vs

Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Waarom het beter is een generaal te doden, dan een soldaat

Door middel van een gerichte raketaanval door de VS is Qassem Soleimani, het brein achter Hezbollah, de bewapening van Islamitische Jihad en Hamas en talloze Iraanse terreuraanslagen tegen tegenstanders van het Iraanse bewind voorgoed uitgeschakeld. Deze actie wekte veel kritiek. Is deze kritiek terecht?

Wie was Qassem Soleimani?
Soleimani was een van de drie machtigste mannen binnen Iran. Hij stond aan het hoofd van de Al Quds Strijdkrachten, een onderafdeling van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Al Quds (Arabisch: De Heilige) is de term waarmee islamieten doorgaans Jeruzalem aanduiden en het ideologische hoofddoel van deze groep is het ‘bevrijden’ (m.a.w. onder islamitisch gezag brengen) van Jeruzalem. Deze garde vormt een staat binnen de Iraanse staat en vormt het keurkorps van het Iraanse bewind. De Al Quds Strijdkrachten vormen de ‘geheime dienst’ van deze garde, die zich bezig houdt met het beramen van gewapende operaties in het buitenland.

Soleimani stond bekend om zijn grote persoonlijke moed, zeer hoge intelligentie en geslepenheid. Hij onderscheidde zich door zijn moed en talent voor leiding geven tijdens de bloederige Iran-Irak oorlog in de tachtiger jaren. Hij slaagde er in om de Libanese terreurgroep Hezbollah om te vormen tot het sterkste non-state leger ter wereld, sterker zelfs dan het leger van Libanon zelf. Hij bewapende en instrueerde de Houthi-rebellen in Jemen. Ook speelde hij een instrumentele en mogelijk beslissende rol in het omturnen van Irak in een Iraanse satellietstaat en het verdedigen van het Syrische pro-Iraanse regering al Assad tegen haar tegenstanders. Hij leidde de brute respons tegen anti-regeringsdemonstraties in Iran, waarbij meer dan duizend doden vielen. Een indrukwekkende lijst prestaties.

Geen wonder dat de man veel vijanden had. Zowel Israël als de VS en soennitisch-Arabische landen zagen de man liever dood dan levend en hebben reeds diverse keren geprobeerd om Soleimani te doden. Dit lijkt nu uiteindelijk gelukt te zijn door middel van een gerichte drone-aanval. Bij deze aanval kwamen niet alleen Soleimani zelf, maar ook negen hoge Iraakse militieleiders om.

Is Iran in oorlog met de Verenigde Staten?
Oorlogsverklaringen zijn sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarin zowel de nazi’s als Japan zonder oorlogsverklaring de aanval openden op andere landen, in onbruik geraakt. Vrijwel alle oorlogen beginnen vandaag de dag met militaire vijandelijkheden. Wanneer we afgaan op dit criterium zien we dat pro-Iraanse strijdgroepen, waarschijnlijk in directe opdracht van Iran, geregeld aanvallen uitvoeren op Usaanse overheids- en legerinstallaties. Ook de USA bombardeert geregeld pro-Iraanse groepen. We kunnen dus stellen dat beide landen in een lage-intensiteit oorlog zijn met elkaar.

Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran
Iraanse herdenkingsprent, waarbij de “martelaar” Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Is het doden van een vijandige leider een misdaad?
Het antwoord op deze vraag staat of valt met de vraag of er sprake is van oorlogshandeling. Als sprake is van een oorlog, is het doden van elke militair van de vijand in principe een legitieme oorlogshandeling. Of dit nu een frontsoldaat is of een brigadegeneraal, of zelfs het regeringshoofd. Soleimani was een generaal en gaf mede leiding aan operaties, die tot doel hadden om Usaanse militairen te doden. Hij pleegde dus oorlogshandelingen tegen de VS. Hiermee werd hij volkenrechtelijk een legitiem doelwit voor militaire operaties, net als de Irakese medeslachtoffers van de Usaanse drone-aanval op hem. Net als overigens een Iraanse aanslag op Trump of andere Usaanse legerleiders legitiem zou zijn.

