overheid

Is een open source overheid een utopie? Steeds meer mensen denken dat het heel goed mogelijk is.

De open source overheid deel V

Dit is een antwoord op de vraag hoe een overheid de kunde van het volk kan benutten om zo voor ons allen een democratischer en eerlijker samenleving te maken.

Ik denk dat dit kan, maar wel onder een aantal cruciale voorwaarden, die moeten zijn ingevuld voordat je ook maar een concreet product of dienst gaat creëren.

Ten eerste is het naar mijn indruk zo dat veel overheidsfunctionarissen, van een ambtenaar tot aan generaal hupeldepup hun zogenaamde onderdanen eigenlijk niet vertrouwen. Veel beleid – en de uitvoering daarvan – is gemaakt op basis van wantrouwen. Waarom zou je al die formulieren in moeten vullen om van een WW uitkering gebruik te mogen maken? Omdat ieder wantrouwen eerst uit de weg moet zijn geruimd voordat een ‘go’ krijgt. In veel gevallen is dit terecht, omdat er genoeg mensen zijn die met voorzieningen aan de haal zullen gaan. Maar dat geldt lang niet voor iedereen.

Is een open source overheid een utopie? Steeds meer mensen denken dat het heel goed mogelijk is.
Is een open source overheid een utopie? Steeds meer mensen denken dat het heel goed mogelijk is.

Ten tweede zul je eerst moeten beseffen dat ondanks het feit dat iedere Nederlander (in ons geval) voor de wet gelijk is in de realiteit juist zeer ongelijk is aan elkaar. We zijn niet allemaal even intelligent, lief, groot, sterk, gezond enz. Er bestaan juist enorme verschillen. Je kunt dan ook niet iedereen betrekken bij een nieuwe sociale media, waar nieuwe of aangepaste wetgeving centraal staat. Indien je hier geen rekening mee houdt krijg je gewoon een aantal praatgrage communicatieprofessionals die wel even voor de juiste houding- en gedragsverandering gaan zorgen, juist om die mensen over de streep te trekken die daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben.

Ten derde hebben we nog steeds te maken met een sterk geïndividualiseerde samenleving. Sociale netwerksites zorgen weliswaar voor een van de eerste stappen richting een wat meer collectief gebeuren, maar helaas alleen maar op een beeldscherm; nog niet in real life. Op school is mij niet geleerd om iemand op straat te begroeten of iemand een compliment te geven over een leuke jas of zo. Mij is nooit geleerd om altijd met twee woorden te praten en iemand recht in zijn/haar gezicht te zeggen wat ik vind, positief geformuleerd. In plaats daarvan is me geleerd hoe ik mijn eigen standpunten in een debat moet formuleren, zodat ik een discussie kan ‘winnen’. De nadruk ligt op de verschillen, niet op de overeenkomsten.

Als je daadwerkelijk van je burgers nieuwe initiatieven gedaan wilt krijgen, dan zul je eerst een visie, wereld- en mensbeeld moeten ontwikkelen; op basis waarvan nieuwe initiatieven zijn te starten. Je zult de samenleving moeten doorgronden, op basis van zowel eerlijkheid als potentie. We hebben allemaal de beelden van Project X in Haren gezien, die toch de realiteit van onze samenleving laten zien. Maar ook de opruimactie op the day after heeft het nieuws gehaald, waar de potentie juist in zit.

Als je het mij vraagt zeg ik dat we een visie moeten ontwikkelen op basis van vereenvoudiging. In feite zul je de stromingen individualisme en collectivisme moeten samenvoegen tot het indicollectivisme en van daaruit gaan bouwen aan nieuwe initiatieven voor de pioniers onder de burgers, die graag iets willen doen voor zowel zichzelf als een ander. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

Als we het dan toch over nieuwe wetgeving hebben, dan verwijs ik graag naar een eerder artikel over het openbaar maken van colleges op Universiteiten en Hogescholen. Daar kunnen we eerst onze handen al aan vol hebben.

