gezondheid

Gelovigen in een reservaat, dat vrij is van WiFi-straling.

Is WiFi schadelijk voor de gezondheid?

Een onopvallende plattelandsstad in de Amerikaanse staat Virginia is veranderd in een toevluchtsoord voor zelfverklaarde stralingszieken. Praten zij zichzelf stralingsziekte aan, of is er werkelijk wat aan de hand?

In de tegenwoordige klaagcultuur, en miljarden internetgebruikers, is het niet moeilijk om gelijkgestemden te vinden voor je echte of ingebeelde syndroom. Morgellons, trimethylaminourie of een bezetenheid: voor alles is er een groep van medelotgenoten, die een nieuw thuis bieden. Sommigen leiden naar eigen zeggen aan een allergie voor radiostraling.

Rond het stadje Green Bank ligt de National Radio Quiet Zone (NRQZ), vanwege de radiotelescopen in het gebied. De NRQZ is ongeveer zo groot als Nederland. Veel mensen die zeggen te leiden aan een allergie voor radiostraling, electromagnetic hypersensitivity, zijn verhuisd naar de NRQZ om te ontkomen aan radiostraling.

Is dit inbeelding, zoals zo vaak, of is er werkelijk wat aan de hand? Op het eerste gezicht lijkt de gedachte absurd. Immers: ons lichaam bevat geen antennes en kan radiostraling alleen als bron van warmte ervaren. Voor zover onze wetenschappelijke kennis reikt. Er zijn ook geen ondubbelzinnige bewijzen gevonden dat zwakke radiostraling negatieve effecten heeft op het menselijk lichaam. Klinische onderzoeken hebben geen verband gevonden tussen elektromagnetische straling en de genoemde gezondheidseffecten.

Gelovigen in een reservaat, dat vrij is van WiFi-straling.
Gelovigen in een reservaat, dat vrij is van WiFi-straling.

De vele voordelen van gemeenschaptuinen

Wegens succes in de herhaling, als mensen hier nu mee bezig gaan is het mooi op tijd voor het komende jaar.

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Het verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen.

Het document is ook als PDF te downloaden: De voordelen van Gemeenschapstuinen. Altijd handig om eens naar uw gemeentelijke beleidsambtenaar groen-ontwikkeling te sturen.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende voordelen van gemeenschapstuinen.

 1. Besparing gemeentelijke kosten
 2. ‘Parken op zakformaat’
 3. Lichaamsbeweging
 4. Verbeterde diëten
 5. Voedselproductie
 6. Het stedelijke ecosysteem
 7. Jeugdeducatie
 8. Culturele kansen
 9. De therapeutische werking van tuinen
 10. Criminaliteitspreventie


1. Besparing gemeentelijke kosten

community_garden1 Gemeenschapstuinen zijn economisch voordelig voor lokale overheden:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapstuinen is goedkoper dan het ontwikkelen en onderhouden van parken. Dit komt omdat gemeenschapstuinen door de gemeenschap worden onderhouden waardoor de gemeente kan besparen op arbeidskosten voor het groenonderhoud.
 • In Gemeenschapstuinen wordt gft-afval gecomposteerd en gerecycled. Dit verkleind de afvalberg bij de Gemeentereinigingsdienst.
 • Gemeenschapstuinen bieden mensen ruimte om zich terug te trekken van het lawaai en de drukte van de stedelijke omgeving.
 • Het is aangetoond dat gemeenschapstuinen een waardestijging van huizen in de directe omgeving tot gevolg kan hebben doordat mensen graag in de buurt van gemeenschapstuinen wonen.

 

community_garden22. ‘Parken op zakformaat’

 • Gemeenschapstuinen verfraaien de buurt . Mensen worden zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en krijgen meer waardering voor al wat leeft.
 • De belangrijkste componenten voor een fijne leefomgeving zijn veilige straten en toegang tot groene en open plekken, zo bleek uit een peiling onder burgers. In een ander onderzoek gaven eigenaren van kleine bedrijven aan dat de belangrijkste criteria bij het zoeken naar een nieuwe bedrijfslocatie recreatie, parken en open ruimte zijn.
 • Stedelijk groen is echter vaak ongelijk verdeeld en in buurten waar mensen wonen met een laag inkomen is het groen nogal beperkt.

 

3. Lichaamsbeweging

 • Tuinen kunnen ruimte bieden aan recreatie en lichaamsbeweging. Volgens de American Journal of Preventive Medicine zorgde de ‘creatie van of verbeterde toegang tot plekken voor lichamelijke activiteit gecombineerd met informatieverstrekking’ voor een 48,4% toename in de frequentie van lichamelijke activiteit bovenop een 5,1% gemiddelde toename in aërobische capaciteit, verminderd lichaamsvet, gewichtsverlies, verbeterde flexibiliteit, en een toename in de ervaren energie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA4. Verbeterde diëten

 • Onderzoeken (zoals bijvoorbeeld door Lacky and Associates) laten zien dat gemeenschapstuiniers en hun kinderen gezonder eten en meer voedingsstoffen binnen krijgen dan niet-tuinierende families.
 • Het eten van lokaal geproduceerd voedsel vermindert het aantal astmagevallen, omdat kinderen hanteerbare hoeveelheden van lokale pollen binnenkrijgen, waardoor ze immuniteit opbouwen.
 • Het verhogen van de consumptie van vers lokaal voedsel is een van de beste manieren om loodvergiftiging bij kinderen aan te pakken, evenals blootstelling aan kunstmest en pesticiden.