Een generaal doden versus een soldaat doden
Generaals zijn gezichtsbepalender dan soldaten. Soldaten leven, strijden en sterven anoniem. Generaals krijgen de eer voor geslaagde militaire operaties. Daarom is het grote publiek meer geneigd om zich te identificeren met een generaal, dan met anonieme soldaten en het ook erger te vinden als een generaal omkomt, dan als een soldaat sneuvelt. Dit is ethisch gezien, onterecht. Een soldaat voert orders uit. In slechts één leger, het Israëlische, heeft een soldaat het recht, zelfs de plicht, om onethische orders (bijvoorbeeld de opdracht om een groep ongewapende burgers te vermoorden) te weigeren. In andere legers, en zeker legers in islamitische landen zoals Iran, is dit dienstweigering en reden tot executie. Generaals zijn degenen die deze orders uitvaardigen. Soleimani was persoonlijk verantwoordelijk voor het opstellen van orders waardoor onschuldige burgers en Usaanse militairen omkwamen.

Kortom: niet alleen was dit bombardement oorlogsrechtelijk geoorloofd, het was ook moreel gezien terecht.

Gezichtsverlies en escalatie
Voor het Iraanse regime was de oorlogsheld Soleimani een gezichtsbepalende figuur. Hij kreeg steeds meer een cultstatus binnen Iran, al kent hij ook veel bittere vijanden door zijn medeplichtigheid aan de brute onderdrukking van demonstraties tegen het regime. Iran kan dit niet over zijn kant laten gaan zonder gezichtsverlies. Tegelijkertijd heeft de Usaanse president Trump duidelijk gemaakt, dat iedere gewelddaad van Iran beantwoord zal worden met een zwaar bombardement van Iraanse heilige plaatsen. Ontegenzeggelijk heeft de supermacht Verenigde Staten militair gezien een verpletterend voordeel op Iran. De VS is in staat iedere plek in Iran te raken, waar Iran grote moeite zal hebben zelfs maar in de buurt te komen van het Amerikaanse territorium. Alleen aanvallen op Usaanse militaire bases of Usaanse belangen, of op Israël, of op Usaanse bedrijven en burgers in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, waar een grote Iraanse diaspora leeft, komen in aanmerking.

Ook kan Iran gebruik maken van de goede contacten met Marokkaanse en andere islamitische criminelen om gerichte moordaanslagen uit te voeren in Europa. Probleem voor Iran is dat het land in het Midden Oosten alleen op de (voorwaardelijke) steun van Rusland en China en een handjevol vazallen kan rekenen. Beide landen liggen ver weg en kunnen afgezien van de inzet van kernwapens, niet heel veel uitrichten tegen de VS. Hezbollah, een trouwe vazal van Iran, beschikt over honderdduizenden raketten en zal zeker bereid zijn om Noord- en Centraal-Israël met een vernietigend bombardement te teisteren, maar een dergelijke existentiële aanval op Israël zal de volledige inzet van de IDF, en hiermee de vernietiging van Hezbollah betekenen. Iran heeft nu in feite al gedaan wat het kon doen: Irak aangezet om de Amerikanen weg te sturen. De strategische positie van Iran is nu in feite al vrijwel met maximaal haalbare.

Veelbetekenender is dat Iran nu het kernwapenprogramma weer heeft opgestart. Waar de Israëlische geheime dienst Mossad en de CIA er enkele jaren geleden in slaagden om met behulp van het Stuxnet-virus de Siemens-PLC’s te saboteren en hiermee het kernprogramma, heeft het regime nu van zijn fouten geleerd. De atoomfaciliteiten bevinden zich honderden meters onder de grond, worden zeer streng beveiligd. Het Iraanse regime heeft er eerder echter geen misverstand over laten bestaan dat het een einde wil aan de “tumor” Israël en hiervoor radiotherapie met kernwapens overweegt. Een vooruitzicht dat Israël vanzelfsprekend wat minder aantrekt, de reden dat Israël nu druk bezig is om deze dreiging te neutraliseren.

Wat als de Sovjets als eerste op de maan waren geland? - alternatehistory.com

Video: wat als de Sovjets de maanrace hadden gewonnen?

In 1969 beslisten de Verenigde Staten de ruimterace met de Sovjet-Unie definitief door als eerste land op aarde een mens op de maan te laten landen. Hierna zakte het ruimtevaartprogramma van de Amerikanen in elkaar en werden er bijna 200 miljard dollar weggegooid aan de Space Shuttle. Maar wat als de Sovjets als eerste op de maan waren geland?

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat, getuige de winnaarsmentaliteit van de Amerikanen, de ruimterace nog enkele jaren in volle hevigheid was doorgegaan en de eerste mensen op Mars rond hadden gelopen. Wat denken jullie?

Wat als de Sovjets als eerste op de maan waren geland? - alternatehistory.com
Wat als de Sovjets als eerste op de maan waren geland? – alternatehistory.com
Aarde bij nacht

Probeert de VS Europa te ontwrichten?