 

 

Panopticon, de docu over je privacy

De inmiddels doorzichtige truc van de overheid om het internet onder controle te krijgen.

Door verschillende mensen werd deze documentaire getipt over hoe het vandaag de dag staat met de privacy van burgers in Nederland. De documentaire laat vrij duidelijk zien dat dat bar en boos is.

Het meest bizarre vond ik persoonlijk dat de Nederlandse overheid gebruik maakt van illegale trojaanse paarden waarmee ze ongevraagd en ongezien in veel computers van haar burgers vrolijk de webcam sessies en skype gesprekken mee kan kijken en beluisteren.

Uiteraard doen ze dit allemaal voor uw veiligheid… Iets met terrorisme bestrijding en kinderporno

Heb jij ook ‘niks te verbergen’?
Dan ben je een van de velen.
Maar de controledrang op jouw leven neemt toe en privacy neemt af.
Hoe staat privacy dan onder druk, waarom is Nederland privacyonvriendelijk, en hoe ga jij concreet in jouw leven de gevolgen merken?
PANOPTICON is een krachtige, persoonlijke documentaire van Peter Vlemmix, die deze vragen op zijn onderzoekstocht confronteert

Panopticon – de docu over jouw privacy
 

Statement van de Regisseur-

School stond me altijd tegen.
De groepen, de passieve lesmethodes, maar vooral, de controle. Niet je in vrijheid kunnen ontwikkelen, maar altijd onder toezicht staan van een autoriteit. Ik dacht van die controle af te zijn. Tot vorig jaar. Ik las steeds vaker: ‘Gemeente plaatst camera, Facebook schendt privacy.’ Ik ging met nieuwe ogen kijken naar onze straten, en vroeg me af waarom die eigenlijk behangen worden met camera’s, en of dat werkt, en waartegen dan eigenlijk? Ik begon me er ongemakkelijk bij te voelen.
Ik bedacht me, wat nou als je een overzicht maakt. Een ‘privacybeeld 2012’ van Nederland. Wat krijg je dan te zien? Ik besloot daarom deze film te maken, zonder fondsen, maar met hulp en goodwill van velen.
Panopticon – een participatory docu, gemaakt voor release op het internet.
Peter Vlemmix

Voor de nieuwsgierigen onder ons wat de naam Panopticon betekent. Hier een uitleg van wikipedia.

Het Panopticum (Latijn: alziend, of panopticon Grieks: alziend) is een boek en een architectonisch principe beschreven door de Engelse verlichtingsfilosoof Jeremy Bentham in 1791. Het panopticon maakt het mogelijk groepen te controleren, te disciplineren, te bewaken, bestuderen, vergelijken en te verbeteren. Het gebouw bestaat uit een toren met daarrond ringen van cellen. Die hebben twee ramen: één naar buiten en één naar de toren toe. Eén opzichter in de toren volstaat om alle bewoners te bewaken, te kennen en te beheersen. Het panopticum dient volgens Bentham veel doelen: als gevangenis, als school, als werkplaats of hospitaal. Tegenwoordig wordt het panopticon geassocieerd met een gevangenis in het algemeen of een koepelgevangenis in het bijzonder. 

Persoonlijk heb ik het idee van privacy al opgegeven in onze huidige wereld met al deze technologie, mede ook vanwege deze documentaire die gaat over hoe de geheime diensten zijn geprivatiseerd en 10 jaar geleden al, alle mobiele telefoonverkeer konden afluisteren. Maar wellicht dat anderen daar een wat minder fatalistische blik op hebben. Is privacy nog te waarborgen en zo ja hoe zouden we deze situatie in Nederland kunnen verbeteren?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – panopticondefilm.nl
-) Het Echelon spionage-netwerk: Privatisering van alle geheime diensten
-) www.bof.nl – Bits of Freedom
-) Free the Network – voor een vrij internet
-) We are Legion, the story of the Hacktivists
-) Wie volgen je internetgedrag allemaal?
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Transitie naar een andere toekomst 
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand 
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

 

De open source overheid deel III

In dit derde deel van de open source overheid komt Clay Shirky voorbij die al eerder zeer verstandige dingen zei over het internet. Dit keer verteld hij hoe open source software en open source samenwerking de overheid vroeger of later volledig zal transformeren. De overheid kan met de huidige technologie van het internet veel efficiënter en democratischer ingericht worden dan we momenteel hebben.

