Tags: evolutie

36

In het licht van voortbestaan – update

Voortbestaan is het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen. Met voortbestaan als praktisch idee kunnen we de wereld van vandaag beter en slimmer inrichten. Ook kan er een duidelijk en constructief pad voor de toekomst mee worden uitgezet. Met deze kennis kan er direct en op een praktische manier worden begonnen om het voortbestaan van ons allen te vergroten.

Een met deze alg, Coccolithus pelagiocus, verwante alg staat mogelijk op het punt het eerste stikstofbindende plantaardige organisme op aarde te worden. Bron: Wikimedia Commons 7

Bacterie verandert in celonderdeel

Miljarden jaren geleden maakte deze samensmelting cellen met celkern, dus ons, mogelijk. Een bacterie lijkt opnieuw halverwege op weg om een onderdeel van een cel te worden. Evolutie op heterdaad betrapt. Omdat het hier om een stikstofbindende bacterie gaat, zijn de gevolgen enorm. Onder meer voor onze voedselvoorziening…

4

Deel II Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht

Dit is de het tweede deel van een manifest geschreven door trouwe bezoeker en reageerder Paul.R, we bieden het hier ter kennisgeving aan de lezers van visionair aan. Constructieve kritiek, eigen zienswijzen en aanvullende opmerkingen op dit gebied zijn uiteraard van harte welkom. Onze hartelijke dank aan Paul voor schrijven en het delen van zijn gedachten op dit gebied.

2

TED – Helen Fisher over de liefde

Antropologe Helen Fisher pakt een delicaat onderwerp aan –– liefde –– en verklaart haar evolutie, haar biochemische grondslagen en haar sociale belang. Om meer te leren over onze zeer echte, zeer fysieke nood aan romantische liefde, namen Helen Fisher en haar onderzoeksteam MRI scans van verliefde mensen – en van mensen die net gedumpt werden.

Homo habilis is de eerste echt succesvolle Homo soort geweest en onze directe voorouder. Naar nu blijkt, was een verdubbeling van een enkel gen de oorzaak van de veel grotere intelligentie van deze vroege mensensoort. 3

Verdriedubbeling gen blijkt verantwoordelijk voor ontstaan menselijke intelligentie

Ongeveer 2,4 miljoen jaar geleden vond een enkele mutatie plaats, die leidt tot de vorming van veel meer dwarsverbindingen tussen hersencellen. Opmerkelijk genoeg is dit ook de tijd dat het oudste gereedschap is gevonden en dat ons geslacht Homo zich afsplitste van de Australopithecus. Is nu eindelijk het moment bekend dat de mens echt mens werd?

4

De oorlog over uw verstand

De informatie die mensen tot hun beschikking hebben bepaald in grote mate de acties van mensen om in hun ogen het beste voortbestaan voor zichzelf te bereiken. Door mensen bloot te stellen aan de “juiste” informatie kun je dus in grote mate het gedrag van mensen bepalen. Welkom in de wereld van de marketing, media manipulatie en politiek.

2

De oorsprong van ons lichaam

In deze driedelige documentaire serie van de BBC neemt Alice Roberts ons mee op reis naar het verhaal van ons eigen lichaam en hoe dit zich in de afgelopen miljoenen jaren heeft aangepast aan de omstandigheden van de aarde en de uitdagingen die dit met zich meebracht.

Alleen de laatste twee wentelingen van de twintig bestaat er meercellig leven. 3

Tijdspiraal van de evolutie

Het grootste deel van de geschiedenis van de aarde is er al leven,maar pas de laatste half miljard jaar, ongeveer tien procent van de geschiedenis van de aarde, is er echt meercellig leven. Dit wordt mooi weergegeven in deze grafisch uitgewerkte spiraal.

Kauwachtigen als de raaf zijn ongeveer even slim als apen. 28

Evolutionaire vooruitgang: illusie of feit?

De meeste evolutionair biologen geloven dat het leven zich lijkt te ontwikkelen tot ingewikkelder levensvormen, omdat er domweg meer mogelijkheden zijn voor een plantensoort of diersoort om ingewikkelder te worden dan om eenvoudiger te worden. Maar is dat de enige reden? Steeds meer gegevens pleiten voor het tegendeel.

Advertisment ad adsense adlogger