De zogeheten Arabische lente en de schermutselingen in Oekraïne hebben geografisch gezien een interessant verband. Ze vinden allemaal plaats in een “ring des doods” om Europa heen. Steeds meer waarnemers denken dat hier een vooropgezet plan achter zit.

Eurazië als bedreiging voor de VS
Al eerder publiceerde Visionair een analyse van de geopolitieke dimensies van de geografie van de wereld. Eurazië is de grootste landmassa op de wereld. Als Eurazië onder controle komt van één mogendheid, is deze sterk genoeg om de rest van de wereld te domineren. De voornaamste imperatief voor de VS is dan ook voorkomen dat dit gebeurt.

In de Tweede Wereldoorlog dreigden de Asmogendheden de Sovjet-Unie onder de voet te lopen, en dat was ook gebeurd als Hitler de aanval op Moskou had ingezet in plaats van de fatale aftakking naar Wolgograd te maken, en er geen onzinnige rastheorieën op na had gehouden. Zonder het racisme van de nazi’s hadden ze de Oekraïense bevolking, die het bloed van de Sovjets wel kon drinken na Stalins moorddadige campagne tegen de koelakken, dit met veel anti-communistische Russen overigens, mee gehad en een enorm rijk onder de voet gelopen.

Russische grondstoffen en technisch vernuft gecombineerd met de Duitse efficiëntie hadden de industriële basis hiervan zo groot gemaakt dat de VS een tweederangs mogendheid was geworden. De VS moest wel ingrijpen. Dit had weinig met menslievende overwegingen te maken, zo werden de spoorwegen waarover de jodentransporten plaatsvonden ongemoeid gelaten, maar alles met het nachtmerriescenario voor de VS: een verenigd Eurazië. De Wolfowitz-doctrine, die het Amerikaanse buitenlandse beleid diepgaand beïnvloedt,  stelt nadrukkelijk dat de VS nooit mag toelaten dat zich een mededinger ontwikkelt. 

Aarde bij nacht
Deze composietfoto laat duidelijk zien waar op aarde de meeste verlichting brandt – en geeft hiermee een goede indruk van de economische activiteit wereldwijd. De grootste gebieden liggen in de Europese Laagvlakte, China en het oosten van de VS. Bron: NASA

Het destabiliseren van Duitsland
Geografisch gezien zijn er drie vruchtbare laagvlaktes, die zowel een hoge bevolkingsdichtheid als gemakkelijke industrialisatie mogelijk maken. Deze liggen in het oosten van de VS, de Noord-Europese laagvlakte die loopt van Frankrijk tot Wit-Rusland en Oost-China (India is ook dichtbevolkt, maar erg arm en onderontwikkeld). Niet toevallig zijn dit ook de rijkste en meest ontwikkelde gebieden in de wereld. Het Amerikaanse gebied ligt met uitzondering van een klein stukje Canada, vrijwel geheel in de Verenigde Staten. Het Europese gebied, dat aanmerkelijk groter is dan het Amerikaanse gebied is versnipperd over vele staten die los-vast samenwerken: Frankrijk, de Benelux, Duitsland, Polen, de Baltische republieken, Wit-Rusland en Rusland met de exclave Kaliningrad. Het Chinese gebied staat geheel onder controle van China en is – zie de zwakkere hoeveelheid licht – minder ontwikkeld dan de overeenkomstige gebieden in Europa en Noord-Amerika.

Verdeel en heers
Op dit moment is Europa, en dan vooral Duitsland, de grootste zakelijke concurrent voor de Verenigde Staten. Als de Verenigde Staten er in zouden slagen Duitsland en Rusland beentje te lichten, het liefst met veel sociale onrust, vluchten de high potentials en rijken naar Amerika – dit gebeurt nu al veel – en nemen ze de kennis, hoofdkantoren van bedrijven en bezittingen mee. Ook valt de euro, met de yuan het enige geloofwaardige alternatief voor de Amerikaanse dollar als wereldmunt, uit elkaar. Op dit moment kosten de sancties tegen Rusland de Europese Unie veel meer dan de VS. Deze sancties vonden plaats na een pro-westerse revolutie in Oekraïne, voor Rusland een zeer strategisch gelegen land. Door te stoken tussen de EU en Rusland slaan de Amerikanen dus twee vliegen in een klap.

Russische gevechtsvliegtuigen in actie.

Russische ingreep in Syrie: zwanenzang of meesterzet?