 

5. Voedselproductie

 • community_garden0Gemeenschapstuinen bieden toegang tot traditionele producten en voedingsstofrijk eten dat anders onbereikbaar zou blijven voor families en personen met een laag inkomen.
 • Gemeenschapstuinen bieden families en personen zonder eigen grond de mogelijkheid om hun eigen voedsel te produceren. Vaak profiteren tuiniers van de ervaring van ouderen om een aanzienlijke hoeveelheid voedsel voor het huishouden te produceren.
 • Stadslandbouw is 3–5 keer zo productief per hectare als traditionele grootschalige landbouw.
 • Lokale landbouw bespaart grondstoffen door de grondstofketen te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport en verpakkingen en dus minder brandstof. In 1999 verbouwden vijftien New Yorkse tuinen, verzameld onder de vlag van het City Farms Program van de organisatie Just Food, tegen de 5.000 kilo aan verse groente en fruit. Bijna 50% werd gedoneerd aan gaarkeukens en voedselbanken in de buurt.

 

6. Het stedelijke ecosysteem

Tuinen helpen de gezondheid van het stedelijke ecosysteem te verbeteren door:

 • regenwater te filteren. Hierdoor helpen tuinen meren, rivieren en grondwater schoon te houden (planten en de micro-organismen met wie ze in symbiose leven helpen om het water te zuiveren en filteren wanneer het door de bodem sijpelt).
 • bodemerosie en afvloeiing te verminderen, waardoor overstromingen verminderen en de stad geld bespaart.
 • het zuurstofgehalte in de lucht te herstellen en te helpen met het verminderen van luchtvervuiling, door middel van de gasuitwisselingssystemen van bladeren en bodem.
 • het ‘warmte-eilandeffect’ te verminderen, zorgen tuinen voor een lager airconditioninggebruik en lagere energierekeningen.
 • De tuinen nemen veel water op en verminderen daarom bij grote en langdurige regenperiodes de overloop van het riool in het oppervlaktewater.

 

community_garden37. Jeugdeducatie

 • Gemeenschapstuinen kunnen dienen als een openluchtleslokaal waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.
 • De San Fransisco League of Urban Gardeners uit Californië heeft een programma in Alemany, een gemeenschap met een werkloosheid van 84%. Het biedt 20–25 lokale jongeren gedurende het schooljaar en zo’n 60 in de zomer werk. Ze zijn opgeleid in tuinieren, landschapsarchitectuur, biotoopherstel, arbeidsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling.

 

8. Culturele kansen

 • community_garden4Gemeenschapstuinen bieden unieke kansen om relaties te ontwikkelen binnen en buiten fysieke en sociale grenzen. In plaatsen zoals de Twin Cities , waar grote groepen eerste en tweede generatie immigranten wonen, hebben gemeenschapstuinen gezorgd voor een plek voor:
  – blootstelling aan culturele tradities tussen de generatie
  – culturele uitwisseling met andere tuinier
  – toegang tot gemeenschappen die een andere taal spreken
 • In tuinen in New York die aangesloten zijn bij gemeenschapstuinenvereniging Greenthumb zitten tuiniers uit 45 verschillende landen en allerlei regio’s uit de VS.
 • Uit recent onderzoek is gebleken dat bewoners in groene gebieden, eerder geneigd zijn om deze te gebruiken en als gevolg daarvan eerder geneigd zijn om contact te leggen met buren.

 

9. De therapeutische werking van tuinen

 • community_garden6Blootstelling aan de groene ruimte vermindert spanning en verhoogt het gevoel van welbehagen en geborgenheid.
 • ‘Een toename van tien procent in groene en open ruimte in de buurt bleek een verlaging van gezondheidsklachten te hebben. Gelijkwaardig aan een vermindering van de leeftijd van de persoon met vijf jaar.’
 • De Vets Garden in Brentwood (Californië) heeft 35 patiënten in dienst, waarvan velen al sinds de Vietnamoorlog niet in staat zijn geweest om een baan te behouden. Sinds het programma gestart is, zijn klinische verblijven significant afgenomen, boeken de tuiniers sneller vooruitgang en zijn ze beter in staat om deel te nemen aan het gewone leven en over te gaan op banen buiten het ziekenhuis.
 • Werkgelegenheidskansen zoals tuinieren en landschapsarchitectuur in de stad zijn toegankelijk geworden voor veteranen en meerdere deelnemers aan het programma zijn zelfs weer naar school gegaan.

 

10. Criminaliteitspreventie

 • community_garden7Gemeenschapstuinen verhogen een gevoel van gemeenschappelijk eigendom en rentmeesterschap. Ze bevorderen de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit en bezieling.
 • Gemeenschapstuinen bieden een focuspunt voor het gemeenschappelijk organiseren en kunnen leiden tot gemeenschappelijke inspanningen om andere sociale problemen op te lossen.
 • Gemeenschapstuinen geven de jeugd een veilige plek om met leeftijdsgenoten om te gaan en kunnen hen bij positieve activiteiten betrekken.
 • Gemeenschapstuinen brengen buurtwachten voort en verhogen de waakzaamheid op straat.
 • Wetenschappelijke studies tonen aan dat criminaliteit afneemt in buurten wanneer de groenruimte toeneemt en dat het aanwezig zijn van groen geestelijke vermoeidheid vermindert, één van de voorlopers van geweldadig gedrag.
 • Gemeenschappelijk tuinieren wordt door veel politiekorpsen erkent als een effectieve criminaliteitspreventiestrategie.
 • ‘In Philadelphia nam het aantal inbraken en diefstallen af met 90 procent, nadat de politie bewoners hielp om leegstaande kavels op te ruimen en er tuinen aan te planten.