The open-source world has learned to deal with a flood of new, oftentimes divergent, ideas using hosting services like GitHub — so why can’t governments? In this rousing talk Clay Shirky shows how democracies can take a lesson from the Internet, to be not just transparent but also to draw on the knowledge of all their citizens.

Clay Shirky argues that the history of the modern world could be rendered as the history of ways of arguing, where changes in media change what sort of arguments are possible — with deep social and political implications.

Na dit derde deel en derde TED Talk over de open source overheid is het wellicht interessant om eens te peilen wat de lezers van visionair hiervan vinden. Is dit werkelijk een manier tot verbetering van het huidige systeem of zijn dit slechts mooie dromen van een drietal wereldvreemde idealisten bij TED?

Aanverwante artikelen:
-) De open source overheid deel I
-) De open source overheid deel II
-) De open source overheid deel III
-) Eerdere artikelen met Clay Shirky op visionair
-) Veranderingen in de maatschappij
-) Komt de internet democratie eraan?
-) Gratis leren programmeren via The Code Academy

De open source overheid deel II

Hierbij deel II van driedelige serie over een open source overheid. Beth Noveck maakt duidelijk dat het met de huidige technieken mogelijk zou moeten zijn om de overheid en de politiek heel anders in te richten.

What can governments learn from the open-data revolution? In this stirring talk, Beth Noveck, the former deputy CTO at the White House, shares a vision of practical openness — connecting bureaucracies to citizens, sharing data, creating a truly participatory democracy. Imagine the “writable society”.

 


Wat vinden mensen hier van de ideeën die Beth Noveck geeft. Wanneer zou het mogelijk zijn om in Nederland wetsvoorstellen via het internet met grote groepen mensen te bespreken? Hoe kan een overheid de kunde van het volk benutten om zo voor ons allen een democratischer en eerlijker samenleving te maken?

Aanverwante artikelen:
-) De open source overheid deel I
-) De open source overheid deel II
-) De open source overheid deel III
-) Eerdere artikelen met Clay Shirky op visionair
-) Gratis leren programmeren via The Code Academy
-) Veranderingen in de maatschappij
-) Komt de internet democratie eraan?

De open source overheid deel I

Er zijn hier regelmatig stukken verschenen over corruptie/belangenverstrengeling binnen de Nederlandse overheid, ook kwam er voorbij hoe zinloos stemmen is. En natuurlijk is het belangrijk om problemen te constateren. Maar als visionair is het na die constatering juist de uitdaging om naar oplossingen te gaan zoeken! Hierbij deel 1 van een serie over hoe we met elkaar de overheid transparanter, democratischer en functioneler kunnen maken.

Kan de overheid gerund worden zoals het internet, permissieloos en open? Programmeur en activiste Jennifer Pahlka gelooft dat dit kan — en dat snel en goedkoop gebouwde apps een krachtige nieuwe manier zijn om burgers met hun overheid te verbinden — en met hun buren. Deze TED-Talk heeft Nederlandse ondertitels.


Hoe zouden deze voorbeelden toegepast kunnen worden in Nederland. Hebben we binnenkort een zwerfafval applicatie waarmee burgers stukjes stad kunnen adopteren om schoon te houden? Of kunnen we via deze app in steden groenbeheer uitgeven aan burgers die dit graag doen en er zo een gezellige buurtmoestuin van kunnen maken? Wat voor toepassingen zouden er nog meer te verzinnen zijn?