Nu Rusland direct ingrijpt in Syrië ten gunste van de regering-al Assad, lijkt het een kwestie van tijd voordat de Syrische regeringstroepen weer de overhand krijgen in de burgeroorlog. Waarom is Poetin, de president van een land in grote geldproblemen, zo happig om in Syrië een kostbare oorlog te beginnen?

De Russische analyse van de situatie in Syrië en Irak
Met veel andere mensen over de wereld trouwens, maakt de Russische regering zich het nodige zorgen over de zwalkende, visieloze Amerikaanse politiek in het Midden Oosten. Door Amerikaans buitenlands beleid zijn ooit redelijk stabiele staten zoals Libië, Syrië en Irak ten gronde gericht en veranderd in broedplaatsen van burgeroorlog. Het Amerikaanse buitenlandse beleid is zover van de realiteit verwijderd, dat een Amerikaanse officier voorstelde om de extremisten van Al Nusra, een filiaal van de terreurgroep die in 11 september 2001 de verwoestendste aanslag ooit op Amerikaans grondgebied pleegde, te gaan steunen. Terecht leveren de Russen hierop harde kritiek.

Russische gevechtsvliegtuigen in actie.
Russische gevechtsvliegtuigen in actie.

Buurstaten als Jordanië en Libanon voelen de gevolgen, denk aan stromen vluchtelingen, en moeten de grootste moeite doen om ook het hoofd boven water te houden. In deze poel van ellende hebben de extremisten van Al Qa’ida en de afsplitsing Islamitische Staat vrij spel. Kortom: er moest iets gebeuren.

Waarom Poetin de grote winnaar gaat worden
Zelfs een jaar lang bombarderen door grootmacht VS bleek onvoldoende te zijn om Islamitische Staat op de knieën te krijgen. De groep breidde het grondgebied zelfs nog uit. In de westerse media worden de wandaden van IS breed uitgemeten.
Nu Poetin gaat ingrijpen en zoals het nu zich aan laat zien, in samenwerking met de Syriërs, Irakezen en Iran IS en de door de Amerikanen gesteunde moslimextremisten van de kaart gaat vegen, bereikt hij meerdere strategische doelen. Ten eerste heeft hij laten zien dat Rusland, in tegenstelling tot de onbetrouwbare Verenigde Staten, haar bondgenoten nooit laat vallen. Het wegbombarderen van door de VS gesteunde groepen omdat het “terroristen” zijn (wat overigens voor het grootste deel klopt), is een enorme belediging. Ten tweede laat hij zien, dat Rusland in staat is doortastend op te treden en voor elkaar krijgt, wat de Amerikanen niet voor elkaar krijgen. Dit betekent enorm gezichtverlies voor de Amerikanen. Op de Russen kan je, zo blijkt, rekenen. Op de Amerikanen niet.

Ten derde verzekert Rusland zich op deze manier van drie trouwe bondgenoten: Syrië, Irak en Iran, en hierna ook Libanon. Die nu een gaspijpleiding van Qatar naar Turkije effectief zullen blokkeren.
Ten vierde: NAVO-staat Turkije wordt nu vakkundig ingekapseld en gekortwiekt. Erdogan kan zijn plannetjes voor een nieuw groot-Turks rijk op zijn buik schrijven en ook de Koerden in Turkije zelf, met veel Turken overigens, hebben nu een flink appeltje te schillen met de verraderlijke AKP-leider. Kortom: met een harde tactische klap is Poetin weer helemaal terug op het wereldtoneel.

Wat wordt de tegenzet van de Amerikanen?
Deze geopolitieke catastrofe is hard aangekomen in Washington en Ankara en we kunnen er dus op rekenen dat er weer plannen worden bekokstoofd. Het effectiefste zou het leveren van luchtdoelgeschut aan de ‘rebellen’ in Noord-West Syrië zijn. Voor Qatar is het erop of eronder. Mislukt dit, dan moet hun gas door de nauwe Straat van Hormouz, die door Iran eenvoudig is dicht te zetten.

De oorlog tegen democratie

Nu de VS erop gebrand lijkt onder welk excuus dan ook de oorlog aan Syrië te willen verklaren is het wellicht nuttig deze documentaire nog eens goed te bekijken, aangezien wat de VS nu aan het doen is volledig in het patroon valt met wat ze al tijden doen. Het is in 2013 bijv. 60 jaar geleden dat de VS en de UK een volledig democratisch regiem in Iran omverwierpen wat de CIA recent ook heeft toegegeven.  

John Pilger heeft verschillende documentaires gemaakt over de machtsstructuren achter de schermen. In deze documentaire laat hij zien hoe er de afgelopen eeuw vanuit de VS inmiddels meer dan 50 regiems wereldwijd zijn omvergeworpen inclusief vele volledig democratische overheden.

