gif

Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticide

Dit bericht is overgenomen van www.natuurbericht.nl

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Beleid (België) op zondag 5 mei 2013

Nieuw grootschalig veldonderzoek toont aan dat het systemische pesticide Imidacloprid een nefaste invloed heeft op libellen en andere waterdieren, zoals eendagsvliegen, slakken en schaaldieren. In de studie, die gisteren verscheen in het vakblad PLOS ONE, werden monitoringsgegevens van Imidaclopridconcentraties in het oppervlaktewater vergeleken met waarnemingen van waterdieren. In waterlopen en rivieren waar de concentraties hoger waren dan de toegelaten norm daalde de soortenrijkdom met 70%. De risico’s die gepaard gaan met het gebruik van neonicotinoïden zijn te groot, Natuurpunt dringt er daarom op aan om een totale ban in te stellen.

Imidacloprid (geproduceerd door Bayer) is wereldwijd de meest gebruikte insecticide. Het zijn systemische pesticiden, die via de sapstromen opgenomen en verspreid worden naar het volledige plantenweefsel. Hierdoor is de plant van binnenuit beschermd tegen vraat. De Europese Commissie forceerde vorige week een verbod op het gebruik van deze neonicotinoïden op bloeiende gewassen omdat ze gelinkt worden aan de massale bijensterfte.

Giftig water
De nieuwe studie wijst uit dat bijen niet het enige slachtoffer zijn van deze superpesticiden. Nederland heeft een uitgebreid pesticidenmeetnet en meet al jaren de concentraties van Imidacloprid in het oppervlaktewater. In de studie werden de monitoringsgegevens van acht meetjaren en 800 meetpunten vergeleken met de verspreidingsgegevens van waterdieren in en rond het Nederlandse oppervlaktewater. Slechts een kleine fractie van de gebruikte neonicotinoïden wordt opgenomen door de plant, de rest lekt weg in de bodem en het oppervlaktewater. Door hun lange halfwaardetijd blijven ze nog lang na de oogst nawerken, met dodelijke gevolgen. Waar de norm overschreden werd, telden ze tot 70% minder waterinsecten.

Niet alleen bijen maar ook libellen zoals dit Lantaarntje hebben te lijden onder neonicotinoïden. (foto: Leo Janssen)
Niet alleen bijen maar ook libellen (wiens larven in water leven) zoals dit Lantaarntje hebben te lijden onder neonicotinoïden. (foto: Leo Janssen)

Imidacloprid staat met stip op één in de Nederlandse lijst met overschrijdingen van de pesticidennorm in het oppervlaktewater. In de helft van de meetpunten werd de afgelopen acht jaar een overschrijding van de pesticidennorm vastgesteld. Opmerkelijk is dat sommige meetpunten tot 25.000 keer de norm overschreden. Het rivierwater is op die plaatsen zo vervuild dat het onmiddellijk op de akkers uitgereden zou kunnen worden als sproeistof. Bijen en hommels die met dergelijke concentraties in aanraking komen, sterven binnen de dag. Maar ook in rivieren en waterlopen waar de wettelijk toegelaten concentraties (het zogenaamde Maximaal Toelaatbaar Risico) van 13 nanogram per liter niet overschreden werd, vonden de onderzoekers een negatieve impact op de soortenrijkdom en de ontwikkeling van de larven.

Volledige ban
De aangekondigde tijdelijke Europese ban van drie neonicotinoïden op bloeiende gewassen is een eerste belangrijke horde, maar het gaat lang niet ver genoeg. De bijensterfte als gevolg van het gebruik van deze pesticiden is maar het topje van de ijsberg. Deze insecticiden zijn extreem giftig, blijven heel lang nawerken in bodem en water en vormen op die manier een enorme bedreiging voor insecten, maar ook akkervogels. De negatieve effecten op het leefmilieu wegen zwaar door op de voordelen die ze bieden voor de landbouwer. Daarom willen wij verder gaan dan het Europese verbod en werk te maken van een volledig verbod van neonicotinoïden op alle gewassen.

Bron: Van Dijk TC, Van Staalduinen MA, Van der Sluijs JP. 2013. Macro-Invertebrate Decline in Surface Water Polluted with Imidacloprid. PLoS ONE 8(5).

Contactgegevens onderzoekers:
Dr. Jeroen Van der Sluijs, Universiteit Utrecht, +31-30-2537631

Tekst: Annelore Nys, landbouwexperte bij Natuurpunt Beleid
Foto: Leo Janssen

Zie ook:
-) Bijendodende pesticides ook giftig voor akkervogels (29-4-2013)
-) OPINIE: Natuurpunt vraagt volledige ban nieuwe generatie pesticiden (6-2-2013)
-)  Bijen in het zonnetje (30-4-2010)

inherit

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, vijanden, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Natuurbericht.nl
-) In het licht van voortbestaan
-) Permacultuur, een introductie
-) Eetbare dorpen en steden
-) Eetbare stad, groei de revolutie
-) Overzicht van de vele voordelen van gemeenschapstuinen
-) Gemeenschapstuinen voor heel Nederland
-) Praktische tuin inspiratie
-) Dirt! The Movie: het belang van gezonde gronden 
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Introduction to permaculture design met Geoff Lawton
-) Permacultuur met Sepp Holzer
-) Permaculture, The Global Gardener met Bill Mollison
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Overzicht eerdere permacultuur artikelen visionair
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database
-) Practical Plant wiki

-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I- Monsanto
-) Tros Radar – Pesticide en Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-A – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-B – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III – Zuivelindustrie

Vrij downloadbare documenten:
-) Permacultuur, ontwerpen met de natuur (pdf)

Zembla – Moord op de Honingbij deel II

Eerder kwam hier al in een drieluik voorbij hoe de universiteit van Wageningen een loopjongen is van de grote agro industrie.