Voor de bronvermelding: bekijk het originele document waar wordt verwezen naar 21 verschilllende wetenschappelijke bronnen. The Multiple Benefits of Community Gardening

Met dank voor de vertaling aan o.a.:
★ Kamiel van Ingen
★ Siemen Cox
★ Annette Kuypers

Tot zover de voordelen van gemeenschapstuinen. Wellicht kan het mensen inspireren om met de buurt aan de gang te gaan!

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc.). Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen kunnen reageren en/of mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Bron van het artikel: www.PermacultuurNederland.org
-) De voordelen van Gemeenschapstuinen (PDF)
-) Netwerk Eetbaar Nederland van start
-) Eetbare dorpen en steden
-) Gemeenschapstuinen voor heel Nederland
-) Heeft stadslandbouw de toekomst?
-) Praktische tuin inspiratie
-) De buurtmoestuin
-) Permacultuur in Nederland en omgeving

Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer meer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.
Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer meer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.

Maak Nederland eetbaar!

Logo van Eetbaar NederlandEetbaar Nederland gelooft in toegang tot lokaal, gezond en vers voedsel voor iedereen. Voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid. Eetbaar Nederland wil mensen inspireren, ondersteunen en motiveren om zelf aan de gang te gaan met het eetbaarder maken van Nederland.

Laat je op de website inspireren door de mensen in deze 2 TED talks die zelf al begonnen zijn met het verbouwen van eigen voedsel in de buurt en zie wat voor positieve effecten dat met zich meebrengt.

Begin vervolgens zelf waar je woont met het groeien van vers, gezond en lokaal voedsel. Het maakt niet uit hoe groot of klein het project is. Plant bijvoorbeeld wat kiemgroenten in de vensterbank achter het raam, begin een gemakkelijke moestuin ( ook mogelijk op je balkon of dak) of start een voedselbos met 7 verschillende lagen eetbare planten om de buurt mee te verbeteren.

Graag weten hoe je zelf kunt beginnen of tips nodig bij het uitrollen van je project? Vraag de gecombineerde facebookgroep van Eetbaar Nederland, Permacultuur en Transition Towns, met inmiddels ruim 2000 leden om praktisch advies!

Hieronder een serie informatieve en praktische artikelen om een indruk te geven wat er allemaal mogelijk is om zelf te beginnen met het eetbaarder maken van Nederland.

-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin (ook toepasbaar op een balkon of een dak)
-) Van grasveld tot groentetuin (fotoserie)
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin (maak je lokale park eetbaar)
-) De buurtmoestuin (incl. draaiboek buurtmoestuinen)
-) De 10 voordelen van gemeenschapstuinen
-) Eetbare stad, groei/kweek de revolutie
-) Gemeenschapstuinen voor heel Nederland
-) Praktische tuin inspiratie
-) Stadslandbouw, de belangrijkste beweging van onze tijd?
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Dirt! The Movie: het belang van gezonde gronden
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar 
-) Engelse Plants for a Future database
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Permacultuur, een introductie
-) Introduction to permaculture design met Geoff Lawton
-) Permacultuur met Sepp Holzer 
-) Permaculture, The Global Gardener met Bill Mollison
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Institute
-) Rondleiding Permaculture Research Institute, Deel II
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie

active-date-ideas-fruit-picking

Zijn er nog eventuele obstakels voor mensen waardoor ze het gevoel hebben nog niet te kunnen beginnen? Deel die vooral in de reacties zodat daar eventueel oplossingen voor gevonden kunnen worden. Ook zijn alle andere vragen van harte welkom.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc.). Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen kunnen reageren en/of mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Platform Eetbaar Nederland

 

 

Het spel dat je leven met 10 jaar kan verlengen

Toen game designer Jane McGonigal aan het bed gekluisterd was en zelfmoordneigingen had ten gevolge van een ernstige hersenschudding, kreeg ze een geweldige ingeving om beter te worden. Ze dook in de vakliteratuur en ontwierp een genezingsspel, SuperBetter. In deze ontroerende talk vertelt McGonigal hoe een spel je weerbaarheid kan verhogen — en belooft ze om 7,5 minuten aan je leven toe te voegen.

Ik ben een gamer. Ik hou van doelen. Ik hou van speciale missies en geheime opdrachten. Hier is mijn speciale missie voor deze talk: ik ga proberen om de levensduur van iedereen in deze zaal met 7,5 minuten te verlengen. Je zal letterlijk 7,5 minuten langer leven dan je anders zou gedaan hebben, alleen omdat je deze talk hebt bekeken.

 Met hartelijke dank aan Max voor de tip

Voor de mensen die het spel willen uitproberen kijk op: www.superbetter.com.  Je hoeft trouwens helemaal niet ziek te zijn om het spel te spelen. Het is voor iedereen met een interesse in de menswetenschappen ook een zeer boeiend. Het bevat veel kennis over motivatie, positieve psychologie en methoden om met bijv. werkstress om te gaan.