In deze documentaire komen een boel landen uit Zuid-Amerika aan bod, en ook landen waar verzet tegen de VS wel enigzins succesvol is geweest zoals in Venezuela en in Bolivia. Ook interviewt hij verschillende ex-CIA agenten die hun verhaal vertellen in deze documentarie: The war against democracy. Deze oud CIA agenten zijn heel duidelijk als een land tegen de belangen van de VS handelt of niet aan de wensen van de VS wil voldoen dan wordt er actie ondernomen ongeacht wat voor regiem er in dat land actief is. Keiharde realpolitiek dus.

 

Voor de mensen die meer willen weten over de door de CIA gesteunde coup op Hugo Chavez in 2002 laat deze onderstaande documentaire dit verhaal in detail zien. The Revolution will not be Televised:


Is het niet raar dat veel van wat in deze films naar voren komt nooit bij ons in het nieuws is geweest? Sterker nog het lijkt erop dat Nederland juist regelmatig de VS bij haar buitenlandse invasies geholpen heeft…

VSpuppet
Het is me onduidelijk of ze ons haten vanwege onze vrijheid…
Of omdat we hun natuurlijke hulpbronnen stelen, puppet dictators installeren en hun vijanden financieren.

Wat denken mensen hier van deze documentaires en de rol die de VS de afgelopen eeuw heeft gespeeld wereldwijd? En hoe moeten we de ondersteunende acties van Nederland aan de VS in dit licht zien?

Aanverwante informatie:
-) The Power Principle – Empire, Proganda & Collapse
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel  complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human resources
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Het uiteenvallen van Joegoslavië 
-) What really happened in Yugoslavia
-) The Shock Doctrine & Life and Debt
-) Catastroïka
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Macht
-) Een nieuwe wereldorde, deel I
-) Een nieuwe wereldorde, deel II
-) Een nieuwe wereldorde, deel III 

Counter-Intelligence: Part V – Drone Nation

counter-intelligence-filmEen boeiende documentaire serie over de oorsprong en ontwikkeling van de huidige CIA. Het bevat buitengewoon interessante informatie van vooral oud-CIA leden die nu een boekje open doen over hoe het controle netwerk op het hoogste niveau functioneert.

Alles komt voorbij: geheime diensten die seksfeestjes met minderjarige jongetjes voor staatsleiders organiseren, massale internationale drugshandel door geheime diensten, false flag operaties, het beheren en infiltreren van mainstream media, operatie Gladio in Europa waarbij aanslagen vanuit de VS en de NAVO tegen Europese burgers werden gepleegd, het afglijden van de VS naar een dictatoriale staat waar burgers inmiddels van alle rechten gestript zijn etc.

In de documentaire komen een boel mensen voorbij die zelf in hun leven actief aan deze zaken hebben meegewerkt maar nu terugblikkend er toch wat anders over zijn gaan denken en deze informatie nu vrijgeven om mensen bewust te maken wat er eigenlijk gebeurt op het wereldtoneel achter de schermen.

Metanoia is therefore primarily an after-thought, different from the former thought; a change of mind accompanied by regret and change of conduct, “change of mind and heart”, or, “change of consciousness”.

Werkelijk een bijzonder ontluisterende en belangrijke documentaire serie.

“An extraordinary work by a gifted filmmaker, “Counter-Intelligence” shines sunlight into the darkest crevices of empire run amok. The film vividly exposes a monstrous and unconstitutional “deep state” in which multiple competing chains of command — all but one illegal — hijack government capabilities and taxpayer funds to commit crimes against humanity in our name. Anyone who cares about democracy, good government, and the future will want to watch all five segments of this remarkable film.”

Hierbij deel V: Drone Nation, wat vooral ingaat op hoe de VS praktisch gezien inmiddels is afgedaald tot een politiestaat. Buitenlandse mensen die verdacht worden kunnen zonder enige vorm van proces gezamenlijk met vrouw en kinderen met een  bom gedropt door een drone om het leven worden gebracht. Maar ook is het inmiddels zover dat elke burger in de VS zelf in principe puur op verdenking van terrorisme voor altijd in het gevang kan verdwijnen zonder dat er ooit een rechter of een proces aan te pas hoeft te komen.  De VS is afgezakt tot een land wat inmiddels meer dan de helft van de 30 universele mensenrechten die ze zelf ruim 60 jaar geleden opstelde schendt.  En het is eigenlijk te triest voor woorden dat de rest van de wereld dat maar accepteert.