-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I – Monsanto
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II – Chemiegigant Bayer
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III – Zuivelindustrie

De Universiteit van Wageningen is mede verantwoordelijk voor ecogenocide in Nederland. Hiermee heeft ze de geloofwaardigheid van haar instituut volledig verloren.
De Universiteit van Wageningen is mede verantwoordelijk voor ecogenocide in Nederland. Hiermee is de geloofwaardigheid van dit instituut volledig verloren.

Helaas is het noodzakelijk om blijkbaar nog een keer een artikel hieraan te wijden. De universiteit van Wageningen heeft door het verzuimen van haar wetenschappelijke objectiviteit ervoor gezorgd dat ze mede verantwoordelijkheid is geworden voor niets minder dan ecogenocide in Nederland. Zo blijkt uit onderstaande vervolgdocumentaire van Zembla: Moord op de Honingbij deel II.

Ook komt pijnlijk duidelijk in beeld hoe corrupt de Nederlandse politiek op dit gebied is, en dan vooral de zittende macht toen, staatssecretaris Bleker van de CDA. Niets meer dan hulde overigens voor de Partij van de Dieren die dit al tijden aan de orde stellen.

Ook medeschuldig zijn de instituten die dit soort gifstoffen moeten toelaten in Nederland voor de markt. Het is pijnlijk om te zien hoe door pure belangenverstrengeling en corruptie een essentieel onderdeel van de natuur in Nederland volledig op het spel wordt gezet met potentieel rampzalige gevolgen voor zowel de natuur als de Nederlandse bevolking… Hoe idioot en corrupt kan het zo langzamerhand worden in Nederland.

Nederland kent verreweg de hoogste bijensterfte van heel Europa omdat wij hier niets aan de bestrijdingsmiddelen doen omdat de grote agro industrie blijkbaar zo een grip heeft op de wetenschappelijke instituten, de toetsende instanties die middelen toelaten op de markt en de Nederlandse politiek zelf.

Spread the word to save the bees – Verspreid het woord om de bijen te redden.

Helaas lijkt deze aflevering niet meer extern te embedden zijn,
bekijk de aflevering op de website van Zembla of bij Uitzending Gemist

Maart 2011 liet ZEMBLA in haar uitzending ‘Moord op de honingbij’ zien dat van alle Europese landen Nederland de grootste bijensterfte heeft. Wetenschappers en imkers uit de hele wereld zien landbouwgif als de belangrijkste oorzaak van de sterfte. 

Ontkenning
De producenten van landbouwgif ontkennen ieder causaal verband. In Nederland ziet de belangrijkste adviseur van de overheid op dit gebied, Wageningen Universiteit en Research-centre (WUR), de pesticiden ook niet als grootste probleem van de bijensterfte.

Gevoelig onderwerp
Vanwege de grote economische belangen is een verband tussen de dood van de bijen en het gebruik van het landbouwgif een gevoelig onderwerp op de Haagse politieke agenda. Onderzoek van ZEMBLA toonde aan dat de adviseur van staatssecretaris Bleker van Landbouw, Universiteit Wageningen, financiële banden heeft met producenten van landbouwgif, bijvoorbeeld de firma Bayer.

Bedreiging voedselvoorziening
De massale bijensterfte is een grote bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij.

De hele plant wordt giftig
De sterfte-explosie loopt gelijk met de invoering van een nieuw type insecticide, imidacloprid, dat in de jaren negentig op de markt kwam. Het middel werkt continu, omdat het preventief op de zaden is aangebracht waardoor de hele plant giftig wordt. Bijen die in aanraking komen met de pollen en het stuifmeel, nemen het gif mee naar de bijenkorf. De bijen worden dan ziek en gaan dood.

Landbouwgif nog steeds in gebruik
Na de uitzending van maart 2011 wordt in verschillende nieuwe wetenschappelijke publicaties bevestigd dat landbouwgif, ook wel ‘neonicotinoïden’ genoemd, inderdaad schadelijk zijn voor bijen. Maar nog steeds worden deze producten op grote schaal in de Nederlandse landbouw gebruikt.

In deel II van ‘Moord op de honingbij’ onderzoekt ZEMBLA: hoe het kan dat de overheid zich in haar verantwoording over het pesticiden beleid blijft verschuilen achter niet onafhankelijke onderzoeken?

Op de website van de Vlinderstichting kunnen mensen die zelf de bijen willen helpen uitvinden hoe je je eigen tuin vlinder en honingbij vriendelijk in kunt richten. Zo is daar onder meer een top 50 van bloemen gesorteerd op kleur te vinden.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Zembla: Moord op de Honingbij – Deel II
-) Zembla: Moord op de Honingbij – Deel I
-) Vrij Nederland – Alweer dubieuze deskundigen
-) Vrij Nederland – Dode Bij, Stille Lente
-) Vrij Nederland – Dode Bij, Stille Lente – Grote ophef
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I – Monsanto
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II – Chemiegigant Bayer
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III – Zuivelindustrie

-) Introductie tot permacultuur ontwerp
-) Eetbare dorpen en steden
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, professoren, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)