Gebruikerservaringen van mensen met het spel zijn van harte welkom in de reacties.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) turn-your-life-challenges-into-a-game-with-superbetter
-) website babyanimalz.com :-)
-) Fintnessoefeningen en bewegingstips voor thuis en op het werk
-) TED Talk – Gaming can make a better world

Wat is gezondheid? – Tom Watkins eet alleen maar rauw

Sinds gister (maandag 17 december 2012) de Nederlandse documentaire ‘Rauwer’ op tv te zien was, laaien er in Nederland verschillende discussies op. De docu gaat over een moeder (Francis Kenter) en haar zoon (Tom Watkins) die beide al zo’n 10 jaar alleen maar rauw voedsel eten. Fruit, groente, noten, meer niet. In 2008 is de voorloper van deze docu al in première gegaan onder de naam ‘Rauw’. Zie hieronder:

Op 14 november j.l. waren moeder en zoon te gast bij Pauw en Witteman, waar zij hun verhaal deden. Hieronder dat fragment:

Een punt waar ik NIET op wil focussen is de opvatting van de moeder dat het kind beter thuis kan blijven om te leren, omdat er op school te veel slechte invloeden kunnen zijn. In Nederland is ieder kind leerplichtig; of dat terecht is of niet (in Engeland schijnt het namelijk niet zo te zijn), is een andere discussie die we misschien op ons forum verder kunnen voeren.

Een andere discussie die naar aanleiding van deze docu’s veel gehoord is, is de vraag of die moeder haar kind ‘mishandelt’, ‘indoctrineert’, ‘beschermt’, etc. Zij is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar kind en dient hem zo te behandelen dat hem een gezond en gelukkig leven te wachten staat. Maarja, wat is ‘(on)gezondheid’ dan eigenlijk? Als de dokter zegt dat je ongezond bent, is dat dan ook zo?

Kenmerken van gezondheid
Tom, die inmiddels waarschijnlijk zo’n 15 jaar oud is en dus in zijn puberteit zit, is klein. Ondanks dat hij wel in de groei is, blijft hij een stuk kleiner dan zijn leeftijdsgenoten. Volgens een dokter heeft dit te maken met mijn voedingspatroon, waardoor hij veel te weinig energie heeft, onvoldoende eiwitten binnen krijgt, zijn calciumgehalte te laag is en ook specifieke vetten mist. Behalve dat zijn lichaam minder groeit, heeft dit volgens de dokter ook gevolgen voor de ontwikkeling van zijn hersenen. De reden dat Tom op deze manier eet, is omdat zijn moeder denkt dat dit beter voor hem is. Volgens haar is het bewezen dat er stoffen in gekookt eten zit waar je kanker van kunt krijgen. Bakken in olie of warm maken in de magnetron, is voor haar uit den boze. Miljoenen jaren geleden aten we ook geen warm eten, is de redenering, dus waarom zouden we niet terug gaan naar deze natuurlijkere vorm van consumeren? Of om met een ander voorbeeld te komen: als je apen pizza’s en energie-drank zal voeren, zal dat ook zeker niet goed voor die beesten zijn.

Bron afbeelding: wikipedia.
Bron afbeelding: wikipedia.
Het is nogal verleidelijk om de moeder van alles te verwijten. Ze ziet er misschien niet direct uit als de vriendelijkste moeder en komt ook niet altijd even goed uit haar woorden. Maar doet dat iets af aan haar redenering? Helaas ben ik geen expert op het gebied van biomedische wetenschappen en weet ik niet in hoeverre bepaalde standpunten die zij aanhaalt ‘bewezen’ zijn. Maar: hetzelfde zal gelden voor het standpunt van de dokter; die zal zijn diagnose ook baseren op wetenschappelijk erkende theorieën. Toch denk ik dat ze een punt heeft: ‘gezondheid’ is relatief en dus afhankelijk van wat je als standaard neemt. Is Tom ziek, of is de rest van de maatschappij ziek?

Verschillende ziektes
Volgens CBS hebben in 2011 iets meer dan de helft van de mannen overgewicht, evenals ruim 40% van de vrouwen. Ook zijn er in absolute getallen steeds meer sterfgevallen door kanker in Nederland, ook al is er relatief gezien een daling te zien. Toch is het aantal sterfgevallen door kanker Nederland relatief hoog in vergelijking met andere landen. In Nederland hebben tussen de 60.000 tot 100.000 kinderen ADHD (al is dit aantal de laatste 20 jaar niet toegenomen). Om een paar voorbeelden te noemen. Zou de dokter, om een eerlijk beeld te geven, niet óók zijn bezorgdheden over de voedingspatronen van enkele van deze mensen uit moeten spreken? Hiermee bedoel ik: hoewel Tom misschien een aantal voedingsstoffen mist in zijn eten (die misschien essentieel zijn voor een gezonde voortzetting), gaat hetzelfde vermoedelijk op voor veel meer kinderen in Nederland. De diagnose van de dokter kan zodoende in perspectief worden geplaatst: het eetpatroon is ‘ongezond’ maar dat geldt voor veel meer kinderen.

Het verschil tussen Tom en deze ‘andere kinderen’, is allicht dat Tom er prima gezond uitziet. Hij heeft met voetballen evenveel energie als zijn leeftijdsgenoten en komt ook als een nuchtere redelijk pientere jongen over. Hij geeft bovendien ook niet aan dat hij zich niet lekker voelt (tenzij hij voedsel eet dat hij eigenlijk niet mag eten, want daar is zijn lichaam niet aan gewend). Okay, hij is kleiner, maar sinds wanneer is lengte een maatstaf voor gezondheid?

Verschillende standpunten
Het mooie aan wetenschap is dat we dingen kunnen voorspellen aan de hand van onderzoeksresultaten. De moeder uit in bovenstaande filmpjes met name angst voor kanker, helaas kan ik er niet direct uit opmaken of er nog andere dingen zijn waar zij met dit eetpatroon haar kind voor wil behoeden. De dokter uit naast het groeiprobleem (wat op zich niet echt een probleem hoeft te zijn), een kans op stagnatie in de ontwikkeling van de hersenen. Hoe wegen deze twee standpunten tegen elkaar af? Bij mijn weten is naar precies deze afweging geen onderzoek gedaan, maar allicht kunnen er afwegingen gemaakt worden. Door een paar voedingssupplementen aan het eten toe te voegen kan de kans op stagnatie in de hersenontwikkeling misschien relevant veel meer afnemen dan hetzelfde supplement de kans op kanker doet afnemen (moeilijke zin, ik probeer de twee standpunten hier tegen elkaar af te wegen). De moeder heeft duidelijk gekozen dit niet te doen, waarmee ze een duidelijk standpunt maakt tegen onze westerse eetgewoonten, en misschien ook tegen onze westerse opvattingen van wat medisch gezien ‘gezond’ is.

Een ander punt wat in de filmpjes terugkomt en dat ik nog even kort wil aanhalen, wordt mooi samengevat door de oma van Tom. Zij zegt: “Ik hoef geen 150 jaar oud te worden, ik wil kunnen genieten.” Dit lijkt op een hedonistische instelling, die wel meer mensen lijken aan te hangen. Is dit zo? Moeten we vooral volgen waar we van kunnen genieten en hoeven we niet zo op de consequenties te letten? Ik ben het niet per se eens met moeder Francis om haar kind te stimuleren deze eetgewoontes aan te nemen, maar ze heeft zeker een punt dat we ons eten beter kunnen leren waarderen en bewuster met ons voedsel kunnen omgaan. Zelf is ze er misschien een beetje in doorgeslagen, maar alleen de toekomst kan uitwijzen of dat ook zo is.

N.b. Een kleine disclaimer: ik ken absoluut de situatie van Tom en zijn moeder niet, en baseer bovenstaand verhaal alleen maar op de twee bovenstaande filmpjes die ik heb gezien. De documentaire ‘Rauwer’ heb ik ook nog niet gezien.

Na deze revolutionaire ontdekking zouden gerechten waarin vis, tomaten en eieren voorkomen wel eens erg populair kunnen worden.

Voedingssupplement keert vroege Alzheimer om

Klinisch Nederlands onderzoek aan een behandeling voor Alzheimer heeft een cocktail van voedingsstoffen geïdentificeerd die de herinnering in patiënten met vroege Alzheimer kan verbeteren. Het voedingssupplement is er speciaal op gericht het aantal dwarsverbindingen, synapsen, tussen neuronen (de hersencellen die het ´rekenwerk´ uitvoeren) te vergroten.

Voedingsmengsel stimuleert vorming nieuwe synapsen
Alzheimerpatiënten verliezen geleidelijk deze synapsen, waardoor ze gaan lijden aan geheugenverlies en een verminderde hersenwerking. Het supplementaire mengsel, verkocht onder de naam Souvenaid, lijkt de groei van  nieuwe synapsen te stimuleren, aldus uitvinder  Richard Wurtman van het MIT.  Zijn filosofie: niet alleen proberen te voorkomen dat er synapsen verdwijnen, maar ook de nieuwvorming stimuleren.

Na deze revolutionaire ontdekking zouden gerechten waarin vis, tomaten en eieren voorkomen wel eens erg populair kunnen worden.
Na deze revolutionaire ontdekking zouden gerechten waarin vis, tomaten en eieren voorkomen wel eens erg populair kunnen worden.

Het geheim van eieren, vette vis en tomaten
Om dit voor elkaar te krijgen, bedacht Wurtman een mengsel van drie voedingsstoffen: choline, uridine en het omega-3 vetzuur DHA. [3] Choline komt veel voor in vlees, eieren en noten. Omega-3 vetzuren komen veel voor in onder meer vette vis, eieren, lijnzaad en vlees van grazende dieren. Uridine wordt geproduceerd door de lever en nieren en komt onder andere in tomaten veel voor. Zie voor een gedetailleerde lijst van voedingsbronnen de links achter de drie stofnamen. Een recept waarin al deze voedingsmiddelen voorkomen is bijvoorbeeld Filippijnse viscardillo.

Alleen gezamenlijke toediening helpt
Deze stoffen zijn de uitgangsstoffen waarmee ons lichaam de vetmoleculen maakt waaruit hersencelmembranen bestaan, die op hun beurt essentieel zijn voor de ontwikkeling van synapsen. Heel belangrijk: om effectief te zijn, moeten alle drie precursors tegelijkertijd worden gegeten. Vermoedelijk de reden waarom [2] de mist in ging.

Op dit moment zijn er volgens fabrikant Nutricia, onderdeel van het Franse Danone, nog geen definitieve plannen om Souvenaid op de markt te brengen, maar waarschijnlijk is Europa de eerste plaats waar het preparaat zal worden verkocht.

In een onderzoek aan het VU Alzheimer Centrum in Amsterdam in 2008 bleek 40 procent van de testgroep beter te scoren in een test van verbaal geheugen, waar de placebogroep slechts 24 procent verbeterde.

Blijvende verbetering
De nieuwe studie, uitgevoerd in verschillend Europese landen en gecoördineerd door Scheltens, de leider van het vorige Nederlandse onderzoek, volgde 259 patiënten voor zes maanden. Bij dit uitgebreidere onderzoek verbeterden zowel de placebogroep als de Souvenaid groep hun verbale geheugen, maar na drie maanden begon de placebogroep af te takelen, waar de Souvenaid groep haar verbeteringen voortzette. Bij dit grondiger onderzoek werden gedetailleerde neuropsychologische testen uitgevoerd die gewoonlijk ook worden gebruikt bij ander Alzheimeronderzoek. Ongeveer 97% van de patiënten hield zich aan de medicatie, wat extreem hoog is. Mogelijk logisch, gezien het ontbreken van ernstige bijwerkingen.

Gezonde hersengolfpatronen
In het nieuwe onderzoek gebruikten de onderzoekers de waarnemingstechniek EEG (elektoencefalogram)  om payronen van hersengolven vast te stellen. Bij dementie wijken deze sterk af van gezonde hersenen. Opmerkelijk genoeg bleek het voedingssupplement de hersengolfpatronen van beginnende dementie terug te brengen richting de gezonde hersengolfpatronen. EEG weerspiegelt synaptische activiteit, dus vermoedelijk is dit het gevolg van de herstelde synapsen, aldus de onderzoekers. Helaas bleek uit eerdere studies dat de nutriënt-cocktail niet werkt bij patiënten met gevorderde  Alzheimer[2]. De reden is dat bij deze patiënten ook de neuronen zelf zijn afgestorven, waardoor vermoedelijk alleen een behandeling met neuron-stamcellen zal helpen, een techniek die nu zelfs nog niet in klinisch onderzoek is.

Alzheimer voorkomen
Op dit moment is er een tweejarig onderzoek aan de gang waarbij patiënten die dreigen Alzheimer te ontwikkelen, worden behandeld. Voorkomt de behandeling inderdaad Alzheimer, dan is er nu eindelijk een valide reden om bij deze groep een hersenscan te doen. Tot nu toe was er geen effectieve behandeling voor Alzheimer.

Een mogelijke andere, niet in de bronnen genoemde toepassing is als smart food. Vooral studenten en kenniswerkers moeten om informatie in hun brein op te slaan voortdurend nieuwe synapsen aanmaken. Dit voedingssupplement zou dus ook wel eens een grote hit kunnen worden onder studenten.

Bronnen

1. Nutrient mixture improves memory in patients with early Alzheimer’s
2. S.C. Cunnane et al.,  Docosahexaenoic acid homeostasis, brain aging and Alzheimer’s disease: Can we reconcile the evidence?, Pubmed (abstract), 2012
3.  Philip Scheltens et al., Efficacy of Souvenaid in Mild Alzheimer’s Disease: Results from a Randomized, Controlled Trial,Journal of Alzheimer Disease, 2012 (scroll helemaal omlaag voor de samenvatting) (aanvullend materiaal)

Veel groente eten is een absolute aanrader om je hersens op peil te houden,zo blijkt.

Speciaal voedingssupplement vertraagt hersenveroudering

Hoogleraar David Rollo en een groep onderzoekers van de Canadese McMaster universiteit hebben naar eigen zeggen een ‘gouden kogel’ gevonden waarmee ze het verouderen  van het brein kunnen stoppen. Goed nieuws, althans als je een transgene muis bent.

Ook voor mensen relevant
Toch zou dit ook voor mensen wel eens erg interessant kunnen zijn. Mede omdat in een tegelijk gepubliceerd onderzoek vergelijkbare ingrediënten voorkomen dat het brein van Alzheimerpatiënten krimpt.

Voedingssupplement laat hersenen oudere muizen jong
In het nieuwste wetenschappelijke artikel beschrijft de groep een nieuw voedingssupplement dat het vermogen om nieuwe dingen te leren in oudere muizen volledig in stand houdt. Niet alleen belangrijk, maar zelfs opmerkelijk, aldus Rollo.

Samenstelling van het voedingssupplement
Het voedingssupplement bevat rond de dertig ingrediënten. Helaas is het nog niet gelukt om de primaire bron te pakken te krijgen (we moeten het met persberichten doen en deze samenvatting[4]), maar de volgende ingrediënten werden genoemd in de bronnen die ik geraadpleegd heb: 

provitamine A (bètacaroteen)
vitamine B1 (thiamine)
vitamine C (ascorbinezuur)
vitamine D (cholecalciferol)
vitamine E (tocoferol)
Ginseng (Panax ginseng extract)
Groene thee (niet-gefermenteerde Camellia sinensis, extract)
Levertraan uit kabeljauwlever
een aantal niet-gespecificeerde zuren en mineralen.

Update: goed nieuws, de volledige lijst is hier te vinden.

Dit voedingssupplement is speciaal bedoeld om vijf verouderingsmechanismen tegen te gaan.

Supplement getest op bejaarde muizen
Het mengsel werd door de groep van Rollo getest op bejaarde muizen van 20-31 maanden oud. Een groep kreeg het supplement, een controlegroep niet. De controlegroep bleek nauwelijks in staat nieuwe dingen te leren, de groep met het supplement scoorde even goed als jonge muizen.

Veel groente eten is een absolute aanrader om je hersens op peil te houden,zo blijkt.
Veel groente eten is een absolute aanrader om je hersens op peil te houden,zo blijkt.

Hersenmassa 10% groter; actievere mitochondrieën
De gedragsproeven richtten zich op een gebied van de hersenen dat wordt aangetast door de ziekte van Alzheimer. Analyse van de hersenen van de diertjes wees uit dat  hun hersenmassa tien procent groter was dan die van de controlegroep. Ook de mitochondrieën, de ‘energiecentrales’ van cellen, bleken in de controlegroep veel actiever.

Rollo blijft voorzichtig, het gaat hier namelijk om een eerste experiment, maar acht het goed mogelijk dat het supplement ook in mensen vergelijkbare effecten heeft. Uiteraard leven mensen veel langer dan muizen,waardoor dit soort proeven veel meer tijd kosten.

Wegvangen vrije radicalen en mitochondrieën in leven houden
Het nieuwe voedingssupplement vervult twee functies die volgens anti-verouderingsonderzoek zeer belangrijk zijn: het wegvangen van vrije radicalen (incomplete moleculen die chemisch zeer agressief zijn en zo veel schade aanrichten aan o.a. DNA en enzymen) en het in stand houden van de energiefunctie van mitochondrieën. De combinatie van ingrediënten blijkt veel effectiever dan afzonderlijke vitamines, pillen en anti-verouderingsproducten in het beschermen van de hersenen tegen veroudering.

Oplossing voor Alzheimer en Parkinson?
Weliswaar moeten de proeven met mensen nog beginnen,maar Rollo heeft goede hoop dat het voedingssupplement op een dag hersenziekten als Alzheimer, Parkinson en dergelijke kan afremmen of zelfs stopzetten. Dit zou dan een betaalbare, natuurlijke vorm van medicatie vormen voor ouderen. (1)

Ondersteund door onderzoek op mensen
In een ander artikel, deze keer van onze Amerikaanse collega’s van Science Daily(2), die gelukkig wél het fatsoen hebben om altijd wetenschappelijke bronnen te vermelden, wordt een soortgelijk onderzoek gemeld maar dan bij mensen.
Naar bleek scoorden tachtigjarige bejaarden die een dieet, rijk aan omega-3 vetzuren en vitamines B-complex, C, D en E nuttigden, aanmerkelijk beter op testen waarbij het denkvermogen werd gemeten dan mensen die niet een dergelijk dieet nuttigden.

Van omega-3 vetzuren en vitamines wordt je slimmer; ongezonde snacks dommer
Omega-3 vetzuren en vitamine D komen vooral veel voor in vette zeevis. De diverse B-vitamines(B1, B2, B6, foliumzuur, B12) en de anti-oxidanten C en E (C werkt als antioxidant in een waterrijke omgeving, E als antioxidant in vettige omgevingen als celmembranen) komen voor in groenten, fruit en (vitamine E) in noten.

Transvetten bleken juist een omgekeerd effect te hebben. Bij mensen met een hoog percentage transvetten in hun voeding (afkomstig uit bewerkte voedingsmiddelen en margarine) bleek de hersenfunctie achteruit te zijn gegaan.

Bloedproeven tonen nauwkeurig verband aan
Bijzonder bij dit onderzoek is dat door middel van bloedproeven precies werd nagegaan hoe hoog de bloedspiegels aan deze stoffen waren. Mensen weten niet altijd precies hoeveel ze gegeten hebben van welke voedingsmiddelen. Bloedproeven geven een betrouwbaarder beeld. Inderdaad bleek er een grote statistische correlatie te zijn tussen de gemeten waarden en de effecten op het brein: 17% van de totale variatie. Bekende factoren als bloeddruk, opleiding en leeftijd bleken overigens goed voor 46% van de variatie. De biomarkers verklaarden 37% van de variatie in hersengrootte. (3)

Bronnen
1. ‘Silver bullet’ supplement could slow brain aging – McMaster University News (2012)
2. Alzheimer’s: diet patterns may keep brain from shrinking – Science Daily (2012)
3. G.L. Bowman et al., Nutrient biomarker patterns, cognitive function, and MRI measures of brain aging, Neurology (2011)
4. Vadim Aksenov et al., A complex dietary supplement augments spatial learning, brain mass, and mitochondrial electron transport chain activity in aging mice, AGE (2011) (paywall)

Zonne-energie voor consumenten in NL al meer dan 40% goedkoper

De prijzen voor PV-zonnepanelen zijn de afgelopen 2 jaar enorm gedaald. Veel mensen weten dan ook (nog) niet dat stroom uit zonnepanelen in Nederland inmiddels ruim 40% goedkoper is voor consumenten, dan als ze stroom kopen bij de energieleverancier.  Zelf stroom uit zonnepanelen opwekken kost vandaag de dag slechts 14 cent per kWh. Zet dit af tegen de gemiddelde prijs van 25 cent per kWh die de energieleveranciers vragen en dan wordt al snel duidelijk dat zonne-energie een van de beste inversteringen is die een huishouden op dit moment kan doen.

Ziet het gemiddelde dak in Nederland er over 5 jaar zo uit?

Voor de liefhebbers een korte berekening om te laten zien hoe we aan deze bedragen komen. Waar zonnepanelen een jaar geleden nog rond de €3,20 per WattPiek lagen is dit inmiddels naar beneden gegaan naar rond de €2,20. Dit zijn bedragen inclusief omvormers, installatie van de panelen en het aanpassen van de meterkast. Over de 25 jaar levensduur van zonnepanelen bereken we daarnaast jaarlijks 1% onderhoudskosten van het systeem en komen zo op een totaalbedrag van €2,75 per WattPiek aan investeringskosten. In deze berekening zijn we conservatief en berekenen we dat elke WP aan zonnepanelen jaarlijks 0,77 kWh aan stroom oplevert. Over 25 jaar resulteert dit in 19,13 kWh. De stroom uit je eigen zonnepanelen komt hierbij op een bedrag van 14 cent per kWh. Als je dit vergelijkt met de 25 cent per kWh die je bij de energieleverancier betaald wordt het al snel duidelijk hoeveel goedkoper zelf zonnestroom opwekken in Nederland vandaag de dag is.

Het is dan ook een raadsel waarom we in Nederland bezig zijn met het bouwen van vervuilende kolencentrales naast ons werelderfgoed de Waddenzee. Ook Maxime Verhagen, die druk op zoek lijkt naar een commissariaatje voor na zijn politieke carrière, kan wellicht beter op iets anders gaan inzetten dan kerncentrales.

De zon is een energiebron die tot aan het einde der dagen van de aarde volop hernieuwbare energie kan leveren.
De zon is een energiebron die tot aan het einde der dagen van de aarde volop hernieuwbare energie kan leveren.

Een beter milieu begint bij jezelf en het levert in dit geval economisch ook behoorlijk wat op. Ook als land is het veel slimmer om grootschalig zonne-energie (en andere hernieuwbare energiebronnen) te gaan winnen omdat dit Nederland onafhankelijker maakt van fossiele  en nucleaire energiebronnen, het scheelt vervuiling, het geld voor energie wordt in de het eigen land rondgepompt en bloed zo niet uit je economie weg,  en tot slot zorgt het voor werkgelegenheid in de regio in plaats van in Rusland en Saudi Arabië.

Voor mensen die meer willen weten over het hoe en wat van PV zonnepanelen is het dossier zonne-energie interessant. Hier komen vele aspecten van zonne-energie aan bod zoals: leveranciers, installatie, ligging panelen etc. Voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben zijn coöperatieven zoals de Zonvogel een prima manier om toch mee te kunnen doen met het opwekken van eigen zonnestroom maar dan wellicht via een geschikt dak van een ander.

Mochten mensen mijn rekenmodel nader willen bestuderen stuur dan een mailjte naar info@permacultuurnederland.org met dit verzoek. Ik kan het model dan in Excell vorm opsturen. Of ga zelf aan het rekenen met dit online rekenmodel.

Zie ook:
Hernieuwbare energie inplaats van oorlog

Groene eetbare woestijnen met permacultuur

plant-a-tree
De beste tijd om een (fruit)boom te planten is 20 jaar geleden. De beste tijd daarna is nu.

Goed nieuws, woestijnen en volledig geërodeerde gebieden zijn weer te veranderen in bruikbare en productieve ecosystemen. Permacultuur is een ontwerpsysteem waarmee je natuurlijke ecosystemen nabouwt met een functie voor de mens. Door de op ecologie gebaseerde ontwerpprincipes van permacultuur te gebruiken bij het ontwerp kan men bijna overal mooie diverse stabiele ecosystemen ontwikkelen met functies voor de mens, bijvoorbeeld voedselvoorziening, het leveren van bouwmaterialen, etc.

Permacultuur gebruikt geen fossiele input en houdt rekening met de mens en de aarde. Het zoekt win-win situaties op met haar ontwerp zodat de natuur en de mens op een harmonische manier met elkaar kunnen voortbestaan.

Eerder al kwam aan bod hoe er met permacultuur in Nederlandse eetbare bostuinen kunnen worden aangelegd. Nu een paar voorbeelden uit de praktijk hoe je met de principes van permacultuur stukken onproductieve woestijn weer terug kunt vormen naar productieve groene gebieden waar volop voedsel kan worden geproduceerd met respect voor de natuur.

Permacultuur omvat een flink aantal ontwerptechnieken om water zo optimaal mogelijk op te vangen, zo lang mogelijk in het systeem te houden en dit zo vaak mogelijk opnieuw te gebruiken als mogelijk is binnen het systeem.

Hieronder een aantal films met de resultaten. Als eerste een permacultuurproject in Jordanië vlakbij de Dode Zee met de titel Greening The Desert.

Daarnaast een inspirerende film waar ze laten zien hoe volledig geërodeerde en verwoestijnde gebieden weer productief zijn gemaakt door ontwerpprincipes toe te passen die in de permacultuur ontwerpprincipes uitgebreid aan bod komen. Bekijk: Lessons of the Löss Plateau.


En tot slot een aflevering van The Global Gardener waarin Bill Mollison, één van de uitvinders van permacultuur, permacultuurstrategiën voor droge gebieden uitlegt en toelicht en langs verschillende projecten gaat rondom de wereld.

Het logo van permacultuur Nederland. Klik op het logo om naar de site te gaan.
Het logo van Permacultuur Nederland. Klik op het logo om naar de site te gaan.

Het interessante van permacultuur en de slimme ontwerpprincipes waar het gebruik van maakt is dat permacultuur overal kan worden toegepast.

Een uitgebreide uitleg over de ecologische principes waarop permacultuur gebaseerd is, is te vinden op de website www.permacultuurnederland.org, waar een vrij downloadbare cursus mensen bekend maakt met de belangrijkste ontwerpprincipes van permacultuur. Deze cursus is ook op papier tegen print en verzendkosten te bestellen via Omslag.nl. Als mensen nog vragen hebben over permacultuur, stel ze vooral!

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Eetbare dorpen en steden
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute 
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database

Vrij downloadbare documenten:
-) Permacultuur, ontwerpen met de natuur (pdf)


Hoogopgeleiden voelen zich gezonder

Uit recent onderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bijna negentig procent van de mensen met een WO-opleidingsniveau zich gezond of zeer gezond voelen.

Te zien is dat een hoger opleidingsniveau ook een betere gezondheidsperceptie met zich mee brengt. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze mensen ook daadwerkelijk gezonder zijn; het gaat hier lauter om de perceptie van de eigen gezondheid.

We kunnen ons afvragen wat de oorzaak van deze resultaten is. Zouden laagopgeleiden meer medelijden met zichzelf hebben, een lager zelfbeeld, wat hun perceptie aantast? Hebben hoogopgeleiden eerder de neiging signalen uit het lichaam te onderdrukken, af te doen als iets onzinnigs? Helaas geeft – voor zover ik terug heb kunnen vinden – dit onderzoek geen antwoord op deze vragen.

Bron: CBS