Voor de liefhebbers zijn de overige delen te bekijken op Metanoia films.

“As long as you think that the cause of your problem is “out there”
as long as you think that anyone or anything is responsible for your suffering
the situation is hopeless. It means that you are forever in the role of victim, that you’re suffering in paradise.”

Byron Katie


shadowandliesAanverwante informatie en artikelen:
-) Metanoia Films – Counter Intelligence alle 5 delen
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De “Nobele” Leugen
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) Snelcursus: Waarom is er oorlog?
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) The Liberty Academy

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Counter-Intelligence: Part I – The Company

Een boeiende documentaire serie over de oorsprong en ontwikkeling van de huidige CIA. Het bevat buitengewoon interessante informatie van vooral oud-CIA leden die nu een boekje open doen over hoe het controle netwerk op het hoogste niveau functioneert.

Alles komt voorbij: geheime diensten die seksfeestjes met minderjarige jongetjes voor staatsleiders organiseren, massale internationale drugshandel door geheime diensten, false flag operaties, infiltratie van mainstream media, operatie Gladio in Europa, het afglijden van de VS naar een dictatoriale staat waar burgers inmiddels van alle rechten gestript zijn etc.

Werkelijk een bijzonder ontluisterende en belangrijke documentaire serie.

counter-intelligence-filmIt is no secret that CIA is engaged in criminal activities around the world, some of which are quite deadly, some of which are quite provocative in the sense of laying the groundwork for large scale military conflict, and it’s happening in a lot of countries. This is not unique to the United States. The United States learned some of this from the British who learned it in turn during the 19th century when they were a dominant imperial power around the world. They cut their teeth on this stuff.

The other major powers are definitely engaged and capable of these same types of operations, and small powers as well. Israel is an example. The CIA grew out of the OSS, which had been established during World War II. Its earliest years are interesting because the new president, Harry Truman, did not trust the OSS because he felt it was too dominated by parts of the Democratic Party that he didn’t align himself with, so he abolished the OSS. Then they first created a smaller intelligence agency from the remains of the old OSS called the Central Intelligence Group. And that was focused on analyzing intelligence. It wasn’t a covert operations agency.

In one inbox would come all information whether it was from intercepted communications, or satellite photography, or defector reports, or clandestine reports, embassy… it would all come to that one person, and that person would be “accountable.” One person would be accountable for looking at that stuff, pouring through it, and if it were important, assuming it was a good analysis, that could end up on the president’s desk the next morning, unadulterated synthesis of information.

About two years after that, many of the agents who had worked on the covert operation side, the paramilitary warfare operations, black operations, that sort of thing, were reestablished in an outfit called the Office of Policy Coordination. This “office” eventually grew to have about 5,000 agents in the early Cold War years, and the existence of this office was itself entirely top secret. It had no open existence at all, and it wasn’t until some years later that the Office of Policy Coordination was folded into the CIA, and the CIA became an agency. CIA had both a clandestine black operations arm and an intelligence analysis arm.

The OPC was set up to organize propaganda, economic warfare, preventive direct action, sabotage, demolition, subversion against hostile states, including assistance to underground resistance groups and support of indigenous anti-communist elements in threatened countries of the free world.

What happened at the end of World War II when Truman disbanded the OSS? The covert operators were in the wilderness for a little while, and some of them had been leading Wall Street bankers and lawyers, and there’s a certain logic there because prior to the war, the people engaged in international trade and international law were a relatively small number of people, and they were the specialists in international affairs for the United States; so for example, the man who was later to become chief of covert operations, black operations, for the CIA was a man named Frank Wisner, quite a prominent Wall Street lawyer.

Hierbij als eerste deel 1: The Company, wat vooral ingaat op de oorsprong van de CIA en wat haar doelen waren.

Counter-Intelligence: I – The Company.

In de documentaire komen een boel mensen voorbij die zelf in hun leven actief aan deze zaken hebben meegewerkt maar nu  terugblikkend er toch wat anders over zijn gaan denken en deze informatie nu vrijgeven om mensen bewust te maken wat er eigenlijk gebeurt op het wereldtoneel achter de schermen.

Metanoia is therefore primarily an after-thought, different from the former thought; a change of mind accompanied by regret and change of conduct, “change of mind and heart”, or, “change of consciousness”.

Voor de liefhebbers zijn de vervolgdelen deel 2, 3, 4, en 5 te bekijken op Topdocumentaryfilms.

