Tags: Bayer

9

Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticide

Nieuw grootschalig veldonderzoek toont aan dat het systemische pesticide Imidacloprid een nefaste invloed heeft op libellen en andere waterdieren, zoals eendagsvliegen, slakken en schaaldieren. In de studie, die recent verscheen in het vakblad PLOS ONE, werden monitoringsgegevens van Imidaclopridconcentraties in het oppervlaktewater vergeleken met waarnemingen van waterdieren. In waterlopen en rivieren waar de concentraties hoger waren dan de toegelaten norm daalde de soortenrijkdom met 70%.

24

Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II

Een landbouwgif van Bayer wat in Frankrijk verboden werd omdat het bijensterfte zou veroorzaken, mag hier op advies van de Universiteit van Wageningen gewoon doorgebruikt worden. Tegelijkertijd heeft de universiteit van Wageningen een groot gezamenlijk project lopen met Bayer waar Bayer de Universiteit van Wageningen van nogal wat onderzoeksgeld voorziet… De bijen zijn het slachtoffer.

Advertisment ad adsense adlogger