Tags: grondstoffen

Video: ontziltingsbedrijf als mijn 2

Video: ontziltingsbedrijf als mijn

Zeewater bevat 3,5% zout. We staan er niet vaak bij stil, maar een belangrijk deel van deze zoutplossing bestaat uit waardevolle elementen als magnesium en kalium. Op dit moment veroorzaakt het lozen van de pekel die vrijkomt als zeewater wordt ontzilt, nog veel milieuproblemen. Wat als deze pekel als grondstof wordt gebruikt om waardevolle mineralen uit te winnen? Damien Palin legt zijn concept, dat gebruikt maakt van bacteriën, kort uit in deze TED-video. Kunnen we zo twee problemen, de steeds verwoestender gevolgen van mijnbouw en het steeds grotere tekort aan zoet water, tegelijkertijd oplossen?

Grondstofrijke landen worden vaak geteisterd door burgeroorlogen. 2

De vloek van natuurlijke hulpbronnen

Stel, er wordt onder Nederland morgen een enorm olieveld ontdekt. Of een gigantische hoeveelheid kopererts. Een droom die uitkomt? Nee, in veel opzichten de grootste ramp die je je kan voorstellen.Dit wordt bedoeld met de Dutch disease…

1

Metalen en mineralen essentieel voor groei

Onze industriële maatschappij valt stil zonder metalen en essentiële mineralen. De metalen zijn essentieel voor produktie en transport van energie, voor machines, voor voertuigen (inclusief landbouwvoertuigen) en voor wegen en leidingen. De moderne electronische industrie kan niet zonder een grote groep zeldzame metalen en andere elementen, die loopt van antimoon tot zink. Winning van deze elementen wordt moeilijker en sommige worden snel schaars.

Metaal is makkelijk te recyclen: sterke magneten en wisselende elektrische stromen vissen zo blikjes en ander metaal uit het afval. 2

Betaal voor vuilnis

Een groot deel van de afvalproblemen wordt veroorzaakt omdat afval een negatieve waarde heeft. Eigenlijk is dat onzin. Afval bevat meer waardevolle grondstoffen dan menig metaalerts.