Aanverwante artikelen:
-) De open source overheid deel I
-) De open source overheid deel II
-) De open source overheid deel III
-) Eerdere artikelen met Clay Shirky op visionair
-) Gratis leren programmeren via The Code Academy
-) Veranderingen in de maatschappij
-) Komt de internet democratie eraan?

Vivek Kundra, Obama's software-onderkoning.

Update: de open-source overheid

De Amerikaanse overheid zet alle niet-geheime overheidsinformatie op internet. Een visionair besluit met verstrekkende gevolgen. Nederland zou er heel veel mee opschieten als het Amerikaanse voorbeeld wordt gevolgd.

Ambtenaren in oorlog met wobbers
Het is de schrik van menig ambtenaar en politicus. De WOB, Wet Openbaarheid Bestuur. Geen wonder dat kranten en journalisten die ‘wobben’, zoals dit in journalistenjargon heet, bepaald niet met open armen worden ontvangen en vaak zelfs met geniepige bureaucratische trucs regelrecht tegengewerkt. De rechter moest er bijvoorbeeld meerdere keren aan te pas komen om RTL Nieuws inzage te geven in inspectierapporten van ziekenhuizen en dergelijke. Toch is dit merkwaardig. Waarom zet de overheid die documenten niet gewoon op internet? We betalen er belastinggeld genoeg voor.

Disclosure, the American way
In de VS bestaat er zowel bij de Republikeinen als de Democraten meer wantrouwen tegen de overheid dan in Nederland. Een van Obama’s verkiezingsbeloften was dan ook: meer openheid.
Sinds zijn aantreden laat Obama er geen gras over groeien.

Vivek Kundra, Obama's software-onderkoning.
Vivek Kundra, Obama's software-onderkoning.

Hij heeft een speciale functionaris, Vivek Kundra, aangesteld met als enige taak: het openbaar maken van alle niet-geclassificeerde Amerikaanse overheidsinformatie. Anders dan in Nederland is alle informatie die de overheid publiceert, publiek eigendom volgens de Freedom of Information Act. De belastingbetaler heeft er immers al voor betaald, redeneren de Amerikanen. Obama’s project, data.gov, is de logische consequentie.

Overheidsdata wordt goudmijn
De gevolgen zijn nu al merkbaar. Met het vrijkomen van een schatkist aan overheidsinformatie stortten duizenden commerciële partijen zich op deze goudmijn.

Politici als mevriouw Guusje ter Horst willen heel veel van ons weten. Zelf zijn ze heel wat zwijgzamer.
Politici als mevriouw Guusje ter Horst willen heel veel van ons weten. Zelf zijn ze heel wat zwijgzamer.

Het gevolg: het is in de VS bijvoorbeeld heel makkelijk om er achter te komen welk ziekenhuis de beste zorg en de minste sterfgevallen kent. Er bestond al jaren lang een weinig gebruiksvriendelijke overheidswebsite, Hospital Compare, die door vrijwel niemand werd bezocht. Dit is naar de maatstaven van de Nederlandse ambtelijke mandarijnen bij het ministerie van Volksgezondheid en politici al heiligschennis.  Bing, de zoekmachine van Microsoft, heeft nu de databases gedownload en verwerkt in de zoekdatabase. Wie nu zoekt op de naam van, zeg, het West Boca Medical Center in Florida in Bing weet nu dat het een beter idee is je in het naburige Broward General Medical Center te laten behandelen. Het gevolg: de ziekenhuizen gaan fel concurreren op kwaliteit.

Inspectie: van lam tot leeuw
Ook andere inspectierapporten verdwijnen niet meer in een stoffige la maar komen openbaar, wat bij probleembedrijven een gezond respect  voor overheidsinspecteurs oplevert.  Je dure marketingcampagne van een half miljoen is weggegooid geld als je klanten op internet kunnen nalezen dat je de smerigste fabriek van de provincie hebt of illegalen onder mensonterende omstandigheden uitbuit.

