bank

TROS Radar is eerlijk over hoe de banken werken

Hulde voor Radar, zij lijken als eerste mainstream media medium nu voorgoed het doodzwijgen van de systeemmechanismen van ons huidige bankensysteem te doorbreken.
Een duidelijke uitleg in hun eerste deel wat vandaag om 16.00 online kwam over hoe banken geld als schuld scheppen en dat spaargeld daar helemaal niets mee van doen heeft.

De Schuldvraag – deel 1

Het is 5 jaar na het uitbreken van de kredietcrisis. Antoinette Hertsenberg wil begrijpen hoe het zo ver is gekomen. In dit eerste deel van De Schuldvraag gaat ze op zoek naar de oorsprong van geld.

Is geld tegenwoordig niet hetzelfde als schuld? Staan de banken in dienst van de consument, of is het andersom? Hoe werkt onze economische groei, en hoe lang kan die nog doorgaan?

Deze en andere vragen bespreekt ze met vooraanstaande economen, hoogleraren, bankiers en ondernemers. Exclusieve interviews worden afgewisseld met verhelderende animaties, die moeilijke begrippen voor iedereen inzichtelijk maken.

Wil je de documentaire in losse hoofdstukken bekijken? Kijk naar de thema’s of de animaties.

http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/documentaire/

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Hoe werkt rente? (deel 1 & deel 2).
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De doodspiraal van ons economische systeem
-) Hoe 147 bedrijven 40% van de wereldwijde rijkdom onder controle hebben
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
-) Wat als de Euro zou instorten?
-) Tegenlicht – Het Brein van de Bankier
-) Teledoc – Ik wil mijn geld terug
-) Tegenlicht – The Tax Free Tour – Hoe Nederland een spil is in de corporate belastingontduiking

Universiteit Groningen over geld, schuld en onze economie

Na aanleiding van een tip van Joeri hier een webseries van 4 delen door Dirk Bezemer van de universiteit van Groningen over hoe geld, schuld en onze economie werken. De filmpjes hebben Nederlandse ondertitels die rechtsonderin aan te zetten zijn.

Episode 1: Debt, a great invention.
Episode 2: How bubbles grow.
Episode 3: Why crisis occur 
Episode 4: The post-bubble economy

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Schulden, de eerste 5000 jaar

-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Straatkinderen in India zetten eigen banksysteem op, nu wij nog!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

Bedrijven met voornamelijk vreemd vermogen vallen bij de minste tegenslag al om. Bron: www.insolvere.nl

Ondernemen zonder bank, helemaal zo gek nog niet

De gemiddelde ondernemer leent zich suf bij de bank. De verhouding vreemd vermogen (geleend geld) op eigen vermogen is vaak 2:1. Veel ondernemers komen daarom flink in de problemen als de bank de geldkraan dichtdraait, zoals nu gebeurt door de kredietcrisis. Sommige ondernemers, die een gezond wantrouwen koesteren tegen bankiers, pakken het slimmer aan.

De eerste moderne banken werden actief in de late middeleeuwen. Ze dienden onder andere om riskante handelsexpedities mee te financieren. Pandjeshuizen verstrekten leningen op familiezilver aan arme sloebers. De middenklasse leende zelden. Gegoede burgers financierden hun bedrijf door erfenissen (of uitkopen van ouders), investeerders en door te sparen. Leningen waren doorgaans een schande, een noodgreep, die alleen bij calamiteiten werden aangegaan.

Het is pas vrij recent dat ook kleine ondernemers grote sommen geld lenen bij de bank.  Hiervoor zijn enkele redenen aan te wijzen. De invloed van het calvinisme, dat sterk gekant is tegen leningen, nam af. Ook werden banken democratischer. Het werd nu ook voor de lagere klassen veel gemakkelijker om leningen af te sluiten. De belangrijkste reden was echter dat Angelsaksische ideeën over bedrijfsfinanciering steeds populairder werden. Dit had twee gevolgen.

Bedrijven met voornamelijk vreemd vermogen vallen bij de minste tegenslag al om. Bron: www.insolvere.nl
Bedrijven met voornamelijk vreemd vermogen vallen bij de minste tegenslag al om. Bron: www.insolvere.nl

De factuur als methode voor uitstel van betaling
Bij de meeste bedrijven was het de gewoonte om direct bij levering betaald te krijgen. De post debiteuren was daarmee nul. Alle kapitaal van het bedrijf zat in het bedrijf zelf. Weliswaar bestonden er systemen als de spreekwoordelijke kerfstok, maar pas met de komst van facturen begon de hoeveelheid kapitaal die in openstaande rekeningen zat, explosief te stijgen.

Omgekeerd neemt uiteraard ook de hoeveelheid vreemd vermogen toe. Bedrijfseconomen zien het flink oprekken van de betalingstermijn als een uitstekende manier om de hoeveelheid kapitaal in hun bedrijf flink te vergroten, m.a.w. gratis te lenen.

Vooral grote bedrijven maken hier graag misbruik van. Zo begon warenhuisketen HEMA, ooit een redelijk snelle betaler, na de overname door een hedge fund de toeleveranciers af te knijpen door veel later te betalen. Uiteraard mogen de klanten van HEMA niet gratis op krediet kopen, dat spreekt.

‘Hoe meer lenen, hoe meer winst’
Een andere reden waarom financieel managers graag veel lenen, is dat het rendement op het eigen vermogen (EV) sterk toeneemt. Stel, het totale kapitaal in een bedrijf, Windbuil BV,  is eenderde eigen vermogen en tweederde vreemd vermogen: geleend van de bank voor bijvoorbeeld 5% rente. Het totale vermogen van het bedrijf bedraagt een miljoen euro. Stel, het bedrijf maakt 100 000 euro winst. Nadat de bank betaald is (667 000 * 5% = 33 350 euro rente) blijft er nu 66 650 euro winst over, die uitgekeerd wordt aan de eigenaar. Deze maakt een rendement op zijn kapitaal van 20%. Briljant! Onze financieel manager viert zijn geniale strategie met een fles champagne, fikse loonsverhoging en bonus, dat spreekt.

Een paar jaar later (ons financiële wondertalent is dan uiteraard het volgende eerlijke bedrijf aan het slopen) zit het bedrijf met de gebakken peren. Stel, het bedrijf maakt na een slecht jaar een verlies van 100 000 euro. De bank moet betaald worden, wat het verlies vergroot: 133 350 euro. Dit verlies komt geheel ten laste van het eigen vermogen van 333 000 euro. Dat halveert hierdoor bijna tot 200 000 euro. Nu hanteren de meeste banken de regel dat een bedrijf solvabel moet zijn. Dat wil zeggen, dat de hoeveelheid vreemd vermogen nooit meer dan tweederde mag zijn. Wilt u even een kwart miljoen aan de bank terugbetalen, meneer. Het gevolg: het bedrijf gaat op de fles, werknemers raken hun baan kwijt en de ondernemer blijft berooid achter. De concurrent, Eigengeld BV, die de bank principieel buiten de deur houdt en daarvoor genoegen nam met een lager rendement, slaat nu toe. Voor een appel en een ei koopt deze Windbuil BV op en weet hiermee nog enige werkgelegenheid te behouden.

Bankenvrij ondernemen, hoe doe je dat?
Er zijn een aantal eenvoudige principes die een bankenvrije ondernemersstijl mogelijk maken. Ten eerste is dat directe betaling eisen. Een betalingstermijn van nul dagen dus. Hierbij hoort een stevige boeterente: wie te laat betaalt, verandert in een melkkoe. Ten tweede worden ook leveranciers direct betaald. Dit kost weliswaar renteinkomsten, maar de dankbaarheid van de leveranciers, die hiervoor vaak genoegen nemen met een wat lagere prijs, maakt dit meer dan goed. Er is ook een ontastbaar voordeel. De relatie met leveranciers en klanten wordt niet belast door schulden en blijft prettig, waardoor er meer zaken worden gedaan.

Verder werkt een bankenvrije ondernemer niet met geleend geld, maar met 100% eigen vermogen. Groei wordt zoveel mogelijk gerealiseerd met het eigen vermogen, dus door winsten op te sparen en te investeren. Is extra kapitaal nodig, dan kan het bedrijf aandelen verkopen aan bijvoorbeeld personeelsleden of externe investeerders. Er hoeft geen energie meer verspild te worden aan moeizame onderhandelingen met bankiers. Een bankenvrije ondernemer begroet een recessie met gejuich, want nu is de tijd gekomen om te oogsten en als een hongerige wolf huis te houden onder de smakelijkste hapjes onder de op apegapen liggende concurrentie. Hij of zij slaapt ’s avonds als een roos, terwijl de “slimme” leners in een ambulance met loeiende sirene naar de reanimatie worden vervoerd.

Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?

Het is maar goed dat de mensen van ons land niet begrijpen hoe ons banken en geldsysteem werkt. Want ik geloof dat als ze dat wel deden er voor morgenochtend een revolutie uit zou breken. – Henry Ford

Met behulp van de –geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt– strategie ben ik de afgelopen tijd druk bezig geweest om verschillende zaken van het economische systeem uit te pluizen. Dit was leerzaam, avontuurlijk en soms begreep ik opeens wat ze bedoelen met de doos van pandora. Ik deel hier graag mijn reis- en leerverslag in de hoop dat het andere mensen kan helpen om een beter begrip van ons huidige economische systeem te krijgen.

Hoe werkt ons huidige economische systeem?
Waarschijnlijk heeft 99% van de mensen geen enkel idee hoe het huidige economische systeem is ingericht. Bijna niemand kent de precieze mechanismen van hoe geld gemaakt wordt, door wie dit wordt gedaan, hoeveel geld er in totaal in omloop is, wie aan de touwtjes trekt van het geldsysteem, wat voor invloed rente heeft in een systeem, etc. De overige “1%” lijkt goed van deze onwetendheid te profiteren.

Maar weinig mensen weten hoe ons huidige geldsysteem werkt. Het wordt de hoogste tijd daar verandering in te brengen.

Geld is Schuld
Geld wordt gemaakt als schuld in de vorm van leningen aan personen, bedrijven en overheden, geld is schuld. Hiermee zijn de partijen die het recht hebben schulden te creëren in de vorm van leningen degenen die het recht hebben om geld te maken. Private banken zijn in het huidige economische systeem verreweg de grootste geldscheppers. Ook de Nederlandse Centrale Bank is vanaf 1998 volledig afhankelijk van private banken om aan geld te komen. Overheden produceren slechts de tastbare vorm van geld zoals de munten en briefjes. Het zijn private banken die de hoeveelheid geld in omloop bepalen afhankelijk van de hoeveelheid schulden die ze scheppen in de vorm van leningen aan personen, bedrijven en overheden.

Geld wordt geschapen  schuld op het moment dat personen, bedrijven of overheden leningen aangaan.
Geld wordt geschapen in de vorm van schuld op het moment dat personen, bedrijven of overheden leningen aangaan bij banken.

Het meest voorkomende misverstand is dat mensen denken dat als ze geld lenen bij een bank dat dit het spaargeld is van andere mensen. Dit klopt echter niet. Banken scheppen de schulden die mensen aangaan “uit het niets”, gebonden aan regels bepaald door de centrale bank. Dit systeem wordt ook wel fractional reserve banking genoemd. Zo is het mogelijk dat zowel personen, bedrijven en overheden allemaal schulden kunnen hebben bij de bank.

Er was echter een cruciaal verschil tussen een gewone lening en een banklening. Wanneer iemand een lening afsloot bij een handelaar, kreeg hij een zak goud. Wanneer dezelfde persoon een lening afsloot bij een bankier kreeg hij papiergeld.

Voor de persoon die een lening afsloot maakte het geen verschil of hij nu goud kreeg of waardepapieren – hij kon met beiden immers even goed betalen. Toch was er een fundamenteel verschil: de lening van de gewone handelaar bestond immers uit bestaand geld (goud), terwijl bij de lening van de bankier sprake was van geldcreatie (er werd nieuw papiergeld gedrukt).
(Tegenwoordig wordt er simpelweg een getal in de computer ingetypt door een bankmedewerker, red.)

Universiteit van Leiden – Hfst. 7 Monetair beleid

Nederland heeft een totale schuld van 400% van het BNP.  Het gaat hier over de schuld van de overheid, het bedrijfsleven en private personen bij elkaar. In concrete cijfers komt dit neer op 2380 miljard euro. Als we dit omzetten komt dit op een gemiddelde schuld van 143.000 euro per Nederlander.

Rente vragen over “uit het niets” gecreëerde schulden
Dat banken geld mogen creëren als schuld in de vorm van leningen is voor velen wellicht nieuw, wat dit recht interessant maakt is het feit dat banken rente over deze door hun gecreëerde schulden mogen vragen.

Als we ervan uit gaan dat de gemiddelde rente op alle uitstaande schuld 5% is, dan verdienen de banken jaarlijks 119 miljard euro aan rentekosten aan de totale Nederlandse uitstaande schuld. Dit komt neer op 7125 euro per Nederlander. Het gemiddelde inkomen in Nederland in 2011 was 32.500 euro. Oftewel elke Nederlander van jong tot oud betaald jaarlijks 22% van een gemiddeld Nederlands inkomen puur en alleen aan rentelasten. Dit zijn directe rentelasten over bijv. een studielening, een hypotheek en/of persoonlijke leningen. Maar ook indirecte rentelasten die berekend zitten in producten van bedrijven die rente aan banken moeten betalen voor hun bedrijfslening, en ook zitten er indirecte rentelasten in de belastingen om de rente op overheidsleningen en de Nederlandse staatsschuld te kunnen betalen. Als je dit in tijd om zou zetten, werkt elke Nederlander van jong tot oud jaarlijks 81 dagen “gratis” voor de mensen die deze rente opstrijken.

Zo wordt duidelijk dat banken veel geld verdienen doordat ze rente vragen over geld wat ze in de vorm van schulden zelf “uit het niets” hebben gecreëerd. Banken keren gemiddeld 80% van hun winsten uit dit systeem direct uit in bonussen en aan aandeelhouders zodat winsten op jaarlijkse basis worden geprivatiseerd. Dit verklaart hun luxe bedrijfspanden op de mooiste locaties, de goede salarissen en de bizar hoge bonussen voor hun zogenaamde zelfbenoemde “topbestuurders”.

Zij die het voorrecht hebben om te weten hebben de verantwoordelijkheid om te handelen.

Rente zorgt voor continue geldschaarste
De rente die bankiers vragen over het door hun gecreëerde geld in de vorm van schulden zorgt ook voor een aantal systematische problemen. Om dit te begrijpen moeten we terug naar het principe dat geld schuld is.

Banken creëren schulden voor mensen, maar mensen moeten naast het terugbetalen van de schuld ook rente betalen over die schuld, en het geld om die rente te betalen is nooit gecreëerd. Hierdoor is er altijd meer schuld (de gecreëerde schuld plus de benodigde rente) dan dat er geld (eerder gecreëerde schuld in de vorm van leningen) in het systeem aanwezig is.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat er altijd een schaarste aan geld is. En hierdoor wordt competitie tussen personen en bedrijven geforceerd door het systeem, want ze moeten proberen het geld van elkaar binnen te krijgen omdat er niet genoeg geld is in het hele systeem.

Degene die niet op tijd genoeg geld van anderen weet te pakken te krijgen zal failliet gaan. En als bedrijven failliet gaan of personen niet meer hun hypotheek betalen, wie krijgt dan de daadwerkelijke waardevolle zaken voor het voortbestaan in handen zoals het bedrijf of de woning? Inderdaad de banken.

Schadelijke gevolgen van het geld is schuld systeem voor mens en natuur
Een andere fundamentele systeemfout van dit mechanisme is  dat het exponentieel  moet blijven groeien door de werking van rente. Het systeem moet telkens meer nieuwe schulden maken, om de telkens groter wordende “oude” schuldenberg plus benodigde rente daarover te kunnen voldoen want anders implodeert het systeem. En hoewel private banken op de computer prima de schulden exponentieel kunnen laten doorgroeien, (alleen maar meer rente inkomsten voor hen immers), kunnen de echte waardevolle goederen in de fysieke wereld die de samenleving daar tegenover moet zetten dit niet.

Doordat er systeemtechnisch gezien telkens meer geld nodig is dwingt ons huidige economische systeem de gebruikers ervan om continue meer zaken van de aarde op één of andere manier in het geldsysteem uit te drukken om er zo op korte termijn aan te kunnen verdienen, van kinderen die worden gezien als goedkope werkkracht tot oerwouden die voor snelle winsten worden gekapt. Langzaam maar zeker wordt op alles en iedereen een prijskaartje geplakt. En zodra dat is gebeurt profiteren de banken daar weer van omdat vanaf dat moment zij de rente ervan beginnen af te romen.

Systematische schaarste aan geld, faillissementen, competitie tussen mensen en uitbuiting van de aarde en haar vele bewoners zitten hiermee allemaal in het huidige economische systeem ingebouwd. Net als de uiteindelijke implosie van het systeem. En raar genoeg is een implosie van het systeem voor de eigenaars van het systeem helemaal niet zo nadelig als mensen wellicht zouden denken.

Het is makkelijker om mensen te bedriegen dan ze te overtuigen dat ze bedrogen zijn.

Oneerlijke verdeling van de lusten en de lasten
De lusten, risico`s en lasten van het huidige systeem zijn namelijk ook nog eens buitengewoon oneerlijk verdeeld. Als de mensen niet langer hun schulden kunnen betalen komt hun werkelijke bezit in handen van de banken. Als de banken failliet gaan, red de politiek ze met publiek geld, althans als je als bank de goede vriendjes hebt weten te maken.

Voor banken is dit dubbel cashen omdat de overheid en daarmee het hele volk dan nog verder in de schulden bij banken komen te staan, en ze zo nog meer aan jaarlijkse rentelasten naar de banken moeten overdragen.

In Nederland is de staatsschuld door alle reddingsacties met bijna 100 miljard omhoog gegaan. Ook hierover zal rente moeten worden betaald in de komende generaties aan private banken die onze overheden wisten te overtuigen dat deze reddingsacties “noodzakelijk” waren. Zo weten banken slim de voordelen van dit systeem te privatiseren en weten ze de ellende als dit systeem in elkaar klapt slim te socialiseren over verschillende generaties belastingbetalers.

En het kan raar genoeg nog gekker. Bizar genoeg is het voor het internationale private bankenkartel buitengewoon interessant om oorlogen te financieren. Het liefste aan zo veel mogelijk kanten tegelijk, want hoe verder nationale overheden in de schuld staan bij banken hoe meer geld de banken aan rente op de door hun “uit het niets” gecreëerde staatsleningen verdienen. En laat oorlog nou een ideaal instrument zijn om meerdere overheden tegelijkertijd in de schulden te krijgen. Er is hierbij weinig risico voor de banken want de overheid laat de bevolking van het land de leningen terugbetalen via de belastingen. Oorlog is voor deze mensen big business.

Overigens werkt het ook om landen te overtuigen dat zij verdere schulden moeten nemen bij banken om zo andere landen die schulden hebben bij hetzelfde bankenkartel te helpen. Een truc die momenteel wordt gebruikt om alle overheden van de deelnemende Eurolanden verder afhankelijk te maken van dit internationale private bankenkartel. Europa zakt zo als geheel telkens dieper weg in een schuldenmoeras waarover de rentebetalingen over die toenemende schulden voornamelijk naar dit private bankenkartel gaat.

Rente zorgt voor een continue welvaartsverschuiving van 80% van de armsten naar de 10% rijksten van het systeem.

Rente, welvaartsverschuiving van de armen naar de rijken
Uit onderzoek blijkt daarnaast dat de werking van rente continue zorgt voor een verschuiving van rijkdom van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10% van de bevolking. De overige 10% betaalt en ontvangt ongeveer evenveel rente tijdens het leven. We zagen eerder dat iedere Nederlander gemiddeld jaarlijks in totaal 7125 euro aan directe en indirecte rentelasten betaald. Dit komt neer op rond de 20 euro per dag. De 80% van de armste Nederlanders betalen dus dagelijks 20 euro aan de rijkste 10% die hiermee 160 euro per dag verdienen.

Als iemand wil profiteren van dit systeem moet die persoon minimaal 7125 euro aan rente weten te vangen over het eigen vermogen. Als dit wordt berekend uitgaande van een positief rentepercentage van 3%, dan is er een eigen vermogen nodig van rond de 240.000 euro, zonder enige eigen schulden uiteraard, voordat mensen quitte  gaan spelen. Verdubbel dit vermogen nogmaals, dus rond de 500.000 euro, en dan beginnen mensen eigenlijk pas echt te profiteren van de werking van rente in ons huidige economische systeem.

Het zijn de allerrijksten die op het huidige economische systeem parasiteren via de werking van rente.

Als schrijver van dit stuk moest ik constateren dat ik bij de 80% armsten hoor die via dit systeem de rijksten sponsort.  Wat belangrijk is om te beseffen is dat hoe verder dit mechanisme schuift hoe sterker deze effecten worden. Uiteindelijk zullen er telkens meer mensen van de 80% zijn die niet meer hun leningen kunnen betalen waardoor ze hun bezittingen gedwongen moeten verkopen. Deze bezittingen die in tegenstelling tot het door banken gecreëerde geld in de vorm van schulden een echte waarde hebben voor het voortbestaan kunnen dan vervolgens goedkoop worden opgekocht door de rijkste 10%. En zo krijgt deze elite uiteindelijk ook alles van echte waarde in handen.

De werking van dit mechanisme zorgt momenteel in de VS en Europa voor de systematische afbraak van de middenklasse. Armen worden armer en rijken worden rijker door de werking van rente.

Dit klinkt wellicht ongeloofwaardig maar dit zijn de systeemmechanismen waarmee ons huidige economische systeem in opzet werkt.  Als je dit systeem begrijpt dan is het ook te verklaren dat 147 bedrijven 40% van de totale rijkdom van de wereld in handen kunnen krijgen (originele onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren “uit het niets”  als schuld in de vorm van leningen, en hier vervolgens rente over vragen waarmee ze een boel geld verdienen.

Bronnen voor meer informatie:
-) Willem Middelkoop over  het proces van geldcreatie (Nederlands)
-) Monetair beleid – Universiteit Leiden (Nederlands)
-) Transitiecultuur afl. 4: Economie (Nederlands)
-) 
90 minuten Willem Middelkoop over het huidige bankensysteem. (Nederlands)
-) Room for Discussion met Willem Middelkoop (Nederlands)
-) Ex bankier Ad Broere doet een boekje open (Nederlands)
-) Ad Broere op Duurzaam 24 (Nederlands)
-) Ad Broere, Geld komt uit het Niets (Nederlands)
-) The Money Fix (NL ondertiteling)

-) Money as Debt I (NL ondertiteling)
-) Zeitgeist Addendum (NL ondertiteling)
-) Zeitgeist III, Moving Forward (NL ondertiteling)
-) The American Dream (NL Ondertiteling)
-) Arm door Geld  (pdf Nederlands)
-) Money as Debt II, Promises Unleashed (Engels)
-) Money as Debt III, Evolution beyond Money (Engels)
-) Bernard Lietaer – What about Money (Engels)
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer (Engels)
-) Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)
-) Modern Money Mechanics (pdf Engels)
-) The Crash Course Economy – Chris Martenson (Engels)
-) Why we Fight (Grand Jury Prize at the 2005 Sundance Film Festival) (Engels)
-) Monopoly Men; Federal Reserve Fraud (Engels)

 

Wie heeft het recht op geldcreatie en waarom?
Het recht op geldcreatie in de vorm van schuld en daar rente over mogen vragen is wellicht het grootste voorrecht dat iemand kan hebben. Voor wie wil weten hoe er in het verleden gevochten is tussen vorsten, overheden en private bankiers om dit recht op geldcreatie in handen te krijgen is de documentaire The Money Masters een absolute aanrader, net als de tijdlijn the History of the Money Changers. Zij laten zien dat er meer dan een paar Europese koningshuizen en presidenten in de VS voor om het leven zijn gebracht en dat er verschillende oorlogen om zijn gevoerd zowel in Europa als de VS in de afgelopen 2000 jaar.

Het feit is dat de private bankiers op dit moment in de geschiedenis gewonnen hebben. En dat hadden we net al gezien aangezien het zo mogelijk is voor slechts 147 bedrijven om 40% van de wereldrijkdom van meer dan 7 miljard mensen in bezit te hebben. Het lijkt de strijd dus waard te zijn geweest.

Hoe dieper personen, bedrijven en overheden in de schuld staan hoe meer geld de banken eraan verdienen. En mochten mensen, bedrijven of overheden de lening niet meer kunnen betalen dan gaan de goederen die echte waarde hebben automatisch over naar bankiers die dit dan voor spotprijzen op kunnen kopen. Zo kun je zelfs landen motiveren om staatsbedrijven, oude cultuurschatten of eilanden te verkopen…

In Nederland zijn de meeste banken in private handen en staan onder toezicht en controle van de centrale bank met de misleidende titel van De Nederlandsche Bank. Want wie heeft eigenlijk de controle over De Nederlandsche Bank? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de rijkste bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en tot voor kort ook onze koninklijke familie te zijn. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben… Lees hier het hele artikel. Wat daarbij interessant is om te vermelden is dat Koning Willem de Derde van Oranje (zie 3 min 43) in 1694 ervoor zorgde dat de controle over de centrale bank van Engeland van de overheid werd verplaatst naar private bankiers.

Na de invoering van de Euro, zijn alle centrale banken van deelnemende landen weer geconcentreerd in de Europese Centrale Bank en hoewel de naam doet vermoeden dat dit onder invloed en controle van de Europese regering staat is dit niet het geval aangezien alle leden stuk voor stuk worden voorgedragen uit de private bankensector. En de overige onderdelen van Europa expliciet geen invloed mogen uitoefenen op de ECB of de “nationale” centrale banken.
“Members of the Executive Board are appointed from private banking circles, by agreement of heads of government of member states after “consultation” with the Council of Ministers and the European Parliament.  This is the most powerful institution in the E.U. It has total and independent control over the amount of money and credit in circulation, and thus the general level of economic activity, at a given time throughout those member states who sign up for monetary union.” Lees hier het hele stuk.

Alle nationale centrale banken, de Europese centrale bank (ECB) en ook de  Federal Reserve (FED) de centrale bank in de VS, staan effectief gezien onder controle van de rijkste 1%. Al deze centrale banken zijn overigens weer gecentraliseerd in de Bank of International Settlements ook wel de BIS genoemd. De BIS, die een buitengewoon dubieuze rol speelde in de 2de wereld oorlog, is met hun huidige rol het centrale punt van het hedendaagse bankensysteem. Geheel volgens patroon is ook op deze bank geen enkele democratische invloed mogelijk.

Ik moet eerlijk zeggen dat het mij niet duidelijk is of dit iets is waar we ons zorgen over moeten maken of niet. Maar het is op zijn minst opmerkelijk dat het geldcreatie proces en de banken die hier de rechten op hebben onder controle staan van de rijkste 1%.  Daarbij vond ik het zeer vreemd om erachter te komen dat mensen en zelfs overheden praktisch gezien helemaal geen controle hebben over, of zelfs maar enige invloed kunnen uitoefenen op het geldsysteem waar ze gebruik van maken. De komst van de Euro heeft daarbij de macht van de eigenaren van het geldsysteem nog veel verder geconcentreerd en de mogelijke invloed van burgers en nationale overheden hierop nog veel kleiner gemaakt.

Bronnen voor meer informatie:
-) De Wereld in Gijzeling, deel 1234 en 5 (Nederlands)
-) Inside Job (oscaarwinnaar beste documentaire 2010) (Engels)
-) The Money Masters (Engels)
-) The Secret of Oz (Engels)
-) The Greatest Truth Never Told (Engels)
-) The Liberty Academy (Engels)

-) The Power of the Purse part 1 & part 2 (Engels)
-) Ring of Power: Empire of the City (Engels)

 

Tot slot
Tot zover een verslag van mijn zoektocht in het begrijpen van het huidige economische systeem. Ik begrijp dat mijn begrip verre van perfect kan zijn dus constructieve opmerkingen en aanvullende informatie is zeer welkom. Ik zou echter iedereen willen aanraden om zichzelf echt in deze materie te gaan verdiepen.

Gemiddeld betaalt iedere Nederlander van jong tot oud jaarlijks meer dan 7000 Euro (22% van een gemiddeld inkomen) aan rentelasten. Als je jaarlijks niet minstens net zoveel rente ontvangt dan hoor jij bij de 80% die de nadelen van ons huidige geldsysteem ondervindt. Gemiddeld werkt elke Nederlander jaarlijks “gratis” 81 dagen voor de rijkste 1% door de werking van rente in ons huidige economische systeem.

Door samen dit systeem zo goed en scherp mogelijk in beeld te krijgen kunnen we het systeem verbeteren of wellicht een nieuw systeem opzetten en ervoor zorgen dat geld optimaal zijn oorspronkelijke doel vervult. Het uitwisselen van waardevolle zaken tussen mensen voor het verbeteren van het voortbestaan van ons allen.

Aanverwante artikelen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Hoe werkt rente? (deel 1 & deel 2).
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De doodspiraal van ons economische systeem
-) Hoe 147 bedrijven 40% van de wereldwijde rijkdom onder controle hebben
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
-) Wat als de Euro zou instorten?
-) Tegenlicht – Het Brein van de Bankier
-) Teledoc – Ik wil mijn geld terug
-) Tegenlicht – The Tax Free Tour – Hoe Nederland een spil is in de corporate belastingontduiking

-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Straatkinderen in India zetten eigen banksysteem op, nu wij nog!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

-) Een financiële historie van de wereld
-) Schulden, de eerste 5000 jaar
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) Nederland, wieg van de corporatie en wereldbank
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Het militair industrieel complex
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Snelcursus: Waarom is er Oorlog?
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) The Revolution Business
-) Wanneer gaat een bank nou failliet?

-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Hernationaliseer het recht op geldcreatie!

Na al enigie tijd intensief bezig te zijn met het economische systeem proberen te doorgronden lijkt het mij telkens duidelijker te worden dat de kern van alle ellende ligt bij het feit dat het recht op geldcreatie momenteel bij private bankpartijen ligt.  En dat zij daarbij ook nog eens het monopolie op dat recht hebben. In de geschiedenis heeft dit recht lang bij overheden gelegen maar dit recht is telkens verder overgegaan naar private handen. In 1694 was het Koning Willem III van Oranje die het recht op geldcreatie overhevelde aan private bankiers in Engeland. De rest van Europa volgde snel. En in 1913, na veel strijd, lukte het deze club bankiers ook om het banksysteem  in de VS in hun macht te krijgen in de vorm van de Federal Reserve.  Als we het huidige geldsysteem zien voor wat het werkelijk is, en als we goed begrijpen wat een winsten en dus wat voor voorrecht het is om het recht/monopolie op geldcreatie in handen te hebben, dan is het volgens mij hoog tijd dat we eens gaan kijken of dat eigenlijk wel in het belang is voor het voortbestaan van de grote meerderheid van de mensen.

De bank van North Dakota laat zien dat als een staat controle heeft over het geld inplaats van private bankiers de bevolking hier veel meer van profileerd.

Ons huidige financiële systeem stelt, via geldcreatie in de vorm van schulden en daar vervolgens rente over te vragen, een kleine elite in staat om de arbeid van de hele bevolking van landen tegelijkertijd af te romen. Als dat het probleem is, dan is (een deel van) de oplossing om dit recht op geldcreatie daar weg te halen. Oftewel nationaliseer het recht op geldcreatie. Een succesvol voorbeeld van hoe dit zou kunnen werken is The Bank of North Dakota die in de VS bewijst dat een bank in overheidshanden prima functioneert. En waarbij de winsten die het recht op geldcreatie in de vorm van schulden met zich meebrengt terugvloeien naar de belastingbetaler inplaats van naar de bonussen van de zogenaamde zelfbenoemde “topbestuurders” van private banken.

Hieronder een stappenplan wat ik vond van ene Prof-knot als een eerdere reactie op een artikel hier wat in mijn ogen de spijker op de kop slaat.


Eigenlijk zouden we met z’n allen gewoon even goed moeten kijken hoe in het verleden landen met grote schuldproblemen die hebben weten op te lossen, denk bijvoorbeeld aan Argentinië. Wat heeft Argentinië gedaan en WAAROM? Wat kunnen we van de crisis in Argentinië leren?

Stap 1. : Nationaliseer de centrale bank van het land en zorg dat de regering de controle krijgt over de geldhoeveelheid/geldcreatie.

Stap 2. : Neem stap 1 op in de grondwet en start een voorlichtingscampagne voor het volk waarom dit zo belangrijk is.

Stap 3. : Maak de media onafhankelijk van bankiers, hoe moeilijk dit ook zal zijn. Stop de propaganda en de leugens.

Stap 4. : Zorg eerst goed voor het volk en een gezonde economie en bekijk daarna pas welke schulden je eventueel gaat terugbetalen.

Stap 5. : Veroordeel alle partijen inclusief politici die willens en wetens de boel hebben bedonderd. Als je weet dat je eigen centrale bank de boel loopt te flessen, dan heb je naar mijn idee de plicht als politici hier wat aan te doen. Doe je dit niet, dan ben je gewoon medeplichtig aan die strafbare feiten en moet je maar op de blaren gaan zitten.

Stap 6. : Zorg voor een echte democratie, het volk bepaalt.

Viktor Orban, premier van Hongarije wil het recht op geldcreatie terughalen naar het Hongaarse volk.

Kijk nu ook bijvoorbeeld even naar Hongarije.
Hongarije wil eigenlijk een truc á la Argentinië uithalen, want Hongarije wil:
– een nieuwe centrale bank oprichten die onder controle staat van de regering
– corrupte media die onder controle staan van de bankiers verbieden/beperken
– zelf bepalen welk beleid goed is voor het Hongaarse volk

Wat horen wij? Wij krijgen te horen dat premier Orban trekjes van een dictator begint te vertonen! Waarom? Omdat premier Orban niet doet wat de bankiers willen en het “verdeel & heers” spelletje van de bankiers in gevaar brengt!

Zoek voor de grap eens op hoeveel centrale banken er nog in de wereld zijn die niet onder controle staan van een heel klein clubje huichelaars, één van de laatste was de centrale bank in Libië. Direct na de eerste bombardementen is deze centrale bank opgedoekt en vervangen voor een “ECHTE” centrale bank!

Waarom betalen wij in godsnaam nog steeds rente aan commerciële banken over elke euro die banken d.m.v. 1 druk op een knop kunnen creëren?

Centrale banken zijn de “baas” over de “normale” banken, de centrale bank bepaalt dus het beleid van de bank. Wat mag de bank wel en wat mag de bank niet?

Waarom laten wij commerciële partijen het beleid van een centrale bank bepalen, zelfs nadat ze er keer op keer een zooitje van maken en de boel bedonderen?

Tot zover het stappenplan van Prof-knot. Goed idee of niet om geldcreatie te hernationaliseren? Ik denk dat het interessant is om de meningen van mensen op dit punt te horen.

Voor interessante achtergrondinformatie:
-) Over Libië en het ontnationaliseren van hun centrale bank
-) De wereld in Gijzeling, deel 1234 en 5
-) Documentaires: The Money Masters & the Secret of Oz
-) Wiki – The Bank of North Dakota
-) Arm door Geld (PDF)
-) Modern Day Money Mechanics (PDF)
-) Interest and Inflation free Money (PDF)

Rentevrije banken

Nederland is jaarlijks 119 miljard aan rentekosten kwijt over alle leningen die er uitstaan. Dit varieert van persoonlijke leningen, bedrijfsleningen en overheidsleningen.  Deze rentekosten worden opgebracht door de grote meerdereheid (80%) die hard moeten werken voor haar geld en komt ten goede van een kleine rijke minderheid die haar geld verdienen met het geld dat ze al hebben.
Een economisch systeem met rente moet daarnaast exponentieel blijven groeien  wat onmogelijk is op de langere termijn en zal daarom vroeger of later altijd imploderen. Inmiddels zien we deze implosie telkens dichterbij komen in Europa, Amerika, Japan, etc. Verschillende groepen mensen zien een oplossing voor de economische problemen door over te stappen op een rente- en inflatieloos geldsysteem. Als de overheid dan ook het recht op geldcreatie weer in handen neemt, wat momenteel bij internationale bankiers ligt, is het wellicht mogelijk de sloopkogel die momenteel door de sociale voorzieningen in Nederland gaat tegen te houden. Als de politiek de systeemfouten leert begrijpen kan er inplaats van de huidige maatregelen een veel effectiever economisch organisatiemodel worden ingevoerd dan het huidige systeem wat in de laatste fase is van een onvermijdelijke implosie.

De grote profiteurs van het huidige systeem hebben momenteel echter de touwtjes (nog?) strak in handen en daarom is het voor de gewone man soms moeilijk om nu al een verandering teweeg te brengen. In Zweden en Duitsland hebben mensen zich hierdoor echter niet laten afremmen en zijn een eigen rentevrije bank begonnen. Deze JAK bank (JAK staat voor Jord Arbete Kapital oftwel Grond Arbeid en Kapitaal) zorgt ervoor dat mensen gezamenlijk goedkoop geld van elkaar kunnen lenen en ze weten zo het huidige private bankensysteem te omzeilen. Hieronder een uitgebreide uitleg over het JAK bank systeem met Nederlandse ondertiteling deel 1. (deel 2, 3 en 4)


Dit voorbeeld laat zien dat alternatieven mogelijk zijn en dat ook de gewone man wel degelijk enige mogelijkheden heeft om nu al keuze`s te maken richting een inflatie- en rentevrij en daarmee eerlijker economisch systeem. Dit systeem zou echter nog veel beter werken als ook een overheid zou inzien hoe desastreus een rente gebaseerd geldsysteem op de lange termijn is, helemaal als het geldcreatie mechanisme  bij private banken ligt, en zou beslissen om landelijk over te stappen op een rente- en inflatievrij geldsysteem.

Interessant om te weten is dat rentevrij bankieren mondiaal in voorbereiding is bij www.bankofjoy.net met een branche in Nederland onder de titel: www.deblijebank.nl Orienteer je daar dus ook eens als je interesse hebt om over te gaan naar een rente- en inflatievrij geldsysteem. En als laatste is op www.fairbanking.nl ook veel informatie te vinden over een alternatief en eerlijker banksysteem.

Bekijk ook:
De JAK Bank door Ad Broere
Rentevrij bankieren kan wel, vrouwen bewijzen het! 

Meer informatie op:
-) Geheimen van geld, rente en inflatie
-) 99% heeft geen idee hoe het huidige economische systeem werkt
-) Ex-investeringsbankier legt bizarre werking banksysteem uit
-) De toekomst van onze economie deel 1 & 2 en 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Occupy de banken!
-) Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)

Update het economische systeem!

Na een analyse te hebben gemaakt over hoe het huidige economische systeem eigenlijk werkt volgden een aantal oplossingen die mensen lokaal in staat stellen wat meer economische veerkracht in te bouwen. In dit stuk een verkenning naar een update van het grote economische systeem waar we in vastzitten en momenteel in Amerika en Europa op imploderen staat.

Een systeem gebaseerd op exponentiële groei implodeert vroeger of later altijd.
Ons huidige economische systeem is niet meer te redden, dat is niet te wijten aan luie Grieken, en zelfs niet geheel aan corrupte bankiers en politici. In de basis komt dit door hoe het economische systeem werkt. Het is een systeemprobleem. Het probleem is dat geld in de vorm van schuld moet worden gecreëerd en er daarbij  met rente wordt gewerkt. Doordat rente in procenten wordt berekend moet ons economische systeem exponentieel blijven groeien om het in stand te houden. Dit laatste is op termijn altijd onmogelijk, en zo is een implosie van het systeem op voorhand te voorspellen. De echte vraag is dus eigenlijk niet hoe het kan dat ons economische systeem nu instort, maar waarom er voor een systeem is gekozen wat met rente en inflatie werkt waarin dit soort implosies onvermijdelijk zijn?

Waarom gebruiken we het huidige economische systeem?
Die vraag is eigenlijk relatief makkelijk te beantwoorden al is het antwoord niet leuk. Er is een kleine groep mensen die via dit systeem enorme rijkdom vergaard ten koste van de grote massa.  Geen grap, geen complot voor nodig, gewoon een systeemmechanisme van ons huidige economische systeem waar een kleine groep mensen heel veel baat bij heeft. Leuker kunnen we het niet maken, ook niet moeilijker.

Als u begrijpt dat de mensen die van het huidige economische systeem profiteren ook de main stream media in handen hebben is het opeens goed te begrijpen waarom deze media zo dubbel over protesten rapporteren.

Daarbij hebben de profiteurs van dit mechanisme  doordat ze zoveel geld hebben ook een enorme invloed weten te krijgen in de politiek, maar ook in de Nederlandse en Europese “mainstream”  media. Zo was het Algemeen Nedelands Persbureau (ANP), u weet wel het instituut wat het nieuws uitbrengt dat u geknipt en geplakt terug ziet in uw kranten en op de NOS journaals, bijvoorbeeld in handen van het grootste familiebedrijf van Nederland, de familie Fenteren van Vlissingen. De oplettende lezer herkend deze naam wellicht en dat klopt, want deze familie kwamen we eerder tegen als een partij die medecontrole heeft over de Nederlandse Centrale Bank… He maar…
Dat u in ieder geval even op de hoogte bent wie voor u bepaalt wat u via deze “mainstream” media wel en niet te horen krijgt. Uitleg over de systeemwerking van het economische systeem is er in ieder geval geen onderdeel van.
Echter net zoals de controle van de Nederlandse Centrale Bank geïnternationaliseerd is naar de ECB is ook het bezit van het ANP inmiddels richting Europese mediagiganten overgegaan. Op 28 mei 2010 is het ANP overgenomen door V-Ventures een investeringstak van Veronica wat zelf weer onderdeel is van SBS Broadcasting BV en dat was kort in eigendom van het Duitse  ProSiebenSat.1 Media.AG, het 2 na grootste mediabedrijf van Europa.  Op 29 Juli 2011 is het eigendom echter overgegaan naar Sanoma een Europese mediagigant die hiermee zowel de meest bezochte nieuwssite nu.nl als het ANP als ook het overgrote deel van de Nederlandse tijdschriften in handen heeft. Interessant is het wellicht om op te merken dat de inmiddels voormalig hoofdredacteur van Nu.nl op 18 November 2011 werd ontslagen wegens een intern meningsverschil over de redactievrijheid met de eigenaren. En de grootste aandeelhouder van Sanoma is Aatos Juho Michel Erkko. Voor verdere details over het Nederlandse medialandschap is het artikel “Wie bepalen het nieuws in Nederland” een echte aanrader. En ook “Eigenaar NuJij.nl, bilderberger, trilaterist en CIA-agent” is een prachtartikel. Hieruit blijkt dat het Europese medialandschap er eigenlijk niet zo heel anders meer uitziet dan het media imperium wat Berlusconi in Italië had gebouwd. Sterker nog Berlusconi lijkt een amateur vergeleken met het bereik en concentratie van dit media imperium. Alles is uitermate geconcentreerd en in handen van een paar private personen aan de absolute top.  Het is natuurlijk diep treurig om te moeten constateren dat de mainstream media niet zo mainstream blijkt te zijn maar vooral dient als een zendkanaal van de 1% om zo de denkbeelden van de 99% te kunnen beïnvloeden. Maar goed dit komt helaas in de beste “democratieën” voor.

Haal de tussenman eruit via het internet.
Van de andere kant leest u nu wel over deze zaken. Dit dankzij het internet wat al vele industrieën volledig heeft veranderd. En daarin ligt waarschijnlijk ook de oplossing voor een nieuw, eerlijker en doorzichtiger economisch systeem. Een systeem wat niet gebaseerd is op oneindige groei, waar de lusten en lasten wel eerlijk verdeeld worden over alle partijen, eentje waar mensen niet opgejaagd worden door een kunstmatig gecreëerd  tekort aan geld, een systeem dat de ecologie van de aarde respecteert en waarin investeringen die op de lange termijn goed zijn voor het voortbestaan wel logisch zijn om te financieren.

Dit onderstaande filmpje laat zien dat de kans heel groot is dat het economische systeem de komende decennia een volledige transformatie zal ondergaan.  De titel: Vanquishing the Middle Man. Want waarom maken we onszelf eigenlijk nog afhankelijk van tussenpersonen zoals de banken om onderling diensten en goederen met elkaar uit te ruilen? Waarom laten we de hoeveelheid banen en koopkracht van mensen bepalen door een volledig gecentraliseerd systeem wat nu duidelijk zichtbaar gemanipuleerd wordt door een kleine groep mensen? Met de huidige technieken zoals het internet en de sociale media zou dat systeem toch veel beter moeten kunnen? Hoogstwaarschijnlijk kunnen deze tussenpersonen er gemakkelijk tussenuit worden geknipt.

Digital Coin
Welke vorm dit economische systeem precies zal gaan krijgen is moeilijk te voorspellen. Een interessant idee van hoe dit eruit zou kunnen zien is Digital Coin. Een oplossing uit de koker van de mensen die de informatieve films van Money as Debt hebben gemaakt. Bij Digital Coin wordt de waarde die personen toevoegen uitgedrukt in een digitale munt die overal uit te geven is maar die meer waard is in de buurt van waar het gecreëerd is. Zo versterk je het in de regio houden van economische activiteit terwijl de optie van internationale handel prima mogelijk blijft.

Een rente- en inflatievrij economisch systeem
Daarnaast zijn er uit verschillende hoeken mensen geweest die 10, 50 of soms 100 jaar geleden de problemen van ons rente gebaseerde economische systeem al doorzagen en naar alternatieven zijn gaan zoeken. Hierbij komen losstaande partijen regelmatig tot dezelfde conclusies. Als je een echt duurzaam economisch systeem wilt bouwen wat geen ingebouwde crisissen nodig heeft dan kun je dat het beste rentevrij en daarmee ook inflatievrij maken. Dit is ook erg logisch aangezien rente zorgt voor een continue welvaartsverschuiving van de 80% armsten naar de 10% rijksten in het systeem.

Volgens Margrit Kennedy is het Engelse koningshuis een grote profiteur van het huidige rentesysteem. Zo verdienden zij reeds in 1995 dagelijks meer dan 700,000 pond puur en alleen uit rente-inkomsten.

Ook in Nederland zou het afschaffen van rente in het voordeel zijn van 80% van de bevolking. In het artikel rente nader bekeken kwam mevrouw Margrit Kennedy al voorbij, zij heeft een interessante publicatie geschreven met de titel: Interest and Inflation Free Money.(pdf 57 paginas)  Een aanrader voor eenieder om te lezen. Hier komen ook interessante praktijkvoorbeelden aan bod van goedwerkende systemen zonder rente zoals o.a. het WIR systeem van Zwitserland.

Daarnaast is er een groep met de naam –People For  Mathematically Perfected Economy–  die ook zo snel mogelijk afwillen van een systeem dat met rente werkt. Zij hebben daarbij ook goed en helder uitgewerkt hoe je van het huidige systeem met rente kunt overstappen naar een systeem zonder rente. Voor uitleg in het Nederlands kun je meer vinden over dit systeem in het artikel: Oplossing van de Crisis.

Grote meerderheid gebaat bij een update van het systeem
We staan momenteel voor een belangrijke verandering in de wereld die groot gaat zijn maar waar een ander systeem waarschijnlijk in het voordeel zal zijn van verreweg het grootste deel van de bevolking. Laten we met de economische onzekerheid vooral niet het belangrijkste vergeten en dat is ons eigen voortbestaan. Mensen proberen in het leven zo goed mogelijk voort te bestaan. Zaken die goed zijn voor het voortbestaan zoals gezond eten en drinken, een plezierig bewoonbaar huis en een veilige gezellige leefomgeving worden nagestreefd. En zaken die het voortbestaan bedreigen zoals ziektes, geweld in verschillende vormen en armoede probeert men te bestrijden door er oplossingen voor te vinden. Een economisch systeem zou erop gericht moeten zijn om dit doel zo goed en efficiënt mogelijk te bereiken. Een economisch systeem dat ter dienst staat van het voortbestaan van alle mensen in tegenstelling tot een systeem waarin het grootste deel van de mensen systematisch door een toplaag wordt uitgemolken als een stel onnozele koeien.
Misschien is het tijd om her en der eens wat mensen wakker te gaan maken zodat we met zijn allen een mooiere toekomst voor iedereen kunnen bouwen. Update het economische systeem!

Het slimste wat mensen kunnen doen is zichzelf verdiepen in hoe het huidige systeem werkt en goede informatie hierover verspreiden. Zolang 99% van de mensen geen idee heeft van hoe het huidige systeem werkt zal er waarschijnlijk weinig structureels veranderen.

(Dit stuk mag vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, etc. en om door te sturen aan vrienden, familie, collega`s politici, media, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet wel even de bron erbij zodat mensen hieronder mee kunnen doen in de discussie als ze dat willen.)

 

De Caixa ('kas') de Barcelona is net als veel andere Spaanse 'cajas' zwaar in de problemen gekomen door de instorting van de huizenmarkt.

Europese bankensector terminaal ziek

Vergeet Griekenland, dit is nog veel erger. Ook zonder de Griekse schuldencrisis staan de Europese banken op omvallen. In feite zijn de staatsschulden niet eens het ergste probleem. Hoe overleeft Europa de bankencrisis?

De Caixa ('kas') de Barcelona is net als veel andere Spaanse 'cajas' zwaar in de problemen gekomen door de instorting van de huizenmarkt.
De Caixa (Catalaans voor 'kas') van Barcelona is net als veel andere Spaanse 'cajas' zwaar in de problemen gekomen door de instorting van de huizenmarkt.

Slechte leningen aan omvallende staatsbedrijven door politieke spelletjes
Banken in Europa, vooral in de Zuid-Europese landen waar vroeger het Romeinse Rijk was gevestigd, vervullen een belangrijke rol voor politici. Banken in Zuid-Europese landen als België, Frankrijk, Spanje en Griekenland worden ingezet voor politieke doeleinden. In Spanje worden de cajas (‘kassen’), de lokale door de overheid opgezette leenbanken, gebruikt om illegale campagnedonaties mee weg te moffelen. En voor sociaal beleid; politici van de socialistische PSOE zette de cajas onder druk om ook aan mensen die dat eigenlijk helemaal niet kunnen betalen, zoals immigranten uit Latijns Amerika, hypotheken te verstrekken. De cajas zitten nu sterk in de problemen omdat ongeveer honderd miljard euro is verdampt door de ineenstorting van de Spaanse  huizenmarkt, waardoor de hypotheken niet meer gedekt zijn[1]. De helft van de cajas is technisch failliet en slechts éénzesde zou volgens Amerikaanse kapitaaleisen zonder toezicht open mogen blijven.

Zoals dit Spaanse voorbeeld laat zien, dienen de cajas en vergelijkbare banken in andere Europese landen om te investeren in bedrijfstakken waar commerciële banken of investeerders geen brood in zien, maar die wel belangrijk zijn voor de regionale werkgelegenheid (en dus de kans op herverkiezing). Vaak zijn dit ook leningen tegen lagere rentetarieven. Het is uiteraard niet voor niets dat commerciële beleggers weinig happig zijn om hierin te beleggen, dus het gebeurt geregeld dat een dergelijk bedrijf alsnog omvalt en hiermee de bank met een enorme schuld opzadelt, zie het Spaanse voorbeeld. Dit probleem speelt overigens ook in China en was in Japan de directe oorzaak voor het ‘verloren decennium’. Ter geruststelling: de Nederlandse Rabobank, ook een coöperatieve leenbank, heeft de felbegeerde AAA-rating, die zelfs de VS niet meer haalt.

Zwakke kapitaalspositie
Banken moeten aan redelijk strenge eisen voldoen. Zo moet er tegenover riskante leningen, voldoende eigen vermogen staan. Als een bank veel leningen uitschrijft aan wankelende staatsbedrijven, daalt de kredietwaardigheid van de bank enorm. Alleen door extra vermogen kan de bank dan alsnog overeind blijven. Internationaal geldt doorgaans de eis dat tien procent van het totale bedrag aan uitgeleend geld vermogen van de bank moet zijn. In Europa wordt slechts vijf procent eigen vermogen geëist (en acht Europese banken voldeden zelfs niet aan deze vederlichte stresstest; Dexia kwam er doorheen omdat Dexia-managers de boel bedonderden met een boekhoudkundige truc). Heel leuk voor de bank als het economisch goed gaat, want zo kan met weinig vermogen enorm veel verdiend worden. Als er veel leningen slecht blijken te zijn, of spaarders hun geld massaal weghalen, dan blijft er van dit vermogen weinig over en valt de bank om.

Crash in Oost-Europa ramp voor Oostenrijkse en Griekse banken
De rentes in alle landen van de Eurozone waren tot voor kort laag. Geen wonder dat veel Europese banken massaal geld leenden bij de centrale bank en dat voor veel rente probeerden te slijten in kapitaalarmere landen.
Vier Europese landen vormden een financieel knooppunt via welk veel leningen aan ‘verwante’ landen werden verstrekt: Zweden, Oostenrijk, Spanje en Griekenland. Gelukkig voor de Spanjaarden staan hun leningen uit in Latijns Amerika waar het op dit moment economisch erg goed mee gaat. De Zweedse banken zijn actief in buurland Denemarken en de Baltische landen. In Denemarken gaat  het economisch vrij goed, de Baltische  landen zijn maar klein en economisch redelijk stabiel. Ook de Zweden hoeven zich dus weinig zorgen te maken. Anders is dat voor de Oostenrijkse banken, die zo dom geweest zijn massaal hypotheken in Zwitserse franken te verkopen in Hongarije en Polen. Nu de Poolse zloty en de Hongaarse forint sterk gedaald zijn ten opzichte van de Zwitserse frank, kunnen die leningen vaak niet meer terugbetaald worden, zie dit artikel.
De Grieken maakten het op de voor hun bekende wijze helemaal bont. Ook hier maakten de lokale banken dankbaar gebruik van de goedkope kredieten in euro’s. In landen als Servië en Macedonië, zelfs in Albanië verkochten ze hun leningen in euro’s. Om maar zoveel mogelijk te verkopen hanteerden ze zeer lage rentes, waardoor ze nauwelijks winst maakten. De gevolgen lieten zich raden. Tot overmaat van ramp bestaat veel van het vermogen van Griekse banken uit Griekse staatsschulden.  Als de Griekse staatsschuld wordt afgewaardeerd, vallen de Griekse banken massaal om.

Slechte vooruitzichten door verouderende bevolking
Als banken er in slagen veel winst te maken, maken ze hun verliezen goed en vergroten ze hun vermogen. Ook dit zit er niet in. De Europese bevolking veroudert en vergrijst sterk. Banken verdienen vooral aan leningen en hypotheken. Leningen en hypotheken worden vooral door jonge mensen die een gezin stichten afgesloten. Het overlijdensrisico bij senioren is zo groot dat banken erg bang zijn om aan hen leningen te verstrekken. Daar staat tegenover dat de ouderen van nu niet meer de afgeleefde, versleten mensen van vroeger zijn en om een jeugddroom waar te maken vaak toch een lening nodig is. De trend is echter toch een vermindering. Oudere mensen hebben minder geld en allerlei artikelen nodig en tenzij de hypotheekmarkt op zorgrobots booming wordt, is dit niet echt een groeimarkt.

Bronnen
1. €100 billion of caja loans could go bad: Bank of Spain – Risk magazine (2011)

De toekomst van onze economie deel 3

De vele occupyprotesten wereldwijd zorgen ervoor dat meer en meer mensen zich vragen gaan stellen over het economische systeem en wie dit eigenlijk in handen hebben. Ook hier op visionair kwam eerder al het recht op geldcreatie van private banken aan bod (deel 1, 2 & 3), het mechanisme van rente en wie hier van profiteren, en werd verkend hoe de toekomst van onze economie eruit zou kunnen zien (deel 1 & 2) Hoe meer er duidelijk wordt van het huidige economische systeem hoe meer vragen er ook boven komen.

Een prachtige documentaire die ingaat op de vorming van het huidige bankensysteem in Europa en Amerika over de afgelopen 500 jaar is The Money Masters. De documentaire duurt meer dan drie uur en zit boordevol interessante informatie wat doet denken aan een spannende detective.

Mede naar aanleiding van deze documentaire waaruit blijkt dat veel centrale banken namen hebben die doen voorkomen alsof ze van de overheid zijn terwijl dit helemaal niet zo blijkt te zijn, kwam bij mij de vraag naar boven wie eigenlijk aan de touwtjes trekt van De Nederlandsche Bank (De centrale bank van Nederland en daarmee de belangrijkste speler in het geldcreatie netwerk van banken)? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de grote bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en onze koninklijke familie te zijn, en zelfs een van de hoogste rechters van Nederland is lid. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben… Lees hier het hele artikel. Het meest bizarre is nog wel dat ik geen idee heb of we ons hierover zorgen zouden moeten maken of niet… Tot zover is het blijkbaar altijd redelijk goed gegaan, wellicht dat als je dit democratisch gaat doen dat het veel minder goed loopt? Maar goed, het is toch op zijn minst opmerkelijk dat de rijkste families en bedrijven van Nederland het geldcreatie mechanisme van de centrale bank van Nederland onder controle hebben.

Het is vooral zaak om eerst tot begrip te komen. En dan als nodig en mogelijk een beter systeem op te zetten.

Een tweede belangrijke vraag. Als geld schuld is moet een Nederlandse overheid dus altijd private banken vragen om hun geld te lenen. Dit doen banken uiteraard met plezier aangezien het hele volk het mag terugbetalen door de belastingen of hogere collegegelden. Maar wie vangt eigenlijk de rente over die schulden. Kortom welke partijen hebben voornamelijk de Nederlandse staatsobligaties in handen? Tot zover kan ik nog weinig hierover vinden al lijken het grotendeels weer private bankpartijen te zijn. Een vraag die bij mij naar aanleiding van bovenstaande film dan weer opduikt is waarom kiest de Nederlandse overheid ervoor leningen te vragen bij private banken die dit geld uit het niets scheppen en waar rente over moet worden betaald terwijl een overheid prima zelf zijn geld zou kunnen drukken en je in dat geval geen rentekosten hebt?

Mocht iemand meer informatie op deze vragen hebben dan zijn reacties zeer gewenst. Laten we zoveel mogelijk van elkaar proberen te leren zodat we zo veel mogelijk leren begrijpen hoe het systeem eigenlijk in elkaar zit. Dat gaat het best door open te staan voor iedereen en alle informatie en vooral te kijken naar oplossingen inplaats van schuldigen.
Uit de reacties op eerdere artikelen zijn er gelukkig ook meer oplossingen en alternatieve systemen boven komen drijven. Vandaar hieronder een herhaling van de eerdere oplossingen aangevuld met alle tips die later zijn binnengekomen.

  • Als eerste twee overzichtssites, een startpagina over complementaire economie boordevol nuttige sites en initiatieven in Nederland maar ook wereldwijd. En daarnaast een wikipediaoverzicht van alternatieve economische systemen.
  • Vervolgens is permacultuur een interessant systeem wat mensen kennis verschaft om zelf hun omgeving te ontwerpen. Hierin komen de basisbehoeften zoals, voedsel, schoon drinkwater, sanitatie, energie producerende huizen, duurzame economische systemen allemaal aan bod. Kijk op  de website van permacultuur Nederland om meer over dit ontwerpsysteem te leren. Er zijn gratis cursussen te downloaden, er is uitgebreide informatie over eetbare planten, informatie over hoe er met duurzame energie huizen kunnen worden gebouwd volledig zelfvoorzienend zijn in energie, etc. Transition Towns vormen op deze principes lokale groepen die gezamenlijk aan de slag te gaan voor een toekomst die minder afhankelijk is van olie, en meer veerkracht voor de gemeenschap probeert te realiseren op gebieden als voedsel, ecomie en het gebruik van lokale duurzame energie.
  • Als tweede voorbeeld: spullendelen is een website die mensen stimuleert spullen met elkaar te delen. Dat is beter voor het sociale contact in de buurt, de portemonnee en het milieu. Lid worden is gratis en er zijn inmiddels al duizenden spullen te leen.
  • Recentelijk is hier ook het initiatief voor een zaden en plantenbank van en voor alle Nederlanders begonnen. Het wat en waarom van dit idee staat uitgelegd in dit artikel op Visionair.
  • Strohalm doet al lange tijd onderzoek naar alternatieve en aanvullende economische systemen. Hun verschillende experimenten in binnen en buitenland, hun ideeën en software om lokale ruilkringen op te starten (LETS) zijn te vinden op hun website.
  • Het Equi project is ook een interessant experiment van een nieuwe vorm van een economisch systeem. Op de site omschrijven ze het als volgt.
    Equi-toegang betekent: gelijke en onvoorwaardelijke toegang tot het leven. Genoeg, gelijke, en onvoorwaardelijke toegang tot het leven, door een betaalmiddel te gebruiken waar iedereen evenveel toegang toe heeft en dat is gebaseerd op onze eigen aanwezigheid op aarde.
Banken als Goldman Sachs parasiteren op de reële economie.

Laat centrale bank rechtstreeks geld uitlenen aan bedrijven

Bedrijven komen in de problemen omdat ze moeilijk aan kapitaal kunnen komen. Hoezeer de centrale bank de rente ook verlaagt, zin heeft dat niet. Kapitaal is er echter genoeg. Alleen weigeren de banken het uit te lenen. Gelukkig is hiervoor een voor de hand liggende oplossing.

Banken als Goldman Sachs parasiteren op de reële economie.
Banken als Goldman Sachs parasiteren op de reële economie.

Banken worden erg rijk van lage rente
De pensioenfondsen in Nederland zitten in de problemen. De reden: de lage rente, die ze op hun veilige staatsobligaties krijgen. Hoe minder hun bezittingen opbrengen, hoe lager de zogeheten dekkingsgraad: de verhouding tussen hun bezit en hun pensioenverplichtingen. Dat is niet voor niets zo. De reden dat staatsleningen zo weinig opbrengen is dat de rente van de ECB zo laag is, oktober 2011 1,5%. Dit is minder dan de inflatie, die nu rond de 2,7% ligt. Met andere woorden: je kan geld verdienen, en niet zo’n beetje ook, door flink wat geld van de ECB te lenen. 1,2% per jaar, met nietsdoen. In de wilde dagen na de val van de Muur deden veel hooggeplaatste Russen met vriendjes op de juiste positie dat. Ze leenden roebels tegen een lage rente, wisselden die om in een westerse valuta, zetten die op een westerse bank en konden toen de roebel zwaar in waarde begon te dalen, hun schuld met gemak terugbetalen en er nog veel geld aan over houden ook.

Banken doen dat nu dus ook, want zij zijn de enige die geld van de ECB mogen lenen. Zo kunnen ze lekker risicoloos verdienen en flinke bonussen uitbetalen aan hun topmanagement. Zoals wel vaker bij bankzaken komt dat geld niet uit het niets. Het gaat namelijk in de vorm van inflatie ten koste van de rest van de economie, waarop de banken parasiteren.

Lagere rente volkomen zinloos voor bedrijven
Leuk voor de bankiers, maar dit is natuurlijk uiterst vervelend voor bedrijven die geld willen lenen. Zij zijn ook wel bereid meer rente te betalen voor hun investeringen, maar bankiers weigeren hen dit geld uit te lenen. Niet omdat ze daar niet voldoende aan kunnen verdienen, het verschil tussen leenrente en de ECB-rente is nu extreem groot, maar omdat de financiële risico’s volgens de bankiers te groot zijn.

Bankvergunningen werken niet: Sinterklaas Trichet geeft alleen stoute kinderen cadeautjes
Alleen bedrijven met een bankvergunning mogen bancaire diensten, zoals het aanbieden van een spaarrekening, aanbieden. Op dit moment is het extreem moeilijk om aan een bankvergunning te komen. Dat is ook logisch, want een bankier mag flink graaien in de snoeppot van de Europese Centrale Bank. Nu helemaal, nu goedheiligman Jean-Claude Trichet bij zijn afscheid als directeur van de Europese Centrale Bank alle remmen voor het uitlenen van geld los heeft gegooid[1]. Een sinterklaas dus, die de brave sparende kindertjes besteelt en aan stoute zelfverrijkende kinderen kadootjes geeft.

Bankiers vervangen door centrale bank en de fiscus
Dit probleem is het makkelijkste op te lossen door de overbodige schakel – de bankiers – er tussenuit te halen. De belastingdienst beschikt immers over een behoorlijk goede kennis van de bezittingen en omzetcijfers van ondernemers. Die jaarstukken moeten ze namelijk ieder jaar verplicht inleveren. De fiscus kan op die manier ondernemers steunen en het zo een stuk leuker voor ze maken. Hoe meer winst een bedrijf maakt, hoe meer het namelijk mag lenen. Je zou de leenlimiet afhankelijk kunnen maken van een bepaalde vermenigvuldigingsfactor van de winst en van de harde bezittingen van het bedrijf: de balans, zoals nu gebruikelijk, waarbij de centrale bank preferentiële schuldeiser is. Zo zal minimaal vijftig procent van het vermogen van het bedrijf uit eigen vermogen moeten bestaan. Daalt de solvabiliteit, dan moet het bedrijf een deel van de lening terugbetalen.

Als een bedrijf weinig winst maakt (en dus weinig belasting afdraagt) zal het voor het bedrijf veel moeilijker worden om aan geld te komen. Immers, de belastingdienst zal dan negatief adviseren. Dit zal ondernemers ook stimuleren om hun aangiftes netjes te verrichten en geen winsten weg te sluizen via offshore trusts. Uiteraard wordt bij elk faillissement grondig uitgezocht of malversaties hebben plaatsgevonden. Alle betrokkenen, ook accountants die vervalste jaarrekeningen hebben goedgekeurd, zullen hoofdelijk aansprakelijk gesteld moeten worden. Uiteraard zal er de nodige politieke druk worden gezet op de centrale bank om ook insolvabele bedrijven te financieren. Dit moet dus gelijk worden gesteld aan een criminele daad; betrokken politici en bankiers zullen zeer zwaar moeten worden gestraft. Leningen moeten weer de uitzondering worden in plaats van de regel.

Bedrijven moeten zo voor het grootste deel hun groei bekostigen met winsten en investeerders, in plaats van met geleend geld. En, oh ja. De enige aandeelhouder van een centrale bank mag een overheid zijn, hoewel er ook een onafhankelijke controle moet zijn. Maar dat spreekt ook vanzelf.

Lees ook: Overheid moet hypotheekbank beginnen

Bronnen
1. ECB leent banken ongelimiteerd geld – NOS