“An extraordinary work by a gifted filmmaker, “Counter-Intelligence” shines sunlight into the darkest crevices of empire run amok. The film vividly exposes a monstrous and unconstitutional “deep state” in which multiple competing chains of command — all but one illegal — hijack government capabilities and taxpayer funds to commit crimes against humanity in our name. Anyone who cares about democracy, good government, and the future will want to watch all five segments of this remarkable film.”

sociopaths

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Metanoia Films
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De “Nobele” Leugen
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) Snelcursus: Waarom is er oorlog?
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) The Liberty Academy

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Agreeableness

Psychologische kaart van de VS

Waar in de VS kom je de meeste extraverten, open-minded mensen of neuroten tegen? Deze vijf kaarten, gebaseerd op de vijf karaktertrekken die de Big Five vormen, geven antwoord.

De vijf kaarten hieronder geven niet de absolute scores aan, maar de onderlinge rangorde van de 51 staten en autonome gebieden van de VS.  Hoe lichter de kleur, hoe sterker de desbetreffende trek aanwezig is. Een zeer donkere staat scoort dus erg laag, een zeer lichte erg hoog. Klik op een afbeelding voor een vergroting.

Agreeableness
Agreeableness

Agreeableness is in het Nederlands het beste te vertalen als vriendelijkheid of meegaandheid. De donkere kleuren van de noordelijke staten Maine en Alaska geven aan dat hier  meer eigenwijze en stugge mensen wonen dan bijvoorbeeld in het mormonse Utah of North Dakota.

Consciousness
Consciousness

Consciousness komt overeen met het Nederlandse plichtsgetrouwheid of gewetensvolheid. Zeer conscientieuze mensen doen hun werk zorgvuldig en goed en zijn erg gedisciplineerd. Ook hier vallen de lage scores van Alaska en Maine op, gevolgd door Hawaii.

Extraversion
Extraversion

Extraverte mensen houden van feesten, gezelligheid en een actief leven. Uit deze kaart blijkt dat je het beste een feestje kan bouwen in North Dakota of bij de mormonen in Utah. Alaska en de noordwestelijke staat Washington zijn dan beter geschikt om je postzegelverzameling aan de man te brengen.

Neuroticism
Neuroticism

Neurotische mensen raken snel van slag en zijn erg gevoelig. Vaak zijn ze daarom introvert. Die grote gevoeligheid maakt ze vaak goede werknemers, omdat ze vaak perfectionistisch zijn en hard en geconcentreerd werken. Wel zijn ze weinig stressbestendig en ligt het ziekteverzuim hoog. Let op de hoge score in West Virginia, waar de werkloosheid door het sluiten van mijnen hoog opliep in de tijd dat dit onderzoek werd gedaan.

Openness
Openness

Mensen die hoog scoren op openheid, staan open voor nieuwe ideeën en zijn over het algemeen progressief. Deze kaart komt in grote lijnen overeen met het stemgedrag van de Amerikanen. Staten waar openheid veel voorkomt, zoals California en New York, zijn over het algemeen ook de staten met de meeste Democratische kiezers.

23 vooraanstaande denkers over de huidige crisis

Een interessante documentaire waarin 23 vooraanstaande denkers hun licht werpen op de huidige systeemproblematiek in de gebieden van bankieren, politiek etc. Naast een goede analyse komen ze ook met oplossingen en aangrijppunten om deze systemen te verbeteren of om eromheen te werken.

The modern day Four Horsemen continue to ride roughshod over the people who can least afford it. Crises are converging when governments, religion and mainstream economists have stalled. 23 international thinkers come together and break their silence about how the world really works and why there is still hope in re-establishing a moral and just society. Four Horsemen is free from mainstream media propaganda, doesn’t bash bankers, criticize politicians or get involved in conspiracy theories. The film ignites the debate about how we usher a new economic paradigm into the world which, globally, would dramatically improve the quality of life for billions.

Helaas heb ik nog geen online versie van deze film kunnen vinden maar de film is wel o.a. via torrentz te vinden. Hieronder wel een bespreking van de film The Four Horseman waarin veel fragmenten uit de film aan bod komen en ook zinnig commentaar naar voren komt. Verder zijn eventuele tips van een online versie zeer welkom.

 

In de bespreking van de film wordt o.a. het idee van grootschalige schuldenkwijtschelding besproken. Voor meer informatie over dit idee is het artikel: Het moderne jubeljaar van Ad Broere een aanrader. Internationaal is Steve Keen een man die hard aan de weg timmert voor dit idee.