Snelle bezuinigingen
De kostenbesparingen voor de Amerikaanse overheid zijn enorm. Er hoeven geen dure software- en websiteontwikkelaars meer in te worden gezet. Omdat alle data, die eerst verspreid was over – schrik niet – 24.000 overheidswebsites nu op één enkele plek is verzameld, kunnen ook overheidsprojecten gebenchmarked (met elkaar vergeleken) worden.

Mohammed as-Sahhaf, de Iraakse minister van Informatie, verhief het liegen tot literaire kunstvorm.
Mohammed as-Sahhaf, de Iraakse minister van Informatie, verhief het liegen tot literaire kunstvorm.

Het gevolg: nu is snel duidelijk welke overheidsprojecten slecht presteren en dus het beste snel de nek om kunnen worden gedraaid. De Amerikanen  voegden ook hier de daad bij het woord met als voorlopig resultaat een besparing van vele honderden miljoenen dollar. Mislukte projecten kosten de Amerikaanse overheid drie miljard per jaar, dus er kan nog veel meer winst worden geboekt. Naar Nederlandse maatstaven zou dat ongeveer driehonderd miljoen op jaarbasis opleveren.

Verbeterde democratie

Leugens van politici kunnen nu door burgers gemakkelijk worden doorzien. Als een politicus bijvoorbeeld beweert dat onder zijn bestuur wijken veiliger en rijker zijn geworden, is hij of zij met enkele muisklikken te ontmaskeren.

Kortom: laten ze Kundra als hij in de VS klaar is, alsjeblieft snel deze kant op sturen en dan doorgaan in Brussel.

UPDATE: hackdeoverheid.nl actief

Door toeval kwam ik er achter dat er al vier jaar een werkgroep op internet actief is die er inderdaad naar streeft om alle overheidsinformatie openbaar te maken en online te laten zetten. Hierdoor zouden dezelfde gunstige effecten kunnen ontstaan als nu in de Verenigde Staten te merken zijn. Meer informatie op www.hackdeoverheid.nl.

Hernieuwbare energie in plaats van oorlog

Blijkbaar hebben de presidenten van de VS nooit het bekende werk van Sun Tzu gelezen met de titel: The Art of War. Sun Tzu legt op de derde pagina van zijn werk al uit:  “There is no instance of a country having benefited from prolonged warfare.” En hoewel hij het voorrekent aan de hand van ezelkarren, benodigde hoeveelheden voedsel voor soldaten en zilveren munten, laat hij duidelijk zien dat een langdurige buitenlandse oorlog funest is voor een land. Simpelweg omdat het een ontzettende inspanning vraagt en er op de lange termijn zelden iets constructiefs voor terugkomt.

De strijd die Amerika sinds 2001 voert in Afghanistan, Pakistan en Irak kost de VS minstens 3700 miljard dollar (sic). Als we dit delen door het aantal inwoners van 312,837,000 dan wordt duidelijk dat elke burger in de VS van jong tot oud ongevraagd iets minder dan 12 duizend dollar heeft meebetaald aan dit kostbare avontuur. Dit bedrag had de overheid overigens niet, dus het volk mag hier de komende jaren buiten het af te betalen er ook nog eens een flinke rente over betalen aan internationale bankiers die de overheid het geld geleend hebben.
Waar het excuus van terrorisme en massavernietigingswapens in het begin werd gebruikt, heeft de VS later ook toegegeven dat de reden voor de oorlog  voornamelijk over olie ging. Daarbij zijn er veel mensen die geloven dat het feit dat Irak afstapte van de dollar en overging naar de Euro om olie af te rekenen ook een grote rol speelde.

Overzicht van militaire basissen van de VS in het Midden Oosten. Zo controleert de VS grotendeels de enorme fossiele energievoorraden in deze regio.

Maar stel nu dat Amerika in plaats van zich zo te focussen op het veilig stellen van fossiele brandstoffen zich had gericht op het investeren in hernieuwbare decentrale energie, hadden ze dan uiteindelijk niet veel meer bereikt? Als we naar de prijzen van bijvoorbeeld zonnepanelen kijken en uitgaan van de huidige prijzen van $2,42 per WP dan had Amerika inplaats van oorlog te voeren voor dit bedrag elke inwoner van het land 4887 WP aan zonnepanelen kunnen geven. Als we hierbij conservatief rekenen met Nederlandse opbrengstrendementen dan levert een systeem van deze omvang jaarlijks 3909 kWh aan elektriciteit op. Een gemiddeld gezin in Nederland gebruikt jaarlijks rond de 3500 kWh. Kortom, als de VS inplaats van in oorlog, in hernieuwbare energie had geïnvesteerd dan had heel Amerika op het gebied van stroom nu meer dan volledig zelfvoorzienend kunnen zijn… Daarbij had het ook een anderhalf miljoen levens gescheeld die nu in de strijd zijn omgekomen.

Kortom oorlog voeren is dom en duur en op de lange termijn levert het nooit een waardevolle bijdrage aan het voortbestaan van het land. Zwitserland lijkt dit geheim al enkele eeuwen te kennen en waar Nederland vroeger ook graag neutraal was, doet Nederland nu helaas maar al te vaak mee aan de domme avonturen van de VS en de NAVO. Zowel in het Midden-Oosten als in Noord-Afrika levert ons land bijdragen aan oorlogen. En hoewel onze Royal Dutch Shell hier over het algemeen wel bij vaart -zo heeft Shell inmiddels mooie contracten binnen in Irak en overweegt het inmiddels ook terug te keren naar Libië–  lijkt het de gewone Nederlander vooral een heleboel geld te kosten en daarbij zo nu en dan ook een familielid.
Van de andere kant heeft het politici als Wouter Bos, Frits Bolkenstein en Wim Kok wel mooie baantjes bij de Shell opgeleverd en dat is natuurlijk ook wat waard.

Investeren in decentrale hernieuwbare energiebronnen lijkt aanzienlijk nuttiger te zijn op de lange termijn dan te investeren in oorlogen om fossiele energiebelangen veilig te stellen.

Wellicht is het tijd om onze huidige volksvertegenwoordigers te adviseren The Art of War eens grondig door te lezen. Dan kunnen we daarna weer een neutraal land worden en kan het geld wat nu in oorlogen wordt gestoken om de zakelijke belangen van Shell te dienen worden geïnvesteerd in decentrale hernieuwbare energie in het eigen land. Dit maakt ons onafhankelijker van fossiele brandstoffen en daar hebben de gewone burgers van Nederland op de lange termijn echt wat aan!

Meer informatie:
Sun Tzu, The Art of War (PDF Engels)
Zonne-energie voor consumenten in NL al meer dan 40% goedkoper

Overheid moet hypotheekbank beginnen

De banken bleven in 2009 en 2010 alleen overeind omdat de overheid ze steunde. Waarom kan de overheid zelf geen geld uitlenen aan particulieren? Daar zitten namelijk enorme voordelen aan.

Niemand leent goedkoper dan de overheid
De overheid kan voor heel weinig rente lenen, goedkoper dan welke andere partij ook, omdat de overheid niet snel failliet kan gaan. En gaat de overheid failliet, dan loopt het meestal ook slecht af met andere kredietverstrekkers. Kortom: de overheid is kredietwaardiger dan alle andere leners. Dat is ook de reden dat pensioenfondsen en andere institutionele beleggers graag overheidsobligaties kopen. De overheid is minder goed in problemen oplossen. Weliswaar is de overheid erg machtig, maar er is voor overheidsdienaren geen prikkel om zo goed mogelijk hun werk te doen. Er is ook geen concurrentie, behalve in de vorm van oorlog met een andere overheid en door de kiezer, die politici die er een potje van maken gewoonlijk afstraft. Tenzij ze lid van het CDA zijn uiteraard. Kortom: de overheid kan beter geen bedrijf beginnen. Waarom is het dan toch een goed idee als de overheid hypothecaire leningen verstrekt?

Overheid als hypotheekverstrekker: hoe?

De Belastingdienst heeft al alle kennis in huis om verantwoord hypotheken te kunnen uitlenen.
De Belastingdienst heeft al alle kennis in huis om verantwoord hypotheken te kunnen uitlenen.

De belastingdienst heeft een zeer nauwkeurige kijk op de financiële situatie van belastingbetalers. Zo moeten banken en werkgevers precies opgeven hoeveel mensen verdienen en wat er op hun bankrekening staat. Dat geldt ook voor roerende en onroerende goederen. Auto’s staan ingeschreven in het kentekenregister, boten en vliegtuigen zijn registergoederen en huizen en land staan uiteraard geregistreerd bij het kadaster. Kortom: een schat aan gegevens waarmee uitstekend een kredietwaardigheidscheck is uit te voeren.

Banken en zogeheten financiële deskundigen doen je anders geloven met hun gegoochel, maar er is niet buitengewoon veel slimheid of vakkennis voor nodig om een hypotheek te verstrekken. Je hebt een vakkundig taxateur nodig (de overheid voert i.v.m. de OZB toch al routinematig woningtaxaties uit), een flinke zak met geld (zoals we hebben gezien kan de overheid spotgoedkoop lenen) en de nodige gegevens om  iemands kredietwaardigheid te checken. Uiteraard moet de overheid maar een bepaald percentage van het huis financieren. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan driekwart van de marktwaarde van het huis.

Ook moet de lening van de overheid preferent zijn. Dat wil zeggen dat de vordering van de overheid voor andere vorderingen gaat. Als een hypotheeknemer geen aflossing meer kan betalen en het huis in de verkoop gaat, wordt eerst de hypothecaire lening van de overheid afgelost.

De voordelen: overheid denkt meer lange termijn dan bedrijven
De Nederlandse overheid bestaat al ruim vierhonderd jaar en is in principe meer lange-termijn gericht dan een beursgenoteerde onderneming. De bestuurders van deze ondernemingen zijn voornamelijk bezig zichzelf te verrijken en bonussen binnen te harken. Veel verder dan de volgende benoemingsronde reikt hun perspectief dus niet. Dat betekent dat de overheid in staat is om lange-termijn verplichtingen aan te gaan en ook lange termijn te denken.

De Nederlandse overheid is alleenheerser over het Nederlandse grondgebied (enkele woonwagenkampen en achterstandswijken, pardon, prachtwijken, uitgezonderd) en heeft in principe het lange-termijn belang van de Nederlanders voor ogen. Uit onderzoek is bekend dat linksdenkenden weliswaar niet erg goed zijn in ondernemen, maar uitstekende bankiers zijn door hun natuurlijke wantrouwen tegen kapitalisme. De ASN Bank en de Rabobank overleefden de kredietcrisis met vlag en wimpel.

Inkomstenbron voor de overheid; benutting reservecapaciteit
De overheid beschikt al over de infrastructuur en het personeel om deze klus er bij te doen. De benodigde investeringen zijn dus minimaal. Op dit moment is er meer dan vijfhonderd miljard euro aan hypotheken uitgeleend. Stel, de overheid gaat dit bedrag voor driekwart financieren en een renteopslag van een procent boven de courante rente op staatsobligaties te hanteren. Een rentepercentage (juni 2011: 3,3+1%) waar de meeste hypotheeknemers Wodan, Ishtar of de Grote Moedergodin op hun blote knietjes zouden danken. Dit zou de overheid 7,5 miljard euro per jaar aan inkomsten opleveren. Banken kunnen veel kleiner worden, waardoor ze de overheid niet meer kunnen chanteren. Plus de bonus dat mensen die een huis willen kopen dat ook in een recessie kunnen doen.