezestan. Ten noorden van Qatar ligt een gigantisch gasveld, het grootste ter wereld. De Perzische Golf is daarom voor de wereldolietoevoer van levensbelang: ongeveer een derde van alle aardolie komt hier vandaan. Meer dan de helft van alle aardoliereserves – voor zover we weten – bevinden zich in dit gebied. De directe oorzaak voor de intense Amerikaanse bemoeienis met dit gebied.

Soennieten en sji’ieten
De Perzische Golf scheidt ook soennieten en sji’ieten, de twee voornaamste sektes binnen de islam die elkaar doorgaans vijandig gezind zijn. Aan de zuidelijke, Arabische kant beheersen soennieten de politiek, aan de noordelijke kant ligt het sji’ietische hartland, Iran. Buitenbeentje is Oman, het enige islamitische land waar ibadieten (een minder irrationele islamitische sekte) de meerderheid vormen. De reden dat dit land minder slecht bestuurd wordt dan de overige Arabische landen. In de eilandstaat Bahrein vormen sji’ieten de meerderheid, maar er heerst een soennitisch vorstenhuis. In Irak bestaat zestig procent van de bevolking uit sji’ieten. In de overige landen vormen gastarbeiders en soennieten de meerderheid, al zijn er grote sji’ietische minderheden die worden gediscrimineerd en onderdrukt.

Sji’ieten vormen hefboom
De Iraniërs zijn niet erg dol op Saoedi-Arabië, beheerst door extremistische soennieten, en hun bondgenoot, de Verenigde Staten. Iran wordt vrijwel geheel omringd door vijandige landen, al heeft het land veel  invloed in noorderbuur Azerbeidzjan en staat het op vriendschappelijke voet met buurland Turkije. In de overige landen bevinden zich overal Amerikaanse legerbases.
Iran beschikt over een hefboom om de Amerikaanse greep op de Perzische Golf te verminderen: de sji’ietische minderheden (in Bahrein en Irak meerderheden). De onrust onder deze mensen komt Iran dus erg goed uit.

Geostrategische doelen van Iran
Een probleem voor Iran is dat de olievoorraden liggen in de grensstreek met Irak, Khuzestan. Hier wonen sji’ietische Arabieren, geen Perzen en de Amerikanen doen hier vermoedelijk hun best hier de etnische onrust op te stoken. De hoofdprijs voor Iran is daarom buurland Irak, want zo wordt de westgrens en Khuzestan veilig. De meerderheid van de Irakezen is sji’iet. Ook bevat Irak enorme olievoorraden, veel meer dan in Iran zelf.

De voornaamste bondgenoot voor de Iraakse soennieten is Saoedi-Arabië. Dit land verzwakken of vernietigen is voor Iran dan ook erg belangrijk, want zo kan het land de soennitische minderheid uitschakelen (de Koerden hebben Iran nodig als tegenwicht tegen Turkije en hebben, gezien de uiterst wrede behandeling door de Arabische soennieten, weinig sympathie voor deze groep). Als Iran er in slaagt Bahrein in handen te krijgen, is het land in staat om Saoedi-Arabië totaal af te knellen. Vanaf Bahrein, dat over een grote haven beschikt, kan het land in recordtijd de belangrijkste Saoedische olievelden, waaronder het reuzenveld Ghawar, onder de voet lopen. Hier is een goed excuus voor: in al deze gebieden wonen onderdrukte sji’ieten. Vermoedelijk zal Iran dan niet doen, maar de dreiging is al voldoende om de al-Saoeds tot flinke concessies te bewegen, bijvoorbeeld het opgeven van Irak.
Daartegenover staat dat in de haven van Bahrein de Amerikaanse Vijfde Vloot ligt. Een directe aanval op Bahrein zal het Iraanse leger dus niet snel proberen

Window of opportunity
In de islamitische wereld wordt de Amerikaanse president Obama gezien als zwak en incompetent en bestaat de indruk dat er nu meer speelruimte is dan onder de vorige president. De Amerikanen zitten diep in de schulden en kunnen zich niet niet nog een oorlog zoals in Irak veroorloven. Zeker niet als daardoor de prijzen van aardolie exploderen en een nieuwe recessie ontstaat.Voor de Amerikanen is de goedkoopste en effectiefste oplossing dat de lokale despoten hun lastige onderdanen (of die van buurstaten, zoals nu gebeurt door het Saoedische leger in Bahrein) met grof geweld onder de voet lopen. Uiteraard vergezeld van diplomatieke berispingen, maar met stilzwijgende aanmoediging. Hoe gerechtvaardigd de eisen van de onderdrukte bevolking ook zijn. Dit is uiteraard niet goed voor de geloofwaardigheid in eigen land of die in de rest van de wereld als hoeder van de democratie en de mensenrechten, maar stelt wel de toevoer van aardolie veilig.
Geopolitiek is uiteraard de beste oplossing voor de Verenigde Staten en de rest van de niet-olieproducerende wereld om onder de afhankelijkheid van aardolie zien uit te komen en af te rekenen met de mensonterende regimes in dit gebied, maar helaas heeft de gevestigde orde te veel belangen in de olie-industrie.