Aanverwante artikelen:
-) The Liberty Academy
-) Update – Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) Update – Hoe werkt ons huidige economische systeem?
-) Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar 
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Problemen in de bananenpolder
-) Bewustzijn over het banksysteem groeit wereldwijd
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) De oorlog tegen democratie
-) Een nieuwe wereldorde deel V – PNAC

China stapt van de dollar af voor oliehandel

Op 6 september 2012 heeft China aangekondigd voortaan haar oliehandel niet meer exclusief in de dollar te doen. Rusland steunt dit besluit van China van harte net als Iran, Venezuela en andere olie producerende landen. Dit kan wel eens een enorme dreun worden voor de stabiliteit van de dollar en daardoor voor de VS zelf.

Om te begrijpen hoe verschikkelijk belangrijk het is voor de VS om olie wereldwijd exclusief in dollars te verhandelen geeft deze cabaretier een prima uitleg over de Petrodollar op een bijzonder amusante wijze.

Robert Newman’s History of Oil ( 5 of 9 )

 

Robert Newman’s History of Oil ( 6 of 9 )

 

Waar het in het kort op neerkomt is dat de VS in bijeenkomsten van de OPEC in 1971 en 1973 heeft afgedwongen dat olie alleen maar verhandeld mag worden in Dollars. Dit is op zichzelf natuurlijk enorm vreemd omdat de dollar zo een wereldwijde monopolie positie kreeg. De dollar werd hiermee de zogenaamde “Petrocurrency“.

Door de afspraken afgedwongen door de VS werd de dollar vanaf 1971 de exclusieve munt om wereldwijd olie in te verhandelen. Daar lijkt nu in 2012 voorgoed een einde aan te komen.

Door deze beslissing moest vanaf dat moment elk land wat olie wou hebben eerst dollars aankopen om olie te kunnen kopen. Hierdoor had elk land wereldwijd dollars nodig en kon de VS letterlijk lange tijd geld printen. Veel van de door de VS geprinte dollars werden vanuit het buitenland aangekocht en vervolgens gebruikt tussen buitenlanden onderling om te handelen en al deze dollars werden niet weer uitgegeven in de VS. Hiermee werd de dollar zelf een belangrijk exportproduct van de VS.

Op zichzelf is dit natuurlijk een briljante strategische zet geweest van de VS dat ze dit voor elkaar hebben gekregen en zo lang wereldwijd hebben kunnen afdwingen. Echter na 41 jaar lijkt er nu toch echt een einde te komen aan de dollar als petrocurrency.

Eerder al was het Irak die overstapte naar het verhandelen van olie in Euro`s inplaats van Dollars. Ook Libië was bezig om Afrika over te zetten op een eigen munt zodat dat gebied minder afhankelijk werd van de dollar. Er is in geopolitieke kringen grote discussie over of dit één van de belangrijke redenen is voor de val van deze regiems geforceerd door de VS en de NAVO.

Is de petrodollar de echte reden waarom de VS zo op oorlog aanstuurt met Iran?
Is de petrodollar de echte reden waarom de VS zo op oorlog aanstuurt met Iran?

Zie ook dit onderstaande filmpje over de petrodollar en de geopolitieke implicaties hiervan. Alles komt helder aan bodt. Van het loskoppelen van de Dollar van goud in de jaren 70 door president Nixon, het verworden van de dollar tot de wereldwijde petrocurrency en alle oorlogen waar de VS momenteel zo op aandringt samen met de 1% media om hun macht over het financiële systeem niet kwijt te raken.


Maar goed, nu China gesteund door Rusland de dollar ook loslaten om olie te verhandelen lijkt het einde zoek voor de dollar. Veel landen zullen nu waarschijnlijk hun dollars weg willen doen omdat ze vanaf nu ook in andere muntsoorten olie kunnen kopen en de VS buiten West-Europa en wat dictatoriale regiems in het Midden Oosten maar weinig vrienden heeft gemaakt in de wereld.

Is hiermee het lot van de dollar en dus ook de VS als supermacht bezegeld? En wat voor effect zal dit hebben in Europa? Is het voor Europa niet veel verstandiger intensiever te gaan samenwerken met Rusland, het Midden-Oosten en China inplaats van continue achter de manipulaties en oorlogen van de VS te blijven lopen? Hoe gaat deze verandering het geopolitieke toneel veranderen? Speculaties zijn van harte welkom in de reacties. :-)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) China buying oil from Iran with yuan – BBC News
-) Dollar no longer primary oil currency as China begins to sell oil using Yuan
-) Youtube filmpje waarin de petrodollar goed wordt uitgelegd
-) The Rise of the Petrodollar System: Dollars for Oil
-) De oorlog tegen democratie
-) Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem?