Zoekresultaten voor: evolutie

Evolutiebestendig vaccin voor Covid-19 mogelijk?

Het SARS-CoV-2 virus muteert snel, waardoor de immuniteit tegen Covid-19 steeds vaker doorbroken wordt. Een evolutiebestendig vaccin is een oplossing.

Wedloop tussen virusevolutie en het afweersysteem

Voor virussen is het van levensbelang om hun gastheer te kunnen infecteren. Het zijn “obligate parasieten”, die zonder gastheer snel verdwijnen. Vandaar dat veel virussen voortdurend evolueren om het afweersysteem te ontwijken. De samenstelling van griepprikken verschilt elk jaar omdat het griepvirus evolueert, en zo onze immuniteit ontwijkt. Bij sommige ziekten, zoals bepaalde verkoudheden, duurt de immuniteit daarom zelfs maar een paar maanden. Toch is het ons gelukt bepaalde virusziekten onder de duim te houden en zelfs, in het geval van pokken (Variola major) uit te roeien.

Kan een evolutiebestendig vaccin de verspreiding van SARS-CoV-2 stoppen?
Vermenigvuldigingswijze van coronavirussen. Kan een evolutiebestendig vaccin de verspreiding van SARS-CoV-2 stoppen? Bron: Wikimedia Commons

Drie kenmerken van een evolutiebestendig vaccin

Naar blijkt, hebben vaccins die bestand zijn tegen evoluerende virussen, drie kenmerken.

Ten eerste wekken ze antistoffen tegen meerdere onderdelen van het virusdeeltje op. Zo zijn er nu vaccins die een reactie opwekken tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2. Het virus heeft ondertussen enkele mutaties ontwikkeld met een veranderd spike-eiwit. Daardoor werken vaccinaties met bijvoorbeeld het Pfizer vaccin minder goed tegen gemuteerde stammen. Dit is een “one trick pony”. Evolutiebestendige vaccins wekken immuniteit tegen meerdere onderdelen van het virus op, waardoor de afweer minder specifiek is en moeilijker te omzeilen. [1]

Ten tweede zijn ze erg effectief in het stoppen van de vermenigvuldiging van het virus. Hoe minder het virus zich vermenigvuldigt, hoe minder het kan muteren.

Ten derde beschermt een evolutiebestendig vaccin tegen alle bekende varianten van het virus. Zo kan een variant waartegen het vaccin niet beschermt, niet de lege plek innemen.

Evolutiebestendige vaccins tegen Covid-19 en griep?

Om Covid-19 definitief onder de duim te krijgen is het een absolute voorwaarde dat we uiteindelijk een evolutiebestendig vaccin ontwikkelen. SARS-CoV-2 evolueert snel. Voor ouderen en mensen met een zwakke weerstand is de jaarlijkse griepprik een vast ritueel. Als we evolutiebestendige griepvaccins ontwikkelen, kunnen we de gehele bevolking immuniseren tegen griep. Voor tientallen jaren. Een aanlokkelijk doel. Vandaar dat er nu verschillende onderzoeksgroepen bezig zijn hiermee.

Bronnen
1. T.C. Williams en W.A. Burgers, SARS-CoV-2 evolution and vaccines: cause for concern?, The Lancet, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00075-8
2. De covid-19 vaccins, RIVM, 2021

Het wordt tijd het menselijk potentieel nu maximaal te verwezenlijken en een einde te maken aan armoede, lijden, ziekte en gebrek.

De Visionaire Revolutie

In dit artikel de achterliggende filosofie achter deze site, en een oproep aan al onze zielsverwanten deel te nemen aan de strijd om de toekomst van Nederland en de mensheid.

De mensen achter visionair.nl zijn deze website gestart met als doel een verschil te maken, mensen vrij te maken en hun potentieel te verwezenlijken. Wij mensen zijn niet geboren om van negen tot vijf – of erger – te zwoegen in baantjes die onze waardigheid aantasten, het moeizaam bijeengeploeterde geld te verkwisten aan nutteloze prullaria en comateus voor de treurbuis te hangen. Het is ons geboorterecht en onze heilige opdracht onszelf lief te hebben  en onze medemens lief te hebben als onszelf, dus een wereld om ons heen te scheppen die recht doet aan de menselijke waardigheid van onszelf en anderen.

visionaire revolutie

De eerste fase in het bestaan van deze website, waarin Visionair de gedaante van een weblog aannam, had tot doel een groep visionair geïnteresseerde lezers aan te trekken. Dit lijkt ondertussen goed  gelukt. Met vreugde stellen we vast dat rond de duizend mensen ons dagelijks volgen en we eens zoveel wisselende bezoekers per dag hebben. Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de volgende stap, het opzetten van een online gemeenschap waarin de bezoekers en reageerders op visionair.nl zich kunnen ontwikkelen tot direct betrokkenen en we de embryonale gemeenschap van visionairs die we nu hebben, kunnen laten doorgroeien tot een hechte groep visionairen.

Het doel van de tweede fase is te komen tot een groep mensen die niet in beperkingen denken maar in mogelijkheden. Zij die beseffen dat het enige wat ons weerhoudt om de aarde in een paradijs te herscheppen, een gebrek aan lef en fantasie is. De meesten van ons wonen in een omgeving met bekrompen mensen die ons niet begrijpen, niet willen begrijpen omdat dat de fundamenten van hun bestaan zou aantasten. De tijd van deze mensen is voorbij en de tijd waarin mensen zoals wij de toekomst zullen bepalen is gekomen. Niet langer zullen angst, haat en bekrompenheid de toekomst bepalen, maar hoop, creativiteit en vertrouwen. Vertrouwen op een betere en welvarender toekomst die, als we de menselijke geschiedenis van meer dan een miljoen jaar bekijken, meer dan gerechtvaardigd is. Elke generatie heeft het beter gehad dan de generatie voor hen en de beste tijd voor de mensheid moet nog komen.

Het wachten is nu op het online komen van het sociale platform waarop we kunnen samenwerken en onze gemeenschap van Visionairen vorm kunnen geven. Namens allemaal roepen we jullie op om je aan te sluiten en mee te denken hoe we deze wereld kunnen transformeren in een duurzamere, betere en menswaardiger plaats. De mens is geboren om vrij te zijn. We roepen jullie allen op jullie onvervreemdbare geboorterecht op te eisen.

De industriële revolutie zette het leven van de meeste mensen totaal op zijn kop.

Video: wat als er geen Industriële Revolutie was geweest?

Lieflijke bergdorpjes en middeleeuwse stadjes waren een eeuw later niet meer herkenbaar. Stoomlocomotieven en fabrieken stootten dikke roetwolken uit. De Industriële Revolutie was één van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste verandering in het Europa van de afgelopen duizend jaar.

Hoe zou de wereld er uit hebben gezien, als de Industriële Revolutie nooit was opgetreden? Bijvoorbeeld, omdat er zich geen steenkoollagen hadden gevormd?
Het antwoord: waarschijnlijk als de onze, al was de ontwikkeling langzamer gegaan. Zo bestond er in de late middeleeuwen al een bloeiende bedrijvigheid rond watermolens, later ook windmolens, door historici een voorloper van de industriële revolutie genoemd Energieslurpende oplossingen, zoals snelwegen, waren waarschijnlijk vervangen door kabelbanen en watertransport.

De industriële revolutie zette het leven van de meeste mensen totaal op zijn kop.
De industriële revolutie zette het leven van de meeste mensen totaal op zijn kop.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Wat als de Iraanse islamitische revolutie nooit had plaatsgevonden?

In 1953 was Iran, de opvolger van het oude Perzië, een van de modernste en welvarendste landen in het Midden Oosten. Britten en Amerikanen brachten dat jaar de democratisch gekozen regering-Mossadeq ten val. Dit zette een noodlottige keten van ontwikkelingen in gang, die uiteindelijk eindigde met de val van de dictatoriale sjah van Iran en de machtsovername door de sji’itische geestelijkheid. Wat als dit nooit was gebeurd?

Deze analyse van AlternateHistoryHub slaat denk ik de spijker op de kop.
De CIA bracht Mossadeq ten val. Dit op instigatie van de Britten, die de Amerikanen ervan wisten te overtuigen dat Mossadeq een gevaarlijke communist was. De Britten wilden Mossadeq weg om de nationalisatie van de Iraanse olieindustrie terug te draaien. Overigens was Mossadeq na de nationalisatie hiervoor in het gelijk gesteld door het VN-gerechtshof in Den Haag (!) en was de man verre van een communist. Duidelijk hadden de Britten hier weinig gevoel voor fair play.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?
Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Omdat de westerse machthebbers consequent hebben gekozen voor dictators in plaats voor democratisch gekozen seculiere regeringen en hun principes hebben verloochend, zijn de Iraniërs verbitterd geraakt en zitten we nu opgescheept met een kwaadaardig theocratisch regime in Iran.
Ik denk zelfs dat de gevolgen nog ernstiger waren dan Cody hier aangeeft. Deze revolutie, gecombineerd met de overvloedige salafistische zendingsactiviteiten van de steenrijke oliestaat (en bondgenoot van het westen) Saoedi-Arabië, inspireerde soennitische extremisten wereldwijd namelijk om het kunstje over te doen in bijvoorbeeld Afghanistan en nu Islamitische Staat.

Kunnen we deze ontwikkeling nog terugdraaien? Het onderwijspeil in Iran is hoog. Er is sprake van een beperkte vorm van democratie, onderworpen aan de ijzeren greep van de sjiitische vorm van de sharia. Helaas is Iran door zijn geografie, een ring van redelijk bewoonbare bergen rond een dorre woestijn als binnenland, veroordeeld tot armoede. De olie bracht hier tijdelijk verandering in. Armoede dwingt mensen om zich te beperken tot de eerste levensbenodigdheden. De harde strijd om het bestaan maakt, dat ze niet in de gelegenheid zijn zich geestelijk te ontwikkelen. Ze zullen dan in de leugens van de geestelijken blijven trappen.

Het probleem is verder dat islamitische fundamentalisten maar al te bereid zijn om te moorden en om te sterven om hun zin te krijgen. Seculier denkende mensen hebben hun leven, en dat van anderen, te lief. Pas als er er in slagen ons leven te verlengen, zal duidelijk worden dat religie niet nodig is voor het eeuwige leven.

Agorisme.

Agorisme, het vreedzame alternatief voor revolutie

Wat als je in plaats van de overheid proberen omver te werpen, zoals de klassieke revolutionair, domweg de overheid negeert en boycot? De geweldloze filosofie van het agorisme wordt steeds populairder. Wat houdt het agorisme in?

Revolutie weinig elegante oplossing voor sociale problemen
Revoluties, letterlijk: omwentelingen, zijn zoals het woord al aangeeft, sociale aardbevingen. Instituten die al vele jaren bestaan, met het web van sociale relaties er om heen, worden ruw ontworteld en vervangen door nieuwe, revolutionaire structuren. Uiteraard gaat dat niet zonder slag of stoot. Degenen die belang hebben bij de status quo, en ook mensen die bang zijn voor verandering, zullen zich met hand en tand verzetten tegen de verandering. Dat is niet voor niets. De nieuwe machthebbers organiseren vaak een bijltjesdag. Het gevolg, vaak: burgeroorlog, met de complete ontwrichting van een land. Bekende voorbeelden van nu zijn Syrië en Libië.

Leven zonder overheid
Anarchisten willen een samenleving zonder staat: ἀν (Grieks: zonder) plus ἁρχος: heerschappij. Socialistische anarchisten willen ook geen privé-eigendom. Anarcholiberalen en anarchokapitalisten, samen ook wel libertariërs genoemd, stellen juist privé-eigendom en zelfbeschikkingsrecht boven alles. Uit de laatste hoek, de anarcholiberalen en anarchokapitalisten, is het agorisme ontwikkeld.

Het agorisme: de overheid overbodig maken
De agora was in het oude Griekenland het marktplein, waar ook politieke discussies werden gehouden. Vandaar dat de grondlegger van het agorisme, de Amerikaanse filosoof Samuel Edward Konkin III, deze naam voor zijn filosofie koos. Konkin vatte zijn ideeen samen in het boek An Agorist Primer (PDF). Agoristen willen zoals alle kapitalistische anarchisten de terugkeer van de agora en het verdwijnen van de overheid, m.a.w. een vrije markt en vrijheid van meningsuiting zonder overheidsinstellingen. Wat agoristen onderscheidt is de strategie die ze kiezen. Ze willen geen politiek proces (zoals bijvoorbeeld de Libertarische Partij in Nederland en de VS), maar buiten de politiek om een libertarische samenleving tot stand brengen.

Agorisme.
Agorisme.

Overheden lijken erg machtig, zoals een slagschip op zee. Maar wat, als de zee er niet meer is? Dan ligt het slagschip hulpeloos weg te roesten. Dit is wat agorisme nastreeft met behulp van de counter establishment economy. Leg de overheid droog. Als bijvoorbeeld de Nederlandse overheid nauwelijks belastinggeld meer binnenkrijgt, de politie niet meer nodig is omdat mensen zelf hun buurt beschermen en zelf hun ruzies onderling regelen, zit er niets anders op dan om tienduizenden ambtenaren naar huis te sturen. Of de bevolking af te persen uiteraard.

Dit kan volgens het agorisme bereikt worden door counter-establishment economics, met andere woorden: een economie die zich aan het zicht en de greep van de overheid onttrekt. Dus: een zwarte markt, eigen ziekenhuizen, politie en justitie, die niet gehinderd worden door de incompetentie van de overheid en dus veel beter draaien. Op een gegeven moment, geloven de agoristen, werkt deze alternatieve economie zo goed, dat hij de bestaande economie leegtrekt en vervangt. De overheid, die daarop parasiteert, komt droog te staan. En zie daar, daar is de gedroomde libertarische samenleving, zonder dat er een schot gelost is.

Kan het agorisme werken?
Het agorisme bestaat in feite uit twee delen. Dat is de libertarische, op voluntarisme gebaseerde samenleving (het einddoel) en de specifieke strategie om dat doel te bereiken: de zelfvoorzienende zwarte markt.
Het einddoel: de libertarische samenleving die gebaseerd is op het voluntarisme, werkt niet. De reden is, dat er altijd vormen van hinder zijn en dus conflicten. Verder ligt het libertarische utopia niet op Mars, maar op aarde. De aardoppervlakte is geheel in beslag genomen door staten. Staten hebben sterke politiekorpsen en legers, waarmee ze zwakkere staten of anarchistische gebieden kunnen onderwerpen en afpersen. Zwarte markten worden steevast opgerold en gereguleerd door overheden. Zelfs een vrijstaat op zee zou het moeilijk hebben. Ook zou het leven in een libertarische samenleving verlamd worden door het voortdurende overleg dat nodig is.

Rooskleuriger ziet het er uit voor de vreedzame actiemethode. Althans, in een land met een milde overheid. In een autoritaire staat als bijvoorbeeld het Rusland van Poetin of in Spanje kan je dit beter uit je hoofd laten. Als de bevolking en de ambtenaren zien, dat de ‘vrije markt’  voor een beter product kan zorgen dan de overheid, wordt dit een dankbaar bezuinigingsobject. Een zwarte markt zou je via internet kunnen organiseren, zoals de roemruchte Silk Road en zijn vele opvolgers. Reken dan wel op grote interesse van de FIOD en de politie, want daarmee overtreed je de wet.

Je hebt vooral kansen als je werkt op een terrein waarvoor nog geen wetten bestaan. Als je hier een concept of apparaat ontwikkelt dat een overheidsdienst overbodig maakt, maak je een goede kans. Je eigen kliniek beginnen, bijvoorbeeld, is in Nederland onderworpen aan een moeras van ge- en verboden. Dit kan je dus beter aan boord van een schip op de Noordzee doen dat onder buitenlandse vlag vaart.
Zou je er in slagen een huis voor 20.000 euro te ontwikkelen dat aan het Bouwbesluit voldoet, dan zou je hiermee de huursubsidie, woningcorporaties en hypotheekrenteaftrek in een klap de genadeslag toebrengen. Er is immers geen wet die het verbiedt om een ultragoedkoop huis te ontwikkelen. Dit is de strategie die de agoristen in Silicon Valley hanteren.

Meer informatie
Agorism.info

Nieuwe seksuele revolutie is nodig

Met Freud als bodem, zijn we toe aan een nieuwe fase in de maatschappij op het gebied van de seksualiteit. Seksualiteit kan men beschouwen als een drift, maar het omgaan met seksualiteit kan bewuster en zelfs stijgen tot het hoge bewustzijn, zoals bij Tantra, waar de partners zeer respectvolle en intieme seks ervaren. Maar voor veel mensen is alleen al kunnen praten over hun seksualiteit al heel moeilijk, en soms zelfs taboe. Veel mensen, ook in relaties, zijn eenzaam, of willen het snel afronden, of zoeken hun heil op internet.

Seksuele intimiteit bepaalt hoe succesvol een relatie blijft
Uit onderzoek van de Israëlische psychologe Gurit E. Birnbaum(1) blijkt dat het geheim van een lange en gelukkige relatie veel seksuele intimiteit is. Veel echtscheidingen, menselijk leed en relationele drama’s zouden dus voorkomen worden als partners tijd voor elkaar zouden vrijmaken om geregeld op respectvolle en intieme manier met elkaar te vrijen.
Ook zou dit betekenen dat mensen op respectvollere manier met elkaar omgaan en elkaar niet zouden zien als object om lusten mee te bevredigen.

Meer openheid helpt uitwassen van parafilie te voorkomen

Lichamelijke, respectvolle intimiteit is het levenselixir van goede liefdesrelatie.

Problemen kunnen hier makkelijk ontstaan, en door de intimiteit is de stap naar de hulpverlening ook niet makkelijk.
Een seksuoloog hanteert een vragenlijst die allebei de partners bijvoorbeeld, ieder voor zichzelf, dient in te vullen, en maakt hieruit een analyse. Hieruit destilleert hij de oorzaken, de verschijnselen, en de gevolgen.
Een bekende parafilie is pedofilie. De overheid in Groot-Brittannië heeft een campagne gestart onder de titel “Stop it now.”

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) wil ook in Nederland een voorlichtingscampagne die hulp biedt. De feiten onder ogen zien is immers de eerste weg naar genezing. Als het taboe op seksuele gevoelens wordt opgeheven, kan en durft iemand naar hulpverlening nog voordat er schade is aangericht.
Ook antroposofische geneeskunde richt zich op de totale mens:

  • Onderliggende lichamelijke en emotionele factoren die geleid hebben tot de ziekte
  • De plek die de ziekte inneemt in de biografie van de patiënt
  • Wat deze ziekte voor de patiënt en diens omgeving betekent
  • Belemmering en ontwikkelingsmogelijkheid door ziekte
  • De rol, die het persoonlijkheidstype speelt
  • Afwijkende ontwikkeling en afwijkend gedrag bij kinderen.

Bij een constitutiebehandeling maken aanleg, ontwikkeling, lichamelijke en emotionele factoren onderdeel van de behandeling uit. Verder zijn er geneesmiddelen en therapieën.
Naast parafilie zijn er nog heel veel andere mogelijkheden voor seksualiteit die volwassen behoeftes kunnen vervullen. Denk aan ageplay, rollenspel, neotantra en dergelijke.

Vragenlijst van een seksuoloog
Wat betekent dit nou voor jou? Seksuologen gebruiken vaak de onderstaande lijst met aandachtspunten om in kaart te brengen wat er schort in het seksleven of een seksuele relatie. Deze vragen vormen een goed uitgangspunt om het eigen seksleven of eigen relatie onder de loep te nemen.

1 Vader (geboortejaar, jaar/oorzaak overlijden, beroep, persoonlijkheidstrekken)
2 Moeder (idem)
3 Relatie tussen ouders (m.n. tederheid, lich. contact, emotioneel contact)
4 Relatie met ouders (m.n. tederheid, lich. contact, emotioneel contact)
5 Sfeer in huis (opvoedingsklimaat, houding t.o. seksualiteit)
6 Aantal kinderen (jongens, meisjes, jouw plaats)
7 Relatie met broers en zusters (vroeger en nu)
8 Rol godsdienst (m.n. wat betreft seksualiteit)
9 Zindelijkheidsopvoeding, onwillekeurig lozen van urine (enuresis)
10 Seksuele spelletjes
11 Verwaarlozing, mishandeling (lichamelijk, psychisch)
12 Seksuele traumata (nare of negatieve ervaringen, incest, sexueel misbruik)
13 Seksuele voorlichting (wanneer, door wie, hoe, beleving; nu voldoende kennis)
14 Houding/sfeervan de voorlichters t.o.v. seksualiteit (normen)
15 Secundaire geslachtskenmerken (haargroei, borsten, stemverandering etc.): welke leeftijd; ontwikkeling; beleving
16 Eerste maandelijkse bloeding als begin van menstruele periode (Menarche). Wanneer, hoe, beleving; problemen
17 Eerste ejaculatie (uitstoot van sperma). Wanneer, hoe, beleving
18 Eerste orgasme (toppunt van seksuele opwinding). Wanneer, hoe, beleving
19 Begin masturbatie (begin zelfbevrediging). Wanneer ontdekt, hoe beleving; evt. waarom niet
20 Seksualiteit tijdens de puberteit (beleving)
21 Masturbatie vòòr vaste relatie (frequentie, attitude, stimuli, masturbatiefantasieën)
22 Homoseksuele fantasieën, ervaringen
23 Prostitutie vòòr vaste relatie (bezocht of zelf gedaan, hoe vaak, beleving)
24 Parafilieën (afwijkende seksuele behoeften). Fantasieën, neigingen, daden
25 Verliefdheden (wanneer, hoe, beleving)
26 Eerste vrijen (wanneer, hoe, beleving)
27 Eerste coïtus (wanneer, hoe, beleving)
28 Seksuele relaties vóór eerste duurzame partner (vast, promiscue, leeftijdsverschil)
29 Contraceptie (geslachtsgemeenschap voorkomen). Welke, beleving, problemen
30 Eerste duurzame partner (data, emotionele relatie, seksualiteit)
31 Eerder(e) huwelijk(en) (wanneer, hoe, beleving)
32 Huidige huwelijk of vaste relatie (data, kennismaking, reactie omgeving)
33 Persoonlijkheidstrekken huidige partner
34 Seksuele “eigenschappen” huidige partner
35 Seksuele relatie nu (libido/seksuele drijfkracht), initiatief, voorspel, coïtusfrequentie (aantal keren geslachtsgemeenschap), niet-coïtale seks, functiestoornissen, satisfactie, seksuele fantasieën)
36 Masturbatie (fantasieën nu, frequentie, beleving, attitude partner)
37 Emotionele relatie nu ( affectie, belangstellingen, vrienden, communicatie, denken over scheiding)
38 Kinderen (kinderwens, vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschappen, partus, leeftijden, bijzonderheden)
39 Seksuele relatie tijdens en na zwangerschappen
40 Seksuele activiteit tijdens de menstruatie (hoe wordt menstruatie ervaren)
41 Seksuele activiteit tijdens en na de overgangsjaren (het climacterium m.n. postmenopausaal)
42 Seksuele activiteit tijdens en na de menopauze (het climacterium virile)
43 Buitenechtelijke relaties (wanneer, hoe, beleving)
44 Buitenechtelijke seksualiteit (wanneer, hoe, beleving, prostitutie)
45 Seksuele interesses (boeken, erotische films, etc.)

Bron
1. G. Birnbaum, O. Cohen en V. Wertheimer, Is it all about intimacy? Age, menopausal status, and women’s sexuality, Personal Relationships (2007)

Christopher Ryan over seks en evolutie

Weer een buitengewoon interessant interview van Christopher Ryan bij The Young Turks. Het gaat over seks, sociale structuren, evolutie. De vorm en grootte van de menselijke penis, het seksleven van andere hoog intelligente sociale dieren en nog veel meer interessants.

Dr. Christopher Ryan is the writer of Sex at Dawn, a definitive book on human sexuality in the modern age, but also way back in our past. Is monogamy natural, or does promiscuity come easier to us? Where did our modern ways of sex, grouping, child-rearing, and social structuring come from, and how did ancient humans mitigate the same topics? How have penises and vaginas evolved over time? Christopher Ryan discusses our prehistoric sexual history and how we’ve evolved and changed into the modern era.

Christopher Ryan is also a regular contributor to Psychology Today and runs the podcast, Tangentially Speaking with Dr. Christopher Ryan. Before writing Sex at Dawn with his wife, Ryan travelled the world teaching English to prostitutes in Bangkok and self-defense (Kung Fu) to land-reform activists in Mexico.

Gedachten, reflecites en eigen zienswijzen op het hierboven gediscusieerde is van harte welkom in de reacties. 

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website www.sexatdawn.com
-) Sex at Dawn – The prehistoric origins of human sexuality
-) TED Playlist – Sex: Can we talk?
-) Docu – The Nature of Sex
-) Docu – The Science of Sex Appeal
-) Liefde vs. Lust?
-) De ethische slet – Bijbel van de polyamorie
-) TED Talk: Het grote porno experiment
-) Wereldvrede dankzij internetporno?
-) TED Talk: Benader seks als pizza inplaats van als een comptetatieve sport
-) Belust op seks, het Coolidge effect
-) Het grote porno experiment
-) In het licht van voortbestaan
-) 6 delige documentaire – Your Brain on Porn
-) Menselijke seksualiteit nader bekeken

sexes

Op weg naar de derde industriële revolutie

Hoe laat je de economie groeien in de laatste fase van een energietijdperk? Dat is een belangrijke vraag die Jeremy Rifkin aan anderen en zichzelf stelt. Rifkin is een Amerikaanse econoom en auteur die zich bezighoudt met de impact van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op de economie.

Rifkin stelt dat we het einde naderen van het industriële tijdperk gebaseerd op fossiele brandstof. Dit geldt ook voor de technologie en onze samenleving die hierop gebaseerd zijn. Klimaatverandering is een andere belangrijke factor die Rifkin noemt waar we rekening mee dienen te houden. Klimaatverandering heeft onder andere grote gevolgen voor de landbouw en daarmee onze voedselvoorziening. Het gevolg van dit alles is dat de olieprijs omhoog gaat, de werkloosheid toeneemt en de schulden stijgen. Kortom: onze beschaving verkeert in een crisis.

Energie en communicatie
Volgens Rifkin hebben we een nieuwe economische visie nodig waarbij we over de hele wereld met elkaar samenwerken om deze globale problematiek met urgentie aan te pakken. Alleen hoe doe je dat? Volgens Rifkin is het van belang om naar eerdere grote economische revoluties te kijken en daarvan te leren. Rifkin stelt dat er 2 factoren van belang zijn: 1) energie en 2) communicatie. Tijdens een grote economische revolutie zal de wijze waarop de energievoorziening georganiseerd is veranderen. Nieuwe energiesystemen zijn noodzakelijk om complexere samenlevingen mogelijk te maken. Bij nieuwe energiesystemen heb je ook nieuwe communicatiesystemen nodig om deze te beheren.

Als voorbeeld noemt Rifkin het introduceren van (openbaar) onderwijs tijdens de eerste industriële revolutie in de VS en Europa om een beroepsbevolking te krijgen die kon lezen en/of schrijven. Tijdens de eerste industriële revolutie werden de werkzaamheden complexer en werd analfabetisme een steeds groter probleem.

Voor een grote economische revolutie is het noodzakelijk dat er een revolutie op het gebied van energie en een revolutie op het gebied van communicatie plaatsvindt. Beide revoluties dienen vervolgens met elkaar samen te vallen en daarmee elkaar te beïnvloeden. Of anders gezegd: er dient een kruisbestuiving van beide revoluties plaats te vinden om een industriële revolutie te krijgen.

Nieuwe industriële revolutie
Momenteel staan we volgens Rifkin aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie. Het internet speelt hierbij een essentiële rol voor de communicatie en op het gebied van energie zijn er volop ontwikkelingen gaande om duurzame energiebronnen te kunnen benutten. Duurzame energiebronnen als windenergie en zonne-energie. Rifkin noemt dit ‘gedistribueerde’ energiesystemen waarbij je thuis en op andere plekken je eigen energie kunt opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook internet is een gedistribueerd systeem. Een gedistribueerd systeem is een systeem wat is opgesplitst in verschillende componenten die gelijktijdig kunnen functioneren. Met de opkomst van nieuwe energiesystemen zien we een verschuiving van de afhankelijkheid van 1 kolencentrale naar bijvoorbeeld windmolenparken waarbij elke windmolen zelfstandig energie opwekt.

Het internet maakt het mogelijk om met miljarden mensen over de hele wereld te kunnen communiceren zonder dat er een centraal gezag is die dit allemaal reguleert. Het is voor het eerst in de mensheid dat dit mogelijk is. Deze trend je zie ook weer terug bij de energieopwekking. Het wordt steeds gemakkelijker om je eigen energie op te wekken. Deze ontwikkelingen zitten nog in de beginfase en zullen nog verder uitgekristalliseerd moeten worden. Rifkin denkt dat dit zal gebeuren tijdens een nieuwe industriële revolutie die onvermijdelijk zou zijn.

Als adviseur voor de EU heeft Rifkin advies gegeven hoe we als Europa een leidende rol zouden kunnen vervullen in de aanloop naar de derde industriële revolutie. In onderstaande video wordt dit nader uitgelegd.

Bronnen
Video TEDxBrainport 2012 – Jeremy Rifkin – Leading the way to the third industrial revolution
Jeremy Rifkin, artikel Engelstalige Wikipedia

Een gesprek over evolutie, moraliteit en religie

Een interessante lezing met oud landgenoot en primatoloog Frans de Waal die het gesprek aangaat met Jeff Schloss over evolutie, moraliteit en religie. Beide geven ze hun unieke standpunten op deze materie. Een plezier om naar te luisteren.

Join The Veritas Forum for an in-depth conversation on evolution, morality, and religion between two experts, Professors Frans de Waal and Jeff Schloss.

Full library available AD FREE at http://www.veritas.org/talks.

Over the past two decades, The Veritas Forum has been hosting vibrant discussions on life’s hardest questions and engaging the world’s leading colleges and universities with Christian perspectives and the relevance of Jesus. Learn more at http://www.veritas.org, with upcoming events and over 600 pieces of media on topics including science, philosophy, music, business, medicine, and more!

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Eerdere artikelen op visionair over Frans de Waal

TED – De evolutie van compassie

Robert Wright maakt gebruik van evolutionaire biologie en de speltheorie om uit te leggen waarom we waarde hechten aan de gouden regel (‘Behandel anderen …”), waarom we hem soms negeren en waarom er hoop is dat we in de nabije toekomst de compassie om hem te volgen zullen kunnen opbrengen.

 

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Frans de Waal – Dieren kennen moreel gedrag
-) In het licht van voortbestaan
-) How feeling connected makes us do good deeds
-) On the self-perpetuating nature of compassion